31. januar 2018

Sønder Broby kirkegård

Sallinge herred, Svendborg amt

På kirkegården står en gravsten over en dansk soldat, der døde på Brobygård lazaret i 1864. Sognets beboere og våbenbrødre bekostede gravstedet, der blev afsløret d. 9. juli 1865.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 510 Johan Martin Schabel, født ca. 1841 på Schafflundfeld, Nordhackstedt gemeinde, Südtondern amt (da. Skovlund mark, Nørre Haksted sogn, Sydtønder amt), død af tyfus på Brobygård lazaret 10. maj 1864, begravet på Sønder Broby kirkegård 14. maj. Søn af kådner Johan Martin Schabel.
Familien boede på Skovlund mark ved folketællingen i 1845. Flere forskellige slesvigske kilder peger på Schabel som den korrekte stavemåde. I kirkebogen og på gravstenen kaldes han fejlagtigt Skobel.
Cohen 1864/158: Johan Martin Skobel Skovlundmark.


Trige kirkegård

Vester Lisbjerg herred, Aarhus amt

Syd for kirken står på et gravsted en sandstensstele (123 cm) og et støbejernskors (94 cm), der begge er rejst over en dansk dragon, der faldt i Treårskrigen.

Den 13. maj 1849 besatte general Ryes tropper de to broer mellem Mossø og Skanderborg: Fuldbro og Nybro. En uge senere nærmede fjenden sig Nybro og i en fægtning faldt Rasmus Nielsen, hvis lig derefter blev ført de 50 km til Trige. Otte uger senere skød fjenden dragon Jens Simonsen ved Fuldbro. Hans lig blev ført til Gødvad kirkegård nord for Silkeborg.

Dragon ved 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 52 Rasmus Nielsen, født 26. juli 1825 i Trige, Trige sogn, konfirmeret 1840 sst., faldet i en fægtning ved Nybro nær Skanderborg 20. maj 1849, begravet på Trige kirkegård 23. maj. Søn af gårdmand Niels Rasmussen Skovby og Kirsten Rasmusdatter.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 14.lægd, nr. 39.
Cohen 1849/138: Rasmus Nielsen Triege.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.
Nimtofte kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

I kirken er opsat en mindetavle over to sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 240 Hans Jensen, født 23. oktober 1826 i Ramten mølle, Nimtofte sogn, konfirmeret 1841 sst., såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Københavns garnisonshospital 24. august, begravet på Garnisons kirkegård 27. august. Søn af husmand Jens Olesen og Madsine Hansdatter.
Hans' forældre blev aldrig gift. Faderen rejste til et husmandssted i Koed sogn i 1827, og moderen, der var beslægtet med mølleren i Ramten, flyttede til et hus i Nimtofte by og forblev ugift. - Tjenestekarl i Ramten mølle 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 35. lægd, nr. 10.
Cohen 1850/87: Hans Jensen Ramtemølle (Randers amt).

2. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 33 Hans Nicolaj Hansen, født 14. januar 1824 i Nimtofte, Nimtofte sogn, konfirmeret 1838 i Nimtofte kirke, død af tyfus i Schleswig 8. oktober 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 9. oktober. Søn af husmand Hans Hansen Kløve og Kirsten Nielsdatter.
Træskomand i Sønderskov, Nimtofte sogn. Gift ca. 1845 med Marianne Christensdatter, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 35. lægd, nr. 10.
Cohen 1850/66: Hans Nicolai Hansen Nimtofte (Randers amt).

Foto: Torben Thorsen, Histoiecenter Dybbøl Banke.

Lyngby kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

I kirken hænger en marmortavle som minde om to sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.


1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 159 Jens Pedersen, født 5. april 1818 i Lille Bøjstrup, Marie Magdalene sogn, Randers amt, konfirmeret 1832 i Lyngby, såret i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, død på Københavns garnisonshospital 24. maj, begravet på Garnisons kirkegård 29. maj. Søn af husmand Peder Jensen Eeg og Marie Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Trustrup, Lyngby sogn, da Jens var barn. - Husmand i Trustrup. – Gift 1846 med Karen Pedersdatter, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Randers amt 1845, 23. lægd, nr. 142.
Cohen 1849/131: Jens Petersen Boystrup (Randers amt).

2. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 115 Peder Jensen, født 30. december 1821 i Fladstrup, Lyngby sogn, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af bolsmand Jens Pedersen Rind og Bodil Sørensdatter.
Tjenestekarl i Fladstrup i 1850.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 23. lægd, nr. 201.
Cohen 1850/85: Peter Jensen Flastrup (Randers amt).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

30. januar 2018

Store Brøndum kirke

Hellum herred, Aalborg amt

I kirken hænger en mindetavle med navnene på fem sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 120 Jens Christian Jensen, født 21. februar 1823 i Siem, Siem sogn, Aalborg amt, faldet i en forpostfægtning ved Fredericia 3. juni 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 5. juni. Søn af bolsmand Jens Madsen og Inger Pedersdatter.
Tjenestekarl i Fræer, Fræer sogn i 1845. Samme år flyttede han til Store Brøndum.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 49.
Cohen 1849/134: Jens Christian Jensen Siem.

2. Trænkonstabel ved 1. Artilleriregiment, Batteriet Mossin, nr. 5 Jens Peter Nielsen, født 5. januar 1826 i Brøndum, Store Brøndum sogn, konfirmeret 1840 i Store Brøndum kirke, død af kolik på Horsens lazaret 12. december 1849, begravet på Horsens kirkegård 15. december. Søn af gårdmand Niels Larsen og Inger Cathrine Jensdatter.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/101: Jens Peter Nielsen Brøndum.

3. Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 164 Henrik Christian Laursen, født 1. februar 1824 i Brøndum, Store Brøndum sogn, konfirmeret 1838 i Store Brøndum kirke, såret under rekognoscering ved Sorgbro 8. august 1850, død på Schleswig lazaret 11. august, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af bolsmand Laurs Poulsen og Maren Christensdatter.
Boede hos forældrene i Brøndum Hedegårde i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 28.
Cohen 1850/61: Henrik Chr. Laursen Store-Brønden (Aalborg amt).

4. Underkorporal ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 28 Jens Jensen, født 24. december 1820 i Brøndum Hedegårde, Store Brøndum sogn, konfirmeret 1836 i Vebbestrup kirke, død af tyfus på Fredericia lazaret 22. september 1850, begravet på Michaelis kirkegård 25. september. Søn af husmand Jens Andersen og Kirsten Sørensdatter.
Jens' forældre stammede egentlig fra Nibslethus i Astrup sogn, hvor faderen døde syv måneder før Jens blev født. Enken flyttede derefter hjem til familie eller venner i Brøndum Hedegårde og giftede sig i 1822 med gårdmand Iver Jensen i Hvarre, Vebbestrup sogn. Jens vendte som 20-årig tilbage til sit fødesogn, men rejste senere til Rise i Gerding sogn.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 82.
Cohen 1850/79: Jens Jensen Brøndumhedegaard (Aalborg amt).

5. Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 177 Christen Nielsen, født 17. april 1827 på Mølholm mark, Store Brøndum sogn, konfirmeret 1842 i Store Brøndum kirke, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 9. oktober, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 11. oktober. Søn af bolsmand Niels Christensen Madsen og Bodil Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 44. lægd, nr. 39.
Cohen 1850/61: Christen Nielsen Mølholmsmark (Aalborg amt).

Næsborg kirke

Slet herred, Aalborg amt

I kirken hænger to ensartede mindetavler over to sognebeboere, der faldt i Treårskrigen. Tavlen over Jens Christensen blev bekostet af sognets beboere og tjenestefolk i Næsborg by. Den anden tavle over Peter Christian Mikkelsen bekostede afdødes forældre.

1. Menig ved 6. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 86 Jens Christensen, født 10. januar 1821 i Næsborg, Næsborg sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af husmand Christen Sørensen Malle og Kirsten Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1846, 55. lægd, nr. 85.
Cohen 1849/129: Jens Christensen Næsborg.

2. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 109 Peter Christian Mikkelsen, født 1. marts 1819 i Sønder Aggersund, Næsborg sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Mikkel Christensen Brund og Kirsten Pedersdatter.
Tjenestekarl i Lundgård, Farstrup sogn i 1850.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 93. lægd, nr. 54.
Cohen 1850/94: Peter Christian Mikkelsen Aggersund (Aalborg amt).

29. januar 2018

Hellum kirkegård

Dronninglund herred, Hjørring amt

På kirkegården står en gravsten over Inger Marie og Niels Larsen fra Pilegårds mølle. Niels blev meldt savnet efter Dybbøl-slaget i 1864. Det fortælles, at Inger Marie aldrig siden låste sin hoveddør, for skulle Niels pludselig dukke op, skulle han ikke møde en låst dør. Inger Marie forblev enke resten af sit liv og blev en meget afholdt skikkelse i Hellum sogn. Derfor var det kun naturligt, at hendes mange venner bekostede gravstenen ved hendes død i 1912. Inger Marie og Niels' historie er skildret i Tom Buk-Swientys bog "Slagtebænk Dybbøl".

Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 91 Niels Larsen, født 25. december 1834 i Øster Højen, Astrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1849 i Bjergby kirke, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Lars Jensen og tjenestepige Sidsel Nielsdatter.
Forældrene blev ikke gift, og Sidsel rejste senere med sønnen til Skovsby i Bjergby sogn. Niels aftjente sin værnepligt i 1857 og flyttede to år senere til Pilegårds mølle i Hellum sogn, som han kort efter overtog forpagtningen af. Inger Marie og Niels giftede sig i 1861 og fik to børn, inden Niels måtte drage i krig.
Hovedrulle for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 454. lægd, nr. 67.
I den officielle tabsliste for 22. Infanteriregiment findes Niels Larsen Høien.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Resen kirke

Skodborg herred, Ringkøbing amt

På skibets vestvæg hænger en mindetavle over en sognebeboer, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 120 Peder Andersen, født 5. september 1824 i Knarbjerg, Resen sogn, konfirmeret 1839 i Resen kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Anders Pedersen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl på Kongensgård hovedgård, Nørre Nissum sogn i 1845.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 98. lægd, nr. 181.
Cohen 1849/113: Peter Andersen Knarbjerg.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

26. januar 2018

Odby kirke

Refs herred, Thisted amt

I kirken hænger en mindetavle, sat over en sognebeboer, der faldt i krigen i 1864.

Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 3. fæstningskompagni (Grove), nr. 369 Jens Jespersen, født 18. juni 1841 i Odby, Odby sogn, konfirmeret 1856 i Odby kirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns garnisonshospital 29. april, begravet på Garnisons kirkegård 4. maj. Søn af husmand og murer Jesper Jespersen og Karen Christensdatter.
Skomagerlærling i Struerdal, Gimsing sogn 1860.
Tilgangsrulle for Thisted amt 1857, 61. lægd, nr. G 80.
Cohen 1864/80: Jens Jespersen.

Tak til Lokalarkivet for Thyholm og Jegindø for tilladelse til at benytte billedet.

