20. maj 2016

Vallensved kirke

Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

I kirken blev i 1964 opsat en marmortavle med navnene på to sognebørn, der faldt i krigen 100 år tidligere. Der haves ingen oplysninger om, hvor gammel tavlen er, men på et tidspunkt er man blevet klar over, at Hans Hansen var en af de to soldater, der faldt ved Bøffelkobbel og som blev begravet i Katrine og Jørgen Finks have, hvorefter en ny inskription er tilføjet på tavlen. Det var denne "grav i haven", som Holger Drachmann besøgte i 1877, hvorefter han skrev det berømte digt "De vog dem, vi grov dem". I digtets fjerde linje lyder det "Alle vore Blomster skal smykke deres Grave", der også er brugt på tavlen i Vallensved kirke.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 441 Hans Hansen, født 31. december 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855 sst., faldet ved Bøffelkobbel 22. februar 1864, begravet i Jørgen Finks have 24. februar. Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Sophie Nicolajsdatter.
Tjenestekarl hos pastor Buchholtz i Vallensved præstegård i 1860, men flyttede få år senere ind til Næstved. 
Tilgangsrullen for Præstø amt 1863, 91. lægd, nr. N/16.
Cohen 1864/149: Hans Hansen Kyse.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 382 Lars Jensen, født 15. juli 1840 i Kyse, Vallensved sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Larsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kyse i 1860, men flyttede to år senere til Ønslev sogn på Falster. 
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1862, 196. lægd, nr. M/9.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Finn Halling Larsen.

Bregninge kirkegård

Sunds herred, Svendborg amt

På kirkegården afslørede taknemmelige borgere på Tåsinge d. 16. september 1866 en stor obelisk til minde om 14 danske soldatere, der døde på lazarettet ved Valdemars Slot. Gravstedet rummer også et jernkors, rejst over nedennævnte Jens Carl Sørensen.

1. Militærarbejder ved 2. Divisions Hovedmagasin, nr. 327 Christen Andreasen, født 22. september 1838 i Sandhusene, Als sogn, Aalborg amt, død på Valdemar slots lazaret 24. marts 1864, begravet på Bregninge kirkegård 28. marts. Søn af husmand Andreas Christensen Sand og Kirstine Marie Madsdatter.
Boede hos forældrene i Sandhusene og ernærede sig ved fiskeri i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 407. lægd, nr. 133.
Cohen 184/175: Christen Andreasen.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 308 Hans Willum Larsen, født 16. august 1839 i Nakke, Rørvig sogn, Holbæk amt, død på Valdemar slots lazaret 16. juli 1864, begravet på Bregninge kirkegård 21. juli. Søn af bolsmand Lars Madsen og Anne Willumsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1863, 12. lægd, nr. 11.
Cohen 1864/99: Hans Villum Larsen Nakke.

3. Intendanturassistent ved 8. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 289 Jens Carl Sørensen, født 1. juni 1837 i Hosby, As sogn, Vejle amt, død på Valdemar slots lazaret 13. april 1864, begravet på Bregninge kirkegård 18. april. Søn af husmand og hjulmand Søren Nielsen Bonde og Bodil Marie Jørgensdatter.
Skolelærereksamen fra Jelling Seminarium 1862. Lærer på Gedved Højskole 1862.
Hovedrullen for Vejle amt 1854, 79. lægd, nr. 47.
Cohen 1864/120: Jens Carl Sørensen Hosby.

4. Menig ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 136 Jens Peter Jensen, født 28. marts 1834 i Holten, Magleby sogn, Sorø amt, konfirmeret 1848 sst., såret 16. marts 1864, død på Valdemar slots lazaret 16. april, begravet på Bregninge kirkegård 22. april. Søn af husmand Jens Poulsen og Anne Margrethe Jensdatter.
Tjenestekarl på Basnæs hovedgård, Tjæreby sogn 1860. Var gift i Eggeslevmagle.
Cohen 1864/146: Jens Peter Jensen Holsteen.

