26. januar 2011

Hvalsø kirke

Voldborg herred, Roskilde amt

I  kirkens skib blev der på grundlovsdagen i 1866 opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Tillisch, nr. 52 Hans Hansen, født 18. november 1817 i Dalby, Nørre Dalby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1832 sst., såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Københavns Garnisonshospital 7. juni, begravet på Garnisons kirkegård 11. juni. Søn af gårdmand Hans Hansen og Marie Olesdatter.
Tjenestekarl i Buske kro, Hvalsø sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 38. lægd, nr. 17.
Cohen 1849/100: Hans Hansen Dalby.

2. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 221 Niels Nielsen, født 14. marts 1825 i Urtehuse, Hvalsø sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Martinsen og Karen Olesdatter.
Tjenestekarl i Torkildstrup, Kirke Såby sogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 36. lægd, nr. 32.
Cohen 1849/104: Niels Nielsen Orthusene.

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 174 Jens Andersen, født 6. juni 1825 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1839 i Hvalsø, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Augustenborg lazaret 26. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af tjenestepige Anne Cathrine Nielsdatter, der stammede fra Hvalsø.
Plejebarn hos gårdmand Mikkel Sørensen, Kirke Hvalsø.
Cohen 1849/123: Jens Andersen Hvalsøe.

4. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 184 Sivert Sørensen, født 15. maj 1826 i Lerbjerg, Hvalsø sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 18. september, begravet på Odense kirkegård 22. september. Søn af husmand Søren Sivertsen og Karen Sørensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Borch i Roskilde i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 52. lægd, nr. 74.
Cohen 1849/103: Sivert Sørensen Leerbjerg.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 183 Niels Peter Larsen, født 16. marts 1839 i Dragerup, Grandløse sogn, Holbæk amt, faldet ved Ragebøl 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af husmand Lars Christensen og Sidsel Ludvigsdatter.
Overtog et husmandssted i Nørre Hvalsø 1863. Gift med Anne Marie Jensdatter, der giftede sig anden gang 1865.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 40. lægd, nr. N/10.
Cohen 1864/153: Niels Peter Larsen Dragerup.

6. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 475 Carl Petersen, født 5. maj 1831 i Køge, konfirmeret 1845 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af skomagermester Christoffer Petersen og Bodil Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Kirke Hvalsø, Hvalsø sogn. – Boede hjemme hos forældrene i Hvalsø i 1860, hvor han ernærede sig som skomager.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 36. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/131: Carl Petersen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 189 Thor Peter Hansen, født 24. november 1837 i Skov Hastrup, Særløse sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 28. april, begravet på Ullerup kirkegård 1. maj. Søn af husmand Hans Jensen og Johanne Thorsdatter.
Flyttede med forældrene til Lerbjerg, Hvalsø sogn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 41. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/94: Thor Peter Hansen Skovhastrup.

Græsted by

Holbo herred, Frederiksborg amt

På byens torv, "Ottekanten", indviedes den 11. november 1914 en mindesten med navnene på sognets faldne i 1864. De tre førstnævnte var alle brødre.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 562 Christian Nielsen, født 25. december 1835 i Ludshøj, Blistrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1850 i Græsted, død af tyfus på Frederiksberg Slots lazaret 23. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Kom med forældrene til Græsted Overdrev senest 1840. Han var ved indkaldelsen tjenestekarl hos gårdjer Lars Pedersen på Vallingerød mark (jf. skiftet ved Kronborg vestre birk).
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 43. lægd, nr. 174.
Cohen 1864/92: Christian Nielsen Ludshøi.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 175 Anders Nielsen, født 2. februar 1838 i Ludshøj, Blistrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 i Græsted, såret på Als 29. juni 1864, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Kom med forældrene til Græsted Overdrev senest 1840. I 1860 byggede Anders et hus på en lille jordlod, han lejede af gårdejeren på Pibemosegård i Græsted. Huset indbragte 115 rigsdaler på auktion (jf. skiftet ved Kronborg vestre birk).
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 257.
Cohen 1864/95: Anders Nielsen Ludshøi.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 413 Jacob Nielsen, født 10. oktober 1840 på Græsted Overdrev, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Christiansen og Anne Margrethe Christoffersdatter.
Tjenestekarl hos sognefoged Gotfred Pedersen i Esbønderup i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 146. lægd, nr. K/240.
Cohen 1864/95: Jacob Nielsen Græsted.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 245 Christian Larsen, født 13. maj 1839 på Græsted Overdrev, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af indsidder og daglejer Lars Olesen og Clara Sophie Larsdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Christian Sørensen i Sletelte, Valby sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. N/18.
Cohen 1864/151: Christian Larsen Græsted Overdrev

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 569 Niels Sørensen, født 27. marts 1835 i Græsted, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., faldet i forpostfægtningen på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af gårdmand Søren Nielsen og Ellen Hansdatter.
Parcellist i Stokkerup, Græsted sogn i 1860. Gift 1855 med Johanne Hansdatter
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 37. lægd, nr. 65.
Cohen 1864/92: Niels Sørensen Græsted

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 157 Christian Hansen, født 24. september 1840 i Pårup, Græsted sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Hans Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Boede hjemme hos moderen i Pårup i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 148.
Cohen 1864/91: Christian Hansen Paarup

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, 397 Niels Aggebo, født 10. maj 1838 i Aggebo, Valby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 i Græsted, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af murersvend Anders Nordberg, København og ugift Mette Marie Gregersdatter, Aggebo.
Forældrene blev ikke gift, og moderen flyttede rundt til forskellige pladser som husholderske, senest 1850 hos parcellist Søren Heinrichsen Dønnevælde, Græsted sogn, som hun siden giftede sig med. - Niels var tjenestekarl hos gårdmand Niels Jensen i Aggebo i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 142. lægd, nr. 139.
Ses ikke hos Cohen.

25. januar 2011

Sønder Dalby kirke

Fakse herred, Præstø amt

På skibets sydvæg opsattes i 1925 en mindetavle med navnene på bl.a. to soldater, der faldt i de slesvigske krige. Tavlen omfatter også en dansk-amerikansk soldat, der faldt i Frankrig i Første Verdenskrig og en modstandsmand, der faldt i 1945.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 191 Hans Sørensen, født 8. januar 1821 i Høsten, Sønder Dalby, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Søren Jørgensen og Kirstine Johannesdatter.
Tjenestekarl i Høsten i 1845.
Hovedrullen for Præstø amt 1852, 37. lægd, nr. 42.
Cohen 1848/83: Hans Sørensen Høsten (Sorø amt).

2. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 429 Carl Henrik Hansen, født 12. september 1839 i Køge, konfirmeret 1854 i Sønder Dalby, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af slagter Jens Hansen og Dorthea Elisabeth Hammer.
Flyttede med forældrene til Dalby, Sønder Dalby sogn; her boede han endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 36. lægd, nr. 195.
Cohen 1864/106: Carl Henrik Madsen [sic!] Kjøge.

24. januar 2011

Østofte kirkegård

Fuglse herred, Maribo amt

På kirkegården er rejst et mindesmærke over sognets faldne i begge slesvigske kirke.

