6. oktober 2023

Sottrup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården indviede provst Krog-Meyer et sandstensmonument over 27 danske soldater, der faldt ved Ullerup den 6. april 1849 og blev begravet den følgende dag på Sottrup kirkegård. Indvielsen fandt sted den 19. januar 1851.

Mindestener er 160 centimeter høj og har to marmortavler foran og én tavle bagpå. På den sidstnævnte tavle er alle 27 soldaters navne opregnet, men teksten var helt udvisket, da jeg besøgte kirkegården i 2014.

1. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 174 Jens Sørensen, født 27. december 1821 i Kristrup, Kristrup sogn, Randers amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Søren Andersen og Kirsten Jensdatter.
Hovedrullen for Randers 1851, 49. lægd, nr. 60.
Cohen 1849/132: Jens Sørensen Christrup.

2. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 1. kompagni, nr. 203 Hans Jensen, født 1. august 1815 på Ødemark, Kirke Flinterup sogn, Sorø amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af tjenestekarl Jens Hansen, Merløsegård, og tjenestepige Anne Hansdatter, Ødemark.
Forældrene var ikke gift.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 7. lægd, nr. 55.
Cohen 1849/132: Hans Jensen Ødemark.

3. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 14 Anders Johansen, født 24. august 1823 i Ertebjerghus, Odense Sankt Hans landsogn, Odense amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af daglejer Johan Svendsen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl hos havnefoged Niels Hansen i Odense i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 111. lægd, nr. 180.
Cohen 1849/132: Anders Johansen Ertebjerghuus.

4. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 33 Niels Jensen, født 3. maj 1821 i Stokkebro, Gjerrild sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jens Jensen og Maren Nielsdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1851, 43. lægd, nr. 15.
Cohen 1849/132: Niels Jensen Stokkebro.

5. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 49 Jens Sørensen, født 14. april 1825 i Udflyttergårde, Kullerup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1839 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Søren Jensen og Kirsten Larsdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 49. lægd, nr. 12.
Cohen 1849/132: Jens Sørensen Udflyttergaard.

6. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 46 Ole Jeppesen, født 15. marts 1826 i Skalkendrup, Aunslev sogn, Svendborg amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jeppe Olesen og Anne Marie Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 43. lægd, nr. 69.
Cohen 1849/132: Ole Jeppesen Skalkendrup.

7. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 189 Jesper Jacobsen, født 20. juli 1820 i Kirkeby, Hove sogn, Ringkøbing sogn, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Jacob Jespersen og Bodil Margrethe Christensdatter.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 119. lægd, nr. 8.
Cohen 1849/132: Jesper Jacobsen Kirkeby.

8. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 18 Peter Eduard Reichgruber, født 11. januar 1825 i Odense (Knuds), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af spindemester Joseph Reichgruber og Karen Dorthea Petersen.
Snedkersvend i Odense i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 111. lægd, nr. 515.
Cohen 1849/132: Peter Eduard Reichgruber Odense.

9. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 135 Anders Christensen, født 2. august 1818 i Kløv, Hunstrup sogn, Thisted amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Christen Pedersen Brond og Dorthe Marie Christensdatter.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 15. lægd, nr. 6.
Cohen 1849/132: Anders Christensen Kløv.

10. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 109 Jens Jensen, født 26. november 1821 i Vodskov, Hammer sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1836, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Jensen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Årestrup sogn, rejste til sognet i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 27. lægd, nr. 54.
Cohen 1849/134: Jens Jensen Voldskov.

11. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 112 Christoffer Larsen, født 14. august 1822 i Andrup, Kollerup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Lars Jensen Lundtoft og Johanne Christoffersdatter.
Tjenestekarl i Vust, Vust sogn i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 1. lægd, nr. 20.
Cohen 1849/134: Christoffer Larsen Andrup.
NB: Hans begravelse er også indført i Sønderborg kirkebog.

12. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 216 Peder Jørgensen Andersen, født 27. april 1818 i Rovst, Grimstrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1832 i Jordrup, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Anders Pedersen Laursen og Kirsten Hansdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Linnetgård, Jordrup sogn. – Tjenestekarl i Horskær, Vamdrup sogn i 1845, men flyttede samme år til Lehnskov gods på Fyn og to år senere ind til Svendborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 90. lægd, nr. 172.
Cohen 1849/134: Peter Jørgensen Andresen Rouet.

13. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 53 Søren Hansen, født 20. februar 1818 i Kærby, Rørby sogn, Holbæk amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Hans Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Bache i Kalundborg i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 47. lægd, nr. 27.
Cohen 1849/124: Søren Hansen Kjærby.

14. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 9 Christen Jensen, født 20. december 1816 i Benløse, Benløse sogn, Sorø amt, konfirmeret 1832 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Christensen og Johanne Larsdatter.
Tjenestekarl hos brændevinsbrænder Engberg i Ringsted i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 20. lægd, nr. 201.
Cohen 1849/124: Christian Jensen Beenløse.

15. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 10 Adam Christoffer Nicolajsen, født 15. januar 1816 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1830 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand og væver Nicolaj Adamsen Ryberg og Karen Pedersdatter.
Husmand og væver i Kirke Helsinge. Gift 1845 med Sidsel Larsdatter, med hvem han fik en datter. – I Sottrup kirkebog og regimentets tabsliste kaldes han fejlagtigt Anders Christensen, men tabslisten refererer uomtvisteligt til lægdsrullens Adam Christoffer Nicolajsen.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 73. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/124: Adam Christopher Nicolaisen Kirkehelsinge.

16. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 2 August Bernhard Fischmann, født 19. januar 1821 i København (Garnison), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af slagtermester Johan Frederik Fischmann og Johanne Marie Holm.
Gift 1844 med Frederikke Liunge, med hvem han fik tre børn.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 31. lægd, nr. 45.
Cohen 1849/124: August Bernhard Fischmann Kjøbenhavn.

17. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 15 Georg William Walter, født 5. april 1822 i København (Skt. Petri), faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af bomuldsfabrikant Johan Gottlieb Walter og Anne Marie Jensen.
Lærling hos bomuldsvævermester H.C. Kjær i København i 1840.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 116. lægd, nr. 22.
Cohen 1849/124: Georg Wilhelm Walther Kjøbenhavn.

18. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 33 Jørgen Svendsen, født 9. maj 1826 i Ny Torkilstrup, Kirke Såby sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Svend Corneliussen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Gevninge, Gevninge sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1844, 48. lægd, nr. 98.
Cohen 1849/124: Jørgen Svendsen Ny-Torkildstrup.

19. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 59 Ole Pedersen, født 30. december 1826 i Lundby, Brarup sogn, Maribo amt, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Johansen Lollike og Anne Marie Olesdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 7. lægd, nr. 33.
Cohen 1849/124: Ole Petersen Lundby.

20. Korporal ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 8 Peder Hansen, født 29. marts 1820 i Tradsborg, Tjæreborg sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Hans Pedersen Tranberg og Kirsten Nielsdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 41. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/125: Peter Johansen [sic!] Tradsborg.

21. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 162 Peter Borg Pedersen, født 16. september 1821 i Toftløs, Hunderup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af Peter Borg, Ribe, og tjenestepige Cathrine Velleja Hygum Laustsdatter, Toftløs.
Forældre var ikke gift, og Peter voksede op hos sin morfar, husmand Laust Pedersen, Kærgård mark, Hunderup sogn.
Hovedrullen for Ribe amt 1847, 19. lægd, nr. 29.
Cohen 1849/125: Peter Berg [sic!] Petersen Toftløse.

22. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 108 Jens Pedersen, født 5. juli 1820 i Fousing, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Christensen og Anne Cathrine Pedersdatter.
Drejersvend i Vejle i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 70. lægd, nr. 53.
Cohen 1849/125: Jens Petersen Fusinge.

23. Menig ved 3. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 231 Jørgen Danielsen, født 19. december 1825 i Kulepile, Simmerbølle sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand og skrædder Daniel Jørgensen og Karen Rasmusdatter.
Plejebarn hos husmand og skrædder Peder Rasmussen, Kulepile. – Tjenestekarl sst. 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 77. lægd, nr. 93.
Cohen 1849/125: Jørgen Danielsen Kuglepile.

24. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 82 Jørgen Hansen, født 30. november 1816 i Svanninge, Svanninge sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1831 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Hans Jørgensen og Karen Hansdatter.
Indsidder og daglejer i Svanninge i 1845. Gift med Dorthea Sophie Jørgensdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 19. lægd, nr. 9.
Cohen 1849/125: Søren [sic!] Hansen Svanninge.

25. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 67 Niels Johansen, født 29. september 1820 i Horne, Horne sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af indsidder og daglejer Johan Peter Hansen og Anne Jørgensdatter.
Tjenestekarl på Lyø i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 10. lægd, nr. 506.
Cohen 1849/125: Niels Hansen [sic!] Horne.

26. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 79 Jørgen Hansen, født 5. november 1820 i Lynskovgård, Refsvindinge sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Hans Jacobsen Tommerup og Mette Jørgensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1850, 49. lægd, nr. 46.
Cohen 1849/125: Jørgen Hansen Lyneskovgaard.

27. Menig ved 3. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 231 Rasmus Nielsen, født 20. oktober 1825 på Tved mark, Tved sogn, Svendborg amt, faldet ved Ullerup 6. april 1849, begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af indsidder og daglejer Niels Mikkelsen og Margrethe Kirstine Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Rødskebølle, Sørup sogn i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 40. lægd, nr. 40.
Cohen 1849/125: Rasmus Nielsen Tvedemark.

Fem dage før monumentets indvielse blev en anden dansk soldat, der var faldet på Sundeved i 1848, begravet på Sottrup kirkegård.

Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 105 Joseph Christensen Pedersen, født 26. december 1818 i Fuglsang, Farup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1833 sst., faldet ved Sundeved 29. maj 1848, begravet af fjenden på Lundsgård mark, Sottrup sogn, optaget og genbegravet på Sottrup kirkegård 14. januar 1849. Søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen og Anne Margrethe Josephsdatter.
Cohen 1848/91: Joseph Christensen Fuglesang (Ribe amt)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar