3. november 2023

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens litra A, nr. 211 står en gravsten over en dansk premierløjtnant, der faldt i 1864. Hans lig blev ført til hjemmet i København.

Premierløjtnant ved 4. Infanteriregiment Jens Peter Thorvald Westberg (søn af brygger Christen Jensen Westberg og Abelone Kirstine Rasmussen), født 23. januar 1829 i København, faldet 29. juni 1864 i kampene på Als, begravet 15. august på Assistens kirkegård i København. Gift 26. maj 1858 i København (Garnisons) med Elise Alvine Kohl (datter af kaptajnløjtnant Carl Frederik Christian K. og Charlotte Amalie Hansen), født 16. januar 1832 i København (Holmens), død 5. april 1891 i København (Garnisons). – Ægteskabet var barnløst.

Læs mere om ham på Faldne danske officerer 1848-50 og 1864.

Foto: Historiecenter Dybbøl Banke.

Allerup kirkegård

Åsum herred, Odense amt

På kirkegården findes en grav over en ung sekondløjtnant fra sognet, der faldt ved Dybbøl. Hans lig blev ført til hjemmet.

Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Anders Wilhelm Hansen (søn af gårdmand Hans H. og Anne Andersdatter), født 31. december 1840 i Allerup sogn, Odense amt, faldet 14. april 1864 ved Dybbøl, begravet 23. april på Allerup kirkegård. Ugift.


Foto: Historiecenter Dybbøl Banke.

17. oktober 2023

Højen kirke

Jerlev herred, Vejle amt

En trætavle på skibets sydvæg er opsat til minde om et sognebarn:

Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 38 Hans Rasmussen, født 9. december 1826 i Stubberup, Højen sogn, Vejle amt, konfirmeret 1841 i Jerlev, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 5. september, begravet på Trinitatis kirkegård 7. september. Søn af husmand og murermester Rasmus Jørgensen og Gissel Nielsdatter.
Familien flyttede til Mejsling, Jerlev sogn senest 1834.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 36. lægd, nr. 103.
Cohen 1849/110: Hans Rasmussen Stubberup (Vejle amt). 

6. oktober 2023

Sottrup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården indviede provst Krog-Meyer et sandstensmonument over 27 danske soldater, der faldt ved Ullerup den 6. april 1849 og blev begravet den følgende dag på Sottrup kirkegård. Indvielsen fandt sted den 19. januar 1851.

Mindestener er 160 centimeter høj og har to marmortavler foran og én tavle bagpå. På den sidstnævnte tavle er alle 27 soldaters navne opregnet, men teksten var helt udvisket, da jeg besøgte kirkegården i 2014.

1. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 174 Jens Sørensen, født 27. december 1821 i Kristrup, Kristrup sogn, Randers amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Søren Andersen og Kirsten Jensdatter.
Hovedrullen for Randers 1851, 49. lægd, nr. 60.
Cohen 1849/132: Jens Sørensen Christrup.

2. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 203 Hans Jensen, født 1. august 1815 på Ødemark, Kirke Flinterup sogn, Sorø amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af tjenestekarl Jens Hansen, Merløsegård, og tjenestepige Anne Hansdatter, Ødemark.
Forældrene var ikke gift.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 7. lægd, nr. 55.
Cohen 1849/132: Hans Jensen Ødemark.

3. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 14 Anders Johansen, født 24. august 1823 i Ertebjerghus, Odense Sankt Hans landsogn, Odense amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af daglejer Johan Svendsen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl hos havnefoged Niels Hansen i Odense i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 111. lægd, nr. 180.
Cohen 1849/132: Anders Johansen Ertebjerghuus.

4. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 33 Niels Jensen, født 3. maj 1821 i Stokkebro, Gjerrild sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jens Jensen og Maren Nielsdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1851, 43. lægd, nr. 15.
Cohen 1849/132: Niels Jensen Stokkebro.

5. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 49 Jens Sørensen, født 14. april 1825 i Udflyttergårde, Kullerup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Søren Jensen og Kirsten Larsdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 49. lægd, nr. 12.
Cohen 1849/132: Jens Sørensen Udflyttergaard.

6. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 46 Ole Jeppesen, født 15. marts 1826 i Skalkendrup, Aunslev sogn, Svendborg amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jeppe Olesen og Anne Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 43. lægd, nr. 69.
Cohen 1849/132: Ole Jeppesen Skalkendrup.

7. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 189 Jesper Jacobsen, født 20. juli 1820 i Kirkeby, Hove sogn, Ringkøbing sogn, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jacob Jespersen og Bodil Margrethe Christensdatter.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 119. lægd, nr. 8.
Cohen 1849/132: Jesper Jacobsen Kirkeby.

8. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 18 Peter Eduard Reichgruber, født 11. januar 1825 i Odense (Knuds), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af spindemester Joseph Reichgruber og Karen Dorthea Petersen.
Snedkersvend i Odense i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 111. lægd, nr. 515.
Cohen 1849/132: Peter Eduard Reichgruber Odense.

9. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 135 Anders Christensen, født 2. august 1818 i Kløv, Hunstrup sogn, Thisted amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Christen Pedersen Brond og Dorthe Marie Christensdatter.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 15. lægd, nr. 6.
Cohen 1849/132: Anders Christensen Kløv.

10. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 109 Jens Jensen, født 26. november 1821 i Vodskov, Hammer sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1836, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Jensen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Årestrup sogn, rejste til sognet i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 27. lægd, nr. 54.
Cohen 1849/134: Jens Jensen Voldskov.

11. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 112 Christoffer Larsen, født 14. august 1822 i Andrup, Kollerup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Lars Jensen Lundtoft og Johanne Christoffersdatter.
Tjenestekarl i Vust, Vust sogn i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 1. lægd, nr. 20.
Cohen 1849/134: Christoffer Larsen Andrup.
NB: Hans begravelse er også indført i Sønderborg kirkebog.

12. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 216 Peder Jørgensen Andersen, født 27. april 1818 i Rovst, Grimstrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1832 i Jordrup, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Anders Pedersen Laursen og Kirsten Hansdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Linnetgård, Jordrup sogn. – Tjenestekarl i Horskær, Vamdrup sogn i 1845, men flyttede samme år til Lehnskov gods på Fyn og to år senere ind til Svendborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 90. lægd, nr. 172.
Cohen 1849/134: Peter Jørgensen Andresen Rouet.

13. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 53 Søren Hansen, født 20. februar 1818 i Kærby, Rørby sogn, Holbæk amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Hans Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Bache i Kalundborg i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 47. lægd, nr. 27.
Cohen 1849/124: Søren Hansen Kjærby.

14. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 9 Christen Jensen, født 20. december 1816 i Benløse, Benløse sogn, Sorø amt, konfirmeret 1832 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Christensen og Johanne Larsdatter.
Tjenestekarl hos brændevinsbrænder Engberg i Ringsted i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 20. lægd, nr. 201.
Cohen 1849/124: Christian Jensen Beenløse.

15. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 10 Adam Christoffer Nicolajsen, født 15. januar 1816 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1830 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand og væver Nicolaj Adamsen Ryberg og Karen Pedersdatter.
Husmand og væver i Kirke Helsinge. Gift 1845 med Sidsel Larsdatter, med hvem han fik en datter. – I Sottrup kirkebog og regimentets tabsliste kaldes han fejlagtigt Anders Christensen, men tabslisten refererer uomtvisteligt til lægdsrullens Adam Christoffer Nicolajsen.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 73. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/124: Adam Christopher Nicolaisen Kirkehelsinge.

16. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 2 August Bernhard Fischmann, født 19. januar 1821 i København (Garnison), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af slagtermester Johan Frederik Fischmann og Johanne Marie Holm.
Gift 1844 med Frederikke Liunge, med hvem han fik tre børn.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 31. lægd, nr. 45.
Cohen 1849/124: August Bernhard Fischmann Kjøbenhavn.

17. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 15 Georg William Walter, født 5. april 1822 i København (Skt. Petri), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af bomuldsfabrikant Johan Gottlieb Walter og Anne Marie Jensen.
Lærling hos bomuldsvævermester H.C. Kjær i København i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 116. lægd, nr. 22.
Cohen 1849/124: Georg Wilhelm Walther Kjøbenhavn.

18. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 33 Jørgen Svendsen, født 9. maj 1826 i Ny Torkilstrup, Kirke Såby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Svend Corneliussen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Gevninge, Gevninge sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1844, 48. lægd, nr. 98.
Cohen 1849/124: Jørgen Svendsen Ny-Torkildstrup.

19. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 59 Ole Pedersen, født 30. december 1826 i Lundby, Brarup sogn, Maribo amt, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Johansen Lollike og Anne Marie Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 7. lægd, nr. 33.
Cohen 1849/124: Ole Petersen Lundby.

20. Korporal ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 8 Peder Hansen, født 29. marts 1820 i Tradsborg, Tjæreborg sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Hans Pedersen Tranberg og Kirsten Nielsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 41. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/125: Peter Johansen [sic!] Tradsborg.

21. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 162 Peter Borg Pedersen, født 16. september 1821 i Toftløs, Hunderup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af Peter Borg, Ribe, og tjenestepige Cathrine Velleja Hygum Laustsdatter, Toftløs.
Forældre var ikke gift, og Peter voksede op hos sin morfar, husmand Laust Pedersen, Kærgård mark, Hunderup sogn.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 19. lægd, nr. 29.
Cohen 1849/125: Peter Berg [sic!] Petersen Toftløse.

22. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 108 Jens Pedersen, født 5. juli 1820 i Fousing, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Christensen og Anne Cathrine Pedersdatter.
Drejersvend i Vejle i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 70. lægd, nr. 53.
Cohen 1849/125: Jens Petersen Fusinge.

23. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 231 Jørgen Danielsen, født 19. december 1825 i Kulepile, Simmerbølle sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand og skrædder Daniel Jørgensen og Karen Rasmusdatter.
Plejebarn hos husmand og skrædder Peder Rasmussen, Kulepile. – Tjenestekarl sst. 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 77. lægd, nr. 93.
Cohen 1849/125: Jørgen Danielsen Kuglepile.

24. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 82 Jørgen Hansen, født 30. november 1816 i Svanninge, Svanninge sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1831 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Hans Jørgensen og Karen Hansdatter.
Indsidder og daglejer i Svanninge i 1845. Gift med Dorthea Sophie Jørgensdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 19. lægd, nr. 9.
Cohen 1849/125: Søren [sic!] Hansen Svanninge.

25. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 67 Niels Johansen, født 29. september 1820 i Horne, Horne sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af indsidder og daglejer Johan Peter Hansen og Anne Jørgensdatter.
Tjenestekarl på Lyø i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 10. lægd, nr. 506.
Cohen 1849/125: Niels Hansen [sic!] Horne.

26. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 79 Jørgen Hansen, født 5. november 1820 i Lynskovgård, Refsvindinge sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Hans Jacobsen Tommerup og Mette Jørgensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 49. lægd, nr. 46.
Cohen 1849/125: Jørgen Hansen Lyneskovgaard.

27. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 231 Rasmus Nielsen, født 20. oktober 1825 på Tved mark, Tved sogn, Svendborg amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af indsidder og daglejer Niels Mikkelsen og Margrethe Kirstine Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Rødskebølle, Sørup sogn i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 40. lægd, nr. 40.
Cohen 1849/125: Rasmus Nielsen Tvedemark.

Fem dage før monumentets indvielse blev en anden dansk soldat, der var faldet på Sundeved i 1848, begravet på Sottrup kirkegård.

Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 105 Joseph Christensen Pedersen, født 26. december 1818 i Fuglsang, Farup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1833 sst., faldet ved Sundeved 29. maj 1848, begravet af fjenden på Lundsgård mark, Sottrup sogn, optaget og genbegravet på Sottrup kirkegård 14. januar 1849. Søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen og Anne Margrethe Josephsdatter.
Cohen 1848/91: Joseph Christensen Fuglesang (Ribe amt)

18. juli 2023

Fredericia, Michaelis kirkegård

Fredericia købstad, Vejle amt

På Michaelis kirkegård er sat en stor natursten over sekondløjtnant Christensen, der faldt i kampene ved Fredericia i marts 1864.

Sekondløjtnant ved 21. Infanteriregiment Christian Peter Christopher Christensen, født 9. februar 1836 på Grøndal, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 19. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård 23. marts. Søn af overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen og Oline Græbe.
Student 1854 (Borgerdyd), cand.jur. 1861, gennemgik officersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/162: Christian Peter Christopher Christensen.

Foto: Finn Halling Larsen.

13. juli 2023

Hansted sogn, Hansted bro

Vor herred, Skanderborg amt

Ved den gamle landevej til Aarhus, umiddelbart øst for ejendommen Nordre Strandvej 37, findes et lille anlæg med en mindesten over en dansk infanterist, der faldt i en fægtning på dette sted i 1864. Mindestenen blev i en årrække passet af en nabo, fru Emma Petersen, men opgaven varetages i dag af De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn.

Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 46 Niels Sørensen, født 25. januar 1838 i Ørsted, Ørsted sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., faldet i fægtningen ved Hansted bro 10. april 1864, begravet på Skanderborg kirkegård 12. april. Søn af tjenestekarl Søren Nielsen og tjenestepige Karen Hansdatter.