1. Månedsløjtnant på linjeskibet Christian den Ottende Albert Eriksen Boye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skipper Albert Eriksen Boye og Anne Sophie Clausdatter.
Boye tog styrmandseksamen i København i 1832 og var i de følgende år skipper i Marstal. I 1844 blev han lods i Bandholm på Lolland. Månedsløjtnant 28. februar 1849. Inspektionsofficer på Trekroner 3. marts 1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian VIII 31. marts 1849.
Gift 28. september 1836 i Marstal med Karen Olsen (datter af skipper Rasmus O. og Sidsel Pedersdatter), født 7. maj 1811 i Marstal, død 19. september 1855 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt. – Han efterlod en søn og en datter på hhv. 10 og 13 år. – Enken modtog en årlig pension på 20 rigsdaler.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye. Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Menig ved 4. Infanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 124 Hans Nielsen, født 10. maj 1818 i Erikstrup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af gårdmand Niels Pedersen Veilebye og Karen Madsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Erikstrup i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 53.
Cohen 1849/106: Hans Nielsen Erikstrup.

3. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 125 Ole Christian Jensen, født 27. oktober 1818 i Sørup, Østofte sogn, omkom ved linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af vejpikør Jens Olesen Eistrup og Sidsel Christensdatter.
Tjenestekarl i Sørup i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 57.
Cohen 1849/106: Ole Christian Jensen Sørup.

4. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 123 Rasmus Jørgensen, født 24. oktober 1815 i Keldernæs, Stokkemarke sogn, Maribo amt, omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Nielsen og Kirsten Christensdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Havløkke, Østofte sogn i 1817. – Tjenestekarl i Sørup, Østofte sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 48.
Cohen 1849/106: Rasmus Jørgensen Kjeldernæs.

5. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, Depotkompagniet, nr. 127 Peder Jensen, født 15. oktober 1820 i Østofte, Østofte sogn, taget til fange efter linjeskibet Christian den Ottendes eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død på Rendsburg lazaret 23. maj, begravet på Rendsburg kirkegård 28. maj. Søn af bysmed Jens Henriksen og Anne Marie Wilhelmsdatter.
Tjenestekarl i Pårup, Østofte sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 35. lægd, nr. 72.
Cohen 1849/106: Peder Jensen Østofte.

6. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 53 Hans Rasmussen, født 6. december 1827 i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Maren Kirstine Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Østofte i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 35. lægd, nr. 76.
Cohen 1850/71: Hans Rasmussen Østofte.

7. Menig ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 114 Anders Hansen, født 17. februar 1820 i Østofte, Østofte sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 8. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 10. august. Søn af husmand Hans Andersen og Anne Cathrine Hansdatter.
Indsidder og daglejer i Østofte i 1850. Gift med Bodil Johanne Pedersdatter, med hvem han fik en søn.
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 35. lægd, nr. 172.
Cohen 1850/73: Anders Hansen Østofte (Maribo amt).

8. Anders Pedersen, faldet i Treårskrigen.

9. Christian Knudsen, faldet i Treårskrigen.

10. Rasmus Nielsen, faldet i Treårskrigen.

11. Ambulancesoldat ved 4. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 6 Niels Pedersen, født 12. februar 1824 i Langet, Østofte sogn, død 25. september 1850. Søn af gårdmand Peder Hansen og Anne Cathrine Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Langet i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 35. lægd, nr. 52.
Cohen 1850/89: Niels Petersen Langet.

12. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 231 Hans Peter Ellebæk, født i Østofte, Østofte sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864.
Er muligvis identisk med Hans Pedersen Ellebæk, f. 1830 i Maribo.
Cohen 1864/169: Hans Peter Ellebæk Østofte.

13. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 64 Hans Wilhelm Nielsen, født 29. marts 1841 i Nørreballe, Østofte sogn, konfirmeret 1855 sst., såret 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 21. marts. Søn af rokkedrejer Niels Larsen og Johanne Hansdatter.
Tjenestekarl i Hunseby, Hunseby sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 236. lægd, nr. 111.
Cohen 1864/110: Hans Vilhelm Nielsen Nørreballe.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 481 Hans Christiansen, født 25. januar 1841 i Sørup, Østofte sogn, såret 10. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 15. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 19. marts. Søn af gårdmand Christian Hansen og Anne Cathrine Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Sørup i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 158.
Cohen 1864/112: Hans Christensen Sørup.

15. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 352 Niels Peter Jensen, født 12. august 1839 i Stokkemarke, Stokkemarke sogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. april. Søn af indsidder og hjulmand Jens Vognsen Bigum og Adolphine Pedersdatter.
Familien flyttede til Bandholm, Østofte sogn; her boede Niels Peter endnu i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 132.
Cohen 1864/91: Niels Peter Jensen Stokkemarke.

16. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 170 Lars Hansen, født 9. marts 1838 i Havløkke, Østofte sogn, konfirmeret 1852 sst., død af brystbetændelse på Bogense lazaret 4. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Alminde, Landet sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 119.
Cohen 1864/117: Lars Hansen Østofte [sic!]

17. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 22 Hans Christian Hansen, født 1. februar 1840 i Norre, Nebbelunde sogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 12. april 1864, død på Augustenborg lazaret 16. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Hans Christian Pedersen og Anne Marie Henriksdatter.
Tjenestekarl i Sædinge, Sædinge sogn i 1860, men flyttede kort efter til Østofte sogn.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. L/395.
Cohen 1864/112: Hans Christian Hansen Norre.

18. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 471 Jørgen David Hansen, født 24. april 1836 i Hunseby, Hunseby sogn, Maribo amt, konfirmeret 1850 i Østofte, død af lungebetændelse på Københavns lazaret 2. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 6. marts. Søn af tjenestekarl Hans Nielsen, Maribo, og tjenestepige Henriette Schwartz, Hunseby.
Forældrene var ikke gift, men blev det få år senere og flyttede til Reersnæs, Østofte sogn, hvor faderen var indsidder og daglejer. 
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 234. lægd, nr. 78.
Cohen 1864/152: Jørgen Hansen Hunseby.

Tune kirke

Tune herred, Roskilde amt

På skibets sydvæg opsattes den 8. maj 1914 en mindetavle for sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 84 Niels Jørgensen, født 25. oktober 1821 i Tune, Tune sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Nielsen og Kirsten Johnsdatter.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 31. lægd, nr. 62.
Cohen 1849/120: Niels Jørgensen Thune.

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 153 Poul Madsen, født 3. maj 1819 i Himmelev, Himmelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1833 i Tune, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Mads Nielsen og Anne Poulsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Tune, Tune sogn.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 30. lægd, nr. 7.
Cohen 1849/130: Poul Madsen Himmeløv (Roskilde amt)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 207 Jacob Knudsen, født 29. september 1837 i Tune, Tune sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Knud Nilausen og Karen Larsdatter.
Tjenestekarl i Tune, Tune sogn i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/93: Jacob Knudsen Thune.

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af tjenestekarl Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Forældrene var ikke gift; moderen forblev ugift og blev hos sin mor, husmand Niels Jensens enke Anne Knudsdatter i Tune. Her boede Ole endnu i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 46.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum [sic!]

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 204 Jens Hansen, født 25. april 1838 i Tune, Tune sogn, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 4. maj, begravet på Rinkenæs kirkegård 5. maj. Søn af gårdmand Hans Jensen og Kirsten Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Tune i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 47.
Cohen 1864/94: Jens Hansen Thune.

Foto: Finn Halling Larsen

23. januar 2011

Vor Frue kirke

Vor Frue sogn, Roskilde amt

På kirkens nordvæg opsattes ved kirkens indvielse i 1907 en mindetavle med navnene på fire soldater, der faldt i Treårskrigen. Tavlen opsattes oprindeligt omkring 1852 i den gamle Vor Frue kirke i Roskilde.

Tavlen er for flere år siden fjernet fra kirkerummet og står nu i kælderen!

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 132 Lars Olesen, født 24. november 1824 i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1839 sst., såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 13. juli, begravet på Odense kirkegård 16. juli. Søn af husmand Ole Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Tjæreby 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 10. lægd, nr. 26.
Cohen 1849/103: Lars Larsen Tjærebye.

2. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 261 Niels Christoffersen, født 30. april 1822 i Darup, Roskilde Vor Frue landsogn, konfirmeret 1836 sst., død på Schleswig lazaret 11. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. februar. Søn af husmand Christoffer Nielsen og Birthe Jensdatter.
Tjenestekarl i Darup i 1850.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 10. lægd, nr. 29.
Cohen 1850/84: Niels Christophersen Darup (Roskilde amt).

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 218 Lars Pedersen, født 20. december 1826 i Vindinge, Vindinge sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1841 i Sengeløse, død af tyfus på Flensburg lazaret 21. november 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 23. november. Søn af gårdmand Peder Larsen og Sidsel Hansdatter.
Lars kom efter sine forældres død i pleje hos slægtninge i Vadsby, Sengeløse sogn. – Tjenestekarl i Tjæreby, Roskilde Vor Frue landsogn 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 10. lægd, nr. 100.
Cohen 1850/50: Lars Petersen Windinge (Frederiksborg amt).

4. Menig ved 1. lette Bataljon Ole Pedersen, født 27. august 1823 i Salløv, Snoldelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1838 i Tune, død af tyfus på Harritslevgård lazaret 25. oktober 1848, begravet på Skovby kirkegård 27. oktober. Søn af husmand Peder Olesen og Anne Christensdatter.
Familien flyttede til Havdrup sogn i 1834 og tre år senere til Tune sogn. – Tjenestekarl i Kamstrup, Roskilde Vor Frue landsogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 55. lægd, nr. 27.
Cohen 1848/84: Ole Petersen Salløv (Roskilde amt).

Foto: Finn Halling Larsen

Reersø kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejstes den 1. september 1940 en næsten to meter høj bautasten til minde om en mariner, der omkom i Treårskrigen.

Koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832, omkom ved skibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter.
Fisker i Reersø. Ugift.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye (se note).

Ved evakueringen af linjeskibet var Peder Nielsen kommet ned i en af redningsbådene, men da han fik øje på sin fætter Niels Hansen, der endnu stod på dækket, sprang Peder atter ombord på skibet og overlod sin plads til fætteren, som han vidste, havde kone og børn ventende hjemme i Reersø. Da redningsbåden lagde fra mod land, sprang linjeskibet i luften og tog blandt andre Peder Nielsen med sig i dybet. Da Niels Hansen døde mæt af dage i 1911 formede præstens mindetale sig nærmest som en hæderstale for Peder Nielsen, der var omkommet 62 år tidligere. Forfatteren A.J. Gejlager skrev et digt på ikke færre end 23 vers, der blev trykt i Sorø Amtstidende. Mindet om Peder Nielsen var stadig levende, da sognepræsten i Reersø, R. Glenthøj, i 1939 dannede en komité til indsamling til mindestenen, der afsløredes et år senere.

Note: Rasmus Nielsen godtgør i sin bog om de faldne fra Sejerø, at der var sket en forveksling mellem to Peder Nielsen'er i de militære stambøger. Nr. 422 Peder Nielsen, født 1824 i Sejerby, Sejerø sogn, flyttede omkring 1848 til Reersø, hvorfra han blev indkaldt til militærtjeneste på linjeskibet Christian den Ottende. Han slap levende fra eksplosionen, men kom i fangenskab og blev først hjemsendt ved våbenhvilen i august. I 1853 rejste han til Aarhus, hvor han døde seks år senere. Den på mindestenen omtalte Peder Nielsen havde nr. 426 i stambogen. Navneligheden og de næsten identiske numre medførte, at Peder fra Sejerby kom på tabslisten, mens det skulle have været Peder fra Reersø.

Foto: Finn Halling Larsen

22. januar 2011

Nykøbing Falster kirke

Nykøbing Falster købstad, Maribo amt


På skibets sydvæg opsatte de lokale våbenbrødre den 18. april 1866 to zinkskjolde med navnene på fjorten soldater, der faldt i de to slesvigske krige. Senere forsvandt skjoldene, men erstattedes af et stort mindesmærke i marmor.

1. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. eskadron, nr. 58 Jens Andersen, født 27. juli 1822 i Vålse, Vålse sogn, Maribo amt, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Bov 9. april 1848, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Anders Pedersen og Johanne Jensdatter. 
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 97. lægd, nr. 19.
Cohen 1848/97: Jens Andersen Waalsøe (Maribo amt).

2. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, Maribo amt, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand [indsidder] Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Tjenestekarl i Frejlev, Kettinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 224.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore (Maribo amt).

3. Korporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 6 Andreas Wilhelm Schrøder, født 29. august 1826 i Aabenraa, konfirmeret 1841 i Nykøbing Falster, død af tyfus på Christianshavns lazaret 7. november 1850, begravet på Garnisons kirkegård 11. november. Søn af skipper Andreas Wilhelm Schrøder og Marie Elisabeth Semler.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var købmand. – Handelslærling i Sakskøbing i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 102. lægd, nr. 79.
Cohen 1850/84: Andreas Wilhelm Schrøder (Maribo amt).

4. Frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 464 Jens Paludan-Müller, født 10. marts 1836 i Odense (Knuds), faldet ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af adjunkt Caspar Peter Paludan-Müller og Henriette Erichsen Rosenstand-Goiske.
Flyttede med forældrene til Nykøbing Falster, hvor faderen var rektor. Student 1855 (Nykøbing Falster), cand.theol. 1862. Vandt universitetets prisopgave om Gotlands historie 1862 (udkom posthumt 1865).
Cohen 1864/87: Jens Paludan-Müller Odense.

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 536 Carl Christian Olesen, født 5. april 1835 i Nykøbing Falster, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af vægter Ole Rasmussen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/90: Carl Christian Olesen Nykjøbing.

6. Menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 179 Hans Jensen, født 17. april 1834 i Nykøbing Falster, såret ved Sankelmark 4. februar 1864, død på Københavns lazaret 17. februar, begravet på Garnisons kirkegård 21. februar. Søn af daglejer Henrik Jensen og Anne Hansdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/118: Hans Jensen Nykjøbing.

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 182 Christian Madsen, født 31. oktober 1832 i Nykøbing Falster, død af sygdom på Augustenborg lazaret 10. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af bryggerkarl Niels Madsen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/168: Christen Madsen Nykjøbing.

8. Officersaspirant ved 9. Infanteriregiment Peter Emil Valdemar Frisenette, født 21. april 1845 i Nykøbing Falster, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Nykøbing Falster kirkegård 29. april. Søn af købmand Ludvig Ferdinand Frisenette og Anne Cathrine Margrethe Philipsen.
Cohen 1864/122: Peter Emil Valdemar Frisenette.

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 46 Hans Carl Hansen, født 28. august 1839 i Vindeby, Vindeby sogn, Maribo amt, død af tyfus på Flensburg lazaret 2. februar 1864, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdejer Hans Knud Hansen Skotte og Karen Marie Carstensdatter.
Hjemme hos forældrene i Vindeby i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 275. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/109: Hans Carl Hansen Vindeby.

10. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 252 Mads Poulsen, født 12. marts 1832 i Klodskov, Ønslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1846 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Poul Hansen og Birthe Olesdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 115.
Cohen 1864/166: Mads Poulsen Klodskov.

11. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 467 Laurits Christian Johan Scharff, født 2. februar 1840 i Stege, død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. juni. Søn af bager Wilhelm Christian Scharff og Anne Marie Christensen.
Urmager i Nykøbing Falster i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. N/46.
Cohen 1864/105: Lauritz Christian Johan Scharffe Stege.

12. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 292 Peder Jensen, født 1. november 1836 i Thorebro, Elskilstrup sogn, Maribo amt, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og væver Jens Rasmussen og Kirsten Frederiksdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 195. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/109: Peter Jensen Thorebroe.

13. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 250 Jonas Frederiksen, født 12. januar 1839 i Bjernæs, Olstrup sogn, Maribo amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 14. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 17. juli. Søn af husmand Frederik Frederiksen og Else Jonasdatter.
Smedelærling i Nykøbing Falster i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. N/38.
Cohen 1864/152: Jonas Frederiksen Bjernesse.

14. Menig ved 7. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 71 Hans Jørgen Sørensen, født 25. maj 1838 i Nykøbing Falster, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Kærsgård lazaret 23. april, begravet på Brenderup kirkegård 26. april. Søn af vognmand Søren Poulsen og Johanne Mogensdatter.
Avlsbruger i Nykøbing F. i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 208. lægd, nr. 107.
Cohen 1864/118: Hans Jørgen Sørensen Nykjøbing.

Mern kirke

Bårse herred, Præstø amt

I våbenhuset opsattes ca. 1852-53 to zinkskjolde over soldater, der faldt i Treårskrigen. Efter krigen i 1864 blev der opsat et tredje skjold over en soldat, der faldt i denne krig. Bag hver af skjoldene er hæftede to dannebrogsflag.

1. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 82 Jens Olesen, født 1. august 1822 i Sageby, Mern sogn, såret ved Gudsø 7. maj 1849, død på Fredericia lazaret samme dag, begravet på Trinitatis kirkegård 10. maj. Søn af indsidder og daglejer Ole Christensen og Sidsel Andersdatter.
Forældrene var ikke gift, men blev det, da Jens var 5 år gammel. – Tjenestekarl i Nørre Mern i 1845.
Hovedrullen for Præstø amt 1845, 71. lægd, nr. 45.
Cohen 1849/133: Jens Sageby.

2. Dragon ved 4. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 45 Peter Andreas Knud Hansen, født 17. august 1826 i Sønder Mern, Mern sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skovfoged Hans Rasmussen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Hestehave, Mern sogn i 1845. 
Hovedrullen for Præstø amt 1852, 88. lægd, nr. 20.
Cohen 1850/96: Peter Hansen Søndermæhren (Præstø amt)

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 503 Hans Hansen, født 26. juni 1836 i Sønder Mern, Mern sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Jørgensen og Maren Jørgensdatter.
Tjenestekarl på Høvdingsgård, Mern sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Præstø amt) 1863, 151. lægd, nr. J/196.
Ses ikke hos Cohen

Foto: Finn Halling Larsen

21. januar 2011

Linå kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte omkring 1852 en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. I 1948 hang mindetavlen på skibets sydvæg, men er i dag (2013) anbragt under orgelpulpituret.

1. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen Hjort, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836, såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 11. lægd, nr. 127.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt)

2. Overkonstabel ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 33 Anders Christensen, født 21. december 1821 i Gødvad, Gødvad sogn, konfirmeret 1836 i Linå, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Mollerup, Linå sogn, hvor faderen ernærede sig som pottemager.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 12. lægd, nr. 38.
Cohen 1848/81: Anders Christensen Gjødevad (Skanderborg amt)

3. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 104 Morten Andersen, født 6. april 1823 i Linå, Linå sogn, konfirmeret 1837, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Anders Mortensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 12. lægd, nr. 8.
Cohen 1850/92: Morten Andersen Linaae (Skanderborg amt)

Efter navnene følger dette vers:
DET MOD, DEN LYST HVORMED I, KJÆRE! / SAA BLODIGT STREED FOR FØDELAND, / VIL NU SOM I FREMTIDSSLÆGTER LÆRE, / AT STOLE TRYGT PAA DANSKE MAND. / VÆR TAKKET OG HÆDRET TIL SILDIGSTE STUND! / SOV SØDT! SKIØNDT I HVILE PAA FREMMED GRUND. / ERKIENDTLIGHEDS PLIGT HAR LAGT OS PAA SINDE, / DERFOR HAR VI REIST EDER DETTE MINDE.

Kilder:
Boeck (1948), s. 543-544.

20. januar 2011

Kregme kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg opsatte sognets beboere den 7. juli 1878 en mindetavle over sognets faldne i begge krige.

Ole Hansen Pedersen og Jens Pedersen (nr. 9 og 10) var brødre.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 47 Ole Hansen, født 25. november 1822 i Brederød, Kregme sogn, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af tjenestekarl Jens Larsen, Asserbo, og tjenestepige Karen Hansdatter, Brederød.
Forældrene var ikke gift, og moderen var stadig ugift i 1834.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 17. lægd, nr. 32.
Cohen 1850/49: Ole Hansen Brederød (Frederiksborg amt).

2. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 192 Lars Larsen, født 29. januar 1826 i Kregme, Kregme sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august. Søn af gårdmand Lars Olesen og Karen Nielsdatter.
Støberiarbejder i Frederiksværk i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 16. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/51: Lars Larsen Kregome (Frederiksborg amt).

3. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 190 Anders Pedersen, født 5. august 1819 i Kregme, Kregme sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af tjenestekarl Peder Nielsen, Ebbedal, og tjenestepige Maren Hansdatter, Kregme.
Blev sat i pleje hos husmand Niels Hansen i Kregme. – Indsidder i Carlsgave i 1850. – Gift med Karen Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 17. lægd, nr. 19.
Cohen 1850/47: Anders Petersen Gregome (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Hans Jensen, født 16. januar 1822 i Vinderød, Vinderød sogn, Frederiksborg amt, faldet i rekognosceringen ved Stenten mølle (ved Schleswig) 8. august 1850. Søn af indsidder og daglejer Jens Christian Larsen og Johanne Jørgensdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Flyttede til Illum, Svanninge sogn ca. 1848.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1848, 19. lægd, nr. Z/485.
Cohen 1850/67: Hans Jensen Vinderød (Frederiksborg amt).

5. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 200 Jørgen Larsen, født 27. juni 1825 i Vinderød, Vinderød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af indsidder og daglejer Lars Jørgensen og Inger Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Auderød, Kregme sogn. Tjenestekarl i Brederød 1845.
Tilgangsrullen for Roskilde amt 1849, 8. lægd, nr. Æ/738.
Cohen 1850/69: Jørgen Larsen Winderød (Frederiksborg amt).

6. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 60 Peder Nielsen, født 8. juli 1823 i Auderød, Kregme sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Mysunde 12. september 1850. Søn af husmand Niels Pedersen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Auderød i 1850.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 3985.
Cohen 1850/69: Peter Nielsen Auderød (Frederiksborg amt).

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 571 Henrik Hansen, født 9. februar 1835 i Sonnerup, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 10. februar 1864, død på Sønderborg lazaret 11. februar, begravet på Sønderborg kirkegård 18. februar. Søn af husmand Hans Henriksen og Kirsten Pedersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/92: Henrik Hansen Sonnerup.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 262 Niels Andersen, født 22. december 1835 på Carlsgave, Kregme sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 30. maj, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. juni. Søn af indsidder og daglejer Anders Nielsen Nyrup og Johanne Olesdatter.
Tjenestekarl i Kregme i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/91: Niels Andersen Carlsgave.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment … Ole Hansen Pedersen, født 2. august 1837 i Brederød, Kregme sogn, konfirmeret 1852 sst., faldet eller såret ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af arbejdsmand Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Tjenestekarl i Brederød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 71.
Ses ikke hos Cohen.

10. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 613 Jens Pedersen, født 2. juni 1841 i Brederød, Kregme sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 26. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 28. juli. Søn af husmand og støberiarbejder Peder Hansen og Sidsel Jensdatter.
Tjenestekarl i Auderød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 17. lægd, nr. 120.
Cohen 1864/99: Jens Petersen Brederød.

Karise kirke

Fakse herred, Præstø amt

På kirkens sydside er der opført et gravkapel for den grevelige slægt Moltke. I et af kapellets mange sarkofager hviler en løjtnant, der faldt i Treårskrigen.

Sekondløjtnant ved Gardehusareskadronen Joachim Godske greve Moltke, født 21. januar 1829 i København (Garnisons), død af tyfus på Schleswig Bischofshof lazaret 30. oktober 1850, bisat i Schleswig domkirke 5. november, nedsat i det Moltkeske gravkapel 13. november. Søn af godsejer til Bregentved, deputeret i Rentekammeret Adam Wilhelm lensgreve Moltke og Marie Elisabeth komtesse Knuth.
Foretog studierejser i Tyskland og Italien 1846 og 1847-48. Sekondløjtnant à la suite ved Gardehusareskadronen 16.3.1849 og deltog i krigen april-september 1849. Virkelig sekondløjtnant 19.8.1849. Gennemgik kavalleriets eksercerskole på Jægersborg oktober 1849-maj 1850 og deltog atter i krigen maj-oktober 1850.
Cohen 1850/97: Joachim Godske von Moltke-Bregentved.

På den store sarkofag er der en forgyldt inskription, der lyder:
"EI FORUNDTES DET HAM I HÆDERLIG KAMP / AT OFRE SIT LIV FOR SIT FÆDRELAND / MEN UBERØRT I DE BLODIGE STOREM / AF FIENDTLIGE VAABEN MAATTE HAN SEGNE / FOR SYGDOM / ELSKET OG SAVNET AF FORÆLDRE SØDSKENDE / VENNER OG VAABENBRØDRE".

Moltkes far var geheimestatsminister (finansminister) 1831-1848 og efter enevældens fald landets første premierminister indtil 1852. Det store grevskab Bregentved arvede han i 1818. Til grevskabet hørte også Karise kirke.

16. januar 2011

Kettinge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets nordvæg blev der (muligvis i årene 1874-80) opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 190 Rasmus Jensen, født 5. marts 1821 i Vantore, Nysted landsogn, Maribo amt, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af undertagsmand Jens Jørgensen og Kirsten Hansdatter.
Tjenestekarl i Frejlev, Kettinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 224.
Cohen 1848/85: Rasmus Jensen Vanthore, Maribo amt.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 48 Niels Jensen, født 5. juni 1825 i Frejlev, Kettinge sogn, konfirmeret 1840 sst., død af halsbetændelse på Københavns garnisonshospital 26. oktober 1848, begravet på Garnisons kirkegård 1. november. Søn af husmand Jens Jensen og Johanne Bertelsdatter.
Tjenestekarl i Møllehusene, Nysted landsogn i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 97. lægd, nr. 36.
Cohen 1848/89: Niels Jensen Frødslev.

3. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 139 Rasmus Andersen, født 9. maj 1817 i Frejlev, Kettinge sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Assens lazaret 28. juli, begravet på Assens kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Anders Rasmussen og Bente Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 65. lægd, nr. 44.
Cohen 1849/110: Rasmus Andersen Freilev, Maribo amt.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen Jens Andersen, født 16. september 1826 i Frejlev, Kettinge sogn, død ved Dannevirke 9. maj 1850. Søn af husmand Anders Rasmussen Rej og Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Frejlev i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 185.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten døde under våbenhvilen.

5. Menig ved 11. Depotkompagni, nr. 211 Peder Pedersen, født 17. juni 1817 i Store Musse, Musse sogn, Maribo amt, død af tyfus i Københavns lazaret 26. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 30. december. Søn af gårdmand Peder Madsen og Johanne Rasmusdatter.
Gårdmand i Frejlev, Kettinge sogn i 1850. – Gift 1842 med Birthe Rasmusdatter.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 155.
Cohen 1850/98: Peder Pedersen Muse.

6. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 220 Mads Christensen, født 6. marts 1820 i Frejlev, Kettinge sogn, druknet i en mergelgrav ved Husby 15. november 1850, begravet på Schleswig Friedrichsberg kirkegård 20. november. Søn af gårdmand Christen Madsen og Maren Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 37.
Cohen 1850/89: Mads Christensen Fresløv, Maribo amt.

7. Menig ved 1. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 267 Niels Hansen, født 3. januar 1824 i Frejlev, Kettinge sogn, konfirmeret 1838 sst., død i Sønderborg 13. februar 1851, begravet på Mariæ kirkegård 16. februar. Søn af gårdmand Hans Rasmussen Jyde og Karen Larsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Frejlev i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 65. lægd, nr. 60.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten er muligvis død efter Cohen afsluttede sit manuskript.

8. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 176 Hans Jørgen Jørgensen, født 23. marts 1835 i Lågerup, Bregninge sogn, Maribo amt, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Jespersen og Johanne Larsdatter.
Møllersvend i Rågelunde mølle, Kettinge sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 223. lægd, nr. 105.
Cohen 1864/117: Hans Jørgen Jørgensen Laagerup.

9. Frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 89 Peder Rasmussen, født 30. december 1836 i Kettinge, Kettinge sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død i Kær 30. juni. Søn af gårdmand Rasmus Pedersen Smed og Dorthe Hansdatter.
Tjenestekarl i Bregninge, Bregninge sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 223. lægd, nr. 83.
Cohen 1864/113: Peter Rasmussen Kjettinge.

Efter navnene følger dette vers: "De Første faldt omstraalede af Seiersglandsen / De Sidste beseirede af Overmagten / Men alle de besegled Troskabspagten / Om deres Navne snoe vi Hæderskrandsen / Med Eviggrønt og med de blaae Kjærminder / I Himlen selv de Troskabslønnen finder".

Nykøbing Falster, Østre kirkegård

Nykøbing Falster købstad, Maribo amt

På byens Østre kirkegård er rejst et monument over en officersaspirant, der faldt i 1864. Monumentet blev afsløret d. 18. april 1866 på byens ældre kirkegård fra 1847, men senere flyttet til den i 1883 anlagte Østre kirkegård.

Officersaspirant ved 9. Infanteriregiment Peter Emil Valdemar Frisenette, født 21. april 1845 i Nykøbing Falster, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Nykøbing Falster kirkegård 29. april. Søn af købmand Ludvig Ferdinand Frisenette og Anne Cathrine Margrethe Philipsen.
Cohen 1864/122: Peter Emil Valdemar Frisenette.

Musse kirke

Musse herred, Maribo amt

På tårnrummets sydvæg opsatte venner senest i januar 1866 en marmortavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 483 Lars Rasmussen, født 11. maj 1841 i Store Musse, Musse sogn, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Sønderborg lazaret 6. april, begravet på Sønderborg kirkegård 10. april. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Maren Christoffersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Musse i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 227. lægd, nr. 23.
Cohen 1864/112: Lars Rasmussen Store Musse.

Slemminge kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 382 Lars Hansen, født 30. december 1839 i Udstolpe, Slemminge sogn, konfirmeret 1854 sst., såret 24. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 15. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 19. marts. Søn af gårdmand Hans Larsen og Anne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Slemminge i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 209. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/112: Lars Hansen Udstolpe.

Slemminge kirke

Musse herred, Maribo amt

På skibets sydvæg er opsat en mindetavle over tre soldater, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 106 Peder Jensen, født 10. december 1821 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Margrethe Frederiksdatter.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 53. lægd, nr. 33.
Cohen 1848/85: Peder Jensen Slemminge, Maribo amt.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 262 Peder Christensen, født 3. juni 1823 i Slemminge, Slemminge sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder og daglejer Christen Jørgensen og Marie Pedersdatter.
Indsidder og daglejer i Kistofte, Slemminge sogn i 1850. Gift med Ellen Knudsdatter. 
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 53. lægd, nr. 18.
Cohen 1850/47: Peter Christensen Slemminge, Maribo amt.

3. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 84 Niels Clausen, født 1. juni 1827 i Udstolpe, Slemminge sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 10. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 11. august. Søn af gårdmand Claus Larsen og Margrethe Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Udstolpe i 1850.
Hovedrullen for Maribo amt 1849, 53. lægd, nr. 29.
Cohen 1850/71: Hans (sic!) Clausen Udstolpe, Maribo amt.

Efter navnene følger dette vers: "For Danmarks Folk og Konge troe de streed / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i Folkets Bønner / Gud lader gamle Danmark ei forgaae / Mens Danske Mødre føde Heltesønner".

Branderslev kirke

Lollands Nørre herred, Maribo amt

På skibets sydvæg opsatte enken senest i 1851 en mindetavle i træ over sin mand, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 67 Johannes Pedersen, født 31. juli 1822 i Branderslev, Branderslev sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Peder Jensen og Anne Jensdatter.
Gift 1847 med Cathrine Marie Svendsen. – Cohen angiver ham som faldet i slaget; mindetavlen angiver at soldaten blev såret, taget til fange, død kort efter på lazaret og begravet i Flensburg.
Hovedrullen for Maribo amt 1854, 74. lægd, nr. 3.
Cohen 1848/85: Johannes Petersen Brandersløv, Maribo amt. 

Nakskov kirke

Nakskov købstad, Maribo amt

Mindetavlen på den vestligste pille i kirkens nordre arkaderække består egentlig af to mindetavler, hvoraf den første - af billedhugger Klewing - blev afsløret den 3. december 1851. 

Længe var de faldne fra 1864 ikke mindet, men det blev der rådet bod på d. 9. maj 1893, og den gamle og nye mindetavle blev forenet i ét mindesmærke.

1. Helbefaren matros på hjuldampskibet Hekla Jørgen Frederik Severin, født 6. marts 1819 i København (Garnisons), konfirmeret 1833 i Nakskov, faldet på dampskibet under Billes ekspedition mod Fredericia 8. maj 1848, begravet på Middelfart kirkegård 9. maj. Søn af valdhornist ved Jyske Skarpskyttekorps Claus Severin og Johanne Jørgensdatter.
Kom som plejebarn til Nakskov, hvor han blev fisker og sømand. – Gift 1842 med Karen Jensdatter, med hvem han havde en søn og to døtre.
Cohen 1848/100: Jørgen Frederik Severin.

2. Fourer ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 2 Christian Georg Philipsthal Svendsen, født 16. oktober 1824 i Nakskov, konfirmeret 1838 sst., såret ved Dybbøl 13. april 1849, død på Augustenborg lazaret 24. april, begravet på Augustenborg kirkegård 27. april. Søn af sadelmagermester Christian Svendsen og Emilie Theresie Nielsen.
Sadelmagersvend i Naskov i 1845.
Cohen 1849/116: Christian Georg Philipsthal Svendsen.

3. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 279 Frederik Christian Otto Fogt, født 9. december 1826 i Nakskov, konfirmeret 1841 sst., såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 7. august, begravet på Odense kirkegård 9. august. Søn af skomager Hans Jørgen Fogt og Cathrine Tonnesen.
Skomagersvend i Nakskov i 1845.
Cohen 1849/135: Frederik Christian Otto Fogh Nakskov.

4. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 62 Wilhelm Ferdinand Roepstorff, født 8. juli 1823 i Skælskør, konfirmeret 1837 i Nakskov, såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 22. september, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 27. september. Søn af købmand Søren Martin Roepstorff og Laura Sophie Schmidt.
Flyttede med forældrene til Nakskov, hvor faderen blev kgl. vejer og måler. – Urmagersvend i Nakskov i 1850.
Cohen 1850/59: Vilhelm Ferdinand Roepstorff, Maribo amt.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 622 Robert Gabriel Engel, født 28. marts 1841 i Nakskov, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af købmand Christian Ferdinand Engel og Bodil Margrethe Raahauge.
Hosekræmmerlærling i København 1860.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/1812.
Cohen 1864/152: Robert Engel Naskouv.