24. januar 2018

Odby kirkegård

Refs herred, Thisted amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk soldat, der døde på Thyholm lazaret i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 42 Thomas Sørensen, født 28. oktober 1840 på Bjerlev mark, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Hvejsel kirke, død af tyfus på Thyholm lazaret 29. marts 1864, begravet på Odby kirkegård 1. april. Søn af husmand Søren Madsen og Karen Nielsdatter.
Tjenestekarl i Kollerup 1860. Samme år flyttede han ind til Vejle.
Thyholm lazaret var indrettet på en af gårdene i Uglev, Odby sogn.
Tilgangsrulle for 4. udskrivningsdistrikt 1861 L, 105. lægd, nr. 136.
Cohen 1864/133: Thomas Sørensen Bjerlefmark.

Tak til Lokalarkivet for Thyholm og Jegindø for tilladelse til at benytte billedet.

23. januar 2018

Bryndum kirkegård

Skads herred, Ribe amt

På kirkegården står en gravsten over en soldat, der døde på Als i slutningen af marts 1864. Da familien i Bryndum modtog underretningen om sønnens død, kunne faderen ingen hvile finde, før sønnens lig atter var bragt hjem, og i maj påbegyndte han den lange rejse til Als, der på grund af fjendens besættelse af store dele af Jylland, gik over land langs den jyske vestkyst, gennem Han herred og Vendsyssel til Frederikshavn, videre med skib til Nyborg, atter over land til Faaborg og derfra videre med skib til Als. Faderens rejsedagbog er gengivet i årbogen "Fra Ribe Amt" 1940/43 og vidner om en helt enestående bedrift.

Rejsen tog otte dage, og da faderen, der var skolelærer i Bryndum, endelig nåede frem til Augustenborg, opsøgte han feltpræsten, der havde forestået begravelsen seks uger tidligere og var i stand til at udpege graven, der foruden lærerens søn også rummede syv andre lig. De nødvendige tilladelser blev givet, og i en sen aftentime blev graven åbnet. Allerede i den anden kiste fandt faderen sin søn, på hvis bryst var anbragt en seddel med navn og regimentsnummer. Kisten blev taget op, og allerede den følgende dag fik faderen tilladelse til at sejle over Alssund til Dybbøl. Dér forlangte fjenden kisten åbnet i overværelse af en preussisk officer, der efter inspektionen befalede en lokal ægtkusk at køre kisten til det sted, hvor faderen ønskede det. Da det lille følge var kommet et godt stykke væk fra preusserne, ville kusken dog ikke længere, men andre var heldigvis parate til at hjælpe skolelæreren, og efter et par dagsrejser nåede han endelig hjem til Bryndum med sønnens kiste, der blev anbragt i kirkens tårnrum. To dage senere blev kisten atter begravet, og den følgende søndag holdt præsten en mindetale over den faldne soldat.

Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 320 Christian Leopold Yderik, født 9. november 1840 i Skonager, Næsbjerg sogn, Ribe amt, konfirmeret 1855 i Bryndum, død på Augustenborg lazaret 30. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 2. april, genbegravet på Bryndum kirkegård den 18. maj. Søn af skolelærer og kirkesanger Christen Christensen Yderik og Anne Gundersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bryndum skole i 1860. Faderen var skolelærer i Skonager, Næsbjerg sogn i årene 1839-52 og siden i Bryndum skole. Han døde i 1868, 57 år gammel og ligger begravet ved siden af sin søn. Også hans gravsten er endnu bevaret.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 35. lægd, nr. 110.
Cohen 1864/121: Christen Leopold Yderik Næsborg [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

22. januar 2018

Vejrup kirkegård

Gørding herred, Ribe amt

På kirkegården står et stort støbejernskors som minde om en gårdmand, der blev dræbt af en østrigsk soldat i 1864. De slesvigske krige krævede heldigvis meget få civile ofre, men i Nørre Vejrup gik det galt. Ribe Stiftsavis bragte den 17. maj 1864 denne artikel:

"Et Regiment fjendtlige Soldater, som i Søndags Formiddags marcherede fra Kolding til Varde, gjorde Holdt ved Veirup i Gjørding Herred; en Afdeling kom til at staa paa Landevejen tæt ved Kroen og nogle Gaarde; øjeblikkeligt væltede de Menige sig ind i Gaardene og borttog alt Spiseligt tilligemed hvad de forefandt af Linned. Da de skulde bortmarchere, kom en Menig og en Oppasser ind til Gaardmand Otte Pedersen og forlangte Øl. Da denne ikke hurtig nok efterkom Ordren, skjød man ham gjennem Hovedet. En Nabo gjorde Anmeldelse til Officererne og den Skyldige blev funden, man hentede Herredsfogden i Holsted og et Forhør afholdtes, medens tillige en Mængde bleve arresterede for Tyverierne. Igaar blev Morderen skudt paa Gjerningsstedet og Tyvene afstraffede".

I de næste nummer af avisen måtte redaktøren dementere beretningen om henrettelsen af den østrigske soldat. Han var i stedet blevet taget med til arresten i Holsted, da han ikke ønskede at tilstå udåden. I det følgende nummer bragte redaktøren en kort notits om, at den østrigske kommandant i Ribe havde underlagt avisen censur, og vi hører således ikke mere om drabssagen fra Vejrup.

Gårdmand i Nørre Vejrup Otte Pedersen, døbt 25. september 1796 i Nørre Vejrup, Vejrup sogn, konfirmeret 1812 i Vejrup kirke, skudt og dræbt i Nørre Vejrup, Vejrup sogn 15. maj 1864, begravet på Vejrup kirkegård 21. maj. Søn af gårdmand Peder Ottesen og Ingeborg Jacobsdatter.
Gårdmand i Nørre Vejrup. Gift ca. 1826 med Petrine Jacobsen (ca. 1797-1879).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Vorbasse kirke

Slavs herred, Ribe amt

I kirkens våbenhus er opsat en mindetavle af træ over en soldat, der faldt i Treårskrigen. Afdødes forældre bekostede tavlen, der i 1914 blev flyttet til skibets nordvæg.

Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 173 Jacob Hansen Lind, født 3. januar 1825 i Fæsted, Sønder Hygum sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1840 i Vorbasse, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Bogense lazaret 2. maj, begravet på Bogense kirkegård 7. maj. Søn af gårdmand Hans Jessen og Cathrine Marie Christensdatter Lind.
Familien flyttede til Vorbasse sogn i 1829. – Tjenestekarl hos proprietær, stænderdeputeret Andreas Petersen, Dalbygård, Dalby sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 69. lægd, nr. 84.
Cohen 1849/111: Jacob Hansen Lund Fahlsted (Ribe amt).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Gesten kirke

Malt herred, Ribe amt

I kirkens våbenhus er opsat en mindetavle, formet som et våbenskjold, over en soldat, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 30 Mikkel Thulesen, født 19. maj 1833 på Gejsing mark, Anst sogn, konfirmeret 1848 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand, senere husmand Thule Mikkelsen og Bodil Cathrine Laugesdatter.
Røgter på Øster Gesten mark 1860. Gift 1859 med Maren Lauritsen fra Vorbasse.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 84. lægd, nr. 29.
Cohen 1864/165: Mikkel Thuesen [sic!] Gissingmark.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Vilslev kirkegård

Gørding herred, Ribe amt

På kirkegården blev der d. 9. september 1865 opstillet en gravsten over et sognebarn, der faldt i krigen i 1864. Gravstenen var bekostet af sognets beboere.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompangi, forstærkningsmand nr. 49 Ib Andersen, født 30. juli 1840 i Jedsted, Vilslev sogn, konfirmeret 1855 i Vilslev kirke, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 23. oktober, begravet på Vilslev kirkegård 31. oktober. Søn af gårdmand Anders Ibsen og Susanne Hansdatter.
Boede hjemme i 1860. Ifølge Vilslev kirkebog døde Ib Andersen af svindsot, som var fremkaldt efter amputationen af den ene fod, der var ødelagt efter et skudsår i hælen.
Hovedrulle for Ribe amt 1856, 6. lægd, nr. 47.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Ansager kirke

Øster Horne herred, Ribe amt

I kirken er opsat en stor mindetavle af træ over en soldat, der faldt i krigen i 1864. Tavlen blev bekostet af afdødes slægtninge.

Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 44 Niels Peter Johnsen, født 12. februar 1834 i Stenderup, Ansager sogn, konfirmeret 1848 sst., såret på Dybbøl 22. februar 1864, død på Assens lazaret 1. april, begravet på Assens kirkegård 4. april. Søn af gårdfæster John Nielsen og Else Jensdatter.
Tjenestekarl i Askær, Hejnsvig sogn i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1864, 62. lægd, nr. 62.
Cohen 1864/167: Niels Peter Johansen [sic!] Stenderup.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.


Seem kirke

Ribe herred, Ribe amt


Sognets beboere bekostede en grå marmortavle som minde over et sognebarn, der faldt i krigen i 1864. Mindetavlen, der blev afsløret d. 17. marts 1869, hang oprindelig nord for korbuen, men er nu indmuret i skibets nordvæg.

Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, forstærkningsmand nr. 14 Hans Nissen Hansen, født 16. august 1836 i Seem, Seem sogn, konfirmeret 1852 sst., faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Seem i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 5. lægd, nr. 97.
Cohen 1864/114: Hans Nielsen Hansen Sælm [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Ål kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

I kirken hang tidligere en mindetavle med navnene på to sognebørn, der faldt i krigen 1864. Tavlen, der var bekostet af våbenbrødrene, er i dag deponeret i Oksbøl museum.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 372 Jes Hansen Jensen, født 24. juni 1840 i Borre, Ål sogn, konfirmeret 1855 i Ål kirke, savnet efter kampene ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af husmand og murermester Jens Christian Jensen og Kirsten Hansdatter.
Brænderikarl i Hesselmed Mølle, Ål sogn i 1860.
Hovedrulle for Ribe amt, 50. lægd, nr. 91.
Cohen 1864/160: Jes Hansen Jensen Borre.

2. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 11 Jørgen Pedersen, født 8. maj 1832 i Oksbøl, Ål sogn, konfirmeret 1847 i Ål kirke, faldet ved Dybbøl 15. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand og urmager Peder Jørgensen og Anne Nielsdatter.
Husmand og snedkermester i Oksbøl. Gift 1858 med Karen Madsen.
Hovedrulle for Ribe amt, 50. lægd, nr. 22.
Cohen 1864/111: Jørgen Petersen Oxbøl.

17. januar 2018

Lintrup kirke

Frøs herred, Haderslev amt

På skibets nordvæg hang tidligere en mindetavle over et af sognets unge beboere, der omkom ved en tragisk ulykke på Als i krigsåret 1849. Mindetavlen lå i 1954 på kirkens loft.

De nærmere omstændigheder omkring dødsulykken kendes ikke. Der havde været flere fægtninger på Sundeved i de første to uger af april, og barakken kan være blevet beskadiget af fjendens granater, da der blev kæmpet på Dybbøl den 13. april. Ulykken kostede en enkelt soldat livet.

Menig ved 10. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 108 Jesper Pedersen, født 22. maj 1823 i Dover, Lintrup sogn, konfirmeret 1839 sst., omkom da barakken tæt ved det nordre brohoved på Als styrtede sammen 18. april 1849, begravet på Sønderborg kirkegård 20. april. Søn af gårdmand Peder Sørensen og Karen Jespersdatter.
Cohen 1849/116: Jesper Petersen.