5. Militærarbejder ved 1. Divisions stab, nr. 2009 Rasmus Nielsen, født 17. februar 1831 i Fillerup, Odder sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1845 sst., død på Valdemar slots lazaret 26. august 1864, begravet på Bregninge kirkegård 29. august. Søn af husmand Niels Rasmussen og Mette Sejersdatter.
Ifølge Bregninge kirkebog stammede han fra Aarhus og var gift.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1862, 230. lægd, nr. 1555.
Cohen 1864/175: Rasmus Nielsen.

6. Kusk ved Vognparken, nr. 763 Peter Jürgensen, født ca. 1819 i Grundhof sogn, Flensburg amt, død på Valdemar slots lazaret 1. maj 1864, begravet på Bregninge kirkegård 6. maj.
Ifølge Bregninge kirkebog stammede han fra Ausacker (da. Oksager) 10 km sydøst for Flensburg. Han er muligvis identisk med den 36-årige tjenestekarl P.J. i Gremmerup, Husby sogn i 1845.
Cohen 1864/174: Peter Jørgensen.

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 273 Peter Østerberg, født 17. december 1837 i Næs, Kastrup sogn, Præstø amt, død på Valdemar slots lazaret 13. juni 1864, begravet på Bregninge kirkegård 18. juni. Søn af skomagermester Gustav Adolph Østerberg og Maren Nielsdatter.
Malersvend i Præstø.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1863, 53. lægd, nr. N/1.
Cohen 1864/148: Peter Østerberg Næs.

8. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 252 Anders Henriksen, født 3. november 1840 i Tjæreby, Tjæreby sogn, Sorø amt, død på Valdemar slots lazaret 19. maj 1864, begravet på Bregninge kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Henrik Andersen og Margrethe Hansdatter.
Boede hos forældrene i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 67. lægd, nr. 162.
Cohen 1864/154: Anders Henriksen Tjæreby.

9. Kusk ved Vognparken, nr. 563 Carsten Pauls, født ca. 1801 i Westerhever, Eiderstedt amt, død på Valdemar slots lazaret 4. juni 1864, begravet på Bregninge kirkegård 10. juni.
Husmand og jordbruger i Westerhever, hvor han i 1845 var enkemand med fem børn i alderen 5-16 år.
Cohen 1864/174: Carstens Pouls.

10. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 495 Gunder Sørensen Andersen, født 5. januar 1838 i Monbjerg, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død på Valdemar slots lazaret 24. juni 1864, begravet på Bregninge kirkegård 29. juni. Søn af gårdmand Anders Jensen og Anne Gundersdatter.
Tjenestekarl i Egebjerg, Hansted sogn 1860. Var gift i Kattrup.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1864, 41. lægd, nr. O/21.
Cohen 1864/121: Gunder Sørensen Andersen Mundbjerg.

11. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 472 Søren Pedersen, født ca. 1832, død på Valdemar slots lazaret 15. maj 1864, begravet på Bregninge kirkegård 20. maj.
Ifølge Bregninge kirkebog stammede han fra Ullerup, Tårnby sogn, hvor han var gift.
Cohen 1864/131: Søren Petersen Kjøbenhavn.

12. Menig ved 4. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 528 Henrik Gravesen, født 2. oktober 1832 i Kærgård, Nørre Omme sogn, Ringkøbing amt, død på Valdemar slots lazaret 7. maj 1864, begravet på Bregninge kirkegård 13. maj. Søn af gårdmand og sognefoged Graves Villadsen og Erikke Sophie Jacobsdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 42. lægd, nr. 13.
Cohen 1864/106: Henrik Gravesen.

13. Menig og oppasser ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 398 Jacob Ernstsen, født 15. januar 1831 i Firgårde, Dover sogn, Skanderborg amt, død på Valdemar slots lazaret 8. maj 1864, begravet på Bregninge kirkegård 13. maj. Søn af gårdmand Ernst Laursen og Anne Rasmusdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Illerup, Dover sogn senest 1840. Tjenestekarl i Jaungyde, Tulstrup sogn 1860.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 62. lægd, nr. 9.
Cohen 1864/172: Jacob Ernstsen Firegaarde.

