29. april 2012

Øster Nykirke kirke

Nørvang herred, Vejle amt

I Øster Nykirke kirke satte beboerne i 1866 en mindetavle i marmor over sognets faldne i 1849 og 1864. Mindetavlen blev afsløret d. 6. februar 1866.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 65 Christen Jensen, født 22. juli 1826 i Sønder Tinnet, Øster Nykirke sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen og Anne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Vonge, Øster Nykirke sogn i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1854, 64. lægd, nr. 18.
Cohen 1849/109: Christen Jensen Tinnet (Vejle amt).

2. Frivillig menig ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 21 Hans Henrik Feltendal, født 8. maj 1839 på Skovgårds mark, Kollerup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1853 i Hvejsel, savnet efter kampene ved Oversø 6. februar 1864. Søn af husmand og murer Christen Hansen og Mette Johanne Nielsdatter.
Husmand og skrædder i Vonge, Øster Nykirke sogn. Gift 1862 med Johanne Marie Sørensdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 105. lægd, nr. 112.
Cohen 1864/133: Hans Henrik Teltendal [sic!] Skougaardsmark.

3. Konstabel ved Artilleriet, 4. fæstningskompagni (Breidahl), nr. 68 Niels Andersen, født 6. december 1834 i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke sogn, konfirmeret 1848 i Give, såret i kampene ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 23. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 27. marts. Søn af gårdmand Anders Nielsen og Maren Christensdatter.
Indsidder hos forældrene i Sønder Kollemorten i 1860. Gift 1859 med Anne Nielsdatter, med hvem han fik tre børn. 
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 100. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/82: Niels Andersen Veile.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 41 Christen Berthelsen, født 21. februar 1831 på Åle mark, Åle sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1845 i Øster Nykirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Berthel Nielsen, Lundum skov og tjenestepige Anne Marie Christensdatter, Åle mark.
Familien flyttede til et husmandssted i Sønder Kollemorten i 1837. 
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 100. lægd, nr. 41.
Cohen 1864/149: Christen Bertelsen Aalemark.

5. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 29 Christen Mogensen, født 23. oktober 1833 i Vonge, Øster Nykirke sogn, konfirmeret 1848 i Give, død af sygdom på Augustenborg lazaret 20. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af husmand Mogens Christensen og Maren Christensdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 99. lægd, nr. 27.
Cohen 1864/170: Christen Mogensen Vonge.

6. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 399 Christen Rasmussen, født 31. juli 1840 i Lille Vorslund, Give sogn, Vejle amt, død af tyfus på Bogense lazaret 7. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af husmand Rasmus Christensen og Voldborg Nielsdatter.
Tjenstekarl i Øster Slårup, Tørring i 1860, men flyttede tre år senere til en ny plads i Nørre Tinnet, Øster Nykirke sogn.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 6. lægd, nr. 96.
Cohen 1864/162: Christen Rasmussen Lille Verslund.

28. april 2012

Torsted kirkegård

Hatting herred, Vejle amt

På kirkegården er begravet en dragon, der faldt i 1849. Støbejernskorset på graven blev flyttet, da et kapel blev opført omkring 1910. I 1945 blev korset anbragt på frihedskæmperen Hans Zeuthen Engbergs grav.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 119 Jørgen Hansen, født 28. oktober 1822 i Søby, Nørre Søby sogn, konfirmeret 1837 i Heden, faldet i en forposttræfning på Torsted mark 13. maj 1849, begravet på Torsted kirkegård 16. maj. Søn af skrædder Hans Jørgensen og Johanne Larsdatter (gift 1826).
Han flyttede siden med forældrene til Heden.
Cohen 1849/139: Jørgen Hansen Søeby.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Vonsild kirkegård

Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Til højre for stien, der fører op til kirkens dør, står en gravsten over en soldat, der omkom under marchen gennem sognet i 1850. Sognets beboere indsamlede pengene til stenen, der afsløredes den 14. august 1881 af præsten og politikeren M. Mørk Hansen.

Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 299 Poul Hansen, født 17. juli 1823 i København (Garnisons), konfirmeret 1838 sst. (Trinitatis), omkom under marchen over Sønderskovgårds mark 16. juli 1850, begravet 20. juli på Vonsild kirkegård. Søn af skræddermester Peter Hansen og Anne Magdalene Göttsche.
Lærling hos skræddermester Ratzeburg i Skvaldergade i København i 1840 og 1845.
Cohen 1850/89: Poul Hansen Kjøbenhavn (København).