Niels' forældre var ikke gift, og Niels selv blev straks sat i pleje hos sin moster og onkel, husmand og hugger Hans Pedersen i Ørsted. Tjenestekarl hos gårdmand Søren Nielsen, Ørsted i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 58. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/90: Niels Sørensen Ørsted.

De fjendtlige tropper havde forladt Horsens d. 28. marts, men man ventede hver dag deres tilbagekomst. Det skete søndag 10. april om morgenen, hvor et par tusinde preussere og østrigere angreb byen ved Sønderbro. Overmagten var for stor og i nogle timer rekognoscerede og navnlig fouragerede fjenden i Horsens, inden de drog videre om eftermiddagen. En deling danske soldater af 1. Infanteriregiment havde i dagene op til angrebet stået i Hansted og Lund umiddelbart nord og vest for Horsens. Da soldaterne i Hansted blev klar over angrebet mod Horsens, rykkede de frem for at forsvare broen over Hansted Å, hvorfra landevejene til Aarhus og Skanderborg udgik. Fjenden rykkede også frem mod broen, og hurtigt måtte den danske deling soldater trække sig skyndsomt tilbage igen.


Under kommando af en løjtnant Gjeding trak nogle af soldaterne sig tilbage til en ny stilling ca. 650 meter nordøst for broen. Traditionen vil vide, at Niels Sørensen herefter skal have sagt til sine kammerater, at han aldrig havde set en preussisk pikkelhue, hvorefter han rejste sig op - og blev ramt af en fjendtlig kugle i låret! Herefter ebbede Niels' liv hurtigt ud. Dette optrin er blandt meget andet skildret udførligt i Horsens Avis' dækning af begivenheder den følgende dag: 

"Tæt Nord for Byen havde Vore det Uheld, at en Efternøler (Jensen fra Ebeltoft) blev fangen og en anden dræbt ved et Skud gjennem Laaret, hvorefter der indtraadte en Forblødning, som hurtigt maa have gjort Ende paa hans Liv; de vare begge af 1ste Regiment".

Generalstabsværket om krigen i 1864 bekræfter også denne udlægning af fægtningen ved Hansted bro.

Andre og meget senere kilder lader derimod forstå, at fjenden tog både fangen og den sårede Niels med ind til Horsens by, hvor han døde. Uanset forholdet og den oplagte mulighed for at begrave Niels på kirkegården i Horsens, blev hans lig imidlertid ført den lange vej til Skanderborg. Selv om aviserne i Horsens og Aarhus ikke omtaler begravelsen med et ord, bekræftes det til fulde af Skanderborg kirkebog.

I 1894 tog murermester Wilkens og De danske Våbenbrødre i Skanderborg initiativ til at sætte nye gravstene på to gravsteder på Skanderborg kirkegård. De gamle af træ var næsten helt forsvundne. Den ene sten blev sat på Niels Sørensens grav og den anden på det gravsted, hvor man mente, at ti fjendtlige soldater lå begravet. Wilkens havde selv deltaget i fægtningen ved Hansted bro tredive år tidligere. Honoratiores fra Østjylland, med stiftamtmand Regenburg og provst Sørensen i spidsen, deltog ved afsløringen af de to nye gravstene på Skanderborg kirkegård d. 3. juni 1894.

Fotos: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Lem kirke

Rødding herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige.

1. Underkorporal ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 34 Severin Christian Wistoft, født 7. december 1826 i Højslev skole, Højslev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1841 i Lem, såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 29. eller 30. juli, begravet på Augustenborg lazaret. Søn af skolelærer og kirkesanger Laurits Sørensen Wistoft og Sophie Dorthea Friis. Ugift.
Familien flyttede til Lem i 1836, da faderen overtog skolelærerembedet dér. Efter sin konfirmation rejste Severin til klædefabrikken Bruunshåb for at oplæres i maskinbyggerfaget. Som udlært kaldte han sig 'mechanicus'. Hans farbror, Søren Wistoft, var maskinmester på Bruunshåb og forpagter af den nærliggende Søndermølle. Severin, der som lærersøn egentlig var fritaget for udskrivning, blev udskrevet til militærtjeneste ved ekstrasessionen i 1849 og mødte ved jægerkorpset 15. maj samme år.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 117. lægd, nr. 76.
Cohen 1850/94: Severin Christian Vistofft (Viborg amt)

