7. oktober 2017

Grindsted kirkegård

Slavs herred, Ribe amt

På kirkegården er begravet en dragon, der faldt i 1864. Gravstenen blev bekostet af hans kammerater i eskadronen.

Underkorporal ved 3. Dragonregiment, 5. eskadron, nr. 13 Laurs Nielsen, født 20. maj 1839 i Føvling, Føvling sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 i Ring, såret i rytterfægtningen ved Vorbasse 29. februar 1864, død på Grindsted lazaret 12. marts, begravet på Grindsted kirkegård 17. marts. Søn af gårdmand Niels Nielsen Holtum og Anne Poulsdatter.
Tjenestekarl hos købmand Peder Jensen, Horsens i 1860. 
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 66. lægd, nr. 94.
Cohen 1864/85: Laurs Nielsen Feuling.

2. oktober 2017

Rosmus kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

På skibets nordvæg er opsat en lille mindetavle over to sognebørn, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 83 Hans Nielsen, født 24. marts 1835 i Rosmus, Rosmus sogn, konfirmeret 1849 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Hansen Bisp og Anne Kirstine Andersdatter.
Tjenestekarl hjemme hos forældrene Rosmus i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 344. lægd, nr. 46.
Cohen 1864/123: Hans Nielsen Rosmus.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 162 Thomas Christoffersen, født 7. august 1837 i Homå, Homå sogn, Randers amt, konfirmeret 1852 i Rosmus, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 23. maj, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 30. maj. Søn af fæstehusmand Christoffer Mortensen og Marie Cathrine Jensdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Balle, Rosmus sogn i 1843. – Tjenestekarl i Balle i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 344. lægd, nr. 93.
Cohen 1864/123: Thomas Christoffersen Homaae.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl.

21. september 2017

Skibet kirke

Tørrild herred, Vejle amt

I kirkens våbenhus er der opsat en mindetavle over sognets faldne i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 69 Niels Madsen, født 18. september 1826 i Nørre Vilstrup, Skibet sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Mads Christiansen og Karen Nielsdatter.
Tilgangsrullen for Vejel amt 1847, 41. lægd, nr. Y/227.
Cohen 1849/109: Niels Madsen Nørre-Wilstrup (Vejle amt).

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 261 Jens Carlsen Hansen, født 14. marts 1839 i Åkjærlund, Højen sogn, Vejle amt, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af husmand Hans Pedersen Væring og Karen Christensdatter.
Flyttede til Skibet sogn i 1854, men var staldkarl på Wedellsborg, Husby sogn i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 241. lægd, nr. 34.
Cohen 1864/88: Jens Carlsen Hansen Aakjærlund.

3. Underkorporal ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 78 Hans Hansen, født 26. september 1839 på Vilstrup mark, Skibet sogn, konfirmeret 1854 sst., såret ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 27. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand Hans Christiansen og Johanne Nicolajsdatter.
Tjenestekarl hos stedfaderen Søren Christensen på Vilstrup mark i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 241. lægd, nr. 35.
Cohen 1864/118: Hans Hansen Vilstrupmark.

4. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 278 Rasmus Nielsen, født 29. april 1839 i Ødsted, Ødsted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1853 i Højen, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Christensen og Mette Marie Rasmusdatter.
Ankom til Skibet sogn i 1856, men var tjenestekarl i Tiufkær, Smidstrup sogn i 1860.
Hovedrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1863, 241. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/157: Rasmus Nielsen Odsted.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

29. juli 2017

Ulkebøl sogn, Kær Vestermark

Als Nørre herred, Sønderborg amt

Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, forstærkningsmand nr. 75 Peder Hansen, født 15. november 1836 i Holte Gydehus, Nårup mark, Verninge sogn, Odense amt, konfirmeret 1851 i Verninge, faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af hus- og hjulmand Hans Pedersen og Johanne Henriksdatter.
Tjenestekarl i Skovsbo, Verninge sogn i 1860.
Lægdsrulle: Odense amt, tilgangsliste 1857, 26. lægd, nr. G 378.
Cohen 1864/111: Peter Hansen Holte Gydehuus.

Den med en lav stenmur indhegnede grav er beliggende ved vejkanten ca. 350 meter nord for Sønderborg Kraftvarmeværk, Vestermark 16. 
28. juli 2017

Friedrichstadt, Evangelischer Friedhof

Friedrichstadt købstad


På byens evangeliske kirkegård ved Schleswiger Strasse blev der i januar 1853 sat en stor granitsten med navnene på otte danske soldater, der faldt i fægtningen ved Süderstapel den 8. september 1850. Den lille landsby Süderstapel ved Eideren ligger ca. 10 km øst for Friedrichstadt.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 226 Anders Mikkelsen, født 6. januar 1827 i Staksrode, Barrit sogn, Vejle amt, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Stapelholm 25. august 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 28. august. Søn af gårdmand Mikkel Jensen Dam og Anne Kirstine Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850.
Hovedrullen for Vejle amt 1854, 87. lægd, nr. 13.
Cohen 1850/76: Anders Mikkelsen Staxrode (Vejle amt).

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 45 Christian Brask Jensen, født 2. april 1816 i Stendigehus, Ferring sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1831 sst., faldet ved Stapelholm den 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Jens Christian Pedersen Kronborg og Mette Christiansdatter (Brask).
Faderen købte senere Kronborghus i Ferring sogn. Christian var tjenestekarl på en gård i Staby i 1850.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 66. lægd, nr. 151.
Cohen 1850/76: Christian Brask Jensen Steendige (Ringkøbing amt).

3. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836 sst., såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848. 
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 11. lægd, nr. 127.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt).

4. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 35 Laurs Christian Rasmussen, født 21. november 1826 på Vadsted hede, Søby sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1841 i Søby, faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af tjenestekarl Rasmus Laursen Aabye, Klintrup, Røgen sogn, og tjenestepige Maren Christiansdatter, Vadsted hede.
Forældrene var ikke gift, men moderen giftede sig i 1830 med smed Hans Laursen i Vadsted. Laurs boede endnu hjemme i 1845.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 17. lægd, nr. 42.
Cohen 1850/55: Lars Christian Rasmussen Vadstedhede (Skanderborg amt).

5. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 352 Jens Nielsen, født 27. august 1816 i Gedved, Tolstrup sogn, Skanderborg amt, såret ved Süderstapel 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 9. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af indsidder og daglejer Niels Jensen og Maren Eskildsdatter.
Indsidder og tjenestekarl i Blirup, Vær sogn i 1850. Gift med Anne Frandsdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 26. lægd, nr. 42.
Cohen 1850/56: Jens Nielsen Gjedved (Skanderborg amt).

6. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 154 Peder Laursen, født 5. juli 1822 i Rye, Rye sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1837 sst., såret ved Süderstapel 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand og træskomand Laurs Jørgensen og Karen Pedersdatter.
Træskokarl hos faderen i Gammel Rye i 1850.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 43. lægd, nr. 60.
Cohen 1850/56: Peter Laursen Rye (Skanderborg amt).

7. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 81 Anders Mortensen, født 14. august 1822 i Kolt, Kolt sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af bolsmand Morten Rasmussen og Sidsel Hansdatter. 
Tjenestekarl i Ormslev, Ormslev sogn i 1845.
Hovedrullen for Aarhus amt 1848, 7. lægd, nr. 83.
Cohen 1850/55: Anders Mortensen Koldt (Aarhus amt).

8. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 122 Søren Jensen, født 26. februar 1824 i Vedslet, Vedslet sogn, Skanderborg amt, faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af gårdmand Jens Madsen og Maren Madsdatter. 
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 46. lægd, nr. 90.
Cohen 1850/55: Søren Jensen Vedsted [sic!] (Skanderborg amt).


I samme gravsted findes også gravstenen over løjtnant Fich, der faldt i samme fægtning:

Premierløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon Otto Theodor Ludvig Fich, født 11. august 1821 i København (Frue), faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af kontorist, senere bogholder Andreas Fick og Regine Wilhelmine Drebein.
Guldsmedesvend i København. Fick meldte sig som frivillig ved 3. Bataljon i april 1848 og blev efter felttoget udnævnt til korporal. Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon marts 1849, premierløjtnant august 1849. Forsat til 7. Bataljon i foråret 1850, men kom først i kamp i efteråret. Ved Süderstapel faldt han i den første storm mod fjendens stilling ved møllerne nordvest for landsbyen. – Han var ugift, men fik sønnen Andreas uden for ægteskab i 1846. Han fik navnet Fich og voksede i øvrigt op hos sin fars familie. 
Cohen 1850/55: Otto Ludvig Theodor v. Fick.

26. juli 2017

Schleswig, Alter Garnisonsfriedhof

Schleswig købstad


Umiddelbart til venstre for det østrigske kapel findes de danske krigergrave fra 1864.

En bautasten bag gravene bærer inskriptionen "Rejst til Minde om danske Krigere, som faldt for Fædrelandet i 1864, eller som ere døde paa Lazarettet og som hvile her". Og foran gravfeltet ligger en lille marmortavle med inskriptionen "Her hviler danske Krigere fra 1864".

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 516 Johannes Ludvig Rosing, født 19. juni 1840 i Jakobshavn (Ilulissat), Grønland, konfirmeret 1854 i København (Frue), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 4. marts. Søn af kolonibestyrer Hans Rosing og Marie Kirstine Winding.
Familien Rosing rejste til København i 1853. – Malersvend i København.
Rosings mormors mor var indfødt grønlænder. Han er sandsynligvis den eneste faldne i de slesvigske krige med grønlandsk blod i årerne.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/2959.
Cohen 1864/89: Johannes Ludvig Rossing Grønland.

2. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johan Frederik Lund, født 19. maj 1824 i Munke Bjergby præstegård, Munke Bjergby sogn, Sorø amt, faldet ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af sognepræst Johan Christian Lund og Erasmine Henriette Struckmann.
Student fra Sorø Akademi 1844. Filosofikum 1846. Amatørbotaniker. Gennemgik hærens kommandoskole. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1848, forsat til linjen 1850, premierløjtnant1854. Adjudant ved 2. Brigade 1862-63. Ridder af Dannebrog 1862. Gift med Ida Wilhelmine Augusta Zahle. Efterlod hende og tre børn. Cohen angiver fejlagtigt, at Lund faldt ved Kongshøj og blev begravet i Flensburg. Hans navn findes også på mindestenen ved Sorø Akademi.
Cohen 1864/132: Johan Frederik Lund.

3. Premierløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Reinhold Lommer, født 12. oktober 1812 i København (Citadels), såret ved Dannevirke 2. februar 1864, død på Schleswig lazaret 4. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. februar. Søn af regimentstambur Johan Frederik Lommer og Marie Barbara Køhler.
Da han blot var en halv snes år gammel, blev Lommer hornblæser ved garnisonen i København og steg efterhånden i graderne til kommandersergent. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve 20.4.1848, men ansat kort efter ved 3. Reservebataljon og deltog i felttoget i 1848. Herefter gennemgik han eksercerskolen i København fra efteråret 1848 til efteråret 1850. Karakteriseret premierløjtnant 20.2.1850, virkelig premierløjtnant i krigsreserven 22.8.1850. Ansat ved 3. Bataljon 1850, ved 17. Bataljon 1853, ved 7. Bataljon 1856 og endelig ved 18. Bataljon/Regiment 1861. Ved krigsudbruddet i 1864 rykkede han i felten som kommandør for regimentets 5. kompagni. Han blev hårdt såret i løbegravene mellem de to skanser syd for Mysunde, hvorfra han blev ført ind til lazarettet i Schleswig. - Gift 1. gang 1832 med Karen Caroline Dorthea Grammelstorff (død 1858). Gift 2. gang 1861 med Olivia Petrine Petersen. Han efterlod sig sin anden hustru og syv børn.
Cohen 1864/147: Christian Reinhold Lommer.

4. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 542 Mogens Carl Mogensen, født 7. november 1841 i Hjørring (Catharina), konfirmeret 1856 sst., faldet ved Oversee 6. februar 1864, begravet på Schleswig Garnisonskirkegård. Søn af bundtmagermester Peter Mogensen og Christine Christensdatter.
Handelslærling hos købmand N.J. Stephansen i Hjørring i 1860.
Cohen 1864/133: Mogens Carl Mogensen Hjørring.

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 478 Henri Philip Horace Aumont, født 16. december 1839 i Hamburg, konfirmeret 1854 i København (Slotskirken), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af kunstmaler og intendant Louis Auguste Francois Aumont og Wilhelmine Bernhardine Paasche.
Familien Aumont flyttede til København i 1842 og Henrik blev som ung uddannet som maler på Den kongelige Porcelænsfabrik. I 1861 debuterede han på forårsudstillingen på Charlottenborg med fem blomstermalerier. Blomster- og landskabsmaler. Rudersdal Museum ejer en af kunstnerens gouacher, der forestiller Strandmøllen. Cohen angiver fejlagtigt, at Aumont faldt ved Kongshøj.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/2881.
Cohen 1864/88: Henrik Philip Horace Aumont Hamborg.

Tæt ved gravfeltet står endnu en gravsten:

6. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Carl Frederik Thomsen Warberg, født 11. marts 1832 i Aalborg (Budolfi), såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af handelsbetjent, senere købmand Nicolaj Brechwoldt Warberg og Juliane Marie Bach.
Kadet 1846, sekondløjtnant ved 6. Bataljon 1851, forsat til 11. Bataljon 1861, premierløjtnant 1863. Han overtog kommandoen over 1. kompagni den 3. februar 1864, men blev blot tre dage senere såret i slaget ved Sankelmark
Cohen 1864/132: Carl Frederik Thomsen Varberg.

Bagest på kirkegården - mellem preussiske og østrigske krigergrave - står endnu en dansk gravsten:


7. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Niels Sophus Møller Holst, født 29. juli 1840 i Errindlev præstegård, Errindlev sogn, Maribo amt, såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 30. marts. Søn af sognepræst, konsistorialråd Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.Efter skolen kom han i lære på jernstøberiet i Bandholm. Som udlært arbejdede han i jernstøberier i København og Frederiksværk, mens han tog privat undervisning i tegning, matematik og maskinlære samt tysk og engelsk. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet 1861-62 og udnævntes til sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Få måneder senere blev han ansat ved 11. Bataljon. Ved Sankelmark blev han ramt i brystet og sank bevidstløs om. Hans 16 år ældre bror Christian Møller-Holst, der også var sekondløjtnant, blev såret i kampene ved Fredericia i juli 1849 og døde kort efter i Odense.
Cohen 1864/132: Niels Sophus Møller Holst.Schleswig, Alter Garnisonsfriedhof

Schleswig købstad


Ved Flensburger Strasse ligger byens gamle garnisonskirkegård. Tæt ved indgangen står det såkaldte "Österreicherkapelle", der blev indviet i oktober 1867. Initiativet skyldtes den østrigske major Heinrich Graf von Attems-Petzenstein, og det nygotiske kapel er tegnet af den østrigske arkitekt Heinrich von Ferstel.

