15. november 2018

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På hundredårsdagen for kampene ved Kolding i 1849 bekostede de lokale forsvarsbrødre en stor grav
sten over syv faldne menige og underjægere, som man formodede blev begravet på Taulov kirkegård. Omstændighederne omkring de mange faldne den 23. april 1849 er uklare. Valpladsen var stor, og de faldne soldater blev i al hast begravet på en række af egnens kirkegårde.

Cohen opgiver at 16 danske soldater blev begravet på Taulov kirkegård den 24. april 1849. Heraf var halvdelen gardehusarer, alle let genkendelige på deres uniformer. De andre otte soldater angiver han som Illerhuse (se nedenfor nr. 7), Sønderaaby, Næsborg og Hvaddum ved 6. Reservebataljon, Skydebjerg (nr. 3) ved 5. Bataljon, Hansen ved 6. Bataljon, og endelig Fladholt og Alsted (nr. 5) ved 5. Reservebataljon. Men Cohen baserer alene dette på de militære rapporters angivelser af, hvor de forskellige bataljoner befandt sig under kampene. Taulov kirkebog nævner ikke begravelserne og dermed heller ikke navnene på soldaterne.

Hvilke kilder Forsvarsbrødrene i Kolding benyttede, da de planlagde mindestenen med kun syv soldaters navne hundrede år senere, er mig ikke bekendt. Søren Nielsen Østerskov blev måske snarere begravet på Ødis kirkegård og Milter Andersen Alsted overlevede slaget i mere end halvtreds år.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 113 Hans Larsen, født 25. april 1822 i Ladby, Kølstrup sogn, Odense amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af tjenestekarl Lars Jochumsen og Mette Sørensdatter.
Hans’ forældre var ikke gift. Moderen tjente på den store Kølstrupgård, så faderens forældre tog lille Hans i pleje. I 1831 overtog Hans’ fader den fædrene gård i Ladby, men døde blot et år senere. Hans var tjenestekarl i Ladby, da han drog i krig.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 4. lægd, nr. 172.
Cohen 1849/123: Hans Larsen Saabye [sic!]

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 184 Hans Pedersen, født 25. maj 1826 i Skydebjerg, Skydebjerg sogn, Odense amt, konfirmeret 1841 sst., såret i kampene ved Kolding 23. april 1849, døde under transporten til lazarettet samme dag, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Thuesen og Christiane Dorthea Andersdatter.
Smedesvend i Kådekilde, Vissenbjerg sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 31. lægd, nr. 228. Ifølge lægdsrullen og de officielle tabslister var Hans’ efternavn Pedersen og ikke Rasmussen, som Cohen fejlagtigt angav.
Cohen 1849/108: Hans Rasmussen Skydebjerg [sic!]

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 214 Hans Jørgen Carlsen, født 18. april 1826 i Ørsted, Ørsted sogn, Odense amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand og skrædder Carl Frederik Hansen og Karen Jørgensdatter.
Skræddersvend hos faderen i Ellekær, Ørsted sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 73. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/107: Jørgen Carlsen Ørsted.

5. Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 256 Milter Andersen, født 17. april 1819 i Alsted, Alsted sogn, Thisted amt, konfirmeret 1834 sst., død 23. oktober 1906 på Mors. Søn af husmand Anders Pedersen Kappelgaard og Maren Miltersdatter.
I kampene ved Kolding blev Milter alvorligt såret og lå længe på lazaretterne i Fredericia og Bogense og siden på Garnisonshospitalet i København. I kampens hede antog bataljonen, at Milter var faldet, men det var ikke tilfældet. Resten af livet havde Milter et stort ar i ansigtet og under huden en kugle, som lægerne ikke turde fjerne. Han var invalideret og modtog pension fra staten. I 1876 søgte han og modtog erindringsmedaljen. – Gift 1852 med Karen Poulsdatter (1825-1914).
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 69. lægd, nr. 69.
Cohen 1849/128: Milter Andersen Alsted.

6. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 112 Jens Jespersen, født 15. oktober 1821 i Heltborg, Heltborg sogn, Thisted amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af gårdmand Jesper Jensen Nørgaard og Johanne Marie Berthelsdatter.
Indsidder og daglejer i Visby. Gift 1847 med Johanne Jensdatter, med hvem han fik sønnen Jesper i 1848.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 54. lægd, nr. 23.
Cohen 1849/129: Jens Jespersen Heltborg.

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 143 Peder Jensen, født 27. februar 1821 i Illerhuse, Grønbæk sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Jepsen og Maren Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Viborg amt 1845, 67. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/129: Peter Jensen Illerhuse.

Foto: Keld Adriansen, Taulov.

4. september 2018

Isenvad kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

På skibets vestvæg er opsat en marmortavle med navnene på fem sognebeboere, hvoraf den første faldt ved Fredericia i 1849 og de øvrige fire faldt ved Dybbøl femten år senere.
Isenvad blev udskilt fra Ikast sogn i 1893.

1. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 66 Søren Skjærlund Christensen, født 10. januar 1825 i Grødde, Ikast sogn, konfirmeret 1839 i Ikast kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Christen Sørensen Bjødstrup og Anne Margrethe Jensdatter.
Søren flyttede til Holstebro i 1843 og kom i farverlære hos købmand Christen Skjærlund Agerschou, der selv stammede fra Ikast sogn.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 123. lægd, nr. 50.
Cohen 1849/113: Søren Skjærlund Christensen Grødde.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 255 Lars Troelsen, født 11. juni 1838 i Faurholt, Ikast sogn, konfirmeret 1853 i Ikast kirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 12. maj, begravet på Varnæs kirkegård 14. maj. Søn af gårdmand Troels Jensen og Maren Mikkelsdatter.
Opholdt sig hjemme hos sine forældre i 1860. Lokalhistorikeren Bernhard Larsen beretter i sit værk om Ikast sogns historie (1967), at Lars Troelsen søgte at formå sin velhavende far til at betale for en stillingsmand, så Lars kunne blive fri for krigstjenesten. Lars var overbevist om, at han ville falde i krigen. Men forgæves - faderen ville ikke betale. Lars faldt i krigen og hans 70-årige far tog sit eget liv den 30. maj 1865.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 87.
Cohen 1864/124: Lars Troelsen Fauerholdt.

3. Konstabel ved Artilleriet, 4. fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 20 Jens Christian Larsen, født 13. august 1839 på Kølkær hede tæt ved Nørlund, Ikast sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af fæstehusmand Lars Lauritsen Havn og Inger Marie Christensdatter.
Overtog sit barndomshjem på Kølkær hede og giftede sig i 1861 med Karen Jensen. Fire år efter krigen giftede enken sig påny med Lars Larsen, der overtog husmandsstedet.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 94.
Ifølge artilleriets officielle tabsliste var Jens Christians tilnavn Nørlund.
Cohen 1864/82: Jens Christian Larsen Ringkjøbing.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 860 Christen Pedersen, født 28. april 1831 i Uhre, Ikast sogn, konfirmeret 1846 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Peder Jensen og Mette Marie Lauritsdatter.
Gift 1857 med Ane Bolette Pedersen og overtog samtidig svigerforældrenes gård i Tykskov, Ejstrup sogn.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 3. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/127: Christen Petersen Uhre.

5. Korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 9. marts 1834 i Overisen, Ikast sogn, konfirmeret 1848 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af gårdmand Jens Madsen og Marianne Sørensdatter.
Tjenestekarl på Nørholm, Herning sogn i 1860. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersen og købte ved samme tid et husmandssted på Fjederholt mark, Rind sogn.
Ifølge regimentets officielle tabsliste var Niels Christians tilnavn Overisen.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.

20. juni 2018

Mesinge kirke

Bjerge herred, Odense amt

I kirkens tårnrum, ved siden af orglet, hænger en mindetavle over fem sognebeboere, der faldt ved Isted og Mysunde i 1850. Mindetavlen blev opsat senest i marts 1851.

1. Våbenmester ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 3 Jørgen Martinsen Kragh, født 16. april 1821 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1835 i Mesinge kirke, faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af sadelmager Andreas Martin Kragh og Dorthe Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl i Dalby og Kølstrup sogne. Indkaldt til militærtjeneste ved 5. Bataljon 1843, underkorporal samme år, våbenmester 1845. Ved folketællingen i 1845 boede han i Sølvgadens kaserne i København. En våbenmester tilhørte sergentklassen og havde opsynet med kompagniets våben.
Kragh modtog Dannebrogsmændenes hæderstegn (Sølvkorset) den 13. september 1848.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 4. lægd, nr. 203.
Cohen 1850/53: Jørgen Martin Kragh (Odense amt).

2. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 21 Anders Poulsen, født 14. september 1825 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1840 i Mesinge kirke, savnet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og bødker Poul Andersen og Anne Larsdatter.
Boede hjemme hos moderen i 1850 og ernærede sig som væver.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 82.
Cohen 1850/86: Anders Poulsen Mesinge (Odense amt).

3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 121 Hans Larsen, født 17. december 1820 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1835 i Mesinge kirke, savnet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Lars Christensen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Midskov, Mesinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/94: Hans Larsen Mesinge (Odense amt).

4. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 32 Frederik Madsen, født 9. april 1818 i Salby, Mesinge sogn, konfirmeret 1832 i Mesinge kirke, faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Mads Larsen og Ellen Kirstine Frederiksdatter.
Tjenestekarl i Salby, Mesinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 109.
Cohen 1850/82: Frederik Madsen Salby.

5. Jæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 36 Ole Larsen, født 3. februar 1826 i Midskov, Mesinge sogn, konfirmeret 1840 i Mesinge kirke, såret i slaget ved Mysunde 12. september 1850, taget til fange, død på Rendsburg lazaret 24. september, begravet på Rendsburg kirkegård 26. september. Søn af gårdmand Lars Olesen og Anne Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Midskov i 1850.
Hovedrullen for Odense amt 1852, 56. lægd, nr. 48.
Cohen 1850/70: Ole Larsen Midskov (Odense amt).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Viby kirke

Bjerge herred, Odense amt

I kirkens skib hænger en stor mindetavle over tre sognebeboere, der faldt i 1864. Mindetavlen blev afsløret d. 10. september 1865.

1. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Rasmus Larsen Møller, født 22. november 1840 i Viby mølle, Viby sogn, konfirmeret 1855 i Viby kirke, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død af tyfus på Augustenborg lazaret 12. august, begravet på Augustenborg kirkegård 15. august. Søn af møller Lars Madsen og Mette Poulsdatter.
Eksamineret gartner. Han forberedte sig til præliminæreksamen, da han efter eget ønske blev optaget på Landkadetakademiets aspirantskole i januar 1864. Sat ved 5. Infanteriregiment 2. april, sekondløjtnant af reserven 27. juni. Møller blev alvorligt såret, da hans regiment søgte frem mod Lykkegård vest for Rønhavevej for at forhindre den preussiske general Goebens fremrykning mod Sønderborg.
Løjtnant Møllers gravsten er bevaret på Augustenborg kirkegård.
Københavns rulle 1860, nr. K 185.
Cohen 1864/108: Rasmus Larsen Møller.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 231 Hans Steffen Nielsen, født 27. maj 1830 i Viby, Viby sogn, konfirmeret 1844 i Viby kirke, faldet ved Dybbøl 12. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af bolsmand Niels
Jensen og Anne Steffensdatter.
Husmand og daglejer i Viby, Viby sogn i 1860. Gift 1855 med Karen Jørgensdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 55. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/143: Hans Steffen Nielsen Viby.

3. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 480 Rasmus Hansen, født 9. november 1840 i Måle, Viby sogn, konfirmeret 1855 i Mesinge kirke, død af sygdom på Augustenborg lazaret 8. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. juni. Søn af bolsmand Hans Mathiasen og Mette Jørgensdatter.
Plejebarn og senere tjenestekarl hos gårdmand Søren Jørgensen, Tårup, Mesinge sogn.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 56. lægd, nr. 120.
Cohen 1864/117: Rasmus Hansen Viby.

Foto: Sognepræst Rikke Aagaard Nielsen, Mesinge.

1. maj 2018

Aabenraa kirkegård

Aabenraa købstad, Aabenraa amt


På byens assistenskirkegård ved Forstallé hviler flere danske og tyske faldne fra de to slesvigske krige. Markante er en obelisk over 32 danske faldne i Treårskrigen, der blev afsløret d. 25. juli 1851, og en stele over 42 slesvig-holstenske oprørere og tyske soldater, der faldt i begge krige. Ingen af disse mindesmærker indeholder navne.

Inden for indhegningen af det danske mindesmærke står to gravsten over to danske soldater:

1. Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, menig overkomplet nr. 29 Niels Peter Bruun, født 2. august 1828 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1842 sst. (Domsogn), død af tyfus på Aabenraa lazaret 17. januar 1851, begravet på Aabenraa kirkegård 19. januar. Søn af bagermester Jesper Bruun og Kirstine Marie Nielsdatter.
Handelsbetjent hos købmand Niels Møller i Aarhus i 1850.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 63. lægd, nr. 507.
Cohen 1850/62: Niels Peter Bruun (Aarhus amt).

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 503 Nis Peter Gregersen, født 3. januar 1842 i Varde, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 25. april, begravet på Aabenraa kirkegård 28. april. Søn af avlsmand Nicolaj Peter Gregersen og Christine Marie Jepsen.
Familien flyttede til Aabenraa i 1850'erne, hvor faderen var arbejdsmand. – Lærling hos rebslagermester Claus Caspar Garben i Aabenraa i 1860.
Aabenraa amts 80. lægd, nr. 429.
Cohen 1864/93: Niels Peter Gregersen Valde [sic!]

I et særskilt gravsted bag det danske monument hviler en dansk kaptajn, der faldt ved Bov i 1848. Gravstedet var tidligere omgivet af et smedejernsgitter, men i dag er kun lågen tilbage. Gravstenen med marmorkorset blev afsløret d. 25. juli 1851.

3. Kaptajn ved 3. Jægerkorps Johan Frederik Hegermann-Lindencrone, født 5. juni 1802 i København (Garnisons), såret i slaget ved Bov 9. april 1848, død i Aabenraa samme dag, begravet på Aabenraa kirkegård 19. april. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Mette Louise Christiane Lindencrone. Ugift.
Landkadet 1813, sekondløjtnant à la suite ved Jyske Jægerkorps 1818, premierløjtnant 1828, karakteriseret kaptajn 1833, stabskaptajn 1839, kaptajn af 1. kl. 1842. Kaptajnen boede hos sine forældre i Nyborg i 1845. - Kammerjunker 1818. - Ridder af Dannebrog 1848.
Familien blev adlet med navnet Hegermann-Lindencrone i 1818. Ved kaptajnens begravelse blev ridderkorset lagt på kisten efter kongens udtrykkelige ønske. Det er angiveligt den eneste gang, en dansk ridderorden er blevet tildelt posthumt, og det er heller ikke i overensstemmelse med statutterne fra 1808. Tildelingen af ridderkorset skal sandsynligvis ses som et udtryk for, at Hegermann-Lindencrone var den første danske officer, der faldt i Treårskrigen, og det faktum, at han tilhørte adelen, har sikkert også haft betydning. Den afdødes familie fik lov til at beholde ridderkorset som minde.
Cohen 1848/93: Johan Frederik von Hegermann-Lindenkrone.

30. april 2018

Varnæs kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

I kirkegårdens sydlige ende er anbragt et smedejernsmonument over en dansk soldat, der faldt i krigen 1864.

På kirkegården er der to mindestene over faldne danske og preussiske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. Tæt ved Lindes gravsted drejer det sig om en mindesten over 13 danske soldater, og i kirkegårdens østlige ende er der en mindesten over 10 danske og tre preussiske soldater, der specifikt "faldt i kampen om Dybbøl". Varnæs kirkebog registrerer 22 danske faldne soldater og syv fjendtlige soldater fra forskellige dele af Tyskland. Selv om liget af en brandenburgsk soldat blev ført hjem, stemmer antallet ikke med mindestenenes samlede antal faldne.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 498 Rasmus Linde, født 29. januar 1830 i Skanderborg, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Varnæs lazaret 4. maj, begravet på Varnæs kirkegård 7. maj. Søn af skomagermester Hans Frederik Ludvig Linde og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Skomagermester i Skanderborg, gift med Mette Cathrine Nielsdatter. Han var muligvis medlem af byens politikorps.
Cohen 1864/123: Rasmus Linde Skanderborg.

Rise kirkegård

Rise herred, Aabenraa amt

På kirkegården er en stor sandstensplade lagt på en dansk husars grav fra 1848. Husaren faldt i en forpostfægtning i Hoptrup mod de Tannske friskarer. Hoptrup ligger 17 km nord for Aabenraa på landevejen til Haderslev. Det er ikke oplyst, hvor husaren døde, men han blev begravet i Rise et par km vest for Aabenraa.

Garder ved Gardehusardivisionen, 2. kompagni, nr. 27 Niels Jensen, født 6. marts 1825 i Kallø, Tårs sogn, Maribo amt, konfirmeret 1839 i Tårs kirke, såret ved Hoptrup 7. juni 1848, død samme dag, begravet på Rise kirkegård 8. juni. Søn af indsidder og daglejer Jens Rasmussen og Marie Frandsdatter.
Flyttede til Vigsnæs sogn i 1842.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 63. lægd, nr. 105.
Cohen 1848/99: Niels Jensen Calløe (Maribo amt).