Cohen skriver i en note om Severin Wistoft: "Til Augustenborg var indbragt d. 28 Juli een med Skudsaar i Hoved, som ikke kunde tale; han døde d. 30 Juli og var anført for 2.34, Jæger Nilsørre af 2det Forst.-Jægercorps, hvilket Navn ikke har været at udfinde i hele Armeen. Efter længere Tid har Overlægen dersteds antaget ham for 2.86, Underjæger Fritz Clemens Ertner af 1ste Forst.-Jægercorps, hvilket Navn senere var blevet indført i Kirkebogen, som begravet d. 1 August, fordi der fandtes hos den Afdøde tvende Breve fra hans Moder og 1 Signet, som Moderen har vedkjendt at have tilhørt Ertner. Hr. Stiftsprovst Svitzer hersted [i.e. Odense], der har interesseret sig for at skaffe Ertners Familie (der boer her i Odense) nogenledes paalidelig Oplysning om Dennes Skjæbne, har brevvexlet derom med Feltpræst Bøggild paa Augustenborg, og denne har, støttende sig paa ovenanførte Beviis, bestemt antaget den Ubekjendte for at have været Ertner. - Efter gjentagen Forespørgsel har Commandeuren for 1ste Forst.-Jægercorps opgivet til mig, 'at Ertner var falden, og ikke som saaret bortført til et Lazareth', han var desuden Underjæger af et andet Corps med No. 2.86, medens den Ubekjendte var Jæger med No. 2.34. Jeg antog ham derfor for 1.34 af samme Corps, Jæger Vistoft, der har været savnet - og har anført Ertner som 'falden'. De fundne Papirer alene afgive intet sikkert Beviis, man har havt mange Exempler paa, at Uhre med Signeter, Bøger med Navn i, ja hele Tornistre ere komne i Andres Værge under og efter en saadan Affaire. - Senere er af 2det Forst.-Jægercorps modtaget følgende Vedtegning: 'Ved Corpset findes ingen Jæger Nilsørre. Efter Udsagn af en datidig paa Laz. paa Augustenborg som saaret, men nu helbredet, henliggende Underjæger, skal Jæger Vistoft være død paa Lazarethet dersteds d. 29de eller 30 Juli'."

2. Menig ved 5. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 174 Niels Mikkelsen, født 24. december 1818 i Nørre Lem, Lem sogn, konfirmeret 1833 sst., såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Schleswig lazaret 12. august, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af gårdmand Mikkel Nielsen og Anne Marie Christensdatter.
Indsidder og daglejer i Nørre Lem i 1850. Gift 1849 med Anne Margrethe Nielsdatter, der to år senere som enke ægtede Niels' broder Hans. 
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 26. lægd, nr. 58.
Cohen 1850/91: Hans [!] Mikkelsen Nørlem (Viborg amt).

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 517 Jens Laursen, født 10. april 1838 i Sønder Lem, Lem sogn, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 5. maj, begravet på Augustenborg kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Laurs Nicolajsen og Dorthe Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos moderen, der drev gården i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 25. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/130: Jens Laursen Viborg [!]

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Helgenæs kirke

Mols herred, Randers amt

I kirken er opsat en mindetavle over et sognebarn, der faldt i 1864. 

Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 273 Rasmus Andersen, født 2. marts 1840 i Vistoft, Vistoft sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Helgenæs, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 28. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af husmand og smed Anders Rasmussen Schuster og Marie Kirstine Hansdatter.
Han flyttede som barn med forældrene til Stødov, Helgenæs sogn. Her ernærede han sig som skrædersvend i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 331. lægd, nr. L 41.
Cohen 1864/124: Rasmus Andersen Vistoft.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.


Løgsted kirke

Slet herred, Aalborg amt

En mindetavle i kirken er opsat over et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 133 Thomas Christian Jensen, født 9. september 1837 i Mjallerup, Løgsted sogn, konfirmeret 1852 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 19. april, begravet på Mariæ kirkegård 23. april. Søn af gårdmand Jens Peter Christensen og Maren Kirstine Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tollerupgård, Løgsted sogn 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 347. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/159: Thomas Christian Jensen Miallerup.

Radsted kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken er opsat en mindetavle over otte sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 159 Johan Rasmussen, født 9. december 1814 i Sløsserup, Toreby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1829 i Kettinge, omkom ved linjeskibet Christian VIII's eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af husmand Rasmus Christensen og Maren Nielsdatter.
Kom som barn med forældrene til Frejlev, Kettinge sogn, hvor faderen blev ladefoged på Fuglsang.
Smedesvend i Krårup, Våbensted sogn i 1845. Som smedesvend rejste han til Radsted sogn i 1847.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 187.
Cohen 1849/106: Johan Rasmussen Sløserup.

2. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 159 Lars Jørgensen, født 13. april 1818 i Rørbæk, Sakskøbing landsogn, Maribo amt, omkom ved linjeskibet Christian VIII's eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af ugift Birthe Hansdatter.
Hans fødsel er fejlagtigt ikke indført i Sakskøbing kirkebog, men bekræftes til fulde af lægdsrullen. Han flyttede fra Våbensted sogn i 1839 og videre til Radsted sogn i 1843. Her var han tjenestekarl ved folketællingen to år senere.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 152.
Cohen 1849/106: Lars Jørgensen Rørbek.

3. Menig ved 1. lette Bataljon, 3. kompagni, nr. 242 Jørgen Rasmussen, født 11. august 1825 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1840 sst., såret i kampene ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 11. august, begravet på Odense kirkegård 14. august. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Romme og Dorthe Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 62.
Cohen 1849/103: Jørgen Rasmussen Radsted.

4. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 166 Jens Larsen, født 18. november 1819 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1834 sst., faldet i kampene ved Isted 25. juli 1850, formentlig begravet på Mariæ kirkegård i Flensburg 28. juli. Søn af husmand Lars Larsen og Johanne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene, hvor han ernærede sig som væver, i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 22.
Cohen 1850/73: Jens Larsen Radsted (Maribo amt).

5. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 104 Lars Hansen, født 27. marts 1822 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1836 sst., faldet i kampene ved Isted 25. juli 1850, formentlig begravet på Mariæ kirkegård i Flensburg 28. juli. Søn af husmand Hans Jensen Holse og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Radsted i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 62. lægd, nr. 40.
Cohen 1850/92: Lars Hansen Nørre-Radsted (Maribo amt).

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 259 Ole Jacobsen, født 11. februar 1830 i Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1844 sst., faldet i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, formentlig begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af gårdmand Jacob Olsen og Stine Jeppesdatter. 
Gårdejer i Nørre Radsted i 1860. Gift 1858 med enken Karen Christensdatter, hvortil han kom til gården.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 19.
Cohen 1864/168: Ole Jacobsen Radsted.

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 182 Jens Clausen, født 13. september 1832 i Nørre Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1847 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Claus Hansen og Karen Frandsdatter.
Boede hjemme hos forældrene, hvor han ernærede sig som træskomager, i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/171: Jens Clausen Ø. Bagsted [!]

8. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 132 Jørgen Clausen, født 25. maj 1835 i Øster Radsted, Radsted sogn, konfirmeret 1849 sst., såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 8. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 11. juli . Søn af gårdmand Claus Jørgensen Foged og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Nørre Radsted i 1855.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 218. lægd, nr. 50.
Cohen 1864/110: Jørgen Clausen Øster Rosted [!]

Kildebrønde kirke

Tune herred, Roskilde amt

En stor mindetavle i kirkens skib opregner navnene på ni sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige. Tavlen, der blev afsløret nytårsdag 1915, er skabt af frøkenerne Mortensen og Møller i Gadstrup, bekendte for deres smukke billedskærerarbejde, på initiativ af gårdejer Johannes Jørgensen, Hundige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 241 Peder Larsen, født 6. november 1823 i Karlslunde, Karlslunde sogn, Roskilde amt, faldet i kampene ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af parcellist Lars Larsen og Karen Christiansdatter.
Tjenestekarl i Kildebrønde i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 25. lægd, nr. 101.
Cohen 1849/120: Peder Larsen Carlslunde.

2. Menig ved 10. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 536 Christen Andersen, født 18. september 1830 på Ishøj mark, Ishøj sogn, Københavns amt, konfirmeret 1845 i Ishøj, død på Flensburg lazaret 18. februar 1864, begravet på Mariæ kirkegård 20. februar. Søn af gårdmand og sognefoged Anders Christensen og Maren Jensdatter.
Gårdmand i Kildebrønde. Gift 1858 med Sidsel Pedersdatter.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1861, 68. lægd, nr. L 201.
Cohen 1864/131: Christian Andersen Kjøbenhavn [!]

3. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født 27. november 1839 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1854 i København (Trinitatis), savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af ugift Caroline Olesdatter.
Moderen døde mindre end en uge efter fødslen på Frederiks Hospital, kun 23 år gammel, og den forældreløse dreng blev fire uger gammel sat i pleje hos husmand Peder Larsen i Hundige og senere hos dennes søn Christen Pedersen, der overtog husmandsstedet.
Tjenestekarl i Hundige i 1860. Herefter forlod han sognet og flyttede til en ny tjeneste i Gentofte sogn. På mindetavlen i Gentofte kirke ses Carl Frederik Larsens nemlig også.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

4. Trænkusk ved 1. Trænkuskedepot Niels Olsen, født 8. maj 1841 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Københavns lazaret 17. oktober 1864, begravet på Garnisons kirkegård 22. oktober. Søn af husmand Ole Nielsen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Greve, Greve sogn i 1860. Afgik til trænkuskedepotet 11. februar 1864.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 106.
Cohen 1864/173: Nils Olsen Kildebrønde.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 372 Ole Pedersen, født 11. september 1840 i Kappelev markhuse, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1855 sst., såret 20. februar 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 21. februar, begravet på Varnæs kirkegård 23. februar. Søn af husmand Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Familien flyttede senere ind til Kildebrønde, som blev hans tilnavn, da han atter optoges i lægdsrullen efter sin konfirmation i 1855. Tjenestekarl i Kildebrønde i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 108.
Cohen 1864/96: Ole Petersen Kildebrønde.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 162 Anders Sørensen, født 8. december 1836 i Strøhusene, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af husmand Søren Hansen og Birthe Larsdatter.
Tjenestekarl i Karlslunde, Karlslunde sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 63. lægd, nr. M 6.
Cohen 1864/92: Anders Sørensen Strøhusene.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Hans Frederiksen, født 28. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 30. april, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af smedesvend Frederik Nielsen og Mette Larsdatter.
Tjenestekarl i Hundige i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/95: Hans Frederiksen Hundie.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 457 Jens Olsen, født 6. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Ole Jensen og Bodil Albrechtsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 94.
Cohen 1864/95: Jens Olsen Hundie.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 652 Niels Poulsen, født 25. november 1838 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., såret ved vådeskud under overfarten fra Sallingland til Mors, død på Nykøbing Mors lazaret 28. april 1864, begravet på Nykøbing Mors kirkegård 1. maj. Søn af husmand Poul Nielsen og Anne Marie Jensdatter.
Tømrer i Havdrup, Havdrup sogn. Gift 1861 med Kirsten Pedersdatter.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 63. lægd, nr. M 8.
Cohen 1864/88: Niels Poulsen Kildebrønde.

16. maj 2023

Ringe kirke

Gudme herred, Svendborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over to sognebørn, der faldt i 1864.

1. Søvant på dampskibet Nordstjernen Peder Rasmussen, født 6. juli 1830 i Fiskop, Egense sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1844 i Kirkeby kirke, dræbt ved vådeskud ombord i kanonbåd nr. 19 i Alssund 5. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 7. april. Søn af indsidder og væver Rasmus Pedersen og Kirstine Andreasdatter. Ugift.
Forældrene giftede sig i 1831 og flyttede til Egebjerg, Kirkeby sogn. - Tjenestekarl på Langkildegård, Lunde sogn i 1860. Købte et husmandssted i Volstrup, Ringe sogn i 1863.
Sørullen for 3. udskrivningsdistrikt (Svendborg amt) 1863, 56. lægd, nr. N/1.
Cohen 1864/178: Peter Rasmussen.

2. Konstabel ved 2. Artilleriregiment, 10. Batteri (Mønster) Hans Henriksen, født 10. september 1839 i Volstrup, Ringe sogn, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Dybbøl 15. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Henrik Nielsen og Karen Hansdatter. Ugift.
Tjenestekarl hos gårdejer Hans Hansen, Bolteskov, Ringe sogn.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 56. lægd, nr. 252.
Cohen 1864/79: Hans Henriksen Volstrup.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl.

22. januar 2023

Øster Ulslev kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken hænger en mindetavle af træ til minde om to unge mænd fra Øster Ulslev og annekset Godsted, der faldt i 1864.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 207 Jørgen Larsen, født 5. april 1833 i Øster Ulslev, Øster Ulslev sogn, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og smed Lars Pedersen og Anne Jørgensdatter.
Husmand og jordbruger i Øster Ulslev. Gift 1859 med Karen Olesdatter, med hvem han fik sønnerne Lars og Jens Peter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 228. lægd, nr. 7.
Cohen 1864/169: Jørgen Larsen Øster Ulslev.

2. Militærarbejder ved 8. Brigades magasin, nr. 190 Hans Jørgen Hansen, født 21. oktober 1837 i Godsted, Godsted sogn, konf. 1852 sst., død 7. juli 1864 på Gelsted lazaret, begr. 12. juli på Gelsted kirkegård. Søn af husmand Hans Nielsen og Karen Marie Hansdatter.
Skomager i Godsted. Gift 1863 med Anne Marie Larsen, med hvem han fik sønnen Lars Peter. Enken giftede sig atter i 1869 og døde ti år senere.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 229. lægd, nr. 27.
Ses ikke hos Cohen.