Hjordkær kirke

Rise herred, Aabenraa amt

På skibets nordvæg er opsat en trætavle som minde over et sognebarn, der faldt ved Isted i 1850.

Menig ved 10. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 103 Andreas Christian Dinesen, født 30. maj 1824 i Vrågård, Burkal sogn, Tønder amt, faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Bonde Dinesen og Anne Christiansdatter.
Familien flyttede senere til Toldsted kro i Hjordkær sogn, blev de beværtede de rejsende på Hærvejen. Den ældste søn overtog kroen, mens Andreas kom i skomagerlære i Sønderborg.
Cohen 1850/59: Anders Christian Dinesen (Slesvig).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Vamdrup kirkegård

Anst herred, Ribe amt


Den 12. juli 1874 afsløredes et monument over en dansk dragon, der var blevet skudt ved Staved kro og efterfølgende begravet på Vamdrup kirkegård. Monumentet er 3 meter højt og består af en pyramide af marksten, der hviler på en cementsokkel på ca. 185 x 185 cm. Pyramiden mangler sin top, der i stedet er erstattet af en såkaldt grotte, hvorpå er indhugget en sabel og et gevær, der krydser hinanden. Oven over er indhugget en hjelm, og øverst på grotten et kors af sandsten. På den pyramidens for- og bagsider er anbragt marmortavler, den ene med en inskription om den faldne dragon, mens tavlen på bagsiden beretter, at monumentet blev rejst af sognets beboere.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 33 Niels Larsen, født 20. marts 1823 i Hjulby, Nyborg landsogn, Svendborg amt, konfirmeret 1843 i Nyborg kirke, skudt fra et vindue i Staved kro og straks død 12. juli 1848, begravet på Vamdrup kirkegård 15. juli. Søn af husmand Lars Hansen og Anne Dorthea Henriksdatter.
Tilgangsrullen for Svendborg amt 1842, 91. lægd, nr. T/3.
Cohen 1848/98: Niels Larsen Hjulby (Svendborg amt).

Foto: Billy Sørensen.

Vejen kirke

Malt herred, Ribe amt

En mindetavle af træ blev opsat i våbenhuset i den gamle kirke, men flyttet til den nyopførte kirke i 1896. Her er den placeret på søndre korsarms sydvæg.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 21 Lucas Jensen, født 14. februar 1839 i Øster Skibelund, Vejen sogn, død af tyfus på Svendborg lazaret (Frue sogn) 29. juni 1864, begravet på Svendborg kirkegård 1. juli. Søn af gårdmand Jens Sørensen Vig og Gunder Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Øster Skibelund i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 21. lægd, nr. 113.
Cohen 1864/134: Lucas Jensen Ø. Skibslund.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Outrup kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

På Dybbøl-dagen i 1935 blev der opsat en lille marmortavle i våbenhuset med navnet på et sognebarn, der faldt i krigen i 1864.

Konstabel ved Artilleriregimentet, 6. fæstningskompagni, af 10. kompagni, nr. 191 Carl Nielsen, født 5. oktober 1836 i Rottarp, Outrup sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af gårdmand Niels Johansen og Anne Cathrine Jensdatter.
Konstabel i Augustenborg 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 55. lægd, nr. 80.
Cohen 1864/83: Carl Nielsen Rottorp [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

16. januar 2018

Søvind kirke

Vor herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte i 1866 en stor mindetavle i kirken over syv sognebørn, som faldt i de slesvigske krige. Tavlerne i Søvind og Gangsted kirker er ensartede.
Nr. 6 og 7, Peder og Søren Rasmussen, var brødre.

1. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 245 Søren Laursen, født 8. juni 1825 i Ås, Søvind sogn, konfirmeret 1840 i Søvind, faldet ved Friedrichstadt 1. oktober 1850. Søn af husmand Laurs Jensen og Maren Laursdatter.
Tjenestekarl i Haldrup, Vær sogn 1845.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1848, 26. lægd, nr. X 113 (Haldrup sogn).
Cohen 1850/56: Søren Laursen Aas (Skanderborg amt).

2. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 255 Jens Simonsen, født 21. maj 1823 på Ås mark, Søvind sogn, konfirmeret 1838 i Søvind, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af bolsmand Simon Jørgensen og Else Andersdatter.
Tjenestekarl i Blirup, Vær sogn 1845.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 5 (et eksempel på at savnede soldater endnu kunne blive stående i lægdsrullen mange efter krigen i mangel på bevis om dødsfaldet).
Cohen 1850/56: Jens Simonsen Aas (Skanderborg amt).

3. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 103 Jens Jensen, født 21. juli 1819 på Bleld mark, Nebel sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1834 i Søvind, død af tyfus på Haderslev lazaret 21. december 1850, begravet på Haderslev kirkegård 24. december. Søn af gårdmand Jens Jensen og Anne Nielsdatter.
Familien flyttede til en gård i Søvind i 1827. Tjenestekarl i Søvind 1850.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 30. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/89: Jens Jensen Bleld (Skanderborg amt).

4. Midlertidig korporal ved 20. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 198 Jens Sørensen, født 5. august 1834 i Toftum, Søvind sogn, konfirmeret 1849 i Søvind, savnet efter kampene ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af husmand og skrædder Søren Rasmussen og Anne Mikkelsdatter.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1863, 36. lægd, nr. N 36 (Hansted sogn).
Cohen 1864/160: Jens Sørensen Toftum.