Rinkenæs gamle kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

 På kirkegården ved den gamle kirke og tæt ved landevejen er underjæger Sejer Steffensen mindet. Mindestenen ved landevejen står tæt ved indkørslen til Mindegård (Sejrsvej 112).

Sejer var den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen, og hans fornavn gav anledning til dette vers, der er gengivet på mindestenen i Rinkenæs og på mindetavlen i Ølsted kirke:
Første Skud fra Krigerskare / voldte Byen Skræk og Fare / men med Tak og Pris og Hæder broderlig vi mindes Eder / som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde.
Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1838 sst., faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Ølsted i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 112. lægd, nr. 50.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

På Rinkenæs' gamle kirkegård finder man også et fællesmonument over 66 danske og preussiske soldater, der faldt i 1864-krigen. Monumentet bringer ingen navne.

Bov kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

På kirkegården er bevaret en gravsten og en mindesten over to faldne fra Treårskrigen. Mindestenen over kaptajn Hegermann-Lindencrone stod oprindelig i kirken, men blev senere flyttet ud på kirkegården.

1. Kaptajn ved 3. Jægerkorps Johan Frederik Hegermann-Lindencrone, født 5. juni 1802 i København (Garnisons), såret i slaget ved Bov 9. april 1848, død i Aabenraa samme dag, begravet på Aabenraa kirkegård 19. april. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Mette Louise Christiane Lindencrone. Ugift.
Landkadet 1813, sekondløjtnant à la suite ved Jyske Jægerkorps 1818, premierløjtnant 1828, karakteriseret kaptajn 1833, stabskaptajn 1839, kaptajn af 1. kl. 1842. Kaptajnen boede hos sine forældre i Nyborg i 1845. - Kammerjunker 1818. - Ridder af Dannebrog 1848.
Familien blev adlet med navnet Hegermann-Lindencrone i 1818. Ved kaptajnens begravelse blev ridderkorset lagt på kisten efter kongens udtrykkelige ønske. Det er angiveligt den eneste gang, en dansk ridderorden er blevet tildelt posthumt, og det er heller ikke i overensstemmelse med statutterne fra 1808. Tildelingen af ridderkorset skal sandsynligvis ses som et udtryk for, at Hegermann-Lindencrone var den første danske officer, der faldt i Treårskrigen, og det faktum, at han tilhørte adelen, har sikkert også haft betydning. Den afdødes familie fik lov til at beholde ridderkorset som minde.
Cohen 1848/93: Johan Frederik von Hegermann-Lindenkrone.

2. Menig ved 10. lette Bataljon, 4. kompagni, nr. 124 Knud Jensen Bonde, født 23. november 1818 i Kastvrå, Sommersted sogn, Haderslev amt, dræbt ved Nyhus (ty. Niehuus) 24. april 1848, begravet på Bov kirkegård 16. maj. Søn af gårdmand Jens Knudsen Bonde og Bodil Pedersdatter.
Den 26 år gamle musketer Knud Bonde ved 10. Bataljon var indlagt på Garnisonshospitalet i København i 1845. Under den danske hærs tilbagetog fra slaget ved Schleswig by blev Knud Bonde dræbt ved et vådeskud på Asmus Thaysens mark ved Nyhus natten mellem den 24. og 25. april 1848. De slesvig-holstenske oprørssoldater begravede ham på marken, men få uger senere gav amtmanden i Flensburg tilladelse til at liget måtte tages op og begraves på Bov kirkegård. Nyhus ligger ellers i nabosognet Harreslev (ty. Harrislee), men afstanden til kirkegården i Bov var kortere.
Hovedrullen for Haderslev amt 1847, 17. lægd, nr. 45.
Cohen 1848/89: Knud Christian [sic!] Bonde (Slesvig).
12. april 2018

Øster Skerninge kirke

Sunds herred, Svendborg amt

Mindetavlen over en sognebeboer, der var faldet i 1864, blev afsløret d. 12. april 1867. Den var bekostet af afdødes kammerater. I forbindelse med kirkens restaurering blev tavlen i 2003 flyttet op i tårnet og anbragt på væggen tæt ved klokkestolen.

1. Underkorporal ved Artilleriet, 12. batteri, 3. fæstningskompagni (Grove), nr. 8 Morten Pedersen, født 9. marts 1840 i Øster Skerninge, Øster Skerninge sogn, konfirmeret 1854 i Øster Skerninge kirke, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Kirsten Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Øster Skerninge i 1860. Han aftjente sin værnepligt som artillerist to år senere.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 35. lægd, nr. 75.
Cohen 1864/81: Morten Petersen Østerskjerninge.

Foto: Sognepræst Torben Poulsen, Egense.

Ørsted kirke

Rougsø herred, Randers amt

På skibets nordvæg er opsat en marmortavle over fire sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 173 Jens Christensen, født 23. september 1824 i Ørsted, Ørsted sogn, konfirmeret 1839 sst., såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 17. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 21. juni. Søn af tjenestekarl Christen Jensen og tjenestepige Mette Kirstine Sørensdatter, begge af Ørsted.
Forældrene var var ikke gift; moderen forblev ugift og levede i fattige kår i Ørsted sogn. – Tjenestekarl i Ørsted i 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 52.
Cohen 1848/88: Jens Christensen Ørsted (Randers amt).

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 163 Thomas Christiansen, født 1. august 1821 i Rodholm, Lime sogn, Randers amt, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af avlskarl Christian Thomassen, Mygind præstegård og Kirsten Jensdatter, Rodholm.
Forældrene var ikke gift; moderen giftede sig i 1823 med Christen Andersen og flyttede til et bolsted i Ørsted sogn.
Tjenestekarl i Vor præstegård 1840.
Hovedrullen for Randers amt 1851, 73. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/126: Thomas Christensen Ørsted (Randers amt).

3. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 56 Espen Poulsen, født 15. marts 1827 i Bode, Ørsted sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Poul Espensen og Anne Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bode i 1850.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 66.
Cohen 1850/59: Espen Poulsen Bode (Randers amt).

4. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 162 Jens Nielsen, født 7. juni 1821 i Ørsted, Ørsted sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Friedrichstadt 29. september 1850. Søn af avlskarl Niels Jensen Knudsen, Randers ladegård, og tjenestepige Ingeborg Sørensdatter, Ørsted.
Forældrene var ikke gift; moderen forblev ugift og levede i beskedne kår i Ørsted sogn. – Indsidder og daglejer i Lystrup, Vivild sogn i 1850.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 73. lægd, nr. 39
Cohen 1850/76: Jens Nielsen Ørsted (Randers amt).

10. april 2018

Ravnkilde kirke

Års herred, Aalborg amt

På skibets sydvæg er indsat en marmortavle over tre sognebeboere, der faldt i 1864.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 290 Anders Nielsen, født 16. marts 1840 i Kongens Tisted, Kongens Tisted sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 i Kongens Tisted kirke, faldet ved Bustrup dam ved Schleswig by 3. februar 1864, sandsynligvis begravet på Friedrichsberg kirkegård. Søn af indsidder og daglejer Niels Christensen og Anne Sørensdatter.
Flyttede til Ravnkilde sogn i 1858. Han var tjenestekarl i Fyrkilde i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 339. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/157: Anders Nielsen Thisted.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 126 Christen Jensen, født 5. april 1834 i Nysum, Ravnkilde sogn, konfirmeret 1848 i Ravnkilde kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Ravnkilde, Ravnkilde sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrkt 1863, 332. lægd, nr. 56.
Cohen 1864/167: Christian Jensen Nyssum.

3. Menig ved 8. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 205 Niels Christian Nielsen, født 15. maj 1838 i Grindsted, Vester Brønderslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 i Ravnkilde kirke, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af farversvend Niels Christian Larsen, Frederikshavn og Euphemia Caroline Idea Ingeborg Munch, Grindsted.
Niels Christians forældre var ikke gift. Moderen giftede sig i 1844 med skomagersvend Poul Pedersen i Aalborg og flyttede med ham til Holmskovhus på Nørlund mark i Ravnkilde sogn samme år. Den nyudlærte smedesvend Niels Christian flyttede til Gassum nord for Randers i 1859.
Tilgangsrullen for Randers amt 1859, 90. lægd, nr. J 100.
Cohen 1864/119: Niels Christian Nielsen Grindsted.

Foto: Provst Holger Lyngberg, Ravnkilde.

8. april 2018

Randers, Sankt Mortens kirke

Randers købstad, Randers amt

Mindetavlen over faldne randrusianere i Treårskrigen og 1864-krigen blev afsløret den 3. august 1870 i den dengang nyistandsatte Sankt Mortens kirke. Mindetavlen blev skænket af De danske Våbenbrødres afdeling i Randers.

