30. november 2010

Vester Broby kirke

Alsted herred, Sorø amt

En mindetavle over sognets faldne i 1864-krigen blev afsløret d. 1. juli 1866.

1. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 8 Hans Peter Pedersen, født 14. marts 1836 i København (Frelsers), konfirmeret 1850 i Vester Broby, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af arbejdsmand Søren Pedersen og Karen Christoffersdatter.
Familien flyttede til moderens hjemsogn Vester Broby i 1838, hvor faderen var indsidder og daglejer. – Tømrersvend i Aarhus og København.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/241.
Cohen 1864/94: Hans Peter Petersen Kjøbenhavn.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 12 Niels Mathiasen, født 18. april 1833 i Alsted, Alsted sogn, Sorø amt, død af tyfus på Københavns lazaret 9. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 13. maj. Søn af husmand Mathias Andersen og Anne Jensdatter.
Indsidder og tømmermand i Broby i 1860. Gift med Karen Jensdatter, med hvem han fik tre børn.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1859, 5. lægd, nr. J/118.
Cohen 1864/141: Niels Mathiesen Alsted.

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 585 Jens Larsen, født 29. december 1836 i Broby, Vester Broby sogn, konfirmeret 1851 sst., såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 1. juli, begravet på Sottrup kirkegård 3. juli. Søn af gårdmand Lars Jensen og Anne Madsdatter.
Bestyrer af moderens gård i Broby i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 5. lægd, nr. 23.
Cohen 1864/107: Jens Larsen Braaby [sic!]

Efter navnene følger dette vers:
HOS FREDENS GUD DE HAVE GLEMT AL STRIDEN / TIL DANMARKS FRED GAAER VEI I DERES SPOR / FRIHED OG SANDHED OVERLEVER TIDEN / PAA KORSET I VORT GAMLE FLAG VI TROER.

Foto: Finn Halling Larsen

26. november 2010

København, Kastellet

Københavns kommune


På Smedelinjen i Møens kontregarde, tæt på hjørnet af Grønningen og Folke Bernadottes Allé, afsløredes den 6. juli 1920 et stort monument over de frivillige svenskere og nordmænd, der faldt i de to slesvigske krige. Monumentet er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard efter initiativ fra Danmarks-Samfundet. Ved afsløringen, der skete på 71-års dagen for slaget ved Fredericia, deltog fem svenske veteraner fra 1864.
På begge sider af monumentets midterparti er navnene på de faldne nordmænd og svenskere indhugget i basrelief. Til venstre tretten faldne fra Treårskrigen, til højre femten faldne fra 1864.

1. (NO) Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 6 Johan Frederik Emil Knudsen, født 11. april 1814 i København, såret ved Kolding 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 25. april, begravet på Schleswig Sankt Michaelis kirkegård 26. april. Søn af skibskaptajn Georg Frederik Knudsen og Birgitte Lucie Gude.
Mistede sin far som 3-årig, og flyttede med moderen til Moss i Norge. Konfirmeret 1829 i Modum (Buskerud fylke). Student 1833 og filosofisk eksamen ved universitetet i Kristiania 1835. Bibliotekar i Paris 1840-44. Studerede herefter jura ved Københavns Universitet. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 1848. Deltog i slaget ved Kolding.

2. (SV) Premierløjtnant ved 2. lette Bataljon Knut Otto Erik baron Leijonhufvud, født 27. april 1823 i Gävle (Gävle församling, Gävleborg län), faldet ved Dybbøl 5. juni 1848, begravet på Ulkebøl kirkegård 8. juni. Søn af major ved Helsinge Infanteriregiment Carl Gregor baron Leijonhufvud og Ulrika Eleonora Silfverstolpe.
Student 1841. Løjtnant ved Hälsinge regiment 1845. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 19.5.1848. Deltog i slagene ved Dybbøl i maj og juni 1848. (Boeck) (Selmer I, 90-95)

3. (SV) Premierløjtnant ved 5. Linjeinfanteribataljon Gustaf Lorenz Sommelius, født 19. oktober 1811 i Mörrum præstegård (Mörrum församling, Blekinge län), såret ved Vester Dybbøl 5. juni 1848, indbragt død til Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af sognepræst Johan Reinhold Sommelius og Carolina Gustava Trägårdh.
Student 1829. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1837. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 30.5.1848. Deltog i slaget ved Dybbøl 1848. (Boeck) (Selmer I, 95-96)

4. (NO) Sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Leopold Herman Severin Løvenskiold, født 31. marts 1813 på Fossum hovedgård (Gjerpen sogn, Telemark fylke), såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensburg lazaret 11. juni, begravet på Sønderborg kirkegård 5. juli. Søn af amtmand Severin Løvenskiold og Hedevig Sophie komtesse Knuth.
Kadet 1825, men forlod skolen efter seks år. Blev derpå student og uddannede sig til landmand. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 30.3.1848. Korporal 9.4.1848. Sekondløjtnant 24.5.1848. Deltog i slagene ved Bov, Schleswig og Dybbøl. Han var den første skandinav, der meldte sig under de danske faner. I den korte våbenhvile mellem slagene ved Schleswig og Dybbøl, rejste han hjem til Norge, hvor han talte varmt for Danmarks sag. Kort efter vendte han og tredive frivillige nordmænd, mest studenter, tilbage til Danmark. (Boeck) (Selmer I, 98-103)

5. (SV) Korporal ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 5 Axel Theodor Lundbom, født 2. april 1823 i Lund, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, taget til fange, død på Flensburg lazaret 22. juni, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 25. juni. Søn af købmand Peter Lundbom og Botilda Torsslow.
Manufakturhandler i Kristianstad. Frivillig korporal i dansk krigsjeneste 28.5.1848.

6. (SV) Sergent ved Artilleriet, Batteri Grove Otto Numa Pompelius Appelberg, født ca. 1825 i Småland, død af delerium tremens på Augustenborg lazaret 11. april 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 15. april.
Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 15.5.1848. Lå først ved Batteri Schultz, fra 25.6. ved Batteri Grove.

7. (NO) Sekondløjtnant ved 4. Reservebataljon Gustav Valentin Mamen, født 16. januar 1823 i Frederikshald (Halden sogn, Østfyld fylke), såret ved Ejstrup 23. april 1849, død på Fredericia lazaret samme dag, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 2. april. Søn af grosserer Dines Klein Mamen og Christine Rohde Andersen.
Sproglærer i Oslo 1847. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 21.3.1848. Sekondløjtnant 16.3.1849. Deltog i slagene ved Dybbøl 1848 og ved Kolding 1849. (Boeck)

8. (SV) Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Eric August Theodor Duse, født 18. december 1817 i Sverige, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af ritmester Gustaf Adolf Duse og Christina Elisabeth Wallberg Brun.
Kadet 1837, underløjtnant ved Nerikes Regemente 1841, ved Kumla kompagni 15.4.1843, ved Edsberg kompagni 15.6.1843, afskediget 23.5.1848. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 21.6.1848. Deltog i slagene ved Dybbøl og Fredericia. Han var indstillet til forfremmelse til premierløjtnant og et ridderkors, kort før han omkom. (Boeck)

9. (SV) Skarpskytte ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni Carl Ludvig Hagberg, født 2. marts 1826 i Munktorp, Västerås stift, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af komminister Carl Hagberg og Carolina Sophia Berglund.
Sergent. Frivillig skarpskyte i dansk krigstjeneste 8.5.1849.