5. Menig ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 337 Rasmus Udbye, født 13. september 1837 i Horn, Tvilum sogn, Skanderborg amt, såret ved Dybbøl 18. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand, senere kromand Niels Udbye og Anne Margrethe Uck.
Rasmus' fader, der var degnesøn fra Daugård, flyttede meget rundt på Skanderborg amt. Han nåede at være forpagter af Ansø mølle, Vilholt mølle, Pinds mølle, Sandvad kro og Blegind præstegård, før han i 1853 overtog Søvind kro. Rasmus' moder var datter af konsumtionskasserer Chr. Ludvig Uck i Skanderborg. Rasmus forblev vist i kroen indtil sin indkaldelse i december 1863.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 30. lægd, nr. 103.
Cohen 1864/115: Rasmus Udby Horn.

6. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 78 Søren Rasmussen, født 27. juli 1833 i Hyldkrog, Brigsted mark, Søvind sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Mette Sørensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 30. lægd, nr. 31.
Cohen 1864/147: Søren Rasmussen Skanderborg.
Den officielle tabsliste kalder ham dog Brogsted, en stavefejl for Brigsted.

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 466 Peder Rasmussen, født 26. oktober 1840 i Hyldkrog, Brigsted mark, Søvind sogn, konfirmeret 1855 i Søvind, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Mette Sørensdatter.
Tjenestekarl i Brigsted, Søvind sogn i 1860.
Cohen 1864/127: Peter Rasmussen Hyldkraag.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Gangsted kirke

Vor herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte i 1866 en stor mindetavle i kirken over to sognebørn, som faldt i krigen to år tidligere. Tavlerne i Gangsted og Søvind kirker er ensartede.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 501 Mads Nielsen, født 9. november 1830 i Gangsted Bjerge, Gangsted sogn, konfirmeret 1845 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af husmand og væver Niels Madsen og Mette Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/127: Mads Nielsen Gangsted.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, 193 Hans Mortensen, født 10. april 1836 i Gangsted, Gangsted sogn, konfirmeret 1850 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestepige Anne Hansdatter, der udlagde en kræmmer ved navn Morten som barnefader.
Hans' mor forlod sognet og overlod barnet i pleje hos gårdmand Peder Sørensen, Gangsted. I 1860 var han væversvend i Gangsted.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/193: Hans Mortensen Gangsted.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Hornborg kirke

Nim herred, Skanderborg amt

På skibets nordvæg opsatte slægt og venner på pinsedag d. 4. juni 1865 en mindetavle over en falden kriger fra 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 435 Jesper Rasmussen, født 14. september 1840 i Hornborg, Hornborg sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jespersen og Kirsten Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 70. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/127: Jesper Rasmussen Hornborg.

Bryrup kirke

Vrads herred, Skanderborg amt

På skibets nordside opsatte Vinding-Bryrup-Vrads pastorats beboere en mindetavle over to beboere, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 490 Christen Gundorph, født 26. april 1837 i Vester Suderbæk, Ikast sogn, Ringkøbing amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Jacob Brøgger Gundorph og Johanne Madsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Velling, Bryrup sogn i 1842. Her boede han stadig i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 49. lægd, nr. 19.
Cohen 1864/120: Christen Gundorph Vester Syderbek.

2. Menig ved 17. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 33 Søren Pedersen, født 21. juli 1833 i Skalmstang, Ikast sogn, Ringkøbing amt, faldet på Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Peder Poulsen Sørensen og Anne Larsdatter.
Familien flyttede senest 1845 til en gård i Hestlund, Bording sogn. Selv flyttede Søren til Vrads sogn i 1858 og giftede sig tre år senere med Abelone Marie Christensen, hvis forældre havde et husmandssted i Vrads by.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 43. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/145: Søren Petersen Skalmstrup [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Dallerup kirke

Gjern herred, Skanderborg amt

I kirken lod enken Maren Pedersen opsætte en mindetavle over sin mand, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 51 Jens Christian Olesen, født 15. februar 1835 i Sorring, Dallerup sogn, konfirmeret 1849 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Ole Jensen og Johanne Christensdatter.
Gårdmand i Sorring. Gift 1863 med Maren Pedersen, med hvem han fik en datter i begyndelsen af krigen.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Skanderborg amt) 1869, 207. lægd, nr. T/11.
Cohen 1864/128: Jens Christian Olsen Sørring [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

14. januar 2018

Uldum kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården står en obelisk som gravsten for en dansk officer, der faldt i krigen i 1864. Mindesmærket blev afsløret d. 15. november 1865.

Premierløjtnant ved 20. Infanteriregiment Rasmus Rasmussen, født 20. marts 1820 i Mellemhaven, Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, konfirmeret 1834 i Åle kirke (Vrads herred, Skanderborg amt), såret i kampene på Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 10. maj, begravet på Uldum kirkegård 17. maj. Søn af husmand og smed Rasmus Christiansen og Anne Marie Nielsdatter.
Da Rasmus var otte år gammel (1828), flyttede familien til Midtjylland, først til Nørre Snede sogn, hvorefter de i hurtig rækkefølge flyttede videre til Føvling og til Åle sogn. I sidstnævnte sogn var faderen smed og den nu 14-årige Rasmus tjente som hyrde på Brejnholm mølle. I 1836 flyttede Rasmus til Lundum, hvor han kom i lære på møllen. Færdigudlært drog han ind til Horsens, hvor han lærte at lave træsko.
Rasmus aftjente sin værnepligt i 1841 og hjemsendtes året efter som underkorporal. Da Treårskrigen brød i 1848 blev han sat som kommandersergent ved 4. Reservebataljon og ved årets slutning blev han udnævnt til sekondløjtnant af reserven. Han deltog i alle tre felttog og ved fjendens angreb på Friedrichstadt i efteråret 1850 kæmpede han bravt og til oberst Helgesens store tilfredshed. Efter krigen slog han sig ned på Ørum mark i Sindbjerg sogn og få år senere i Hesselballe i Uldum sogn, hvor han købte en gård. I 1852 blev han karakteriseret premierløjtnant og to år senere kom udnævnelsen som virkelig premierløjtnant af reserven.
Ved krigsudbruddet i 1864 forlod han sin hustru Marianne Mathiesen og tre sønner og drog atter i krig som kompagnichef for 20. Infanteriregiments 7. kompagni. I slaget ved Dybbøl blev han ramt af en kugle i hoften og faldt til jorden. Fjenden tog ham med til lazarettet i Flensburg, hvor han døde få uger senere. Hans kiste blev bragt tilbage til Uldum og begravelsestoget den 17. maj blev en stor national manifestation. Våbenbrødre fra Vejle bar kisten til Uldum, hvor sognefogder og sogneforstandere bar den den sidste vej til graven.