1. Hornblæser ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 29 Martin Christensen Christrup, født 13. januar 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, såret ved Schleswig by 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 25. april, begravet på Michaelis kirkegård 26. april. Søn af trompeter Christen Christensen Christrup og Anne Marie Andersdatter.
Martin var kun 15 år gammel, da han faldt, og dermed en af de slesvigske kriges yngste ofre.
Cohen 1848/92: Martin Christensen Christrup (Randers amt).

2. Frivillig fourer ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 5 Erik Carl Cosmus Junius Ramus, født 30. juni 1828 i København (Vor Frue), konfirmeret 1844 i Sankt Mortens kirke, såret ved Vejle 8. maj 1849, død på Horsens lazaret 10. maj, begravet på Randers kirkegård 16. maj. Søn af kgl. fuldmægtig ved Statsgældsdirektionen Cosmus Johannes Ramus og Ernestine Marie Elisabeth Lange.
Familien Ramus flyttede til Randers i 1832, hvor faderen var toldkontrollør og sluttede sin karriere som toldinspektør. Sønnen Erik boede hos forældrene og frekventerede byens lærde skole i 1845.
Cohen 1849/112: Erik Carl Cosmos Janius Ramus (Randers amt).

3. Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Carl Ferdinand Lorentzen, født 9. december 1824 i Randers, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 6. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af regimentsdyrlæge Hans Mølgaard Lorentzen og Margrethe Achen.
Student 1844 (Randers). Læste jura, da han ved krigsudbruddet i 1848 meldte sig som frivillig menig ved 4. Reservebataljon. Han blev snart fourer og gennemgik kommandoskolen i vinteren 1848/49. Sekondløjtnant ved 8. Bataljon 10. marts 1849.
Cohen 1849/113: Carl Ferdinand v. Lorentzen.

4. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 132 Christen Jensen, født 26. januar 1825 i Væth, Ørum sogn, Galten herred, Randers amt, konfirmeret 1839 i Ørum kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1848, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Jens Christensen og Mette Jensdatter.
Mindetavlen kalder ham C.J. West, men efternavnet West forekommer ikke i Randers i 1840'erne. Det er mest sandsynligt, at der sket en forveksling med stednavnet Væth. Christens forbindelse til Randers er dog ikke helt klart. At dømme efter Ørum kirkebogs afgangsliste forlod Christen ikke sit fødesogn.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 112. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/113: Christen Jensen Væth.

5. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, overkomplet nr. 18 Jens Peter Anthon Rogenstrup, født 6. november 1826 i Randers, konfirmeret 1840 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af købmand Peder Jensen Rogenstrup og Anne Christensdatter.
Handelsbetjent (kommis) i Randers i 1845.
Cohen 1849/120: Jens Peter Anton Rogenstrup.

6. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 96 Niels Christensen, født 4. september 1827 i Tånum, Tånum sogn, Viborg amt, konfirmeret 1842 i Hornbæk kirke (ved Randers), savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Chisten Nielsen Molboe og Maren Rasmusdatter.
Familien flyttede til Neder Hornbæk, Hornbæk sogn. Sønnen Niels flyttede ind til Randers i 1847.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 98. lægd, nr. 46.
Cohen 1850/46: Niels Christensen Taanum (Viborg amt).

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 437 Just Berg, født 12. juli 1839 i Randers (Mosaisk trossamfund), faldet under retræten fra Dannevirke 6. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård, Flensburg 12. februar. Søn af købmand Moritz Berg og Amalie Lehmann.
Just tilhørte det jødiske samfund i Randers. Faderen stammede fra den østpreussiske by Lissa, der nu hedder Leszno og ligger i Polen. Just var tobaksspinderkarl hos tobaksfabrikant H.C. Hansen i Haderslev i 1860.
Cohen 1864/124: Just Berg Randers.

8. Midlertidig korporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 338 Carl Frederik Lobeck, født 7. oktober 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 7. april. Søn af glarmester Carl Frederik Lobeck og Andriette Elisabeth Lemme.
Farversvend hos farver P.W. Stampe i Aarhus i 1860.
Cohen 1864/94: Carl Frederik Lohbek Randers.

9. Menig P. Jensen, faldet ved Dybbøl 13. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

10. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 307 Søren Christian Sørensen, født 15. juni 1833 i Randers, konfirmeret 1847 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af hattemagermester Christen Sørensen og Inger Sørensdatter.
Feldberedersvend i Randers i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 130. lægd, nr. 158.
Cohen 1864/151: Søren Christian Sørensen Randers.

11. Menig J. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

12. Menig J.C. Jensen, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Har foreløbig ikke kunnet identificeres sikkert.

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 332 Nicolaj Berg, født 14. november 1839 i Randers, konfirmeret 1854 i Sankt Mortens kirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af slagtermester Jesper Berg og Maren Spliid.
Snedkersvend i Randers i 1860.
Cohen 1864/148: Nicolai Berg Randers.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 619 Carl Christian Jørgensen, født 14. september 1842 i Randers, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af snedkermester Rasmus Jørgensen og Margrethe Sophie Lundsgaard.
Carl voksede op hos sin morbroder, kromand Johannes Lundsgaaard i Hampensø, Nørre Snede sogn. I 1860 var han handelslærling hos købmand Jens Gylding, Horsens.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Estruplund kirke

Rougsø herred, Randers amt

I kirken er opsat en marmortavle over et sognebarn, der faldt i 1864-krigen. 

Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 390 Rasmus Christiansen, født 18. juni 1840 i Tørslev, Estruplund sogn, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 22. maj, begravet på Augustenborg kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Christian Rasmussen og Mette Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tørslev 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 72. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/128: Rasmus Christiansen Tørslev.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

27. marts 2018

Bedsted kirkegård

Sønder Rangstrup herred, Aabenraa amt

Under den danske hærs march gennem Bedsted sogn indtraf en vådeskudsulykke tæt ved Arndrup vandmølle, hvorved den frivillige menig J. Th. Lundbye omkom. Han blev begravet på sognets kirkegård, hvor oprindeligt et stenkors med inskriptionen "Dyremaler Lundbye" stod, men i maj 1853 blev erstattet af den nuværende gravsten, skænket af danske kunstnere. I samme gravsted hviler også Lundbyes moder. Da moderen var 70 år, havde hun endnu ikke besøgt sin søns grav, men tog i januar 1863 den lange tur fra København til Bedsted. Kort efter ankomsten til Aabenraa døde hun imidlertid pludseligt.
 
Frivillig menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye, født 1. september 1818 i Kalundborg, dræbt ved vådeskud i Bedsted 26. april 1848, begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1782-1863).
Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men omkom ved en tragisk vådeskudsulykke efter blot otte dages krigstjeneste.
Cohen 1848/85: Johan Thomas Lundbye (Holbæk amt).


Tæt ved Haderslevvej, hvor Lundbye blev vådeskudt, rejste danske kunstnere et stort sandstensmonument i 1924. Det er prydet af et marmorrelief af kunstneren selv, og øverst findes et dyrerelief udført af kunstneren Utzon-Frank. Monumentet står i et lille anlæg tæt på hjørnet af Haderslevvej og Lundbyesvej.

Et monument over den unge kunstner findes også ved Garnisons kirke i København, og på hans fødehjem i Skibbrogade 8 i Kalundborg blev der opsat en mindetavle i 1948.

Adsbøl kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt


På kirkegården er der sat en stor gravsten over jægeren Mads Hansen Søhuse, der faldt ved Adsbøl i 1849 og blev gravlagt i slotsparken, og 16 andre danske soldater, der døde på lazarettet på Gråsten Slot fra oktober 1850 til januar 1851. Deres navne findes ikke på monumentet, men er opregnet i Gråsten kirkebog.

På kirkegården blev også fjendens soldater begravet i begge slesvigske krige. I 1849 døde således 13 soldater på Gråsten slot, hvoraf dog den første - en bayersk infanterist ved navn Jacob Rothhammer - blev gravlagt i slotsparken. Over seks af soldaterne - tre fra hertugdømmet Braunschweig og tre fra det lille fyrstendømme Waldeck - findes et fællesmonument. I 1864 døde et ukendt antal fjendtlige soldater også på Gråsten slot, men deres navne er ikke indført i kirkebogen. Et fællesmonument er rejst over elleve af dem, og et støbejernskors opregner yderligere to navne.

Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 185 Mads Hansen, født 15. september 1821 i Søhuse, Ål sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Adsbøl 3. april 1849, begravet af fjenden i Gråsten slotshave, men liget blev senere taget op og begravet på Adsbøl kirkegård. Søn af gårdmand Hans Jeppesen og Anne Cathrine Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejers, Oksby sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 51. lægd, nr. 18.
Cohen 1849/137: Mads Hansen Soehuse.

