15. december 2019

Ullerup kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

Ved en højtidelighed den 9. april 1852 blev syv tyske og to danske soldater begravet på Ullerup kirkegård. De syv tyskere var alle faldet under kampene ved Nybøl i maj 1848 og begravet på marken. I træfningerne ved Ullerup faldt to danske soldater i april 1849 og blev begravet på marken.

I 1852 besluttede man at opgrave de ni lig og føre dem til Ullerup kirkegård. De syv tyskere blev lagt i to kister og over deres grav satte man siden en gravsten. De to danskere blev lagt i én kiste og over deres grav satte man også en gravsten.

Gravstenen bærer ingen navne, og præsten i Ullerup, der udførligt redegører for omstændighederne i 1848-49, kendte ikke soldaternes navne. De er muligvis identiske med de to nedenfor nævnte soldater, omend regimentets officielle tabsliste (og derfor også Cohen) angiver at Hans Carl Schmidt skal være faldet i træfningen ved Alssund den 13. april, hvor 10. Bataljon ganske rigtigt også var i kamp.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 129 Niels Poulsen, født 16. februar 1825 i Sølperup, Snesere sogn, Præstø amt, konfirmeret 1839 sst., faldet i træfningen ved Avnbøl 5. april 1849, begravet af fjenden under et stort bøgetræ i Ladkær skov, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af gårdmand Poul Clausen og Maren Rasmusdatter.
Niels blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos gårdmand Anders Christiansen i Lille Røttinge, Snesere sogn. - Tjenestekarl i Sjolte, Snesere sogn i 1845.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1847, 76. lægd, nr. Y/575.
Cohen 1849/120: Niels Poulsen Sølperup.

2. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 169 Hans Carl Schmidt, født 10. juli 1823 i Kiel, konfirmeret 1839 i Rise, såret i fægtningen ved Ullerup 6. april 1849, bragt til Christen Christensens bol ved Avnbøl Sned, Ullerup sogn, hvor han døde kort efter, begravet tæt ved gården, nedsat i Ullerup kirkegård 9. april 1852. Søn af parcellist Peder Larsen Schmidt og tjenestepige Sidsel Marie Philipsen.
Forældrene var ikke gift. Hans Carl blev født på jordemoderanstalten i Kiel og kom i pleje hos morfaderen Philip Ernst Pedersen i Stokkeby, Rise sogn på Ærø.
Cohen 1849/115: Hans Schmidt.


Kegnæs kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

På kirkegården står en gravsten af granit med navnene på to danske soldater, der døde under indkvartering på Kegnæs i 1849. Gravstenen afløste i 1940 to ældre marmortavler af en udformning, som der i dag findes flere eksempler af på Augustenborg kirkegård.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 207 Mads Christian Poulsen, født 9. august 1820 i Legind, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 sst., død hos parcellist Jørgen Jørgensen Smed i Bredsten 12. maj 1849, begravet på Kegnæs kirkegård 15. maj. Søn af gårdmand Poul Christensen Krogh og Mette Jensdatter.
Tjenestekarl i Legind i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1850, 81. lægd, nr. 16.

2. Frivillig menig af 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Christian Mathias Petersen, født ca. 1821 i København, konfirmeret 1836 i Garnisons kirke, skød sig selv hos parcellist Peder Hansen Wolf i Sadbjerg 19. maj 1849, begravet i stilhed på Kegnæs kirkegård 22. maj. Søn af håndarbejderske Anne Petersen.
Grovsmedesvend i Rosengade 438 i København i 1845. Han er sandsynligvis identisk med C.M.P., født 23. juli 1822 på Fødselsstiftelsen, søn af hemmelig fødende kvinde nr. 485. Moderen, der stammede fra Hørsholm og ernærede sig ved håndarbejde, døde i samme måned som sønnen tog livet af sig selv.
Cohen 1849/107: C.M.P. (Cohen bringer kun initialerne ved selvmordere).


