20. september 2013

Kristiansand kirkegård

Kristiansand, Norge

Det danske tab i søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864 var 14 døde og 51 sårede søfolk. Efter den danske sejr sejlede flådens skibe mod den norske kyst og i Kristiansand blev de døde søfolk begravet på byens kirkegård med fuld militær honnør. I de følgende dage afgik fire af de sårede ved døden på byens hospital, og de blev begravet sammen med deres kammerater.
Det følgende år, den 13. maj 1865, afsløredes monumentet på den danske marinegrav i Kristiansand. Pengene til monumentet stammede fra en indsamling blandt byens borgere, og det er stadig byen Kristiansand, der varetager gravstedets vedligeholdelse.

1. Helbefaren af 5. udskrivningsdistrikt, nr. 163 Niels Andreas Christensen, født 20. september 1836 i Strandby, Elling sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1851 i Vesterø kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Christen Andreasen og Maren Cathrine Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Vesterø sogn på Læsø i 1845. I 1860 var han som sømand på vej til København, men boede i øvrigt stadig hjemme hos forældrene på Læsø.
Sørullen for Hjørring amt, 87. lægd (Sæby), nr. 160.
Cohen 1864/176: Niels Andreas Christensen.

2. Halvbefaren af 3. udskrivningsdistrikt, nr. 123 Peder Hansen, født 3. januar 1842 i Dame, Fanefjord sogn, Præstø amt, konfirmeret 1856 i Fanefjord kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vollerup, Fanefjord sogn i 1860, men flyttede samme efterår til Bogø.
Tilgangsrullen for Præstø amt, 86. lægd (Bogø), nr. K 49. Overført til sørullen for samme lægd 1863, nr. N 2. Patent nr. 886.
Cohen 1864/176: Peter Hansen.

3. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 160 Hans Mærsk Lund, født 27. september 1842 i Bodsbøl, Ballum sogn, Tønder amt, konfirmeret 1857 i Rømø kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af styrmand Nis Jensen Pedersen Lund og Helene Margrethe Mærsk.
Flyttede med forældrene til Rømø i de sidste år af 1840'erne, hvor faderen ernærede sig som skibsfører og moderen drev kroen på havnen. Hans boede stadig hjemme hos forældrene i 1860.
Sørullen for Ribe amt, 96. lægd (Rømø), nr. 29.
Cohen 1864/176: Hans Marsk Lund.

4. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 72 Christen Nielsen, født 27. december 1842 i Brund, Skjold sogn, Vejle amt, konfirmeret 1857 i Glud kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Niels Christensen og Anne Marie Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Stovrup, Skjold sogn i 1860.
Hovedrullen for Vejle amt 1860, 93. lægd (Glud), nr. 116. Overført til sørullen for samme lægd 1863, nr. N 1. - Patent 451. - Søfartsbog 1862.
Cohen 1864/176: Christen Nielsen.

5. Søvant af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 583 Christian Frederik Haacker, født 20. december 1847 i København (Trinitatis), faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af arbejdsmand Hans Henrik Christian Haacker og Maren Olsen.
Forældrene drev et lille spiseværtshus i Adelgade indtil faderen døde under koleraepidemien i 1853. Få år senere flyttede enken og børnene ind i Kaninlængen 16 i Nyboder.
Tilgangsrullen for Staden København 1862, nr. M 1335. - Søfartsbog 1864.
Cohen 1864/176: Christian Frederik Haacker.

6. Søvant af 5. udskrivningsdistrikt, nr. 400 Christian Sørensen, født 26. januar 1841 i Skagen, konfirmeret 185 i Skagen kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker Søren Ottesen og Johanne Poulsdatter.
Forældrene døde samme dag under koleraepidemien i 1853 og efterlod fem børn, hvoraf Christian var den ældste. Tjenestekarl hos husmand Mikkel Madsen i Skagen landsogn i 1855. Skiftebehandlingen ved Skagens skifteret i maj 1866 bekræfter Christians identitet og familieforhold.
Sørullen for Hjørring amt, 85. lægd (Skagen), nr. 309.
Cohen 1864/176: Christian Sørensen.

7. Søvant af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 396 Jens Nielsen, født 15. oktober 1841 i Skovshoved, Gentofte sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 i Gentofte kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker Niels Olsen Wolfgang og Karen Nielsdatter.
Faderen døde under koleraepidemien i 1853, hvorefter enken ernærede sig ved fiskehandel. Jens boede hjemme hos moderen i Skovshoved i 1860. Skiftebehandlingen ved Københavns Amts Nordre birk bekræfter Jens' identitet og familieforhold.
Sørullen for Københavns amt 1863, 3. lægd (Gentofte), nr. N 2.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Sejlmager af Holmens håndværkerstok, 3. afdeling, nr. 108 Johan Carl Adolph Dencker, født 20. januar 1832 i København (Holmens), faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af arbejdsmand ved Holmen Frederik Ernst Ludvig Dencker og Inger Kirstine Luff.
Carl blev udlært som sejlmager ved Holmen og giftede sig i 1854 med Jensine Marie Jensen, med hvem han fik mindst fire børn. I 1860 boede familien i Carls barndomshjem i Delfingade 10 i Nyboder.
Cohen 1864/176: Carl Christian Dencker [sic!]

9. Menig af Københavns Garnisonsbataljon, 2. kompagni, nr. 254 Christian Bruun, født 6. november 1834 i Vester Lindet, Gram sogn, Haderslev amt, konfirmeret 1850 sst., faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af kromand Laue Laursen Bruun og Dorthea Jensdatter.
Tjenestekarl i Stoltelund, Tinglev sogn i 1860.
Stambogen for Garnisonsbataljonens 2. kompagni.
Aftjente sin værnepligt ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 491.
2. Angler godsdistrikts rulle xx-xx.
Cohen 1864/176: Christian Buhn [sic!]