Blandt de øvrige 16 danske soldater, der døde på Gråsten lazaret og blev begravet på Adsbøl kirkegård, var Mads' storebror Søren Hansen Søhuse (f. 28. marts 1818, d. 6. november 1850).


25. marts 2018

Ødis kirkegård

Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Efter kampene ved Kolding den 23. april 1849 blev tre faldne soldater bragt til Ødis kirkegård. Ifølge kirkebogen var to af dem slesvig-holstenske oprørere, mens den tredje var en dansk soldat og angiveligt fra 4. Reservebataljons 1. kompagni. Afsløringen fandt sted d. 24. april 1892.

Deres navne kunne ingen opgive, men "paa et Stykke af den danske Soldats Tøi fandtes Bogstaverne S.Ø.". De initialer passer ikke med navnene på de menige af 4. Reservebataljon, der faldt denne dag, men det drejer sig måske om Søren Østerskov fra 3. Jægerkorps, der faldt samtidig.

Præstens angivelse af 4. Reservebataljons 1. kompagni kan skyldes, at det særligt var soldater fra dette kompagni, der kæmpede omkring Ødis, men det udelukker ikke, at en jæger kan have sluttet sig til kompagniet i kampens hede. Endelig er der selvfølgelig også den mulighed, at en menig fra kompagniet har byttet sig til jægerens skjorte eller på anden måde tilvendt sig den.

Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand og bosat i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

Højen kro

Jerlev herred, Vejle amt

Omtrent 1 km syd for Ny Højen ved den gamle landevej mellem Vejle og Kolding faldt dragon Niels Kjeldsen i en meget omtalt rytterfægtning i februar 1864. Niels og seks andre dragoner var blevet sendt fra Vejle til Højen for at observere fjendens fremrykning mod nord. Ved kroen i Højen opdagede de tre preussiske eskadroner, og det til kom til kamp, hvor Niels blev dræbt ved et pistolskud, affyret af den kun 19-årige fænrik, Gustav Graf von Lüttichau. Monumentet syd for Ny Højen blev afsløret d. 18. oktober 1891, men Niels hviler på kirkegården i hans fødesogn Give.

Niels' heltemodige kamp mod preusserne kom snart på alles læber, og snart var han ophøjet til nationalhelt. Snart opstod der en ren mytedannelse omkring rytterfægtningen, der henimod slutningen af 1800-tallet blev brugt i den nationale stemning mod vores preussiske naboer. Frants Henningsens berømte maleri af rytterfægtningen fra 1913 pustede atter liv i myten.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 80 Niels Kjeldsen, født 4. februar 1840 i Ullerup, Give sogn, konfirmeret 1854 sst., faldet i en forpostfægtning ved Højen kro 28. februar 1864, begravet på Give kirkegård 6. marts. Søn af gårdmand Kjeld Thomsen og Anne Johanne Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ullerup i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 92. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/85: Niels Kjeldsen Ullerup.


23. marts 2018

Fredericia, Hybylund

Fredericia købstad, Vejle amt

I et lille anlæg på hjørnet af Fælledvej og Indre Ringvej blev mindestenen over major C.F. Krabbe afsløret d. 6. juli 1938. Majoren ledede en bataljon af Ryes brigade frem mod de slesvig-holstenske oprørere i Trelde-skansen den 6. juli 1849, men blev dødeligt såret lidt nord for Hybylund. Det var majorens sønnesøn, kontorchef C.F. Krabbe, der tog initiativet til monumentet.

Major og bataljonskommandør ved 9. Linjeinfanteribataljon Carl Frederik Krabbe, født 22. oktober 1793 i København (Skt. Petri), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 11. juli, begravet på Middelfart kirkegård 13. juli. Søn af toldbetjent og visitør Johan Henrik Bernhard Ludvig Krabbe og Anna Marie Marienhoff.
Familien flyttede til Oldesloe i 1794 og fire år senere til Ærøskøbing, hvor faderen blev toldforvalter nogle år senere. Carl Frederik blev frikorporal som 14-årig og blev snart optaget på det militære institut i Rendsburg, men afsluttede sin officersuddannelse i København i 1812. Sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1812, premierløjtnant 1824, kaptajn 1837 (med anciennitet fra 1834), stabskaptajn 1839, kompagnichef for den nyoprettede 9. Bataljon 1842, major 1848.
I det første krigsår 1848 kæmpede han ved Bov og Schleswig by, og i det næste felttog deltog han i slaget ved Kolding og træfningen ved Gudsø. Hans bataljon blev sendt til Helgenæs på Djursland, hvorfra de med skib blev sendt til Fredericia. Ved Hybylund blev han såret af en geværkugle i låret og få dage senere udåndede han på lazarettet på Billeshave.
Ridder af Dannebrog 1841. Dannebrogsmand 1848.
Gift 1820 med Bente Kirstine Kruuse (1801-1870), en købmandsdatter fra Aalborg, med hvem han fik fem børn.
Cohen 1849/114: Carl Frederik v. Krabbe.21. marts 2018

Fredericia, Ryes Høj

Fredericia købstad, Vejle amt


General Rye kæmpede tappert ved Bov og Schleswig i foråret 1848 og fik snart kommandoen over en hel brigade, med hvilken han kæmpede på Sundeved i juni samme år. Snart var hans navn på alle danskeres læber. I foråret 1849 drog han atter i felten og kæmpede ved Kolding og fik få uger senere ordre om at gå mod Fredericia, som de slesvig-holstenske oprørere havde belejret. Under det store slag den 6. juli lå Rye og hans brigade nord for byen, tæt ved Lillebælt, og planlagde et angreb mod Trelde-skansen. Under dette angreb faldt generalen for fjendens kugler. Han blev to dage senere begravet i den nye store krigergrav på Trinitatis kirkegård, men enken fik tilladelse til at overføre liget til Garnisons kirkegård i København, hvor et smukt monument blev rejst på hans grav.

Den 6. juli 1850 tog fattiggårdens opsynsmand Lars Munch (1795-1876) initiativ til at få rejst en flagstang på marken, hvor Olaf Rye var faldet et år tidligere. Flagmarkeringen gentoges de følgende år, men da stedet lå et godt stykke fra alfarvej, besluttede man at opkaste en høj ganske tæt ved Nordre Kobbelvej, der blev afsløret i 1858. Øverst på højen blev der anbragt en jættestue med generalens navn og dato. Højen blev istandsat i 1894. På ældre fotografier kan man se, at der ved indgangen til Ryes Høj var anbragt en meget flot og kunstfærdigt træport, men både den og flagstangen er forlængst borte. 

I 1886 foretog en landinspektør en opmåling af området og på stedet, hvor Rye var faldet så mange år tidligere blev der sat en beskeden granitpæl, hvori er indhugget et kors over Olaf Ryes navn.

I dag er begge mindesværker omsluttet af et moderne villakvarter. Ryes Høj er dog nem at finde, og herfra kan man ad en smal sti gå de 200 meter hen til granitpælen fra 1886.

Den 20. august 1873 afsløredes Andreas Paulsens buste af Olaf Rye på Ryes Plads, der ligger centralt i Fredericia.

Generalmajor Olaf Rye, født 16. november 1791 på gården Bø, Bø præstegjeld, Telemark fylke, Norge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. – Gift 1. gang 1823 med Frederikke Sophie Caroline Vilhelmine Krabbe (1801-24). Gift 2. gang 1832 med Jacobine Dorothea Amalia Krabbe (1808-33). Gift 3. gang 1842 med Elisa Henriette Schultz (1817-82).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1809. Premierløjtnant i den danske hær 1816, kaptajn 1832, major 1840, oberstløjtnant 1842, karakteriseret generalmajor 1848. – R. 1840. D.M. 1848.
Cohen 1849/97: Olaf Rye

Olaf Ryes mindesmærke på Ryes Plads i Fredericia

Fredericia, Hyby fælled

Fredericia købstad, Vejle amt

Udfaldet fra Fredericia den 30. juni 1849 kostede 1. Reservejægerkorps 6 dræbte og 14 sårede. Næsten alle jægere blev bragt tilbage bag voldene, men måtte efterlade en af de dræbte, som de slesvig-holstenske oprørssoldater begravede på Hyby fælled. På 25-årsdagen i 1874 satte De danske Våbenbrødre en stor mindesten på soldatens grav. 

Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 152 Peder Andersen, født 19. oktober 1816 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, konfirmeret 1833 i Herlufsholm kirke, faldet under udfaldet fra Fredericia 30. juni 1849, begravet på Hyby fælled. Søn af husmand Anders Jensen og Anne Margrethe Jensdatter.
Familien flyttede til Holsted, Herlufsholm sogn i 1819. Peder var tjenestekarl hos præsten i Lille Næstved præstegård, Herlufsholm sogn i 1845. 
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 76. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/130: Peter Andersen Jonstrup [sic!] (Sorø amt).

