3. november 2023

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens litra A, nr. 211 står en gravsten over en dansk premierløjtnant, der faldt i 1864. Hans lig blev ført til hjemmet i København.

Premierløjtnant ved 4. Infanteriregiment Jens Peter Thorvald Westberg (søn af brygger Christen Jensen Westberg og Abelone Kirstine Rasmussen), født 23. januar 1829 i København, faldet 29. juni 1864 i kampene på Als, begravet 15. august på Assistens kirkegård i København. Gift 26. maj 1858 i København (Garnisons) med Elise Alvine Kohl (datter af kaptajnløjtnant Carl Frederik Christian K. og Charlotte Amalie Hansen), født 16. januar 1832 i København (Holmens), død 5. april 1891 i København (Garnisons). – Ægteskabet var barnløst.

Læs mere om ham på Faldne danske officerer 1848-50 og 1864.

Foto: Historiecenter Dybbøl Banke.

Allerup kirkegård

Åsum herred, Odense amt

På kirkegården findes en grav over en ung sekondløjtnant fra sognet, der faldt ved Dybbøl. Hans lig blev ført til hjemmet.

Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Anders Wilhelm Hansen (søn af gårdmand Hans H. og Anne Andersdatter), født 31. december 1840 i Allerup sogn, Odense amt, faldet 14. april 1864 ved Dybbøl, begravet 23. april på Allerup kirkegård. Ugift.


Foto: Historiecenter Dybbøl Banke.