Øster Bjerregrav kirke

Sønderlyng herred, Viborg amt

I kirken er indmuret en mindetavle, bekostet af våbenbrødrene, til minde om to sognebørn, der faldt i 1864. Afsløringen skete d. 18. april 1867.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 356 Peder Jensen, født 12. februar 1840 i Neder Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1854 i Tånum kirke, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og kvægdriver Christen Sørensen Uldbjerg af Svinding, Ålum sogn og bolsmand Jonas Thomsens fraskilte hustru Anne Marie Pedersdatter af Neder Bjerregrav. 
Peder voksede op hos sin enlige mor i Neder Bjerregrav. I 1860 var han tjenestekarl hos gårdmand Niels Andersen i Neder Bjerregrav.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Viborg amt) 1863, 111. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/125: Peter Jensen Bjerregrav.

2. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 279 Jacob Larsen, født 1. december 1838 i Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1853 i Ålum kirke, død af tyfus 5. maj 1864 på Nordborg lazaret, begr. 12. maj på Nordborg kirkegård. Søn af gårdmand Lars Jacobsen og Maren Andersdatter.
Jacob blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos sin farfar, gårdmand Jacob Jensen i Over Fussing, Øster Bjerregrav sogn. I 1860 var han tjenestekarl hos sin farbror Christen Jacobsen i Volstrup, Ålum sogn.
Tilgangsrullen for Viborg amt 1859, 104. lægd, nr. J/123.
Cohen 1864/137: Jacob Larsen Bjerregrav.

Lyngby kirke

Hellum herred, Aalborg amt

I kirkens skib hænger en mindetavle med to tilhørende dannebrogsflag, bekostet af beboerne i Terndrup go Tvorup, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 149 Jens Nielsen, født 25. juli 1835 i Lundsgård, Lyngby sogn, konf. 1850 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af gårdmand Niels Andersen og Ellen Jensdatter.
Boede endnu hjemme hos forældrene i Lundsgård blandt Lyngby skovhuse ved Terndrup i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 404. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/126: Jens Nielsen Lundinggaard [sic!]

Laurbjerg kirke

Galten herred, Randers amt

I kirkens våbenhus hænger en oval mindetavle af træ, bekostet af kirkens ejer, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Konstabel ved Artilleriet, 4. Fæstningskompagni Jens Christian Rasmussen, født 12. februar 1841 i Laurbjerg, Laurbjerg sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand Rasmus Jensen og Anne Margrethe Hansdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 113. lægd, nr. 35.
Ses ikke hos Cohen.

Håsum kirke

Rødding herred, Viborg amt

I kirken hænger et mindeskjold med laurbærkrans og kors, alt i metal, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 2 Thomas Ibsen Grønholm, født 15. juni 1840 i Grønholm, Håsum sogn, konf. 1856 sst., såret 18. april 1864 i kampene på Dybbøl, død 23. april på Augustenborg lazaret, begr. 27. april på Augustenborg kirkegård. Søn af gårdmand Ib Thomsen og Kirsten Nielsdatter.
Thomas boede endnu hjemme hos forældrene i Grønholm i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 21. lægd, nr. 41.
Cohen 1864/133: Thomas Ilesen [sic!] Grønholm Haarsum.

Avnede kirke

Lollands Nørre herred, Maribo amt

I kirken er en rund marmortavle indmuret i kirkens skib til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 213 Jørgen Madsen, født 10. februar 1837 i Torpe, Avnede sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Mads Nielsen og Anne Cathrine Jørgensdatter.
Gårdejer i Ullerslev, Avnede sogn. Gift 1863 med Marie Olsen, der d. 6. april 1864 fødte deres datter Jørgine Marie Madsen.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 268. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/165: Jørgen Madsen Torpe.

Ulbølle kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle (marmortavle med træramme) på sydvæggen i skibets vestfag til minde om en sognebeboer, der faldt i 1850.

Underkorporal ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 12 Anders Rasmussen, født 23. oktober 1823 på Cecilienlund, Stenstrup sogn, Svendborg amt, såret 12. september 1850 ved Mysunde, død 12. oktober på Sølvgadens Kasernes lazaret, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af gårdmand Rasmus Andersen og Marie Christensdatter.
Anders kom mellem 1834 og 1840 med sine forældre til et bolsted i Ulbølle by og sogn. Han boede endnu hos sine forældre, da han blev indkaldt til krigstjeneste.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 2. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/69: Anders Rasmussen Cicilienlund (Svendborg amt).