22. oktober 2014

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

Mindetavle for ti sognebørn, der faldt i Treårskrigen, blev afsløret 10. maj 1856.

1. Frivillig hornblæser ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 28 Ole Christian Henriksen, født 15. april 1829 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1843 i Gentofte, faldet ved Eckernförde 21. april 1848. Søn af indsidder og kurvemager Henrik Christian Hansen og Margrethe Olesdatter.
Smedelærling på Rådvaddams fabrikker, Lyngby sogn i 1845. Spillemand ved 5. Bataljon 1846.
Hovedrullen for Københavns amt 1850, 5. lægd, nr. 78.
Cohen 1848/86: Ole Christian Hendriksen.

2. Korporal ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 9 Mads Larsen, født 16. marts 1821 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1835 i Gentofte, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 7. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand og smed Lars Nielsen og Karen Madsdatter.
Underkorporal i Sølvgadens kaserne, København i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1850, 5. lægd, nr. 149.
Cohen 1848/83: Mads Larsen Vangede (Københavns amt).

3. Søvant på kanonbåd nr. 4 Niels Jensen, født 20. oktober 1824 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1840 i Gentofte, faldet ved Egernsund 11. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 12. juni. Søn af fisker Jens Nielsen Højsing og Inger Nielsdatter.
1. sjællandske distrikt, nr. 79. Københavns amt, 5. lægd, nr. 94.
Cohen 1848/100: Niels Jensen Højseng Skovshoved.

4. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Johan Christensen, født 25. april 1817 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1832 i Gentofte, omkommet ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af fisker Christen Jensen og Ellen Andersdatter.
Tjenestekarl hos broderen, fisker Svend Christensen i Skovshoved 1845.
1. sjællandske distrikt, nr. 496. Københavns amt, 5. lægd, nr. 69. Patent nr. 3276.
Cohen 1849/143: Johan Christensen Skovshoved.

5. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Gustav Adolph Fahrner, født 17. juli 1828 i København (Skt. Petri), såret ved Ullerup 6. april 1849, død i Italien 26. december 1851. Søn af skræddermester Michael Fahrner og Marie Catharine Hansen.
Elev i aspirantklassen i Friis’ Realskole i København 1845. Familien boede længe i Købmagergade i København, men flyttede til proprietærgården Bavnegård i Gentofte sogn i slutningen af 1840’erne.
Ses ikke hos Cohen.

6. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Korporal ved Husarregimentet på Jægersborg kaserne 1840, i København 1845.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848.
Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke og på gardehusarmonumentet på Taulov kirkegård.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

7. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1834 i Lyngby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Christian Hesperus og Sidsel Thomasdatter.
Flyttede til Teglgården i Gentofte sogn 1840. 
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 5. lægd, nr. 221.
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye.

8. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 278 Jens Olesen, født 11. august 1818 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1833 i Gentofte, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Dorthe Pedersdatter.
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 5. lægd, nr. 31.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Vangede.

9. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 216 Anders Jacobsen, født 2. august 1827 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1842 i Gentofte, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850. Søn af indsidder Jacob Christiansen og Birthe Rasmusdatter.
Tømrersvend i København. Meldte sig frivilligt til tjeneste ved jægerkorpset i 1849. Mindetavlen omtaler ham som Andreas Pedersen "af Ordrup”, men en soldat med det navn ses ikke hos Cohen.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 2284.
Cohen 1850/67: Anders Jacobsen Ordrup

10. Frivillig sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsbataljon Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født ca. 1824 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 28. juli. Søn af fuldmægtig i Finanskollegiets assignations-, ekspeditions- og bogholderkontor Frederik Georg Lindorff og Louise Amalie Brummer.
Forvalter på faderens proprietærgård Høegsminde.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

Foto: Finn Halling Larsen.

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

Mindetavle for ti sognebørn, der faldt i krigen i 1864, blev afsløret d. 2. juli 1865.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 73 Frederik Ulrich Christiansen, født 1. maj 1835 i Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 i Ramløse, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 6. februar. Søn af daglejer Christian Ulrich Jensen og Ellen Rasmusdatter.
Tjenestedreng hos kgl. skovfoged Meidell i Tisvilde Hegn 1850. Flyttede til Gentofte sogn 1856.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1857, 3. lægd, nr. G/474.
Cohen 1864/149: Frederik Ulrik Christiansen Carlsgave.