På gravstedet blev der rejst en stor obelisk med følgende inskription: "Ynglinge i Plade / Drenge klædt i Staal / Mænd med faste Hjerter / Det er Danmarks Maal".
Cohen 1864/156: Rasmus Rasmussen.

Hornstrup kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården står en gravsten over Christen Peder Nielsen, der faldt i kampene foran Fredericia i 1864 og hvis lig senere blev bragt til Hornstrup. På samme gravsten mindes tillige en anden soldat fra Hornstrup, der hviler i Flensburg.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 271 Christen Peder Nielsen, født 9. april 1839 i Bredballe, Hornstrup sogn, konfirmeret 1853 sst., faldet i forpostfægtningen ved Havreballegård (Højrup sogn) 8. marts 1864, begravet på Fredericia Michaelis kirkegård 10. marts, genbegravet på Hornstrup kirkegård. Søn af gårdmand Niels Christensen og Kirsten Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860. 
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 97. lægd, nr. 85.
Cohen 1864/159: Christen Petersen Nielsen Bredballe.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 192 Poul Poulsen, født 8. marts 1837 på Hornstrup mark, Hornstrup sogn, konfirmeret 1851 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 29. april. Søn af husmand Poul Madsen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Assendrup, Engum sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 97. lægd, nr. 67.
Cohen 1864/162: Poul Poulsen Hornstrupmark.


Harte kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

Mindestenen på kirkegården blev afsløret den 24. april 1874. Tre af de faldne fra kampene i Kolding den 23. april 1849 fandt deres sidste hvilested i Harte, men det gælder næppe Peter Christian Pedersen fra Øster Brønderslev, hvis navn er indhugget på mindestenene i både Harte og Bramdrup.

Harte kirkebog noterer "trende danske Soldater, faldne i Slaget den 23. April og fundne paa Eistrup Mark", men ikke navnene. A.D. Cohen skriver i sin bog "Krigen 1849 og de Faldnes Minde", at den tredje soldat, der blev begravet i Harte, var underkorporal Jorderup.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 137 Søren Laursen, født 7. maj 1820 i Lystrup, Vivild sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 sst., faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Laurs Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 65. lægd, nr. 160.
Cohen 1849/126: Søren Larsen Lystrup (Randers amt).

2. Underkorporal ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 28 Niels Jensen, født 11. januar 1820 i Jordrup, Jordrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1834 i Lindeballe, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand og sognefoged Jens Andersen Ravn og Maren Jeppesdatter.
Niels' far døde i 1822 og moderen to år senere. Stedfaderen Peder Sørensen giftede sig igen og flyttede til en gård i Lindeballe, hvor Niels voksede op.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 53. lægd, nr. 23.
Cohen 1849/126: Niels Jensen Jorderup (Vejle amt).

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 46 Hans Thomsen, født 30. november 1822 i Gammelgab, Broager sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1838 sst., faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af bolsmand Hans Thomsen og Maren Gregersen.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Sønderborg amt, 8. lægd, nr. 4.
Cohen 1849/118: Hans Thomsen Gammelgab.

13. januar 2018

Eltang sogn, Gudsø

Brusk herred


Efter tabet af Kolding den 23. april 1849 forstærkede danskerne deres position ved landsbyen Gudsø 6 km nordøst for Kolding og forsøgte dermed at afskære fjenden fra at nå frem til Snoghøj og videre til Fredericia. En fjendtlig styrke blev kastet tilbage den 3. maj, men kostede os to faldne og fjorten sårede soldater. Fire dage senere kom det til endnu voldsommere kampe ved Gudsø, som fjenden iøvrigt stak i brand. Efter fire timers fægtning måtte danskerne trække sig tilbage i retning mod Taulov, og først hen imod aften ebbede kampene ud tæt Erritsø. Den fremskudte position ved Gudsø var tabt, og fægtningen have kostet yderligere otte danske soldater livet. Blandt de 133 sårede døde yderligere to officerer, en læge og 24 menige i de kommende dage og uger.

Efter fægtningen begravede fjenden to danske underjægere på markerne tæt ved landevejen. Iver Iversen på den sydlige side af vejen, hvor danskerne kort efter satte et trækors med inskriptionen "Her hviler af 1ste Reserve-Jægercorps / ... ... ... ? / Her sank Du ædle Danske ned i Graven / d. 7. Mai 1849 / Skaan Graven". På dette tidlige tidspunkt havde man endnu ikke identificeret underjægeren.

På den nordlige side af vejen, ikke langt fra Iversens grav, men vestligere og dermed tættere på Gudsø by, fandt Carl Christian Hansen sit hvilested. Her satte danskerne også et trækors.