10. Menig af Københavns Garnisonsbataljon, 2. kompagni, nr. 257 Hans Pedersen Nielsen, født 13. juni 1825 i Dunkær, Rise sogn, Ærø, Svendborg amt, konfirmeret 1840 i Rise kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af husmand Mikkel Pedersen Nielsen og Mette Cathrine Hansdatter.
Tjenestekarl i Tårnby, Tårnby sogn (Amager) i 1860.
Stambogen for Garnisonsbataljonens 2. kompagni.
Aftjente sin værnepligt ved 10. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 48 oc.
Ærø amts rulle 12. lægd, nr. xx.
Cohen 1864/176: Hans Peter Nielsen.

11. Militærarbejder af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 78 Herman Meyer, født 20. maj 1841 i Vordingborg, konfirmeret 1855 i Flakkebjerg kirke, faldet på fregatten Jylland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af skovfoged Conrad Meyer og Karen Marie Gothelfsen.
Flyttede som ganske lille med forældrene til Cathrineholm hovedgård i Krummerup sogn ved Sorø, hvor faderen var gartner og skytte. Moderen døde imidlertid i 1849, hjemmet gik i opløsning, og Herman blev anbragt i pleje hos bolsmand Mads Lorentzen i Flakkebjerg, Flakkebjerg sogn. Efter konfirmationen rejste Herman ind til København, hvor han kom i lære hos bødkermester Jacobsen på Wilders Plads på Christianshavn.
Tilgangsrullen for Staden København 1858, nr. H 2607.
Cohen 1864/176: Hermann Meyer.

12. Halvbefaren af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 405 Socrates Plato Maximilian Schnittger, født 24. april 1842 i Snevris, Særslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1856 i Kalundborg kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 11. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af dyrlæge Erdmann Nicolaus Joachim Schnittger og Juliane Christine Nielsen.
Flyttede med forældrene til Sønder Tranders kro ved Aalborg i 1844. Efter faderens død i 1853 flyttede enken og børnene til Kalundborg for blot få år senere at slå sig ned i København. Socrates' navn findes også på familiens mindesten på Sønder Tranders kirkegård.
Tilgangsrulle for Holbæk amt 1856, 77. lægd (Kalundborg), nr. F 499. Overført til sørullen for samme lægd 1862, nr. M 122. - Patent nr. 850.
Cohen 1864/176: Socrates Plato Maximilian Schnittger.

13. Helbefaren af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 688 Christian Sophus Hannibal Heggum, født 28. oktober 1843 i København (Frelsers), faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af toldassistent Carl Wilhelm Heggum og Amalie Elisabeth Andreasen.
Efter at have krydset Atlanten deserterede Heggum i New York i november 1859. Meddelelsen nåede den danske generalkonsul i Hamburg halvandet år senere. Heggum vendte senere hjem til Danmark.
Tilgangsrullen for Staden København 1857, nr. G 3304. Overført til sørullen for samme lægd 1862, nr. M 168. - Patent nr. 1197.
Cohen 1864/177: Hannibal Sophus Christian Hegum.

14. Helbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 711 Jens Thygesen, født 17. september 1841 i Åsø, Tranekær sogn, Langeland, Svendborg amt, konfirmeret 1856 i Kerteminde kirke, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af fisker, senere bådfører Christen Jensen Thygesen og Johanne Sophusdatter.
Flyttede med forældrene til Kerteminde i første halvdel af 1850'erne. I 1860 boede Jens, der var sømand, hos forældrene. Få år senere flyttede han til Odense, hvor han boede sammen med sin forlovede Madsine Pedersen umiddelbart før indkaldelsen i 1864.
Tilgangsrullen for Odense amt 1856, 110. lægd (Kerteminde), nr. F 338. Overført til sørullen for samme lægd 1858, nr. H 167, men flyttede i 1862 til Odense amts 111. lægd (Odense), nr. M 4. - Patent nr. 148.
Cohen 1864/177: J. Thøgersen.

15. Halvbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 247 Sophus Ludvig Wilhelm Bekker, født 3. august 1842 i Stenstrup kro, Stenstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1857 i Stenstrup kirke, faldet på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj. Søn af kromand Isbrandt Bekker og Johanne Marie Margrethe Albjerg.
Boede hjemme hos forældrene i kroen i 1860.
Sørullen for Svendborg amt 1857, 87. lægd (Thurø), nr. G 2.
Cohen 1864/177: Sophus Bekker.

16. Halvbefaren af 7. udskrivningsdistrikt, nr. 42 Simon Johan Bøtcher Sørensen, født 24. august 1841 på Naldal mark, Underup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1856 i Underup kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af husmand og skomager Søren Laursen Erslev og Jacobine Marie Bøtcher.
Boede hos sin bror, husmand Laurs Sørensen i Gantrup, Voerladegård sogn i 1860. Udlært bødkersvend.
Uanset at han blev døbt og konfirmeret under navnene Simon Johan, blev han fejlagtigt optaget i lægdsrullen som Søren Johan.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 67. lægd (Underup), nr. 65.
Cohen 1864/177: Søren Johan Bøttger Sørensen.

17. Helbefaren af 4. udskrivningsdistrikt, nr. 92 Anders Peter Baaring Rasmussen, født 9. december 1843 i Middelfart, konfirmeret 1858 i Middelfart kirke, såret på fregatten Jylland 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 14. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af sømand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter.
Boede hjemme hos faderen i Middelfart i 1860. Både far og søn var sømænd.
Sørullen for Odense amt 1863, 113. lægd (Middelfart), nr. N 5.
Cohen 1864/176: Anders Peter Baaring Rasmussen.

