22. januar 2023

Øster Ulslev kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken hænger en mindetavle af træ til minde om to unge mænd fra Øster Ulslev og annekset Godsted, der faldt i 1864.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 207 Jørgen Larsen, født 5. april 1833 i Øster Ulslev, Øster Ulslev sogn, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og smed Lars Pedersen og Anne Jørgensdatter.
Husmand og jordbruger i Øster Ulslev. Gift 1859 med Karen Olesdatter, med hvem han fik sønnerne Lars og Jens Peter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 228. lægd, nr. 7.
Cohen 1864/169: Jørgen Larsen Øster Ulslev.

2. Militærarbejder ved 8. Brigades magasin, nr. 190 Hans Jørgen Hansen, født 21. oktober 1837 i Godsted, Godsted sogn, konf. 1852 sst., død 7. juli 1864 på Gelsted lazaret, begr. 12. juli på Gelsted kirkegård. Søn af husmand Hans Nielsen og Karen Marie Hansdatter.
Skomager i Godsted. Gift 1863 med Anne Marie Larsen, med hvem han fik sønnen Lars Peter. Enken giftede sig atter i 1869 og døde ti år senere.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 229. lægd, nr. 27.
Ses ikke hos Cohen.

Øster Bjerregrav kirke

Sønderlyng herred, Viborg amt

I kirken er indmuret en mindetavle, bekostet af våbenbrødrene, til minde om to sognebørn, der faldt i 1864.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 356 Peder Jensen, født 12. februar 1840 i Neder Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1854 i Tånum kirke, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og kvægdriver Christen Sørensen Uldbjerg af Svinding, Ålum sogn og bolsmand Jonas Thomsens fraskilte hustru Anne Marie Pedersdatter af Neder Bjerregrav. 
Peder voksede op hos sin enlige mor i Neder Bjerregrav. I 1860 var han tjenestekarl hos gårdmand Niels Andersen i Neder Bjerregrav.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Viborg amt) 1863, 111. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/125: Peter Jensen Bjerregrav.

2. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 279 Jacob Larsen, født 1. december 1838 i Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1853 i Ålum kirke, død af tyfus 5. maj 1864 på Nordborg lazaret, begr. 12. maj på Nordborg kirkegård. Søn af gårdmand Lars Jacobsen og Maren Andersdatter.
Jacob blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos sin farfar, gårdmand Jacob Jensen i Over Fussing, Øster Bjerregrav sogn. I 1860 var han tjenestekarl hos sin farbror Christen Jacobsen i Volstrup, Ålum sogn.
Tilgangsrullen for Viborg amt 1859, 104. lægd, nr. J/123.
Cohen 1864/137: Jacob Larsen Bjerregrav.

Lyngby kirke

Hellum herred, Aalborg amt

I kirkens skib hænger en mindetavle med to tilhørende dannebrogsflag, bekostet af beboerne i Terndrup go Tvorup, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 149 Jens Nielsen, født 25. juli 1835 i Lundsgård, Lyngby sogn, konf. 1850 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af gårdmand Niels Andersen og Ellen Jensdatter.
Boede endnu hjemme hos forældrene i Lundsgård blandt Lyngby skovhuse ved Terndrup i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 404. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/126: Jens Nielsen Lundinggaard [sic!]

Laurbjerg kirke

Galten herred, Randers amt

I kirkens våbenhus hænger en oval mindetavle af træ, bekostet af kirkens ejer, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Konstabel ved 4. Fæstningskompagni Jens Christian Rasmussen, født 12. februar 1841 i Laurbjerg, Laurbjerg sogn, konf. 1855 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand Rasmus Jensen og Anne Margrethe Hansdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 113. lægd, nr. 35. Han blev først slettet af lægdsrullen i 1880.
Ses ikke hos Cohen.

Håsum kirke

Rødding herred, Viborg amt

I kirken hænger et mindeskjold med laurbærkrans og kors, alt i metal, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 2 Thomas Ibsen Grønholm, født 15. juni 1840 i Grønholm, Håsum sogn, konf. 1856 sst., såret 18. april 1864 i kampene på Dybbøl, død 23. april på Augustenborg lazaret, begr. 27. april på Augustenborg kirkegård. Søn af gårdmand Ib Thomsen og Kirsten Nielsdatter.
Thomas boede endnu hjemme hos forældrene i Grønholm i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 21. lægd, nr. 41.
Cohen 1864/133: Thomas Ilesen [sic!] Grønholm Haarsum.

Avnede kirke

Lollands Nørre herred, Maribo amt

I kirken er en rund marmortavle indmuret i kirkens skib til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 213 Jørgen Madsen, født 10. februar 1837 i Torpe, Avnede sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Mads Nielsen og Anne Cathrine Jørgensdatter.
Gårdejer i Ullerslev, Avnede sogn. Gift 1863 med Marie Olsen, der d. 6. april 1864 fødte deres datter Jørgine Marie Madsen.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 268. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/165: Jørgen Madsen Torpe.