19. april 2012

Gauerslund kirkegård

Holmans herred, Vejle amt

På kirkegården indrettede kirkens ejere et gravsted nord for kirketårnet for to soldater, der døde under marchen gennem sognet i sommeren 1850.

1. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 202 Jens Nielsen, født 19. juli 1818 i Hornum, Vester Hornum sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1832 sst., død på marchen gennem Andkær 14. juli 1850, begravet på Gauerslund kirkegård 17. juli. Søn af gårdmand Niels Jensen Østergaard og Johanne Marie Madsdatter.
Tjenestekarl hos pastor Tilemann i Vester Hornum præstegård i 1850.
Hovedrullen for Aalborg amt 1846, 83. lægd, nr. 7.
Cohen 1850/78: Jens Nielsen Hornum (Aalborg amt).

2. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 94 Niels Christian Grønbech, født 27. september 1821 i Helsingør (Olai), konfirmeret 1836 i Frederikshavn, død på marchen gennem Andkær 14. juli 1850, begravet på Gauerslund kirkegård 17. juli. Søn af købmand og gæstgiver Balthazar Christian Grønbech og Anne Riis Lyngbye.
Familien Grønbech flyttede kort efter Niels Christians fødsel til den lille svenske ø Rörö i den göteborgske skærgård. Her døde moderen i 1825 og faderen seks år senere. Niels Christian og en storebror kom i pleje hos deres farbror, købmand Hans Peter Grønbech i Frederikshavn, der i slutningen af 1830'erne flyttede til hovedstaden. Her kom Niels Christian i skrædderlære, og som svend rejste han til Odense. I årene 1844-49 levede han i et papirløst forhold med tjenestepigen Birthe Cathrine Coordt og fik med hende to sønner og en datter. Parret skiltes imidlertid og Niels Christian flyttede til Thy, hvor han i 1849 lod sig stille som soldat for en gårdmand i Vang sogn. I september samme år blev Niels Christian arresteret på mistanke om indbrud i Thisted kirke. Han havde smadret et vindue, var krøbet ind og brudt kirkebøssen op, hvorfra han stjal 31 skillinger. De kom atter for dagens lys, da politiet ransagede hans lejede værelse i byen. Andre tyverisager blev også fremlagt i retten, og den 28. december 1849 faldt dommen: 1 års forbedringshusarbejde i Viborg Tugthus. Dommen var hård, fordi han otte år tidligere var blevet dømt for tyveri ved Kriminalretten i København. Protokollen over fangerne i Viborg Tugthus indeholder ikke Niels Christians navn, og i februar 1850 sad han da også stadig i Thisted arresthus, sandsynligvis mens han ventede på udfaldet af en ankesag. Få måneder senere må han være blevet løsladt og ekskorteret til 5. Reservebataljon. Kort efter døde han af udmattelse på marchen til Fredericia.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 27. lægd, nr. 89.
Cohen 1850/78: Niels Christian Grønbek (Frederiksborg amt).


18. april 2012

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på Koldings gamle kirkegård er der sat en gravsten over to soldater, der faldt ved Fredericia i 1849.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 98 Philip Frederik Nielsen, født 25. februar 1838 i Katballe, Lysgård sogn, Viborg amt, faldet ved Fredericia 8. marts 1864, begravet af fjenden på Kolding kirkegård 10. marts. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Anne Barbara Philipsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Katballe i 1860.
Tilgangsrullen for Viborg amt 1859, 56. lægd, nr. J/45.
Cohen 1864/158: Philip Frederik Nielsen Kalballe [sic!]

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 227 Peter Christian Jørgensen, født i København, savnet efter kampene ved Fredericia 8. marts 1864, sandsynligvis begravet på Kolding kirkegård 10. marts.
Cohen 1864/158: Peter Christian Jørgensen Kjøbenhavn.

Kirkebogen for Kolding opregner to soldater under 8. marts 1864, den ene "Frederik Nielsen", den anden blot "en dansk Soldat".

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på Koldings gamle kirkegård er sat et støbejernskors efter en dansk jæger, der faldt i 1849.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Jeppe Christensen, født 5. september 1826 i Asbo, Bække sogn, Ribe amt, såret ved preussernes besættelse af Kolding 20. april 1849, død samme dag og af fjenden begravet i enkefru Theilades have i Helligkorsgade, atter begravet af de danske på Kolding gamle kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Christen Hansen Skov og Mette Nielsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 80. lægd, nr. 82.
Cohen 1849/119: Jeppe Christensen Asboe.