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 214 Laurits Andersen, født 19. april 1838 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1852, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på lazarettet i Wittenberg 13. september, begravet på Alter Friedhof 16. september. Søn af husmand og væver Lars Andersen og Inger Marie Svendsdatter.
Tøjmager i København 1860. - Hans gravsten på Alter Friedhof gik tabt ved de allieredes bombardement af Wittenberg i 1944.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/81.
Cohen 1864/90: Lauritz Andersen Ordrup.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Lyngby, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Flyttede til Gentofte sogn 1861.
Hans navn findes også på mindetavlerne i Lyngby og Frederiksberg kirker.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 22.-23. lægd, nr. M/44.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født 27. november 1839 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1854 i København (Trinitatis), savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af ugift Caroline Olesdatter.
Moderen døde mindre end en uge efter fødslen på Frederiks Hospital, kun 23 år gammel, og den forældreløse dreng blev fire uger gammel sat i pleje hos husmand Peder Larsen i Hundige og senere hos dennes søn Christen Pedersen, der overtog husmandsstedet.
Tjenestekarl i Hundige i 1860. Herefter forlod han sognet og flyttede til en ny tjeneste i Gentofte sogn. På mindetavlen i Gentofte kirke ses Carl Frederik Larsens nemlig også.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 68. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 258 Carl Emilius Bülow, født 1. september 1834 i København (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet på Broager kirkegård 22. april. Søn af øltapper Hans Johansen Bülow og Marie Sophie Frederikke Dampe.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 3. lægd, nr. 233.
Cohen 1864/93: Carl Emilius Bülov Kjøbenhavn.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 198 Peter Christian Nielsen, født 8. december 1837 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1854 i Gentofte, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christian Nielsen og Birthe Marie Svendsdatter.
Skomagersvend i København i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 22. lægd, nr. 176.
Cohen 1864/96: Peter Christian Nielsen Gjentofte.

7. Søvant på fregatten Jylland Jens Nielsen, født 15. oktober 1841 i Skovshoved, Gentofte sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 i Gentofte kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker Niels Olsen Wolfgang og Karen Nielsdatter.
Faderen døde under koleraepidemien i 1853, hvorefter enken ernærede sig ved fiskehandel. Jens boede hjemme hos moderen i Skovshoved i 1860. Skiftebehandlingen ved Københavns Amts Nordre birk bekræfter Jens' identitet og familieforhold.
Sørullen for Københavns amt 1863, 3. lægd (Gentofte), nr. N 2.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Niels Jacobsen, født 11. november 1837 i Atterup, Bavelse sogn, Præstø amt, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af gårdmand Jacob Andersen og Karen Olesdatter.
Seminarist fra Jelling 1861, andenlærer i Hvidøre, Gentofte sogn november 1861.
Hans navn findes også på mindetavlen i Bavelse kirke.
Cohen 1864/97: Niels Jacobsen.

9. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 284 Christian Frederik Petersen, født 6. februar 1840 i Ordrup, Gentofte sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. juli. Søn af husmand Peder Christensen og Anne Andersdatter.
Tjenestekarl i Tørslev, Gerlev sogn 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 28. lægd, nr. 70.
Cohen 1864/102: Christian Frederik Petersen Gjentofte.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 602 Carl Christian Ludvig Poulsen, født 12. januar 1841 i Ordrup, Gentofte sogn, faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og glarmester Carl Christian Poulsen og Johanne Hansdatter Holst.
Staden Københavns rulle 1856, nr. F/1532.
Cohen 1864/152: Carl Christian Ludvig Poulsen Gjentofte.

Foto: Finn Halling Larsen.

1. oktober 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården er der sat to gravstene over to sognebørn, der faldt i krigen 1864. Gravstenene er placeret på hver side af monumentet over de tyve danske soldater, der døde på Stenderup lazaret.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 460 Andreas Petersen, født 1. oktober 1830 i Stenderup, Nybøl sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Nybøl kirkegård 30. april. Søn af bolsmand Peter Petersen og Anne Cathrine Andersen.
Tjenestekarl hos bager Warnecke i Broager i 1860.
Cohen 1864/161: Andreas Petersen Stenderup.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Christian Lorentzen, født 3. august 1829 i Nybøl, Nybøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet i en af fællesgravene på Dybbøl. Søn af bolsmand Peter Lorentzen og Anne Dorthea Marie Carlsen.
Ses ikke hos Cohen.

”Hvor dit Støv end hviler, saa hviler det i Fred”