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 159 Carl Hansen, født 21. november 1831 i Christiansdals familiehus, Branderslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1846 sst., faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Hans Jensen og Christiane Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Abildtorpe, Løjtofte sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 274. lægd, nr. 2.
Cohen 1864/170: Carl Hansen Christiansdahl Familiehuus.

7. Konstabel ved Artilleriet, 8. Batteri (Messerschmidt), nr. 135 Thorvald Emanuel Hansen, født 24. juni 1840 på Christiansholm (Aalholm), Nysted landsogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 28. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af privatsekretær Carl Hansen og Helene Juliane Laurence Sletting.
Handelsbetjent i Nakskov i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 281. lægd, nr. L/557.
Cohen 1864/79: Theodor Emanuel Hansen.

8. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 499 Johan Jochum Jacobsen, født 18. februar 1830 i Smedeby, Bov sogn, Aabenraa amt, såret 22. februar 1864, død på Kronprinsessegade lazaret i København 29. marts, begravet på Garnisons kirkegård 1. april. Søn af kådner og daglejer Hans Jacobsen og Marie Wilhelmsen.
Indsidder i Dalsgård, Rinkenæs sogn i 1860. – Gift med Gunder Marie Petersen, med hvem han fik tre børn i årene 1858-62.
Tabslisten fra lazarettet i Kronprinsessegade og kirkebogen fra Garnisons kirkebog kalder ham korrekt for Johan Jochum Jacobsen, men Cohen fik det af uransagelige grunde til Hans Erik Jacobsen i sin trykte fortegnelse over krigens faldne. Og sådan fremgår navnet også på mindetavlen på kirken i Nakskov, hvor soldaten fra Rinkenæs næppe nogensinde satte sine ben. Da mindetavlen blev skabt i 1893, har der muligvis eksisteret en tradition om en lokal mand ved navn Hans Erik Jacobsen, der faldt i krigen næsten tre årtier tidligere, men en sådan har ikke kunnet identificeres og har sikkert slet ikke eksisteret.
Cohen 1864/149: Hans Erik Jacobsen Flensborg.

9. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 528 Eduard Nielsen, født 12. marts 1834 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 24. april, begravet på Glücksburg kirkegård 26. april. Søn af daglejer Niels Nielsen Bøns og Anne Elisabeth Madsdatter.
Tobaksspinder i Køge i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 78. lægd, nr. 85.
Cohen 1864/94: Edvard Nielsen Kjøge.

3. januar 2011

Grædstrup kirkegård

Tyrsting herred, Skanderborg amt

På Grædstrup kirkegård er rejst en gravsten over en veteran fra 1864, der døde af de sår, han havde fået i krigen.

Forstærkningsmand ved kavalleriet Søren Peder Hansen, født 28. november 1837 på Dauding mark, Grædstrup sogn, konfirmeret 1852 i Ring, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død 28. april 1865 på Dauding mark, Grædstrup sogn. Søn af husmand Hans Sørensen og Sidsel Sørensdatter. 
Tjenestekarl i Brædstrup, Ring sogn i 1860. – Han blev skudt i låret og lå længe på lazaret, men blev i november kasseret og hjemsendt. Her døde han et halvt år senere.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 44. lægd, nr. 15.
Ses ikke hos Cohen.

Under hans navn og data er dette vers:
"Det ædle Blod det flød / for Fædrelandets Nød / Hvil sødt vær salig med din Løn / som Guds og Danmarks kjære Søn".

Foto: Benny Andersen, Brædstrup.

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes en gravsten over den eneste danske søofficer, der omkom i kamp i 1864.

Sekondløjtnant i marinen William Balduin Jespersen, født 11. september 1840 i København (Garnisons), faldet ombord på panserbatteriet Rolf Krake i Vemmingbund ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 29. april. Søn af skipper Mads Birch Jespersen og Johanne Marie Petersen.
Kadet 1854, sekondløjtnant 1861.

2. januar 2011

Nysted kirkegård

Nysted købstad, Maribo amt

På Nysted kirkegård rejstes den 6. oktober 1865 et monument over tolv danske soldater, der døde på Aalholm slots lazaret i perioden april-august 1864. På obeliskens forside er følgende inskription: "Dette Monument opreist den 6te October 1865 af Beboere i Nysted, Landsognet og Herritzlev til taknemlig Erindring om de 12 Fædrenelands Forsvarere som i 1864 døde paa Aalholms Lazareth". På den anden side læses bibelcitatet: "Vi have en Gud, som er en Gud til megen Salighed, for den Herre ere udgange fra Døden. Ps. 68, 21". Herefter følger navnene på de tolv soldater, og der sluttes af med endnu et citat: "Herren bevare de Trofaste. Ps. 31, 24".

1. Konstabel ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni, nr. 61 Hans Rasmussen, født 2. april 1841 i Tillitse, Tillitse sogn, Maribo amt, såret ved Dybbøl 14. april 1864, død på Aalholm lazaret 6. maj, begravet på Nysted kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Rasmus Jensen Porse og Cathrine Madsdatter.
Tjenestekarl i Munkeby, Tillitse sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 257. lægd, nr. 70.
Cohen 1864/81: Hans Rasmussen Tillitze.

2. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 463 Lars Clausen, født 18. april 1840 i Skippinge, Vallekilde sogn, Holbæk amt, død af koldbrand på Aalholm lazaret 6. maj 1864, begravet på Nysted kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Claus Hansen og Lisbeth Madsdatter.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1862, 121. lægd, nr. M/2.
Cohen 1864/104: Lars Clausen Skippinge.

3. Underkorporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 441 Thorvald Christian Wisborg, født 21. december 1831 i København (Frue), konfirmeret 1846 sst. (Frue), såret ved Dybbøl 17. april 1864, amputeret, død på Aalholm lazaret 17. maj, begravet på Nysted kirkegård 19. maj. Søn af snedkersvend Christian Conrad Wisborg og Susanne Birgitte Schou.
Boede med forældrene i Store Kannikestræde, København i 1845.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 9241.
Cohen 1864/152: Thorvald Christian Visborg Kjøbenhavn.

4.  Menig ved 10. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 595 Anton Jepsen, født 23. august 1841 på Jels mark, Jels sogn, Haderslev sogn, konfirmeret 1857 sst., død af brystbetændelse på Aalholm lazaret 1. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 4. juni. Søn af indsidder Anders Jepsen og Caroline Pedersdatter.
Tjenestekarl i Ørsted, Oksenvad sogn i 1860.
Cohen 1864/132: Anders Ebbesen Hjels (Haderslev amt).

5. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 497 Christen Eduardsen, født 1. januar 1841 i Nybølle, Horslunde sogn, Maribo amt, død af brystsyge på Aalholm lazaret 4. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 8. juni. Søn af husmand Eduard Olesen og Kirsten Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Tvede, Horslunde sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 269. lægd, nr. N/10.
Cohen 1864/113: Christen Edvardsen Nybølle.