Adgangen til Hyby fælled og gravstedet sker lettest fra Heerupsvej. Efter bommen tager man anden vej på højre hånd og snart vil man opdage gravstedet.


20. marts 2018

Sønderby kirkegård

Båg herred, Odense amt

 

Beboerne i Sønderby, Dreslette, Flemløse, Helnæs og Kærum sogne øst for Assens bekostede mindestelen på Sønderby kirkegård, der bærer navnene på de 25 danske soldater, der døde på herregården Frederiksgaves lazaret i 1864. Monumentet nord for kirkens tårn blev afsløret d. 14. juni 1866.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 369 Herman Hermansen, født 8. oktober 1839 i Hvejsel, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1854 i Hvejsel kirke, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 24. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 28. februar. Søn af gårdmand Peder Hermansen og Karen Jensdatter.
Familien flyttede til en gård i Gårde, Tistrup sogn, Ribe amt; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 62. lægd, nr. 103.
Cohen 1864/160: Hermann Hermannsen Hveissel.

2. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 137 Lorentz Peter Berthelsen, født 25. december 1840 i Snogbæk, Sottrup sogn, Sønderborg amt, død af hjertesygdom på Frederiksgave lazaret 25. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. februar. Søn af grødmøller, senere kusk Peter Berthelsen og Marie Cathrine Lorentzen.
Hjulmagerlærling i Kobberholm, Ullerup sogn 1860.
Cohen 1864/164: Lorentz Peter Berthelsen Sottrup.

3. Militærarbejder ved Odense trændepot, nr. 2301 Lars Nielsen, født ca. 1840, død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 25. februar 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. februar.
Født eller bosat i Vedby, Vesterborg sogn, Maribo amt.
Ses ikke hos Cohen.

4. Menig ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 588 Thomas Carsten Pedersen, født 6. februar 1836 i Blans, Ullerup sogn, Aabenraa amt, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 17. marts 1864, begravet på Sønderby kirkegård 20. marts. Søn af tjenestekarl, senere matros Christen Pedersen og Ellen Dorthea Pedersen.
Tjenestekarl i Ullerup præstegård i 1860.
Cohen 1864/163: Thomas Carstens Petersen Blans.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 249 Henrik Larsen, født 10. oktober 1837 i Kollekolle, Værløse sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 sst., død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 25. marts 1864, begravet på Sønderby kirkegård 28. marts. Søn af indsidder og daglejer Lars Eriksen og Jacobine Hansdatter.
Familien flyttede til skovløberboligen i Lille Værløse senest 1845. – Tjenestekarl på forlystelsesetablissementet Colosseum på Frederiksberg i 1860, men flyttede senere til Vallensbæk sogn, hvor han ernærede sig som bødker.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 10. lægd, nr. N/8.
Cohen 1864/92: Henrik Larsen Lille Værløse.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 397 Jacob Tychsen, født 17. februar 1840 i Skellerød, Sigersted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1854 i Skelby, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 1. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 4. april. Søn af møllersvend Hans Jacob Tychsen og Anne Margrethe Danielsdatter.
Forældrene blev gift på Jacobs dåbsdag og flyttede til Nåby, Skelby sogn, hvor faderen ernærede sig som møllebygger. Bringstrup – Jacobs soldaternavn – var anneks til fødesognet Sigersted.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 40. lægd, nr. 80.
Cohen 1864/105: Jacob Tychsen Bringstrup.

7. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 132 Peter Christian Pedersen, født 18. juni 1841 i Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amt, konfirmeret 1856 sst., død af halssyge på Frederiksgave lazaret 11. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 14. april. Søn af gårdmand Peder Pedersen Egsgaard og Anne Margrethe Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Gilbjerg i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 71. lægd, nr. 83.
Cohen 1864/121: Peter Christian Petersen Gildberg.

8. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 294 Jens Rasmussen, født 22. september 1836 i Gestelev, Gestelev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1851 sst., død af gastrisk feber på Frederiksgave lazaret 12. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 15. april. Søn af husmand og tømmermand Rasmus Hansen og Anne Cathrine Rasmusdatter.
Indsidder og skrædder i Mynderup, Hundstrup sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1857, 24. lægd, nr. G 114.
Cohen 1864/114: Jens Rasmussen Gjæsteløv.

9. Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 2. batteri (Lunn), nr. 92 Anders Nielsen, født 24. oktober 1838 i Frankerup, Ubby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1853 sst., død af gastrisk feber på Frederiksgave lazaret 26. april 1864, begravet på Sønderby kirkegård 29. april. Søn af husmand Niels Nielsen (død 9.7.1838) og Dorthe Sørensdatter.
Tjenestekarl i Melby, Årby sogn i 1860, men flyttede senere til Kalundborg.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1862, 370. lægd, nr. M 30.
Cohen 1864/78: Anders Nielsen Frankerup.

10. Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 116 Jens Nielsen, født 24. januar 1834 i Bunkegård, Saltum sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Frederiksgave lazaret 2. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Niels Jensen og Else Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bunken i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 66. lægd, nr. 92.
Cohen 1864/165: Jens Nielsen.

11. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 446 Carl Christian Tange, født 21. december 1841 i Knudsby, Vordingborg landsogn, Præstø amt, konfirmeret 1856 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 14. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Lars Peter Tange og Kirsten Jacobsdatter.
Tjenestekarl hos værtshusholder og brygger Peter Jacob Tange i Vordingborg i 1860.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1863, 65. lægd, nr. N/2.
Cohen 1864/97: Carl Christian Tange Knudsby.

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 462 Frederik Peter Hansen, født 11. februar 1832 i Bro, Ketting sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1847 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 19. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 22. maj. Søn af indsidder og skrædder Christian Hansen og Cathrine Dorthea Jensen.
Tjenestekarl i Majbøl, Hørup sogn i 1860.
Den officielle tabsliste angiver ikke noget tilnavn, men at han var slesviger. Cohens angivelse af Give i Midtjylland er fejlagtig.
Cohen 1864/158: Frederik Peter Hansen Give [sic!]

13. Sygevogter ved Frederiksgave lazaret, nr. 115 Jens Pedersen, født 29. maj 1837 i Skee, Haraldsted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Allindemagle, død af meningitis på Frederiksgave lazaret 22. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 25. maj. Søn af husmand og træskomand Peder Andersen og Maren Sørensdatter.
Familien flyttede til Allindemagle, Allindemagle sogn senest 1845. – Træskokarl i Haraldsted, Haraldsted sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 68. lægd, nr. 20.
Cohen 1864/176: Jens Petersen.

14. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 170 Lars Hansen, født 11. august 1833 i Ladegårdshuse, Tveje Merløse sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1847 i Tveje Merløse kirke, død af rosenfeber på Frederiksgave lazaret 24. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 27. maj. Søn af husmand Hans Larsen og Anne Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ladegårdshuse i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 14. lægd, nr. 89.
Cohen 1864/146: Lars Hansen Ladegaardshuse.

15. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 353 Laurs Peter Frederik Carlsen Ytting, født 2. juli 1839 på Tyvkær mark, Smidstrup sogn, Vejle amt, død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 29. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 1. juni. Søn af teglværksforpagter på Hvilsbjerggård Carl Frederik Ytting og Maren Jørgensdatter, Tyvkær mark.
Forældrene blev ikke gift. Faderen købte en gård i Andkær, Gauerslund sogn og stiftede familie. Moderen giftede sig senere med husmand og bødker Søren Pedersen i Smidstrup. – Tjenestekarl på Højgård hovedgård, Grejs sogn i 1855.
Cohen 1864/159: Laus Peter Frederik Carlsen Ytting Smidstrup.

16. Menig ved 22. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 164 Jens Christian Johansen, født 3. februar 1830 i Hallendrup, Albøge sogn, Randers amt, konfirmeret 1844 i Ålsø, død af brystbetændelse på Frederiksgave lazaret 31. maj 1864, begravet på Sønderby kirkegård 3. juni. Søn af husmand Johan Lohmann, Attrup og Hedvig Marie Jensdatter, Hallendrup.
Forældrene blev ikke gift. Moderen giftede sig senest 1834 med gårdmand Peder Jensen i Ålsrode, Ålsø sogn. – Daglejer i Glatved, Hoed sogn i 1860. Gift 1858 med Elisabeth Jørgensen.
Hovedrullen for Randers amt 1858, 29. lægd, nr. 38. 
Cohen 1864/169: Hans [sic!] Christian Johansen Hallendrup.

17. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 188 Niels Larsen, født 18. november 1838 i Højby, Rorup sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Osted, død af lungebetændelse på Frederiksgave lazaret 1. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 4. juni. Søn af indsidder og daglejer Lars Jensen og Birthe Hansdatter.
Familien flyttede senere til et husmandssted i Osted, Osted sogn. – Oppasser på Sankt Hans Hospital ved Roskilde i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 52. lægd, nr. M 17.
Cohen 1864/97: Niels Larsen Høiby.

18. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 193 Hans Jepsen Christensen, født 19. juni 1835 i Mejls, Varde landsogn, Ribe amt, konfirmeret 1850 sst., død af tyfoid feber på Frederiksgave lazaret 4. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 7. juni. Søn af gårdmand Christen Hansen og Gertrud Marie Christensdatter.
Tjenestekarl i Orten, Varde landsogn i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 52. lægd, nr. 39.
Cohen 1864/157: Hans Jeppesen Christensen Mols [sic!]

19. Menig ved 7. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 119 Henrik Christensen, født 3. september 1839 i Blære, Blære sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af brystsyge på Frederiksgave lazaret 8. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 11. juni. Søn af gårdmand Christen Jensen Kjeldsen og Cathrine Frydendahl.
Tjenestekarl i Nørager, Durup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 338. lægd, nr. 29.
Cohen 1864/119: Henrik Christensen Blære.

20. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 334 Hans Jacobsen Kolding, født 24. juli 1839 i Dråby, Dråby sogn, Randers amt, konfirmeret 1855 sst., død af lungebetændelse på Frederiksgave lazaret 9. juni 1864, begravet på Sønderby kirkegård 11. juni. Søn af slagtermester Hans Nikolaj Kolding, Ebeltoft og Maren Jacobsdatter, Dråby.
Forældrene blev ikke gift. Faderen gift sig med en anden og bosatte sig i Ebeltoft. Moderen forblev ugift, men var i mange år husholderske for husmand Niels Hansen i Holme, Dråby sogn. – Tjenestekarl i Gravlev, Fuglslev sogn i 1860. – Han blev døbt med slægtsnavnet Kolding, men i alle senere kirkebogsindførsler og i lægdsrullerne blev han udelukkende kaldt Jacobsen. 
Tilgangsrullen for Randers amt 1858, 18 (a). lægd, nr. 131.
Cohen 1864/160: Hans Jacobsen Holme.

21. Sygevogter ved Nyborg trændepot, nr. 1862/513 Laurs Mikkelsen Munch, født 10. marts 1838 på Søby hede, Søby sogn, Randers amt, konfirmeret 1852 sst., død på Frederiksgave lazaret 1. juli 1864, begravet på Sønderby kirkegård xx. juli. Søn af bolsmand Mikkel Laursen Munch og Sidsel Marie Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Søby hede i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 305. lægd, nr. 24.
Ses ikke hos Cohen.

22. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 131 Peder Christensen Bystrup, født 28. juli 1841 på Fjelsted mark, Mariager landsogn, Randers amt, konfirmeret 1856 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 2. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 5. august. Søn af indsidder Christen Andersen Bystrup og Birgitte Pedersdatter.
Tjenestekarl i Skjellerup, Skjellerup sogn i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 407. lægd, nr. 86.
Cohen 1864/91: Peter Christian Bystrup Fjeldsted.

23. Menig ved 14. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 260 Niels Nielsen, født 31. marts 1835 i Branderslev, Branderslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1849 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 2. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 5. august. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Hansdatter.
Arbejdsmand i Nakskov i 1860. Gift med Anne Sophie Jørgensen, med hvem han fik sønnen Carl Johan i foråret 1864. – Skifteprotokollen for Nakskov købstad bekræfter hans identitet med henvisning til lægdsrullen for Branderslev sogn.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 271. lægd, nr. 50.
Cohen 1864/138: Niels Nielsen Brammersløv [sic!]

24. Menig ved 14. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 257 Peder Jørgensen, født 16. marts 1838 i Nørre Vedby, Nørre Vedby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1852 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 16. august 1864, begravet på Sønderby kirkegård 19. august. Søn af husmand og smed Jørgen Pedersen og Anne Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Vedby i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 180. lægd, nr. 63.
Cohen 1864/138: Peter Jørgensen Nørre Vedby.

25. Menig ved 14. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 404 Johan Pedersen, født 17. oktober 1836 i Holeby, Holeby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 sst., død af nervefeber på Frederiksgave lazaret 4. september 1864, begravet på Sønderby kirkegård 10. september. Søn af indsidder og daglejer Peder Johansen Holstener og Rasmine Christensdatter.
Familien flyttede til Nebbelunde sogn, men senere blev Johan sat i pleje hos gårdmand Ole Hansen i Holeby, Holeby sogn. – Tjenestekarl i Holeby i 1860, men flyttede senere til Rødby.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 253. lægd, nr. N/3.
Cohen 1864/138: Johan Petersen Halby [sic!]

18. marts 2018

Nørre Sandager kirkegård

Skovby herred, Odense amt

På kirkegården rejste beboere i 1866 en stor mindestele med navnene på 19 danske krigere, der døde på herregården Gyldenstens lazaret to år tidligere. Mindestelen blev afsløret d. 11. oktober 1866.

1. Underkorporal ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 275 Hans Henrik Jepsen, født 22. august 1840 i Hyrup, Bevtoft sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Bevtoft kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 16. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 20. marts. Søn af gårdmand Peter Henrik Jepsen og Anne Jensen.
Cohen 1864/163: Hans Henrik Jepsen Hyrup.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 454 Rasmus Andersen Bødker Overgaard, født 19. september 1839 i Overmølle, Agri sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Hornslet kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 22. marts 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 26. marts. Søn af møller Anders Rasmussen Overgaard og Anne Kirstine Christensdatter.
Familien flyttede i 1840’erne til en gård i Eskerod, Hornslet sogn. Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 1. lægd, nr. 148.
Cohen 1864/125: Rasmus Andersen Bødker Overmølle.

3. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 232 Peder Pedersen, født 5. september 1837 i Lynderup, Lynderup sogn, Viborg amt, konfirmeret 1853 i Lynderup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. april. Søn af tjenestepige Maren Sørensdatter.
Peder, hvis fader ikke er noteret i kirkebogen, blev sat i pleje hos husmand Jens Pedersen og Inger Christensdatter i Lynderup, mens moderen rejste til Randers og senere blev gift med daglejer Jens Rasmussen. Peder var maltkarl på Nørremølle ved Viborg i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 136. lægd, nr. 32. Tilnavnet Lynderup fremgår af regimentets tabsliste.
Cohen 1864/160: Peter Petersen.

4. Menig ved 19. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 369 Rasmus Knudsen, født 29. januar 1839 på Skårup mark, Skårup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Skårup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Knud Hansen og Karen Jensdatter.
Snedkersvend i Svendborg i 1860, men rejste et par år senere til Nyborg.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt, 79. lægd, nr. N 48.
Cohen 1864/125: Rasmus Knudsen Skaarup.

5. Menig ved 21. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 268 Peder Frederik Hansen Bull, født 14. november 1840 i Skudstrup, Skodborg sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1856 i Skodborg kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Sørensen Boll og Anne Kirstine Nielsdatter.
Tjenestekarl i Skudstrup 1860.
Cohen 1864/163: Peter Frederik Hansen Ball [sic!] Skudstrup.

6. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 57 Otto Didrik Thulstrup, født 23. januar 1831 i Volstrup degnebolig, Volstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1845 i Torslev kirke (Dronninglund herred), død af tyfus på Gyldensten lazaret 9. april 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 12. april. Søn af told- og konsumtionsinspektør Johan Peter Thulstrup og Maren Heilesdatter.
Otto Didrik blev født uden for ægteskab og faderen, den fine toldinspektør i Sæby, var få måneder tidligere flyttet til et bedre tolderembede i hovedstaden. Moderen var husholderske for skolelærer Otto Didrik Thornschou i Volstrup, og opkaldte sønnen efter ham. Da Thornschou døde i 1840, flyttede mor og søn til Øster Nørgård i Torslev sogn, hvor hun giftede sig med en ældre aftægtsmand ved navn Anders Jacobsen. Otto Didrik kom senere i tjeneste på Lendsholm hovedgård og aftjente sin værnepligt ved 11. Infanteribataljon i årene 1854-56. Her blev han straffet med 20 dages strengt fængsel på vand og brød samt 50 rottingslag og nedsættelse i de meniges 2. klasse. Hans brøde bestod i tyveri, bedrageri og absentation. Efter hjemsendelsen bosatte han sig i Gærum sogn, men flyttede senest i 1860 til Torslev sogn, hvor han flyttede ind hos den fraskilte husmandskone Christiane Nielsdatter, der havde to sønner. Otto Didrik og Christiane blev ikke gift.
I Nørre Sandager kirkebog, i regimentets officielle tabsliste og hos Cohen kaldes han Marensen – altså Marens søn – men han havde fået barnefaderens slægtsnavn i dåben i 1831.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 27. lægd, nr. 68.
Cohen 1864/164: Ole Marensen Solstrup [sic!]