10. (SV) Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Carl Olof friherre Cederström, født 28. september 1824 på Jällagård (Vaksala församling, Uppsala län), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 7. august, begravet på Middelfart kirkegård 10. august. Søn af landshøvding Jacob baron Cederström og Anna Margaretha friherreinde Cederwald.
Underløjtnant ved Svea lifgarde 1846, løjtnant 1849. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 1.4.1849. Deltog i slaget ved Fredericia. (Boeck)

11. (NO) Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Carl Herman Holst, født 3. juni 1819 i Kristiania, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 8. juli, begravet på Middelfart kirkegård 13. juli. Søn af kontorchef Johan Christian Holst og Cathrine Dorothea Behmann.
Kadet 1839, forlod skolen uden eksamen 1841. Sergent ved 2. Lifgardet, Stockholm 1842. Svensk officerseksamen maj 1843. Underløjtnant ved Jämtlands feltjægerregiment 1844. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 17.4.1848, først ved 1. Reservebataljon, fra 22.6.1849 ved 3. Forstærkningsbataljon. Deltog i slagene ved Dybbøl og Fredericia 1849. (Boeck) (Selmer II, 425-428)

12. (SV) Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsjægerkorps Axel friherre Lagerbjelke, født 21. august 1824 i Stockholm, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Københavns garnisonshospital 11. august, bisat i Holmens kirke 15. august. Søn af oberst Carl friherre Lagerbjelke og Carolina Antoinette Cederström.
Kadet 1838, underløjtnant ved Svea Lifgarde 1843, løjtnant 1847. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 22.3.1849. Deltog i slaget ved Fredericia. (Boeck)

13. (NO) Korporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 8 Hans Christian Christoffersen Lund, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli.

14. (NO) Overlæge Søren Daniel Schiøtz, født 24. december 1828 i Stavanger (Domsognet, Rogaland fylke), død af gigtfeber på Augustenborg lazaret 8. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. marts. Søn af fuldmægtig Søren Daniel Schiøtz og Charlotte Petrea Rosenkilde. Gift med Anna Cathrine Elisabeth Collett (d. 1915).
Cand.med. 1852. Kompagnikirurg ved den norske garde i Stockholm 1863. Frivillig underlæge i dansk tjeneste 12.2.1864. 

15. (SV) Korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Gustaf Robert Göransson, født i Stockholm, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april.
Soldat ved 2. Livgarderegiment, Stockholm. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 13.3.1864. Deltog i kampene ved Dybbøl kirke 28.3.1864.

16. (SV) Menig ved Kaptajn Aarøes korps Carl Andersson, faldet ved landgangen på den jyske østkyst natten mellem 16. og 17. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Malersvend i Göteborg. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 23.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.

17. (NO) Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, overkomplet nr. 3 C... F... Spjørck, formentlig faldet ved Dybbøl 18. april 1864.

18. (SV) Sergent ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel) Lars August Lundström, født 1833, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april.
Sergent og berider ved Göta artilleriregemente 1855. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 18.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.

19. (SV) Sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiment Carl Leonhard Roos, født 1821 i Stockholm, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet mellem skanse III og IV på Dybbøl banke 19. april.
Underløjtnant. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 1848-49. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 25.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.

20. (SV) Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Gustaf Herman von Knorring, født 31. august 1839 i Ruda, Asby församling (Östergötland län), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Dybbøl kirkegård 19. april. Søn af kaptajn Sebastian von Knorring og Eva Fredrika Vilhelmina friherreinde Lybecker.
Student 1859. Studerede ved Uppsala universitet. Underløjtnant ved 1. Lifgrenaderregiment 1860. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 12.4.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.

21. (SV) Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, overkomplet nr. 5 S... Stenmark, født i Stockholm, formentlig faldet ved Dybbøl 18. april 1864.

22. (SV) Sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren, født 15. februar 1840 i Kungsbacka, Kungsbacka församling (Halland län), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 28. april, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 13. maj. Søn af sognepræst Johan Lundegren og Christina Maria Torell.
Student 1857. Studerede ved Lunds universitet. Underløjtnant ved Hallands Infanteribataljon 1860. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 16.4.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.

23. (SV) Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Henrik Wilhelm Leonard Berzelius, født 15. marts 1831 i Vadstena, faldet ved Kærby på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af apoteker H.W.L. Berzelius og Sara Christina Lindqvist.
Underløjtnant ved Jönköpings regiment 1855-58. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 20.4.1864. Deltog i slagene ved Dybbøl og på Als.

24. (SV) Korporal ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni Gustaf Hammarström, født 1835, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli.
Soldat i Göta artilleri 1853. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 18.2.1864. Deltog i slagene ved Dybbøl og på Als.

25. (SV) Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 18 Peter Fredrik Christoffer Lindblad, født 1832 i Linköping, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli.
Student 1850. Studerede ved Uppsala universitet. Rejste som sømand til Sydamerika. Tog eksamen fra en landbohøjskole og var forvalter på en stor landejendom indtil 1862. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 13.4.1864. Deltog i kampene på Als 29.6.1864.

26. (SV) Premierløjtnant ved 1. Infanteriregiment Pehr Johan Conrad Betzholtz, født 21. marts 1827 på Övre Manilla djurgård ved Stockholm, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 26. juli, bisat i Aalborg Budolfi kirke, begravet på Stockholm Maria kirkegård 15. oktober. Søn af trädgårdsmestare (gartner) Betzholtz og Ebba Sophia Söderqvist.
Handelsbetjent. Volontør ved Livregimentets dragoner 1846. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 1849-50, blev ved afskeden i 1851 udnævnt til sekondløjtnant. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1850, ved Lifbeväringsregimentet 1859. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 14.4.1864. Deltog i slaget ved Lundby. (Boeck)

27. (SV) Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 598 Robert Emil Ekström, født 23. februar 1840 i Vänersborg, Vänersborg församling (Älvsborg län), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Aalborg lazaret 15. august, begravet på Nørresundby kirkegård 19. august. Søn af handlende Robert William Ekström og Emilia Mehlen.
Manufakturhandler i Göteborg. Frivillig menig i dansk krigstjeneste. Deltog i kampen ved Lundby 3.7.1864.

28. (SV) Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Christian Sophus Lucian Eugene Schüberg, født 27. september 1843 på Smidstrupgård, Hørsholm sogn, død af tyfus på Odense lazaret 13. august 1864, begravet på Odense kirkegård 19. august. Søn af landmand, forstkandidat Frederik Wilhelm Theodor Schüberg og Anne Hansen.
Rejste med sine forældre til Gotland i 1846. Underløjtnant ved Gotlands nationalbeväring 1863. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 6.4.1864. (Boeck)

Kilder:
Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen. Kbh., 1948-49. Bind II B, s. 516-518
Hector Boeck: Norske, svenske og finske Frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864. Personalhistorisk Tidsskrift 1935, 1936, 1939, 1957
Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909
C.J. Anker: Norske frivillige i de danske forsvarskrige fra 1848-50 og i 64. Kristiania, 1887
Birger Schöldström: Svenskarne under Dannebrogen 1848-1850. Stockholm, 1903. Tillägg, 1905
F. Svane: De i 1864 faldne, svenske Frivillige. Danebrog 1880/81, s. 168-174, 177-184

25. november 2010

Bavelse kirke

Tybjerg herred, Præstø amt

I kirken er opsattes 29. juni 1865 en mindetavle over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Niels Jacobsen, født 11. november 1837 i Atterup, Bavelse sogn, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af gårdmand Jacob Andersen og Karen Olesdatter.
Seminarist fra Jelling 1861, andenlærer i Hvidøre, Gentofte sogn november 1861.

