26. august 2014

Svendborg, Assistens kirkegård

Svendborg købstad, Svendborg amt


Fra byens to lazaretter (Borgerskolen og San Francisco) blev der i 1864 begravet 28 danske soldater på assistenskirkegården ved Valdemarsgade. Tre år senere satte byen et stort monument ved krigergravene, der blev afsløret på kongeparrets sølvbryllupsdag den 26. maj 1867. Allerede i krigsåret havde fru Lind syet små Dannebrogsflag til alle gravene. Komitéen til bevarelse af krigergravene på Svendborg Assistens Kirkegård arrangerer hvert år på Kristi Himmelfartsdag en procession fra byens torv til kirkegården. Der vajer altid flag på gravene.

Foruden de 28 krigergrave er der en 29. gravsten, lagt over en 20-årig kobbersmedelærling, der omkom ved en granats sprængning. Han var ikke soldat, men blev begravet sammen med soldaterne.

Det må være en fejl, at der er anbragt to gravstene over menig Niels Hansen Vellev fra 8. Regiment, 6. kompagni, nr. 401, men det skyldes muligvis, at soldatens navn er indført i både Vor Frue og Nikolaj kirkebøger. Den ene af di
sse skulle retteligt have båret navnet på trænkusk Jens Laue Knudsen Skødstrup. Yderligere to soldater døde i Borgerskolens lazaret, men blev begravet i hhv. Hundstrup (Niels Hansen Vejstrup) og Rudkøbing (Peter Christian Hansen Aasø).

Gravstenene er anbragt i (næsten) kronologisk rækkefølge fra nord til syd, med kobbersmedelærlingens gravsten længst mod syd.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 183 Anders Larsen Lunde, født 22. november 1830 i Randers, konfirmeret 1845 sst., såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Borgerskolens lazaret 2. marts, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 6. marts (Frue kirkebog). Søn af tjenestekarl Lars Andersen Lunde og Marie Dorthea Sørensdatter.
Anders' forældre var ikke gift. Ved fødslen var faderens navn blot opgivet som Lars Langdam, der tjente hos købmand Prip. Faderen, der stammede fra Lunde i Lerup sogn i Vendsyssel, giftede sig i 1840 i Randers med Maren Frederiksdatter og tog sønnen til sig. Her boede han stadig i 1845, da han blev konfirmeret. I 1860 var han tjenestekarl hos værtshusholder Frederik Holst i Randers. Hans forbindelse til Pindstrup i Marie Magdalene sogn på Djursland har jeg ikke kunnet finde spor af. Præsten ved Vor Frue kirke i Svendborg antyder ellers, at Anders skulle være gift og bosiddende i Pindstrup.
Cohen 1864/170: Anders Linde.

2. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 266 Christen Jensen, født 11. september 1838 i Skadborghus, Staby sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 sst., død af brystbetændelse på Borgerskolens lazaret 8. marts 1864, begravet på Svendborg kirkegård 14. marts (Frue kirkebog). Søn af husmand og væver Jens Christian Laustsen og Karen Christensdatter.
Kusk på Nørre Vosborg, Ulfborg sogn i 1855.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 22. lægd, nr. 77.
Cohen 1864/127: Christen Jensen Skadberghuus.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 83 Niels Pedersen, født 28. juli 1833 i Madumflod, Madum sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1848 sst., såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Borgerskolens lazaret 13. marts, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 14. marts (Frue kirkebog). Søn af husmand Peder Nielsen og Anne Margrethe Jørgensdatter.
Tjenestekarl hos gårdmand Niels Sørensen i Madumkær i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 26. lægd, nr. 48
Cohen 1864/144: Niels Petersen Madum Flod.

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 350 Peder Eriksen, født 27. april 1840 i Rue, Skibet sogn, Vejle amt, død af tyfus og blodgang på Borgerskolens lazaret 26. marts 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 31. marts (Vor Frue kirkebog). Søn af husmand Erik Pedersen og Cathrine Magdalene Olesdatter.
Tjenestekarl i Knabberup, Skibet sogn 1860.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 42. lægd, nr. M/10.
Cohen 1864/117: Peter Erichsen Ruhee.

5. Trænkusk og militærarbejder ved Svendborg lazaret nr. 37 Laurits Christian Pedersen Østergaard, født 17. april 1839 i Holstebro, konfirmeret 1853 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 2. april, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 6. april (Nikolaj kirkebog). Søn af klodsmager Peder Jensen Østergaard og Marie Lauritsdatter.
Handelsbetjent i Randers. 
Tilgangsrullen for Randers amt 1859, 130. lægd, nr. J/2485.
Ses ikke hos Cohen.

6. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 47 Christen Hansen, født 19. maj 1830 i Hjortkær, Grimstrup sogn, Ribe amt, død af tyfus på San Francisco lazaret 9. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 12. april (Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Hans Christensen og Anne Nielsdatter.
Husmand i Øllufgårde, Vester Nebel sogn, hvor han var gift med Gertrud Kirstine Laustsdatter. Efter hans død giftede enken sig i 1865 med Jørgen Rasmussen.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 44. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/109: Christen Hansen Hjortkær.

7. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 100 Niels Pedersen, født 5. juli 1834 i Herfølge, Herfølge sogn, Præstø amt, konfirmeret 1849 sst., død af tyfus og blodgang på Borgerskolens lazaret 20. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 22. april (Frue kirkebog). Søn af husmand og hjulmand Peder Svendsen og Anne Jacobsdatter.
Efter korte ophold i Køge og København, flyttede Niels til Høje Taastrup sogn i 1858, hvor han tjente hos postholder Christen Christensen.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1858, 22. lægd, nr. H 287.
Cohen 1864/140: Niels Petersen Herfølge.

8. Trænkusk og sygevogter ved Svendborg lazaret nr. 76 Jens Laue Knudsen, født 1. februar 1841 i Skødstrup, Skødstrup sogn, Randers amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 24. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 26. april (Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Knud Christensen og Maren Jensdatter.
Hjulmand i Skødstrup 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 3. lægd, nr. 126.
Ses ikke hos Cohen.

9. Underkorporal ved Artilleriet, 10. Batteri (Mønster), nr. 41 Hans Adrianus Jørgensen, født 4. marts 1841 i Skærbæk mølle, Lintrup sogn, Haderslev amt, såret ved Dybbøl 7. april 1864, død af rosen og kramper på Borgerskolens lazaret 13. april, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 17. april (Frue kirkebog). Søn af mølleejer Carl Andreas Jørgensen og Cathrine Schaffhardt.
Boede hos forældrene i Skærbæk mølle i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 381.
Cohen 1864/79: Hans Hadrianus Sørensen Skjærbek.
10. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 401 Niels Hansen, født 8. oktober 1839 i Vellev, Vellev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af brystbetændelse og tyfus på Borgerskolens lazaret 26. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Frue kirkebog). Søn af husmand Hans Jensen og Dorthe Jensdatter.
Tjenestekarl i Langå, Langå sogn i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 94. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/121: Niels Hansen Vellev.

11. Civilkusk ved Hovedkvarteret, nr. 681 Heinrich Clausen, født ca. 1832 i Flensburg amt, død af koldbrand på San Francisco lazaret 28. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Nikolaj kirkebog).
Han er sandsynligvis identisk med den 11-årige dreng Heinrich Clausen, der boede hos sin moder, enken Birgitte Simonsen i Flensburg i 1845. Ifølge Svendborg dødsanmeldelsesprotokol stammede han fra Store J... [resten ikke udfyldt] og dødsfaldet blev anmeldt til Flensburg amt.
Ses ikke hos Cohen, da han var civil.

12. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 477 Niels Rasmussen, født 30. juni 1840 i Veksø, Veksø sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af lungebetændelse på San Francisco lazaret 27. april 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 29. april (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Rasmus Nielsen og Dorthe Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Veksø i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 3. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/97: Niels Rasmussen Vexø.

13. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 364 Niels Andersen, født 14. januar 1837 i Keldernæsskov, Stokkemarke sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 3. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 4. maj (Nikolaj kirkebog). Søn af parcellist Anders Jørgensen Smed og Frederikke Frederiksdatter.
Avlskarl hos gæstgiver Høier i Stokkemarke i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 232. lægd, nr. 77.
Cohen 1864/93: Niels Andersen Kjeldernæsskov.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 579 Niels Nielsen Jensen, født 8. august 1841 i Øster Bregninge, Bregninge sogn, Ærø herred, Svendborg amt, såret ved vådeskud, død af koldbrand på San Francisco lazaret 5. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 8. maj (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Jens Pedersen Hansen og Else Nielsdatter.
Tjenestekarl hos gårdejer Peder Brandt i Øster Bregninge i 1860.
Landrullen for Nordborg amt 1863, 90. lægd, nr. 11.
Cohen 1864/149: Niels Nielsen Jensen Øster Bregninge.

15. Sygevogter på Svendborg lazaret, nr. 1208 Lars Jensen, født 28. juli 1839 i Gundslev, Gundslev sogn, Maribo amt, død af tyfus på Borgerskolens lazaret 18. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 20. maj (Frue kirkebog). Søn af gårdmand og sognefoged Jens Hansen Kappel, D.M., og Margrethe Johansdatter.
Boede endnu hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 182. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/176: Lars Jensen Maribo.

16. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 270 Christen Jensen, født 8. oktober 1839 i Pedersborg, Aulum sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 20. maj 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 23. maj (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og snedker Jens Christensen og Marianne Sørensdatter.
Snedker i Ljørring, Aulum sogn 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 48. lægd, nr. 71.
Cohen 1864/120: Christen Jensen Petersborg.

17. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 486 Frederik Jensen, født 3. maj 1839 i Sibberup, Rønnebæk sogn, Præstø amt, konfirmeret 1853 sst., såret ved Dybbøl 8. april 1864, død på Borgerskolens lazaret 22. maj, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 26. maj (Frue kirkebog). Søn af husmand Jens Rasmussen og Louise Jensdatter.
Tjenestekarl i Tappernøje kro, Snesere sogn i 1860. Hans navn findes også på mindestenen i Næstved.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 63. lægd, nr. 93.
Cohen 1864/149: Frederik Jensen Sibberup.

18. Konstabel ved Artilleriet, 11. Batteri (Fallesen), nr. 249 Peder Jensen, født 17. oktober 1839 i Underup, Underup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af brystbetændelse på Borgerskolens lazaret 1. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 4. juni (Frue kirkebog). Søn af husmand Jens Pedersen og Anne Margrethe Sørensdatter.
Snedker i Underup i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 67. lægd, nr. 51.
Cohen 1864/80: Jensen Unnerup.

19. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 371 Ole Peter Nielsen, født 27. december 1840 i Skjoldelev, Lading sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 19. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 21. juni (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand Niels Olesen og Anne Kirstine Hansdatter.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1858, 58. lægd, nr. H/103.
Cohen 1864/160: Ole Peter Nielsen Skjoldelev.

20. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 543 Jens Gundersen, født 5. februar 1838 i Manstrup, Bejstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Borgerskolens lazaret 21. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 23. juni (Frue kirkebog). Søn af gårdmand Gunder Jensen og Maren Christensdatter.
Tjenestekarl hos stedfaderen i Manstrup i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 73. lægd, nr. 43.
Cohen 1864/121: Jens Gundersen Maustrup [sic!]

21. Frivillig menig ved 11. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 21 Lucas Jensen, født 14. februar 1839 i Øster Skibelund, Vejen sogn, Ribe amt, konfirmeret 1853 sst., død af difteritis og tyfus på Borgerskolens lazaret 29. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 1. juli (Frue kirkebog). Søn af gårdmand Jens Sørensen og Gunder Christensdatter.
Boede hjemme hos moderen i Øster Skibelund i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 21. lægd, nr. 113.
Cohen 1864/134: Lucas Jensen Ø. Skibslund.

22. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 289 Peder Nielsen, født 6. september 1836 i Assenbølle, Olstrup sogn, Maribo amt, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 13. juli 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 16. juli (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og bødker Niels Jørgensen og Maren Pedersdatter.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1861, 248. lægd, nr. L 90.
Cohen 1864/109: Peder Nielsen Assenbølle.

23. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 129 Anders Wenzelsen, født 24. maj 1838 i Næsby, Vestenskov sogn, Maribo amt, konfirmeret 1852 sst., død af nyresygdom på San Francisco lazaret 15. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 18. august (Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Wenzel Andersen og Cathrine Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 254. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/117: Anders Venzelsen Næsby.

24. Konstabel ved Artilleriet, 11. Batteri (Fallesen), nr. 94 Johannes Christian Larsen, født 23. juni 1840 i Krogen, Valsgård sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1855 sst., død af hjernebetændelse på San Fransisco lazaret 27. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 30. august (Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Lars Olesen og Anne Kirstine Johannesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 412. lægd, nr. 62.
Cohen 1864/80: Larsen.

25. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 59 Jørgen Peter Asmussen, født ca. 1840 i Weesries, Munkbrarup sogn, Flensburg amt, død af tyfoid feber på San Francisco lazaret 30. august 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 2. september (Nikolaj kirkebog). Søn af daglejer Hans Asmussen og Kirstine.
Boede hos forældrene i Oxbüll, Munkbrarup sogn 1845.
Fra Harrislee if. dødsanm.prot.
Cohen 1864/135: Jørgen Peter Asmussen.

26. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 510 Rasmus Sørensen, født 10. april 1839 i Anderup, Lumby sogn, Odense amt, død af vattersot på San Francisco lazaret 9. september 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 14. september (Nikolaj kirkebog). Søn af gårdmand Søren Knudsen og Mette Jensdatter.
Rasmus' forældre var ikke gift. Moderen forblev ugift og boede sammen med sin søn hos sine forældre i Anderup.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 39. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/155: Rasmus Sørensen Anderup.

27. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 413 Jørgen Pedersen, født 27. januar 1839 i Blans, Stokkemarke sogn, Maribo amt, konfirmeret 1853 sst., død af hjernebetændelse på San Francisco lazaret 22. september 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 27. september (Nikolaj kirkebog). Søn af husmand og væver Peder Sørensen og Anne Kirstine Jensdatter.
Tjenestekarl i Blans i 1860. Ifølge regimentets officielle tabsliste var hans fornavn Jørgen.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 232. lægd, nr. 111.
Cohen 1864/114: Jens [sic!] Petersen.

28. Militærarbejder ved 2. Trænkuskedepot, nr. 1894 Ole Olesen, født 7. marts 1838 i Juellinge møllehus, Hellested sogn, Præstø amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på San Francisco lazaret 8. januar 1865, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 10. januar (Nikolaj kirkebog). Søn af indsidder Ole Pedersen og Bodil Poulsdatter.
Ole blev født samme dag, som hans fader blev fundet død i staldene på Juellinge hovedgård, og blev derfor opkaldt efter ham. Moderen kunne ikke have ham, så sognet satte Ole i pleje hos husmand Niels Larsen og Inger Hansdatter i Hellested. Senere blev han tjenestekarl hos en gårdmand på Hellested overdrev. Ved sessionen i 1862 blev han anset som "spinkel", men egnet som militærarbejder.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 24. lægd, nr. 88.
Ses ikke hos Cohen.

