26. juni 2015

Melby kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

Beboerne bekostede i 1914 en mindetavle over sognets faldne i 1864. Mindetavlen er indmuret i skibets nordvæg over døren.

1. Midlertidig korporal ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 333 Frederik Christian Jørgensen, født 27. september 1839 i Hanehoved, Melby sogn, konfirmeret 1854 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jørgen Rasmussen og Maren Larsdatter.
Snedkerlærling i Hillerød i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 103. lægd, nr. J/468.
Cohen 1864/91: Frederik Christian Jørgensen Hanehoved.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 272 John Ole Hansen, født 24. februar 1836 i Melby præstelod, Melby sogn, konfirmeret 1850 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Hans Olesen og Margrethe Johnsdatter.
Tjenestekarl i Villingerød, Esbønderup sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 134. lægd, nr. M/3.
Cohen 1864/95: Johan (!) Ole Hansen Meelby.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 562 Anders Christensen, født 18. januar 1835 i Helsinge, Helsinge sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1850 i Valby, såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Augustenborg lazaret 26. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af skomager Christen Pedersen og Margrethe Pedersdatter.
Husmand i Asserbo præstelod, Melby sogn 1860. Gift med Christiane Marie Johansen, hvis nye mand overtog husmandsstedet i 1866.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 41. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/92: Anders Christensen Helsinge.

14. juni 2015

Dåstrup kirkegård

Ramsø herred, Roskilde amt

På kirkegården findes et lille gravminde over en dansk soldat, der vendte såret hjem fra krigen i 1864 og døde det følgende år i sine forældres hjem.

Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 369 Anders Johannsen, født 26. juli 1839 i Vallore, Ejby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1853 i Dåstrup, død 13. juni 1865 i Søster Svenstrup, Dåstrup sogn, begravet på Dåstrup kirkegård 20. juni. Søn af parcellist Johannes Henriksen og Anne Kirstine Jacobsdatter.
Ifølge lægdsrullen for Dåstrup sogn blev han kasseret i december 1864, da han var "for stedse utjenstdygtig". Anders Johansens sygdom er muligvis først indtruffet efter fredsslutningen i oktober 1864, eftersom hans navn ikke findes i de officielle tablister.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 59. lægd, nr. 38.
Ses ikke hos Cohen. 

På forsiden findes dette lille vers: "Fra Krigens vilde Raserie / Du kom med qval og møie / Til dine Forældre dog tilsidst / Et heelt Aar var dit Leie / Til Døden endte al din nød / Maa Herren skænke dig sin Fred / I Himlen vist til Evig Tid".

På bagsiden findes en længere inskription: "Denne Indskrift er et Minde om Johannes Hendriksen[s] Søn af Søster Svendstrup Anders Johansen, født den 26 Juli 1839 og død den 13 Juni 1865 og begrædt af hans dybtsørgende Fader og Moder og hans Sødskende som stedse mindes hans haarde Lidelser. Fred være med hans Støv".

Foto: Finn Halling Larsen.