15. december 2019

Ullerup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved en højtidelighed den 9. april 1852 blev syv tyske og to danske soldater begravet på Ullerup kirkegård. De syv tyskere var alle faldet under kampene ved Nybøl i maj 1848 og begravet på marken. I træfningerne ved Ullerup faldt to danske soldater i april 1849 og blev begravet på marken.

I 1852 besluttede man at opgrave de ni lig og føre dem til Ullerup kirkegård. De syv tyskere blev lagt i to kister og over deres grav satte man siden en gravsten. De to danskere blev lagt i én kiste og over deres grav satte man også en gravsten.

Gravstenen bærer ingen navne, og præsten i Ullerup, der udførligt redegører for omstændighederne i 1848-49, kendte ikke soldaternes navne. De er muligvis identiske med de to nedenfor nævnte soldater, omend regimentets officielle tabsliste (og derfor også Cohen) angiver at Hans Carl Schmidt skal være faldet i træfningen ved Alssund den 13. april, hvor 10. Bataljon ganske rigtigt også var i kamp.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 129 Niels Poulsen, født 16. februar 1825 i Sølperup, Snesere sogn, Præstø amt, konfirmeret 1839 sst., faldet i træfningen ved Avnbøl 5. april 1849, begravet af fjenden under et stort bøgetræ i Ladkær skov, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af gårdmand Poul Clausen og Maren Rasmusdatter.
Niels blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos gårdmand Anders Christiansen i Lille Røttinge, Snesere sogn. - Tjenestekarl i Sjolte, Snesere sogn i 1845.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1847, 76. lægd, nr. Y/575.
Cohen 1849/120: Niels Poulsen Sølperup.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 169 Hans Carl Schmidt, født 10. juli 1823 i Kiel, konfirmeret 1839 i Rise, såret i fægtningen ved Ullerup 6. april 1849, bragt til Christen Christensens bol ved Avnbøl Sned, Ullerup sogn, hvor han døde kort efter, begravet tæt ved gården, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af parcellist Peder Larsen Schmidt og tjenestepige Sidsel Marie Philipsen.
Forældrene var ikke gift. Hans Carl blev født på jordemoderanstalten i Kiel og kom i pleje hos morfaderen Philip Ernst Pedersen i Stokkeby, Rise sogn på Ærø.
Cohen 1849/115: Hans Schmidt.


Kegnæs kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

På kirkegården står en gravsten af granit med navnene på to danske soldater, der døde under indkvartering på Kegnæs i 1849. Gravstenen afløste i 1940 to ældre marmortavler af en udformning, som der i dag findes flere eksempler af på Augustenborg kirkegård.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 207 Mads Christian Poulsen, født 9. august 1820 i Legind, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 sst., død hos parcellist Jørgen Jørgensen Smed i Bredsten 12. maj 1849, begravet på Kegnæs kirkegård 15. maj. Søn af gårdmand Poul Christensen Krogh og Mette Jensdatter.
Tjenestekarl i Legind i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 81. lægd, nr. 16.

2. Frivillig menig af 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Christian Mathias Petersen, født 23. juli 1822 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1836 sst. (Garnisons), skød sig selv hos parcellist Peder Hansen Wolf i Sadbjerg 19. maj 1849, begravet i stilhed på Kegnæs kirkegård 22. maj. Søn af håndarbejderske Anne Petersen.
Grovsmedesvend i Rosengade 438 i København i 1845. 
Cohen 1849/107: C.M.P. (Cohen bringer kun initialerne ved selvmordere).


Lysabild kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere end en stor granitsten med marmorkors som minde over to danske soldater, der døde på byens lazaret. Deres navne fremgår af en indlagt marmortavle.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 465 Niels Peter Jensen, født 25. juli 1832 i Voerså, Albæk sogn, Hjørring amt, død af tyfus på Lysabild lazaret 14. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Nielsdatter.
Tjenestekarl hos skolelærer Schou i Albæk i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1860, 462. lægd, nr. 404.
Cohen 1864/121: Niels Peter Jensen.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 16 Hans Andersen, født 4. november 1833 på Sparresholm Hovmark, Toksværd sogn, Præstø amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Lysabild lazaret 15. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Anders Hansen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Sallerup, Køng sogn i 1860, men flyttede samme år til Kongsted sogn.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1860, 34. lægd, nr. K/356.

Tandslet kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere et stort sandstensmonument over fire danske soldater, der døde på lazarettet i landsbyen. Deres navne fremgår af en indlagt marmorplade.

1. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 180 Rasmus Rasmussen, født 8. november 1831 i Krarup, Krarup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 sst., død af tyfus i Ertebjerg 6. marts 1864, begravet på Tandslet kirkegård 10. marts. Søn af husmand og væver Rasmus Rasmussen og Marianne Larsdatter.
Boede hos forældrene i Krarup i 1860, hvor han ernærede sig som væver.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 30. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/146: Rasmus Rasmussen Krarup.

2. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 57 Peter Andreas Nielsen, født 1. januar 1833 i Vust, Vust sogn, Thisted amt, konfirmeret 1847 sst., død pludselig hos bolsmand Peter Mathiasen Petersen i Tandslet 18. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 22. april. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Marianne Andersdatter.
Gårdmand i Thorup, Aggersborg sogn, Hjørring amt i 1860. Gift med Caroline Kirstine Jacobsdatter, hvem hvem han fik to børn. Enken giftede sig på ny i 1866 med Niels Christian Pedersen, der overtog gården.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 7. lægd, nr. 31.
Cohen 1864/168: Peter Andreas Nielsen Vuust.

3. Menig ved 6. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 329 Niels Martinus Pedersen, født 25. november 1839 i Hårup, Linå sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af halssyge hos Peter Jørgensen i Tandslet 9. maj 1864, begravet på Tandslet kirkegård 12. maj. Søn af husmand og træskomand Peder Hansen og Grethe Andersdatter.
Boede hos forældrene i Hårup i 1860, hvor han ernærede sig som træskokarl.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 11. lægd, nr. 131.
Cohen 1864/116: Niels Martinus Petersen Hvorup [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 206 Niels Jensen, født 6. april 1835 i Mosekær, Hørning sogn, Randers amt, konfirmeret 1850 sst., død af lungebetændelse hos H.P. Hansen i Tandslet 27. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Jens Pedersen Oustrup og Maren Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Mosekær i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 57. lægd, nr. (88).
Cohen 1864/117: Niels Jensen Moeskjær.


Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt

I skoven Lambjerg Indtægt tæt ved Høruphav ligger et gravsted over en dansk soldat, der som den sidste faldt i kampene på Als den 29. juni 1864. En gravsten med kors bevarede længe mindet om en ukendt soldat, men i 1933 lykkedes det museumsdirektør Jens Raben på Sønderborg Slot at identificere soldaten, hvorefter staten bekostede en sort granitplade, der nu hviler op af den oprindelige gravsten.

Gravstedet ligger ca. 100 meter nordøst for skovløberboligen Lambjerghus, Søndre Landevej 202, ganske tæt op ad landevejen lige før man kører ind i Høruphav.

Beboere i Høruphav huskede længe, at menig Ludvig Hansen ene mand havde kæmpet mod en deling preussiske soldater. Han stak med sin bajonet til alle sider, men blev til slut fældet af en fjendtlig kugle. Den preussiske kaptajn skulle derefter have sagt følgende til sine mænd: "En sådan tapper mand burde være skånet".

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 350 Ludvig Hansen, født 13. april 1841 i Haderslev (Frue), konfirmeret 1857 i Hammelev kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af daglejer Claus Hansen og Anne Marie Pedersen.
Efter at faderen var druknet i Haderslev Dam i 1843, flyttede enken og børnene til Styding, Hammelev sogn. Tjenestekarl i Styding i 1860.
Ludvig Hansen var den sidste danske soldat, der blev dræbt under kampene på Als.
Cohen 1864/129: Ludvig Hansen Haderslev.

Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt


På hjørnet af Havbo og Havnevænget - ved villaen Havbo 12A - i Høruphav står en gravsten, omkranset med støbejernsgitter over en dansk soldat, der faldt i kampene på Als i 1864. Det var først efter krigens ophør det lykkedes at identificere den faldne.

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 577 Niels Christian Christensen, født 5. juni 1834 i Sønderhå, Sønderhå sogn, Thisted amt, konfirmeret 1849 i Hvidbjerg Vesten Å kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af husmand Christen Nielsen Høi og Marianne Madsdatter.
Tjenestekarl i Tvorup, Vang sogn i 1860.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 42. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/129: Niels Christian Christensen Thisted [!]

Hørup kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

En stor gravsten står på Hørup kirkegård over seks danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret i 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 6 danske Soldater døde paa Lazarettet i Hørup 1864". Oprindelig var gravstedet omgivet af et lavt smedejernsgitter.

I dag er et smedejernskors over Hans Henningsen anbragt på gravstedet. Det har tysk inskription, da afdøde stammede fra Angeln, men han aftjente værnepligt på dansk side.

1. Konstabel ved Artilleriet, 9. Batteri, nr. 322 Søren Christian Sørensen, født 8. april 1843 i Hedensted, Hedensted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1857 i Blegind kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 9. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. marts. Søn af dragon Ole Christensen, Aarhus og Anne Cathrine Sørensdatter, Hedensted.
Forældrene blev ikke gift, men i 1851 giftede moderen sig med spækhøker Jørgen Pedersen og flyttede i 1859 til Bredal, Engum sogn.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1864, 142. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/79: Jens [!] Christian Sørensen Hedensted.