I kapellet er der opsat tre store marmortavler, der hovedsagelig indeholder navnene på østrigske soldater, der faldt ved Schleswig i 1864. Tavlen længst til højre indeholder dog også navnene på 35 danske soldater under overskriften: "Auch der Feinde gedenket, die unglücklich aber tapfer im Dienste ihres Königs gekämpft u. geblutet haben".

1. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Carl Frederik Thomsen Warberg, født 11. marts 1832 i Aalborg (Budolfi), såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af handelsbetjent, senere købmand Nicolaj Brechwoldt Warberg og Juliane Marie Bach.
Kadet 1846, sekondløjtnant ved 6. Bataljon 1851, forsat til 11. Bataljon 1861, premierløjtnant 1863. Han overtog kommandoen over 1. kompagni den 3. februar 1864, men blev blot tre dage senere såret i slaget ved Sankelmark
Cohen 1864/132: Carl Frederik Thomsen Varberg.

2. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Niels Sophus Møller Holst, født 29. juli 1840 i Errindlev præstegård, Errindlev sogn, Maribo amt, såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 30. marts. Søn af sognepræst, konsistorialråd Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.
Efter skolen kom han i lære på jernstøberiet i Bandholm. Som udlært arbejdede han i jernstøberier i København og Frederiksværk, mens han tog privat undervisning i tegning, matematik og maskinlære samt tysk og engelsk. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet 1861-62 og udnævntes til sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Få måneder senere blev han ansat ved 11. Bataljon. Ved Sankelmark blev han ramt i brystet og sank bevidstløs om. Hans 16 år ældre bror Christian Møller-Holst, der også var sekondløjtnant, blev såret i kampene ved Fredericia i juli 1849 og døde kort efter i Odense.
Cohen 1864/132: Niels Sophus Møller Holst.

3. Reservekorporal ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 5 Laurits Sigismund Nielsen, født 16. maj 1838 i København (Holmens), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 8. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 11. marts. Søn af bud og fyrbøder Lars Nielsen og Sophie Amalie Nielsen.
Tømrersvend i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1853, nr. C/936.
Cohen 1864/88: Lauritz Sigismund Nielsen Kjøbenhavn.

4. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 334 Alfred Ernst Christian Jantzen, født 27. juli 1840 i Odense (Frue), konfirmeret 1856 i Ringive, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 12. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. marts. Søn af karetmager, senere vognfabrikant Magnus Emilius Jantzen og Marie Christine Warhuus.
Boede hos forældrene i Smidstrup, Gadbjerg sogn i 1860, men flyttede senere til hovedstaden.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/1110.
Cohen 1864/90: Alfred Ernst Christian Jantzen Odense.

5. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 188 Frederik Christian Hansen, født 8. februar 1837 i Roskilde (Domsogn), konfirmeret 1851 i København (Trinitatis), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 9. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. februar. Søn af træskomand Hans Larsen og Kirsten Madsdatter.
Rebslagersvend i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1851 (omskrevet 1865), nr. A/18.741.
Cohen 1864/87: Frederik Christian Hansen Roeskilde.

6. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 39 Christoffer Julius Fossum, født 6. oktober 1835 i København (Helligånds), konfirmeret 1857 i Valby, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 16. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 19. februar. Søn af slagtersvend Dines Christoffer Fossum og Martine Anette Hallager.
Slagtersvend i København i 1860. Gift 1863 med Kirsten Johannessen.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/2333.
Cohen 1864/89: Christopher Julius Fossum Kjøbenhavn.

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 478 Henri Horace Philippe Aumont, født 16. december 1839 i Hamburg, konfirmeret 1854 i København (Slotskirken), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af kunstmaler og intendant Louis Auguste Francois Aumont og Wilhelmine Bernhardine Paasche.
Familien Aumont flyttede til København i 1842 og Henrik blev som ung uddannet som maler på Den kongelige Porcelænsfabrik. I 1861 debuterede han på forårsudstillingen på Charlottenborg med fem blomstermalerier. Blomster- og landskabsmaler. Rudersdal Museum ejer en af kunstnerens gouacher, der forestiller Strandmøllen. Cohen angiver fejlagtigt, at Aumont faldt ved Kongshøj.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/2881.
Cohen 1864/88: Henrik Philip Horace Aumont Hamborg.

8. Menig ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 302 Henrik Pedersen, født 4. marts 1840 i Abildøre, Egebjerg sogn, Holbæk amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar. Søn af husmand og pranger, senere gårdmand Peder Jensen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl i faderens gård i Abildøre 1860.
Staden Københavns rulle 1861, nr. L/1075.
Cohen 1864/90: Henrik Petersen Abildøre.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 90 Jørgen Nielsen, født 31. august 1838 i Kettinge, Blovstrød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 8. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar. Søn af husmand Niels Hansen og Bodil Kirstine Hansdatter.
Staden Københavns rulle 1854, nr. D/291.
Cohen 1864/88: Jørgen Nielsen Kettinge.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 447 Anthon Wilhelm Sørensen, født 28. december 1843 i Korsør, konfirmeret 1858 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 13. februar, begravet på Schleswig kirkegård 18. februar. Søn af møllersvend Ernst Frederik Sørensen og Karen Margrethe Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Korsør i 1850.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1861, 317. lægd, nr. K/234.
Cohen 1864/90: Anton Vilhelm Meincke Sørensen Korsør.

11. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 197 Hans Larsen, født 2. maj 1839 i Røstofte, Øster Egesborg sogn, Præstø amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 17. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 18. februar. Søn af husmand og skrædder Lars Jensen og Maren Nielsdatter.
Arbejdskarl i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/1080.
Cohen 1864/89: Hans Larsen Rødstofte.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 495 Fritz Eduard Henriksen, født 28. april 1841 i København (Helligånds), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 27. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 1. marts. Søn af tømrersvend Peter Henriksen og Kirstine Olsen.
Boede hjemme hos forældrene i 1860. Tømrersvend i København.
Cohen 1864/87: Fritz Edvard Henricksen Kjøbenhavn.

13. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 516 Johannes Ludvig Rosing, født 19. juni 1840 i Jakobshavn (Ilulissat), Grønland, konfirmeret 1854 i København (Frue), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 4. marts. Søn af kolonibestyrer Hans Rosing og Marie Kirstine Winding.
Familien Rosing rejste til København i 1853. – Malersvend i København.
Rosings mormors mor var indfødt grønlænder. Han er sandsynligvis den eneste faldne i de slesvigske krige med grønlandsk blod i årerne.
Staden Københavns rule 1854, nr. D/2959.
Cohen 1864/89: Johannes Ludvig Rossing Grønland.

14. Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 217 Carl Thorvald Werner, født 13. juni 1839 i København (Trinitatis), konfirmeret 1854 sst. (Frue), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 6. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 8. marts. Søn af murersvend Wilhelm Ernst Werner og Charlotte Amalie Foght.
Boede hjemme hos forældrene i 1860. Murersvend i København.
Staden Københavns rulle 1858, nr. D/1424.
Cohen 1864/90: Carl Thorvald Verner Kjøbenhavn.

15. Menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 71 Peder Jensen, født 26. november 1836 i Brøndbyøster, Brøndbyøster sogn, Københavns amt, konfirmeret 1851 i Glostrup, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 2. april, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Peter Meinicke og Margrethe Olesdatter.
Familien flyttede kort efter Peders fødsel til Avedøre, og da han atter blev optaget i lægdsrullen som 15-årig, opgav han Avedøre som sit fødested. – Tjenestekarl i København 1858.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/647.
Cohen 1864/87: Peter Jensen Avedøre.

16. Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 371 Jens Olesen, født 20. april 1830 i Nejede, Alsønderup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1844 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af afbygger Ole Nielsen og Dorthe Jonasdatter.
Indsidder og daglejer i Meløse, Lille Lyngby sogn 1860. Gift med Dorthe Christensdatter. 
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 129. lægd, nr. 122.
Cohen 1864/90: Jens Olsen Neiede.

17. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 344 Eduard Lorentzen Dam, født 15. marts 1840 i Viborg (Domsogn), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 11. juni, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 15. juni. Søn af daglejer Peder Dam og Dorthe Madsdatter Rosgaard.
Snedkersvend i Viborg 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 152. lægd, nr. 290.
Cohen 1864/124: Edvard Lorentzen Dam Viborg.

18. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 288 Jens Peter Olesen, født 16. juni 1839 i Roslev, Roslev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1854 sst., såret ved Kongshøj 3. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 14. februar. Søn af gårdmand Ole Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Roslev i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Viborg amt) 1863, 296. lægd, nr. 27.
Cohen 1864/123: Jens Peter Olsen Roslev.

19. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 409 Carl Lassen, født 19. oktober 1840 i Gundestrup, Hørning sogn, Randers amt, konfirmeret 1855 sst., såret ved Kongshøj 3. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar. Søn af bolsmand Las Jensen og Marie Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Gundestrup i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 322. lægd, nr. 64.
Cohen 1864/123: Carl Larsen Gunderstrup.

20. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 230 Henrik Frederik Reimer, født 31. januar 1836 i Glücksburg, konfirmeret 1850 i Horsens, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 24. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 27. marts. Søn af bødkermester Johan Jacob Reimer og Anne Christine Louise Hilbricht.
Familien flyttede til Horsens senest 1845. – Bødkersvend i Horsens i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 74. lægd, nr. 187.
Cohen 1864/123: Henrik Frederik Reimer Glyksborg.

21. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 109 Anders Christian Jensen Redsted, født 13. oktober 1839 i Vejle, konfirmeret 1854 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 20. maj, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 21. maj. Søn af spisevært Jens Svenningsen Redsted og Maren Andersdatter.
Smed i Åby sogn ca. 1861.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 448. lægd, nr. 295.
Cohen 1864/135: Anders Christian Jensen Redsted Veile.

22. Menig ved 11. Infanteriregiment, 7. kompagni, forstærkning nr. 18 Knud Madsen, født 24. december 1839 i Skibet kirkehus, Skibet sogn, Vejle amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, amputeret, død på Schleswig lazaret 20. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 23. februar. Søn af husmand Mads Knudsen og Anne Mette Jensdatter.
Familien flyttede i 1840'erne til en gård i Hedensted. – Tjenestekarl i Lundum sogn i 1860.
Cohen 1864/135: Knud Madsen Skibet.

23. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 240 Thomas Christian Andersen, født 22. november 1834 i Lødderup, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 5. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 8. marts. Søn af indsidder Anders Lauritsen Bundgaard og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejerslev, Vejerslev sogn i 1855. 
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 259. lægd, nr. 65.
Cohen 1864/134: Thomas Christian Andersen Lodderup.

24. Menig ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 120 Søren Jensen, født 28. marts 1835 i Mosen, Albæk sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1850 i Albæk, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. marts. Søn af tjenestekarl Jens Rasmussen, Dons, og tjenestepige Karen Sørensdatter, Mosen.
Forældrene blev ikke gift, og Søren voksede op hos sin mor i Albæk sogn. – Matros i Voerså, Albæk sogn i 1860, men flyttede få år senere ind til Sæby.
Tilgangsrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1862, 466. lægd, nr. M/9.
Cohen 1864/135: Søren Jensen Mosen.

25. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 36 Laurits Lauritsen, født 19. november 1831 i Nykøbing Mors, konfirmeret 1847 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 4. maj, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. maj. Søn af galanterihandler Joseph Bartsch og Bodil Kirstine Christensdatter.
Forældrene var ikke gift. Faderen flyttede til Viborg, hvor han døde få år senere, mens mor og søn endte i fattighuset i Nykøbing. – Snedkersvend i Nykøbing i 1860. Gift 1856 med Bolette Marie Christensdatter, med hvem han fik to sønner. – I folketællingerne kaldtes han ofte Laurits Bartsch.
Cohen 1864/134: Lauritz Lauritzen Nykjøbing.

26. Menig ved 11. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 549 Christian Carl Frederik Jensen, født 26. juli 1840 i Daugbjerg præstegård, Daugbjerg sogn, Viborg amt, konfirmeret 1855 i Tårup, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 9. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af præstegårdsforpagter Jens Pedersen Strandet og Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til en gård i Borup, Tårup sogn; her boede sønnen endnu i 1860.
Cohen 1864/134: Christian Carl Frederik Jensen Daugberg.

27. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 525 Wilhelm Jensen Lange, født 8. august 1840 i Hjørring (Catharina), konfirmeret 1854 i Aalborg (Frue), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 15. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af brolægger Jens Jensen Lange og Caroline Mogensdatter.
Slagter i Hjørring i 1860.
Tilgangsrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1862, 485. lægd, nr. M/36.
Ses ikke hos Cohen.

28. Menig ved 11. Infanteriregiment Peter Wilhelm Ussing, født 28. maj 1840 i Nørby, Nordby sogn, konfirmeret 1855 sst., hårdt såret i træfningen ved Oversø 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 24. februar. Søn af snedkermester, brandinspektør og lægdsmand Jens Ussing og Maren Kattrup.
Snedkerlærling i København i 1860, senere snedkersvend på Fanø.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 68. lægd, nr. K/6.
Ses ikke hos Cohen.

29. Menig ved 11. Infanteriregiment Hans Jensen.
Har ikke kunnet identificeres.

30. Menig ved 20. Infanteriregiment … Anders Nielsen, født 16. marts 1840 i Tisted, Kongens Tisted sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af indsidder og daglejer Niels Christensen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl på Tisted mark i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 339. lægd, nr. 25.
Ses ikke hos Cohen.

31. Menig ved 20. Infanteriregiment Johan Jensen.
Har ikke kunnet identificeres.

32. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 128 Niels Christian Larsen, født 10. marts 1838 i Nørre Store, Voer sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 sst., død på Schleswig lazaret 14. juli 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. juli. Søn af gårdmand Lars Jensen og Ingeborg Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Store i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 48. lægd, nr. 133.
Cohen 1864/160: Niels Christian Larsen N. Store.

33. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 527 Hans Rossen, født 16. januar 1835 i Ladegårds skov, Kværs sogn, Aabenraa amt, død af sygdom på Schleswig lazaret 9. februar 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af kådner Jes Hansen Rossen og Cathrine Sophie Hinrichsen.
Træskomager i Felsted, Felsted sogn i 1860. Gift med Anne Marie Jochimsen, med hvem han fik en datter.
Cohen 1864/164: Hans Rossen Ladegaardskov.

34. Dragon ved 4. Dragonregiment Fr. Sørensen.
Har ikke kunnet identificeres.

35. Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 59 Jørgen Hansen, født 22. juli 1837 i Silkehus, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Schleswig lazaret 10. februar 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 13. februar. Søn af husmand Hans Jeppesen og Maren Jørgensdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 10. lægd, nr. 176.
Cohen 1864/85: Søren [sic!] Hansen Silkehuus.

Schleswig, Alter Michaelis-Friedhof

Schleswig købstad


Den middelalderlige kirke ved Michaelisstrasse blev nedrevet i 1971. Kirkegården er også borte på nær en ganske beskeden rest, der næppe er større end en almindelig parcelhushave. Kirkegården er ikke synlig fra hverken Michaelisstrasse eller den bagvedliggende Bismarckstrasse, men kører man efter den danske menigheds kirke på Bismarckstrasse 18, er man meget tæt på målet.

På kirkegården afsløredes i april 1852 en 3,5 meter høj granitobelisk med inskriptionen "Denne Steen satte det danske Folk over 170 trofaste Sønner, der hengave Livet for Fædrelandet 1848-1850". Langs de hække og stakitter, der omkranser kirkegården står en halv snes gravstene, af hvilke flertallet er sat over danske faldne i Treårskrigen. Det gælder blandt andet de to brødre Carlo og Ernesto Dalgas (brødre til Enrico Mylius Dalgas, Hedeselskabets stifter) og de to brødre Hans og Harald Schau (hvis to brødre Ernst og Emil Schau faldt i 1864 og hviler på Garnisons kirkegård i København).

1. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 186 Wilhelm Nicolaj Ocksen Nielsen, født 4. februar 1828 i Ribe (Catharinæ), konfirmeret 1842 i Årre, død af sygdom på Schleswig lazaret 5. marts 1851, begravet på Michaelis kirkegård. Søn af kontorist Johannes Gotfred Ocksen Nielsen og Anne Cathrine Møller.
Familien flyttede til Årre sogn, hvor faderen var blevet ansat som skolelærer og kirkesanger. – Huslærer for møller Jørgen Petersens børn i Sønderskov mølle, Folding sogn i 1845. Toldassistent hos toldinspektør C.C. Petersen ved Foldingbro toldsted, Folding sogn i 1850.
Ses ikke hos Cohen.


2. Oberstløjtnant ved 1. Jægerkorps Christian Christopher Gøttsche Holm, født 22. marts 1795 i Donse mølle, Karlebo sogn, Frederiksborg amt, såret i kampene ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 12. maj, begravet på Michaelis kirkegård 14. maj. Søn af krudtfabrikant Christian Holm og Frederikke Agnete Gøttsche.
Faderen solgte møllen og overtog et organistembede i Helsingør i 1798. Holm forlod latinskolen og stillede som frikorporal som 14-årig og blev kort efter optaget på landkadetakademiet. Sekondløjtnant 1812, pageeksamen 1813, landmålereksamen 1816. Ansat ved Sjællandske Jægerkorps i 1814 og fra 1842 ved 1. Jægerkorps. I 1817 gjorde han tjeneste ved det danske kontingent i Frankrig. Premierløjtnant 1817, kaptajn 1831, kaptajn af 1. kl. 1842, major 1848. Hans udnævnelse til oberstløjtnant indløb få dage efter døden var indtrådt. Ridder af Dannebrog 1840.
Holm blev ramt af en kugle i underlivet, som det ikke lykkedes lægerne at fjerne. Holm udtalte selv den formodning, at han var blevet skudt af en privat mand fra egnen, der ved slutningen af slaget den 23. april var gået ud for at få ram på en dansk officer. Holm blev begravet med fuld honnør af alle tilstedeværende preussiske officerer og danske læger. - Gift 1835 med Anne Sophie Ølund fra Svanemøllen, med hvem han fik to døtre.
Cohen 1848/92: Christian Christopher Gottsche v. Holm.

3. Sekondløjtnant ved 3. Linjeinfanteribataljon Christian Frederik Hansen, født 15. december 1825 i København (Trinitatis), hårdt såret ved Isted 25. juli 1850, taget til fange, død på Schleswig lazaret samme dag, begravet på Michaelis kirkegård 26. juli. Søn af konduktør, senere slotsforvalter på Christiansborg Slot, kammerråd Isak Hansen og Christiane Amalie Koch.
Student 1844 (Borgerdyd). Han studerede derpå medicin og gjorde tjeneste som underofficer i Kongens Livkorps. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig som frivillig og blev snart korporal ved 3. Bataljon, ved hvilket han også gjorde tjeneste de følgende to år. Efter hans gode forhold ved Fredericia i juli 1849 blev han indstillet til optagelse i linjen.
Hans fars farbror var den berømte arkitekt og hofbygmester C.F. Hansen, der genopførte Christiansborg Slot efter branden i 1794.
Cohen 1850/50: Carl [sic!] Frederik v. Hansen.

4. Kaptajn ved 6. Reservebataljon Peter Henrik Hammeleff, født 12. januar 1817 i København, faldet ved Stenten mølle 8. august 1850, begravet på Michaelis kirkegård 12. august. Søn af institutbestyrer Hans Christian Hammeleff og Margrethe Christiane Struck.
Landkadet 1828, sekondløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment 1838, elev på den militære højskole 1838, premierløjtnant ved 8. Bataljon 1842. Ved krigsudbruddet i 1848 blev han afgivet til 2. Bataljon. Karakteriseret kaptajn ved 9. Bataljon 1849, virkelig kaptajn ved 6. Bataljon 1850. Ridder af Dannebrog 1848. – Gift med Ane Frederikke Caroline Wellner (1814-54), men hvem han fik to børn.
Cohen 1850/79: Peter Heinrich v. Hammeleff.

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 299 Alexius Risting, født 17. juli 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Schleswig lazaret 27. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af urtekræmmer Jens Nielsen Risting og Henriette Christine Abe.
Stud.polyt. En mindetavle findes også på familiegravstedet på Assistens kirkegård i København.
Cohen 1850/50: Alexius Risting Kjøbenhavn.

6. Premierløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Carlo Edoardo Giovanni Dalgas, født 9. november 1821 i Napoli, Italien, såret ved Mølhorst 31. december 1850, død på Schleswig lazaret 2. januar 1851, begravet på Michaelis kirkegård 6. januar. Søn af købmand, senere konsul i Livorno Jean Antoine Dalgas og Johanne Thomine de Stibolt.
Som 8-årig kom Carlo til København, hvor han blev opdraget hos botanikeren og politikeren J.F. Schouw. Han blev optaget på Kunstakademiets modelskole i 1837 og vandt den lille sølvmedalje otte år senere. I årene 1843-48 udstillede han flere landskabsmalerier med dyr og vandt den Neuhausenske præmie i 1847. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig som frivillig ved 3. Reservebataljon og blev snart kommandersergent. Sekondløjtnant ved 10. lette Bataljon 1849. Han blev hårdt såret i Isted-slaget, men kom til hægterne på få måneder og udnævntes til karakteriseret premierløjtnant i september 1850. På årets sidste dag lå han i forpost ved Möhlhorst, hvor insurgenterne angreb. En fjendtlig kugle ramte Dalgas’ eget gevær, rikochetterede og trængte ind i hans hoved. Bevidstløs blev han bragt til Schleswig, hvor han døde tre dage senere.
Cohen 1850/59: Carl Eduard v. Dalgas.

7. Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps Ernesto Guglielmo Augusto Dalgas, født 20. april 1823 i Napoli, Italien, såret ved Mysunde 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 25. september, begravet på Michaelis kirkegård 27. september. Søn af købmand, senere konsul i Livorno Jean Antoine Dalgas og Johanne Thomine de Stibolt.
Ernesto vendte med sin familie hjem til Danmark i 1839. Cand.polyt. 1848. Af H.C. Ørsted blev han tilbudt en stilling på læreanstalten, men valgte i stedet at melde sig som frivillig soldat. I det første krigsår gjorde han tjeneste som korporal ved ingeniørtropperne. Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps 1849. Resten af krigen var Dalgas blandt andet optaget af feltbygningsarbejder. Ved Mysunde blev han ramt af en kugle i munden og ankom stærkt blødende til Schleswig, hvor han døde to døgn senere.
Cohen 1850/69: Erneste Guplimo Auguste v. Dalgas.