22. november 2010

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune 

På Holmens kirkegård findes et gravsted for en søofficer, der omkom i Treårskrigen.

Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian den Ottende Christian Krieger, født 14. oktober 1809 i København (Holmens), omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Holmens kirkegård 12. november. Søn af kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger og Dorothea Sara Marie Meincke.
Søkadet 1821, sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1831, kaptajnløjtnant 1842. I foråret 1849 blev han udnævnt til næstkommanderende på linjeskibet Christian den Ottende og omkom ved skibets eksplosion kort efter. Ridder af Dannebrog 1848.
Liget blev fundet den 24. april og begravet to dage senere i Eckernförde. Senere blev liget efter en højtidelig i Flensburg ført til Holmens kirkegård i København og nedsat der. Gift med Vibeke Ragnhilde von Haffner (1815-1862). Deres 8-årige søn døde dagen efter faderens begravelse i København.

Inskriptionen på gravstenen:
MED HIERTET VARMT, MEN MODET KOLDT / MED ØIET, HVOR DET SKULDE VÆRE / TIL DØDENS STUND DIN EED DU HOLDT / OG HIMLEN GAV DIN SIEL MED ÆRE / DET FÆDRELAND AF SØNNEN STOLT / SKAL OM DIN TROESKAB VIDNE BÆRE.

21. november 2010

Solrød kirke

Tune herred, Roskilde amt

I kirkens skib opsattes den 28. marts 1852 en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen. Den smukt indrammede tavle er udført af en elev på Kunstakademiet F.C. Lund, der havde deltaget som frivillig i krigen.

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon (?), … Jens Pedersen, født 1. november 1822 i Solrød, Solrød sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, begravet i Odense. Søn af gårdmand Peder Christensen og Kirsten Olesdatter.
Tjenestekarl i Hundige, Kildebrønde sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 27. lægd, nr. 36.
Ses ikke hos Cohen.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 214 Jens Jensen, født 28. november 1824 i Solrød, Solrød sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 28. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Jens Larsen og Kirsten Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Solrød i 1850.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 27. lægd, nr. 16.
Cohen 1850/49: Jens Jensen Søllerød (Roskilde amt).

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 290 Peder Hansen, født 23. marts 1819 i Karlstrup, Karlstrup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1833 i Solrød, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 23. oktober, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 25. oktober. Søn af indsidder Hans Pedersen og Kirsten Hansdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Solrød. – Husmand i Solrød i 1850. Gift med Kirsten Hansdatter.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 35. lægd, nr. 108.
Cohen 1850/50: Peter Hansen Carlstrup (Roskilde amt).

20. november 2010

Undløse kirke

Merløse herred, Holbæk amt

I kirken er opsat en marmortavle med navnene på tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 79 Ole Jensen, født 27. november 1825 i Undløse, Undløse sogn, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Middelfart lazaret 25. april, begravet på Middelfart kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Karen Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Undløse i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 16. lægd, nr. 71.
Cohen 1849/132: Ole Jensen Ondløse.

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 217 Ole Hansen, født 27. marts 1826 i Tingbjerghus ved Østrup, Undløse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 14. september, begravet på Trinitatis kirkegård 17. september. Søn af husmand Hans Larsen og Maren Olesdatter.
Tjenestekarl hos mølleren i Undløse i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 16. lægd, nr. 74.
Cohen 1849/122: Ole Hansen Østrup.

3. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 267 Jens Larsen, født 11. november 1826 i Østrup, Undløse sogn, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af husmand og smed Lars Christensen og Inger Knudsdatter.
Skrædderlærling i Holbæk i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 79. lægd, nr. 29.
Cohen 1850/56: Jens Larsen Østrup (Holbæk amt).

Efter navnene følger dette vers:
"FOR DANMARKS FOLK OG KONGE TROE DE STRED / OG DE HAR KRAV PAA HELLIGT EFTERMÆLE / DE GIK MED SANG I DØDEN FOR VOR FRED / GUD LØNNE DEM OG GLÆDE DERES SIÆLE / PAA HELLIGT STED SKAL DERES NAVNE STAAE / DE IHUKOMMES SKAL I FOLKETS BØNNER / GUD LAD DET GAMLE DANMARK EI FORGAAE / VELSIGN VORT LAND OG LANDETS HELTESØNNER".

Foto: Finn Halling Larsen.

12. november 2010

Lyngby kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere d. 25. juli 1867 en marmortavle med navnene på tolv sognebørn, der faldt i begge slesvigske krige.

1. Usøvant matros på linjeskibet Christian den Ottende Frederik Møller Johansen, født 9. oktober 1829 i Tårbæk, Lyngby sogn, konfirmeret 1844 sst., omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af møllersvend Hans Johansen Krems og Ellen Olesdatter.
Blikkenslagerlærling på Rådvad-fabrikken i 1845.
Usøvant af 1. sjællandske distrikt, nr. 358. Københavns amt 6-178. Patent nr. 838.
Cohen 1849/143: Frederik Møller Johansen Kjøbenhavn.

2. Usøvant matros på linjeskibet Christian den Ottende Hans Adolph Carl Jensen, født 30. august 1828 i Tårbæk, Lyngby sogn, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skomager Niels Jensen og Sophie Elisabeth Olsen.
Blikkenslagerlærling i København i 1845.
Usøvant af 1. sjællandske distrikt, nr. 33. Københavns amt 6-174. Patent nr. 157.
Cohen 1849/143: Hans Adolph Jensen Taarbek.

3. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 79 Hans Frandsen, født 16. august 1819 i Holte, Søllerød sogn, Københavns amt, konfirmeret 1834 sst., såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Billeshave lazaret 17. maj, begravet på Vejlby kirkegård 22. maj. Søn af husmand Frands Pedersen og Ingeborg Olesdatter.
Husmand i Holte, Søllerød sogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 2. lægd, nr. 66.
Cohen 1849/99: Hans Frantzen Lyngby.

4. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1844 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder og daglejer Johan Christian Hespus og Sidsel Thomasdatter.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 5. lægd, nr. 221. 
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye.

5. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 12 Christian William Villadsen, født 30. januar 1821 i Lyngby, Lyngby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af arbejdsmand, senere forpagter Villads Christensen og Maren Andersdatter.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 6. lægd, nr. 65. 
Cohen 1850/47: Chr. Wilhelm Willasen Lyngbye (Københavns amt)

6. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 120 Niels Christian Poulsen, født 13. maj 1823 i Lyngby, Lyngby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Poul Jensen og Karen Jensdatter.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 6. lægd, nr. 80. 
Cohen 1850/47: Niels Christian Poulsen Lyngbye (Københavns amt)

7. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 120 Wilhelm Frederiksen, født 4. april 1825 i Hørsholm, Hørsholm sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af snedker Frederik Rasmussen og Kirstine Christiansdatter.
Tjenestekarl i Vedbæk kro, Søllerød sogn i 1850.
Cohen 1850/47: Vilhelm Frederiksen Hirschholm (Frederiksborg amt)
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 62. lægd, nr. 29.
Tavlen i Lyngby kirke kalder ham fejlagtigt Wilhelm Hespus, hvilket sikkert skyldes en forveksling med nr. 4, hvis fader hed Hespus.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Bosat i Charlottenlund, Gentofte sogn i 1863, da han giftede sig med Johanne Petrine Johansen.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 22.-23. lægd, nr. M/44.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

9. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 244 Frederik Henriksen, født 17. maj 1837 i Lyngby, Lyngby sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hjulmagersvend Frederik Henriksen og Marie Bendtsen.
Smedesvend på Rådvad-fabrikken i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 21. lægd, nr. 204.
Cohen 1864/94: Frederik Henriksen Lyngby.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 76 Niels Jensen, født 12. august 1837 i Birkerød, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af indsidder og daglejer Jens Nielsen og Anne Johansdatter.
Grovsmedesvend i København i 1860, men flyttede kort efter til Lyngby sogn.
Staden Københavns rulle 1863, nr. N/1409.
Cohen 1864/151: Niels Jensen Birkerød.

11. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 639 Adam Vilhelm Schebel, født 15. april 1835 på Bregentved, Haslev sogn, Sorø amt, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af gartner, senere slotsforvalter Johannes Schebel og Marie Elisabeth Wetterberg.
Avlsforvalter på Dyrehavegård, Lyngby sogn i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 6. lægd, nr. 215.
Cohen 1864/152: Adam Vilhelm Schebel Bregentved.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 596 Ole Peter Hansen, født 23. april 1841 i Lundtofte, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af spækhøker Hans Jensen Hansen og Anne Sophie Nielsdatter.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1861, 2. lægd, nr. L/802.
Cohen 1864/89: Ole Peter Hansen Lundtofte.

9. november 2010

Karlebo kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården er rejst et monument over sognets faldne i 1864.
Jens og Niels Larsen (nr. 3 og 7) var brødre.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 173 Christian Johansen, født 12. august 1838 på Ravnsnæs overdrev, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., faldet ved Avnbjerg 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af husmand Johan Mortensen, Trørød, og indsidder og daglejer Hans Nielsens fraskilte hustru Kirstine Larsdatter, Ravnsnæs overdrev.
Forældrene var ikke gift, men blev det senere og overtog et husmandssted i Ravnsnæs. – Indsidder og daglejer i Høsterkøb, Birkerød sogn i 1860, men flyttede få år senere til Karlebo sogn. – Gift med Johanne Jensdatter, med hvem han havde to sønner i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 101. lægd, nr. N/22.
Cohen 1864/152: Christian Johansen Ravnsnæs.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 191 Rasmus Jensen, født 19. maj 1836 på Karlebo Overdrev, Karlebo sogn, faldet ved Dybbøl 17. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. april. Søn af arbejdsmand Jens Hansen og Maren Sørensdatter.
Flyttede til Asminderød sogn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 435.
Cohen 1864/100: Rasmus Jensen Karlebo Overdrev.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 378 Jens Larsen, født 12. juli 1841 i Lønholt, Grønholt sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 i Karlebo, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Lars Nielsen og Anne Larsdatter.
Flyttede som barn med forældrene til et husmandssted i Auderød, Birkerød sogn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 101. lægd, nr. 275.
Cohen 1864/95: Jens Larsen Lønholt.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 617 Andreas Lorentz Jørgensen, født 4. december 1837 i Isterød, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 i Blovstrød, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Andreasen og Pernille Christensdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Usserød, Blovstrød sogn. – Tjenestekarl i Brønsholm, Karlebo sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 102. lægd, nr. J/464.
Cohen 1864/95: Andreas Lorentz Jørgensen Isterød.

5. Officersaspirant ved 20. Infanteriregiment Christoffer Friedenreich Hage, født 14. maj 1841 i Napoli, Italien (døbt 20. oktober 1841 i Stege), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet i familiegravstedet på Holmens kirkegård. Søn af købmand, konsul Peter Anthon Alfred Hage og Wilhelmine Frederikke Faber
Flyttede med forældrene til Nivågård, Karlebo sogn i 1862. Hans bror Johannes Hage (1842-1923) skabte malerisamlingen på Nivågård.
Cohen 1864/156: Christopher Hage.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 384 Hans Peter Sørensen, født 7. februar 1840 på Karlebo overdrev, Karlebo sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 3. maj. Søn af indsidder og daglejer Søren Hansen og Sidsel Pedersdatter.
Tjenestekarl i Ullerød, Tjæreby sogn i 1860, men flyttede få år senere tilbage til fødesognet.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 50. lægd, nr. 235.
Cohen 1864/95: Hans Peter Sørensen Karlebo.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 277 Niels Larsen, født 10. august 1837 i Lønholt, Grønholt sogn, Frederiksborg amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Frederiksberg Slots lazaret 14. maj, begravet på Karlebo kirkegård 20. maj. Søn af husmand Lars Nielsen og Anne Larsdatter.
Flyttede som barn med forældrene til et husmandssted i Auderød, Birkerød sogn. – Boede hjemme hos forældrene i Auderød i 1860, hvor han ernærede sig som væver. - Cohen henlægger fejlagtigt begravelsen til Garnisons kirkegård 18. maj.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 50. lægd, nr. 160.
Cohen 1864/92: Niels Larsen Lønholt. 

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 563 Lars Nielsen, født 15. april 1837 i Grønholt, Grønholt sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 16. maj, begravet på Broager kirkegård 20. maj. Søn af husmand Jens Nielsen og Maren Andersdatter.
Daglejer i Niverød, Birkerød sogn i 1860. – Gift med Elisabeth Jørgensen, med hvem han havde en søn.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1860, 50. lægd, nr. K/518.
Cohen 1864/95: Lars Nielsen Grønholt.

9. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 217 Jens Andreasen, født 13. maj 1839 i Niverød, Karlebo sogn, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Andreas Hansen og Lene Marie Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Niverød i 1860, hvor han ernærede sig som daglejer.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 2. lægd, nr. M/146.
Cohen 1864/100: Jens Andersen Niverød.

10. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 39 Peder Larsen, født 10. maj 1837 i Gunderød, Karlebo sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af parcellist Lars Mortensen og Johanne Nielsdatter.
Tjenestekarl på Karlebo overdrev i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 103. lægd, nr. N/39.
Cohen 1864/100: Peter Larsen Gunderød.

11. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 203 Hans Pedersen, født 19. december 1834 i Gunderød, Karlebo sogn, konfirmeret 1849 sst., såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 5. juli, begravet på Broager kirkegård 9. juli. Søn af husmand Peder Hansen og Anne Johannesdatter.
Daglejer i Auderød i 1860. – Gift med Johanne Olsen, med hvem han havde to børn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 50. lægd, nr. 126.
Cohen 1864/101: Hans Petersen Gunderød.

12. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 616 Martin Theodor Andersen, født 15. marts 1841 i Nivå, Karlebo sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli. Søn af indsidder og daglejer Anders Hansen og Anne Kirstine Regine Harnisch.
Tjenestekarl i Vejenbrød, Karlebo sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 50. lægd, nr. 267.
Cohen 1864/102: Martin Theodor Andersen Nivaa.

8. november 2010

Mårum kirke

Holbo herred, Frederiksborg amt

I kirken opsattes i 1914 en mindetavle over seks sognebørn, der faldt i de slesvigske krige.

1. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 263 Niels Christensen, født 23. oktober 1826 i Nellerød, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1841 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 3. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 5. august. Søn af gårdmand Christen Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 36. lægd, nr. 24.
Cohen 1850/72: Niels Christensen Nellerød (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 2. lette Bataljon, 3. kompagni, nr. 237 Lars Olesen, født 18. juni 1825 i Tinghuse, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1840 sst., såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 10. juli, begravet på Faaborg kirkegård 14. juli. Søn af husmand Ole Pedersen og Kirsten Larsdatter.
Tjenestekarl i Helsingør.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 65. lægd, nr. 229.
Cohen 1848/84: Lars Olsen Morum Tinghuus (Frederiksborg amt)

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 317 Lars Ludvigsen, født 20. september 1817 i Tinghuse, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1832 sst., død af blodgang (dysenteri) på Flensburg lazaret 31. december 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. januar 1851. Søn af husmand Ludvig Larsen og Margrethe Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 36. lægd, nr. 40.
Cohen 1850/50: Lars Ludvigsen Maarum-Tinghuus (Frederiksborg amt)

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 555 Christian Christensen (Nielsen), født 15. maj 1835 i Helsingør (Skt. Olai), konfirmeret 1850 i Tikøb, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Niels Christensen og ugifte Laurine Rasmusdatter, begge i Helsingør.
Forældrene blev aldrig gift med hinanden, men moderen giftede sig senest 1845 med daglejer Gunder Steffensen i Gurre, Tikøb sogn. - Christian giftede sig i 1862 med Gertrud Kirstine Jensdatter (1836-1888) og overtog samtidig svigerforældrenes husmandssted i Skovbjørstrup, Mårum sogn. - Christian, der sandsynligvis ikke kendte sin biologiske fader, brugte skiftevis Christensen og Nielsen som efternavn. I skiftet ved Kronborg vestre birk forklares det, at Christian Christensen kaldte sig Nielsen.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1859, 37. lægd, nr. J/261.
Cohen 1864/94: Christian Christiansen Helsingøer.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 324 Andreas Christensen, født 24. marts 1840 i Skovhuse, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 i Mårum, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 14. maj, død af tyfus 21. maj, begravet 23. maj. Søn af husmand Christen Olsen og Gertrud Nielsdatter.
Tjenestekarl hos overførster Paulsen i Nødebo 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 103. lægd, nr. N/37.
Cohen 1864/95: Andreas Christensen Skovhuse.

6. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 263 Ole Andersen, født 14. juni 1837 i Tinghusene, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851, såret ved Dybbøl 18. april 1864 og taget til fange, ankom til fæstningen i Schweidnitz 1. maj, død af sine kvæstelser 6. maj, begravet 9. maj. Søn af indsidder og daglejer Anders Olesen og Else Marie Jensdatter.
Gift 1858 med Anne Kirstine Nielsdatter, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 36. lægd, nr. 114.
Cohen 1864/95: Ole Andersen Maerum.

7. november 2010

Nørre Dalby kirkegård

Ramsø herred, Roskilde amt

På kirkegården er sat en gravsten over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 110 Bertel Christian Henrik Groth, født 9. februar 1834 i København (Trinitatis), konfirmeret 1848 i Vollerslev, såret i kampene ved Dybbøl 12. april 1864, død af tyfus på Frederiksberg Slots lazaret 9. maj, begravet på Nørre Dalby kirkegård 14. maj. Søn af murersvend Johan Peter Alexander Groth og Marie Christoffine Rheinlænder.
Murersvend på hovedgården Juellund, Vollerslev sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1860, 14. lægd, nr. K/125.
Cohen 1864/142: Bertel Christian Henrik Groth Kjøbenhavn.

Cohen skriver fejlagtigt, at Groth blev begravet på Garnisons kirkegård i København, men faderen fik sønnens lig udleveret og begravede det i Nørre Dalby, hvortil familien var flyttet tre år tidligere.

Foto: Finn Halling Larsen

Køge, Assistens kirkegård

Køge købstad, Roskilde amt

På byens gamle assistenskirkegård er der rejst en stor gravsten over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Peter Frederik Quaade Gløerfelt, født 30. april 1845 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Køge kirkegård 23. marts. Søn af cand.theol. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfelt og Harriet Cathrine Munck.
Flyttede med forældrene til Køge, da faderen overtog byens præsteembede i 1856. Tog eksamen fra Mariboes Realskole og søgte optagelse på den militære højskole, men kom ikke ind. I stedet gennemførte han i 1863 aspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant ved 17. regiment. Han blev dræbt i Skanse I og liget førtes til Køge, hvor faderen forrettede begravelsen.
Cohen 1864/144: Frederik Peter Quaade Gløerfeldt.

På gravstenens sokkel er følgende inskription:
HAN DROG FRA MØ OG ARNE / OG GAV SIT HJERTEBLOD!

6. november 2010

Køge, Sankt Nikolaj kirke

Køge købstad, Roskilde amt

I kirkens søndre sideskib afsløredes d. 15. maj 1890 (Kristi Himmelfartsdag) en marmortavle med navnene på fjorten unge mænd fra Køge, der faldt i de slesvigske krige.

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 101 Ole Nielsen, født 12. februar 1822 i Køge, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Niels Rasmussen og Margrethe Olesdatter.
Ved sin konfirmation sad faderen som slave i Nyborg fæstning. - Menig i Sølvgadens kaserne i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 9. lægd, nr. 2.
Cohen 1849/102: Ole Nielsen Kjøge.

2. Menig ved 3. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 107 Moses Joseph Rothschild, født 4. januar 1824 i Slagelse (Mosaisk), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 25. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af handelsmand Joseph Rothschild og Bolette Wulff.
Snedkersvend i Slagelse i 1845. Handelsmand i Køge i 1850. - Gift ca. 1848 med Caroline Bernth, med hvem han fik en søn.
Cohen 1850/75: Moses Joseph Rothschild (Roskilde amt).

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 252 Carl Ludvig Berenth, født 20. april 1836 i Køge, konfirmeret 1850 sst., såret ved Bustrup 3. februar 1864, taget til fange, død på Rendsburg lazaret 15. februar, begravet på Rendsburg kirkegård. Søn af handelsmand Abraham Berenth og Anne Cathrine Jensen.
Boede hjemme hos forældrene i Køge i 1860.
Cohen 1864/89: Carl Ludvig Berenth Kjøge.

4. Menig ved 11. Infanteriregiment L. Esbensen, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864.
Ses ikke hos Cohen. Sikkert en bror til nedennævnte C.C. Esbensen, men i så fald er initialen L. forkert.

5. Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Peter Frederik Quaade Gløerfelt, født 30. april 1845 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Køge kirkegård 23. marts. Søn af cand.theol. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfelt og Harriet Cathrine Munck.
Flyttede med forældrene til Køge, da faderen overtog byens præsteembede i 1856. Tog eksamen fra Mariboes Realskole og søgte optagelse på den militære højskole, men kom ikke ind. I stedet gennemførte han i 1863 aspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant ved 17. regiment. Han blev dræbt i Skanse I og liget førtes til Køge, hvor faderen forrettede begravelsen.
Cohen 1864/144: Frederik Peter Quaade Gløerfeldt.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 429 Carl Henrik Hansen, født 12. september 1839 i Køge, konfirmeret 1854 i Sønder Dalby, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af slagter Jens Hansen og Dorthea Elisabeth Hammer.
Flyttede med forældrene til Dalby, Sønder Dalby sogn; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 36. lægd, nr. 195.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 290 Carl Christian Espensen, født 1. august 1837 i Køge, konfirmeret 1852, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af fragtmand Henrik Espensen og Sophie Jensdatter.
Staden Københavns rulle 1859, nr. K/2082.
Cohen 1864/93: Carl Christian Espensen Kjøge.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 528 Eduard Nielsen, født 12. marts 1834 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 24. april, begravet på Glücksburg kirkegård 26. april. Søn af daglejer Niels Nielsen Bøns og Anne Elisabeth Madsdatter.
Tobaksspinder i Køge.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 78. lægd, nr. 85.
Cohen 1864/94: Edvard Nielsen Kjøge.

9. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 317 Jens Peter Nielsen, født 4. august 1840 i Køge, konfirmeret 1855 i Køge, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 22. april, begravet på Ullerup kirkegård 26. april. Søn af skomagermester Peder Mathiasen og hans fraskilte hustru Karen Jensdatter.
Staden Københavns rulle 1861, nr. M 2978.
Cohen 1864/94: Jens Peter Nielsen Kjøge.

10. Menig ved 17. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 266 Hans Peter Christensen, født 21. juli 1832 i Roskilde (Domsogn), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april. Søn af arbejdsmand Niels Christensen og Caroline Hansdatter.
Ambulancesoldat, skal være faldet under transporten af nr. 272 Niels Bendixen Refsvindinge, der fik bortamputeret venstre ben.
Cohen 1864/145: Hans Peter Christensen Roeskilde.

11. Reservekorporal ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. R.S. 2 Arnold Brandt Lehmann, født 27. september 1841 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1856 i Køge, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestepige Anne Marie Schougaard. 
Moderen var få måneder tidligere flyttet fra Aalborg til købstaden. Barnefaderens navn er ikke opgivet, og der er ingen forklaring på Arnolds mellem- og efternavne. Arnold blev senest 1845 sat i pleje hos skomager Peter Wilhelm Busch i Køge, hvor han voksede op. - Landvæsenselev på Folbygård ved Aarhus i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 13. lægd, nr. 154.
Cohen 1864/158: Arnold Brandt Lehmann Kjøbenhavn.

12. Menig ved Aarøes korps (tidl. 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 23) Ole Olesen, født 24. december 1835 i Tolstrup, Sædder sogn, Præstø amt, faldet ved landgangen på den nordslesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april. Søn af tjenestekarl Ole Pedersen, Tessebølle, og enkekonen Bodil Olesdatter, Tolstrup.
Oles forældre blev aldrig gift. I 1858 flyttede han til Køge.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1858, 78. lægd, nr. H/606.
Cohen 1864/171: Ole Olsen Kjøge.

13. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli 1864, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Schlegel tog i 1859 præliminæreksamen fra Sorø Akademi og blev straks ansat i toldvæsenet. Tre år senere gennemførte han reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant af reserven ved 3. regiment. Herefter tiltrådte han i 1863 en stilling som toldfuldmægtig i Køge, og blev ved slutningen af året indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1864/97: Johan Georg Frederik Schlegel.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 152 Frederik Herman Christensen, født 26. maj 1836 i Køge, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 28. august, begravet på Glücksburg kirkegård 30. august. Søn af arbejdsmand Peder Christensen og Sara Rose Pedersen.
Nålemagersvend i København, hvortil han rejste i 1857. - Gift 1861 med Marie Jensen.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/120.
Cohen 1864/153: Frederik Hermann Christensen Kjøge.

Efter navnene følger disse linjer:
SELV OM AARENE MON RINDE / GLEMMES EJ DE FALDNES MINDE.

Foto: Finn Halling Larsen

4. november 2010

Besser kirke

Samsø herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg afsløredes d. 29. juni 1867 en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 496 Erik Michael Frederiksen, født 17. september 1840 i Agerup, Besser sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Frederik Pedersen og Egedie Christine Eriksdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1861, 261. lægd, nr. L/67.
Cohen 1864/101: Erik Frederiksen Agerup.

Foto: Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Tranebjerg kirke

Samsø herred, Holbæk amt

På skibets sydvæg blev der d. 27. november 1867 afsløret en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

I hundredåret for Treårskrigens første krigsår (1948) blev der på samme væg indmuret en mindetavle over en matros.

1. Usøvant matros på Kanonbåd nr. 2 Jacob Berthelsen, født 1. april 1828 i Tranebjerg, Tranebjerg sogn, konfirmeret 1842 sst., faldet ved Snoghøj under Billes ekspedition mod Fredericia 8. maj 1848, begravet på Middelfart kirkegård 9. maj. Søn af husmand Bertel Christensen og Anne Cathrine Jensdatter.
Tjenestekarl i Pillemark, Tranebjerg sogn i 1845.
Cohen 1848/100: Jacob Bertelsen.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 286 Clemmen Rasmussen, født 18. december 1840 i Pillemark, Tranebjerg sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død 27. november på Augustenborg lazaret. Søn af husmand Rasmus Clemmensen og Barbara Nielsdatter.
Tjenestekarl i Kolby, Kolby sogn i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1861, 260. lægd, nr. L/73.
Cohen 1864/148: Clemen Rasmussen Pilemark.

Fotos: Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

3. november 2010

Føllenslev kirke

Skippinge herred, Holbæk amt

På skibets sydvæg er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864. Våbenbrødrene afslørede tavlen på Dybbøl-dagen d. 18. april 1875.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 401 Niels Peter Larsen, født 17. september 1840 i Føllenslev, Føllenslev sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Lars Pedersen og Bodil Jørgensdatter.
Skomagerlærling i Føllenslev i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 1. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/91: Niels Peter Larsen Følleslev.

Undløse kirke

Merløse herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i 1864.

1. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 294 Jens Jensen, født 30. august 1837 i Østrup, Undløse sogn, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 21. april, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af gårdmand Jens Sørensen og Karen Jensdatter. 
Boede hjemme hos forældrene i Østrup i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 26. lægd, nr. 34.
Cohen 1864/78: Jens Jensen Østrup.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 483 Christian Jensen, født 21. december 1841 i Østrup, Undløse sogn, såret 13. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 14. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 17. marts. Søn af gårdmand Jens Sørensen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl hos skovfogeden i Østrup i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 42. lægd, nr. M/29.
Cohen 1864/102: Christen Jensen Østrup.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 502 Hans Jensen, født 21. november 1840 i Ulvig, Undløse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 19. april, begravet på Broager kirkegård 21. april. Søn af gårdmand Jens Hansen og Kirsten Larsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ulvig i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 26. lægd, nr. 87.
Cohen 1864/98: Hans Jensen Ulvig.

