15. november 2018

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På hundredårsdagen for kampene ved Kolding i 1849 bekostede de lokale forsvarsbrødre en stor grav
sten over syv faldne menige og underjægere, som man formodede blev begravet på Taulov kirkegård. Omstændighederne omkring de mange faldne den 23. april 1849 er uklare. Valpladsen var stor, og de faldne soldater blev i al hast begravet på en række af egnens kirkegårde.

Cohen opgiver at 16 danske soldater blev begravet på Taulov kirkegård den 24. april 1849. Heraf var halvdelen gardehusarer, alle let genkendelige på deres uniformer. De andre otte soldater angiver han som Illerhuse (se nedenfor nr. 7), Sønderaaby, Næsborg og Hvaddum ved 6. Reservebataljon, Skydebjerg (nr. 3) ved 5. Bataljon, Hansen ved 6. Bataljon, og endelig Fladholt og Alsted (nr. 5) ved 5. Reservebataljon. Men Cohen baserer alene dette på de militære rapporters angivelser af, hvor de forskellige bataljoner befandt sig under kampene. Taulov kirkebog nævner ikke begravelserne og dermed heller ikke navnene på soldaterne.

Hvilke kilder Forsvarsbrødrene i Kolding benyttede, da de planlagde mindestenen med kun syv soldaters navne hundrede år senere, er mig ikke bekendt. Søren Nielsen Østerskov blev måske snarere begravet på Ødis kirkegård og Milter Andersen Alsted overlevede slaget i mere end halvtreds år.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 113 Hans Larsen, født 25. april 1822 i Ladby, Kølstrup sogn, Odense amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af tjenestekarl Lars Jochumsen og Mette Sørensdatter.
Hans’ forældre var ikke gift. Moderen tjente på den store Kølstrupgård, så faderens forældre tog lille Hans i pleje. I 1831 overtog Hans’ fader den fædrene gård i Ladby, men døde blot et år senere. Hans var tjenestekarl i Ladby, da han drog i krig.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 4. lægd, nr. 172.
Cohen 1849/123: Hans Larsen Saabye [sic!]

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 184 Hans Pedersen, født 25. maj 1826 i Skydebjerg, Skydebjerg sogn, Odense amt, konfirmeret 1841 sst., såret i kampene ved Kolding 23. april 1849, døde under transporten til lazarettet samme dag, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Thuesen og Christiane Dorthea Andersdatter.
Smedesvend i Kådekilde, Vissenbjerg sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 31. lægd, nr. 228. Ifølge lægdsrullen og de officielle tabslister var Hans’ efternavn Pedersen og ikke Rasmussen, som Cohen fejlagtigt angav.
Cohen 1849/108: Hans Rasmussen Skydebjerg [sic!]

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 214 Hans Jørgen Carlsen, født 18. april 1826 i Ørsted, Ørsted sogn, Odense amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand og skrædder Carl Frederik Hansen og Karen Jørgensdatter.
Skræddersvend hos faderen i Ellekær, Ørsted sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 73. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/107: Jørgen Carlsen Ørsted.

5. Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 256 Milter Andersen, født 17. april 1819 i Alsted, Alsted sogn, Thisted amt, konfirmeret 1834 sst., død 23. oktober 1906 på Mors. Søn af husmand Anders Pedersen Kappelgaard og Maren Miltersdatter.
I kampene ved Kolding blev Milter alvorligt såret og lå længe på lazaretterne i Fredericia og Bogense og siden på Garnisonshospitalet i København. I kampens hede antog bataljonen, at Milter var faldet, men det var ikke tilfældet. Resten af livet havde Milter et stort ar i ansigtet og under huden en kugle, som lægerne ikke turde fjerne. Han var invalideret og modtog pension fra staten. I 1876 søgte han og modtog erindringsmedaljen. – Gift 1852 med Karen Poulsdatter (1825-1914).
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 69. lægd, nr. 69.
Cohen 1849/128: Milter Andersen Alsted.

6. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 112 Jens Jespersen, født 15. oktober 1821 i Heltborg, Heltborg sogn, Thisted amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af gårdmand Jesper Jensen Nørgaard og Johanne Marie Berthelsdatter.
Indsidder og daglejer i Visby. Gift 1847 med Johanne Jensdatter, med hvem han fik sønnen Jesper i 1848.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 54. lægd, nr. 23.
Cohen 1849/129: Jens Jespersen Heltborg.

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 143 Peder Jensen, født 27. februar 1821 i Illerhuse, Grønbæk sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Jepsen og Maren Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Viborg amt 1845, 67. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/129: Peter Jensen Illerhuse.

Foto: Keld Adriansen, Taulov.