4. september 2018

Isenvad kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

På skibets vestvæg er opsat en marmortavle med navnene på fem sognebeboere, hvoraf den første faldt ved Fredericia i 1849 og de øvrige fire faldt ved Dybbøl femten år senere.
Isenvad blev udskilt fra Ikast sogn i 1893.

1. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 66 Søren Skjærlund Christensen, født 10. januar 1825 i Grødde, Ikast sogn, konfirmeret 1839 i Ikast kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Christen Sørensen Bjødstrup og Anne Margrethe Jensdatter.
Søren flyttede til Holstebro i 1843 og kom i farverlære hos købmand Christen Skjærlund Agerschou, der selv stammede fra Ikast sogn.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 123. lægd, nr. 50.
Cohen 1849/113: Søren Skjærlund Christensen Grødde.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 255 Lars Troelsen, født 11. juni 1838 i Faurholt, Ikast sogn, konfirmeret 1853 i Ikast kirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 12. maj, begravet på Varnæs kirkegård 14. maj. Søn af gårdmand Troels Jensen og Maren Mikkelsdatter.
Opholdt sig hjemme hos sine forældre i 1860. Lokalhistorikeren Bernhard Larsen beretter i sit værk om Ikast sogns historie (1967), at Lars Troelsen søgte at formå sin velhavende far til at betale for en stillingsmand, så Lars kunne blive fri for krigstjenesten. Lars var overbevist om, at han ville falde i krigen. Men forgæves - faderen ville ikke betale. Lars faldt i krigen og hans 70-årige far tog sit eget liv den 30. maj 1865.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 87.
Cohen 1864/124: Lars Troelsen Fauerholdt.

3. Konstabel ved Artilleriet, 4. fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 20 Jens Christian Larsen, født 13. august 1839 på Kølkær hede tæt ved Nørlund, Ikast sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af fæstehusmand Lars Lauritsen Havn og Inger Marie Christensdatter.
Overtog sit barndomshjem på Kølkær hede og giftede sig i 1861 med Karen Jensen. Fire år efter krigen giftede enken sig påny med Lars Larsen, der overtog husmandsstedet.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 94.
Ifølge artilleriets officielle tabsliste var Jens Christians tilnavn Nørlund.
Cohen 1864/82: Jens Christian Larsen Ringkjøbing.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 860 Christen Pedersen, født 28. april 1831 i Uhre, Ikast sogn, konfirmeret 1846 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Peder Jensen og Mette Marie Lauritsdatter.
Gift 1857 med Ane Bolette Pedersen og overtog samtidig svigerforældrenes gård i Tykskov, Ejstrup sogn.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 3. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/127: Christen Petersen Uhre.

5. Korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 9. marts 1834 i Overisen, Ikast sogn, konfirmeret 1848 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af gårdmand Jens Madsen og Marianne Sørensdatter.
Tjenestekarl på Nørholm, Herning sogn i 1860. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersen og købte ved samme tid et husmandssted på Fjederholt mark, Rind sogn.
Ifølge regimentets officielle tabsliste var Niels Christians tilnavn Overisen.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.