29. Kobbersmedelærling Frederik Rasmus Houlberg, født 3. januar 1844 i København (Trinitatis), konfirmeret 1858 i Svendborg (Nikolaj), såret ved granatskud, amputeret, død på San Francisco lazaret 3. juni 1864, begravet på Svendborg Assistenskirkegård 8. juni (Nikolaj kirkebog). Søn af arbejdsmand Peder Rasmussen Houlberg og Anne Elisabeth Lønholdt.
Lærling hos kobbersmedemester Jørgen Johan Lindegaard, Svendborg, der indrykkede en dødsannonce i Svendborg Amtstidende.
Ses ikke hos Cohen, da han var civil.

23. august 2014

Gunderup sogn, Lundby

Fleskum herred, Aalborg amt

De sidste kampe i 1864 fandt sted den 3. juli på marken syd for landsbyen Lundby, der ligger ca. 10 km sydøst for Aalborg. De danske tab var store og soldaterne blev begravet flere steder: Gunderup, Aalborg, Nørresundby, Hobro og Randers samt København og Stockholm. På slagmarken rejstes det store monument i 1914 og 50 år senere føjedes en stor stentavle til monumentet med navnene på de faldne danske soldater.

Note: En af de danske soldater (Heinze) faldt ved Hedegårdene ved Hadsundvej i Sønder Tranders sogn.


1. Svensk frivillig premierløjtnant ved 1. Infanteriregiment Pehr Johan Conrad Betzholtz, født 21. marts 1827 på Övre Manilla djurgård ved Stockholm, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 28. juli, bisat i Aalborg Budolfi kirke 8. august, begravet på Stockholm Maria kirkegård 15. oktober. Søn af trädgårdsmestare (gartner) Betzholtz og Ebba Sophia Söderqvist.
Handelsbetjent. Volontør ved Livregimentets dragoner 1846. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 1849-50, blev ved afskeden i 1851 udnævnt til sekondløjtnant. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1850, ved Lifbeväringsregimentet 1859. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 14. april 1864.
Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1851.
Cohen 1864/87: Conrad Beckholtz (!)

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Olai), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af husmand Henrik Isaksen og Pouline Hansdatter.
Familien flyttede til Toelt, Asminderød sogn senest 1845. Boede hjemme hos forældrene i Lillerød, Lillerød sogn i 1860. – Hans navn findes på mindetavlen i Asminderød kirke.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 236.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør.

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 239 Christian Jørgen Christensen, født 2. februar 1835 i København (Frelsers), konfirmeret 1849 sst. (Frelsers), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af arbejdsmand Jørgen Christensen og Bodil (Bolette) Olesdatter.
Han efterlod en hustru.
Staden Københavns rulle 1851, nr. Æ/12.215
Cohen 1864/89: Christian Jørgen Christensen Kjøbenhavn.

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 529 Ernst Christoffer Martinsen, født 25. februar 1835 i Tønder, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af bagermester Heinrich Carl Georg Martinsen og Anne Helene Henningsen.
Staden Københavns rulle 1863, nr. N/1129
Cohen 1864/89: Ernst Christoffer Martinsen Tønder.

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 310 Jens Peter Pedersen, født 5. marts 1837 i Viborg (Sortebrødre), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af daglejer Peder Jensen og Johanne Jensdatter.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/1745.
Cohen 1864/89: Jens Peter Petersen Viborg.

6. Frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 568 Friedleif Edouardo Sørensen, født 6. september 1837 i Sejling præstegård, Sejling sogn, Viborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Nørresundby kirkegård 8. juli. Søn af sognepræst Søren Møller Sørensen og Jutta Caroline Cecilie Hasselriis. Ugift.
Student 1856 (Aarhus), cand.jur. 1864. – Han boede som student på Christianshavn i 1860.
Ifølge Aalborg Stiftstidende henstod Sørensens kiste i Gunderup kirke, men familiemedlemmer førte den 6. juli kisten til Aalborg, hvorfra det var planen at sende den til Sjælland, sikkert til Esbønderup kirke, hvor faderen var præst. Men Sørensens kiste endte dog på kirkegården i Nørresundby. Seks uger senere blev den svenske frivillige Ekström begravet ved hans side.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/2308.
Cohen 1864/89: Friedleif Edvard Sørensen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1852 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård 6. juli. Søn af husmand Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Tune kirke.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 64. lægd, nr. 46.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum (!)

8. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 365 Hans Jensen Matzen Aalunde, født 1840 i Flensburg, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af daglejer Jens Matzen Aalunde og Trinke Iversen.
Malersvend i København. Hans fader stammede fra landsbyen Ålunde i Fåborg sogn ved Varde.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/2585.
Cohen 1864/89: Hans Jensen Matzen Alunde Flensborg.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 233 Christian Pedersen, født 12. februar 1837 i Ravnsnæs, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Peder Sørensen og Anne Hansdatter.
Hans findes også på mindetavlen i Birkerød kirke.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1860, 52. lægd, nr. K/441.
Cohen 1864/89: Christen Petersen Ravnsnæs.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 346 Carl Henrik Wilhelm Flyge, født 3. november 1839 i Flensburg (Skt. Mariæ), konfirmeret 1854 i København (Trinitatis), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af skomagermester Johan Christian Flyge og Lucia Dorthea Berg.
Familien flyttede til København senest 1841. – Arbejdsmand i København. Gift 1863 med Caroline Wilhelmine Petersen.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/1602
Cohen 1864/89: Carl Vilhelm Henrik Flyge Kjøbenhavn.

11. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 560 Hans Peter Jensen, født 10. april 1837 i Asminderød, Asminderød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Asminderød i 1860. – Hans navn findes på mindetavlen i Asminderød kirke.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 34. lægd, nr. 180.
Cohen 1864/89: Hans Peter Jensen Asminderød.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 595 Christian Emilius Schmidt, født 7. maj 1838 i København (Holmens), konfirmeret 1852 i Valby (Frederiksborg amt), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af smedesvend ved Søetaten Daniel Pedersen Schmidt og Nicoline Christiane Sørensen.
Snedkersvend i København.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/1107.
Cohen 1864/89: Christian Emil Schmidt Kjøbenhavn.

13. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 596 Ole Peter Hansen, født 23. april 1841 i Lundtofte, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af spækhøker Hans Jensen Hansen og Anne Sophie Nielsdatter.
Hans navn findes på mindetavlen i Lyngby kirke ved København.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1861, 2. lægd, nr. L/802.
Cohen 1864/89: Ole Peter Hansen Lundtofte.

14. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 255 Peder Olsen, født 14. februar 1839 i Kolding, konfirmeret 1853 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af hestehandler Ole Olsen og Mette Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl hos en avlsmand i Mariager 1860.
Tilgangsrullen for Randers amt 1859, 132. lægd, nr. J/151.
Cohen 1864/89: Peter Ohlsen Kolding.

15. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 374 Lars Nielsen, født 28. juli 1830 i Jyllinge, Jyllinge sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Niels Jørgensen og Dorthe Larsdatter.
Indsidder og tømrer i Gundsømagle, Gundsømagle sogn i 1860. Gift ca. 1857 med Anne Andersdatter.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1861, 43. lægd, nr. J/113.
Cohen 1864/89: Lars Nielsen Jellinge.

16. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 212 Hans Peter Nielsen, født 4. marts 1839 i Rye, Rye sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1853 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af skrædder Niels Madsen og Karen Jensdatter.
Flyttede til Frederiksberg 1862.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 2. lægd, nr. M/120.
Cohen 1864/89: Hans Peter Nielsen Rye.

17. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, Københavns amt, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Hjulmagersvend i Nærum i 1860. Han efterlod en hustru. – Hans navn findes også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 19. lægd, nr. M/1.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum.

18. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 176 Hans Larsen, født 21. august 1839 i Stensby, Kalvehave sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Lars Rasmussen og Anne Marie Hansdatter.
Tjenestekarl i færgegården i Kalvehave i 1860, men flyttede kort efter til København.
Staden Københavns rulle 1861, nr. L/1154.
Cohen 1864/89: Hans Larsen Steensby.

19. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 223 Anders Olesen, født 8. august 1839 i Mønge, Vejby sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Ole Larsen og Kirsten Johansdatter.
Tjenestekarl i Skovlund, Tikøb sogn 1860.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1861, 44. lægd, nr. L/213.
Cohen 1864/89: Anders Olsen Mønge.

20. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 573 Niels Larsen, født 31. januar 1837 i Skovlunde, Ballerup sogn, Københavns amt, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af bolsmand Lars Olesen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Skovlunde i 1860. – Ballerup Museum ejer et mindeblad for Niels Larsen.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 9. lægd, nr. 120.
Cohen 1864/89: Niels Larsen Skovlunde.

21. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 558 Johan Frederik Wilhelm Heinze, født 28. december 1836 på Holmegårds glasværk, Fensmark sogn, Præstø amt, faldet ved Hedegårdene 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af glasmager Johann Georg Friedrich Heinze og Marie Susanne Wilhelmine Wiegel.
Glaspuster på Nørrebro Glasværk ved København i 1860. Han efterlod en hustru og to børn.
Cohen 1864/87: Johan Vilhelm Frederik Heintze Slesvig.

22. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 454 Lars Svendsen, født 19. oktober 1835 i Tisvilde, Tibirke sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1850 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Svend Bendtsen og Gunild Laursdatter. 
Hjulmand i Kollerød, Lynge sogn i 1860. Gift med Anne Margrethe Larsdatter.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1859, 10. lægd, nr. J/201.
Cohen 1864/89: Lars Svendsen Tiisvilde.

23. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 637 Niels Nielsen, født 3. december 1834 i Ørsted, Ørsted sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 18. oktober, begravet på Hobro Søndre kirkegård 22. oktober. Søn af husmand og skomager Jens Nielsen og Juliane Frederikke Holmgreen.
Skomagersvend hos sin far i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 58. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/89: Niels Nielsen Ørsted.

24. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 436 Rasmus Pedersen, født 14. september 1835 i Buddinge, Gladsaxe sogn, Københavns amt, konfirmeret 1850 sst., såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, amputeret, død på Hobro lazaret 14. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 16. juli, optaget og begravet på Gladsaxe kirkegård 28. august. Søn af husmand Peder Andersen og Kirsten Henriksdatter.
Tjenestekarl hos pastor Kalkar i Gladsaxe præstegård i 1860. 
Staden Københavns rulle 1853, nr. C/687.
Cohen 1864/89: Rasmus Petersen Buddinge.

25. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 630 Niels Larsen, født 30. maj 1834 i Jyllinge, Jyllinge sogn, Roskilde amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 21. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 22. juli. Søn af husmand og tømmermand Lars Nielsen og Anne Nielsdatter.
Familien flyttede senest 1840 til Skibby sogn på Hornsherred. Cohen kalder ham fejlagtigt Søby, sikkert på grund af en fejllæsning af Skibby (eller Skiby som var den gængse stavemåde dengang).
Tilgangsrullen for Københavns amt 1857, 30. lægd, nr. G/149.
Cohen 1864/89: Niels Larsen Søby (!)

26. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 364 Rasmus Madsen, født 18. februar 1838 i Kværndrup, Svendborg amt, konfirmeret 1852 i Gudbjerg, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 12. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 14. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Johanne Marie Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Ellerup, Gudbjerg sogn 1856. Snedkerforbundter i København i 1858. – Mindestenen i Lundby angiver fejlagtigt hans navn til R. Hansen.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/967.
Cohen 1864/89: Rasmus Madsen Overdrup.

27. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 343 Gustav Adolph Juul, født 20. maj 1833 i København (Garnisons), konfirmeret 1848 sst. (Frue), såret ved Lundby 3. juli 1864, død på Landkadetakademiets lazaret i København (Garnisons) 10. november, begravet på Garnisons kirkegård 18. november. Søn af kancellist i Generalkrigskommissariatets revisionskontor Ole Peter Juul og Anne Birgitte Willemann.
Billedhuggerlærling i København 1850, senere billedskærer i Hillerød.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1862, 63. lægd, nr. M/55.
Cohen 1864/89: Gustav Adolf Juul København.

28. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 558 Johannes Larsen, født 19. april 1837 i Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt, konfirmeret 1851 sst., såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 23. juli, begravet på Randers Østre kirkegård 23. juli. Søn af husmand Lars Pedersen og Maren Johannesdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Hvidovre kirke.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 3. lægd, nr. 162.
Cohen 1864/89: Johannes Larsen Valdby.

29. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 443 Hans Christian Rasmussen, født 26. juni 1835 i Tåstrup, Keldby sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af parcellist Rasmus Rasmussen og Bodil Jørgensdatter.
Tjenestekarl hos urtekræmmer Wolstrup i Holmensgade i København i 1860. – Hans navn findes på mindetavlen i Keldby kirke.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/653.
Cohen 1864/89: Hans Christian Rasmussen Kjøbenhavn (!)

30. Svensk frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 598 Robert Emil Ekström, født 23. februar 1840 i Vänersborg, Vänersborg församling (Älvsborg län), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død i Nørresundby præstegård 15. august, begravet på Nørresundby kirkegård 19. august. Søn af handlende Robert William Ekström og Emilia Mehlen.
Manufakturhandler i Göteborg. Frivillig menig i dansk krigstjeneste. Deltog i kampen ved Lundby 3. juli 1864. Hans navn findes også på det store monument over de skandinaviske frivillige på Kastellet i København.
Cohen 1864/89: Robert Emil Ekstrøm Gøthaborg.

31. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 635 Julius Adam Bernhard Kuhlmann, født 17. juli 1835 i København (Petri), konfirmeret 1850 sst. (Petri), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 4. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 5. juli. Søn af murermester, arkitekt Jacob Peter Kuhlmann og Bodil Marie Nielsen.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1859, 71. lægd, nr. J/242.
Cohen 1864/89: Julius Adam Bernhardt Kuhlmann Kjøbenhavn.

32. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 131 Niels Pedersen, født 6. november 1834 i Oppesundby, Oppesundby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 17. august, begravet på Hobro Søndre kirkegård 20. august. Søn af afbygger og hjulmand Peder Jensen og Dorthe Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Oppesundby i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 11. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/89: Niels Petersen Oppesundby.

33. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 38 Christian Wilhelm Laurits Ryberg, født 20. december 1834 i København (Holmens), konfirmeret 1849 sst. (Holmens), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 2. august, begravet på Hobro Søndre kirkegård 4. august. Søn af tømmermand Christian Frederik Ryberg og Anne Cathrine Espensen.
Brolægger i Borgergade i København i 1860.
Cohen 1864/89: Lauritz Vilhelm Ryberg Kjøbenhavn.

34. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 415 Frederik Henrik Mangels, født i Gettorf, Dänischerwohld amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 12. juli, begravet på Randers Østre kirkegård 13. juli.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/88: Frederik Hansen Mangels Gettorf.

21. august 2014

Ribe, Skt. Catharinæ kirke

Ribe købstad, Ribe amt

Ved markeringen af 50-året for 1864 blev en stor mindesten indviet i Ribe den 14. juli 1914. Stenen er skabt af arkitekt Carl Brummer. Det omfattende navnestof var tilvejebragt af rektor N.E. Øllgaard og bragt i ”Fra Ribe Amt” i 1909. Mindestenen stod oprindeligt i et lille anlæg på den nordlige side af Dagmarsgade, men blev i 1928 flyttet over gaden og hen nær Skt. Catharinæ kirkes tårn.

På stenens venstre side:

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 109 Niels Lassen Dynesen, født 26. januar 1826 i Ribe (Catharinæ), faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af rebslagermester, borgerkaptajn Jens Dynesen og Karen Nielsen.
Student 1844 (Ribe). Han studerede teologi på Københavns Universitet, da han drog i felten.
Cohen 1850/69: Niels Lassen Dynesen (Ribe amt).

2. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 321 Johannes Godsch Jensen, født 15. februar 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 sst. (Domsogn), såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie Hemmet.
Boede hjemme hos forældrene i Ribe i 1860; han ernærede sig da som landmand.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 308.
Cohen 1864/115: Johannes Gødsch Jensen Ribe.

3. Konstabel ved 4. Fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 79 Jørgen Hansen, født 31. december 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1849 sst. (Domsogn), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april. Søn af klejnsmedemester Niels Hansen og Maren Hemmet.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 1. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/82: Jørgen Hansen Ribe.

4. Underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 41 Johan Fritz Wikke, født 20. april 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1847 sst. (Domsogn), faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af daglejer Laurits Wikke og Karen Larsdatter.
Murersvend i Ribe 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 191.
Cohen 1864/108: Johan Fritz Vikke Ribe.

5. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 337 Christian Poulsen, født 11. april 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 sst. (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 13. maj, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 21. maj. Søn af skræddermester Mads Poulsen og Kirstine Marie Sørensen.
Skræddersvend i Ribe 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 314.
Cohen 1864/61: Christian Poulsen Ribe.

6. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 401 Rasmus Niels Ludvigsen Gottliebsen, født 29. februar 1840 i Ribe (Catharinæ), konfirmeret 1854 sst. (Catharinæ), faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hørsvinger Hans Ludvigsen Gottliebsen og Anne Elisabeth Termansen.
Boede hjemme hos forældrene i Ribe i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 270.
Cohen 1864/161: Rasmus Niels Ludvig Gotliebsen Ribe.

7. Menig ved 13 Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 495 Niels Hansen Clemmensen, født 18. juli 1837 i Ribe (Catharinæ), konfirmeret 1852 (Catharinæ), død under marchen på Fyn 28. april 1864, begravet på Ørslev kirkegård 1. maj. Søn af vognmand og avlsbruger Laust Clemmensen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Snedkersvend i Ribe 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 88. lægd, nr. 187.
Cohen 1864/137: Niels Hansen Clemmensen Ribe.

8. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 164 Jørgen Bruun Thygesen, født 3. august 1826 i Lustrupdal, Ribe Skt. Catharinæ landogn, Ribe amt, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Thyge Jørgensen og Karen Christoffersdatter.
Tjenestekarl i Husum, Ballum sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 8. lægd, nr. 15.
Cohen 1849/110: Jørgen Brun Thyggesen Lustrup (Ribe amt).

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 14 Hans Peter Jensen, født 29. februar 1832 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange og ifølge regimentet død på et fjendtligt lazaret. Søn af gårdmand Jens Peter Andersen og Johanne Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Sønder Farup i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 7. lægd, nr. 53.
Cohen 1864/109: Hans Peter Jensen Sønder Farup.

På stenens bagside:

10. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 53 Jeppe Pedersen, født 28. april 1831 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, Ribe amt, konfirmeret 1847 sst., død af koldbrand på Københavns lazaret 6. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 10. maj. Søn af kvartottingsejer Peder Jespersen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Tjenestekarl hos apoteker Linde i Ribe i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 7. lægd, nr. 42.
Cohen 1864/109: Jeppe Petersen Sønder Fardrup.

11. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 36 Christian Laustsen, født 1. maj 1830 i Vester Vedsted, Vester Vedsted sogn, Ribe amt, konfirmeret 1845 sst., faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af husmand Laust Laustsen Janniksen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 7. lægd, nr. 34.
Cohen 1864/110: Christian Laustsen Vester Vedsted.

12. Halvbefaren på fregatten Gefion Johannes Hansen, født 17. november 1831 på Mandø, Mandø sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 sst., faldet ombord på Gefion 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af søfarende Hans Hansen Gregersen og Karen Johannesdatter.
Boede hjemme hos moderen på Mandø i 1845.
Cohen 1849/143: Johannes Hansen Manø.

13. Menig ved 6. Infanteriregiment Jørgen Hansen Schmidt, født 30. oktober 1832 i Snepsgårde, Seem sogn, Ribe amt, død på Odense fattiggård 29. januar 1864, begravet fra Skt. Knuds kirke 5. februar. Søn af husmand Hans Christian Bennedsen Schmidt og Anne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Haved, Rejsby sogn i 1850. Han opholdt sig ved sin død i Odense fattiggård og kan ikke betragtes som falden i krigen, idet han døde før de egentlige krigshandlingerne tog deres begyndelse. Hans dødsfald er heller ikke noteret i garnisonsmenigheden Skt. Hans’ kirkebøger.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 5. lægd, nr. 63.
Ses ikke hos Cohen.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 14 Hans Nissen Hansen, født 16. august 1836 i Seem, Seem sogn, Ribe amt, konfirmeret 1852 sst., faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Seem i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 5. lægd, nr. 97.
Cohen 1864/114: Hans Nielsen Hansen Sælm [sic!]

15. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 138 Hans Christian Holm, født 29. december 1832 i Faurlund, Seem sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Christian Simonsen Holm og Karen Nielsdatter.
Tjenestekarl i Hjemsted, Skærbæk sogn i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 5. lægd, nr. 81.
Cohen 1864/169: Hans Christian Hansen Fauerlund.

16. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 74 Jeppe Therkildsen, født 14. juni 1823 i Kærbøl, Farup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Therkild Hansen og Bodil Cathrine Jensdatter.
Tjenestekarl i Lundgård, Farup sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 2. lægd, nr. 35.
Cohen 1849/109: Jeppe Therkelsen Kjærbølling.

17. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 105 Joseph Christensen Pedersen, født 26. december 1818 i Fuglsang, Farup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1833 sst., faldet ved Sundeved 29. maj 1848, begravet af fjenden på Lundsgård mark, Sottrup sogn, optaget året efter og begravet på Sottrup kirkegård. Søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen Lintrup og Anne Margrethe Josephsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1850, 2. lægd, nr. 11.
Cohen 1848/91: Joseph Christensen Fuglesang (Ribe amt).

18. Dragon ved 3. Dragonregiment, Depotet, nr. 120 Hans Carsten Andersen, født 5. februar 1821 i Jedsted, Vilslev sogn, Ribe amt, konfirmeret 1835 sst., såret 7. september 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 28. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. oktober. Søn af husmand Anders Jensen og Cecilie Carstensdatter.
Husmand og daglejer i Mjolden, Mjolden sogn i 1850. Gift 1846 med kniplerske Kirsten Marie Folkmarsdatter, med hvem han havde en søn.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 100. lægd, nr. 6.
Cohen 1850/95: Hans Christian (!) Andersen Jedsted (Ribe amt).

19. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 49 Ib Andersen, født 30. juli 1840 i Jedsted, Vilslev sogn, Ribe amt, konfirmeret 1855 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, amputeret, død på Flensburg lazaret 23. oktober, begravet på Vilslev kirkegård 31. oktober. Søn af gårdmand Anders Ibsen og Susanne Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Jedsted i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 6. lægd, nr. 47.
Ses ikke hos Cohen.

20. Konstabel ved Forstærkningsartilleriet, nr. 171 Søren Christensen, født 29. juli 1827 i Sejstrup, Hunderup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1842 sst., død af tyfus på Flensburg lazaret 16. oktober 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 18. oktober. Søn af gårdmand Christen Sørensen og Anne Marie Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Sejstrup i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 19. lægd, nr. 50.
Cohen 1850/46: Søren Christensen Seistrup (Ribe amt).

21. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 227 Niels Madsen, født 1. februar 1822 på Kærgårds mark, Hunderup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., død af underlivsbetændelse på Graasten lazaret 23. december 1850, begravet på Adsbøl kirkegård 26. december. Søn af husmand Mads Nielsen Hostrup og Karen Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kærgård i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 19. lægd, nr. 30.
Cohen 1850/75: Niels Madsen Kjærgaardsmark (Ribe amt).

22. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 332 Hans Lauritsen Pedersen, født 20. maj 1825 i Jernved, Jernved sogn, Ribe amt, konfirmeret 1840 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 31. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august. Søn af husmand Peder Christian Pedersen Schriver og Maren Andersdatter.
Tjenestekarl hos broderen i den fædrene gård i Jernved i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 12. lægd, nr. 28.
Cohen 1850/82: Hans Lauritzen Pedersen Jernved (Ribe amt).

23. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 62 Anders Wilhelm Andersen, født 2. oktober 1824 i Nørå, Bramming sogn, Ribe amt, konfirmeret 1839 sst., såret Fredericia 6. juli 1849, død på Middelfart lazaret 7. februar 1850, begravet på Middelfart kirkegård 11. februar. Søn af bolsmand Anders Nielsen og Else Pedersdatter.
Tjenestekarl i Hedegård, Hjortlund sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 41. lægd, nr. 133.
Ses ikke hos Cohen.

På stenens højre side:

24. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 230 Frederik Hansen, født 6. juli 1837 i Plovstrup, Jernved sogn, Ribe amt, såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 21. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 23. marts. Søn af husmand Hans Frederiksen og Mette Kirstine Jensdatter.
Tjenestekarl på Strårupgård hovedgård, Dalby sogn i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 29. lægd, nr. 86.
Cohen 1864/116: Frederik Hansen Plougstrup.

25. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 264 Therkild Boesen, født 17. februar 1828 i Lille Darum, Darum sogn, Ribe amt, konfirmeret 1842 sst., død af tyfus på Schleswig lazaret 1. oktober 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 5. oktober. Søn af gårdmand Boe Therkildsen og Dorthe Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Lille Darum i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 15. lægd, nr. 30.
Cohen 1850/55: Terkild Boesen Lille-Darum (Ribe amt).

26. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 198 Jens Christensen, født 14. februar 1835 i Store Darum, Darum sogn, Ribe amt, konfirmeret 1849 sst., død på Augustenborg lazaret 26. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 28. marts. Søn af gårdmand Christen Jensen Ugelvig og Maren Christensdatter.
Boede hjemme hos moderen i Store Darum i 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 15. lægd, nr. 32.
Cohen 1864/116: Jens Christensen St. Darum.

27. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 19 Jens Nielsen Lang, født 25. oktober 1833 i Store Darum, Darum sogn, Ribe amt, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Lang Mikkelsen og Kirsten Hansdatter.
Tjenestekarl hos værtshusholder Jacob Andersen i Ribe i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 1. lægd, nr. H/494.
Cohen 1864/167: Jens Nielsen Lange Store Darum.

28. Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 145 Niels Pedersen, født 16. maj 1833 i Kikkenborg kro, Bramming sogn, Ribe amt, faldet på Als 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 24. april. Søn af kromand Peder Nielsen Kikkenborg og Ellen Sørensdatter.
Tjenestekarl i Store Darum 1860.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 39. lægd, nr. 36.
Cohen 1864/86: Niels Petersen Kikkenborg.

29. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 49 Christen Laustsen, født 20. september 1826 i Nørå, Bramming sogn, Ribe amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Laust Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Nørå i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 16. lægd, nr. 6.
Cohen 1849/109: Christen Laustsen Nøraae (Ribe amt).

30. Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 19 Gregers Eskesen, født 20. marts 1820 i Nørå, Bramming sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand og sognefoged Eske Gregersen og Dorthea Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vong, Vester Nykirke sogn 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 37. lægd, nr. 25.
Cohen 1849/130: Gregers Eskesen Nøraae (Ribe amt).

31. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 50 Niels Mikkelsen Madsen, født 10. juni 1819 i Terp, Bramming sogn, Ribe amt, konfirmeret 1834 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 20. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 26. september. Søn af gårdmand Mads Andersen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl hos proprietær Øllgaard i Nygård, Bramming sogn i 1845.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 98. lægd, nr. 27.
Cohen 1850/94: Niels Mikkelsen Madsen Terp (Ribe amt).

32. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 123 Jacob Madsen, født 26. maj 1824 i Terpager, Sneum sogn, Ribe amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand, snedker Mads Christensen og Anne Jacobsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Terpager i 1850.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 39. lægd, nr. 138.
Cohen 1850/86: Jacob Madsen Terpager (Ribe amt).

33. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 286 Henrik Peter Pedersen, født 14. februar 1838 i Tømmerby, Sneum sogn, Ribe amt, konfirmeret 1852 sst., død på Augustenborg lazaret 23. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Peder Lauritsen og Anne Johanne Henriksdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 39. lægd, nr. 53.
Cohen 1864/117: Henrik Peter Petersen Tømmerby.

Fotos: Billy Sørensen.

Aarhus, Søndre kirkegård

Aarhus købstad, Aarhus amt

Bag rådhuset ligger resterne af byens gamle kirkegård. Blandt de få bevarede gravstene er enkelte over faldne fra 1864.

Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment Frederik Wilhelm Meulengracht, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue), hårdt såret ved Mysunde 2. februar 1864, død under sygetransporten til Flensborg 3. februar, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 15. februar. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.
Meulengracht frekventerede en tid katedralskolen i fødebyen. Kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsat til kavaleriet året efter. Premierløjtnant 1861. Hans navn findes også på en af mindetavlerne i Aarhus Domkirke.
Cohen 1864/85: Frederik Wilhelm Meulengracht

Aarhus, Søndre kirkegård

Aarhus købstad, Aarhus amt

Bag rådhuset ligger resterne af byens gamle kirkegård. Blandt de få bevarede gravstene er enkelte over faldne fra 1864.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 Adolph Theodor Svendsen, født 23. maj 1840 i Aarhus (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 16. maj, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 24. maj. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.
Bogbindersvend i Aarhus. Hans navn findes også på den ene af mindetavlerne i Aarhus Domkirke.
Cohen 1864/158: Adolph Theodor Svendsen Aarhuus

Aarhus Domkirke

Aarhus købstad, Aarhus amt

I domkirkens nordre sideskib lod taknemmelige flensborgere i 1875 opsætte en lille marmortavle over en underkorporal, der døde i Flensborg i krigen 1864. Det fremgår ikke af kilderne, hvordan denne soldat, der henlå på et af Flensborgs lazaretter i tre uger, gjorde sig særligt bemærket blandt byens indbyggere. Jeg er ikke stødt på lignende mindetavler fra borgerne i Flensborg.

Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 29 Anders Pedersen, født 13. maj 1835 i Skiffard, Tøstrup sogn, Randers amt, konfirmeret 1850 i Ginnerup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 5. maj, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 9. maj. Søn af husmand Peder Jensen Hevring og Anne Marie Jensdatter.
Skomagersvend i Grenaa i 1860, men flyttede året efter til Aarhus.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1860, 63. lægd, nr. K/2366.
Cohen 1864/157: Anders Pedersen Skiffard.

18. august 2014

Aarhus Domkirke

Aarhus købstad, Aarhus amt


I domkirkens nordre sideskib lod de danske våbenbrødre opsætte to mindetavler med navnene på tyve århusianere, der satte livet til i Treårskrigen og i 1864. Afsløringen af tavlerne skete i forbindelse med våbenbrødrenes 25-års jubilæum d. 1. marts 1893.

1. Korporal ved 3. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 10 Peder Christensen, født 19. maj 1818 i Mejlby, Mejlby sogn, Randers amt, konfirmeret 1832 sst., faldet ved Husby 23. april 1848, begravet af bønderne på Husby mark samme dag. Søn af husmand Christen Pedersen og Karen Conradsdatter.
Korporal ved 3. Dragonregiment, bosat i Aarhus 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1845, 5. lægd, nr. 44.
Cohen 1848/97: Peder Christensen Weilbye (Randers amt). 

2. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Michael Solberg Johansen, født 8. juni 1830 på Tunø, Tunø sogn, Aarhus amt, taget til fange efter linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død af nervefeber på Rendsborg lazaret 17. maj 1849, begravet i Rendsborg 21. maj. Søn af styrmand Søren Johansen og Marie Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Aarhus i Michaels første leveår. I 1845 boede han stadig hjemme hos forældrene.
Halvbefaren af Jyllands distrikt, nr. 86, Aarhus købstad, nr. 305, patent nr. 579.
Cohen 1849/44: M.S. Johansen Aarhuus

3. Usøvant på linjeskibet Christian den Ottende Christian Frederik Øverup, født 7. juni 1831 i Aarhus (Frue), dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skomagermester Christian Philip Øverup og Else Marie Møller.
Boede hjemme hos forældrene i Guldsmedegade i Aarhus i 1845.
Usøvant af Jyllands distrikt, nr. 44, Aarhus købstad, nr. 326, patent nr. 540.
Cohen 1849/43: Christian Frederik Overup Aarhuus

4. Hornblæser ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 27 Johan Carl Bryde, født 3. juli 1830 i København (Petri), konfirmeret 1845 sst. (Trinitatis), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af snedkermester Lars Jensen Bryde og Frederikke Charlotte la Fleur. 
Boede med forældrene i Gammelmønt 148, København i 1845. Rejste fra Hobro til Randers i 1848.
Cohen 1849/104: Johan Carl Bryde

5. Ritmester ved 3. Dragonregiment Johannes von Holler, født ca. 1804, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Aarhus sygehus 7. december 1850, begravet fra Aarhus Domkirke på Søndre kirkegård 12. december.
Gift ca. 1830 med Lætitia Hennings (1809-1841), datter af regeringsadvokat, justitiarius i Wandsbek og Wellingsbüttel Christian Wilhelm Carl Hennings og Christine Margrethe Wittrock.
Holler boede indtil krigens udbrud i Itzehoe. Under opholdet i Aarhus boede Holler i Fiksergade 429. Han efterlod tre børn: Rosalie Johanne Louise Christine (1831-1892), hos skovrider Hennings, Løveodde, Stenderup sogn. Maximilian Holler (ca. 1832-), fraværende på sørejse. Marie (ca. 1835-), hos generalkrigskommissær Adam greve Moltke, Odense.
Sekondløjtnant à la suite ved Livregimentet lette Dragoner 1821, indtrådt i nummer 1829, karakteriseret premierløjtnant 1832, premierløjtnant 1838, ansat ved Grænsegendarmeriet 1839, karakteriseret ritmester 1841, ritmester II ved 3. Dragonregiment 1842, ritmester I 1848.
Ridder af Dannebrog 1850.
Cohen 1850/95: Johannes von Holler

6. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1840 sst. (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Handelslærling hos købmand J.P. Hammershøi i Aarhus i 1845. - Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt)

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 159 Søren Lauge Stampe, født 24. juni 1826 i Viborg (Domsogn), faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af borger og avlsmand Jørgen Stampe og Anne Sophie Bregenholm.
Skomagerlærling i Viborg i 1845. Han er sandsynligvis rejst til Aarhus kort efter.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 63. lægd, nr. 387.
Cohen 1850/79: Søren Lauge Stampe (Aarhus amt)

8. Korporal ved 7. Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 8 Jens Ustrup Schjørring, født 6. januar 1832 i Aarhus (Domsogn), faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af musikus Christian Schjørring og Dorthea Cathrine Ustrup.
Korporal ved 7. Bataljon 21. november 1848.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 63. lægd, nr. 747.
Cohen 1850/56: Jens Skjørring (Aarhus amt)

9. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 134 Friedrich August Rochus Rehder, født 6. august 1823 i Rendsburg, konfirmeret 1838 i Aarhus (Domsogn), faldet ved Tönning 29. september 1850, begravet på Tönning kirkegård 3. oktober. Søn af guldsmed Rehder og Marie Elisabeth Wichmann.
Slagterlærling i Aarhus 1840.
Cohen 1850/76: Frederik Rehder Rensborg (Aarhus amt)

10. Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment Frederik Wilhelm Meulengracht, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue), hårdt såret ved Mysunde 2. februar 1864, død under sygetransporten til Flensborg 3. februar, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 15. februar. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.
Meulengracht frekventerede en tid katedralskolen i fødebyen. Kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsat til kavaleriet året efter. Premierløjtnant 1861. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Cohen 1864/85: Frederik Wilhelm Meulengracht

11. Underkorporal ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 67 Niels Jensen, født i Aarhus, faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 21. marts. 
Cohen 1864/146: Niels Jensen Aarhuus

12. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 354 Andreas Nicolaj Geslin, født 21. september 1840 i Kasted, Kasted sogn, Aarhus amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 19. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af skrædder Adolph Johansen Geslin og Andersine Nicoline Andersdatter Hals.
Familien Geslin var bosat i Aarhus fra senest 1845. - Skræddersvend i Aarhus 1860. - Gift 1863 med Juliane Pockendal, med hvem han fik en søn.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 63. lægd, nr. 777.
Cohen 1864/117: Andreas Nicolai Geslin Aarhuus

13. Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 513 Jens Christian Skovborg, født 4. januar 1836 i Levring, Levring sogn, Viborg amt, konfirmeret 1850 i Lading, såret ved Dybbøl 6. april 1864, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Christian Frederik Skovborg og Juliane Knudsdatter.
Familien flyttede til Fajstrup, Lading sogn senest 1845. Jens Christian boede endnu hos forældrene i 1860. Hans forbindelse til Aarhus står ikke helt klar.
Cohen 1864/129: Jens Christian Skovborg Aarhuus

14. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Frue), konfirmeret 1849 sst. (Domsogn), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Rebslagersvend i Aarhus 1860.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus.

15. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 47 Christian Peter Andersen, født 10. august 1834 i Aarhus (Frue), konfirmeret 1849 sst. (Domsogn), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af daglejer Peder Andersen og Birthe Kirstine Pedersdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1861, 230. lægd, nr. 237.
Cohen 1864/126: Christen Peter Andersen Aarhuus

16. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 518 Peder Knudsen Schibye, født 22. august 1825 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1839 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af købmand og skipper Poul Pedersen Schibye og Anne Marie Knudsen.
Forældrene gled fra hinanden, og børnene var i 1834 i pleje hos skræddermester Philipsen i Fiskergade. Peder blev skomagermester og var bosat i Dynkarken i 1860. Gift 1854 med Lambertine Bonine Kofoed, med hvem han fik to sønner og to døtre.
Cohen 1864/122: Peter Knudsen Skiby.

17. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 459 Jens Andersen, født 22. marts 1840 i Aarhus (Frue), konfirmeret 1854 sst. (Frue), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af daglejer Anders Jensen og Mette Marie Nielsdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1861, 230. lægd, nr. 717.
Cohen 1864/127: Jens Andersen Aarhuus

18. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 69 Christen Jensen, født 9. marts 1833 på Jægergården, Viby sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1847 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestekarl Jens Christensen og Karen Pedersdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1861, 241. lægd, nr. 30.
Cohen 1864/147: Christen Jensen Aarhuus

19. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 Adolph Theodor Svendsen, født 23. maj 1840 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1854 sst. (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 16. maj, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 24. maj. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.
Bogbindersvend i Aarhus. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 63. lægd, nr. 734.
Cohen 1864/158: Adolph Theodor Svendsen Aarhuus

20. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 311 Ole Marcus Ferdinand Ibsen, født 22. juni 1840 i Aarhus (Vor Frue), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af skomagermester Niels Christian Ibsen og Anne Marie Foulum.
Boede hjemme hos moderen i Aarhus i 1850.
Cohen 1864/162: Ole Marius Ferdinand Ibsen Aarhus

13. august 2014

Åle kirke

Vrads herred, Skanderborg amt

På nordkapellets sydvæg hænger en indrammet marmortavle med navnet på et sognebarn, der omkom i krigen 1864. Tavlen hang tidligere over skibets syddør og var forsynet med en mindekrans i metal, der omsluttede et daguerreotypi af den faldne. I dag hænger mindetavlen - men ikke mindekransen - over døren i våbenhuset.

Ifølge mindetavlen lå Niels Veste Vestesen på Flensborg lazaret indtil han efter mere end et år kunne overføres til Garnisonshospitalet i København. Ved hans dødsfald et år senere, skrev flere aviser: ”Hans Navn fortjener at mindes, ikke blot fordi han er en af dem, som have lidt meest for Fædrelandets Skyld paa et smertefuldt Sygeleie, der varede uafbrudt i næsten 2½ Aar, men ogsaa forbi han var et trofast Hjerte, som elskede Danmark, og derfor baade kæmpede villig og taalte taalmodig. I Flensborg, hvor han henlaa den længste Tid af sit Sygeleie, ville Mange med Deeltagelse modtage Budskabet om hans Død”.  

Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 206 Niels Veste Vestesen, født 4. januar 1838 i Åle skole, Åle sogn, konfirmeret 1852 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Garnisonshospitalet i København 18. august 1866, begravet på Garnisons kirkegård 21. august. Søn af skolelærer og kirkesanger Søren Vestesen og Sidsel Marie Jensen.
Handelsbetjent i Randers i 1860, men flyttede til hovedstaden to år senere; her ernærede han sig som gartner.
Staden Københavns amt 1862, nr. M/1165.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Thisted, Søndre kirkegård

Thisted købstad, Thisted amt

På byens søndre kirkegård er rejst et monument over to soldater, der døde i Thisted i krigsåret 1864. Kirkegården er nu udlagt som park.

1. Dragon ved 3. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 43/25 Frederik Albertsen, født ca. 1837 i Hollbüllhuus, Schwabstedt sogn, Husum amt, død af sygdom på Thisted amtssygehus 8. juli 1864, begravet på Søndre kirkegård 12. juli. 
Husum amts 56. lægd, nr. 16.
Cohen 1864/84: Frederik Albertsen.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 541 Rasmus Nielsen, født 14. oktober 1840 på Årslev mark, Årslev sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Thisted amtssygehus 9. juli 1864, begravet på Søndre kirkegård 12. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Årslev mark i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 65. lægd, nr. 51.
Cohen 1864/155: Rasmus Nielsen Aarslev Mark.

Foto: Klaus Madsen. Fotografiet er venligst stillet til rådighed af Museum Thy. 

11. august 2014

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

På kirkegården ligger en kaptajn begravet, der faldt i 1864. Den genskabte sten er placeret i en lysning i muren langs Jernbanegade.

Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers (Skt. Mortens), konfirmeret 1843 i Rudkøbing, faldet i skanserne ved Dybbøl 18. april 1864, beravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, med hvem han fik fire døtre. 
Kadet 1843, sekondløjtnant 1846, premierløjtnant 1849, kaptajn og kompagnichef ved 22. Infanteriregiment 1861.
Ridder af Dannebrog 1849.
Grüners enke blev tillagt rang med majors enker. Grüners far var præst ved Roskilde Domkirke og forestod begravelsen af sin søn. En ældre bror, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner, faldt ved Fredericia i 1849.
Cohen 1864/164: Otto Peter Traugott Grüner.

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

På kirkegården ligger en løjtnant begravet, der faldt i krigen i 1864. Stenen står tæt ved indgangsporten fra Store Gråbrødrestræde.

Sekondløjtnant ved 9. Infanteriregiment Johannes Holger Lindhard, født 13. april 1841 i Højbjerg skole, Højbjerg sogn, Viborg amt, konfirmeret 1855 i Roskilde, faldet i kampene på Dybbøl 18. april 1864, begravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 26. april. Søn af skolelærer og organist Johannes Lindhard og Elisabeth Pouline Groth. Ugift.
Som dreng blev han sendt til opdragelse hos sin onkel, købmand Peter Sommer Lindhard i Roskilde, og frekventerede en tid byens katedralskole, men tog ikke studentereksamen. I stedet tog han lærereksamen i 1860 og underviste en tid i byen. Han gennemgik reserveofficeraspirantskolen på Landkadetakademiet i 1863 og blev udnævnt til sekondtløjtnant ved 9. Infanteriregiment.
Cohen 1864/122: Johannes Holger Lindhard.

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

På kirkegården ligger en løjtnant begravet, der faldt i krigen i 1864. Stenen står i et familiegravsted syd for kapellet.

Premierløjtnant ved 18. Infanteriregiment Frederik Wilhelm Bruun, født 26. september 1832 i Roskilde adelige Jomfrukloster, Himmelev sogn, faldet i en forpostfægtning ved Dybbøl 22. februar 1864, begravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 1. marts. Søn af klosterforvalter Claus Christian Bruun og Elisabeth Marie Vibeke Obel. Ugift.
Som kun 16-årig deltog han som frivillig korporal i kampene ved Fredericia i sommeren 1849 og udnævntes til sekondløjtnant af Infanteriets krigsreserve i oktober s.å. Året efter deltog han i kampene ved Isted og blev ansat ved 2. Jægerkorps (senere 18. Regiment), da krigen var ovre. Premierløjtnant 1861.
Cohen 1864/147: Frederik Vilhelm Bruun.