30. januar 2015

Nykøbing Mors kirkegård

Nykøbing Mors købstad, Thisted amt

De lokale våbenbrødre afslørede d. 29. juni 1913 en stor mindesten på Nykøbing Mors kirkegård over de soldater, der døde på byens lazaret i 1864.

To støbejernskors er anbragt tæt ved mindestenen. Om der oprindeligt har stået støbejernskors for hver af de otte soldater, er der intet oplyst om.

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 652 Niels Poulsen, født 25. november 1838 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1853 sst., såret ved vådeskud under overfarten fra Sallingland til Mors, død på Nykøbing Mors lazaret 28. april 1864, begravet på Nykøbing Mors kirkegård 1. maj. Søn af husmand Poul Nielsen og Anne Marie Jensdatter.
Tømrer i Havdrup, Havdrup sogn i 1860. – Gift 1861 med Kirsten Pedersdatter.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 63. lægd, nr. M 8.
Cohen 1864/88: Niels Poulsen Kildebrønde.

2. Dragon ved 3. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 32/80 Jørgen Peter Sørensen, født 28. oktober 1830 i Lykkensro, Vinding sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1845 sst., død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 2. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 6. maj. Søn af husmand Søren Jørgensen og Anne Pedersdatter. Gift.
Husmand i Vinding i 1860. – Gift med Gertrud Pedersdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 52. lægd, nr. 56.
Cohen 1864/84: Jørgen Peter Sørensen Lykkensro.

3. Militærarbejder nr. 560 Peter Hacke Clausen, født ca. 1839 i Friedrichstadt, død på Nykøbing Mors lazaret 13. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 17. maj.
Slagter.
Ses ikke hos Cohen.

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 163 Søren Christian Thomsen, født 27. februar 1834 i Øslev, Kettrup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1848 i Jetsmark, død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 5. april 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 9. april. Søn af gårdmand Thomas Christian Thorsen og Johanne Larsdatter.
Faderen mistede snart gården og drog med sin familie tilbage til sit fødesogn Jetsmark, hvor han var daglejer. – Tjenestekarl hos proprietær Keller på Kettrupgård, Ingstrup sogn i 1860.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 64. lægd, nr. 68.
Cohen 1864/85: Søren Christian Thomsen Øslev.

5. Sygevogter af Odenses trænkuskedepot, nr. 1282 Lars Christensen, født ca. 1838, død på Nykøbing Mors lazaret 12. april 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 15. april. Gift.
Ses ikke hos Cohen.

6. Dragon ved 6. Dragonregiment, 6. eskadron, nr. 146 Thomas Thomasen, født 24. oktober 1828 i Villestrup, Højme mark, Sanderum sogn, Odense amt, konfirmeret 1843 sst., død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 31. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 4. juni. Søn af husmand Thomas Mortensen og Dorthea Marie Hansdatter.
Høker i Korup sogn, Odense amt. – Gift med Karen Larsdatter, med hvem han havde et barn i 1860.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 50. lægd, nr. 67.
Cohen 1864/86: Thomas Thomasen Villestrup.

7. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 564 Christen Jensen Lund, født i København, død af tyfoid feber på Nykøbing Mors lazaret 5. juni 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 8. juni.
Cohen 1864/155: Christen Jensen Lund Kjøbenhavn.

8. Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 527 Mads Knudsen, født 25. maj 1840 i Jersore, Klinte sogn, Odense amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Nykøbing Mors lazaret 10. juni 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 14. juni. Søn af husmand Knud Jensen og Karen Madsdatter.
Møllebetjent i Holme mølle, Nærå sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Odense amt 1862, 46. lægd, nr. M/8.
Cohen 1864/155: Mads Knudsen Jersore.
Fotos: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke. Det ældre fotografi er venligst stillet til rådighed af Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

20. januar 2015

Vestermarie sogn, Almindingen

Vester herred, Bornholms amt


Mindedyssen i Almindingen - syd for Jomfrubjerget - blev indviet d. 12. juni 1938. Initiativet skyldtes Bornholms kommandant, oberst Waagepetersen, og Forsvarsbroderforeningen på Bornholm skænkede et ikke ubetydeligt beløb, så mindesmærket kunne realiseres. 
På den store overligger står følgende inskription: "Til Minde / om Bornholmere, som deltog / i Kampen for Sønderjylland, for / Brødres Frihed - for Danmarks Ret".
På de fem bærende kæmpesten ses navnene på hver af de fem faldne bornholmere.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 596 Carl Christian Holm, født 17. februar 1841 på Christiansø, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af soldat og fisker Lars Jørgensen Holm og Anne Marie Møller.
Snedkerlærling i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1856, nr. F/312.
Cohen 1864/150: Carl Christian Holm Christiansø.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 628 Lars Andreas Holm, født 12. januar 1836 i Nexø, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af daglejer Christian Hansen Holm og Engel Margrethe Larsdatter. 
Brænderikarl i Nexø i 1860, men overtog to år senere et husmandssted i Povlsker. Gift 1857 med Karen Marie Mikkelsdatter, med hvem han fik to børn.
Ses ikke hos Cohen.