2. Kusk ved 2. Armédivisions vognpark på Als Hans Henningsen, født ca. 1845 i Terkelstoft, Grundhof sogn, Angeln, død af tyfus på Hørup lazaret 29. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 1. april. Søn af husmand Thomas Henningsen og Anne Marie Thomsen.
Kusk hos gårdmand Henning Bjørnsen, Maasbüll, Rüllschau sogn, Angeln (Masbøl, Rylskov sogn).
Cohen 1864/175: Hans Henningsen.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 163 Hans Nielsen Granhøj, født 18. november 1832 på Vejstrup mark, Vejstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1847 i Oure kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 13. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 16. april. Søn af husmand Niels Hansen Holmdrup og Marianne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Oure, Oure sogn. Boede endnu hjemme i 1860 og ernærede sig som væver. Granhøj er navnet på en gård på Vejstrup mark.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 72. lægd, nr. 24.
Cohen 1864/146: Hans Nielsen Grundhøi Virstrupmark [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 328 Morten Thomsen Madsen, født 8. december 1839 i Tobøl, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfoid feber på Hørup lazaret 28. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 30. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Abelone Mortensdatter.
Tjenestekarl i Varming, Seem sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Ribe amt 1857, 5. lægd, nr. G/139.
Cohen 1864/116: Morten Thomsen Madsen Tobøl.

5. Underkonstabel af Marinens artillerikorps, 2. afdeling, 5. kompagni, nr. 47 Jens Hansen, født 26. oktober 1840 i Skalsbjerg, Sludstrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1855 sst., død af gigtfeber på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 10. maj 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. maj. Søn af husmand Hans Andersen og Kirsten Jensdatter.
Smedesvend i Slagelse.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1860, 87. lægd, nr. K/1547.
Cohen 1864/177: Jens Hansen.

6. Menig af 1. Rekrutbataljon, 5. kompagni, nr. 28 Henrik Georgsen, født 5. august 1837 i Horsens Hedegård, Blenstrup sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1852 i Fræer kirke, død af lungebetændelse på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 9. juni 1864, begravet 11. juni. Søn af husmand Georg Philip Georgsen og Bolette Jensdatter.
Tjenestekarl i Håls, Gunderup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 431. lægd, nr. 175.
Cohen 1864/177: Henrik Georgsen.


Ketting kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

En gravsten er sat over ti danske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 10 danske Soldater døde paa Lazarettet i Ketting 1864".

1. Menig ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 314 Christian Bidsted Saabye, født 15. april 1839 i Værslev, Værslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1853 sst., død af tyfus på Ketting lazaret 14. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 21. marts. Søn af skomager Hans Egede Saabye og Anne Kirstine Pedersdatter.
Møllersvend i Kalundborg. Han var tiptipoldebarn af Grønlands apostel Hans Egede.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1861, 380. lægd, nr. L/458.
Cohen 1864/99: Christian Bisted Saaby Værslev.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 15 Niels Peter Nielsen, født 10. juli 1833 i Fredericia (Michaëlis), konfirmeret 1848 i Seest kirke, død af tyfus på Ketting lazaret 24. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. marts. Søn af avlsmand Hans Nielsen Bruun og Kirstine Jensdatter Strungesen.
Flyttede som barn med forældrene til en gård i Seest, Seest sogn. Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 82. lægd, nr. 61.
Cohen 1864/169: Niels Peter Nielsen Fredericia.

3. Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 27 Laurits Jørgensen, født i Terslev (el. Ferslev), død af lungebetændelse på Ketting lazaret 30. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 3. april.
Cohen 1864/142: Lauritz Jørgensen Terslev.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 313 Niels Peter Nielsen, født 11. oktober 1840 i Julebæk, Herlufmagle sogn, Præstø amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Ketting lazaret 9. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 13. april. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Boede endnu hos forældrene i Julebæk i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 44. lægd, nr. 121.
Cohen 1864/150: Niels Peter Nielsen Julebæk.

5. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 392 Peter Tranberg, født i Husum (Sydslesvig), død af tyfoid feber på Ketting lazaret 18. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 22. april.
Cohen 1864/130: Peter Tranberg.

6. Menig ved 3. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 325 Hans Peter Wilhelm Møller, født 15. juni 1834 i København (Helligånds), konfirmeret 1848 sst., død af gigtfeber på Ketting lazaret 24. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. april. Søn af kopist i Generaltolddirektoratet Peter Wilhelm Møller og Mette Kirstine Rasmusdatter.
Faderen døde få uger før barnets fødsel. Stillingsmand.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1861, 88. lægd, nr. L/772.
Cohen 1864/98: Hans Peter Vilhelm Møller Kjøbenhavn.

7. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 264 Knud Peter Jørgensen, født 31. maj 1835 i Fajstrup, Lading sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1850 i Skivholme, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 1. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 4. maj. Søn af bolsmand Jørgen Jensen og Mette Marie Jensdatter.
Voksede op som plejebarn hos husmand Peder Christensen i Skjoldelev, Skivholme sogn. Tjenestekarl i Lyngby, Lyngby sogn, Aarhus amt i 1860.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1861, 25. lægd, nr. L/171.
Cohen 1864/121: Knud Peter Jørgensen Lading.

8. Menig ved 16. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 257 Lars Pedersen, født i Norup Skov, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 30. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 4. maj.
Cohen 1864/143: Lars Petersen Norup Skov.

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 203 Jørgen Andersen, født 14. maj 1839 i Alsted, Alsted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1853 sst., død af gastrisk feber på Ketting lazaret 6. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Anders Rasmussen og Sidsel Christensdatter.
Boede endnu hos forældrene i Alsted i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 3. lægd, nr. 67.
Cohen 1864/153: Jørgen Andersen Alstved [!]

10. Trænkusk ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 1058 Philip Christensen, født i Hjermind sogn, Viborg amt, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 23. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. maj.
Cohen 1864/172: Phillip Christensen Hjerming [!]

Notmark kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

På kirkegården er bevaret et gravsted over et sognebarn, der døde på Faaborg lazaret i 1864, men blev begravet i sit fødesogn.

Den nuværende granitsten afløste i 1940 et smedejernskors, hvor der af inskriptionen efterhånden kun kunne læses afdødes navn.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 468 Jacob Petersen Møller, født 5. september 1833 i Padholm, Notmark sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1848 sst., død af lungebetændelse på Faaborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Notmark kirkegård 20. maj. Søn af bolsmand Peter Jacobsen Møller og Anne Marie Clausen.
Bolsarving i Padholm. Gift 1859 i Mesinge med Anne Kirstine Andersdatter, men efterlod ingen børn. Enken giftede sig på ny i 1865 med bolsmand Christen Lauritsen Schmidt i Padholm.
Cohen 1864/158: Jens [!] Petersen Møller Kjøbenhavn [!]

Havnbjerg kirkegård

Als Nørre herred, Sønderborg amt

I 1880 satte man en stor gravsten over fem danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret i Treårskrigen og 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 5 danske Soldater døde i Fædrelandets Tjeneste 1848 & 1864".

Ifølge Havnbjerg kirkegård blev der dog i de to slesvigske krige gravlagt seks danske soldater på Havnbjerg kirkegård.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 203 Jens Hansen, født 30. december 1823 i Bøllemosehus, Lunde sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1838 sst., druknet efter at være gået gennem isen på en mergelgrav ved Lunden 23. december 1848, begravet på Havnbjerg kirkegård 27. december. Søn af husmand Hans Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter.
Træskomand i Bobjerg, Lunde sogn i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 39. lægd, nr. 54.
Cohen 1848/95: Jens Hansen Bøllemose.

2. Overhornblæser ved 3. Jægerkorps Carl Johan Eberhardt, født 12. oktober 1811 i København (Helligånds), konfirmeret 1825 sst. (Garnisons), død ved apoplektisk tilfælde i Havnbjerg 3. januar 1849, begravet på Havnbjerg kirkegård 8. januar. Søn af urmagersvend Carl Frederik Eberhardt og Margrethe Hansen.
Hornblæser i Nyborg i 1845. Gift 1839 med Christine Jensdatter, med hvem han fik en datter. Enken og datteren boede i København i 1885.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 10. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 278 Claus Andreasen Dam, født 22. august 1826 i Brandsbøl, Havnbjerg sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1841 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 19. april 1849, begravet på Havnbjerg kirkegård 23. april. Søn af bolsmand Andreas Christensen Dam og Anne Margrethe Wriborg.
Boede hjemme hos forældrene i Brandsbøl i 1845.
Cohen 1849/117: Claus Andresen Damm.

4. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 266 Hans Jacob Nielsen, født 22. februar 1831 i Tostenæs, Fanefjord sogn, Præstø amt, død af tyfus på Havnbjerg lazaret 14. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Jacobsdatter.
Indsidder og væver i Tostenæs i 1860. Gift med Marthe Cathrine Hansdatter, med hvem han fik to børn. Hans navn findes også på mindetavlen i Fanefjord kirke.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 81. lægd, nr. 114.
Cohen 1864/135: Hans Jacob Nielsen Præstø [!]

