1. november 2014

Flensburg, Alter Friedhof

Flensburg købstad, Flensburg amt (Kreis Schleswig-Flensburg)1. Generalmajor af Staben Frederik Adolph Schleppegrell, født 28. juni 1792 på gården Brunla, Brunlanes prestegjeld, Vestfolk fylke, Norge, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg stadshospital 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberst, senere generalmajor Otto Heinrich Schleppegrell og Cathrine Abigael Zimmer. – Gift 1828 med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rystensteen (1808-96), med hvem han havde tre sønner.
Kadet 1804, fænrik ved Telemarkske Infanteriregiment 19.6.1807 (anc. 1.7.1806), sekondløjtnant 2.10.1807 (anc. 13.3.1807), premierløjtnant 2.5.1808. Efter svenskernes overtagelse af Norge forlod Schleppegrell den norske hær i 1815 og var i nogle måneder i preussisk tjeneste.
Premierløjtnant à la suite ved 3. jyske Infanteriregiment 5.9.1815, kaptajns anciennitet 1.2.1816, indtrådt i nummer 29.4.1817, kaptajns karakter 23.8.1819, stabskaptajn 9.2.1820, kompagnichef 12.5.1828, major 2.4.1839 (anc. 13.2.1833), oberstløjtnant og kommandør ved 6. Bataljon 1.7.1842, kommandør ved 2. Jægerkorps 1.1.1847, obersts karakter 2.3.1848, generalmajor og kommandør ved 2. Infanteridivision 24.5.1848.
R. 1840. K. 1848. D.M. 1849.
En statue af generalmajor Schleppegrell blev afsløret i Aalborg i 1880.
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

2. Oberst og kommandør ved 13. Linjeinfanteribataljon Johan Christian Mathias Trepka, født 27. december 1809 i København (Garnisons), faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Christian Frederik Trepka og Mathiane Bugge. – Gift 1841 med Ida Louise Mathilde Falbe (1822-49), med hvem han havde tre børn. – En søn omkom i krigen 1864.
Kadet, sekondløjtnant à la suite ved Sjællandske jægerkorps 1.1.1825 (anc. 21.12.1823), indtrådt i nummer 20.12.1830, premierløjtnants karakter 13.11.1833, adjoint ved Gneralstaben 1.12.1834, premierløjtnant 17.5.1835, divisionskvartermester à la suite ved nævnte stab 1.12.1839, kaptajn ved Generalstaben 31.12.1839, kaptajn I 1.7.1842, major ved 13. Bataljon 31.8.1846, kommandør ved 13. Bataljon 24.4.1848, oberstløjtnant 17.7.1848, obersts karakter 25.5.1850.
Kammerjunker 1840. R. 1848.
Sønnen, sekondløjtnant Christian Trepka, faldt på Als i 1864.
Cohen 1850/65: Johan Christian Mathias v. Trepka.

3. Oberst og kommandør ved 12. lette Infanteribataljon Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe, født 23. september 1811 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af told- og konsumtionsinspektør Niels Frederik Læssøe og Margrethe Juliane Signe Abrahamson.
Kadet 1.1.1827, sekondløjtnant ved Kongens regiment 1.1.1830 (anc. 21.12.1828), tillige adjoint i Generalkvartermesterstaben 1.12.1836, premierløjtnants karakter 24.5.1837, adjoint i Generalstaben 31.12.1839, kaptajn II i nævnte stab 1.7.1842, kaptajn I 26.11.1843, major à la suite 24.5.1848, oberstløjtnant à la suite 8.8.1848, kommandør ved 12. Bataljon 24.4.1849, obersts karakter 28.5.1850. - Medlem af Defensionskomitéen 20.3.1848.
R. 1848. D.M. 1849.
På hjørnet af Haderslevvej og Skovhøj i Kolding rejstes i 1907 en stor bautasten over oberst Læssøe til minde om hans forhandlinger med fjenden i sommeren 1848.
Cohen 1850/63: Werner Hans Abrahamsen v. Læssøe.