Kolding kirkebog noterer, at der den 28. april 1849 blev begravet ni danske soldater, der var døde den 20. og 23. april. Men en nøjere identifikation af disse soldater, herunder Jeppe Christensens navn, findes ikke i kirkebogen.

Til venstre for Jeppe Christensens grav står et tilsvarende støbejernskors, rejst over en slesvig-holstensk oprørssoldat Hans Brodersen fra Frederikskog, der faldt ved Gudsø i maj 1849.

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på den gamle kirkegård, er der sat en gravsten over en dansk officer, der faldt i 1849.

Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Fritz Ludvig Faber, født 15. marts 1804 i Marstal degnebolig, såret ved Gudsø 7. maj 1849, taget til fange og amputeret, død på Kolding lazaret 28. maj, begravet på Kolding kirkegård 29. maj. Søn af degn Christian Faber og Frederikke Jørgensdatter.
Kantor, klokker og kordegn ved Frue kirke i Odense. Meldte sig som frivillig underofficer ved krigsudbruddet i 1848 og modtog Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) den 13. september s.å.
Gift 1833 med Anne Marie Sophie Møller (1810-1873), med hvem han havde fire børn.
NB: Marmorpladen var hel i 1947 og bar dengang det korrekte fødselsår 1804.
Cohen 1849/113: Fritz Ludvig von Faber.

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

På Koldings gamle kirkegård, tæt ved indgangen ved Tøndervej, findes det Schindelske familiegravsted. Her rejste Koldings borgere og venner i Aalborg senest i december 1851 et stort gravmonument over en officer, der faldt i 1849.

Major og kommandør ved 5. Linjeinfanteribataljon Conrad Ferdinand Schindel, født 21. februar 1800 på Hallebygård, Sæby sogn, faldet ved Sønderbro ved Kolding 23. april 1849, begravet på Kolding gamle kirkegård 26. april. Søn af løjtnant Frederik Jørgen Schindel og Dorthea Sophie Falkenskjold.
R., D.M.
Gift 1843 med Sophie Amalie Moltke (1807-1892), med hvem han fik to døtre.
Cohen 1849/107: Conrad Ferdinand von Schindel.

17. april 2012

Uvelse kirke

Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt

Sognets beboere afslørede d. 26. november 1865 en mindetavle over fem sognebørn, der var faldet i krigene i 1849 og 1864. Tavlen hang oprindeligt på skibets østvæg, men efter en restaurering af kirken er den i dag anbragt i våbenhuset.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 237 Jørgen Poulsen, født 28. august 1826 i Lystrup, Uvelse sogn, konfirmeret 1841 sst., død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af husmand Poul Jørgensen og Sidsel Hansdatter.
Væverlærling i Herlev, Nørre Herlev sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 9. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/106: Jørgen Poulsen Lystrup.

2. Jæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 16 Jørgen Nielsen, født 8. maj 1822 i Lystrup, Uvelse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 16. juli, begravet på Vejlby kirkegård 19. juli. Søn af husmand og skrædder Niels Pedersen og Else Larsdatter.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1846, 65. lægd, nr. X/828.
Cohen 1849/121: Jørgen Nielsen Lystrup.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 229 Niels Pedersen, født 19. april 1836 i Snostrup, Snostrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1850 i Uvelse, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af afbygger Peder Hansen og Inger Nielsdatter.
Familien flyttede til en gård i Uvelse. – Tjenestekarl hos urmagermester Jørgensen i Hillerød i 1860.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1859, 9. lægd, nr. J/94.
Cohen 1864/151: Niels Petersen Snodstrup.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 544 Søren Nielsen, født 6. juni 1835 i Uvelse, Uvelse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 5. maj, død på Broager kirkegård 8. maj. Søn af husmand og smed Niels Christiansen og Birthe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Lystrup, Uvelse sogn i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 108. lægd, nr. J/88.
Cohen 1864/97: Søren Nielsen Uvelse.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 380 Jens Poulsen, født 12. september 1840 i Lystrup, Uvelse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 3. maj, begravet på Ullerup kirkegård 7. maj. Søn af husmand Poul Willumsen og Inger Nielsdatter.
Skrædderlærling i Uvelse i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 9. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/95: Jens Poulsen Lystrup.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Dråby kirkegård

Horns herred, Frederiksborg amt

På kirkegården er rejst en gravsten over en soldat, der faldt i krigen 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 294 Andreas Pedersen, født 6. maj 1838 i Skoven, Dråby sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Dråby kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Andersen og Anne Lisbeth Andreasdatter.
Cohen oplyser at A.P. blev begravet på Sønderborg kirkegård, men kirkebogen for Dråby sogn beviser, at han i stedet blev begravet i sit hjemsogn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 29. lægd, nr. 83.
Cohen 1864/95: Andreas Petersen Skoven.