Krigsministeriet anlagde og bekostede det nuværende gravsted, der blev indviet d. 22. oktober 1909. På den store natursten er navnene på de to underjægere indhugget. Gravstedet ved landevejen ligger ca. 100 meter øst for gården på Nørre Bjertvej 178.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 47 Lars Pugdal Iversen, født 2. januar 1817 i Tanderup Smedegård, Snejbjerg sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1831 i Vildbjerg, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag.
Jæger ved Jyske Jægerkorps (3. Jægerkorps) 1839. Tjenestekarl i Snejbjerg sogn 1840.
Regimentets tabsliste oplyste fejlagtigt, at han stammede fra Holbæk amts 16. lægd (Undløse sogn), og Cohen gentog oplysningen, at han stammede fra Holbæk amt. Men lægdsrullen fra Snejbjerg oplyser korrekt, at Lars Pugdal Iversen faldt i fægtningen ved Gudsø i 1849.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 32. lægd, nr. 14.
Cohen 1849/130: Ivar Ivarsen Smedegaard (Holbæk amt).

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 195 Carl Christian Hansen, født 16. februar 1826 i Ougtved, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1841 i Ruds Vedby, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag. Søn af husmand Hans Olesen og Maren Mouritsdatter.
Familien flyttede til en fæstegård på Vedby mark i nabosognet Ruds Vedby.
Hovedrullen for Holbæk amt, 75. lægd, nr. 218.
Cohen 1849/130: Carl Christian Hansen Augtved (Holbæk amt).

11. januar 2018

Sønder Vilstrup kirkegård

Brusk herred

Sognets beboere rejste i 1878 en mindesten over tre danske soldater, der faldt i slaget ved Gudsø og blev begravet på kirkegården i Sønder Vilstrup.

1. Underkorporal ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 17 Christian Peter Christensen, født 10. august 1823 i Hundborg, Hundborg sogn, Thisted amt, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Christen Christensen Svenske og Dorthe Pedersdatter. Gift 1849 med Inger Kirstine Hansdatter, men efterlod ingen børn.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 31. lægd, nr. 116.
Cohen 1849/114: Christian Petersen Christiansen Hundborg.

2. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 141 Jens Christian Christensen, født 20. juli 1823 i Røjkær, Vind sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1838 i Vinding, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Christen Olesen og Mette Jensdatter Krejlgaard.
Familien flyttede til et husmandsstedet Løgagerhus i nabosognet Vinding.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 65. lægd, nr. 102.
Cohen 1849/113: Jens Christian Christensen Røikjær.

3. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Marcussen, nr. 152 Jørgen Hansen, født 8. februar 1821 i Randlev, Randlev sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1836 i Randlev, faldet i fægtningen ved Gudsø 7. maj 1849, begravet på Sønder Vilstrup kirkegård 9. maj. Søn af husmand og skomager Hans Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Skrædder og bosat hos forældrene i Randlev i 1840. Artillerikonstabel og bosat i Bådsmandsstrædes Kaserne på Christianshavn i 1845.
Cohen 1849/99: Jørgen Hansen Randlev.

9. januar 2018

Erritsø kirke og kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

I kirken er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen. De to førstnævnte blev begravet på kirkegården. På kirkegården er bevaret et stort smedejernskors over Christen Iversen Lassen.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 91 Christen Iversen Lassen, født 17. september 1825 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 28. april, begravet på Erritsø kirkegård 2. maj. Søn af gårdmand og sognefoged Iver Nielsen Lassen og Mette Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 7. lægd, nr. 114.
Cohen 1849/110: Christen Iversen Erritzø (Vejle amt).

2. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 77 Søren Hansen, født 19. januar 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, liget indbragt til Fredericia lazaret, begravet på Erritsø kirkegård 29. april. Søn af husmand Hans Sørensen og Karen Madsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 8. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/109: Søren Hansen Erritzø (Vejle amt).

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 245 Thomas Jensen, født 4. december 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Mysunde 12. september 1850, sandsynligvis begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Hansen og Mette Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850, men var p.t. indkaldt til krigstjeneste.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 8. lægd, nr. 26
Cohen 1850/69: Thomas Jensen Erritzøe (Vejle amt).

Fotos: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.


8. januar 2018

Pjedsted kirke

Holmans herred, Vejle amt

I kirken er der på skibets vestvæg opsat en mindetavle over en beboer, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 106 Peder Andersen, født 18. februar 1827 i Viuf, Viuf sogn, Vejle amt, konfirmeret 1841 i Pjedsted, såret ved Kolding 23. april 1849, død på Bogense lazaret 3. maj, begravet på Bogense kirkegård 7. maj. Søn af husmand Anders Pedersen og Karen Henriksdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Pjedsted senest 1834. – Tjenestekarl i Follerup mølle, Herslev sogn i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 14. lægd, nr. 40a.
Cohen 1849/111: Peter Andersen Wiuff (Vejle amt).

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.


Brande kirke

Nørvang herred, Vejle amt

På tårnrummets østvæg er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen og i 1864. Tavlen er forsynet med et vers fra 1 Joh 3, 16: ”Ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene”.
De to førstnævntes navne findes også på kæmpegraven ved Trinitatis kirke i Fredericia.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 97 Otte Thomsen, født 2. juni 1826 i Grarup, Brande sogn, konfirmeret 1841 sst., savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Thomas Knudsen og Anne Marie Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 66. lægd, nr. 31.
Cohen 1849/109: Otto Thomsen Grærup (Vejle amt).

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 189 Thomas Kjeldsen, født 20. marts 1821 i Dørslund, Brande sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand og sognefoged Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene 1840.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 67. lægd, nr. 10.
Cohen 1849/130: Thomas Kjeldsen Dørslunde (Vejle amt).

3. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 358 Anders Peter Christensen, født 10. april 1839 i Arvad, Brande sogn, konfirmeret 1853 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 27. april, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 29. april. Søn af gårdmand Christen Nielsen og Maren Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Arvad Mølle 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1864, 102. lægd, nr. 37.
Cohen 1864/161: Anders Peter Christensen Arrevad.