16. april 2022

Marstal kirke

Ærø herred, Svendborg amt

En mindetavle på kirkens østmur blev afsløret Store Bededag, 8. maj 1914. Mindetavlen blev mulig efter en indsamling i Marstal i foråret 1914. Billedhugger Petersen i Ærøskøbing stod for udformningen og inskriptionen.

Under navnene står der: "Af slesvigsk æt for slesvigsk jord / de stred i land, de stred om bord".

Omkomne ved Eckernförde 5. april 1849

1. Månedsløjtnant i Søetaten Albert Eriksen Boye, født 26. september 1811 i Marstal, omkom 5. april 1849 ved linjeskibet Christian VIII’s eksplosion i Eckernförde fjord. søn af skipper Albert Eriksen B. og Anne Sophie Clausdatter.
Boye tog styrmandseksamen i København i 1832 og var i de følgende år skipper i Marstal. I 1844 blev han lods i Bandholm på Lolland. Månedsløjtnant 28. februar 1849. Inspektionsofficer på Trekroner 3. marts 1849. Bekendtmand på linjeskibet Christian VIII 31. marts 1849.
Gift 28. september 1836 i Marstal med Karen Olsen (datter af skipper Rasmus O. og Sidsel Pedersdatter), født 7. maj 1811 i Marstal, død 19. september 1855 i Bandholm, Østofte sogn, Maribo amt. – Han efterlod en søn og en datter på hhv. 10 og 13 år. – Enken modtog en årlig pension på 20 rigsdaler.
Cohen 1849/142: Albrecht Eriksen Bøye.

2. Helbefaren matros Christen Hansen Christensen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 441. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 44, patent nr. 388.
Cohen 1849/143: Christen Hansen Christensen.

3. Helbefaren matros Jochum Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 394. Marstal flække, lægd nr. 1 A, nr. 3, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Jochum Hansen.

4. Halvbefaren matros Rasmus Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Halvbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 126. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 136, patent nr. 62.
Cohen 1849/143: Rasmus Hansen.

5. Helbefaren matros Hans Hermansen Kromann, født 27. maj 1823 i Marstal, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af skipper Albert Rasmussen Kromann og Anne Hermansen.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 430. Marstal flække, lægd nr. 3, nr. 14/13, patent nr. 111.
Cohen 1849/143: Hans Hermansen Kromann.

6. Helbefaren matros Knud Eriksen, født 21. marts 1823 i Bøndergårdene, Marstal landsogn, konfirmeret 1838 i Marstal, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af søfarende Rasmus Eriksen og Gertrud Knudsdatter.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 473. Marstal flække, lægd nr. 4, nr. 115, patent nr. 44.
Cohen 1849/143: Knud Erichsen.

7. Helbefaren matros Hans Jørgen Hansen, omkom 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård.
Helbefaren af 1. slesvigske distrikt, nr. 507. Ærø, lægd nr. 1, nr. 8, patent nr. 24.
Cohen 1849/143: Hans Jørgen Hansen.

8. Usøvant matros Johan Clausen Faigh, f. 7.12.1831 på Ommelshoved, Marstal landsogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 i Marstal, såret 5. april 1849 på linjeskibet Gefion i Eckernförde fjord, død 7. april på Eckernförde lazaret, begravet 9. april på Eckernförde kirkegård. Søn af bolsmand Johan Clausen Faigh og Kirsten Hansdatter.
Usøvant af 1. slesvigske distrikt, nr. 612. Ærø, lægd nr. 4, nr. 10, patent nr. 69.
Cohen 1849/143: Poul (Johann?) Feyk.

Faldne ved Dybbøl i april 1864

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 507 Hans Andersen Hansen, født 25. september 1841 i Lille Rise, Rise sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1856 i Rise, såret 17. april 1864 ved Dybbøl, amputeret, død 7. maj på Kronborg lazaret, begravet 10. maj på Helsingør kirkegård. Søn af husmand Jens Hansen og Maren Sophie Andersen.
Møllerdreng i Lille Rise mølle 1860.
Cohen 1864/151: Hans Andersen Hansen Billeriset [sic!].

10. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 606 Peder Clausen Olesen, født 31. august 1843 i Marstal, konfirmeret 1858 i Marstal, såret 18. april 1864 ved Dybbøl, taget til fange, død 3. maj på Broager lazaret, begravet på Broager kirkegård. Søn af daglejer Ole Clausen Olesen og Anne Marie Rasmussen.
Dødsfaldet på fjendens lazaret i Broager bekræftes af den preussiske dødsattest. Cohen oplyser fejlagtigt, at han døde i Flensburg.
Cohen 1864/156: Peter Clausen Olsen.2. januar 2022

Vester Skerninge kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle (marmortavle med træramme) over en sognebeboer, der faldt i 1864.

Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 121 Jørgen Jørgensen, født 27. december 1834 i Vester Skerninge, Vester Skerninge sogn, konfirmeret 1850 i Ulbølle, såret ved Sønderborgs bombardement 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 9. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Jørgensen Svelmøe og Anne Kirstine Poulsdatter.
Tjenestekarl i Vester Skerninge Mølle 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 3. lægd, nr. 45.
Cohen 1864/142: Jørgen Jørgensen V. Skjerninge.

29. oktober 2021

Kær by, Ulkebøl sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt

I den vestlige ende af Kær by, i skellet mellem ejendommene Kær Bygade 68 og 70, blev der på et ikke nærmere angivet tidspunkt rejst en stor natursten med poleret forside over seks danske officerer, der faldt i kampene på Als og "hvis Hvilesteder ikke kendes". Dette gælder dog kun fire af de seks officerer, for det vides med sikkerhed, at Drastrup blev begravet på Sønderborg kirkegård og Berzelius på Ulkebøl kirkegård.

1. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Axel Henrik Drastrup, født 16. april 1825 i Kerteminde, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 2. juli. Søn af toldkasserer Johan Jacob Drastrup og Helene Marie Brockdorff.
Studerede farmaci, da han meldte sig som frivillig ved 10. Linjeinfanteribataljon kort efter krigsudbruddet i 1848 og hurtigt avancerede til korporal. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve september 1848, premierløjtnant 1854. Ridder af Dannebrog 1850. Gift 1862 med enken Andrea Klitgaard, f. Petersen, med hvem han fik en søn og blev stedfar til yderligere fire børn.
Cohen 1864/97: Axel Henrik Drastrup.

2. Frivillig svensk sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Henrik Wilhelm Leonard Berzelius, født 15. marts 1831 i Vadstena, faldet ved Kærby på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af apoteker H.W.L. Berzelius og Sara Christina Lindqvist.
Underløjtnant ved Jönköpings regiment 1855-58. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste d. 20. april 1864. Deltog i slagene ved Dybbøl og på Als.
Cohen 1864/97: Henrik Vilhelm Berzelius.

3. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Niels Andersen Færch, født 28. juli 1841 i Aalborg (Budolfi), faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af premierløjtnant, senere oberstløjtnant Laurits Nicolaj Færch og Elisabeth Marie Bruun.
Student 1861. Han gnnemgik Reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet i 1863. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 3. Infanteriregiment 1863.
Cohen oplyser at regimentet havde oplyst ham om, at Færch døde på et fjendtligt lazaret d. 3. juli 1864, men at oplysningen næppe var korrekt.
Cohen 1864/97: Niels Andersen Færch.

4. Sekondløjtnant ved 4. Infanteriregiment Hans Henrik Pingel, født 3. januar 1838 i København (Trinitatis), faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af assistent, senere overinspektør ved Naturhistorisk Museum, dr.phil. Christian Pingel og Ophelia Drewsen.
Tog forberedelseseksamen for at studere på den polytekniske læreanstalt 1856, men opgav studierne tre år senere for at kæmpe i Anden italienske Uafhængighedskrig. Da han ankom til Paris, var der just indgået våbenhvile efter det berømte slag ved Solferino, og Pingel lod sig i stedet indrullere i Fremmedlegionen i Algeriet, hvor han avancerede til korporal. Han vendte tilbage til Danmark i 1861 og tog den polytekniske kandidatgrad to år senere. Han gennemgik Reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet januar-marts 1864 og blev derefter aspirant ved 4. Infanteriregiment. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 4. Infanteriregiment d. 30. maj 1864.
Pingels kammerater oplyste efter kampene, at Pingel var faldet, men ingen havde underretninger om, hvor han var blevet begravet.
Cohen 1864/103: Hans Henrik Pingel.

5. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Harald Hirschfeldt Petersen, født 7. februar 1840 i Nyborg, konfirmeret 1854 sst., faldet i kampene på Als 29. juni 1864, formodentlig begravet af fjenden. Søn af urmager Andreas Peter Petersen og Caroline Cecilie Ørsted.
Handelsbetjent (kommis) hos købmand Hans Willumsen i Kerteminde i 1860. Menig ved 5. Infanteribataljon 1862, hvor han avancerede til korporal. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 5. Infanteriregiment d. 30. maj 1864.
Cohen 1864/108: Harald Hirschfeldt Petersen.

6. Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Gerhard Faye, født 20. november 1836 i Hjørring (Skt. Hans), konfirmeret 1851 i Harridslev kirke, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, formodentlig begravet af fjenden. Søn af sandflugtskommissær, exam.jur. Carl Viggo Wexelsen Faye og Marie Elisabeth Ingwersen.
Kom som barn i huset hos pastor Winstrup i Harridslev. Præliminæreksamen. Cand.pharm. 1858. Provisor i Hjørring Apotek og fra 1862 i Christianshavns Apotek. Menig ved 18. Infanteribataljon 1863 og genindkaldtes ved krigsudbruddet og avancerede til underkorporal. Efter at have udmærket sig i slaget på Dybbøl Banke, blev han d. 30. maj 1864 forfremmet til sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve og ansat ved 18. Infanteriregiment.
Cohen 1864/148: Gerhart Faye.

15. december 2019

Ullerup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved en højtidelighed den 9. april 1852 blev syv tyske og to danske soldater begravet på Ullerup kirkegård. De syv tyskere var alle faldet under kampene ved Nybøl i maj 1848 og begravet på marken. I træfningerne ved Ullerup faldt to danske soldater i april 1849 og blev begravet på marken.

I 1852 besluttede man at opgrave de ni lig og føre dem til Ullerup kirkegård. De syv tyskere blev lagt i to kister og over deres grav satte man siden en gravsten. De to danskere blev lagt i én kiste og over deres grav satte man også en gravsten.

Gravstenen bærer ingen navne, og præsten i Ullerup, der udførligt redegører for omstændighederne i 1848-49, kendte ikke soldaternes navne. De er muligvis identiske med de to nedenfor nævnte soldater, omend regimentets officielle tabsliste (og derfor også Cohen) angiver at Hans Carl Schmidt skal være faldet i træfningen ved Alssund den 13. april, hvor 10. Bataljon ganske rigtigt også var i kamp.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 129 Niels Poulsen, født 16. februar 1825 i Sølperup, Snesere sogn, Præstø amt, konfirmeret 1839 sst., faldet i træfningen ved Avnbøl 5. april 1849, begravet af fjenden under et stort bøgetræ i Ladkær skov, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af gårdmand Poul Clausen og Maren Rasmusdatter.
Niels blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos gårdmand Anders Christiansen i Lille Røttinge, Snesere sogn. - Tjenestekarl i Sjolte, Snesere sogn i 1845.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1847, 76. lægd, nr. Y/575.
Cohen 1849/120: Niels Poulsen Sølperup.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 169 Hans Carl Schmidt, født 10. juli 1823 i Kiel, konfirmeret 1839 i Rise, såret i fægtningen ved Ullerup 6. april 1849, bragt til Christen Christensens bol ved Avnbøl Sned, Ullerup sogn, hvor han døde kort efter, begravet tæt ved gården, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af parcellist Peder Larsen Schmidt og tjenestepige Sidsel Marie Philipsen.
Forældrene var ikke gift. Hans Carl blev født på jordemoderanstalten i Kiel og kom i pleje hos morfaderen Philip Ernst Pedersen i Stokkeby, Rise sogn på Ærø.
Cohen 1849/115: Hans Schmidt.


Kegnæs kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

På kirkegården står en gravsten af granit med navnene på to danske soldater, der døde under indkvartering på Kegnæs i 1849. Gravstenen afløste i 1940 to ældre marmortavler af en udformning, som der i dag findes flere eksempler af på Augustenborg kirkegård.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 207 Mads Christian Poulsen, født 9. august 1820 i Legind, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 sst., død hos parcellist Jørgen Jørgensen Smed i Bredsten 12. maj 1849, begravet på Kegnæs kirkegård 15. maj. Søn af gårdmand Poul Christensen Krogh og Mette Jensdatter.
Tjenestekarl i Legind i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 81. lægd, nr. 16.