Foto: Finn Halling Larsen.

Gierslev kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejste våbenbrødre en mindesten over et sognebarn, der faldt i krigen 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 171 Peder Frederiksen, født 11. maj 1838 på Løve mark, Gierslev sogn, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 22. februar 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 6. marts, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. marts. Søn af bolsmand Frederik Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Løve mark i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 342. lægd, nr. 44.
Cohen 1864/153: Peter Frederiksen Løvemark.

Foto: Finn Halling Larsen.

16. april 2012

Bredstrup kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På Bredstrup kirkegård er rejst to jernkors over en dansk korporal, der faldt ved Fredericia, og et sognebarn, der blev såret ved Isted og døde et år senere på lazarettet i Fredericia.

1. Frivillig korporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 6 Knud Schott Deichmann Bruun, født 13. januar 1829 på Ormholt, Torslev sogn, Hjørring amt, faldet ved udfaldet mod de fjendtlige skanser ved Fredericia 13. maj 1849, begravet 14. maj på Bredstrup kirkegård. Søn af proprietær Hans Christian B. og Elisabeth Cathrine Bente Rudolphine Deichmann.
Latinskoleelev i Aalborg i 1845.
Cohen 1849/117: Knud Scott Deichmann Bruun.

2. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 69 Ole Jensen, født 22. juni 1823 i Pjedsted, Pjedsted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1838 i Bredstrup, såret i slaget ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 9. august 1851, begravet 15. august på Bredstrup kirkegård. Søn af husmand Jens Nielsen Westerboe og Kirsten Olesdatter.
Familien flyttede til Bredstrup omkring 1830. Boede hjemme hos forældrene i 1850, hvor han ernærede sig som hjulmand. 
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 5. lægd, nr. 12.
Ses ikke hos Cohen.

En støbejernsplade med inskription er placeret foran Ole Jensens kors: "I kampens Ild han mødte uforsagt / da det gialdt for Danmarks Ret at stride / Fra Idstedslaget blev han saaret bragt / og meget Ont han siden maatte lide / til Øiet brast og nu i tavse Muld / hans matte Legem finder Roligheden. / Tilbage her vi stande haabefuld / at skue ham hos Gud i Evigheden. / Medborgere i Bredstrup satte Mindet".

Fotos: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

12. april 2012

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

Efter slaget ved Kolding i 1849 blev otte faldne gardehusarer begravet på Taulov kirkegård. Tre år senere – den 12. juli 1852 – satte Gardehusareskadronens mandskab en stor mindesten på deres grav. På stenens forside er indhugget navnene på de otte gardehusarer og på bagsiden står teksten: FRA / SAMTLIGE / ESCADRONSKAMMERADER / OFFICERER / UNDEROFFICERER / OG / MANDSKAB. På stenens sider ses en rytterpistol, model 1848, og en rytterkarabin. Oven på stenen er anbragt et knapt et meter højt marmorkors og foran dette en husarchakot.

1. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Korporal ved Gardehusarregimentets kaserne i København 1845. – Benådet med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848. 
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

2. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 18 Peder Sørensen, født 29. juli 1823 i Sandby, Kundby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Søren Madsen og Ellen Pedersdatter.
Tjenestekarl i Kundby i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 28. lægd, nr. 55.
Cohen 1849/138: Peder Sørensen Sandby.

3. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 43 Jørgen Larsen, født 1. februar 1824 i Fændrikhus, Nødebo sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Lars Hansen, Lille Thoruphus, og tjenestepige Bodil Cathrine Christoffersdatter, Fændrikhus.
Forældrene var ikke gift; moderen giftede sig i 1839 med fhv. artillerist Carl Wilhelm, Nødebo. Jørgen kom i pleje hos sin mormor Mette Marie Jørgensen, der var vangekone i Fænrikhus; her boede han endnu i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 45. lægd, nr. 12.
Cohen 1849/138: Jørgen Larsen Fendrikkehuus.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 48 Hans Jensen, født 4. december 1822 i Ejby, Ejby sogn, Roskilde amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder og daglejer Jens Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Søster Svenstrup, Dåstrup sogn 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 36. lægd, nr. 76.
Cohen 1849/138: Hans Jensen Eibye.

5. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 52 Jørgen Christian Christiansen, født 31. august 1825 i Tågeskov, Everdrup sogn, Præstø amt, konfirmeret 1840 i Ulse, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af sadelmager Christian Jørgensen Bendtsen og Karen Larsdatter.
Familien flyttede til Nielstrup, Ulse sogn senest 1834.
Hovedrullen for Præstø amt 1848, 91. lægd, nr. 158a.
Cohen 1849/138: Jørgen Christian Christiansen Taageskov.

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 54 Jens Olesen, født 22. juni 1822 i Nyrup, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder og daglejer Ole Christiansen og Inger Pedersdatter.
Tjenestekarl hos byfoged Olrik i Helsingør i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 34. lægd, nr. 704.
Cohen 1849/138: Jens Olsen Nyerup.

7. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 90 Peder Nielsen, født 28. december 1825 i Freerslev, Nørre Herlev sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Pedersen og Christiane Pedersdatter. 
Tjenestekarl i Freerslev i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 6. lægd, nr. 91.
Cohen 1849/138: Peder Nielsen Freerslev.

8. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Niels Pedersen, født 30. august 1818 i Gjeddesdalshuse, Reerslev sogn, Roskilde amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Hansen og Sidsel Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Reerslev i 1845, og ernærede sig som skrædder.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 31. lægd, nr. 23.
Cohen 1849/138: Niels Pedersen Gjeddesdahlshuus.

10. april 2012

Almind kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Almind kirkegård afsløredes den 9. maj 1874 en mindesten over en dansk jæger, der faldt ved Blåkærskov 25 år tidligere.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 99 Ole Christensen, født 3. juli 1824 i Kirkensgård, Vandborg sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1839 i Dybe, faldet i en fægtning ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet på Almind kirkegård 11. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Gertrud Olesdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Nørre Lisbjerg, Dybe sogn. – Tjenestekarl på Rammegård hovedgård, Ramme sogn i 1845.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 116. lægd, nr. 44.
Cohen 1849/118: Ole Christensen Kirkensgaard.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Viuf kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Viuf kirkegård rejstes i november 1856 et støbejernskors over en jæger, der var faldet ved Blåkærskov syv år tidligere.

Under en rekognoscering kom danske jægere i kamp med preussiske soldater, hvorved jæger Attrup blev skudt og dræbt. Efterfølgende blev både han og en preussisk soldat (Bernhard Flügel) begravet i skoven tæt ved husmand Ole Sørensens mark. I sommeren 1856 blev begge lig taget op, da bonden forlangte et uacceptabelt engangsbeløb på 100 rigsdaler for at frede graven.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 220 Knud Rasmussen, født 25. maj 1825 i Attrup, Koed sogn, Randers amt, faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet i skoven samme dag, genbegravet på Viuf kirkegård 13. juli 1856. Søn af husmand Rasmus Rasmussen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl på Marienholt, Skarresø sogn i 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 67. lægd, nr. 17.
Cohen 1849/118: Knud Rasmussen Attrup.

Foto: Jens Jacob Refshauge Beck, Historiecenter Dybbøl Banke.

Viuf sogn, Blåkærskov

Brusk herred, Vejle amt

I Blåkærskov ved landevejen mellem Kolding og Vejle, ca. 3 km nord for landsbyen Viuf, er der rejst en gravsten over en overjæger, der faldt i en fægtning på dette sted i 1849.

Overjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 4 Eduard Balthazar Larsen, født 8. december 1826 i København (Fødselsstiftelsen), faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet ved landevejen samme dag. Søn af korporal Isak Larsen og Maren Carlsdatter.
Cohen 1849/119: Eduard Baltazar Larsen

Under en rekognoscering stødte en lille deling jægere af general Ryes korps på soldater fra det 15. preussiske regiment, og det kom til en fægtning i udkanten af Blåkærskov. Da den tyske overmagt var for stor, blev der snart blæst til retræte, men overjæger Larsen havde ikke i sinde at trække sig tilbage. Tappert blev overjægeren ved landevejen, kun dækket af en grøftekant, mens han tilføjede fjenden store tab. Men til sidst overjægeren ramt i tindingen og faldt død om. Endnu samme dag begravede preusserne ham på gårdmand Morten Hansen Nebels mark tæt ved landevejen. Kort efter skænkede gårdmanden pladsen til det endnu eksisterende gravsted, hvor der senest i maj 1850 rejstes et mindesmærke.