14. Menig ved Arbejdsbataljonen, 4. kompagni, nr. 138 Jens Peter Bendixen, født 5. december 1838 i Andrup, Stepping sogn, Haderslev amt, død på Valdemar slots lazaret 21. august 1864, begravet på Bregninge kirkegård 19. august (???). Søn af indsidder Peder Bendixen og Ellen Kirstine Nielsen.
Flyttede med forældrene til Vester Hjerndrup, Hjerndrup sogn senest 1845.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke.

Odense, Assistens kirkegård

Odense købstad, Odense amt

På fællesgraven fra Treårskrigen blev der d. 6. juli 1852 rejst en mindestøtte over 119 danske krigere, der døde på byens mange lazaretter. I anlægget omkring obelisken er der bevaret fire grave. Løjtnant Møller Holsts gravsten er i dag indmuret i den lave stenmur, der omkranser fællesmonumentet. Ved mit besøg i 2011 var gravminderne for J.E.A. Smith og Jacob Nielsen ikke til stede.1. Sekondløjtnant ved 1. lette Bataljon Christen Møller Holst, født 11. juni 1824 i Nyborg, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død efter amputation på Odense lazaret 21. juli, begravet på Odense Assistens kirkegård 24. juli. Søn af adjunkt Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.
Faderen blev kaldet til sognepræst i Bredstrup ved Vejle 1827, Majbølle ved Sakskøbing 1829, Errindlev ved Rødby 1832 og Magleby på Stevns 1848. Sønnen Christen kom 1839 i latinskolen i Nykøbing F., men han måtte inden et år opgive studiet pga. øjensygdom. I stedet var han i tre år i landvæsenslære, og fik eksamen fra landvæsensinstituttet på Haraldslund i 1843. Herefter tog han hul på forskellige naturvidenskabelige studier i København og fik med en delvis polyteknisk eksamen en lærerstilling på agerdyrkningsinstituttet på Hofmansgave. Dette ophold blev imidlertid kort, og snart var Møller Holst atter i København, hvor han i 1847 erfarede, at der ville blive oprettet en ny skole i Sorø, hvor han kunne vente at få studentereksamen uden at terpe latin og græsk. Han begyndte straks at forberede sig til skolen, da han i marts 1848 meldte sig som frivillig ved 1. lette Bataljon. I påsken samme år blev han såret af et bajonetstik i hånden og måtte tilbringe fire uger på lazarettet. Da han atter vendte tilbage til bataljonen, blev han udnævnt til korporal og senere til sergent. Under våbenhvilen i vinteren 1848-49 gennemgik han den militære skole og blev 10. marts 1849 udnævnt til sekondløjtnant ved 1. lette Bataljon. Møller Holst blev såret i kampene ved Fredericia den 6. juli. En kugle ramte ham i knæet og han blev ført til lazarettet i Odense, hvor alle ventede hans helbredelse, da der pludselig indtrådte feber. Den 20. juli 1849 fik han amputeret benet og døde den følgende dag.
Cohen 1849/102: Christen Møller-Holst.

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 22 Jens Eduard Antonius Smith, født 22. august 1826 i København (Garnisons), såret ved Fredericia 6. juli 1849, død af skudsår i brystet på Odense lazaret 12. juli 1849, begravet på Odense Assistens kirkegård 16. juli (Skt. Hans). Søn af revisor og kontorchef Jørgen Smith og Johanne Elisabeth Holbech.
Landvæsenselev hos proprietær A.M. Lund på Korsøgård, Simested sogn, Viborg amt 1845.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 22. lægd, nr. 97.
Cohen 1849/121: Jens Eduard Antonius Smith.3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 242 Johan Joseph Møller, født 18. august 1826 i København (Garnisons), konfirmeret 1840 i Vejle, død af stivkrampe på Odense lazaret 28. maj 1850, begravet på Odense Assistens kirkegård 1. juni (Skt. Hans). Søn af oboist Johan Joseph Møller og Gertrud Marie Jensdatter.
Familien flyttede til Vejle senest 1840, hvor faderen blev told- og konsumtionsbetjent. – Handelslærling hos købmand Niels Gylding i Vejle 1845.
Cohen 1850/95: Johan Joseph Møller Veile (Vejle amt).
4. Underkorporal ved Artilleriet, 3. Batteri, nr. 26 Jacob Nielsen, født 27. marts 1826 i Høje Taastrup, Høje Taastrup sogn, Københavns amt, død af tyfoid feber på Odense lazaret 19. august 1850, begravet på Odense Assistens kirkegård 23. august (Skt. Hans). Søn af tjenestekarl Niels Christensen og Karen Jacobsdatter.
Familien flyttede til en gård i Eggeslevmagle, Eggeslevmagle sogn senest 1834. – Smedelærling i Frankerup, Eggeslevmagle sogn i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 69. lægd, nr. 83.
Cohen 1850/51: Jacob Nielsen Høietaastrup (Sorø amt).