2. Frivillig menig af 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Christian Mathias Petersen, født ca. 1821 i København, konfirmeret 1836 i Garnisons kirke, skød sig selv hos parcellist Peder Hansen Wolf i Sadbjerg 19. maj 1849, begravet i stilhed på Kegnæs kirkegård 22. maj. Søn af håndarbejderske Anne Petersen.
Grovsmedesvend i Rosengade 438 i København i 1845. Han er sandsynligvis identisk med C.M.P., født 23. juli 1822 på Fødselsstiftelsen, søn af hemmelig fødende kvinde nr. 485. Moderen, der stammede fra Hørsholm og ernærede sig ved håndarbejde, døde i samme måned som sønnen tog livet af sig selv.
Cohen 1849/107: C.M.P. (Cohen bringer kun initialerne ved selvmordere).


Lysabild kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere end en stor granitsten med marmorkors som minde over to danske soldater, der døde på byens lazaret. Deres navne fremgår af en indlagt marmortavle.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 465 Niels Peter Jensen, født 25. juli 1832 i Voerså, Albæk sogn, Hjørring amt, død af tyfus på Lysabild lazaret 14. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Nielsdatter.
Tjenestekarl hos skolelærer Schou i Albæk i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1860, 462. lægd, nr. 404.
Cohen 1864/121: Niels Peter Jensen.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 16 Hans Andersen, født 4. november 1833 på Sparresholm Hovmark, Toksværd sogn, Præstø amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Lysabild lazaret 15. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Anders Hansen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Sallerup, Køng sogn i 1860, men flyttede samme år til Kongsted sogn.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1860, 34. lægd, nr. K/356.

Tandslet kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere et stort sandstensmonument over fire danske soldater, der døde på lazarettet i landsbyen. Deres navne fremgår af en indlagt marmorplade.

1. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 180 Rasmus Rasmussen, født 8. november 1831 i Krarup, Krarup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 sst., død af tyfus i Ertebjerg 6. marts 1864, begravet på Tandslet kirkegård 10. marts. Søn af husmand og væver Rasmus Rasmussen og Marianne Larsdatter.
Boede hos forældrene i Krarup i 1860, hvor han ernærede sig som væver.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 30. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/146: Rasmus Rasmussen Krarup.

2. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 57 Peter Andreas Nielsen, født 1. januar 1833 i Vust, Vust sogn, Thisted amt, konfirmeret 1847 sst., død pludselig hos bolsmand Peter Mathiasen Petersen i Tandslet 18. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 22. april. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Marianne Andersdatter.
Gårdmand i Thorup, Aggersborg sogn, Hjørring amt i 1860. Gift med Caroline Kirstine Jacobsdatter, hvem hvem han fik to børn. Enken giftede sig på ny i 1866 med Niels Christian Pedersen, der overtog gården.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 7. lægd, nr. 31.
Cohen 1864/168: Peter Andreas Nielsen Vuust.

3. Menig ved 6. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 329 Niels Martinus Pedersen, født 25. november 1839 i Hårup, Linå sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af halssyge hos Peter Jørgensen i Tandslet 9. maj 1864, begravet på Tandslet kirkegård 12. maj. Søn af husmand og træskomand Peder Hansen og Grethe Andersdatter.
Boede hos forældrene i Hårup i 1860, hvor han ernærede sig som træskokarl.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 11. lægd, nr. 131.
Cohen 1864/116: Niels Martinus Petersen Hvorup [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 206 Niels Jensen, født 6. april 1835 i Mosekær, Hørning sogn, Randers amt, konfirmeret 1850 sst., død af lungebetændelse hos H.P. Hansen i Tandslet 27. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Jens Pedersen Oustrup og Maren Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Mosekær i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 57. lægd, nr. (88).
Cohen 1864/117: Niels Jensen Moeskjær.


Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt

I skoven Lambjerg Indtægt tæt ved Høruphav ligger et gravsted over en dansk soldat, der som den sidste faldt i kampene på Als den 29. juni 1864. En gravsten med kors bevarede længe mindet om en ukendt soldat, men i 1933 lykkedes det museumsdirektør Jens Raben på Sønderborg Slot at identificere soldaten, hvorefter staten bekostede en sort granitplade, der nu hviler op af den oprindelige gravsten.

Gravstedet ligger ca. 100 meter nordøst for skovløberboligen Lambjerghus, Søndre Landevej 202, ganske tæt op ad landevejen lige før man kører ind i Høruphav.

Beboere i Høruphav huskede længe, at menig Ludvig Hansen ene mand havde kæmpet mod en deling preussiske soldater. Han stak med sin bajonet til alle sider, men blev til slut fældet af en fjendtlig kugle. Den preussiske kaptajn skulle derefter have sagt følgende til sine mænd: "En sådan tapper mand burde være skånet".