18. Halvbefaren af 1. udskrivningsdistrikt, nr. 820 Laurits Julius Reinwaldt, født 26. februar 1842 i København (Holmens), konfirmeret 1856 i Holmens kirke, såret på fregatten Niels Juel 9. maj 1864, død på Kristiansand hospital 16. maj, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gymnastiklærer ved Søetatens skole Laurits Christian Reinwaldt (D.M.) og Elisabeth Wilhelmine Høyer.
Boede hjemme hos moderen i Nyboder i 1860.
Sørullen for Staden København 1861, nr. L 98.
Cohen 1864/177: Lauritz Julius Rainvald.

Yderligere to søfolk fra fregatten Jyllands besætning skal medtages her. - Peder Adamsen døde på hospitalet i Kristiansand, men da hans sygdom åbenbart ikke var en direkte følge af begivenhederne ved Helgoland, blev hans navn ikke optaget på monumentet på byens kirkegård. - Søren Madsen blev såret ved Helgoland, men klarede turen til København, hvor han døde på Søetatens hospital. Han hviler på Holmens kirkegård sammen med fem søfolk fra fregatten Sjælland, der alle blev såret i affæren ved Rügen den 17. marts 1864.

19. Halvbefaren af 2. udskrivningsdistrikt, nr. 235 Peder Adamsen, født 15. februar 1841 i Munkerup, Søborg sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 i Søborg kirke, død af feber på Kristiansand hospital 11. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 17. maj. Søn af gårdmand Adam Rasmussen og Birthe Jensdatter.
Boede hos forældrene i Munkerup i 1860. Udlært tømrersvend.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 39. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/177: Peter Adamsen.

20. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 75 Søren Madsen, født 14. december 1840 i Tinnet, Skærup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Skærup kirke, såret ombord på fregatten ved Helgoland 9. maj 1864, død af hjernebetændelse på Søetatens hospital 22. maj, begravet på Holmens kirkegård 26. maj. Søn af husmand Mads Madsen og Karen Augustinusdatter.
Smed i Vejlby sogn. Konstabel 1862.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1861, 268. lægd (Vejlby), nr. L 75.
Cohen 1864/177: Søren Madsen.

19. september 2013

Poznań, Cmentarz garnizonowy

Posen, Alte Garnisonsfriedhof (indtil 1918)

Poznań, Polen

I den polske by Poznań hviler tre danske soldater, der alle blev taget til fange efter slaget ved Dybbøl den 18. april 1864. Herefter blev de ført til den preussiske fæstning i Posen, der efter Tysklands nederlag i Første Verdenskrig blev polsk.


Soldaterne blev begravet på byens garnisonskirkegård, der er beliggende ved gaden Aleja Armii Poznań. Indgangen til den gamle kirkegård ligger lige over for et idrætsanlæg, og gravene - hvis de endnu eksisterer - skal være i det nordøstlige hjørne. Poznań blev udsat for voldsomme bombardementer under russernes fremrykning i foråret 1945.

Det danske krigsministerium bekostede gravstenene i 1886. De blev istandsat i 1913, og femten år senere betalte den danske stat sidste gang for gravenes vedligeholdelse.

I 2014 fandt Komité for bevarelse af gamle Mindesmærker i Poznań det, der med stor sandsynlighed var fundamentstenene til gravpladerne, og mindst en gravplade blev genskabt og placeret på sit rette fundament. Ved en højtideligt på garnisonskirkegården deltog danske repræsentanter.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 475 Christian Davidsen, født 3. maj 1839 i Valby, Valby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Posen 11. maj, død af svindsot 4. juli, begravet 6. juli. Søn af smed David Pedersen og Inger Margrethe Jørgensdatter.
Smedesvend i Esbønderup 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt 1863, 136. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/94: Christian Davidsen Valdby.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 166 Christoffer Andersen, født 15. marts 1832 i Øster Ulslev, Øster Ulslev sogn, Maribo amt, konfirmeret 1847 sst., taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Posen 27. maj, død 3. august, begravet 6. august. Søn af husmand Anders Rasmussen og Anne Jørgensdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 245. lægd, nr. 16.
Cohen 1864/171: Christoffer Andersen Uttersløv [sic!]

3. Artillerist ved 10. Batteri Peder Sørensen, født 26. oktober 1839 i Torup, Sønder Vinge sogn, Viborg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Posen 24. april, død 21. maj, begravet 23. maj. Søn af gårdmand Søren Laursen Bach og Maren Andersdatter.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 92. lægd, nr. 70.
Ses ikke hos Cohen.


18. september 2013

Grudziądz, Cmentarz garnizonowy

Graudenz, Alte Garnisonfriedhof (indtil 1920)

Grudziądz, Polen

I den polske by Grudziądz, der ligger 120 km syd for Gdańsk, hviler på byens kirkegård to danske soldater, der blev taget til fange efter Dybbøl-slaget den 18. april 1864 og ført til den preussiske fæstning i Graudenz. Efter Tysklands nederlag i Første Verdenskrig blev denne by polsk og fik navnet Grudziądz.
Begravelsen af de to danske soldater skete på den gamle garnisonskirkegård lige uden for kastelsvolden ved gaden 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
Gravstenen over den danske fællesgrav blev bestilt og opsat i 1886. Den danske stat betalte sidst for vedligeholdelsen i 1928. En bruger af denne blog har i januar 2014 meddelt mig, at gravstedet stadig eksisterer.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 556 Niels Hansen, født 12. juni 1835 i Vejleby, Ferslev sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., såret og taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Graudenz 24. april, død 3. juni, begravet 6. juni. Søn af tjenestekarl Hans Hansen, og tjenestepige Anne Marie Enevoldsdatter.
Forældrene giftede sig med hinanden, da Niels var 3 år gammel, og overtog faderens forældres husmandssted i Venslev, Ferslev sogn. Da Niels atter kom i lægd efter sin konfirmation blev hans tilnavn Venslev. – Tjenestekarl i Manderup, Skibby sogn i 1860. – Gift 1857 med Karen Marie Thomsen.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 96. lægd, nr. 63.
Cohen 1864/95: Niels Hansen Vindsløv [sic!]