5. Menig ved Arbejdskommandoen på Als (af 10. Infanteriregiment, 6. kompagni) Nomme Bahnsen, født ca. 1839 i Lindholm, Lindholm sogn, Sydtønder amt (Sydslesvig), død på vejen fra Sønderborg til Havnbjerg lazaret 16. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af kromand Carsten Bahnsen og Momke Christiansen.
Tønder amt, 29. lægd, nr. 63.
Ses ikke hos Cohen

6. Menig ved 12. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 321 Christen Christensen, født 4. september 1837 i Horsens, konfirmeret 1852 i Hørning kirke, død af brystbetændelse på Havnbjerg lazaret 25. maj 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 29. maj. Søn af arbejdsmand Søren Christensen Terp og Anne Marie Johansdatter Bernhoff.
Flyttede som spæd med forældrene til et hus i Stjær sogn, hvor faderen ernærede sig som slagter. Formersvend i Grenaa i 1860. Cohen kalder ham fejlagtigt Lorentzen, men i tabslisten og kirkebogen er hans navn opgivet som Christensen.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1860, 53. lægd, nr. K/192.
Cohen 1864/136: Christen Lorentzen [!] Horsens

Nordborg kirkegård

Als Nørre herred, Sønderborg amt

På Nordborg kirkegård er sat en gravsten over 21 danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret under Treårskrigen. Inskriptionen lyder: "Denne Steen satte det danske Folk over 21 trofaste Sønner som døde for Fædrelandet i Aarene 1848-1850".

1. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, x. kompagni, nr. 55 Christen Larsen, født 10. juli 1822 i Rødovre, Rødovre sogn, Københavns amt, konfirmeret 1837 sst., dræbt ved vådeskud (uforsigtighed meget ege gevær) på Nordborg strand 11. december 1848, begravet på Nordborg kirkegård 16. december. Søn af husmand Lars Pedersen og Sidsel Christensdatter.
Hovedrullen for Staden København 1844, nr. 2608.
Cohen 1848/97: Christian Larsen Rødovre.

2. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Baggesen, nr. 208 Christian Pedersen, født 25. februar 1821 i Løjtved, Viskinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1835 i Avnsø, død af sygdom på Nordborg lazaret 5. januar 1849, begravet på Nordborg kirkegård 11. januar. Søn af husmand Peder Andersen og Karen Larsdatter.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 51. lægd, nr. 26.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 71 Jens Madsen, født 2. januar 1827 i Grevinge, Grevinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1842 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 13. marts, begravet på Nordborg kirkegård 19. marts 1849. Søn af gårdmand Mads Jensen og Karen Madsdatter.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 42. lægd, nr. 107.
Cohen 1849/106: Jens Madsen Grevinge.

4. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 22 Jeppe Larsen, født i Stærmosehus, Odense amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 28. marts 1849, begravet på Nordborg kirkegård 2. april 1849.
Cohen 1849/123: Jeppe Larsen Steenmosehuus.

5. Menig 3. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 64 Hans Jensen, født 24. april 1826 i Herluflille, Herlufmagle sogn, Præstø amt, konfirmeret 1841 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 12. april 1849, begravet på Nordborg kirkegård 18. april. Søn af husmand Lars Hansens enke Ellen Johansdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 74. lægd, nr. 234.
Cohen 1849/106: Hans Jensen Herluflille.

6. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 89 Knud Pedersen, født 19. december 182 i Skellerup, Skellerup sogn, Svendborg amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 19. april 1849, begravet på Nordborg kirkegård 23. april. Søn af husmand Peder Hansen og Else Knudsdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 66. lægd, nr. 416.
Cohen 1849/123: Knud Petersen Skjellerup.

7. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 194 Peder Christensen, født 17. maj 1826 i Ejby, Glostrup sogn, Københavns amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 22. april 1849, begravet på Nordborg kirkegård 27. april. Søn af husmand Christen Christensen og Lucie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Hvissinge, Glostrup sogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 14. lægd, nr. 22.
Cohen 1849/103: Peter Christensen Eibye.

8. Ambulancesoldat ved 1. Infanteribrigades ambulancekorps, nr. 33 Laurs Jacobsen, født 21. april 1827 i Skavange, Torslev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1841 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 25. april 1849, begravet på Nordborg kirkegård 30. april. Søn af gårdmand Jacob Christian Laursen og Marianne Hejlesdatter.
Hovedrullen for Hjørring amt 1847, 37. lægd, nr. 74.
Cohen 1849/141: L. Skavange.

9. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 98 Mikkel Jensen, født 8. marts 1823 i Bredal, Engum sogn, Vejle amt, konfirmeret 1837 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 21. maj 1849, begravet på Nordborg kirkegård 25. maj. Søn af husmand Jens Jacobsen og Anne Margrethe Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 117. lægd, nr. 45.
Cohen 1849/137: Mikkel Jensen Bredahl.

10. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 106 Gyde Hansen, født 27. maj 1815 i Spjarup, Egtved sogn, Vejle amt, konfirmeret 1830 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 22. juni 1849, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni. Søn af husmand og skrædder Hans Christian Korthoger og Else Marie Gydesdatter.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 38. lægd, nr. 17.
Cohen 1849/118: Gyde Hansen Worck.

11. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 157 Rasmus Hansen, født i Hostrup, Tønder amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 22. juni 1849, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni.
Cohen 1849/118: Rasmus Hansen Hostrup.

12. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 99 Mads Andersen, født 8. oktober 1819 på Storgård mark ved Vester Herborg, Vorgod sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1834 i Uth, dræbt af et lynnedslag på vej fra militærarbejde ved Staghoved til sit kvarter i Holm 20. juli 1849, begravet på Nordborg kirkegård 24. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Anne Marie Mogensdatter.
Familien flyttede til Sejet, Uth sogn, Vejle amt i 1827.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 97. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/118: Niels [sic!] Andersen Staugaardsmark [sic!]

13. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 141 Rasmus Frederik Jørgensen, født 30. august 1816 i Næs, Sandager sogn, Odense amt, konfirmeret 1831 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 27. august 1849, begravet på Nordborg kirkegård 31. august. Søn af gårdmand Jørgen Pedersen og Maren Andersdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 87. lægd, nr. 6.
Cohen 1849/118: Rasmus Frederik Jørgensen Næs.

14. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 274 Lars Hansen, født 26. marts 1817 i Faurskov, Kerte sogn, Odense amt, konfirmeret 1831 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 3. september 1849, begravet på Nordborg kirkegård 7. september. Søn af husmand Hans Hansen og Dorthea Larsdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1849, 85. lægd, nr. 7.
Cohen 1849/132: Lars Hansen Faurskov.

15. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 252 Hans Christian Jørgensen, født ca. 1822 i København, død af tyfus på Nordborg lazaret 20. november 1849, begravet på Nordborg kirkegård 23. november. Søn af kusk ved maltmøllen Jacob Jørgensen og Anne Cathrine.
Stillingsmand.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 5990.  
Cohen 1849/118: Hans Jørgensen.

16. Ambulancesoldat ved 12. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 26 Christen Lassen Kuhr, død på Nordborg lazaret 31. januar 1850, begravet på Nordborg kirkegård 4. februar.
Ses ikke hos Cohen.

17. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Dinesen, nr. 186 Jørgen Larsen, født 3. oktober 1824 i Viskinge, Viskinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1839 sst., død på marken ved Holm nær sit indkvarteringssted natten mellem 11. og 12. februar 1850, begravet på Nordborg kirkegård 18. februar. Søn af husmand Lars Nielsen og Karen Jørgensdatter.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 56. lægd, nr. 63.
Ses ikke hos Cohen.

18. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 83 Jens Pedersen, født 27. april 1826 i Veddelev, Himmelev sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., død på Nordborg lazaret 23. marts 1850, begravet på Nordborg kirkegård 25. marts. Søn af landpranger og brygger Peder Willumsen og Johanne Jensdatter.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 11. lægd, nr. 26.
Ses ikke hos Cohen.

19. Menig ved 12. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 365 Jens Pedersen, født 20. juli 1817 i Voldby, Voldby sogn, Randers amt, konfirmeret 1832 sst., død på Nordborg lazaret 14. april 1850, begravet på Nordborg kirkegård 19. april. Søn af husmand og snedker Peder Jensen Krogh og Marianne Olesdatter.
Smedesvend i Ålsrode, Ålsø sogn i 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 26. lægd, nr. 78.
Ses ikke hos Cohen.

20. Menig ved 12. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 205 Hans Christian Sørensen, født 22. december 1827 i Bjerlev, Hvejsel sogn, Vejle amt, konfirmeret 1842 sst., død på Nordborg lazaret 22. april 1850, begravet på Nordborg kirkegård 27. april. Søn af husmand Søren Christensen og Maren Hansdatter.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 70. lægd, nr. 109.
Ses ikke hos Cohen.

21. Menig ved 12. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 241 Rasmus Eriksen, født 2. marts 1826 i Illerup, Raklev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1840 sst., død på Nordborg lazaret 15. maj 1850, begravet på Nordborg kirkegård 22. maj. Søn af gårdmand Erik Sørensen og Anne Olesdatter.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 50. lægd, nr. 161.
Ses ikke hos Cohen.

Nordborg kirkegård

Als Nørre herred, Sønderborg amt

På Nordborg kirkegård rejste beboerne en stor sandstensobelisk over 45 danske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. På den indlagte marmortavle står der følgende: "Minde om 45 danske Krigere som offrede Livet for Fædrelandet i 1864. Denne Steen satte Beboerne af Nordborg Sogn".

Monumentet indeholder ikke navnene på de faldne danske soldater. De er derimod taget fra kirkebogen og en række andre samtidige kilder.

Indvielsen af kirkegårdens vestlige afdeling skete ved gravlæggelsen af Albrecht Sørensen Taarnby og Thomas Bruun Rylskov den 27. maj 1864.

En særskilt gravsten for Anders Andersen Ollerup er bevaret.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 416 Rasmus Andersen, født 4. marts 1840 i Isterød Storskov, Birkerød sogn, død af mæslinger på Nordborg lazaret 4. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. marts. Søn af parcellist Anders Rasmussen og Else Margrethe Nielsdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 52. lægd, nr. 228.
Cohen 1864/93: Rasmus Andersen Isterød Storskov.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment 5. kompagni, nr. 258 Søren Sørensen, født 5. juni 1830 i Vissing, Vissing sogn, Randers amt, konfirmeret 1845 sst., såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Nordborg lazaret 16. marts, begravet på Nordborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Søren Andersen Bak og Bodil Sørensdatter.
Murersvend i Vissing i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 114. lægd, nr. 20.
Cohen 1864/169: Søren Sørensen.

3. Menig ved 22. Infanteriregiment 7. kompagni, nr. 132 Jens Jørgen Mikkelsen, født 1835 på Virring mark, Fruering sogn, Skanderborg amt, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 23. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 29. marts. Søn af gårdmand Mikkel Jensen og Birthe Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til en anden gård i Vitved, Vitved sogn senest 1845.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1860, 44. lægd, nr. K/104.
Cohen 1864/170: Hans [!] Jørgen Mikkelsen Siringmark [!]

4. Menig ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 149 Peder Poulsen, født 19. april 1830 på Måløv overdrev, Måløv sogn, Københavns amt, konfirmeret 1844 sst., død på Nordborg lazaret 31. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 5. april. Søn af jordbruger Poul Larsen og Maren Henriksdatter.
Arbejdsmand på Utterslev mark, Brønshøj sogn. - Gift 1863 med Anne Christine Hansdatter, med hvem han fik en søn i januar 1864.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 27. lægd, nr. N/36.
Ses ikke hos Cohen

5. Menig ved 12. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 231 Rasmus Andersen, født i Søllested, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 31. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 5. april.
Bosat i København.
Cohen 1864/137: Rasmus Andersen Søllested.

6. Menig ved 16. Infanteriregiment: 6. kompagni, nr. 106 Jacob Christiansen, født i Ellinge, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 4. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 9. april.
Bosat i Odense.
Cohen 1864/143: Jacob Christiansen Ellinge.

7. Menig ved 15. Infanteriregiment 7. kompagni, 207 Niels Nielsen, født i Viskinge sogn, Holbæk amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 12. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april.
Cohen 1864/140: Niels Nielsen Vidskende.

8. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 401 Jens Pedersen, født 8. november 1840 i Lund, Tamdrup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1855 sst., død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 14. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april. Søn af husmand Peder Marcussen og Inger Marie Jensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 66. lægd, nr. 78.
Cohen 1864/115: Jens Petersen Lund.

9. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 323 Jeppe Nielsen, født 6. september 1840 i Nørre Starup, Vester Starup sogn, Ribe amt, konfirmeret 185 sst., død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 15. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Niels Jepsen og Mette Cathrine Pedersdatter.
Hovedrullen for Ribe amt 1856, 43. lægd, nr. 35.
Cohen 1864/120: Jeppe Nielsen Nørre Starup.

10. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 450 Peder Christensen, født 12. marts 1840 i Vejlø, Vejlø sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 15. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Christen Madsen og Anne Rasmusdatter
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 59. lægd, nr. 79.
Cohen 1864/111: Peter Christensen Veilø.

11. Civilkusk ved 2. Provideringskolonne, nr. 230 … Cortz, født i Garding, Eiderstedt landschaft, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 15. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april.
Cohen 1864/175: Cortz.

12. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 315 Christen Hansen, født 10. januar 1839 i Gesinge, Bjerreby sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 sst., død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 17.april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. april. Søn af husmand og væver Hans Poulsen og Sophie Pedersdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 33. lægd, nr. 143.
Cohen 1864/112: Christian Hansen Gjessing.

13. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 140 Niels Rasmussen, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 22. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 26. april.
Cohen 1864/173: Niels Rasmussen.

14. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 239 Jens Mogensen, født 14. november 1830 i Gislinge, Gislinge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1845 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 24. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 26. april. Sønaf gårdmand Mogens Nielsen og Anne Sophie Svendsdatter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 34. lægd, nr. 3.
Cohen 1864/140: Jens Mogensen Gislinge.

15. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 127 Jens Christian Nielsen, født 11. maj 1833 i Nørre Økse, Brovst sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 30. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 6. maj. Søn af indsidder Niels Nielsen Put og Anne Kirstine Larsdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1863, 533. lægd, nr. 82.
Cohen 1864/166: Jens Christian Nielsen Nørreøxe.

16. Menig ved 6. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 531 Niels Christian Christensen, født 14. november 1831 i Kovind, Mejrup sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1846 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 30. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 6. maj. Søn af gårdmand Christen Christensen og Karen Christensdatter.
Tjenestekarl i Store Blæsbjerg, Råsted sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1862, 23. lægd, nr. M/1.
Cohen 1864/106: Niels Christian Christensen Kanild [!]

17. Menig ved 8. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 487 Jens Jensen, født 5. juli 1837 i Møballe, Kattrup sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1851 i Horsens, død af tyfus på Nordborg lazaret 5. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj. Søn af indsidder Jens Jensen og Karen Nielsdatter.
Jens voksede op som plejebarn hos tømrermester Peder Jensen Underup i Horsens, der tog ham i lære som tømrer.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 74. lægd, nr. 1109.
Cohen 1864/120: Jens Jensen Horsens.

18. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 279 Jacob Larsen, født i Bjerregård, Randers amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 5. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj.
Cohen 1864/137: Jacob Larsen Bjerregaard.

19. Menig ved 12. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 237 Peder Pedersen, født i Snoldelev-Hastrup, Københavns amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 6. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj.
Bosat i København.
Cohen 1864/136: Peter Petersen Kjøbenhavn. 

20. Ambulancesoldat ved 1. Divisions ambulance, nr. 269 Jacob Ditlevsen, født 15. januar 1839 i Klink, Nørre Omme sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 sst., død af lungesvindsot på Nordborg lazaret 6. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj. Søn af gårdmand Ditlev Lauritsen og Karen Marie Jacobsdatter.
Tjenestekarl i Askov, Nørre Omme sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 42. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/174: Jacob Ditlevsen Klinke.

21. Menig ved 8. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 370 Peter Christen Hansen, født 11. november 1840 i Rekkende, Allerslev, Præstø amt, konfirmeret 1855 i Udby, død af tyfus på Nordborg lazaret 7. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj. Søn af skolelærer Severin Ferdinand Hansen og Hansine Jørgine Kruse.
Flyttede med forældrene til Udby skole ved Vordingborg senest 1850. Handelslærling i Korsør 1855, flyttede videre til Slagelse i 1862.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1862, 337. lægd, nr. M/6.
Cohen 1864/99: Peter Christian Hansen Rekkende.

22. Menig ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 139 Christen Pedersen Mose, født 31. maj 1834 i Stamphøj, Dybe sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1849 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 9. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. maj. Søn af husmand Peder Christensen Mose og Marie Cathrine Andersdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 203. lægd, nr. 17.
Cohen 1864/120: Christen Petersen Mose Stamphøi.

23. Menig ved 12. Infanteriregiment 1. kompagni, nr. 278 Jens Andersen, født 7. september 1839 i Fabjerg bol, Fabjerg sogn, Ringkøbing amt, død af gastrisk feber på Nordborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. maj. Søn af gårdmand Anders Pedersen og Karen Marie Christensdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 215. lægd, nr. 53.
Cohen 1864/135: Jens Andersen Fabergboel.

24. Menig ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 550 Morten Sørensen, født 3. marts 1840 i Bjerremunde, Fur sogn, Viborg amt, druknet under badning i Dyvig bugt ved Nordborg 16. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 19. maj. Søn af husmand og fisker Søren Mortensen Maage og Maren Christensdatter.
Tjenestekarl på Østergård, Åsted sogn i 1860.
Ses ikke hos Cohen

25. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 267 Albrecht Sørensen, født 12. december 1832 i Tårnby, Tårnby sogn, Præstø amt, konfirmeret 1847 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 22. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. maj. Søn af gårdmand Søren Knudsen og Anne Christensdatter.
Indsidder og daglejer i Store Tårnby, Tårnby sogn i 1860. Gift med Anne Kirstine Jensdatter, med hvem han fik en søn og en datter.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 8. lægd, nr. 16.
Cohen 1864/136: Albrecht Sørensen Taarnby.

26. Menig ved 12. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 132 Thomas Bruun, født ca. 1839 i Rüllschau, Rüllschau sogn, Flensburg amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 22. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. maj. Søn af bolsmand Peter Bruun og Marie Erichsen.
Cohen 1864/136: Thomas Bruun Rylskov.

27. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 402 Peter Ludvig Bentzen, født 1. februar 1830 i København (Frelsers), konfirmeret 1844 i Stenløse, død af tyfus på Nordborg lazaret 26. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af murersvend Jens Bentzen og Maren Olesdatter.
Flyttede med familien til Veksø sogn senest 1834 og videre til Stenløse sogn senest 1840. Arbejdsmand i Roskilde i 1860. Gift 1857 med Anne Sophie Hansdatter, med hvem han fik fire børn.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1863, 57. lægd, nr. N/16.
Cohen 1864/130: Peter Ludvig Bentzen Kjøbenhavn.

28. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 159 Mathias Autzen, født ca. 1835 i Süder Hackstedt, Jörl sogn, Flensburg amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 27. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af hufner Heinrich Autzen.
Cohen 1864/136: Mathias Autzen Jalm [!]

29. Underkorporal ved 12. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 73 Andreas Hansen, født 12. december 1836 i Bov, Bov sogn, Aabenraa amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 28. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af kådner og graver Hans Hansen og Anne Magdalene Nicolajsen.
Hans dødsfald er noteret i Bov kirkebog i oktober 1864.
Cohen 1864/136: Andreas Hansen Bov.

30. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 274 Morten Jensen, født 5. december 1838 på Låge mark, Sindbjerg sogn, Vejle amt, konfirmeret 1853 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 29. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af husmand Jens Mikkelsen og Anne Elisabeth Mikkelsdatter.
Hovedrullen for Vejle amt 1854, 76. lægd, nr. 106.
Cohen 1864/116: Morten Jensen Laagemark.

31. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 159 Hans Hansen, født 11. november 1840 i Skallerup, Udby sogn, Præstø amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 30. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af gårdbestyrer Hans Nielsen og Anne Frandsdatter.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 69. lægd, nr. 65.
Cohen 1864/103: Hans Hansen Skallerup.

32. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 315 Niels Hvilsom, født 17. april 1837 i Jennum, Spentrup sogn, Randers amt, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 31. maj 1864, begravet på Nordborg kirkegård 2. juni. Søn af husmand Søren Nielsen Hvilsom og Maren Olesdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 87. lægd, nr. 37.
Cohen 1864/137: Niels Hvilsom Jennum.

33. Menig ved 12. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 162 Jacob Christian Petersen, født i Beveroe, Gelting sogn, Gottorp amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 5. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 11. juni. Muligvis søn af teglbrænder Peter Frederik Petersen og Anne Johanne Bull.
Cohen 1864/136: Jacob Christian Petersen Beversøe.

34. Menig ved 20. Infanteriregiment: 5. kompagni, nr. 450 Christen Madsen Henriksen, født 24. juni 1830 i Tranderup, Tranderup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1844 i Søby, død af tyfus på Nordborg lazaret 6. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 11. juni. Søn af husmand Mads Christensen Henriksen og Agathe Christensdatter.
Flyttede med familien til Søbygårds mark, Søby sogn. Tjenestekarl i Leby, Bregninge sogn i 1860.
Landrullen for Nordborg amt 1863, 112. lægd, nr. 7.
Cohen 1864/160: Christen Madsen Henriksen Trandrup.

35. Menig ved 12. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 173 Peter Christian Petersen, født i Rabenkirchenholz, Rabenkirchen sogn, Gottorp amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 8. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 11. juni.
Cohen 1864/136: Peter Christian Petersen Ravnkjærsskov.

36. Sygevogter på Nordborg Lazaret, nr. 292 Carl Frederik Nicolajsen, født 1. marts 1834 i Rønnebjerg, Vrejlev sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 10. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 16. juni. Søn af skolelærer Nicolaj Eeg Holst, Grønhede skole, Volstrup sogn, og tjenestepige Anne Poulsdatter, Rønnebjerg.
Faderen var allerede gift og måtte søge nyt lærerkald i Svenstrup syd for Aalborg, da han vedgik sig faderskabet til Carl Frederik. Senere blev han skolelærer i Houlbjerg i Midtjylland og levede som pensionist i Kjellerup. Moderen giftede sig med daglejer Christen Christensen i Hovstrup, Tårs sogn, men blev siden skilt. – Carl Frederik flyttede efter sin konfirmation til Aalborg, hvor han kom i lære hos skræddermester Jørgen Johannes Hjersing. I 1854 rejste han tilbage til Vendsyssel.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1863, 517. lægd, nr. 295.
Cohen 1864/176: Carl Frederik Nicolaisen.

37. Menig ved 12. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 157 Frederik Christian Reinhardt Thomsen, født i Buckhagen, Kappeln landsogn, Gottorp amt, død af tyfus på Nordborg lazaret 13. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 16. juni.
Cohen 1864/136: Frederik Christian Reinhardt Thomsen Buckhaven.

38. Menig ved 6. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 431 Laurs Christian Christensen, født 12. marts 1841 på Stobberup mark, Løsning sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 sst., død af difteri på Nordborg lazaret 19. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 22. juni. Søn af gårdmand og smed Christen Olesen og Anne Laursdatter.
Tilgangsrullen for Vejle amt 1855, 114. lægd, nr. E/114.
Cohen 1864/115: Lauritz Christen Christensen Stobberup.

39. Menig ved 4. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 573 Lars Sørensen, født 24. september 1841 i Haraldsted, Haraldsted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på på Nordborg lazaret 22. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni. Søn af gårdmand Søren Pedersen og Ellen Hansdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 18. lægd, nr. 165.
Cohen 1864/106: Lars Sørensen Haraldsted.

40. Menig ved 12. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 277 Rasmus Jensen, født 19. marts 1837 i Skjørring, Skjørring sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1851 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 22. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 47. lægd, nr. 39.
Cohen 1864/136: Rasmus Jensen Skjørring.

41. Menig ved 10. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 588 Niels Christian Nielsen, født 8. september 1837 i Stenum, Stenum sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 24. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Marie Nielsdatter.
Husmand i Stenum. Gift 1863 med Anne Thomine Nielsdatter, med hvem han fik en datter i maj 1864. Enken giftede sig i 1867 med husmand Peder Jensen i Stenum.
Hovedrullen for Hjørring amt 1856, 51. lægd, nr. 29.
Cohen 1864/132: Niels Christian Nielsen Hjørring.

42. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 450 Anders Andersen, født 30. marts 1839 på Ollerup Bromark, Ollerup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1853 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 25. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 27. juni. Søn af gårdmand Anders Ditlevsen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 27. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/117: Anders Andersen.

43. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 354 Niels Pedersen, født 4. maj 1839 i Faksinge, Beldringe sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfus på Nordborg lazaret 27. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 30. juni. Søn af husmand Peder Boesen og Maren Nielsdatter.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 77. lægd, nr. 105.
Cohen 1864/153: Niels Petersen Faxinge.

44. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 417 Christian Sørensen, født 2. november 1839 i Sjolte, Snesere sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854 i Everdrup, død af tyfus på Nordborg lazaret 29. juni 1864, begravet på Nordborg kirkegård 3. juli. Søn af husmand Søren Larsen og Maren Christensdatter.
Flyttede med familien til Engelstrup, Everdrup sogn, Præstø amt.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 75. lægd, nr. 109.
Cohen 1864/106: Christen Sørensen.

45. Trænkusk ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 431 Hans Pedersen, født 19. juni 1838 i Ørslev, Ørslev sogn, Præstø amt, konfirmeret 1853 sst., død på Nordborg lazaret 4. juli 1864, begravet på Nordborg kirkegård 6. juli. Søn af gårdmand Peder Frandsen og Mette Nielsdatter.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 66. lægd, nr. 58.
Ses ikke hos Cohen.

Avnbøløsten, Ullerup sogn

Nybøl herred, Sønderborg amt

Under de heftige kampe i Avnbøl og Avnbøløsten syd for Ullerup den 6. april 1849 blev en dansk garder hårdt såret ved en af gårdene. Komitéen til Rejsning af Mindestene for Faldne i de slesvigske Krige rejste stenen den 6. april 1938. Stenen står foran ejendommen Avnbøløstenvej 62.

Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 153 Ole Ludvigsen, født 26. marts 1821 i Hvedstrup, Hvedstrup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1835 sst., såret ved Avnbøløsten 6. april 1849, død på Augustenborg lazaret 7. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af husmand Ludvig August Larsen og Lisbeth Jensdatter.
Tjenestekarl i Ågerup sogn i 1840, men flyttede ind til København i 1847. - Hans navn ses også på mindetavlen i Hvedstrup kirke.
Hovedrullen for Roskilde amt 1844, 13. lægd, nr. 110.
Cohen 1849/101: Ole Ludvigsen Hvedstrup.

Ullerup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved indgangen til Ullerup kirkegård er der rejst to store monumenter for de danske og preussiske faldne soldater i 1864.

Det danske monument, en obelisk af granit på ca. 4 meter, blev afsløret i juni 1866. Obelisken har to inskriptioner på for- og bagsiden: "Mindesteen over 40 tappre danske Soldater faldne i Krigen 1864" og "Erkiendtlige Mænd og Qvinder i Ullerup Sogn satte dem dette Minde".

Ved foden af obelisken er indsat to marmortavler med navnene på de fyrre soldater. I 1883 blev der tilføjet en lille marmortavle med inskriptionen: "Klang som Malm har Blodets Røst / Døves ej i Kampens Bulder / Sorgen selv med lønlig Trøst / hælder sig mod Haabets Skulder". Verset er skrevet af gårdejer Hans Kaufmanns hustru i Blans.