3. Garder ved Livgarden til fods, 4. kompagni, nr. 43 Jørgen Peter Juhl, født 6. april 1836 i Østerlars, Østerlarsker sogn, Bornholms amt, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af udbygger og arbejdsmand Christen Juhl og Bodil Cathrine Isaksdatter.
Forlod øen og flyttede til hovedstaden i 1854. Garder i Livgardens kaserne i København i 1860.
Tilgangsrullen for Bornholms amt 1863, 18. lægd, nr. N/2.
Cohen 1864/87: Jørgen Peter Juhl Øster Larskjær.

4. Frivillig menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, overkomplet nr. 4 Harald Rudolph Nielsen, født 2. februar 1845 i Rønne, konfirmeret 1859 i København (Trinitatis), savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skræddermester Jens Nielsen og Juliane Spindler.
Familien flyttede til København senest 1850 og faderen anlagde en vatfabrik. – Vinhandlerlærling i København i 1860.
Staden Københavns rulle 1859, nr. J/1397.
Cohen 1864/101: Harald Rudolph Nielsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 502 Peter Christian Riis, født 25. februar 1841 på 68. selvejergård (Risegård), Klemensker sogn, Bornholms amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 25. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 27. juli. Søn af gårdejer Hans Peter Riis og Margrethe Michelle Madsen.
Avlslærling på Petershvile, Annisse sogn, Frederiksborg amt i 1860.
Cohen 1864/150: Peter Christian Riis Bornholm.

En af de fem bærende kampesten. Denne bærer Lars Andreas Holms navn.

Foto: Mette Mahler, Rønne.

19. januar 2015

Skjoldborg kirke

Hundborg herred, Thisted amt

I kirken er opsat en mindetavle med navnene på otte af sognets unge mænd, der faldt i de to slesvigske krige. De to førstnævnte var brødre.

1. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 153 Christen Poulsen, født 29. september 1822 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Kolding kirkegård 26. april. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Skjoldborg i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 34. lægd, nr. 72.
Cohen 1849/114: Christen Poulsen Skjoldborg.

2. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 185 Peter Christian Poulsen, født 24. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841 sst., såret ved Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Kolding lazaret 10. maj, begravet på Kolding kirkegård 12. maj. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nørre Skjoldborg i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 34. lægd, nr. 11.
Cohen 1849/115: Peter Christian Poulsen Nørre-Skjoldborg.

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 128 Niels Christensen, født 17. juni 1817 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, dræbt ved Fredericias bombardement 17. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Christen Madsen og Maren Kirstine Christensdatter.
Tjenestekarl i Tilsted, Tilsted sogn i 1845
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 30. lægd, nr. 80.
Cohen 1849/128: Niels Christensen Skjoldborg.

4. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 240 Christen Pedersen Nielsen, født 13. juni 1824 i Sønder Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Rasmussen og Bodil Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 97. lægd, nr. 64.
Cohen 1849/115: Christen Nielsen Skjoldborg.

5. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 104 Jørgen Christian Andersen, født 6. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841 sst., død af brystbetændelse på Harritslevgård lazaret 8. juli 1849, begravet på Skovby kirkegård 12. juli. Søn af tømrersvend Anders Jørgensen og Else Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Nørre Skjoldborg i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 34. lægd, nr. 10.
Cohen 1849/115: Christian Andersen Skjoldborg.

6. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, overkomplet nr. 46 Christen Hove Larsen, født 2. marts 1828 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1842 sst., død af tyfus på Gottorp lazaret 17. september 1850, begravet på Schleswig Friederichsberg kirkegård 19. september. Søn af husmand Lars Jensen Smed og Kirsten Christensdatter.
Tjenestekarl i Ås, Skjoldborg sogn 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 34. lægd, nr. 32.
Cohen 1850/81: Christen Larsen Mogelvang (Thisted amt).

7. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 20 Svend Aagaard, født 23. december 1833 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1848 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Hans Aagaard og Dorthe Rasmusdatter.
Smedesvend hos faderen i Møgelvang i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 577. lægd, nr. 27.
Cohen 1864/114: Svend Aagaard Møgelvang.

8. Konstabel ved Artilleriet, 3. Batteri (Klein), nr. 238 Philip Poulsen, født 1. maj 1836 i Ginderup, Heltborg sogn, Thisted amt, konfirmeret 1851 i Skjoldborg, død af tyfoid feber på Helsingør lazaret 6. juli 1864, begravet på Helsingør kirkegård 9. juli. Søn af møllebygger Poul Philipsen og Anne Jensdatter.
Møllerlærling i Sønder Skjoldborg i 1860.
Tilgangsrullen for Thisted amt 1857, 34. lægd, nr. G/95.
Cohen 1864/78: Philip Poulsen Gunnerup [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

17. januar 2015

Asminderød kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk løjtnant, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 5. Infanteriregiment William Brown Stonor, født 6. september 1828 på Nygård, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Københavns lazaret 19. juli, bisat fra Fredensborg Slotskirke 24. juli og begravet på Asminderød kirkegård. Søn af gårdejer Charles Stonor og Helen Clementine Brown. Ugift.

Teksten på gravstenen er svær at læse, men gengives her:

"William Brown Stonor / Premierlieutenant / saaret paa Als den 29. Juni 1864 / død den 19. Juli s.A. / Til Ære og Erindring / sattes dette Minde ham / af hans taknemlige Undergivne / i 5te Inft. Reg. 1. Co. / som han førte i Kampen".

Læs mere om ham på Faldne danske officerer 1848-50 og 1864.

Foto: Finn Halling Larsen.