6. Konstabel ved Artilleriet, 3. Fæstningskompagni, nr. 95 Martin Christian Bruun, født 19. juni 1842 i Fangel, Fangel sogn, Odense amt, død af tyfus på Aalholm lazaret 8. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 11. juni. Søn af husmand og gartner Eiler Christian Bruun og Marie Andersdatter.
Tjenestekarl i Fangel i 1860.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 24. lægd, nr. 95.
Cohen 1864/82: Martin Christian Bruun Fangel.

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 284 Niels Christensen, født 14. juni 1840 i Uglerup, Hørby sogn, Holbæk amt, død af tyfus på Aalholm lazaret 11. juni 1864, begravet på Nysted kirkegård 15. juni. Søn af gårdmand Christen Mortensen og Karen Marie Andersdatter.
Tjenestekarl hos værtshusholder Peter Frederiksen i Holbæk i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 42. lægd, nr. 350.
Cohen 1864/151: Niels Christensen Holbek.

8. Korporal ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 2 Mads Hansen, født 20. maj 1833 i Nørre Lyndelse, Nørre Lyndelse sogn, Odense amt, konfirmeret 1847 sst., såret ved Dybbøl 12. april 1864, amputeret, død på Ålholm lazaret 26. juni, begravet på Nysted kirkegård 30. juni. Søn af tjenestekarl Hans Pedersen og Johanne Madsdatter.
Mads' forældre var ikke gift, og Mads blev sat i pleje hos gårdmand Niels Madsen, Nørre Lyndelse. Mads flyttede i 1858 til Vor Frue landsogn øst for Odense, hvor landsbyen Biskorup ligger. Cohen kalder ham Biskorup, men Mads' korrekte soldaternavn var Lyndelse, som også fremgår af regimentets officielle tabsliste.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1863, 147. lægd, nr. 138. 
Cohen 1864/142: Mads Hansen Biskorup.

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, forstærkningsmand nr. 80 Hans Christian Hansen, født 2. marts 1836 i Tarup, Sønder Nærå sogn, Odense amt, død af tyfus på Aalholm lazaret 31. august 1864, begravet på Nysted kirkegård 3. september. Søn af gårdmand Hans Pedersen og Anne Rasmusdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 16. lægd, nr. 44.
Cohen 1864/109: Hans Christian Hansen Tarup.

10. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 456 Jens Andersen, født 7. februar 1832 på Buddinge mark, Gladsaxe sogn, Københavns amt, konfirmeret 1846 i Ballerup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, amputeret, død på Aalholm lazaret 25. april, begravet på Nysted kirkegård 28. april. Søn af gårdbestyrer Anders Christensen og Maren Eriksdatter.
Tjenestekarl i Pederstrup, Ballerup sogn i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 9. lægd, nr. 73.
Cohen 1864/131: Jens Andersen Kjøbenhavn.

11. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 54 Jens Christensen, født i Hedehus, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Aalholm lazaret 28. april, begravet på Nysted kirkegård 2. maj.
Cohen 1864/167: Jens Christensen Hedehuus.

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 127 Søren Peter Laursen, født 13. november 1835 i Hørslev, Framlev sogn, konfirmeret 1850 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Aalholm lazaret 29. april, begravet på Nysted kirkegård 2. maj. Søn af husmand og snedker Laurs Nielsen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1864/158: Søren Peter Laursen Horslev.

Til venstre for monumentet står en gravsten over H.P. Rasmussen (1840-1887), 
der mistede begge sine ben ved Dybbøl i 1864.

1. januar 2011

Store Heddinge kirkegård

Store Heddinge købstad, Præstø amt

På kirkegården rejste 9. Infanteriregiments 8. kompagni et monument over deres kompagnichef, der faldt i krigen 1864.

Premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment Carl Gustav Rosen, født 26. marts 1822 i Horsens (Vor Frelser), konfirmeret 1837 i Vålse, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 24. april, begravet på Store Heddinge kirkegård 29. april. Søn af kateket Frederik Carl Rosen og Bodil Marie Mandix.
Flyttede med forældrene til præstegården i Hals ved Aalborg i 1827 og videre til Vålse præstegård på Nordfalster i 1832, hvorfra han siden kom i bogtrykkerlære i Maribo. Han deltog som frivillig korporal i Treårskrigen og udnævntes til sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1857. Ved krigsudbruddet i 1864 udnævntes han til chef for 9. Infanteriregiments 8. kompagni. Ridder af Dannebrog. Gift 1855 med Rose Theodora Elisabeth Fog.

Løjtnant Rosen solgte kort før sin død noget opsparet brændsel til et andet kompagni og havde besluttet at anvende det indkomne beløb til fordel for sit mandskab. Efter hans død besluttede kompagniet at anvende midlerne til monumentet på Rosens gravsted.
Løjtnant Rosen boede ikke i Store Heddinge, men det gjorde hans bror John Collet Christian Rosen (1823-1911), der var praktiserende læge i byen. Fra hans lægebolig foregik begravelsen.

Efter navnet følger denne inskription: HAN VAR EN KJÆRLIG ÆGTEFÆLLE OG FADER / EN TROFAST VEN OG BRODER / AGTET AF SINE FORESATTE / AFHOLDT AF SINE KAMMERATER / ELSKET AF SINE UNDERGIVNE / SIN PLIGT OG SIN ÆRE TROE / INDTIL DØDEN.

Store Heddinge kirkegård

Store Heddinge købstad, Præstø amt

På kirkegården findes et gravsted for en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Andreas Frederik Walther Toxwerdt, født 23. august 1841 i Rendsburg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Store Heddinge kirkegård 27. april. Søn af overauditør, senere byfoged i Store Heddinge Nicolaj Peter Diderich Toxwerdt og Marie Elisabeth Wilhelmine Harbou.
Student 1861 (Sorø Akademi). Studerede jura, inden han gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1863. Sekondløjtnant 1863.
Cohen 1864/91: Andreas Frederik Valther Toxverdt.

Løjtnantens begravelse i Store Heddinge blev fuldt af en tusindtallig skare. Byens brandmænd og våbenbrødre bar ham til graven, og tolv sortklædte unge piger strøede blomster foran kisten. Ceremonien afsluttedes med ni kanonskud.

Spjellerup kirke

Fakse herred, Præstø amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864. Tavlen er en erstatning for en ældre tavle (med samme tekst), der nu er anbragt på kirkegården.

Dragon ved 4. Dragonregiment, 5. kompagni, nr. 103 Jens Christensen, født 19. juli 1837 i Spjellerup, Spjellerup sogn, Præstø amt, faldet i en forpostfægtning ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Christen Rasmussen og Else Margrethe Jensdatter.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 53. lægd, nr. N/16.
Cohen 1864/85: Jens Christensen.

Efter navnet følger verset "DE VOG DEM / VI GROV DEM / EN GRAV I VOR HAVE" fra Holger Drachmanns berømte digt om "graven i haven" i Bøffelkobbel.

Foto: Finn Halling Larsen