4. Major og kommandør ved 4. Forstærkningsbataljon Anton Philip de Saint-Aubain, født 16. februar 1804 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere oberst Frederik Julius Christian de Saint-Aubain og Anna Bolette Buntzen. – Gift med Karen Kirstine Lassen, med hvem han havde flere børn. – Broder til forfatteren Carl Bernhard.
Kadetkorporal 1.1.1819, sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1.1.1824 (anc. 23.3.1823), premierløjtnant 29.11.1831, forsat til de ostindiske tropper 1.10.1837, kaptajns karakter 1.7.1848, kaptajn ved 3. Bataljon 22.1.1849, majors karakter 29.6.1849, majors anciennitet 10.4.1850.
Cohen 1850/88: Anton Philip de Saint Aubain.

5. Kaptajn ved 3. Forstærkningsbataljon Frederik Christian Nicolaj Møller, født 28. juni 1811 i København (Holmens), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af månedsløjtnant, senere skibskaptajn Frederik Møller og Dorothea Marie Lassen. – Ugift.
Artillerikadet 3.6.1827, stykjunker 4.4.1830, sekondløjtnant à la suite i arméen 1.6.1830 (anc. 1.2.1830), indtrådt i nummer ved Dronningens livregiment 1.11.1830, premierløjtnant 20.7.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, vagtmesterløjtnant i Nyborg 3.2.1848, kaptajn II ved 1. Forstærkningsbataljon 17.7.1848, kaptajn I 14.1.1850.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Frederik Christian Nicolaj v. Møller.

6. Kaptajn ved 1. lette Infanteribataljon Johannes Ludvig Frederik Mathiesen, født 28. februar 1808 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kaptajn Gregorius Benedictus Mathiesen og Barbara Christine Brandt. – Gift 1848 med Sophie Erasmine Theodora Suhr.
Kadet 1822, sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1829 (anc. 17.12.1827), forsat til Prins Christian Frederiks Regiment 1829, premierløjtnant 1.1.1836, ansat ved 10. Bataljon 1.7.1842, forsat til 11. Bataljon 1842, vagtmesterløjtnant ved Nyborg fæstning 29.11.1843, forsat til 1. Bataljon 3.2.1848, kaptajn II og kommandør 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/47: Johannes Ludvig Frederik v. Mathiesen.

7. Ritmester ved 4. Dragonregiment Ernst Henrik August Meyer, født 9. august 1802 i Glückstadt, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn Gottfried Heinrich Meyer og Agnete Louise Stage. – Gift 1. gang med Frederikke Christensen, med hvem han havde to sønner. Gift 2. gang med Jacobine Christiane Ørum, med hvem han havde to sønner og tre døtre.
Kadet 13.2.1816, sekondløjtnant ved Jyske regiments lette dragoner 1.1.1822 (anc. 28.12.1820), premierløjtnants karakter 15.6.1832, premierløjtnant 12.2.1842 (anc. 20.3.1841), ansat ved 5. Dragonregiment 1.7.1842, ritmester II 2.3.1848 (anc. 20.3.1847), ritmester I ved 4. Dragonregiment 12.8.1848.
R. 1843.
Cohen 1850/96: Ernst Henrik August v. Meyer.

8. Kaptajn ved 1. Forstærkningsjægerkorps Christian Mathiesen, født 20. december 1807 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af toldbetjent, sekondløjtnant Johan Mathiesen og Magdalene Charlotte Colditz. – Gift 1848 med Emilie Møller.
Kadet 4.1.1823, sekondløjtnant ved 1. Livregiment 1.1.1829 (anc. 30.7.1828), premierløjtnant (anc. 14.12.1836), forsat til Oldenborgske Infanteriregiment 1838, ansat ved 11. Bataljon 1.7.1842, forsat til 15. Bataljon 1846, kaptajn II og kompagnichef ved 1. Forstærkningsjægerkorps dec. 1848.
R. 1849.
Cohen 1850/91: Christian v. Mathiesen.