Odense, Assistens kirkegård

Odense købstad, Odense amt

På fællesgraven fra 1864 blev der to år efter krigen rejst en obelisk over 76 danske krigere, der døde på byens mange lazaretter. I anlægget omkring obelisken er der syv gravstene, hvoraf dog kun de fem er fra 1864. Obelisken blev afsløret d. 6. juli 1866.1. Menig (rekrut?) ved Odense eksercerskole, 2. kompagni, nr. 192 Simon Knudsen Franck, født 28. marts 1836 i Emmerlev, Emmerlev sogn, Tønder amt, død på Albani lazaret 11. april 1864, begravet på Odense Assistens kirkegård 14. april (Skt. Hans). Søn af gårdmand Knud Nielsen Franck og Bodil Jensdatter.
Husmand i Gærup, Visby sogn 1860. Gift med Anne Margrethe Hansen.
Ses ikke hos Cohen.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 169 Christian Jacobsen, født 1. april 1830 i Pederstrup Lerhuse, Vesterborg sogn, Maribo amt, død af tyfus på Albani lazaret 8. maj 1864, begravet på Odense Assistens kirkegård 13. maj (Skt. Hans). Søn af indsidder og daglejer Jacob Nielsen Møller og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl på Pederstrup hovedgård 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 279. lægd, nr. 7.
Cohen 1864/171: Christian Jacobsen Peterstrup.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 486 Søren Hansen, født 3. august 1837 i Jenstrup, Vallensved sogn, Sorø amt, død af tyfus på Albani lazaret 12. maj 1864, begravet på Odense Assistens kirkegård 19. maj (Skt. Hans). Søn af gårdmand Hans Jensen og Karen Marie Larsdatter.
Tjenestekarl i moderens gård i Saltø, Vallensved sogn 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 64. lægd, nr. 70.
Cohen 1864/125 Søren Hansen Jenstrup.


4. Officersaspirant ved 11. Infanteriregiment Emil Staggemeyer, født 18. august 1841 i København (Garnisons), død under marchen gennem Verninge 12. juni 1864, begravet på Odense Assistens kirkegård 15. juni (Skt. Hans). Søn af major, senere generalmajor og kommandant Ernst Frederik Staggemeyer og Wilhelmine Eleonore Gerlach.
Familien Staggemeyer flyttede til Fredericia i 1844 og et år senere til Aalborg. Stud.jur.
Cohen 1864/132: Emil Staggemeyer.
5. Menig ved 12. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 21 Peter Poulsen, født 1. maj 1834 på Kliplev mark, Kliplev sogn, Aabenraa amt, død af underlivsbetændelse på Rådhus lazaret 27. juli 1864, begravet på Odense Assistens kirkegård 30. juli (Skt. Hans). Søn af bolsmand (hufner) Nis Poulsen og Trinke Hockerup.
Familien flyttede til et bolsted i Hønsnap, Holbøl sogn senest 1845; her boede Peter endnu i 1860.
Cohen 186/136: Peter Poulsen Kliplevmark.

Vemmelev kirke

Slagelse herred, Sorø amt

I kirken er opsat en tavle over sognets faldne i Treårskrigen og 1864.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 32 Rasmus Hansen, født 1. marts 1826 i Nordenbro, Magleby sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1840 i Vemmelev, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand og smed Hans Jørgen Hansen og Marthe Gotfredsdatter.
Familien flyttede til en gård på Vemmelev mark i 1836.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 57. lægd, nr. 319.
Cohen 1849/120: Rasmus Hansen Nordenbroe.