8. Kaptajn ved 2. Artilleriregiment Hans Boe Schau, født 27. april 1821 i Odense (Sankt Hans), faldet ved Mysunde 12. september 1850, begravet på Michaelis kirkegård 17. september. Søn af ritmester Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Gennemgik den militære højskole 1836-40. Sekondløjtnant 1838, premierløjtnant ved 2. Artilleriregiment i Rendsburg 1842, forsat til 1. Artilleriregiment i København 1845, hvor han gjorde tjeneste som adjudant. Kaptajn af 2. kl. 1848. Næstkommanderende ved batterierne Marcussen og Lumholtz. Ved Mysunde stod han med fire granatkanoner mod fjendes artilleri. Efter der var blevet åbnet ild, blev Schau ramt i hjertet og sank død om på slagmarken.
Cohen 1850/43: Hans Boe v. Schau.

9. Sekondløjtnant ved 1. Reservejægerkorps Harald Schau, født 29. marts 1829 i Odense (Sankt Hans), død af tyfus på Schleswig lazaret 13. januar 1851, begravet på Michaelis kirkegård 18. januar. Søn af ritmester Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Student fra Sorø Akademi 1848. Overjæger. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1849, forsat til linjen 1850. Hans navn findes også på mindestenen ved Sorø Akademi.
Cohen 1850/81: Harald v. Schou.

Ved siden af de to sidste gravstene hviler deres yngste broder: Premierløjtnant ved 2. Artilleriregiment Valdemar Schau, født 18. august 1836 i Odense, død 7. juli 1859 i Schleswig.


Schleswig, Friedrichsberger Friedhof

Schleswig købstad


I kirkegårdens nordlige ende befinder sig et gravfelt med både danske og preussiske krigergrave fra Treårskrigen. Ved mit besøg i 2015 lykkedes det ikke at finde dyrlæge Hansens jernkors. Hans og Brøndums jernkors stod endnu i 1949 i et indhegnet gravsted.

1. Premierløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Frederik Adolph Wedelfeldt, født 23. juli 1826 i København (Frederiks tyske menighed), død af tyfus på Gottorp lazaret 2. april 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 10. april. Søn af artillerikaptajn, senere overtøjmester og generalmajor Frederik Adolph Wedelfeldt og Anne Madgalene Nissen.
Kadet 1838, sekondløjtnant ved 15. Bataljon 1845, forsat til 1. Bataljon 1846. Karakteriseret premierløjtnant april 1849, da han var ordonnansofficer ved 5. Infanteribrigade. Virkelig premierløjtnant juli 1849. – Ridder af Dannebrog 1848.
Cohen 1850/57: Frederik Adolph v. Wedelfeldt

2. Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 3, kompagni, nr. 25 Einar Theodor Staal Wellmann, født 26. september 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Gottorp lazaret 13. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 19. februar. Søn af snedkermester Carl Wilhelm Wellmann og Georgine Marie Leerbeck.
Landvæsenselev 1845. På jernkorset er dødsåret fejlagtigt angivet som 1850.
Cohen 1850/84: Einar Theodor Staal Wellmann (København).

3. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Bertel Christian Brøndum, født 23. maj 1814 i København (Trinitatis), død af tyfus på Gottorp lazaret 9. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 12. februar. Søn af brændevinsbrænder Christen Anthon(sen) Brøndum og Maren Thomsen Rosenkrantz.
Faderen drev et stort brændevinsbrænderi i Prinsensgade, men ejede også et mindre brænderi i Springgade, som hans ældste søn Anthon overtog i 1830. Anthon overlod brænderiet til sin lillebror Bertel ti år senere, men han beholdt det kun til omkring 1846. Bertel omtales tillige som landmand, og har sikkert bestyret faderens store landejendom på Frederiksberg. Han var også adjudant ved det borgerlige infanteri. Det var broderen Anthon, der opfandt den endnu eksisterende Brøndum Akvavit.
Cohen 1850/82: Bertel Christian v. Brøndum.

4. Dyrlæge ved 3. Dragonregiment Julius Theodor Hansen, født 6. april 1826 i Slotsgrund, Gammel Haderslev sogn, Haderslev amt, død af tyfus på Gottorp lazaret 12. december 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. december. Søn af distriktsskolelærer Hans Hansen og Anne Cathrine Haase.
Dyrlægeeksamen 1848.
Cohen 1850/95: Theodor Julius Hansen.

25. juli 2017

Schleswig, Friedrichsberger Friedhof

Schleswig købstad


Tæt ved kirkens nordmur danner tolv ensartede gravstene en halvcirkel. Stenen længst til venstre bærer inskriptionen: "Minde over her jordede danske Soldater faldne i Slaget ved Slesvig d. 23. April 1848". De øvrige gravstene er sat over elleve danske officerer, hvoraf dog kun de ni faldt i slaget i 1848. De to sidste grave er fra 1850.

De nuværende gravstene er fra en renovering i 2006. De oprindelige hvide marmortavler befinder sig sikkert nu på Gottorp Slot. Endnu i 1949 stod kun ti af gravstenene i halvcirklen med kaptajn Obels store sorte jernkors mellem 5. og 6. gravsten. Mindetavlen "Minde over her jordede danske Soldater ..." var anbragt umiddelbart foran Obels jernkors. Den ellevte gravsten over kaptajn Mechlenburg var dengang endnu på placeret på et særskilt gravsted lidt øst for halvcirklen.

1. Kaptajn ved 2. Jægerkorps Carl Frederik Ferdinand Hveberg, født 17. juni 1805 i København (Garnisons), faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård, Søn af major, senere oberstløjtnant Mogens Hveberg og Engelke Cathrine Marie Baadh.
Landkadet 1821, sekondløjtnant ved Københavns Jægerkorps 1821, premierløjtnant 1832, kaptajn 1841, kompagnichef ved 2. Jægerkorps 1842. Ved Bustrup blev Hveberg ramt af en kugle i tindingen og faldt øjeblikkeligt død om. – Gift 1843 med Anna Boyesen, med hvem han havde to børn.
Cohen 1848/93: Carl v. Hveberg.

2. Kaptajn ved 12. lette Infanteribataljon Carl Emil Mechlenburg, født 23. november 1802 i Løken, Høland prestegjeld, Akershus stift, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, amputeret, død på Schleswig lazaret 19. maj, begravet på Friedrichsberg kirkegård 22. maj. Søn af major, senere oberst Niels Henrik Mechlenburg og Magdalene Elisabeth Hauritz.
Familien rejste til Danmark i 1814 og Carl Emil blev landkadet samme år. Sekondløjtnant ved Fynske Infanteriregiment 1822, premierløjtnant 1829, kaptajn 1838, kompagnichef ved 12. Bataljon 1842. Mechlenburg blev ramt i knæ og arm og amputeret på garnisonshospitalet i Friedrichsberg. – Gift med Marie Charlotte Magdalene Undall (1818-96), der plejede sin mand på hospitalet til det sidste.
Cohen 1848/90: Carl Emil v. Mechlenborg.

3. Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps Niels Johannes Lund, født 2. marts 1820 i København (Frue), faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. april. Søn af løjtnant ved Livjægerkorpset Niels Johannes Lund og Louise Dine Jean.
Landkadet 1839, sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps 1842. Han blev skudt ved Bustrup. En preussisk officer hjalp ham op at sidde og tilbød ham noget vand at drikke. Lund rev sin ene epaulet af, for at give den som gave til tyskeren, men faldt i samme øjeblik sammen – død. Hans udplyndrede lig blev bragt ind til Schleswig samme aften.
Cohen 1848/94: Niels Johannes v. Lund.

4. Kaptajn ved 11. Linjeinfanteribataljon Christian Frederik Kurtzhals, født 15. januar 1796 i Rendsburg, faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. april. Søn af kommandersergent, senere postmester i Elsmhorn Carl Maximilian Christopher Kurtzhals.
Landkadet 1812, sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1817, premierløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1826, kaptajn 1837, kompagnichef 1840, forsat til 11. Bataljon 1842. I kampene ved Schleswig blev han ramt i den ene arm, og under forbindingen blev han ramt i siden. To af hans mænd forsøgte at få ham bragt ud af ilden, men Kurtzhals bad om at blive efterladt ved et stendige. Der fandt fjenden ham død. – Gift 1827 med Hansine Joachimine Tørsleff.
Cohen 1848/89: Christian Frederik v. Kurtzhals.

5. Kaptajn ved 7. Linjeinfanteribataljon Wilhelm Adolph Friederichsen, født 4. maj 1798 i Hamburg, faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. april. Sted- eller plejesøn af fuldmægtig Jansen i Rentekammeret.
Landkadet 1808. Sekondløjtnant à la suite ved Holstenske Skarpskyttekorps 1815, virkelig sekondløjtnant ved Sjællandske Jægerkorps 1819, karakteriseret premierløjtnant 1826, virkelig premierløjtnant 1831, stabskaptajn 1835, kaptajn af 1. kl. ved 13. Bataljon 1842. I april 1848 overtog han kommandoen over 7. Bataljon. I kampene ved Schleswig blev han ramt i underlivet og døde en halv time senere i en ambulance i Ziegelei. – Gift 1842 med Sophie Cathrine Elisabeth Warberg.
Cohen 1848/87: Wilhelm Adolph v. Friederichsen.

6. Premierløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon William Tronier, født 24. februar 1816 i København (Holmens), såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 1. maj, begravet på Friedrichsberg kirkegård 4. maj. Søn af kancellisekretær Georg Christian Tronier og Sophie Weltzien.
Landkadet 1832, sekondløjtnant ved Fynske Infanterregiment 1837, men blev snart forsat til Kongens Regiment i København. Forsat til 5. Bataljon 1842, premierløjtnant ved 10. Bataljon 1842.
Cohen 1848/88: William v. Tronier.

7. Premierløjtnant ved 11. Linjeinfanteribataljon Carl Frederik Pogwisch Stricker, født 22. maj 1811 i Fredericia (Trinitatis), faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. april. Søn af artillerikaptajn Carl Christian Stricker og Cathrine Margrethe Christiane Dorothea Pogwisch.
Landkadet 1824, sekondløjtnant ved 3. Jyske Infanteriregiment 1831, premierløjtnant 1841, forsat til 11. Bataljon 1842. Såret tre gange ved Bustrup, hvoraf sårene i højre lunge og underliv var dødelige. om aftenen tog fjenden hans lig med ind til Schleswig.
Cohen 1848/89: Carl Frederik Pogvisch v. Stricker.

8. Premierløjtnant ved 5. Forstærkningsbataljon Christian Carl Frederik Breede, født 26. august 1827 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård … Søn af tømrermester Johan Henrik Breede og Johanne Caroline Hummelgaard.
Student 1847 (privat). Sekondløjtnant ved Københavns Garnisonsbataljon april 1848, men snart forsat til 3. Forstærkningsbataljon og i 1849 til 5. Forstærkningsbataljon. Karakteriseret premierløjtnant februar 1850. Bataljonsadjudant. Faldt ved Bøgmose, hvor liget måtte efterlades. Cohen antager fejlagtigt, at Breede blev begravet i Flensburg, men fjenden tog hans lig med til Schleswig.
Cohen 1850/90: Christian Carl Frederik v. Breede.

9. Sekondløjtnant ved 5. Linjeinfanteribataljon Theodor Henry Wiborg Pontoppidan, født 9. februar 1827 i Christianssted, Skt. Croix, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 26. juli. Søn af regeringssekretær Erik Nicolaj Pontoppidan og Henriette Frederikke Nicoline Coldevin.
Familien rejste hjem til Danmark i 1833, da faderen blev toldinspektør i Odense. Landvæsenselev. Meldte sig som frivillig korporal ved 12. Bataljon umiddelbart før kampene ved Dybbøl i juni 1848. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve september 1848, af linjen august 1849. I slaget ved Isted blev Pontoppidan ramt i underlivet og døde straks.
Cohen 1850/53: Theodor Hendrik Viborg v. Pontoppidan.

10. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Wilhelm Otto Orlamundt, født 1. april 1830 i København (Trinitatis), dødeligt såret ved Isted 25. juli 1850, død på Schleswig lazaret samme dag, begravet på Friedrichsberg kirkegård 26. juli. Søn af toldfuldmægtig Frederik Carl Orlamundt og Wilhelmine Dorthea Madsen.
Landkadet 1843, sekondløjtnant ved 1. Reservebataljon 1848, forsat til 3. Forstærkningsbataljon 1849, premierløjtnant 1849. Såret ved Bøgmose.
Cohen 1850/86: Wilhelm Otto v. Orlamundt.

11. Premierløjtnant ved 2. Reservebataljon Heinrich Christian Behrmann, født 25. marts 1806 i København (Helligånds), død af tyfus på Gottorp lazaret 11. november 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. november. Søn af lærer ved Christianis Institut, senere arkivar i det slesvig-holstenske kancelli Hans Heinrich B. og Catharina Munch.
Student 1824 (privat), cand.jur. 1831, fik universitetets guldmedalje for en historisk prisopgave 1834, informator, konst. regnskabsfører ved 2. Reservebataljon 1848-50. – Rekrut ved Kongens Livkorps 1824, underofficer ved 5. kompagni 1829, kommandersergent 1829, afskediget 1834.
Cohen 1850/72: Heinrich v. Behrmann.Det føromtalte jernkors er nu monteret på kirkemuren umiddelbart bag halvcirklen:

12. Kaptajn ved 13. Linjeinfanteribataljon Carl Frederik Wilhelm Obel, født 10. oktober 1806 i Haderslev (Frue), faldet ved Schleswig 23. april 1848, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. april. Søn af løjtnant, senere ritmester Jens Bartholin Obel og Anne Margrethe Hansen.
Landkadet 1820, sekondløjtnant ved Fynske Infanteriregiment 1827, premierløjtnant 1834, kaptajn 1841, forsat til 13. Bataljon i Fredericia 1842. Kronprins Frederik (VII) viste ham meget velvilje, når han opholdt sig i Fredericia og Odense. Obel deltog i tafler og kongelige jagter, og det var kronprinsens udtrykkelige ønske, at Obel med et infanteri soldater afhentede kronprinsesse Mariane i Mecklenburg i 1841. Obel blev såret af en granat ved Bustrup. – Gift 1841 med Hansine Benedicte Birgitte Brøchner (1815-69), med hvem han fik to sønner.
Cohen 1848/91: Carl Frederik v. Obel.