9. Kaptajn ved 3. Linjeinfanteribataljon Carl Harald Baggesen, født 7. december 1817 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landsoverretsprokurator Herman Baggesen og Kirstine Petersen. – Gift med Frederikke Dorthea Charlotte Elisabeth Eilertsen, med hvem han havde to døtre.
Kadet 1.5.1832, sekondløjtnant ved Slesvigske Infanteriregiment 1.5.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, premierløjtnant ved 16. Bataljon 4.11.1844, ansat ved 1. Bataljon 1.3.1849, kaptajns karakter og anciennitet 2.7.1849, kaptajn II ved 3. bataljon 10.1.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/50: Carl Harald v. Baggesen.

10. Kaptajn ved 1. Reservebataljon Ludvig Frederik August Lunddahl, født 1. november 1820 i Maribo, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter, kammerråd Hans Jacobsen Lunddahl og Charlotte Amalie Rye. – Gift 1847 med den dansk-norske skuespillerinde Alvilda Martine Juliane Hardenberg, med hvem han havde to børn.
Sekondløjtnant à la suite i artilleriet 1.11.1838 (anc. 21.9.1838), indtrådt i nummer ved 1. Jægerkorps 25.8.1842, sat à la suite for at kunne deltage i bygningen af banestrækningen København-Roskilde 1.8.1846, premierløjtnant à la suite 1.1.1847 (anc. 1.8.1842), adjudant ved 1. Reservejægerkorps 30.4.1848, kaptajn II og kompagnikommandør ved 1. Reservebataljon 22.3.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/71: Ludvig Frederik August v. Lunddahl.

11. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon, generalstabsaspirant Gustav Wilhelm Blom, født 26. september 1826 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere oberst Hans Jørgen Blom og Mathea Elisabeth Lütken. – Ugift.
Aspirant. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.11.1842, elev i ældste afdeling 1.8.1844, premierløjtnant à la suite ved 12. bataljon 10.4.1848 (anc. 1.5.1846), reserveret kaptajns karakter 7.3.1850.
Cohen 1850/63: Gustav Wilhelm v. Blom.

12. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Harald Wilhelm Waldemar Beck, født 2. januar 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere kaptajn Johan Frederik Beck og Cathrine Christine Harboe. – Ugift.
Kadet 1.5.1836, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1842 (anc. 1.11.1841), indtrådt i nummer ved 1. Bataljon 1.11.1843, premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Harald Wilhelm Waldemar v. Bech.

13. Premierløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Herman David Monrad Kall, født 20. juni 1826 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af auditør og kontorchef Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. – Ugift.
Aspirant, sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.8.1844, elev i ældste afdeling 1.8.1846, sekondløjtnant ved Ingeniørkorpset 30.3.1848, premierløjtnant 27.5.1848.
Cohen 1850/65: Herman David Monrad v. Kall.

14. Premierløjtnant ved Artilleriet Gustav Hugh Carstensen, født 1. august 1824 i Algier, Algeriet, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af generalkonsul Johan Arnold Hieronymus Carstensen og Anna Magdalene Ulrich. – Ugift.
Student 1840. Aspirant, kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), à la suite i jægerne 31.7.1846, premierløjtnant ved 1. Jægerkorps 22.1.1849, elev ved højskolen 1.9.1849.
Cohen 1850/43: Gustav v. Carstensen.

15. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Magnus Thorvald Ørsted, født 11. juni 1827 i København, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af registrator Jacob Ørsted og Charlotte Amalie Svardalin. – Ugift.
Kadet 1.11.1841, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), indtrådt i nummer ved 9. Bataljon 1.11.1846, premierløjtnants karakter 26.4.1849, premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon 31.7.1849.
Cohen 1850/88: Magnus Thorvald v. Ørsted.

16. Premierløjtnant ved 2. Reservebataljon Peter Christian Bechmann, født 27. november 1822 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af instrumentmager Andreas Bechmann og Charlotte Petersen. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. Volontør i Generalpostdirektionen 1845. Postskriver ved Personpostkontoret 1846. Sekondløjtnant ved Kongens Livkorps 3.3.1846, ansat ved 2. Reservebataljon 27.4.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/72: Peter v. Bechmann.

17. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Erik Adolph Hans Top Christensen, født 12. juli 1824 i Roskilde (Domsogn), såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 31. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Hans Christian Christensen og Birgitte Eleonore Trojel. – Ugift.
Flyttede med forældrene til Resen præstegård ved Struer. Student 1842 (Odense), stud.theol., huslærer hos forvalter Mackeprang på Nakkebølle ved Faaborg 1845. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 9.9.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849. Stod ved 3. Forstærkningsbataljon i felttogene 1849 og 1850.
Cohen 1850/86: Erik Adolph Hans Top v. Christensen.

18. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Peter Christian Gautesen, født 19. august 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af fyrværker ved artilleriet Andreas Gautesen og Anne Christine Nielsen. – Ugift.
Litograf ved det kgl. stentrykkeri i København 1845. Overjæger ved Kongens Livjægerkorps. Frivillig overjæger ved Frilodsjægerkompagniet efteråret 1848, men snart forsat til 3. Jægerkorps, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 10.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/93: Carl Peter Christian v. Gautesen.

19. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Johan Sigismund Falkenskjold, født 5. oktober 1817 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major, senere landmand Andreas Sehested Falkenskjold og Cathrine Hedevig de Leth. – Ugift.
Lærte mekanik fra sine unge år og åbnede sammen med en kompagnon en fabrik for optiske instrumenter i Leipzig i 1846. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, overjæger 15.7.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Forstærkningsjægerkorps 10.3.1849 (anc. 1.1.1849), premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps 18.10.1849.
Cohen 1850/93: Johan Sigismund v. Falkenskjold.

20. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Carl Emil Freiesleben, født 10. november 1827 i Horsens, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af ritmester Peter Christian Freiesleben og Mathea Ancher Ruus. – Ugift.
Kadet 1.11.1842, sekondløjtnant ved 5. Reservebataljon 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 3. Jægerkorps 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet ved 4. Forstærkningsbataljon 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/88: Carl Emil v. Freiesleben.

21. Premierløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Johan Wilhelm baron Güldencrone, født 15. marts 1830 i Skanderborg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter Christian Frederik baron Güldencrone og Marie Sophie Frederikke Bardenfleth. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), premierløjtnants karakter 22.7.1848, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/82: Johan Wilhelm Baron v. Gyldencrone.

22. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Waldemar Fønss, født 9. august 1829 på Søbysøgård, Nørre Søby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, kammerjunker Johan Philip Rogert Fønss og Marie Elisabeth Hillerup. – Ugift.
Kadet 1.11.1848, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 12. Bataljon 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/63: Waldemar v. Fønss.

23. Premierløjtnant 4. Dragonregiment Jens Peter Sophus Nellemann, født 17. august 1830 i Hjortespring, Herlev sogn, Københavns amt, faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdejer, kaptajn Christian Frederik Nellemann og Sophie Hedevig Jean. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 1. Reservebataljon 24.4.1848, forsat til 3. Dragonregiment 26.1.1849, premierløjtnants karakter 22.7.1849. Han gjorde tjeneste ved 4. Dragonregiment, da han faldt.
Cohen 1850/96: Jens Peter Sophus v. Nellemann.

24. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Jørgen Wilhelm Bache, født 18. august 1827 i København (Vor Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af skibsfører, senere toldbetjent Jørgen Johan Skaarup Bache og Marie Cathrine Tønder. – Ugift.
Ansat på amtskontorerne i Hillerød og Holbæk, exam.jur. 4.11.1846, kopist i Generalkommissariatskollegiet 1846. Frivillig menig ved 9. Bataljon 1848, sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 29.5.1848, premierløjtnants karakter 21.2.1850.
Cohen 1850/88: Wilhelm v. Bache.

25. Premierløjtnant ved Artilleriet, Batteri Baggesen Jørgen Adolph Peter Møller, født 18. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af restauratør J. Chr. Møller og Marie Weilbye. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. 1842, stud.med. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.5.1848 (anc. 1.8.1846), elev i ældste afdeling 1.9.1849, premierløjtnants karakter 8.5.1850, tjenstgørende ved Batteri Baggesen.
Cohen 1850/43: Jørgen Adolph Peter v. Møller.

26. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Peter Jacob Svane Garde, født 2. august 1827 i Rønne, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ordineret kateket, senere sognepræst Søren Georg Garde og Sophie Petrine Friboline Garde. – Ugift.
Familien flyttede til Bodilsker præstegård i 1833 og til Horslunde præstegård i 1840. Student 1847 (Nykøbing F.). Sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 17.7.1848 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen ved 3. Reservejægerkorps 19.8.1849.
Cohen 1850/82: Peter Jacob Svane v. Garde.

27. Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Alexander Leopold August Mariboe, født 24. marts 1827 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af translatør, senere realskolebestyrer, professor Carl Rudolph Ferdinand Mariboe og Frederikke Wessely. – Ugift.
Student 1843 (privat), cand.philos. 1844, stud.jur. Frivillig menig april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Bataljon 17.7.1848 (anc. 1.9.1848).
Cohen 1850/47: Alexander Leopold August v. Mariboe.

28. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Caspar Wilhelm Rousing, født 1. maj 1824 i Stubbekøbing, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af byfoged, kammerråd Peder Rousing og Johanne Christine Munthe af Morgenstjerne. – Ugift.
Student 1844 (Nykøbing F.), cand.philos. 1845. Huslærer hos generalpostdirektør Danneskjold-Samsøe. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, korporal 23.4.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 1.9.1848, forsat til 9. Bataljon og ved krigsudbruddet i 1849 til 4. Bataljon.
Cohen 1850/52: Casper Wilhelm v. Roussing.

29. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Wilhelm Ohmeyer, født 22. juli 1816 i København (Petri), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af nålemagermester Rogert Andreas Ohmeyer og Mette Birgitte Brethauer. – Gift med Anne Margrethe Kirstine Horn, med hvem han havde fire børn.
Nålemagermester i Slagelse. Frivillig underjæger ved 3. Jægerkorps april 1848, overjæger, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 22.1.1849, forsat til 1. Jægerkorps ved krigsudbruddet 1849 og til 2. Forstærkningsjægerkorps i 1850.
D.M. 1848.
Cohen 1850/93: Carl Wilhelm v. Ohmeyer.

30. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Hans Frederik Magnus Albrechtsen, født 6. september 1827 i Pibe mølle, Helsinge sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af møller Hans Folmer Albrechtsen og Anne Kirstine Hald. – Ugift.
Landvæsenselev. Frivillig menig i premierløjtnant Jenssen-Tusch’ Frikorps, men kom snart til 13. Bataljon, hvor han blev udnævnt til korporal. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon 10.3.1849 (anc. 3.4.1848).
D.M. 1848.
Cohen 1850/83: Hans Frederik Magnus v. Albrechtsen.

31. Sekondløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Søren Erik Harpøth, født 11. december 1825 i Horsens, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Søren Tang Harpøth og Kirstine Christensen. – Ugift.
Voksede op i præstegårdene i Hygum og Randlev. Landvæsenselev. Korporal. Sekondløjtnant ved 12. Bataljon 10.3.1849 (anc. 30.4.1848).
Cohen 1850/63: Søren Eriksen v. Harpøth.

32. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Andreas Carl Herman Rosing Bodenhoff, født 26. august 1812 på Sandholm, Blovstrød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, løjtnant Andreas Bodenhoff og Golla Hermandine Rosing. – Gift 1836 med Edle Jacobine Johanne Lund, med hvem han havde fem børn.
Flyttede med forældrene til Bistrup Ladegård ved Roskilde, hvor faderen var forpagter. Landmand i Aså, Dronninglund sogn 1845. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 2. Bataljon ved krigsudbruddet i 1849 og i efteråret samme år til 3. Reservejægerkorps.
Cohen 1850/82: Andreas Carl Hermann v. Bodenhoff.

33. Sekondløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Sophus Harald Theodor Printzen, født 19. juli 1827 i Odense (Skt. Hans), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ritmester, senere generalkrigskommissær Frantz Toxwerdt Printzen og Anna Christine Sophie Poulsen. – Ugift.
Kontorist hos faderen 1836. Frivillig menig ved 11. Bataljon april 1848, korporal, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 9. Bataljon i sommeren 1849 og få måneder senere til 13. Bataljon.
Cohen 1850/65: Sophus Harald Theodor v. Printzen.

34. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født 17. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af sekretær Frederik Georg Lindorff og Louise Charlotte Amalie Brummer. – Ugift.
Bestyrer af sin fars gård Mørdrupgård ved Slangerup. Frivillig underjæger april 1848, fourer ved 1. Reservejægerkorps juli 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve og ansat ved 1. Jægerkorps 16.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps april 1849.
Løjtnant Lindorffs navn findes også på mindetavlen i Gentofte kirke.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

35. Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Jens Hjersing Rasmus Harald Kofoed, født 17. april 1831 i Rendsburg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major Huth Moltke Christian Kofoed og Jensine Rudolphine Hjersing. – Ugift.
Sergent. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 30.5.1849 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen og 3. Forstærkningsbataljon 19.8.1849.
Cohen 1850/86: Jens Harald v. Koefod.

36. Overkommandersergent ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. xx Christian Frederik Goldschadt, født 28. oktober 1803 i Helsingør (Skt. Mariæ), faldet ved Helligbæk 24. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kommandersergent Frederik Goldschadt og Inger Cathrine Vogt. – Gift med Doris Sophie Christine Petersen.
Kommandersergent i Helsingør 1845.
Hovedrullen for Præstø amt 1848, 25. lægd, nr. 87.
Cohen 1850/67: Christian Frederik Goldschadt (Frederiksborg amt).

37. Kommandersergent ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 1 Carl Eduard Schäffer, født 18. september 1824 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af regimentsskriver Johan Christian Schäffer og Bolette Smidt. 
Fourer ved 2. Infanteribataljon, bosat i Sølvgadens Kaserne i 1845. Gift 1847 med Jensine Christiane Frederikke Olesen.
Cohen 1850/73: Carl Eduard Schæffer.

38. Frivillig sergent ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 4 Henning Julius Ludvig Binau, født 3. oktober 1828 i Slagelse (Skt. Mikkels), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af bogtrykkersvend Christian Frederik Binau og Henriette Christiane Klintzendorff.
Flyttede med forældrene til København. Guldsmedelærling i 1845.
Benådet med Dannebrogmændenes Hæderstegn, ”Sølvkorset”, i 1849.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 6864.
Cohen 1850/81: Henning Julius Ludvig Binau.

39. Fourer ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 2 Niels Johan Gustav (Jensen) Ammitzbøll, født 20. juni 1824 på Alstedgård, Øster Nykirke sogn, Vejle amt, konfirmeret 1839 i Gl. Rye, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. eller 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli eller 1. august. Søn af murermester Jens Nielsen Ammitzbøll og Cathrine Dorthea Stautz.
Familien flyttede til en gård i Stubdrup, Højen sogn senest 1829 og til Emborg, Gl. Rye sogn i 1835. – Niels Johan Gustav flyttede til Skanderborg i 1840 for at træde i købmandslære. Handelsbetjent hos købmand H.C. Stilling i Aarhus i 1850.
Stenen: Sergent Jansen.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 63. lægd, nr. 298.
Cohen 1850/87: Niels Johan Gustav Jensen Alsted (Skanderborg amt).

40. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Handelslærling hos købmand J.P. Hammershøi i Aarhus i 1845. – Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt).

41. Våbenmester af 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 3 Niels Christian Dreyer, født 9. april 1820 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1834 sst. (Holmens), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af tjenestepige Anne Kirstine Dreyer.
Moderen, der stammede fra Nexø på Bornholm, giftede sig med soldaten E.C. Nielsen. – Han blev hvervet som tambur i 1834 og trådte i tjenesten to år senere. Underofficer 1844. Våbenmester i Sølvgadens kaserne 1850. Modtog hærens 12-års hæderstegn i 1848. – Gift 1848 med Regine Henriette Knudsen, der døde i barselsseng det følgende år.
Cohen 1850/51: Niels Christian Dreyer (København).

42. Korporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 2 Carl Gotfred Flechtner, født 26. september 1829 i København (Garnisons), konfirmeret 1844 i Aalborg (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kommandersergent Gotfred Ferdinand Flechtner og Wilhelmine Frederikke Møller.
Familien flyttede til Aalborg i 1840’erne, hvor faderen var toldbetjent.
Tilgangsrullen for Aalborg amt 1848, 115. lægd, nr. Z/764.
Cohen 1850/86: Carl Gottfred Flechtner (Aalborg amt).

43. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 23 Jacob Christiansen, født 6. maj 1819 i Ørsløkke, Horslunde sogn, Maribo amt, konfirmeret 1834 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af husmand Christian Ditlev Mortensen Lund og Mette Jacobsdatter.
Tjenestekarl i Tvede, Horslunde sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 82. lægd, nr. 131.
Cohen 1850/73: Jacob Christensen Ørslykke (Odense amt).

44. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 229 Christen Andersen, født 13. februar 1826 i Kisserup, Kisserup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af gårdmand Anders Jacobsen og Johanne Marie Christensdatter.
Tjenestekarl i fødegården, som hans storebror havde overtaget, i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 50. lægd, nr. 13.
Ses ikke hos Cohen. På stenen kaldes han blot ”Chr. Andresen”. De officielle tabslister opregner ikke nogen med dette navn, men i en enkelt liste optræder som 13-4-229 en unavngiven soldat, der døde d. 1. august. Ifølge lægdsrullen døde Christen Andersen d. 2. august.

45. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 47 Jørgen Knudsen, født 4. september 1820 i Glavendrup, Skamby sogn, Odense amt, konfirmeret 1835 sst., såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af husmand Knud Jørgensen og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl i Ullerup, Skamby sogn 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 51. lægd, nr. 39.
Cohen 1850/65: Jørgen Knudsen Glanderup (Odense amt).

46. Menig ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 257 Christian Hansen, født 20. november 1822 i København (Helligånds), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af hyrekuskekarl Frederik Hansen og Gunild Larsdatter.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 4161.
Cohen 1850/92: Christian Hansen Kjøbenhavn (København).

47. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 157 Jørgen Cortsen, født 15. september 1820 i Lerdrup, Gylling sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1835 på Alrø, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af husmand Cort Jørgensen og Dorthe Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Fillerup, Odder sogn i 1845.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 39. lægd, nr. 63.
Cohen 1850/65: Jørgen Carsten Ledrup (Aarhus amt).

48. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 214 Jens Jensen, født 28. november 1824 i Solrød, Solrød sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1839 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Jens Larsen og Kirsten Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 27. lægd, nr. 16.
Cohen 1850/49: Jens Jensen Søllerød (Roskilde amt).

49. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 75 Gottfried Jacob Walther, født 23. december 1827 i Sønderborg, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 31. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af bødker Mathias Michael Walther og Anna Dorothea Jarrens.
Flyttede med forældrene til Flensburg. – Bødkerlærling i Flensburg 1845.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 6360.
Cohen 1850/52: Gotfred Jacob Walter Sønderborg (Københavns amt).

50. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 103 Knud Jensen, født 12. januar 1818 i Nyrup, Gislum sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1832 i Års, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 1. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård. Søn af husmand Jens Jørgensen og Dorthea Frederikke Christensdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Sjøstrup, Års sogn. – Tjenestekarl i Ulstrup, Ulstrup sogn i 1850.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 79. lægd, nr. 73.
Cohen 1850/94: Knud Jensen Nyrup (Aalborg amt).

51. Bombarder ved Artilleriet, Batteri Baggesen, nr. 112 Thomas Christian Nielsen, født 13. september 1823 i Højrestødehus, Veflinge sogn, Odense amt, konfirmeret 1838 i Pårup, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 11. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. august. Søn af husmand og skræddermester Niels Thomasen Ringe og Birthe Kirstine Hansdatter.
Væversvend hos faderen i Villestofte, Pårup sogn 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 32. lægd, nr. 72.
Cohen 1850/44: Thomas Christen Nielsen Høirestødehuus (Odense amt).Kæmpegraven og Istedløven 1862.