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 249 Søren Vedøe Werner, født 19. maj 1837 i Skive, konfirmeret 1852 i Skive kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 27. maj 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 31. maj. Søn af styrmand Olsen og Anne Marie Werner.
Sørens forældre var ikke gift. Faderen var styrmand i den norske by Stavanger, og moderen var enke efter konsumtionsbetjent Søren Christoffer Vedøe (død 1831 i Skive). Moderen fik endnu et barn uden for ægteskab, inden hun i 1847 giftede sig med rebslager Christen Jensen Lerche i Skive.
Søren var skomagersvend i Skive i 1860.
Cohen 1864/128: Søren Vedsø [sic!] Verner Skive.

8. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 529 Niels Jensen, født 21. oktober 1837 i Næsby, Kirke Stillinge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Kirke Stillinge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Anne Marie Nielsdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 48. lægd, nr. 157.
Cohen 1864/126: Niels Jensen Næsby.

9. Menig ved 17. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Jens Peter Iversen, født 17. januar 1841 i Krollerup, Øster Snede sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Øster Snede kirke, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 5. juni 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 8. juni. Søn af tjenestekarl Iver Jensen og Karen Pedersdatter.
Forældrene var ikke gift. Faderen tjente i Løsning Mølle, og moderen hos præsten i Øster Snede. Moderen blev få år senere gift med husmand og tømrer Jacob Laursen på Løsning mark. Jens Peter kom i pleje hos bedsteforældrene i Krollerup.
Cohen 1864/145: Jens Peter Iversen Krollerup.

10. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 611 Jacob Nielsen, født 1. oktober 1841 i Sønder Bjerge, Sønder Bjerge sogn, Sorø amt, konfirmeret 1856 i Sønder Bjerge kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 3. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. august. Søn af gårdmand Niels Hansen og Margrethe Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 38. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/105: Jacob Nielsen Bjerre Søndre.

11. Hornblæser ved 19. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 172 Jens Rasmussen Tofte, født 7. maj 1838 i Nybølle, Hillerslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 i Hillerslev kirke, død af skørbug på Gyldensten lazaret 13. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 16. august. Søn af husmand Rasmus Jensen og Maren Jensdatter.
Skrædder, bosat hos faderen i Nybølle 1860.
Cohen 1864/154: Jens Rasmussen Tofte Nybølle.

12. Menig ved 13. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 694 Jens Lauritsen, født 20. juni 1834 i Sønder Grisbæk, Vejrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 i Vejrup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 19. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 23. august. Søn af gårdmand Laurits Jensen og Kirsten Thomasdatter.
Husmand og daglejer i Grisbæk 1860. Han var da gift med Margrethe Madsen og far til en fireårig datter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 17. lægd, nr. 45. Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans tilnavn Griesbek.
Cohen 1864/138: Jens Lauritzen Ribe [sic!]

13. Menig ved 19. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 459 Lars Hansen, født 23. januar 1835 i Ebberup, Kærum sogn, Odense amt, konfirmeret 1850 i Tommerup kirke, død af tyfus på Gyldensten lazaret 28. august 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 1. september. Søn af indsidder Hans Larsen og Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Tallerup, Tommerup sogn kort efter Lars’ fødsel. Lars giftede sig omkring 1854 med Kirsten Jørgensdatter og bosatte sig i Tallerup, hvor de i 1860 havde tre børn i alderen 2-5 år.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1863, 156. lægd, nr. 145. Da han blev genoptaget i lægdsrullen efter sin konfirmation var hans fødested opgivet som Kærum.
Cohen 1864/154: Lars Hansen Kjelrum [sic!]

14. Infanterist ved 1. Artilleriregiment, 1. fæstningskompagni (Moltke), nr. 160 Peder Hansen Pedersen, født 13. april 1833 i Vollerup, Bjolderup sogn, Aabenraa amt, død af lungesvindsot på Gyldensten lazaret 15. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 19. september. Søn af daglejer Rasmus Pedersen og Marie Kirstine Kjels.
Tjenestekarl i Perbøl, Bjolderup sogn i 1860. Gift med Kirstine Wolf, med hvem han fik datteren Ane Marie i oktober 1863 i Todsbøl, Bjolderup sogn.
Præsten i Nørre Sandager angav hans alder som 31 år og fødestedet som Soderup, Aabenraa amt. Tabslisten fra lazarettet angav Aabenraa amts 48. lægd, hvilket er identisk med Bjolderup sogn.
Cohen 1864/80: Peter Hansen Petersen.

15. Sygevogter ved Gyldensten lazaret, nr. 84 Niels Anthon Jespersen, født 16. august 1839 i Risinghus, Odense Vor Frue landsogn, Odense amt, konfirmeret 1853 i Sankt Hans kirke, Odense, død af tyfus på Gyldensten lazaret 30. oktober 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 2. november. Søn af husmand Jesper Pedersen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Niels Anthons forældre flyttede senere til Astrup mark, Odense Sankt Hans landsogn. Tjenestekarl i Lumby, Lumby sogn 1860.
Ses ikke hos Cohen.

16. Menig ved 13. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 738 Jens Mortensen, født 26. maj 1825 i Bidstrup, Fodby sogn, Sorø amt, konfirmeret 1840 i Fodby kirke, død af mavekrampe på Gyldensten lazaret 1. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 4. november. Søn af indsidder og daglejer Morten Rasmussen og Frederikke Andersdatter.
Tjenestekarl i Lille Næstved, Herlufsholm sogn 1860. Jens deltag i det første felttog i Treårskrigen, og blev sat ved forstærkningen i 1857. Som 39-årig blev han efter reglerne slettet af lægdsrullen, men deltog ikke desto mindre i krigen samme år, hvor han gjorde tjeneste ved 13. Regiments arbejdsbataljon.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 76. lægd, nr. 239.
Ses ikke hos Cohen, men findes i regimentets tabsliste.

17. Underkorporal ved 13. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 756 Hans Jørgensen, født 17. oktober 1835 i Køng Banker, Køng sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Køng kirke, død af svindsot på Gyldensten lazaret 16. november 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 21. november. Søn af husfæster og væver Jørgen Nielsen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Køng i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 57. lægd, nr. 54.
Ses ikke hos Cohen.

18. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 295 Jens Nielsen, født ca. 1835 i ”Hæsbjerg ved Grenaa”, Randers amt, død af tyfus på Gyldensten lazaret 7. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 10. december.
Ses ikke hos Cohen.

19. Dragon ved 2. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 61 Peder Johannesen, født 13. april 1836 i Stejlesnogshus, Alslev sogn, Præstø amt, konfirmeret 1850 i Alslev kirke, død af brystsyge på Gyldensten lazaret 3. december 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 6. december. Søn af husmand Johannes Jensen og Elisabeth Rasmusdatter.
Indsidder og daglejer i Stejlesnog i 1860. Han var gift med Birthe Kirstine Jacobsdatter og far til mindst to børn.
Ses ikke hos Cohen.

Yderligere to soldater døde her, men deres navne er ikke på monumentet. Underkorporal Schous lig blev taget op i august 1864 og ført til Fjellerup kirkegård på Djursland, mens menig Lars Hansen, der hængte sig i skoven ved herregården, næppe blev fundet værdig til videre hæder. 

20. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 149 Johannes Marius Schmidt Schou, født 5. juni 1837 på Skærvad hovedgård, Ginnerup sogn, Randers amt, død af hjernebetændelse på Gyldensten lazaret 21. juli 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 25. juli, genbegravet på Fjellerup kirkegård 30. august. Søn af forpagter Niels Schou og Johanne Marie Mørke.
Faderen købte Fjellerup Østergård i 1839, men døde allerede to år senere. Herefter videreførte enken driften indtil 1872 og sønnen P.C. Schou indtil 1889. Den store gård blev genopført på Frilandsmuseet i Kongens Lyngby i 2003.
Johannes var forvalter på Frydensbjerggård i Hyllested i 1860, men vendte få år senere tilbage til Østergård, hvor han blev avlsforvalter. Familien Schous gravsted på Fjellerup kirkegård eksisterer ikke længere.
Cohen 1864/124: Johannes Marius Schmidt Skou Skjervad.

21. Menig ved 13. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 145 Lars Hansen, født 6. januar 1834 i Vinstrup, Tystrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1848 i Tystrup kirke, fundet hængt i Gyldensten skov 12. september 1864, begravet på Nørre Sandager kirkegård 30. september. Søn af gårdmand Hans Larsen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme i fødegården i Vinstrup i 1860. Hans begravelse skete uden gejstlig medvirken.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 46. lægd, nr. 18.
Cohen 1864/137: L.H.S. [Cohen anonymiserede altid selvmordere]. Cohen oplyser fejlagtigt, at Lars Hansen blev begravet på Bogense kirkegård.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.