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 102 Søren Peter Petersen, født 19. juni 1840 i Sønder Bindslev, Bindslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1855 sst., såret og taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Graudenz 7. maj, død 16. juni, begravet 20. juni. Søn af indsidder og daglejer Peter Nicolaj Andersen og Else Sørensdatter.
Tjenestekarl i Sønder Bindslev 1860.
Tilgangsrullen for Hjørring amt 1861, 6. lægd, nr. L/215.
 Cohen 1864/158: Gorm [sic!] Peter Petersen S. Bindsløv.

17. september 2013

Głogów, Cmentarz garnizonowy

Glogau, Garnisonfriedhof (indtil 1945)

Głogów, Polen

I den polske by Głogów, der ligger ca. 100 km nordvest for Wrocław, hviler fire danske soldater, der blev taget til fange efter Dybbøl-slaget i april 1864 og ført til den preussiske fæstningsby Glogau, der efter Tysklands sammenbrud i 1945 ligger i Polen.

Den gamle garnisonskirkegård lå lige udenfor kastelsvolden, men de omfattende bombardementer af Glogau ødelagde sandsynligvis også kirkegården, og sammenligner man med moderne kort, er der i dag et omfattende parkanlæg, der dog gennemskæres af en stor ringvej (Bolesława Krzywoustego), der støder til en stor rundkørsel.

Det danske krigsministeriet bekostede fire marmortavler opstillet på soldaternes grave i 1886. Den danske stat betalte sidste gang til vedligeholdelsen i 1942, hvor de lokale myndigheder beskrev gravene som værende "im guten Zustande".

Nærmere undersøgelser i Głogów vil vise, om de danske grave stadig er bevaret i parken.


1. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 15 Hans Christensen, født 29. juli 1833 i Nørre Holsted, Holsted sogn, Ribe amt, konfirmeret 1848 i Fåborg, taget til fange efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Glogau 1. maj, død 15. maj. Søn af husmand Christen Thuesen og Anne Marie Eriksdatter.
Familien flyttede til en gård i nabosognet Fåborg ca. 1843; her boede Hans endnu i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 40. lægd, nr. 38.
Cohen 1864/168: Hans Christensen Nørre Halsted [sic!]

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 186 Jens Christian Nielsen, født 23. juli 1839 i Krogen, Tranum sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1854 sst., taget til fange efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864 og ført til fæstningen i Glogau, død 5. juni. Søn af husejer Niels Christensen Høgh og Karen Marie Christensdatter.
Familien flyttede til Lerup sogn senest 1845.
Cohen 1864/162: Jens Christian Nielsen Krogen.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 185 Niels Hansen, født 25. oktober 1833 i Illerup, Raklev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1848 sst., taget til fange efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Glogau 24. april, død af sygdom 5. maj 1864. Søn af husmand Hans Nielsen og Karen Jensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Klein i Kalundborg i 1860, men flyttede samme år til hovedstaden.
Staden Københavns rule 1860, nr. K/775.
Cohen 1864/145: Niels Hansen Illerup.

4. Menig ved 22. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 22 Hans Christian Hansen, født 30. marts 1833 i Varde, taget til fange efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Glogau 27. april, død 16. maj. Søn af vognmand Hans Madsen og Inger Christensdatter.
Murermester i Jyllerup, Årre sogn i 1860. – Gift med Mette Henriksdatter, med hvem han fik to børn.
Cohen 1864/168: Hans Christian Hansen Varde.

16. september 2013

Nysa, Cmentarz garnizonowy

Neisse, Garnisonfriedhof (indtil 1945)

Nysa, Polen

I den polske by Nysa, der ligger ca. 85 km syd for Wrocław, ligger tre danske soldater begravet. De blev alle taget til fange i 1864, og døde i den preussiske fæstning Neisse, som efter Tysklands sammenbrud i 1945 ligger i Polen.

Det danske krigsministerium bestilte og lod opstille tre marmortavler i 1886. De blev istandsat i 1929, og i december 1942 betalte den danske stat sidste gang for gravenes vedligeholdelse. På det tidspunkt betegnede de lokale myndigheder som værende "in einem guten Zustande". Mens byen blev totalt ødelagt i 1945, gik kirkegården fri for bomberne, og den fremhæves i dag som en af Nysas store seværdigheder.

Den gamle garnisonskirkegård er nu en almindelig kommunal kirkegård, der er beliggende ved gaden Mieczyslawa. Om de danske krigergrave endnu eksisterer, ved jeg ikke.

1. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 44 Peder Larsen Overgaard, født 26. januar 1838 i Marstal, såret og taget til fange ved Dybbøl 17. marts 1864, ankom til fæstningen i Neisse 2. april, død af hjernetyfus 5. april, begravet 8. april. Søn af klejnsmedesvend Frederik Rudolph Overgaard og Anne Cathrine Anthonsen.
Flyttede med forældrene til København senest 1840.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1859, 78. lægd, nr. J/816.
Cohen 1864/117: Peter Larsen Overgaard.