Navnene på de to marmortavler stammer uden tvivl fra opslag i Ullerup kirkebog. Men antallet af danske faldne på kirkegården er noget større. Det eksakte antal kan dog ikke opgives med sikkerhed. Fra kamphandlingerne den 18. april 1864 indbragtes flere dræbte danskere og preussere, der i al hast blev begravet på kirkegården, mens præsten ihærdigt forsøgte at opgøre antallet i sin kirkebog. Men ofte lykkedes det ham ikke i alle tilfælde at angive de faldnes nationalitet. Det er meget vanskeligt at rede trådene ud, for blandt de navnløse faldne, der i dagene efter slaget blev bragt ind fra slagmarken eller lazaretterne, lykkedes det senere at identificere nogle af dem. Derfor er en halv snes faldne indført to gange i kirkebogen, først som blot en del af en talangivelse, senere med navn og nationalitet.

Af de fyrre navne på det danske monument skal der trækkes seks soldater fra. Den 37. soldat, C.J. TOFTNOS, hvis fulde navn var Christen Jensen Toftnæs, faldt ikke i krigen og er derfor heller ikke noteret i Ullerup kirkebog. Det er derimod den 38. soldat, C. JENSEN, hvis fulde navn var Christen Jensen Ejstrup, som Cohen fejlagtigt angav som "Jensen Hjørring". De to soldater med samme for- og efternavn står opført på samme side i Cohens bog over de faldne i 1864 og med de samme døds- og begravelsesdatoer. Cohen opdagede dog fejlen og noterede den i bogens noter.

De to sidstnævnte soldater (nr. 39 og 40) var begge født i Ullerup sogn, men selv om de døde andre steder i 1864, fandt deres navne vej til monumentet ved den kirke, hvor de var blevet døbt.

Endelig er der de tre soldater Thor Peter Hansen Skovhastrup (nr. 2), Hans Peter Jacobsen Nødebo (nr. 8) og Christen Rasmussen Fulby (nr. 23), der døde på lazarettet i Broager og er blandt de 73 danske soldater, der hviler under i en fællesgrav på Broager kirkegård. Cohen angav fejlagtigt disse soldaters dødssted som Ullerup, men deres navne fremgår ikke af Ullerup kirkebog. Broager kirkebog opregner ikke de faldnes navne i 1864, men der er bevaret dødsattester for de tre danske soldater, der uomtvisteligt henlægger deres dødsfald til lazarettet i Broager.

Det samlede antal navngivne danske faldne soldater, der blev begravet på Ullerup kirkegård i 1864, kan altså kun opgøres til 34, men dertil kommer et sted mellem ti og tyve yderligere danske faldne, der blev bragt fra slagmarken til Ullerup i de kaotiske dage omkring den 18. april.

   
1. Konstabel ved Artilleriet, 13. batteri, nr. 136 Jens Thomsen, født 25. marts 1837 i Hald, Hald sogn, Randers amt, konfirmeret 1851 i Fausing, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 8. maj, begravet på Ullerup kirkegård 12. maj. Søn af husmand og hjulmand Thomas Jensen og Karen Madsdatter.
Kom som barn i pleje hos en familie i Drammelstrup, Fausing sogn. Tjenestekarl hos købmand H.P. Rohde i Randers i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1862, 317. lægd, nr. M/4.
Cohen 1864/80: Thomsen.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 189 Thor Peter Hansen, født 24. november 1837 i Skovhastrup, Særløse sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 1. maj, begravet på Broager kirkegård. Søn af husmand Hans Jensen og Johanne Thorsdatter.
Boede endnu hjemme i 1860, men var ved indkaldelsen til krigstjeneste bosat i Lerbjerg, Hvalsø sogn. - Hans navn ses også på mindetavlen i Hvalsø kirke.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 41. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/94: Thor Peter Hansen Skovhastrup.

3. Frivillig menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 606 Wilhelm Victor Lundsted, født 29. oktober 1844 i København (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 4. maj, begravet på Ullerup kirkegård 6. maj. Søn af murersvend Carl Gustav Adolph Lundsted og Sabine Steenstrup.
Fik som kun 19-årig tilladelse til at gennemgå infanteriets eksercerskole i januar 1864.
Staden Københavns rulle 1858, nr. H/2962.
Cohen 1864/93: Vilhelm Valdemar Lundstedt Kjøbenhavn.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 317 Jens Peter Nielsen, født 4. august 1840 i Køge, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 22. april, begravet på Ullerup kirkegård 26. april. Søn af skomagermester Peder Mathiasen og hans fraskilte hustru Karen Jensdatter.
Hattemagersvend i København. - Hans navn ses også på mindetavlen i Sankt Nikolaj kirke i Køge.
Staden Københavns rulle 1862, nr. M/2978.
Cohen 1864/94: Jens Peter Nielsen Kjøge.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 380 Jens Poulsen, født 12. september 1840 i Lystrup, Uvelse sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 3. maj, begravet på Ullerup kirkegård 7. maj. Søn af husmand Poul Willumsen og Inger Nielsdatter.
Skræddersvend i Uvelse i 1860. - Hans navn ses også på mindetavlen i Uvelse kirke.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 9. lægd, nr. 59.
Cohen 1864/95: Jens Poulsen Lystrup.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 277 Hans Peter Jacobsen, født 25. juli 1838 i Over Dråby, Dråby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 21. april, begravet på Ullerup kirkegård 23. april. Søn af husmand Jacob Hansen og Anne Margrethe Pedersdatter.
Daglejer i Dalby, Krogstrup sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 92. lægd, nr. L/193.
Cohen 1864/277: Hans Peter Jacobsen Overdraaby.

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 623 Mads Jensen, født 21. juli 1837 i Grønholt, Grønholt sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 19. april, begravet på Ullerup kirkegård 20. april. Søn af indsidder Jens Larsen og Karen Marie Christensdatter.
Tjenestekarl i Nødebo i 1860.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1864, 105. lægd, nr. O/20.
Cohen 1864/96: Mads Jensen Grønholt.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 474 Hans Peter Jacobsen, født 11. juni 1841 i Nødebo, Nødebo sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1856 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 29. april, begravet på Broager kirkegård. Søn af husmand Jacob Andersen og Bodil Kirstine Poulsdatter.
Tjenestekarl i Nødebo i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 45. lægd, nr. 40.
Cohen 1864/96: Hans Peter Jacobsen Nøddebo.

9. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 167 Lars Olsen, født 6. januar 1840 i Hammersmølle, Tystrup sogn, Sorø amt, såret ved Dybbøl 29. juni 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 12. august, begravet på Ullerup kirkegård 14. august. Søn af husmand Ole Larsen og Karen Marie Hansdatter.
Tjenestekarl på Lundbygård ved Vordingborg i 1860. - Lars Olsen har også en særskilt gravsten på Ullerup kirkegård, der oprindeligt stod tæt ved obelisken, men nu er anbragt et andet sted på kirkegården.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1862, 286. lægd, nr. M/9.
Cohen 1864/104: Lars Olsen Hammermølle.

10. Menig ved 4. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 310 Hans Nielsen, født 2. september 1837 i Frøslev, Frøslev sogn, Præstø amt, konfirmeret 1852 sst., såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 14. juli, begravet på Ullerup kirkegård 17. juli. Søn af husmand Niels Nielsen og Karen Hansdatter.
Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 25. lægd, nr. 30.
Cohen 1864/104: Hans Nielsen Trøslev [sic!].

11. Kommandersergent ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 1 Christian Frederik Svendsen, født 1. juni 1826 i Hellebækvang, Hellebæk sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1840 sst., taget til fange under kampene i Dybbøl 17. marts 1864, død på Ullerup lazaret 26. juli, begravet på Ullerup kirkegård 28. juli. Søn af arbejdsmand Svend Svendsen og Inger Marie Hansdatter.
Faderen arbejdede på Kronborg Geværfabrik på Hammermøllen i Hellebæk sogn. Christian Frederik var våbenmester i København i 1860, men avancerede inden krigen til kommandersergent. Gift 1858 med Mette Kirstine Pedersen, med hvem han fik to sønner.
Staden Københavns rulle 1847, nr. 8952.
Cohen 1864/107: Christian Frederik Svendsen Kjøbenhavn [sic!].

12. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 185 Hans Nielsen, født 1. februar 1837 i Slottehuse, Tureby sogn, Præstø amt, konfirmeret 1851 sst., såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 29. juli, begravet på Ullerup kirkegård 30. juli. Søn af indsidder Niels Jensen og Ellen Larsdatter.
Aftjente sin værnepligt i København i 1860.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1862, 30. lægd, nr. M/4.
Cohen 1864/105: Hans Nielsen Slottehuset.

13. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 242 Søren Peter Jensen, født 17. december 1838 i Gandrup, Vester Hassing sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1853 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 1. maj, begravet på Ullerup kirkegård 5. maj. Søn af husmand og tømmermand Jens Christian Sørensen og Bothilde Caroline Fisch.
Tjenestekarl i Ove, Ove sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1862, 411. lægd, nr. M/4.
Cohen 1864/123: Søren Peter Jensen Gandrup.

14. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 489 Søren Laursen, født 1. april 1830 i Stovenkær, Them sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1844 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 16. juni, begravet på Ullerup kirkegård 19. juni. Søn af husmand Laurs Nielsen og Mette Marie Andersdatter.
Snedker i Siim, Dover sogn i 1860. Gift med Karen Marie Christensdatter, med hvem han fik to børn. Siim er identisk med Ry Stationsby.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 62. lægd, nr. 73.
Cohen 1864/123: Søren Lauritzen Stamkjær [sic!].

15. Korporal ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 4 Thorvald Andreas Peter Folkmann, født 24. februar 1839 i København (Holmens), konfirmeret 1854 i Sjørslev, Viborg amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 30. april, begravet på Ullerup kirkegård 2. maj. Søn af tømmermand Johannes Christian Folkmann og Anne Elisabeth Jensen, Elefantgade 34, Nyboder.
Blev som forældreløs sat i pleje hos gårdmand Valdemar Boie Valdemarsen i Almind, Almind sogn, Viborg amt. Tjenestekarl i Klode mølle, Kragelund sogn i 1860, men rejste året efter til Højbjerg sogn, hvor han måske har været beskæftiget ved anlæggelsen af Langå-Viborg-jernbanen.
Tilgangsrullen for Viborg amt 1861, 68. lægd, nr. L/114.
Cohen 1864/124: Peter Thorvald Andreas Volkmann Kjøbenhavn [sic!].

16. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 47 Søren Eskesen, født 14. februar 1830 i Nørhoved, Nørre Snede sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1844 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 4. maj, begravet på Ullerup kirkegård 6. maj. Søn af gårdmand Eske Pedersen og Else Marie Sørensdatter.
Gårdmand i Nørhoved i 1860. Gift med Birthe Kirstine Pallesen, der i december 1864 giftede sig på ny med Claus Pedersen.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 2. lægd, nr. 13.
Cohen 1864/124: Søren Ekildsen Nørhoved.

17. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 378 Hans Bech Christensen, født 17. december 1840 i Stenbæk, Flynder sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1855 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 24. april, begravet på Ullerup kirkegård 28. april. Søn af bolsmand og valkemøller Christen Olsen Torp og Kirstine Bech.
Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 193. lægd, nr. 39.
Cohen 1864/125: Hans Bek Christensen Steensbek.

18. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 990 Fritz Fallenkam, født 18. september 1832 i Odense (Skt. Knuds), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 24. juni, begravet på Ullerup kirkegård 27. juni. Søn af afdøde skomagersvend Jørgen Larsen og Kirstine Andersdatter Fallenkam.
Fritz’ forældre var ikke gift. Moderen giftede sig med rebslagermester Jacob Rasmussen. Fritz kom i skrædderlære hos skræddermester Wich i Odense, og nedsatte sig derpå som skræddermester i Horsens. Gift med Clara Anna Tribler.
Cohen 1864/126: Fritz Falenkam Odense.

19. Menig ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 188 Peter Christian Theodor Bjelke, født 4. juni 1832 i København (Frelsers), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og indlagt på Blans lazaret, hvorfra han i et anfald af febervildelse stak af natten mellem 23. og 24. april, fundet druknet i en nærliggende mergelgrav 11. maj, begravet på Ullerup kirkegård samme dag. Søn af tømrersvend Severin Bjelke og Anne Marie Augusta Bruun.
Flyttede med forældrene til Svendborg og senere til Ribe og Varde, hvor faderen anlagde jernstøberier. Peter arbejdede som former i faderens virksomhed i Varde i 1860. Ifølge den preussiske dødsattest blev Peter såret af en geværkugle i venstre skulderblad.
Cohen 1864/142: Peter Christian Theodor Bjelke Kjøbenhavn.

Obelisken på Ullerup kirkegård var i mange år omkranset af et
smukt smedejernsgitter. Her i en xylograferet gengivelse fra 1880.

20. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 35 Peder Mortensen Møller, født 30. marts 1834 i Ljørslev, Ljørslev sogn, Thisted amt, konfirmeret 1848 i Ørding, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 24. april, begravet på Ullerup kirkegård 26. april. Søn af husmand Morten Pedersen Møller og Christiane Christensdatter.
Peder kom som barn i pleje hos en familie i Ørding. Tjenestekarl sst. 1860.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 85. lægd, nr. 9.
Cohen 1864/144: Peter Mortensen Møller Sjørslev [sic!].

21. Menig ved 17. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 37 Jens Sørensen, født 9. maj 1833 i Sødring, Sødring sogn, Randers amt, konfirmeret 1848 i Råby, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 19. april, begravet på Ullerup kirkegård 20. april. Søn af indsidder Søren Jensen og Marie Cathrine Steffensdatter.
Murermester i Klattrup, Udbyneder sogn. Gift 1859 med Anne Kirstine Jensdatter Buus, der i 1865 giftede sig med Christen Jeppesen på Vesterskovmark.
Tilgangsrullen for Randers amt 1860, 105. lægd, nr. K/175.
Cohen 1864/145: Jens Sørensen Sødring.

22. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 117 Carl Hans Frederiksen, født 7. juli 1835 i Sæby, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1850 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 29. april, begravet på Ullerup kirkegård 2. maj. Søn af smed Frederik Nicolajsen og Maren Axelsdatter.
Tjenestekarl i Ruds Vedby kro 1860. Flyttede tre år senere til København, hvor han arbejdede på Tvedes bryggeri på Vesterbro.
Staden Københavns rulle 1863, nr. N/2061.
Cohen 1864/147: Carl Hans Frederiksen Sæby.

23. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 136 Christen Rasmussen, født 10. april 1833 i Fulby, Bjernede sogn, Sorø amt, konfirmeret 1847 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 31. maj, begravet på Broager kirkegård. Søn af husmand Knud Rasmussen og Maren Jensdatter.
Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 10. lægd, nr. 11.
Cohen 1864/147: Christen Rasmussen Fuldby.

24. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 175 Jørgen Jørgensen, født 15. november 1830 i Jordløse, Jordløse sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1845 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 27. april, begravet på Ullerup kirkegård 1. maj. Søn af indsidder og væver Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Jørgensdatter.
Tjenestekarl hos købmand Voigts enke i Faaborg i 1860.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Svendborg amt) 1863, 21. lægd, nr. N/1.
Cohen 1864/147: Jørgen Jørgensen Jordløse.

25. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 378 Svend Hansen, født 25. november 1834 i Ramløse, Ramløse sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 27. juli, begravet på Ullerup kirkegård 28. juli. Søn af husmand Hans Jochum Jensen og Karen Svendsdatter.
Tjenestekarl i Ramløse 1860.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1860, 33. lægd, nr. K 141.
Cohen 1864/154: Svend Hansen Ramløse.

26. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 553 Jens Nielsen, født 10. marts 1837 i Kaldred, Bregninge sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1851 i Bjergsted, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 14. august, begravet på Ullerup kirkegård 17. august. Søn af husmand Niels Sørensen og Maren Jensdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Bjergsted. Tjenestekarl på Egemarke, Føllenslev sogn i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1861, 367. lægd, nr. L/283.
Cohen 1864/148: Jens Nielsen Kallhed [sic!].

27. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 495 Carl Christian August Neidig, født 30. november 1834 i Nordborg, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 19. april, begravet på Ullerup kirkegård 20. april. Søn af snedkermester Andreas Christian Neidig og Christine Marie Johnsen.
Snedkersvend i Randers. Gift 1857 med Frandsine Caroline Emilie Busch.
Cohen 1864/156: Carl Christian August Neidig Nordborg.

28. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 567 Laurs Rasmussen, født 2. august 1840 i Lille Sjørup, Ørsted sogn, Randers amt, konfirmeret 1855 i Estruplund, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 2. maj, begravet på Ullerup kirkegård 6. maj. Søn af husmand Rasmus Rasmussen Bødker og Nille Marie Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Bode, Ørsted sogn i 1860.
Hovedrullen for Randers 1856, 72. lægd, nr. 62.
Cohen 1864/156: Lars Rasmussen Lillesjørup.

29. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 246 Wilhelm Carl Thomsen, født 10. juli 1839 i Dal mølle, Dronninglund sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1854 i Tømmerby, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 29. maj, begravet på Ullerup kirkegård 31. maj. Søn af møller Thomas Christensen Rødbroe og Margrethe Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til andre møller i Nordjylland, senest Hovsør mølle, Østerild sogn, Thisted amt. Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 18. lægd, nr. 109.
Cohen 1864/157: Vilhelm Carl Thomsen Dalmølle.

30. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 342 Rasmus Pedersen, født 2. juli 1839 i Enslev, Enslev sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 i Hem, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 23. april, begravet på Ullerup kirkegård 26. april. Søn af tjenestekarl Peder Andersen Overgaard, Stolsbjerg, og tjenestepige Marianne Rasmusdatter, Enslev.
Rasmus’ forældre blev aldrig gift. Han voksede op hos sin far, der var gårdmand i Kvottrup, Hem sogn og senere i Dyrby, Gassum sogn. Boede endnu hjemme i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1861, 397. lægd, nr. L/130.
Cohen 1864/157: Rasmus Petersen Indslev [sic!].

31. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 424 Peder Nielsen, født 11. juli 1833 i Rigtrup, Voldum sogn, Randers amt, konfirmeret 1848 i Ølst, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 6. maj, begravet på Ullerup kirkegård 11. maj. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Karen Pedersdatter.
Peder kom som barn i pleje hos en familie i Trustrup, Ødum sogn.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 122. lægd, nr. 40.
Cohen 1864/158: Peter Nielsen Rigstrup.

32. Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 304 Peder Hansen, født 9. marts 1840 i Kistofte, Slemminge sogn, Maribo amt, konfirmeret 1854 i Radsted, såret ed Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 3. maj, begravet på Ullerup kirkegård 7. maj. Søn af daglejer Hans Pedersen og Maren Pedersdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Radsted sogn. Snedkersvend i Stubbekøbing, fra 1862 i Randers.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Randers amt) 1862, 130. lægd, nr. M/101. Da han kom i lægd efter sin konfirmation blev Slemminge angivet som fødested.
Cohen 1864/159: Peter Nielsen Slemminge.

33. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 333 Rasmus Jens Pedersen, født 28. juli 1839 i Åstrup, Skødstrup sogn, Randers amt, konfirmeret 1854 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 25. april, begravet på Ullerup kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Anne Dorthea Rasmusdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 3. lægd, nr. 118.
Cohen 1864/159: Rasmus Jens Petersen.

34. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 120 Hans Christian Ibsen, født 25. september 1834 i Ringkøbing, konfirmeret 1849 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 4. august, begravet på Ullerup kirkegård 6. august. Søn af daglejer, senere bådfører Ib Christensen og Maren Hansdatter.
Skomagersvend i Ringkøbing i 1855, i København 1860.
Cohen 1864/161: Hans Christian Ibsen Ringkjøbing.

35. Korporal ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 442 Mads Mathiasen, født 20. august 1834 i Rustrup skov, Them sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1849 i Sønder Vissing, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 20. april, begravet på Ullerup kirkegård 22. april. Søn af husmand Mathias Madsen og Else Kirstine Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Addit skov, Sønder Vissing sogn. Træskomand sst. 1860.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1860, 46. lægd, nr. L/126.
Cohen 1864/161: Mads Mathiesen Rigstrupskov [sic!].

36. Menig ved 22. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 36 Peder Mortensen, født 1. september 1833 i Barrit Skovby, Barrit sogn, Vejle amt, konfirmeret 1848 i Rårup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 21. april, begravet på Ullerup kirkegård 23. april. Søn af daglejer Morten Jensen Hviid og Maren Jørgensdatter.
Husmand i Rårup 1860. Gift med Maren Rasmusdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 127. lægd, nr. 49.
Cohen 1864/169: Peter Mortensen Veile [sic!].

37. Udgår, se ovenfor.

38. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 100 Christen Jensen, født 9. december 1834 i Ejstrup, Tranum sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 2. maj, begravet på Ullerup kirkegård 6. maj. Søn af husmand Jens Christensen og Mette Christensdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1863, 536. lægd, nr. 85.
Cohen 1864/170: Jensen Hjørring [sic!].

39. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 477 Christen Christiansen, født 16. april 1831 i Ullerup, Ullerup sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1847 sst., taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz (Świdnica) 11. juli, død af tyfus 22. juli, begravet på Schweidnitz garnisonskirkegård 24. juli. Søn af hufner Hans Christiansen og Marie Rehhoff.
Kådner i Blans 1860. Gift med Margrethe Wold. Ved faderens død i 1875 omtales sønnen Christen som død i Schweidnitz i 1864. Margrethe Wold giftede sig atter i 1865 med Jørgen Clausen fra Avnbøl mark.
Ses ikke hos Cohen.

40. Menig ved 21. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 588 Thomas Carsten Pedersen, født 6. februar 1836 i Blans, Ullerup sogn, Sønderborg amt, død af sygdom på Frederiksgave lazaret 17. marts 1864, begravet på Sønderby kirkegård 20. marts. Søn af tjenestekarl, senere søfarende Christen Pedersen og Ellen Dorthea Pedersen.
Tjenestekarl i Ullerup præstegård i 1860, senere indsidder og daglejer i Blans. Gift med Anne Kirstine Juul, med hvem han fik to sønner. - Hans navn ses også på gravmonumentet på Sønderby kirkegård.
Cohen 1864/163: Thomas Carstens Petersen Blans.

De danske og preussiske gravmonumenter over de faldne i krigen i 1864.

4. december 2019

Kværndrup kirkegård

Sunds herred, Svendborg amt

På kirkegården står et jernkors over en dansk trænkusk, der døde på Trunderup lazaret i Kværndrup sogn i 1864.

Trænkusk ved Artilleriet, 7. Batteri, nr. 268 Anders Pedersen, født 12. marts 1841 i Skovsborg, Levring sogn, Viborg amt, konfirmeret 1857 i Thorning, død af tyfus på Trunderup lazaret 12. november 1864, begravet på Kværndrup kirkegård 19. november. Søn af gårdmand Peder Jensen og Anne Marie Gregersdatter.
Familien flyttede til et bolsted i Thorning, Thorning sogn i 1850. - Boede endnu hos forældrene i Thorning i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 63. lægd, nr. 216.
Ses ikke hos Cohen.

Brenderup kirkegård

Vends herred, Odense amt

På kirkegården står en gravsten over en dansk løjtnant, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Premierløjtnant og adjudant ved 1. Infanteribrigade Peter Frederik Wilhelm Hansen, født 10. februar 1832 på Løgismose, Hårby sogn, Odense amt, konfirmeret 1848 i København (Garnisons), såret ved Dybbøl natten mellem 17. og 18. april, taget til fange, død på Nybøl lazaret 23. april, begravet på Brenderup kirkegård 30. april. Søn af proprietær Christen Hansen og Clara Margrethe Elisabeth Bierfreund.
Hans fader solgte Løgismose i 1851 og købte derpå proprietærgården Kærsgård i Brenderup sogn.
Kadet 1845, sekondløjtnant ved 10. Linjeinfanteribataljon 1849, gennemgik den militære højskole 1857-63, premierløjtnant ved 22. Infanteriregiment august 1863, adjudant ved 1. Infanteribrigade november 1863.
Cohen 1864/86: Peter Frederik Vilhelm Hansen.

Foto: Historiecenter Dybbøl Banke.

København, Vestre kirkegård

Københavns kommune

Oberstløjtnant von Scholten faldt i slaget ved Dybbøl i 1864 og hans lig blev ført til København, hvor det blev gravlagt i Scholtens kapel på Assistens kirkegård. Dette kapel - eller rettere mausolæum - blev opført i 1811 for oberstløjtnantens farfar, den dansk-vestindiske guvernør Casimir Wilhelm von Scholten (1752-1810). Flere medlemmer af von Scholten blev gravlagt i mausolæet på Assistens kirkegård i løbet af det 19. århundrede og den mest berømte var oberstløjtnantens fætter, generalguvernør Peter von Scholten (1784-1854), der ophævede slaveriet på de dansk-vestindiske øer.

Oberstløjtnant von Scholtens to eneste børn døde i 1931 og 1932, og da de ønskede at blive begravet på Vestre kirkegård (afd. D-1-6), blev kisterne med forældrene flyttet til det nye gravsted. Over graven blev der sat en gravsten med navnene på alle fire familiemedlemmer.

Oberstløjtnant ved 20. Infanteriregiment Jobst Gerhard von Scholten, født 28. januar 1814 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 27. april. Søn af kaptajn, vestindisk regeringsråd Jobst Gerhard von Scholten og Karen Gleerup Holst von Schmidten.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1837, kaptajn 1848, major 1857, oberstløjtnant 1863. 
Ridder af Dannebrog 1849. Dannebrogsmand 1864.
Gift med Nicoline Magdalene Petersen (1813-1899), med hvem han fik to døtre.
1864/155: Jobst Gerhard Scholten.


Litteratur: Jens Villumsen og Hanne Fisker: Scholtens kapel på Assistens kirkegård i København. I: Historiske Meddelelser for København, 2018.

Foto (øv.): Erik Nicolaisen Høy.

Valby, Nordsjællands Efterskole

Holbo herred, Frederiksborg amt


I 1926 rejste beboerne i Valby en Genforeningssten ved centralskolen mellem Valby og Græsted, der i 1977 blev overtaget af Nordsjællands Efterskole. På et senere tidspunkt har man sat tre mindre sten ved Genforeningsstenens fod, hver med navnene på sognets faldne i de slesvigske krige.

1. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 160 Niels Pedersen, født 24. maj 1826 i Valby, Valby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1841 sst., savnet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Peder Madsen og Anne Børgesdatter.
Mergelkusk på Schæffergården i Valby sogn 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 42. lægd, nr. 46.
Ses ikke hos Cohen.

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 475 Christian Davidsen, født 3. maj 1839 i Valby, Valby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 sst., taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Posen 11. maj, død af svindsot 4. juli, begravet 6. juli. Søn af smed David Pedersen og Inger Margrethe Jørgensdatter.
Smedesvend i Esbønderup 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt 1863, 136. lægd, nr. 52.
Cohen 1864/94: Christian Davidsen Valdby.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 378 Svend Hansen, født 25. november 1834 i Ramløse, Ramløse sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 sst., såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 27. juli, begravet på Ullerup kirkegård 28. juli. Søn af husmand Hans Jochum Jensen og Karen Svendsdatter.
Tjenestekarl i Ramløse 1860, men flyttede åbenbart senere til Valby sogn.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1860, 33. lægd, nr. K 141.
Cohen 1864/154: Svend Hansen Ramløse.