Efter navnene følger dette vers: "Nu hvile de Trende i Jordens Skjød / De strede for Landet med Ære / I Kampen de fandt deres Heltedød / Gud trøste Forældrene kjære".

Foto: Finn Halling Larsen.

Nørre Jernløse kirke

Merløse herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 569 Lars Nielsen, født 27. februar 1838 i Hanerup, Nørre Jernløse sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Niels Hansen og Maren Henriksdatter.
Boede hos forældrene i Hanerup i 1860, men flyttede kort efter til hovedstaden.
Staden Københavns rulle 1860, nr. K/1958.
Cohen 1864/151: Lars Nielsen Hannerup.

Foto: Finn Halling Larsen.

Asnæs kirke

Ods herred, Holbæk amt

På våbenhusets sydvæg opsatte sognets beboere den 16. februar 1851 en mindetavle over to soldater, der faldt i slaget ved Isted.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon (?) Rasmus Nielsen, født 11. marts 1821 i Høve, Asnæs sogn, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Niels Villumsen og Karen Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 38. lægd, nr. 7.
Ses ikke hos Cohen.

2. Dragon ved 4. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 63 Christian Andersen, født 28. februar 1824 i Høve, Asnæs sogn, konfirmeret 1839 sst., savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård. Søn af indsidder og daglejer Anders Madsen og Dorthe Nielsdatter.
Tjenestekarl i Kelstrup mølle, Vig sogn i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 38. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/96: Christen Andersen Høve (Holbæk amt).

Efter navnene følger denne inskription: "DETTE HÆDERSMINDE SÆTTES AF ASNÆS SOGNS BEBOERE SOM INDERLIG PAASKJØNNER DERES TROSKAB OG HENGIVENHED FOR VORT ELSKEDE FØDELAND DEN 16DE FEBRUAR 1851. Den Krans som Fædrelandet gav! Den visner ej paa faldne Krigeres Grave."


2. november 2010

Jorløse kirke

Skippinge herred, Holbæk amt

På skibets sydvæg blev der i 1874 eller 1880 opsat en mindetavle over to soldater fra de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 59 Jens Jensen, født 8. marts 1826 i Jorløse, Jorløse sogn, konfirmeret 1840 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død 17. februar 1873 i Jorløse, Jorløse sogn. Søn af husmand Jens Pedersen og Sidsel Nielsdatter.
Sadelmager i Jorløse. – Gift 1853 med Kirsten Jørgensdatter. – Benådet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn (Sølvkorset) den 6. oktober 1850. 
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 54. lægd, nr. 10 – heraf fremgår at hans højre lår er amputeret og han slettes derfor af lægdsrullen i 1851.
Ses ikke hos Cohen, idet han overlevede sine sår.

2. Underkorporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 202 Carl Vilhelm Schacht, født 14. juli 1838 i Jorløse, Jorløse sogn, konfirmeret 1853 sst., faldet på Als 29. juni 1864. Søn af skomager Henrik Schacht og Birgitte Marie Østrup.
Snedkersvend i Jorløse sogn i 1860, men flyttede to år senere til København.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/2892.
Cohen 1864/151: Carl Vilhelm Schacht Jordløse.

Foto: Finn Halling Larsen.

Værslev kirke

Skippinge herred, Holbæk amt

På våbenhusets nordvæg lod husmand Peder Pedersen kort efter 1852 opsætte en mindetavle over sin søn, der faldt i Treårskrigen. Mindetavlen hænger i dag til venstre for orgelet i tårnrummet.

Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 263 Christen Pedersen, født 8. oktober 1825 på Asmindrup mark, Værslev sogn, faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af ovennævnte husmand Peder Pedersen og Karen Larsdatter.
Tjenestekarl i Asmindrup i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 48. lægd, nr. 142.
Cohen 1850/65: Christian Petersen Asminderup (Holbæk amt).

Den lange inskription lyder således: "Denne Tavle er hensat af Huusmand Peder Pedersen til erindring om min kiere Søn Christen Pedersen af Asminderup, som ved Krigens udbrud Aar 1848 maatte dele Skebne med mange flere af Danmarks ædle Sønner at værne for Konge og Fædreneland, saaledes har ogsaa han prøvet Krigens besværligheder indtil han i Afæren i Overstøy [sic!] den 25 Juli 1850 om Morgenen ved Solens frembrud omskiftede dette Liv med det evige, i det han af en Fjendtlig Kugle blev lagt paa sit Dødsleie, sorgens Budskab om hans død var tungt for os gamle Foreltre at bære, og ikke mindre tungt var det for hans Fadersbroder Gaardmand Christen Pedersen af hvem han var elsket som af hans egen Fader. Han var selv 9de blandt Sødskende, 3 Sødstre modtager ham i Evigheden, 2 Brødre og 3 Sødstre, overlever ham og begræder med os tabet af en kjær Broder. Oven nævnte Soldat Christen Pedersen af 13de Linie Infanteribataillions 2det Compani No. 263 er født den 8 Ogtober 1825, nu hviler hans Jordiske Levninger i Overstøy ved Idstedt. Fred mit dit Støv."

Foto: Finn Halling Larsen.

Drøsselbjerg kirke

Løve herred, Holbæk amt

I kirkens våbenhus er opsat en mindetavle "til ihukommelse" af fire sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 186 Christen Pedersen, født 19. februar 1824 i Mullerup, Drøsselbjerg sogn, konfirmeret 1838, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Middelfart lazaret 3. maj, begravet på Middelfart kirkegård 7. maj. Søn af indsidder Peder Jensen og Anne Pedersdatter.
Husmand i Mullerup.
Cohen 1849/133: Christian Petersen Mollerup.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 134 Christian Hansen, født 15. oktober 1821 på Flinterupgård mark, Store Fuglede sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 27. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 30. juli. Søn af husmand Hans Christiansen og Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Mullerup.
Cohen 1849/104: Christian Hansen Flinterup.

3. Christen Christensen, født 8. november 1821 i Drøsselbjerg, Drøsselbjerg sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Øvre Stolk 25. juli 1850. Søn af husmand Christen Christensen og Margrethe Nilausdatter.
Tjenestekarl på Drøsselbjerg mark.
Ses ikke hos Cohen. Ifølge lægdsrullen for Drøsselbjerg stod han efter 1844 ved forstærkningen, og det er noteret, at han faldt ved Isted.

4. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 20 Christen Jacobsen, født 5. oktober 1821 i Mullerup, Drøsselbjerg sogn, konfirmeret 1837, død af tyfus på Augustenborg lazaret 9. november 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 12. november. Søn af indsidder Jacob Poulsen og Bodil Jensdatter.
Tjenestekarl på Bødstrup. Mindetavlen henlægger fejlagtigt hans dødsfald til 8. oktober 1850.
Cohen 1850/97: Christen Jacobsen Mullerup (Holbæk amt)

1. november 2010

Gierslev kirke

Løve herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over otte sognebørn, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Menig ved 2. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 162 Hans Hansen, født 5. september 1823 i Mørkøv, Mørkøv sogn, konfirmeret 1838 i Gierslev, faldet ved Bov 9. april 1848, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Hans Pedersen og Ellen Pedersdatter.
Tjenestekarl i Løve, Gierslev sogn i 1860.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 70. lægd, nr. 41.
Cohen 1848/4: Hans Hansen Mørkjøb (Holbæk amt).

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 217 Christen Peder Johansen Lassen, født 7. november 1826 i Skørpinge, Skørpinge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1841 i Gierslev, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Johan Christian Lassen og Birthe Christensdatter.
Tjenestekarl i Løve i 1845.
Tilgangsrullen for Holbæk amt 1847, 73. lægd, nr. Y 395.
Cohen 1849/120: Christen Peter Johansen Skjørpinge. 

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 151 Lars Hansen, født 21. juli 1823 i Løve, Gierslev sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand og sognefoged Hans Jensen og Ellen Nielsdatter.
Møllersvend i Mullerup, Drøsselbjerg sogn i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 71. lægd, nr. 122.
Cohen 1849/104: Lars Hansen Løve.

4. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 184 Jacob Nielsen Fischer, født 21. oktober 1823 i Løve, Gierslev sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af snedker Niels Pedersen Fischer og Anne Lisbeth Jacobsdatter.
Tjenestekarl i Gørlev, Gørlev sogn i 1850.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 74. lægd, nr. 54.
Cohen 1850/83: Jacob Nielsen Løvemark (Holbæk amt).

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 99 Hans Jacobsen, født 22. april 1822 i Bøstrup Toelstang, Gierslev sogn, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jacob Jensen og Anne Rasmusdatter.
Arbejdsmand i Gierslev i 1850. Gift med Mette Kirstine Larsdatter, med hvem han fik en søn.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 71. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/49: H. Jacobsen Bedstrup Toelstang.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 314 Henrik Sørensen, født 27. november 1836 i Løve, Gierslev sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af arbejdsmand Søren Nielsen og Anne Nielsdatter.
Arbejdsmand i København 1862.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/1389.
Cohen 1864/153: Henrik Sørensen Gjersløv.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 262 Frederik Nielsen, født 25. april 1838 i Knudstrup, Gierslev sogn, konfirmeret 1852 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Anne Christiansdatter.
Tjenestekarl i Knudstrup i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 342. lægd, nr. N/26.
Cohen 1864/100: Frederik Nielsen Knudstrup.

8. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 480 Carl Peter Christian Nielsen, født 12. oktober 1840 i Korsør, konfirmeret 1855 i Gierslev, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hjulmagersvend Christen Nielsen og Caroline Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Gierslev, Gierslev sogn.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 342. lægd, nr. N/8.
Cohen 1864/100: Carl Peter Christian Nielsen Korsør.

Efter navnene følger dette vers:
"SAALÆNGE KJÆRMINDER I KLYNGE STAA / HVOR BØLGE OM BØG MON RINDE / SKAL SMAABØRN LÆRE AF GUBBE GRAA / AT BLUSSE VED EDERS MINDE".

Foto: Finn Halling Larsen.

Kundby kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I kirken opsattes i 1849 en mindetavle over seks sognebørn, der var faldet i Treårskrigens første to år. Det sidste navn blev tilføjet i 1896.

1. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 163 Niels Rasmussen, født 22. august 1823 i Skelbækshuset ved Trønninge, Kundby sogn, faldet ved Bov 9. april 1848, begravet i Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Trønninge i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 28. lægd, nr. 98.
Cohen 1848/84: Niels Rasmussen Skjellebekshuus (Holbæk amt)

2. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 18 Peder Sørensen, født 29. juli 1823 i Sandby, Kundby sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Søren Madsen og Ellen Pedersdatter.
Tjenestekarl i Kundby i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 28. lægd, nr. 55.
Cohen 1849/138: Peder Sørensen Sandby.

3. Frivillig underkorporal ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 20 Carl Christian Christensen, født 16. marts 1827 i Ildved skole, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1841 sst., faldet ved forpostfægtningen i Sundeved 6. juni 1849, begravet på Sønderborg kirkegård 8. juni. Søn af skolelærer Hans Sørensen Christensen og Anne Marie Nyegaard.
Sadelmagerlærling i Vejle i 1845. Rejste som udlært svend til Kundby.
Cohen 1849/124: Carl Chr. Christensen.

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 153 Anders Olsen, født 3. oktober 1822 i Mørkøv, Mørkøv sogn, Holbæk amt, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl i Kundby i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 28. lægd, nr. 96.
Cohen 1849/104: Anders Olsen Mørkjøb.

5. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 223 Christian Sibast Bihl, født 9. juli 1824 i Slagelse (Mikkels), konfirmeret 1839 sst. (Mikkels), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bødker Hans Peter Bihl og Maren Weissmann.
Snedkersvend i Kundby.
Cohen 1849/129: Christian Sibæst Bihl.

6. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 253 Niels Christensen, født 14. maj 1830 i Kundby, Kundby sogn, faldet ved Stenderup skov 18. februar 1864, begravet på Københavns Assistens kirkegård 28. februar. Søn af husmand Christen Mogensen og Maren Hansdatter.
Arbejdsmand i Peder Hvidtfeldts Stræde i København i 1860. Hans nu sløjfede gravsted lå i afd. L, nr. 8.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 4459.
Cohen 1864/144: Niels Christensen Kundby.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 794 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Major ved 10. Infanteriregiment Christian Frederik Marius Rohweder, født 19. februar 1813 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl natten mellem 12. og 13. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 23. april. Søn af kaptajn Otto Frederik Rohweder og Marie Sophie Tange.
Kadet 1827, sekondløjtnant 1833, premierløjtnant 1840, kaptajn 1849, major 1860. Han deltog i Treårskrigen og blev såret ved Fredericia. Mellem de to krige garnisonerede han i Kiel. Gift med Thora Marie Bruun (1816-66).
Cohen 1864/128: Christian Frederik Marius Rohveder.

Efter Rohweders navn står der:
"I GUDS HIMMEL GLÆDES HAN NU FOR AL DEN / LYKKE HANS KJÆRLIGHEDSFULDE HJERTE / SKABTE PAA JORDEN".

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. F, nr. 931 rejste venner et monument over en søofficer, der faldt i Treårskrigen.

Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian VIII Osvald Julius Marstrand, født 14. juli 1812 i Silkegade, København (Helligånds), omkom ved linjeskibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af mekaniker Nicolaj Jacob Marstrand og Petra Othilia Smith.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1849. Marstrand viste strålende evner indenfor naturfagene og blev navigationslærer på Søkadetakademiet i 1838 og otte år senere førstelærer i de matematiske videnskaber. Fem uger før sin død blev han udnævnt til navigationsdirektør.
Cohen 1849/142: Oswald Julius Marstrand.

Monumentet er udført af arkitekt M.G. Bindesbøll og bekostet af Marstrands familie. Andre medlemmer af familien Marstrand er begravet tæt ved monumentet.