2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 398 Hemming Christian Pedersen, født 6. marts 1840 i Stege, konfirmeret 1854 i Damsholte, taget til fange ved Dybbøl 17. marts 1864, ankom til fæstningen i Neisse 1. april, død af underlivstyfus 16. april, begravet 19. april. Søn af indsidder og daglejer Peder Hemmingsen og Christiane Christiansdatter.
Familien til Ebbelnæs, Damsholte sogn senest 1845. Plejebarn hos gårdmand Hans Mortensen i Røddinge, Damsholte sogn.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 188. lægd, nr. N/6.
Cohen 1864/150: Henning Christian Petersen Stege.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 489 Rasmus Markvardsen, født 24. maj 1840 i Soesmarke, Majbølle sogn, Maribo amt, taget til fange ved Dybbøl 17. marts 1864, ankom til fæstningen i Neisse 10. juni, død af lungebetændelse 15. juni, begravet 18. juni. Søn af husmand Markvard Hansen og Johanne Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Soesmarke i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 219. lægd, nr. N/1.
Cohen 1864/154: Rasmus Marqvartsen Soesmark.

15. september 2013

Koźle, Cmentarz garnizonowy

Kosel, Garnisonfriedhof (indtil 1945)

Koźle, Polen

I Koźle, der ligger ca. 130 km sydøst for Wrocław, ligger tre danske soldater begravet. De to første blev taget til fange efter Dybbøl-slaget den 18. april 1864 og den tredje efter kampene på Als den 29. juni 1864, og alle tre blev ført den lange vej til den preussiske fæstning i Kosel, der efter Tysklands sammenbrud i 1945 ligger i Polen.
Soldaterne blev begravet på garnisonskirkegården på hjørnet af vejene 24 Kwietnia og Raciborska i byens sydlige del. Det danske krigsministerium lod en gravsten udføre og opstille i 1886. Den danske stat betalte siden for gravens vedligeholdelse, senest i 1939. Da var gravstenen blevet istandsat blot tre år tidligere.
Den gamle kirkegård (Stary cmentarz) er endnu bevaret, og billeder fundet på internettet tyder på, at mange gamle gravsteder er bevaret. Forhåbentlig gælder det også den danske krigergrav.

1. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 499 Hans Christian Steffensen, født 7. december 1840 i Outved, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1855, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Kosel 25. april, død af tyfus 25. maj. Søn af murermester Peter Christian Steffensen og Anne Hansdatter.
Snedkersvend i Uglerup, Sæby sogn 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 349. lægd, nr. 133.
Cohen 1864/101: Hans Christian Steffensen.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 325 Iver Hansen, født 18. december 1839 i Knud, Tårup sogn, Viborg amt, konfirmeret 1854, såret 18. april 1864, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Kosel 13. maj, død af sygdom 30. maj. Søn af gårdmand Hans Iversen og Anne Cathrine Pedersdatter.
Tjenestekarl på Tårupgård i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 52. lægd, nr. 16.
Cohen 1864/124: Iver Hansen Knud.

3. Menig ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, overkomplet nr. 26 Jens Peter Hansen, født 28. december 1842 i Sundby, Stadager sogn, Maribo amt, taget til fange på Als 29. juni 1864, ankom til i fæstningen i Kosel 4. juli, død af sygdom 22. juli. Søn af husmand Hans Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 193. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/109: Jens Peter Hansen Sundby.

14. september 2013

Świdnica, Cmentarz garnizonowy

Schweidnitz, Garnisonfriedhof (indtil 1945)

Świdnica, Polen

I Świdnica, der ligger ca. 50 km sydvest for Wrocław, hviler syv danske soldater, der alle blev taget til fange efter Dybbøl-slaget den 18. april 1864 og ført til den dengang preussiske garnison i Schweidnitz, der efter Tysklands sammenbrud i 1945 ligger i Polen og altså nu hedder Świdnica.
De krigsfanger, der døde, blev alle begravet på den byens garnisonskirkegård, der nu er en almindelig kommunal kirkegård (cmentarz komunalny) og er beliggende mellem gaderne Saperów og Kościelna. På kirkegården står den gamle Friedenskirche (Kościół pokoju).
På gravene lod det danske krigsministerium i 1886 sætte syv små gravsten udført i schlesisk marmor af den lokale billedhugger Th. Knewel. Gravstenene blev istandsat i 1894, 1906 og 1933. Vedligeholdelsen betalte den danske stat, senest i november 1943, hvor de lokale myndigheder beskrev dem som værende "in einen guten und würdigen Zustande".
Hvad der skete med gravstenene efter 1945, ved jeg ikke, men en undersøgelse, foretaget af Historiecenter Dybbøl Center, viser, at gravene for længst er sløjfet. Det gamle billede er taget i 1933.

1. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 263 Ole Andersen, født 14. juni 1837 i Tinghusene, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851, såret ved Dybbøl 18. april 1864 og taget til fange, ankom til fæstningen i Schweidnitz 1. maj, død af sine kvæstelser 6. maj, begravet 9. maj. Søn af indsidder og daglejer Anders Olsen og Else Marie Jensdatter.
Indsidder og daglejer i Mårum i 1860. – Gift 1858 med Anne Kirstine Nielsdatter, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 36. lægd, nr. 114.
Cohen 1864/95: Ole Andersen Maerum.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 215 Hans Jensen, født 6. marts 1830 i Stige, Lumby sogn, Odense amt, konfirmeret 1844 i Lunde, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 25. april, død af tyfus 19. maj, begravet 23. maj. Søn af indsidder og daglejer Jens Jensen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Torup, Skamby sogn i 1845. – Cohen lader ham fejlagtigt være død på fjendens lazaret i Broager 19. maj 1864.
Tilgangsrullen for Odense amt 1862, 42. lægd, nr. M/8.
Cohen 1864/143: Hans Jensen Stege [sic!]

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 324 Andreas Christensen, født 24. marts 1840 i Skovhuse, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 14. maj, død af tyfus 21. maj, begravet 23. maj. Søn af husmand Christen Olsen og Gertrud Nielsdatter.
Tjenestekarl hos overførster Paulsen i Nødebo 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 103. lægd, nr. N/37.
Cohen 1864/95: Andreas Christensen Skovhuse.

4. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 118 Anders Christensen, født 17. marts 1832 i Hedeås, Åsted sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1847, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, død af tyfus i fæstningen i Schweidnitz 25. august, begravet 28. august. Søn af gårdmand Christen Andersen og Else Svendsdatter.
Boede hjemme hos faderen i Hedeås i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 23. lægd, nr. 27.
Cohen 1864/165: Anders Christensen Hedeaas.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 523 Peter Carstensen, født ca. 1832 i Hüllerup, Handewitt sogn, Flensburg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 17. maj, død af tyfus 22. maj, begravet 25. maj. Søn af kolonist Peter Carstensen og Anne Marie Nissen.
Boede med familien på Christiansheidi, Handewitt sogn i 1845. – Ifølge den tyske dødsattest blev hans fødested opgivet til ’Hoellerupp, Amt Flensburg’.
Ses ikke hos Cohen. 

6. Konstabel ved Artilleriet, 4. Fæstningskompagni, nr. 145 Niels Jensen, født 31. maj 1843 i Putten, Astrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1858, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 23. maj, død af tyfus 31. maj, begravet 2. juni. Søn af husmand Jens Pedersen og Maren Pedersdatter.
Tjenestekarl i Store Ryet, Astrup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1863, 489. lægd, nr. H/130.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 477 Christen Christensen, født i Blans, Ullerup sogn, Sønderborg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 11. juli, død af tyfus 22. juli, begravet 24. juli.
Ses ikke hos Cohen.

5. september 2013

Brno, Ústřední hřbitov

Brünn, Zentralfriedhof (indtil 1918)

Brno, Tjekkiet

På byens centralkirkegård (tjekkisk: Ústřední hřbitov) ved Jihlavská i Brno hviler to - måske tre - danske soldater fra krigen i 1864. Soldaterne blev taget til fange på Als i slutningen af juni 1864 og ført til den østrigske fæstningsby Brünn, der efter Første Verdenskrig kom til at ligge i det nyoprettede Tjekkoslovakiet og fik navnet Brno.

Den ældste del af centralkirkegården stammer fra 1883, og de danske soldater hvilede oprindeligt på en garnisonskirkegård i Brnos nordvestlige forstad Zábrdovice (dengang Obrowitz). Her var deres grave oprindeligt markerede med trækors, men de forsvandt, og en dansk officer søgte forgæves gravene på en tjenesterejse i 1886.

I 1902 blev garnisonskirkegården nedlagt og de jordiske levninger af næsten 1.400 soldater blev overført til centralkirkegården. Dette store antal soldater var omkommet i den preussisk-østrigske krig i 1866, og på centralkirkegården fik de et stort fælles monument. Tre år senere - i 1905 - henvendte garnisonspræsten sig til det danske krigsministerium i Danmark, der kort efter bekostede en dansk gravsten.

På gravstenen står navnene på to danske soldater (Peder Jensen Bøgesø og Ole Nielsen Ravnholt), men en tredje dansk soldat døde også i fæstningen i 1864: Eduard Jensen Helsingør. Da der sandsynligvis var tale om en forglemmelse i 1905, bringes sidstnævntes data også her.

NYT! I 2020 fandt Helge Schjørring, guide hos rejsebureauet pavel-helge den gamle gravsten på kirkegården, og sendte mig billeder af den. 

1. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 438 Peder Jensen, født 4. november 1839 i Bøgesø, Everdrup sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854 sst., taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 31. juli, begravet 2. august. Søn af husmand og smed Jens Andersen og Kirsten Jensdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Præstø amt) 1863, 144. lægd, nr. 105.
Cohen 1864/107: Peter Jensen Bøgesø. 

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 377 Ole Nielsen, født 19. september 1842 i Ravnholt, Rårup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1856 sst., taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 16. august, begravet 17. august. Søn af gårdmand Niels Olesen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 152. lægd, nr. N/7.
Cohen 1864/99: Ole Nielsen Ravnholdt. 

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 145 Eduard Jensen, født 28. juni 1837 i Helsingør (Olai), konfirmeret 1851 i Tikøb, taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 17. august 1864. Søn af hospitalskarl Hans Jensen og Kirstine Thorkildsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted på Nyrup Overdrev, Tikøb sogn. – Tjenestekarl hos teglværksejer Dithmar på Klostermosegård ved Helsingør i 1860, men flyttede senere ind til hovedstaden.
Staden Københavns rulle 1861, nr. L/943.
Ses ikke hos Cohen.

2. september 2013

Küstrin, Garnisonfriedhof

Küstrin-Kietz, Tyskland


På den gamle garnisonskirkegård ved Kleine Friedenstrasse i Küstrin-fæstningens vestlige forstad Kietz hviler fire danske krigsfanger fra krigen i 1864. De fire gravstene med jernkors blev bestilt af det danske krigsministerium i 1886 og udført af den lokale stenhuggermester Kruschke.

Gravstederne blev istandsat i 1913, og da ministeriet i 1942 for sidste gang betalte for vedligeholdelsen, blev de af de lokale myndigheder beskrevet som værende "im besten Zustand".
Küstrin-fæstningen blev sønderbombet af de fremstormende russiske tropper i foråret 1945 og området er aldrig siden blev bebygget. Fæstningen og dens østlige forstad Neustadt ligger begge på den østlige side af Oder-floden og gik ved Tysklands nederlag til Polen, hvor byen bærer navnet Kostrzyn. Til gengæld forblev bydelen Kietz på Oders vestre bred tysk.

Det er ikke undersøgt, om de danske krigergrave stadig eksisterer.

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 186 Johan Larsen, født 4. juli 1837 i Fuglebjerg, Fuglebjerg sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange og død i Küstrin 7. marts. Søn af husmand Lars Johansen og Else Nielsdatter.
Tjenestekarl hos bagermester Heino i København i 1860.
Staden Københavns rule 1862, nr. M/1387.
Cohen 1864/88: Johan Larsen Fuglebjerg.

