28. april 2015

Haddeby kirkegård

Arns herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)På Haddeby kirkegård blev en del danske soldater og slesvig-holstenske oprørssoldater begravet efter kampene ved Slesvig by i april 1848. Det fælles gravsted ligger i kirkegårdens sydøstlige hjørne og er omkranset af et hegn. Gravstedet rummer både danske og tyske monumenter. Tre gravstene minder om tre danske officerer.

1. Oberstløjtnant og kommandør ved 3. Jægerkorps Christian Wilhelm Magius, født 28. marts 1788 i Lübeck, faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af godsadministrator, legationsråd Ernst Albrecht Magius og Dorothea Johanne Frederikke Jahn. Gift 1814 med Anna Elisabeth Lind (1790-1840), med hvem han fik fem børn.
Frikorporal ved Sjællandske Jægerkorps 1804. Gennemgik sin officersuddannelse ved det militære institut 1805-08 og deltog som fænrik ved Norske Livregiments jægerkompagni i kampene ved København i september 1807. Sekondløjtnant ved Sjællandske Jægerkorps 1808, premierløjtnant 1812, kaptajn 1820, major 1835. Regimentet fik navnet 1. Jægerkorps i 1842. Oberstløjtnant og kommandør ved 3. Jægerkorps 1845.
R. 1826. D.M. 1828. I 1832 modtog han den svenske konge Carl XIV Johans æressabel.
Hans fader blev optaget i den tyske adelsstand i 1803.
Cohen 1848/93: Christian Wilhelm von Magius.

2. Premierløjtnant ved 11. Linjeinfanteribataljon Frederik Ferdinand Rømeling, født 20. maj 1812 i Nakskov, faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af major, senere oberstløjtnant ved Prins Christians Regiment Patroclus Rømeling og Marie Lucie Rochina Böhm. Gift 1845 med Eline Andrea Lund, med hvem han fik to sønner.
Gennemgik Landkadetakademiet 1828-34 og udnævntes til sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1834, premierløjtnant 1841. Regimentet fik navnet 11. Linjeinfanteribataljon i 1842. Deltog i kampene ved Bov og Slesvig.
Cohen 1848/89: Frederik Ferdinand von Römeling.

3. Premierløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Frederik Harald Balduin Høyer, født 31. marts 1822 i København (Garnisons), faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af lærer ved Guidekorpset, senere kontrollør ved det militære bageri Jens Christian Frederik Høyer og Emilie Dorothea Nielsen. Ugift.
Gennemgik Landkadetakademiet 1834-38 og udnævntes til sekondløjtnant. Herefter gjorde han pagetjeneste ved hoffet i to år, inden han i 1840 blev ansat ved 3. jyske Infanteriregiment (fra 1842: 11. Linjeinfanteribataljon). Premierløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov og Slesvig i 1848.
Hans broder, premierløjtnant Julius Høyer faldt i kampene ved Kolding den 23. april 1849.
Cohen 1848/85: Frederik Harald Balduin von Høyer.

Haddeby kirkegård

Arns herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)

På Haddeby kirkegård blev en del danske samt tyske og østrigske soldater begravet efter kampene ved Bustrup / Busdorf i februar 1864. Det store fælles gravsted ligger umiddelbart til højre for kirkens våbenhus og er omkranset af støbejernshegn. Gravstedet rummer både danske, tyske og østrigske monumenter. Et næsten to meter støbejernskors beretter om 28 danske soldater i denne fællesgrav. Endvidere er der sat gravstene over to danske officerer.

1. Kaptajn og kommandør ved 9. Infanteriregiment Harald Frederik Wilhelm Meincke, født 15. februar 1828 på Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Bustrup 3. februar 1864, begravet på Haddeby kirkegård 10. februar. Søn af kaptajn Arent Johan Wilhelm Meincke og Louise Muderspach. Gift 1854 med Christiane Amalie Selmer, med hvem han fik fire børn.
Gennemgik Landkadetakademiet 1841-46 og udnævntes til sekondløjtnant. En tid var han repetent på akademiet, men blev i 1847 ansat ved 7. Linjeinfanteribataljon, forsat til 8. Linjebataljon 1848. Premierløjtnant 1849, forsat til 9. Linjeinfanteribataljon 1851. Kompagnikommandør 1863.
Fjenden tog kaptajnens lig i forvaring, men udleverede det straks efter til madam Esselbach i Slesvig, der lod det begrave på Haddeby kirkegård. Hun lod sætte et kors på graven og sendte underretning til familien.
R. 1848.
Hans fem år ældre broder, premierløjtnant Johan Christian Julius Meincke, faldt i kampene ved Kolding i april 1849 og blev begravet på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1864/122: Harald Frederik Wilhelm Meincke.

2. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johannes Theodor Bech, født 31. juli 1837 i København, faldet ved Kongshøj 3. februar 1864, begravet på Haddeby kirkegård 10. februar. Søn af tobaksfabrikant Johannes Cordia Bech og Barbara Johanne Cecilie Jordening. Ugift.
Gennemgik Landkadetakademiet 1857-59 og udnævntes til sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon. Forsat til 11. Linjeinfanteribataljon i 1860.
Cohen 1864/132: Johannes Theodor Beck.


27. april 2015

Brodersby kirkegård

Slis-Fysing herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)

På kirkegården er der i et langstrakt gravfelt anbragt forskellige mindestene og gravstene over faldne danske og tyske soldater fra begge slesvigske krige. Længst mod syd står en mindesten over 28 danske soldater, der faldt ved Mysunde i september 1850. Ved siden af er rejst et støbejernskors med navnene på endnu tre soldater, der faldt ved Mysunde den 2. februar 1864.

1. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 11. bataljon, nr. 11 Hans Christian Nielsen, født 20. april 1839 i Skarnvad, Voer sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1853 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og bødker Niels Christian Andersen og Else Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl på Dybvad hovedgård, Skæve sogn i 1860. Han flyttede til Nyborg senest 1863.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt (Svendborg amt) 1863, 79. lægd, nr. N/46.
Cohen 1864/83: Hans Christian Nielsen Skarnved.

2. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 12. bataljon, nr. 12 Mads Andreas Svenningsen, født 9. oktober 1840 i Fårup, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af gårdmand Svenning Andersen og Kirsten Nielsdatter.
Tjenestekarl i Fredsø, Lødderup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 259. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/83: Mads Andreas Svenningsen Faarup.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 286 Johan Peter Hansen, født 25. maj 1840 i Jørlunde, Jørlunde sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og skrædder Hans Christensen og Margrethe Larsdatter.
Murerlærling hos Nils Jønsson Malmstrøm i Veksø 1855.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 14. lægd, nr. 130.
Cohen 1864/99: Johan Peter Hansen Hjorslunde.