18. juli 2019

Stade, Alter Garnisonsfriedhof

Stade, Tyskland

På den gamle garnisonskirkegård i hansestaden Stade tæt ved Elbens sydlige bred, ca. 35 km vest for Hamburg, bekostede danske officerer en mindesten over fire danske soldater, der var faldet i hannoveransk krigsfangenskab efter kampene ved Oversø den 23. april 1848. Mindestenen blev afsløret i efteråret 1852 og begivenheden nåede det københavnske dagblad Fædrelandet den 11. december samme år.

Mindestenen har hidtil ført en meget upåagtet tilværelse, og den omtales hverken i litteraturen om danske krigergrave eller i Krigergravstilsynets arkiv i Rigsarkivet. Derfor har den næppe nogensinde været vedligeholdt af den danske stat.

Jeg er stor tak skyldig til Stefan Katic, der gjorde mig opmærksom på stenens eksistens, og som tilvejebragte det historiske foto efter korrespondance med stadsarkivet og kirkegårdsforvaltningen i Stade.

Mindestenen findes stadig på garnisonskirkegården. Navnene på de fire soldater er fordelt med to på hver side.

1. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 141 Jørgen Andersen, født 15. marts 1823 i Roslev, Roslev sogn, Viborg amt, taget til fange ved Oversø 23. april 1848, død i Stade 23. august, begravet i Stade. Søn af bolsmand Anders Christensen Skovhus og Karen Marie Jørgensdatter.
Tjenestekarl i fødegården i 1845.
Cohen angiver kun regimentets navn. Den officielle tabsliste fra 5. Infanteriregiment opregner under 4. kompagni, nr. 141 Jørgen Andersen Roslev, der angiveligt faldt ved Schleswig den 23. april, og lægdsrullen fra Roslev sogn refererer samme tabsliste. Ingen af kilderne indeholder noget belæg for tilnavnet Brech, Breeh el.lign.
Hovedrullen for Viborg amt 1845, 10. lægd, nr. 13.
Cohen 1848/87: Jørgen Andersen Brech.

2. Underjæger 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 121 Lars Jensen, født 22. september 1821 i Hjærup, Kerte sogn, Odense amt, konfirmeret 1836 i Kerte, såret ved Oversø 23. april 1848, taget til fange, død af nervefeber i Stade 9. august, begravet i Stade. Søn af husmand Jens Larsen og Johanne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Melby, Kærum sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 89. lægd, nr. 352.
Cohen 1848/94: Lars Jensen Hjerup (Odense amt).

3. Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 19 Morten Jørgensen, født 8. juni 1825 i Aldal, Rold sogn, Aalborg amt, såret ved Oversø 23. april 1848, taget til fange, død i Stade 5. september, begravet i Stade. Søn af husmand Jørgen Jacobsen Damborg og Anne Margrethe Mortensdatter.
Træskomager hjemme hos forældrene i Aldal i 1845.
Hovedrullen for Aalborg amt 1846, 59. lægd, nr. 17.
Cohen 1848/98: Morten Jørgensen Aldahl (Ringkøbing amt).

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 85 Jørgen Jensen, født 23. september 1824 i Østerled, Dronninglund sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1841 i Dronninglund, taget til fange ved Oversø 24. april 1848, død af underlivsbetændelse i Stade 6. august, begr. i Stade. Søn af gårdmand Jens Madsen og Maren Larsdatter.
Tjenestekarl i Solholt, Dronninglund sogn i 1845.
Hovedrullen for Hjørring amt 1844, 59. lægd, nr. 402.
Cohen 1848/98: Jørgen Jensen Østerled (Hjørring amt).

Sahl kirkegård

Ginding herred, Ringkøbing amt

På kirkegården er rejst en mandshøj granitstele over en officer, der faldt i 1864. Gravstenen blev afsløret i juli 1865.

Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Wilhelm Elias Georg Buchhave, født 25. december 1837 i Vinding præstegård, Vinding sogn, Ringkøbing amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli 1864, begravet på Sahl kirkegård. Søn af sognepræst Henrik Rudolph Buchhave og Petrea Charlotte Amalie Schmidth.
Faderen blev forflyttet til Sahl-Ejsing pastorat, da Wilhelm var 6 år gammel. Efter studentereksamen i Aarhus påbegyndte han det teologiske studium, men opgav det og gennemgik i stedet reserveofficeraspirantskolen 1861-62 og blev antaget som sekondløjtnant ved 3. Infanteribataljon. Sideløbende uddannede han sig til forstmand, men måtte drage i krig i 1864. Han blev hårdt såret ved Kær og derpå taget til fange af fjenden. Hans forlovede, Marie Faurschou fra Aarhus, sørgede for at liget blev ført den lange vej til Sahl.
Cohen 1864/97: Villiam Elias Georg Buchhave.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.