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 311 Christen Albrechtsen, født 20. april 1831 i Højelse, Højelse sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1845 i Havdrup, taget til fange ved Sankelmark 6. februar 1864, død i Küstrin 27. april. Søn af indsidder og daglejer Albrecht Hansen og Anne Dorthea Engelbrechtsdatter.
Kom til en plejefamilie i Ulvemose, Havdrup sogn.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 16. lægd, nr. N/16.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 32 Jens Larsen, født 2. marts 1839 i Yderik, Torstrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1853 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange og død i Küstrin 21. marts. Søn af gårdmand Lars Pedersen og Anne Marie Hansdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 64. lægd, nr. 69.
Cohen 1864/135: Jens Larsen Yderrik.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 120 Christen Andersen, født 3. januar 1837 i Store Linde, Karise sogn, Præstø amt, konfirmeret 1851 i Hellested, taget til fange ved Dybbøl 22. februar 1864, død i Küstrin 8. september. Søn af indsidder og daglejer Anders Christensen og Dorthea Marie Nielsdatter.
Familien flyttede til Arnøje, Hellested sogn.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Præstø amt) 1863, 127. lægd, nr. 233.
Cohen 1864/149: Christen Andersen Store Linde.

1. september 2013

Minden, Alter Friedhof

Minden, Tyskland

På byens gamle kirkegård ved Parkstrasse hviler en dansk krigsfange fra 1864. Stenen er bekostet af hans kammerater, og eksisterede altså allerede ved krigsministeriets undersøgelse af de udenlandske krigsgrave i 1886. Kirkegården lukkede for yderligere begravelser i 1904 og i 1951 blev den omdannet til park og botanisk have, men mange ældre gravsteder er endnu bevaret. Om dette også gælder den danske krigergrav har jeg endnu ingen oplysninger om. Det gamle fotografi stammer fra Forsvarsministeriets Krigergravstilsyns arkiv (Rigsarkivet).


Menig ved 17. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 297 Peder Mikkelsen, født 15. januar 1831 i Lundby, Landet sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1845 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død i fæstningen Minden 13. maj. Søn af indsidder og daglejer Mikkel Christensen og Juliane Pedersdatter.
Indsidder og daglejer i Lundby i 1860. Gift 1856 med Kirsten Jacobsdatter, med hvem han havde en datter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 38. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/145: Peter Mikkelsen Lumby [sic!]

Torgau, Garnisonsfriedhof

Torgau, Tyskland

På byens over 200 år gamle garnisonskirkegård ved Dommitzscher Strasse hviler fem danske krigsfanger under fire identiske gravsten, idet den ene af stenene rummer navnene på to af soldaterne: Niels Jørgensen og Henrik Josephsen. Gravstenene fandtes allerede ved krigsministeriets undersøgelse i 1886. Ministeriet betalte siden for gravenes vedligeholdelse, senest i 1943, hvor de lokale myndigheder oplyste, at gravstenene var "in guten Zustand".

Det er ikke lykkedes mig at finde oplysninger om gravene endnu findes, men kirkegården eksisterer stadig, i dag som almindelig kirkegård. Fotografierne stammer fra Forsvarsministeriets Krigergravstilsyns arkiv (Rigsarkivet).


1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 438 Peder Jørgensen, født 4. juni 1840 i Stavnsholt, Farum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død i fæstningen Torgau 15. maj, begravet 17. maj. Søn af gårdmand Jørgen Jensen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Høveltsvang, Uggeløse sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 26. lægd, nr. 110.
Cohen 1864/94: Peter Jørgen Staunsholt.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 341 Niels Jørgensen, født 23. februar 1840 i Gåsetofte, Raklev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1854 sst., taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, død af tyfus i fangenskab i fæstningen Torgau 17. maj, begravet 19. maj. Søn af gårdmand Jørgen Jensen og Anne Nielsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Gåsetofte i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 353. lægd, nr. 276.
Cohen 1864/101: Niels Jørgensen Gaasetofte.

3. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 93 Henrik Peter Josephsen, født 24. april 1838 i Klovborg, Klovborg sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1852 i Tyrsting, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død i fæstningen Torgau 22. maj, begravet 24. maj. Søn af gårdmand Joseph Jensen og Mette Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Klovborg i 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 5. lægd, nr. 50.
Cohen 1864/157: Heinrich Peter Josephsen Kloborg.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 316 Anders Jensen, født 28. januar 1839 i Lødderup, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1853 sst., såret 18. april 1864, død i fæstningen Torgau 5. august, begravet 8. august. Søn af husmand Jens Christian Laursen og Anne Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kårup, Lødderup sogn i 1860, hvor han ernærede sig som skrædder.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 259. lægd, nr. 110.
Cohen 1864/124: Anders Jensen Løderup.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 187 Niels Hansen, født 27. september 1835 i Skuldelev, Skuldelev sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april, taget til fange og død i fæstningen Torgau 16. juli, begravet 18. juli. Søn af gårdmand Hans Nielsen og Kirsten Andersdatter.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 83. lægd, nr. N/4.
Cohen 1864/91: Niels Hansen Skullelev.

Magdeburg, Neue Garnisonfriedhof

Magdeburg, Tyskland

På den vestlige side af Gerhart-Hauptmann-Strasse i Magdeburg-bydelen Stadtfeld lå tidligere en stor garnisonskirkegård, der blev voldsomt ødelagt under de allieredes luftangreb i foråret 1945 og i 1954 blev ryddet og udstykket til bebyggelse. Men tilbage stod blandt andet den gamle gravsten til minde om seks danske krigsfanger, der døde i byens fæstning i 1864.