7. april 2012

Eltang kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Eltang kirkegård er begravet en dansk soldat, som blev såret i slaget ved Isted i 1850, døde i Fredericia, og førtes til sit hjemsogn. Gravstenen blev rejst af ”danske mænd og kvinder” og afsløret d. 7. september 1890.

Korporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 70 Nicolaj Nielsen Dahl, født 12. juli 1825 i Nørre Bjert, Eltang sogn, konfirmeret 1840 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 3. september, begravet på Eltang kirkegård 8. september. Søn af husejer og daglejer Niels Nicolajsen Dahl og Anne Jørgensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Bjert i 1850.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 29. lægd, nr. 12.
Cohen 1850/83: Nicolai Nielsen Dal Nørre-Bjert (Vejle amt).

6. april 2012

Bramdrup kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

Efter slaget ved Kolding i 1849 blev elleve danske soldater begravet på Bramdrup kirkegård. 25 år senere – nærmere bestemt den 2. maj 1874 – afsløredes et mindesmærke på kirkegården. Det var sognets egne beboere, der tog initiativet. Resultatet er en 140 cm høj granitmur, der danner basis for en varde af mange forskellige sten, som vejopsynsmand Staal havde samlet på egnen. Øverst troner et jernkors. Mindesmærkets samlede højde er 285 cm. I granitmuren er indsat en mindetavle af kalksten med navnene på de faldne soldater.

1. Korporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 2 Søren Hansen, født 26. oktober 1822 i Kvorup, Kvong sogn, Ribe amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Hans Hansen Falk og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Lintrup, Holsted sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 57. lægd, nr. 30.
Cohen 1849/109: Søren Hansen Qvorup (Ribe amt).

2. Korporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 9 August Bendt Andersen, født 3. april 1828 i København (Frelsers), konfirmeret 1842 sst. (Frue), faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af arbejdsmand, senere kaffe- og theskænker Jørgen Andersen og Anne Kirstine Kjøbe.
Boede hjemme hos sin moder i Prinsensgade 372 på Christianshavn i 1845. Han stod da i lære som væver. 
Cohen 1849/109: Bendt August Andersen (København).

3. Underkorporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 17 Hans Nielsen, født 3. oktober 1823 i Lykkeskær, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1838 i Gørding, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Niels Thomsen og Karen Hansdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Nørre Gørding, Gørding sogn. – Tjenestekarl hos pastor Rosenvold i Gørding præstegård i 1840.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 10. lægd, nr. 32.
Cohen 1849/109: Hans Nielsen Lykkeskjær (Ribe amt).

4. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 123 Hans Knudsen, født 24. marts 1826 i Gejsing, Anst sogn, Ribe amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Knud Hansen og Else Nielsdatter.
Tjenestekarl i Vester Gesten, Gesten sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 84. lægd, nr. 36.
Cohen 1849/109: Hans Knudsen Geissing (Ribe amt).

5. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 73 Jeppe Pedersen, født 29. januar 1826 på Kirkeby mark, Hornstrup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Peder Jeppesen og Maren Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrulle for Vejle amt 1846, 62. lægd, nr. 61.
Cohen 1849/109: Jeppe Petersen Kirkebymark (Vejle amt).

6. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 153 Mads Johansen, født 20. december 1821 i Mørup, Nørup sogn, Vejle amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Johan Madsen og Karen Iversdatter.
Mads’ yngre bror Peder Johansen faldt ved Fredericia 6. juli 1849.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 73. lægd, nr. 148.
Cohen 1849/109: Mads Johansen Mørup (Vejle amt).

7. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 69 Mads Nielsen Hansen, født 29. september 1825 i Sølsted, Abel sogn, Tønder amt, konfirmeret 1840 i Daler, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Søren Hansen og Marianne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Nørby, Visby sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 90. lægd, nr. 1.
Cohen 1849/109: Mads Nielsen Abel (Ribe amt).

8. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 49 Christen Laustsen, født 20. september 1826 i Nørå, Bramming sogn, Ribe amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Laust Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 16. lægd, nr. 6.
Cohen 1849/109: Christen Laustsen Nøraae (Ribe amt).

9. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 197 Peter Christian Pedersen, født 8. marts 1824 i Øster Brønderslev, Øster Brønderslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Kolding 23. april, 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af daglejer Peder Jørgensen og Maren Andreasdatter.
Dømt for tyveri ved Dronninglund herreds ekstraret 28.10.1844 og hensat i forbedringshuset i Viborg, hvorfra han hjemsendtes 8. februar 1846.
Hovedrullen for Hjørring amt 1850, 60. lægd, nr. 139.
Cohen 1849/126: Peter Christian P. Brønnslev (Hjørring amt).

10. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 54 Espen Pedersen, født 29. juli 1822 i Vodstrup, Tødsø sogn, Thisted amt, savnet efter kampene ved Kolding 23. april, formentlig straks død og begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af indsidder og daglejer Peder Espensen og Kirsten Andersdatter.
Boede hjemme hos sin mor i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 98. lægd, nr. 72.
Cohen 1849/119: Espen Petersen Vodstrup

11. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 266 Niels Larsen, født 1. november 1821 i Lavbjerghus, Odby sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 sst., savnet efter kampene ved Kolding 23. april, formentlig straks død og begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af bolsmand Lars Christian Christensen og Johanne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 61. lægd, nr. 36.
Cohen 1849/119: Niels Larsen Langberghuus.

Hvidovre kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

Danske våbenbrødre opsatte den 25. juli 1868 en mindetavle i Hvidovre kirke med navnene på 17 soldater, der satte livet til i de to slesvigske krige. Tavlen hænger på skibets sydvæg.

To af de faldne havde ingen tilknytning til Hvidovre sogn: Jens Jørgensen (nr. 4) stammede fra Vigerslev på Fyn og Frands Sørensen (nr. 14) fra Vejerslev på Mors. Her har man fejlagtigt troet, at det drejede sig om landsbyen Vigerslev i Hvidovre sogn.

1. Korporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 8 Jacob Olesen, født 29. marts 1828 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, konfirmeret 1842 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af husmand og kræmmer Ole Hansen og Anne Jacobsdatter.
Markør i København.
Ifølge Stadens lægdsrulle kom han ikke til session i 1849, men ”skal som Frivillige være ved Arméen”. Trods fraværet blev han udskrevet som soldat, men i januar 1850 dukkede han ikke op på eksercerskolen. Københavns Politi undersøgte sagen og skrev i marts, at ”han skal være skudt i Krigen”. Regimentets stambog oplyser, at han stod i Aalborg amts 70. lægd, men dette synes ikke korrekt.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 2263.
Cohen 1849/129: Jacob Olsen.

2. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 194 Christen Larsen, født 14. april 1820 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder og daglejer Lars Larsen og Ellen Larsdatter.
Tjenestekarl hos skomagermester Gjern i Sankt Pederstræde i København i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1850, 1. lægd, nr. 180.
Cohen 1848/83: Christian Larsen Waldbye (Københavns amt).

3. Menig ved 1. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 164 Peder Mogensen, født 4. december 1821 i Ballerup, Ballerup sogn, Københavns amt, konfirmeret 1836 sst., såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 30. april, begravet på Friedrichsberg kirkegård 2. maj. Søn af husmand Mogens Larsen og Johanne Pedersdatter.
Ankom som tjenestekarl til Vigerslev mark, Hvidovre sogn i 1846.
Hovedrullen for Københavns amt 1850, 1. lægd, nr. 191.
Cohen 1848/83: Peter Maagensen Ballerup (Københavns amt).

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 170 Jens Jørgensen, født 15. november 1825 i Vigerslev, Vigerslev sogn, Odense amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jørgen Jensen og Kirsten Rasmusdatter.
Tjenestekarl hos pastor Lund i Vigerslev præstegård i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 60. lægd, nr. 92.
Cohen 1849/107: Jens Jørgensen Viggerslev.

5. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård. Søn af husmand og skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 1. lægd, nr. 91.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye.

6. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, menig nr. 267 Rasmus Christensen, født 6. marts 1828 i Hvidovre, Hvidovre sogn, konfirmeret 1842 sst., død af tyfus på Flensburg lazaret 5. februar 1851, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdmand Christen Rasmussen og Karen Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Hvidovre i 1850.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 1. lægd, nr. 101.
Cohen 1850/50: Rasmus Christensen Hvidovre (Københavns amt).

7. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, menig nr. 38 Hans Rasmussen, født 10. februar 1827 i Skovlunde, Ballerup sogn, Københavns amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 31. marts 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 5. april. Søn af indsidder og daglejer Rasmus Hansen og Mette Larsdatter.
Plejebarn hos gårdmand Hans Poulsen, Ballerup. – Skræddersvend i Ballerup i 1845, men flyttede to år senere til Hvidovre sogn.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 13. lægd, nr. 100.
Cohen 1849/103: Hans Rasmussen Skovlund.

8. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 127 Erik Nielsen, født 30. april 1824 i Hvidovre, Hvidovre sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 13. december 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 18. december. Søn af husmand Niels Eriksen og Ellen Rasmusdatter.
Boede hjemme hos moderen i Hvidovre i 1850.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 1. lægd, nr. 89.
Cohen 1850/69: Erik Nielsen Hvidovre (Københavns amt).

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 180 Hans Peter Berthelsen, født 4. juni 1837 på Frederiksberg, konfirmeret 1851 i Valby, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg kirkegård 12. februar. Søn af skrædder Peder Bertelsen og Kirsten Hansdatter.
Ankom med forældrene til Valby senest 1845. – Menig i Sølvgadens kaserne i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 3. lægd, nr. N/42.
Cohen 1864/149: Hans Peter Berthelsen Frederiksberg.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 425 Ole Larsen, født 18. juni 1839 i Ringsbjerg, Sædder sogn, Præstø amt, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg kirkegård 12. februar. Søn af gårdbestyrer Anders Andersen, Gørslev og tjenestepige Kirsten Larsdatter, Ringsbjerg.
Forældrene var ikke gift, og Ole kom i pleje hos sin morfar og mormor i Ringsbjerg. – Tjenestekarl hos dyrlæge Andresen i Store Heddinge i 1860, men flyttede 2-3 år senere til Hvidovre sogn.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 3. lægd, nr. N/16.
Cohen 1864/152: Ole Larsen Kogsbjerg (if. lazaretlisten: Ringsbjerg).

11. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 278 Søren Jørgensen, født 12. februar 1837 i Laveskov, Asminderød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., faldet i en forpostfægtning 20. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar. Søn af gårdmand Jørgen Hansen og Karen Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Laveskov i 1860. Flyttede fra København til Valby tre år senere.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 187.
Cohen 1864/96: Søren Jørgensen Laveskou.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 521 Poul Larsen, født 20. juni 1840 i Hvidovre, Hvidovre sogn, konfirmeret 1854 sst., savnet efter kampene ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af husmand Lars Poulsen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl hos høker Orths enke på Vimmelskaften i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/2454.
Cohen 1864/88: Poul Larsen Hvidovre.

13. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 405 Johan Cornelius Bencke, født 24. april 1830 i København (Fødselsstiftelsen), faldet ved Dybbøl 2. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af tjenestepige Johanne Marie Corneliusdatter.
Voksede op hos sin morfar Cornelius Engelbrechtsen, der var fisker i Ålsgårde, Hellebæk sogn. – Smedelærling i København, men flyttede som grovsmed til Vigerslev ca. 1857.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1857, 13. lægd, nr. G/352.
Cohen 1864/130: Johan Carolus Benke Kjøbenhavn.

14. Konstabel ved Artilleriet, 10. batteri (Mønster), nr. 52 Frands Sørensen, født 21. juli 1840 i Vejerslev, Vejerslev sogn, Thisted amt, såret ved Dybbøl 14. april 1864, død på Augustenborg lazaret 15. april. Søn af indsidder og daglejer Søren Frandsen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl på Dueholm hovedgård på Mors i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 259. lægd, nr. 122.
Cohen 1864/79: Frantz Sørensen Veierslev.

15. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 316 Søren Mortensen, født 24. maj 1836 i Bjergskovhuse, Kirke Såby sogn, Roskilde amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Morten Madsen og Maren Sørensdatter.
Flyttede fra København til Hvidovre sogn ca. 1861.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 3. lægd, nr. M/13.
Cohen 1864/92: Søren Mortensen Bjergskovhuse.

16. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 172 Peder Eriksen, født 27. september 1836 i Hvidovre, Hvidovre sogn, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Erik Christensen og Gertrud Hansdatter.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 3. lægd, nr. 145.
Ses ikke hos Cohen.

17. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 558 Johannes Larsen, født 19. april 1837 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, Københavns amt, konfirmeret 1851 sst., såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 23. juli, begravet på Randers Østre kirkegård 23. juli. Søn af husmand Lars Pedersen og Maren Johannesdatter.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 3. lægd, nr. 162.
Cohen 1864/89: Johannes Larsen Valdby.