Ulbølle kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle (marmortavle med træramme) på sydvæggen i skibets vestfag til minde om en sognebeboer, der faldt i 1850.

Underkorporal ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 12 Anders Rasmussen, født 23. oktober 1823 på Cecilienlund, Stenstrup sogn, Svendborg amt, såret 12. september 1850 ved Mysunde, død 12. oktober på Sølvgadens Kasernes lazaret, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af gårdmand Rasmus Andersen og Marie Christensdatter.
Anders kom mellem 1834 og 1840 med sine forældre til et bolsted i Ulbølle by og sogn. Han boede endnu hos sine forældre, da han blev indkaldt til krigstjeneste.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 2. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/69: Anders Rasmussen Cicilienlund (Svendborg amt).

16. april 2022

Marstal kirke

Ærø herred, Svendborg amt

En mindetavle på kirkens østmur blev afsløret Store Bededag, 8. maj 1914. Mindetavlen blev mulig efter en indsamling i Marstal i foråret 1914. Billedhugger Petersen i Ærøskøbing stod for udformningen og inskriptionen.

Under navnene står der: "Af slesvigsk æt for slesvigsk jord / de stred i land, de stred om bord".

Omkomne ved Eckernförde 5. april 1849

1. Månedsløjtnant i Søetaten Albert Eriksen Boye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom 5. april 1849 ved linjeskibet Christian VIII’s eksplosion i Eckernförde fjord. søn af skipper Albert Eriksen B. og Anne Sophie Clausdatter.
Boye tog styrmandseksamen i København i 1832 og var i de følgende år skipper i Marstal. I 1844 blev han lods i Bandholm på Lolland. Månedsløjtnant 28. februar 1849. Inspektionsofficer på Trekroner 3. marts 1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian VIII 31. marts 1849.
Gift 28. september 1836 i Marstal med Karen Olsen (datter af skipper Rasmus O. og Sidsel Pedersdatter), født 7. maj 1811 i Marstal, død 19. september 1855 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt. – Han efterlod en søn og en datter på hhv. 10 og 13 år. – Enken modtog en årlig pension på 20 rigsdaler.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Helbefaren matros Christen Hansen Christensen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 441. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 44, patent nr. 388.
Cohen 1849/143: Christen Hansen Christensen.

3. Helbefaren matros Jochum Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 394. Marstal flække, lægd nr. 1 A, nr. 3, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Jochum Hansen.

4. Halvbefaren matros Rasmus Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 126. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 136, patent nr. 62.
Cohen 1849/143: Rasmus Hansen.

5. Helbefaren matros Hans Hermansen Kromann, født 27. maj 1823 i Marstal, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af skipper Albert Rasmussen Kromann og Anne Hermansen.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 430. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 14/13, patent nr. 111.
Cohen 1849/143: Hans Hermansen Kromann.

6. Helbefaren matros Knud Eriksen, født 21. marts 1823 i Bøndergårdene, Marstal landsogn, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af søfarende Rasmus Eriksen og Gertrud Knudsdatter.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 473. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 115, patent nr. 44.
Cohen 1849/143: Knud Erichsen.

7. Helbefaren matros Hans Jørgen Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 507. Ærø, lægd nr. 1, nr. 8, patent nr. 24.
Cohen 1849/143: Hans Jørgen Hansen.

8. Usøvant matros Johan Clausen Faigh, f. 7.12.1831 på Ommelshoved, Marstal landsogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 i Marstal, såret 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, død 7. april på Eckernförde lazaret, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af bolsmand Johan Clausen Faigh og Kirsten Hansdatter.
Usøvant af 1. slesvigske distrikt, nr. 612. Ærø, lægd nr. 4, nr. 10, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Poul (Johann?) Feyk.

Faldne ved Dybbøl i april 1864

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 507 Hans Andersen Hansen, født 25. september 1841 i Lille Rise, Rise sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1856 i Rise, såret 17. april 1864 ved Dybbøl, amputeret, død 7. maj på Kronborg lazaret, begravet 10. maj på Helsingør kirkegård. Søn af husmand Jens Hansen og Maren Sophie Andersen.
Møllerdreng i Lille Rise mølle 1860.
Cohen 1864/151: Hans Andersen Hansen Billeriset [sic!].

10. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 606 Peder Clausen Olesen, født 31. august 1843 i Marstal, konfirmeret 1858 i Marstal, såret 18. april 1864 ved Dybbøl, taget til fange, død 3. maj på Broager lazaret, begravet på Broager kirkegård. Søn af daglejer Ole Clausen Olesen og Anne Marie Rasmussen.
Dødsfaldet på fjendens lazaret i Broager bekræftes af den preussiske dødsattest. Cohen oplyser fejlagtigt, at han døde i Flensburg.
Cohen 1864/156: Peter Clausen Olsen.2. januar 2022

Vester Skerninge kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle (marmortavle med træramme) over en sognebeboer, der faldt i 1864.

Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 121 Jørgen Jørgensen, født 27. december 1834 i Vester Skerninge, Vester Skerninge sogn, konfirmeret 1850 i Ulbølle, såret ved Sønderborgs bombardement 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 9. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Jørgensen Svelmøe og Anne Kirstine Poulsdatter.
Tjenestekarl i Vester Skerninge Mølle 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 3. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/142: Jørgen Jørgensen V. Skjerninge.

29. oktober 2021

Kær by, Ulkebøl sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt

I den vestlige ende af Kær by, i skellet mellem ejendommene Kær Bygade 68 og 70, blev der på et ikke nærmere angivet tidspunkt rejst en stor natursten med poleret forside over seks danske officerer, der faldt i kampene på Als og "hvis Hvilesteder ikke kendes". Dette gælder dog ikke Berzelius, hvis gravsted findes på Ulkebøl kirkegård.

1. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Axel Henrik Drastrup, født 16. april 1825 i Kerteminde, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 2. juli. Søn af toldkasserer Johan Jacob Drastrup og Helene Marie Brockdorff.
Studerede farmaci, da han meldte sig som frivillig ved 10. Linjeinfanteribataljon kort efter krigsudbruddet i 1848 og hurtigt avancerede til korporal. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve september 1848, premierløjtnant 1854. Ridder af Dannebrog 1850. Gift 1862 med enken Andrea Klitgaard, f. Petersen, med hvem han fik en søn og blev stedfar til yderligere fire børn.
Cohen 1864/97: Axel Henrik Drastrup.

2. Frivillig svensk sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Henrik Wilhelm Leonard Berzelius, født 15. marts 1831 i Vadstena, faldet ved Kærby på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af apoteker H.W.L. Berzelius og Sara Christina Lindqvist.
Underløjtnant ved Jönköpings regiment 1855-58. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste d. 20. april 1864. Deltog i slagene ved Dybbøl og på Als.
Cohen 1864/97: Henrik Vilhelm Berzelius.

3. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Niels Andersen Færch, født 28. juli 1841 i Aalborg (Budolfi), faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Laurits Nicolaj Færch og Elisabeth Marie Bruun.
Student 1861. Han gnnemgik Reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet i 1863. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 3. Infanteriregiment 1863.
Cohen oplyser at regimentet havde oplyst ham om, at Færch døde på et fjendtligt lazaret d. 3. juli 1864, men at oplysningen næppe var korrekt.
Cohen 1864/97: Niels Andersen Færch.

4. Sekondløjtnant ved 4. Infanteriregiment Hans Henrik Pingel, født 3. januar 1838 i København (Trinitatis), faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af assistent, senere overinspektør ved Naturhistorisk Museum, dr.phil. Christian Pingel og Ophelia Drewsen.
Tog forberedelseseksamen for at studere på den polytekniske læreanstalt 1856, men opgav studierne tre år senere for at kæmpe i Anden italienske Uafhængighedskrig. Da han ankom til Paris, var der just indgået våbenhvile efter det berømte slag ved Solferino, og Pingel lod sig i stedet indrullere i Fremmedlegionen i Algeriet, hvor han avancerede til korporal. Han vendte tilbage til Danmark i 1861 og tog den polytekniske kandidatgrad to år senere. Han gennemgik Reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet januar-marts 1864 og blev derefter aspirant ved 4. Infanteriregiment. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 4. Infanteriregiment d. 30. maj 1864.
Pingels kammerater oplyste efter kampene, at Pingel var faldet, men ingen havde underretninger om, hvor han var blevet begravet.
Cohen 1864/103: Hans Henrik Pingel.

5. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Harald Hirschfeldt Petersen, født 7. februar 1840 i Nyborg, konfirmeret 1854 sst., faldet i kampene på Als 29. juni 1864, formodentlig begravet af fjenden. Søn af urmager Andreas Peter Petersen og Caroline Cecilie Ørsted.
Handelsbetjent (kommis) hos købmand Hans Willumsen i Kerteminde i 1860. Menig ved 5. Infanteribataljon 1862, hvor han avancerede til korporal. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 5. Infanteriregiment d. 30. maj 1864.
Cohen 1864/108: Harald Hirschfeldt Petersen.

6. Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Gerhard Faye, født 20. november 1836 i Hjørring (Skt. Hans), konfirmeret 1851 i Harridslev kirke, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, formodentlig begravet af fjenden. Søn af sandflugtskommissær, exam.jur. Carl Viggo Wexelsen Faye og Marie Elisabeth Ingwersen.
Kom som barn i huset hos pastor Winstrup i Harridslev. Præliminæreksamen. Cand.pharm. 1858. Provisor i Hjørring Apotek og fra 1862 i Christianshavns Apotek. Menig ved 18. Infanteribataljon 1863 og genindkaldtes ved krigsudbruddet og avancerede til underkorporal. Efter at have udmærket sig i slaget på Dybbøl Banke, blev han d. 30. maj 1864 forfremmet til sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 18. Infanteriregiment.
Cohen 1864/148: Gerhart Faye.