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 350 Ludvig Hansen, født 13. april 1841 i Haderslev (Frue), konfirmeret 1857 i Hammelev kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af daglejer Claus Hansen og Anne Marie Pedersen.
Efter at faderen var druknet i Haderslev Dam i 1843, flyttede enken og børnene til Styding, Hammelev sogn. Tjenestekarl i Styding i 1860.
Ludvig Hansen var den sidste danske soldat, der blev dræbt under kampene på Als.
Cohen 1864/129: Ludvig Hansen Haderslev.

Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt


På hjørnet af Havbo og Havnevænget - ved villaen Havbo 12A - i Høruphav står en gravsten, omkranset med støbejernsgitter over en dansk soldat, der faldt i kampene på Als i 1864. Det var først efter krigens ophør det lykkedes at identificere den faldne.

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 577 Niels Christian Christensen, født 5. juni 1834 i Sønderhå, Sønderhå sogn, Thisted amt, konfirmeret 1849 i Hvidbjerg Vesten Å kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af husmand Christen Nielsen Høi og Marianne Madsdatter.
Tjenestekarl i Tvorup, Vang sogn i 1860.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 42. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/129: Niels Christian Christensen Thisted [!]

Hørup kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

En stor gravsten står på Hørup kirkegård over seks danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret i 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 6 danske Soldater døde paa Lazarettet i Hørup 1864". Oprindelig var gravstedet omgivet af et lavt smedejernsgitter.

I dag er et smedejernskors over Hans Henningsen anbragt på gravstedet. Det har tysk inskription, da afdøde stammede fra Angeln, men han aftjente værnepligt på dansk side.

1. Konstabel ved Artilleriet, 9. Batteri, nr. 322 Søren Christian Sørensen, født 8. april 1843 i Hedensted, Hedensted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1857 i Blegind kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 9. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. marts. Søn af dragon Ole Christensen, Aarhus og Anne Cathrine Sørensdatter, Hedensted.
Forældrene blev ikke gift, men i 1851 giftede moderen sig med spækhøker Jørgen Pedersen og flyttede i 1859 til Bredal, Engum sogn.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1864, 142. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/79: Jens [!] Christian Sørensen Hedensted.

2. Kusk ved 2. Armédivisions vognpark på Als Hans Henningsen, født ca. 1845 i Terkelstoft, Grundhof sogn, Angeln, død af tyfus på Hørup lazaret 29. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 1. april. Søn af husmand Thomas Henningsen og Anne Marie Thomsen.
Kusk hos gårdmand Henning Bjørnsen, Maasbüll, Rüllschau sogn, Angeln (Masbøl, Rylskov sogn).
Cohen 1864/175: Hans Henningsen.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 163 Hans Nielsen Granhøj, født 18. november 1832 på Vejstrup mark, Vejstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1847 i Oure kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 13. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 16. april. Søn af husmand Niels Hansen Holmdrup og Marianne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Oure, Oure sogn. Boede endnu hjemme i 1860 og ernærede sig som væver. Granhøj er navnet på en gård på Vejstrup mark.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 72. lægd, nr. 24.
Cohen 1864/146: Hans Nielsen Grundhøi Virstrupmark [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 328 Morten Thomsen Madsen, født 8. december 1839 i Tobøl, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfoid feber på Hørup lazaret 28. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 30. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Abelone Mortensdatter.
Tjenestekarl i Varming, Seem sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Ribe amt 1857, 5. lægd, nr. G/139.
Cohen 1864/116: Morten Thomsen Madsen Tobøl.

5. Underkonstabel af Marinens artillerikorps, 2. afdeling, 5. kompagni, nr. 47 Jens Hansen, født 26. oktober 1840 i Skalsbjerg, Sludstrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1855 sst., død af gigtfeber på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 10. maj 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. maj. Søn af husmand Hans Andersen og Kirsten Jensdatter.
Smedesvend i Slagelse.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1860, 87. lægd, nr. K/1547.
Cohen 1864/177: Jens Hansen.

6. Menig af 1. Rekrutbataljon, 5. kompagni, nr. 28 Henrik Georgsen, født 5. august 1837 i Horsens Hedegård, Blenstrup sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1852 i Fræer kirke, død af lungebetændelse på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 9. juni 1864, begravet 11. juni. Søn af husmand Georg Philip Georgsen og Bolette Jensdatter.
Tjenestekarl i Håls, Gunderup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 431. lægd, nr. 175.
Cohen 1864/177: Henrik Georgsen.