2. Trænkusk ved 4. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 241 Niels Jensen, født 2. august 1823 i Hyllerup, Slagelse Skt. Peders landsogn, Sorø amt, død på Augustenborg lazaret 27. april 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af husmand Jens Olesen og Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl i Skørpinge, Skørpinge sogn i 1845, men flyttede tre år senere til Forlev mark, Vemmelev sogn.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1848, 57. lægd, nr. Z/399.
Cohen 1849/140: Hyllerup.

3. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 312 Rasmus Mathiasen, født 10. februar 1826 på Hulby mark, Tårnborg sogn, Sorø amt, konfirmeret 1840 i Hemmeshøj, død af tyfus i Schleswig 15. september 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 17. september. Søn af husmand Mathias Andreasen og Johanne Pedersdatter.
Familien flyttede til Stude, Hemmeshøj sogn senest 1834. – Indsidder og daglejer i Forlev, Vemmelev sogn i 1850. Gift med Anne Sophie Sørensdatter, med hvem han fik en datter.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 57. lægd, nr. 238.
Cohen 1850/90: Rasmus Mathiesen Ulbymark.

4. Overkonstabel ved Artilleriet, 5. Batteri Jørgen Nielsen, født 29. oktober 1825 i Hemmeshøj, Hemmeshøj sogn, død 12. februar 1851 på Husum lazaret. Søn af husmand og skrædder Niels Olesen og Dorthe Christensdatter.
Tjenestekarl i Vemmelev, Vemmelev sogn 1845. 
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 57. lægd, nr. 109b.
Ses ikke hos Cohen.

5. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 186 Peder Pedersen, født 3. maj 1824 i Forlev, Vemmelev sogn, død af tyfus på Horsens lazaret 6. november 1848, begravet på Horsens kirkegård 8. november. Søn af husmand Peder Larsen og Kirsten Pedersdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 57. lægd, nr. 155.
Cohen 1848/96: Peter Petersen Fauerlev (Sorø amt).

6. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 284 Hans Rasmussen, født 3. januar 1827 i Vemmelev, Vemmelev sogn, død i Schleswig 14. marts 1851, begravet på Michaelis kirkegård 16. marts. Søn af gårdbestyrer, senere husmand Rasmus Hansen og Kirsten Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vemmelev i 1850.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 57. lægd, nr. 243.
Ses ikke hos Cohen. 

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 172 Niels Nielsen, født 18. december 1835 på Forlev mark, Vemmelev sogn, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 14. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Sidsel Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Forlev mark i 1860.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1862, 315. lægd, nr. M/10.
Cohen 1864/102: Niels Nielsen Farløvmark.

8. Menig ved 8. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 231 August Martin Christensen, født 28. august 1831 på Ormeslev mark, Vemmelev sogn, konfirmeret 1846 i Slagelse (Mikkels), såret ved Dybbøl 17. marts, taget til fange, død på Broager lazaret 24. marts, begravet på Broager kirkegård 26. marts. Søn af tjenestekarl Christen Nielsen og tjenestepige Johanne Margrethe Abrahamsdatter, begge af Ormeslev.
Forældrene var ikke gift og August Martin blev sat i pleje hos husmand Niels Pedersen i Vemmelev, men kom som 3-årig til forældrene i Slagelse, der var blevet gift. – Smedesvend i Halskov ved Korsør i 1860. Gift 1855 med Pauline Caroline Marie Krüger, med hvem han fik to sønner og en datter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 88. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/120: Morten Christensen Ormitzlevmark.

9. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 512 Lars Pedersen, født 30. juni 1837 i Brandstrup, Tersløse sogn, Sorø amt, konfirmeret 1852 i Vemmelev, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 26. april, begravet på Vemmelev kirkegård 2. maj. Søn af gårdmand Peder Nielsen og Anne Birgitte Larsdatter.
Familien flyttede til en gård på Vemmelev mark i 1839; her boede Lars endnu i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 57. lægd, nr. 87.
Cohen 1864/123: Lars Petersen Brandstrup.

Foto: Finn Halling Larsen