Schleswig, Busdorfer Teich

Schleswig købstad

Ved Bustrup dam, der mod nordvest afgrænses af Schleswigs gamle bydel Friederichsberg, blev der i juni 1853 afsløret en 6,3 meter høj granitobelisk til minde om danske faldne i Treårskrigen.

På kirkegården ved Friedrichsberg kirke var der efterhånden blevet begravet så mange soldater, at man efter Isted-slaget (25. juli 1850) besluttede at anlægge en gravplads i udkanten af byen, nærmere bestemt en sandbanke ved bredden af Bustrup dam, der kun målte 20 x 14 meter. Fra august 1850 til februar 1851 blev henved 500 syge og sårede soldater, der døde på lazaretterne på Gottorp slot og i Friedrichsberg, begravet her.

I september 2015 lagde repræsentanter fra det danske, tyske og østrigske forsvar en mindesten tæt ved det gamle monument. Fra p-pladsen foran Friedrichsstrasse 122-126 er der kun 100 meters gang ad stien Kapaunenberg til monumentet.

Tæt ved indhegningen til monumentet står et enkelt jernkors:

Kommandersergent ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 3 Hans Søren Eduard Thønnesen, født 23. december 1825 i København (Frue), død af tyfus på Gottorp lazaret 21. januar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 25. januar. Søn af sæbefabrikant, vejer og måler Thomas Johan Thønnesen og Anne Pauline Rindom.
Exam.jur. 1845. Kommandersergent og korpsskriver ved 6. Bataljon.
Cohen 1850/80: Hans Søren Eduard Thønnessen (Frederiksborg amt).

18. juli 2017

Eckernförde, Friedhof am Mühlenberg

Eckernförde købstad


På byens gamle assistenskirkegård findes en lille gravplads indhegnet af seks granitpiller og jernstænger. Gravpladsen rummer tre gravstene og to jernkors, hvoraf dog kun en gravsten og et jernkors stammer fra Treårskrigen.
En ældre gravsten længst til venstre med en næsten udvisket inskription er sat over en ukendt regimentskvartermester. Den anden gravsten er sat over en dansk kaptajn, der døde i byen i 1863, og det andet jernkors har ikke længere nogen inskription.

1. Dragon ved 5. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 48 Peder Madsen, født 8. juni 1826 på Lindholm hede, (Nørre) Sundby sogn, Aalborg amt, såret under patruljering 2. august 1850, død på Eckernförde sygehus 17. august, begravet på Eckernförde kirkegård 19. august. Søn af husmand Mads Andersen Aaen og Dorthe Pedersdatter.
Tjenestekarl på Bjørumgård, Vadum sogn i 1845. – If. lægdsrullen var hans soldatertilnavn ’Ved Lindholms Hede Aae’.
Hovedrullen for Aalborg 1849, 13. lægd, nr. 42a.
Cohen 1850/96: Peter Madsen Lindholm (Aalborg amt).

2. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 131 Henrik Wandall, født 9. januar 1828 i Uggerslev, Uggerslev sogn, Odense amt, død af tyfus på Eckernförde sygehus 11. februar 1851, begravet på Eckernförde kirkegård 15. februar. Søn af sognepræst Hans Wandall og Anne Magdalene Lauenberg.
Da Henrik var tre år gammel, flyttede familien til Gudbjerg præstegård mellem Nyborg og Svendborg. Exam.jur. 1847. Fuldmægtig på Herlufsholm godskontor 1850.
Cohen 1850/93: Henrik Wandall Uggerslev (Sorø amt).

Eckernförde, Friedhof am Mühlenberg

Eckernförde købstad


På byens gamle assistenskirkegård ved Schleswiger Strasse findes den såkaldte marinegrav, hvor de omkomne fra affæren i Eckernförde fjord skærtorsdag den 5. april 1849 hviler. Det danske linjeskib Christian VIII og fregatten Gefion søgte at ødelægge fjendes batterier på begge sider af fjorden, men en række uheld medførte, at linjeskibet kom i brand og eksploderede, mens Gefion måtte stryge flaget og overgive sig til oprørerne. Af linjeskibets besætning omkom 41 og af besætningen på Gefion yderligere 25.
Da den danske fregat Thetis ankom til byen det følgende år, satte skibstømrerne et stakit og trækors på marinegraven. Den 10. januar 1854 blev det 3,8 meter høje granitmonument afsløret i overværelse af fem danske generaler og på ukendte tidspunkter blev der føjet fire ensartede gravstene til.

1. Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian VIII Osvald Julius Marstrand, født 14. juli 1812 i Silkegade, København (Helligånds), omkom ved linjeskibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af mekaniker Nicolaj Jacob Marstrand og Petra Othilia Smith.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1849. Marstrand viste strålende evner indenfor naturfagene og blev navigationslærer på Søkadetakademiet i 1838 og otte år senere førstelærer i de matematiske videnskaber. Fem uger før sin død blev han udnævnt til navigationsdirektør. Et monument over Marstrand findes også på Assistens kirkegård i København.
Cohen 1849/142: Oswald Julius Marstrand.

2. Premierløjtnant og 3. kommanderende på fregatten Gefion Viggo Skibsted, født 5. september 1815 på Hammermøllen (Kronborg Geværfabrik), Tikøb sogn, Frederiksborg amt, døbt 22. maj 1818 i Holmens kirke, København, hårdt såret under affæren ved Eckernförde 5. april, død på Eckernförde sygehus 19. april, begravet på Eckernförde kirkegård 22. april. Søn af kaptajn Peter Nicolaj Skibsted og Ellen Sophie Cathrine von Bergen.
Kadet 1829, sekondløjtnant 1835, premierløjtnant 1844. I 1848 lå han med korvetten Valkyrien ved Nicobarerne i den bengalske bugt, men vel hjemme, blev han i foråret 1849 udkommanderet med fregatten Gefion. I begyndelsen af slaget den 5. april fik han sit ene lår knust og efter dagens kampe blev han indlagt på lazarettet i Eckernförde, hvor han døde to uger senere. Han blev begravet i sin uniform og med fuld militær honnør.
Cohen 1849/143: Viggo Skibsted.

3. Underskibslæge på linjeskibet Christian VIII Rasmus Schmidt, født 9. december 1821 på Mørdrupgård, Uggeløse sogn, Frederiksborg amt, dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af forpagter Søren Larsen Schmidt og Caroline Frederikke Schultz.
Faderen overtog et gæstgiveri i København og Rasmus blev sat i det von Westenske institut. Student 1840. Han studerede først teologi i nogle år, men skiftede siden til lægevidenskaben og blev cand.med. i 1848. Som kandidat på Frederiksberg Hospital 1848-49, gjorde han også tjeneste på Søkvæsthuset og blev i marts 1849 ansat som underskibslæge på linjeskibet Christian VIII. Under affæren i Eckernförde fjord blev han sendt over på fregatten Gefion for at yde lægelig assistance, men da Gefion strøg flaget, vendte han tilbage til linjeskibet, hvor han kort efter blev dræbt ved skibets eksplosion.
Cohen 1849/142: Rasmus Schmidt.

4. Søkadet på linieskibet Christian VIII Jacob Henrik Gerhard Lind Braëm, født 7. januar 1834 i Delfingade 56, København (Holmens), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af premierløjtnant i Søetaten Johan Frederik Braëm og Serene Margrethe Lindam.
Flyttede med forældrene til Rungstedgård, Hørsholm sogn. Hans navn findes også på mindetavlen på Hørsholm kirkegård. Med sine kun 15 år, var kadet Braëm en af de yngste faldne i Treårskrigen.
Cohen 1849/142: Braëm.