16. april 2022

Marstal kirke

Ærø herred, Svendborg amt

En mindetavle på kirkens østmur blev afsløret Store Bededag, 8. maj 1914. Mindetavlen blev mulig efter en indsamling i Marstal i foråret 1914. Billedhugger Petersen i Ærøskøbing stod for udformningen og inskriptionen.

Under navnene står der: "Af slesvigsk æt for slesvigsk jord / de stred i land, de stred om bord".

Omkomne ved Eckernförde 5. april 1849

1. Månedsløjtnant i Søetaten Albert Eriksen Boye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom 5. april 1849 ved linjeskibet Christian VIII’s eksplosion i Eckernförde fjord. søn af skipper Albert Eriksen B. og Anne Sophie Clausdatter.
Boye tog styrmandseksamen i København i 1832 og var i de følgende år skipper i Marstal. I 1844 blev han lods i Bandholm på Lolland. Månedsløjtnant 28. februar 1849. Inspektionsofficer på Trekroner 3. marts 1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian VIII 31. marts 1849.
Gift 28. september 1836 i Marstal med Karen Olsen (datter af skipper Rasmus O. og Sidsel Pedersdatter), født 7. maj 1811 i Marstal, død 19. september 1855 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt. – Han efterlod en søn og en datter på hhv. 10 og 13 år. – Enken modtog en årlig pension på 20 rigsdaler.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Helbefaren matros Christen Hansen Christensen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 441. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 44, patent nr. 388.
Cohen 1849/143: Christen Hansen Christensen.

3. Helbefaren matros Jochum Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 394. Marstal flække, lægd nr. 1 A, nr. 3, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Jochum Hansen.

4. Halvbefaren matros Rasmus Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 126. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 136, patent nr. 62.
Cohen 1849/143: Rasmus Hansen.

5. Helbefaren matros Hans Hermansen Kromann, født 27. maj 1823 i Marstal, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af skipper Albert Rasmussen Kromann og Anne Hermansen.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 430. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 14/13, patent nr. 111.
Cohen 1849/143: Hans Hermansen Kromann.

6. Helbefaren matros Knud Eriksen, født 21. marts 1823 i Bøndergårdene, Marstal landsogn, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af søfarende Rasmus Eriksen og Gertrud Knudsdatter.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 473. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 115, patent nr. 44.
Cohen 1849/143: Knud Erichsen.

7. Helbefaren matros Hans Jørgen Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 507. Ærø, lægd nr. 1, nr. 8, patent nr. 24.
Cohen 1849/143: Hans Jørgen Hansen.

8. Usøvant matros Johan Clausen Faigh, f. 7.12.1831 på Ommelshoved, Marstal landsogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 i Marstal, såret 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, død 7. april på Eckernförde lazaret, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af bolsmand Johan Clausen Faigh og Kirsten Hansdatter.
Usøvant af 1. slesvigske distrikt, nr. 612. Ærø, lægd nr. 4, nr. 10, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Poul (Johann?) Feyk.

Faldne ved Dybbøl i april 1864

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 507 Hans Andersen Hansen, født 25. september 1841 i Lille Rise, Rise sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1856 sst., såret 17. april 1864 ved Dybbøl, amputeret, død 7. maj på Kronborg lazaret, begravet 10. maj på Helsingør kirkegård. Søn af husmand Jens Hansen og Maren Sophie Andersen.
Møllerdreng i Lille Rise mølle 1860.
Hovedrullen for Nordborg amt 1863, 75. lægd, nr. 5.
Cohen 1864/151: Hans Andersen Hansen Billeriset [sic!]

10. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 606 Peder Clausen Olesen, født 31. august 1843 i Marstal, konfirmeret 1858 sst., såret 18. april 1864 ved Dybbøl, taget til fange, død 3. maj på Broager lazaret, begravet på Broager kirkegård. Søn af daglejer Ole Clausen Olesen og Anne Marie Rasmussen.
Dødsfaldet på fjendens lazaret i Broager bekræftes af den preussiske dødsattest. Cohen oplyser fejlagtigt, at han døde i Flensburg.
Hovedrullen for Nordborg amt 1863, 55. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/156: Peter Clausen Olsen.



Foto: Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.