Ved sammenligning mellem kortmateriale i Krigergravstilsynets arkiv (Rigsarkivet) og moderne kort kunne gravstenens placering præcist angives som haven bag ejendommen Gerhart-Hauptmann-Strasse 52. Indtil 1938 havde gravsteden imidlertid stået omtrent 200 meter nordligere på samme kirkegård, men et vejgennembrud nødvendiggjorde dengang en flytning.

Oprindeligt var de seks danske soldater imidlertid blevet begravet på byens ældre garnisonskirkegård, og det var ved nedlæggelsen af denne kirkegård, der i 1885 fik garnisonspræsten i Magdeburg til at kontakte det danske krigsministerium. Og ministeriet modtog henvendelsen med den største interesse: Den 6. november samme år blev de danske soldater gravet op og anbragt i én fælles kiste, der med fuld militær honnør blev ført gennem byen til den nye garnisonskirkegård i Stadtfeld, hvor der samtidig blev sat en stor gravsten. 

Denne begivenhed gav stødet til, at det danske krigsministerium straks iværksatte en større undersøgelse, der skulle tilvejebringe oplysninger om de øvrige danske krigergrave i det fremmede, og allerede i 1886 blev der sat gravstene i de preussiske fæstningsbyer Cosel, Cüstrin, Glogau, Graudenz, Neisse, Posen, Schweidenitz, Spandau og Wittenberg. Gravstedet i Magdeburg blev senest vedligeholdt for danske midler i 1942.

I 2003 blev gravstenen flyttet til Westfriedhof i Magdeburg, hvor forhåbentlig flere vil kunne få den at se. Det ældre fotografi stammer fra Krigergravstilsynets arkiv.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 140 Christen Andersen, født 19. december 1837 i Bladbjerg, Mejrup sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1852 i Sevel, såret 3. februar 1864, taget til fange, begik selvmord i fæstningen Magdeburg 22. februar 1864. Søn af tjenestekarl Anders Christensen Damgaard og tjenestepige Karen Margrethe Jensdatter, begge af Bladbjerg.
Forældrene var ikke gift. Christen blev sat i pleje hos sin farfar, gårdmand Christen Christensen Damgaard på Sevel Vestermark, Sevel sogn.
Tjenestekarl i Sevel i 1855.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 164. lægd, nr. 86.
Cohen 1864/127: C… A… M… (Cohen opgiver kun initialer ved de soldater, der døde for egen hånd).

2. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 450 Christen Larsen, født 3. juni 1838 på Mosemark, Åsted sogn, Hjørring amt, taget til fange ved Kongshøj 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 21. marts. Søn af tjenestekarl Lars Christensen og tjenestepige Inger Christensdatter, Mosemarken.
Forældrene var ikke gift, og Christen voksede op hos sin morfar, husmand Christen Jørgensen i Flade, Flade sogn. – Tjenestekarl på Skårupgård hovedgård, Tolne sogn i 1860.
Cohen 1864/134: Christian Larsen Mosemark.

3. Menig ved 11. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 533 Christian Jensen Hæstrup, født 4. november 1840 Hjørring (Catharinæ), konfirmeret 1855 i Serritslev, såret ved Vejle 8. marts 1864, taget til fange og død i fæstningen Magdeburg 9. august. Søn af tømmermand Jens Christian Larsen Hæstrup og Maren Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Gunderup, Vrejlev sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1863, 518. lægd, nr. 142.
Cohen 1864/133: Christian Jensen Hæstrup Hjørring.

4. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 480 Christen Christensen Lundboe, født 8. april 1835 ved Augustenhof, Nordborg landsogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1850 sst., taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 22. februar. Søn af parcellist Christen Christensen Lundboe og Anne Cathrine Nielsen.
Cohen 1864/164: Christian Lundbow Nordborg.

5. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 126 Christian Andersen, født 15. marts 1839 på Bjørnodde, Kegnæs sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1855 sst., taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 17. august. Søn af parcellist Hans Andersen og Kirstine Marie Hansen.
Tjenestekarl i Nygård, Kegnæs sogn i 1860.
Ses ikke hos Cohen. 

6. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 313 Peder Thaysen, født 6. maj 1840 i Sandager, Rinkenæs sogn, Aabenraa amt, konfirmeret 1856 sst., taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 1. marts 1864. Søn af hufner Peder Thaysen og Anne Cathrine Jessen.
Landvæsenselev på Bøjskov hovedgård, Adsbøl sogn i 1860.
Ses ikke hos Cohen. 

Wittenberg, Alter Friedhof

Wittenberg, Tyskland

På byens ældre kirkegård ved Dresdener Strasse hviler en dansk soldat, der faldt i preussisk fangenskab efter kampene ved Sankelmark i februar 1864 og døde et halvt års tid senere på et lazaret i Wittenberg. Det danske krigsministerium fandt graven i 1886 og bekostede en gravsten, der blev istandsat i 1913. Ministeriet betalte siden for vedligeholdelsen, senest i 1944, hvor de lokale myndigheder beskrev gravstenen som værende "in einem guten Zustande". Kort efter blev kirkegården imidlertid ødelagt under de allieredes bombeangreb på den nærliggende banegård og jernbaneterræn.

Gravstedet eksisterer ikke mere, hvilket bekræftes efter samtale med kirkegårdskontoret i august 2013. Det gamle fotografi stammer fra Forsvarsministeriets Krigergravstilsyns arkiv (Rigsarkivet).

Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 214 Laurits Andersen, født 19. april 1838 i Ordrup, Gentofte sogn, Københavns amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864 og taget til fange, død på lazarettet i Wittenberg 13. september, begravet 16. september. Søn af husmand og væver Lars Andersen og Inger Marie Svendsdatter.
Tøjmagersvend i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1857, nr. G/81.
Cohen 1864/90: Lauritz Andersen Ordrup.