Lysabild kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere end en stor granitsten med marmorkors som minde over to danske soldater, der døde på byens lazaret. Deres navne fremgår af en indlagt marmortavle.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 465 Niels Peter Jensen, født 25. juli 1832 i Voerså, Albæk sogn, Hjørring amt, død af tyfus på Lysabild lazaret 14. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Nielsdatter.
Tjenestekarl hos skolelærer Schou i Albæk i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Hjørring amt) 1860, 462. lægd, nr. 404.
Cohen 1864/121: Niels Peter Jensen.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 16 Hans Andersen, født 4. november 1833 på Sparresholm Hovmark, Toksværd sogn, Præstø amt, konfirmeret 1848 sst., død af tyfus på Lysabild lazaret 15. marts 1864, begravet på Lysabild kirkegård 19. marts. Søn af husmand Anders Hansen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Sallerup, Køng sogn i 1860, men flyttede samme år til Kongsted sogn.
Tilgangsrullen for Præstø amt 1860, 34. lægd, nr. K/356.

Tandslet kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

Efter krigen i 1864 bekostede sognets beboere et stort sandstensmonument over fire danske soldater, der døde på lazarettet i landsbyen. Deres navne fremgår af en indlagt marmorplade.

1. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 180 Rasmus Rasmussen, født 8. november 1831 i Krarup, Krarup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1846 sst., død af tyfus i Ertebjerg 6. marts 1864, begravet på Tandslet kirkegård 10. marts. Søn af husmand og væver Rasmus Rasmussen og Marianne Larsdatter.
Boede hos forældrene i Krarup i 1860, hvor han ernærede sig som væver.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 30. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/146: Rasmus Rasmussen Krarup.

2. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 57 Peter Andreas Nielsen, født 1. januar 1833 i Vust, Vust sogn, Thisted amt, konfirmeret 1847 sst., død pludselig hos bolsmand Peter Mathiasen Petersen i Tandslet 18. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 22. april. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Marianne Andersdatter.
Gårdmand i Thorup, Aggersborg sogn, Hjørring amt i 1860. Gift med Caroline Kirstine Jacobsdatter, hvem hvem han fik to børn. Enken giftede sig på ny i 1866 med Niels Christian Pedersen, der overtog gården.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 7. lægd, nr. 31.
Cohen 1864/168: Peter Andreas Nielsen Vuust.

3. Menig ved 6. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 329 Niels Martinus Pedersen, født 25. november 1839 i Hårup, Linå sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1854 sst., død af halssyge hos Peter Jørgensen i Tandslet 9. maj 1864, begravet på Tandslet kirkegård 12. maj. Søn af husmand og træskomand Peder Hansen og Grethe Andersdatter.
Boede hos forældrene i Hårup i 1860, hvor han ernærede sig som træskokarl.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 11. lægd, nr. 131.
Cohen 1864/116: Niels Martinus Petersen Hvorup [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 206 Niels Jensen, født 6. april 1835 i Mosekær, Hørning sogn, Randers amt, konfirmeret 1850 sst., død af lungebetændelse hos H.P. Hansen i Tandslet 27. april 1864, begravet på Tandslet kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Jens Pedersen Oustrup og Maren Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Mosekær i 1860.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 57. lægd, nr. (88).
Cohen 1864/117: Niels Jensen Moeskjær.


Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt

I skoven Lambjerg Indtægt tæt ved Høruphav ligger et gravsted over en dansk soldat, der som den sidste faldt i kampene på Als den 29. juni 1864. En gravsten med kors bevarede længe mindet om en ukendt soldat, men i 1933 lykkedes det museumsdirektør Jens Raben på Sønderborg Slot at identificere soldaten, hvorefter staten bekostede en sort granitplade, der nu hviler op af den oprindelige gravsten.

Gravstedet ligger ca. 100 meter nordøst for skovløberboligen Lambjerghus, Søndre Landevej 202, ganske tæt op ad landevejen lige før man kører ind i Høruphav.

Beboere i Høruphav huskede længe, at menig Ludvig Hansen ene mand havde kæmpet mod en deling preussiske soldater. Han stak med sin bajonet til alle sider, men blev til slut fældet af en fjendtlig kugle. Den preussiske kaptajn skulle derefter have sagt følgende til sine mænd: "En sådan tapper mand burde være skånet".

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 350 Ludvig Hansen, født 13. april 1841 i Haderslev (Frue), konfirmeret 1857 i Hammelev kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af daglejer Claus Hansen og Anne Marie Pedersen.
Efter at faderen var druknet i Haderslev Dam i 1843, flyttede enken og børnene til Styding, Hammelev sogn. Tjenestekarl i Styding i 1860.
Ludvig Hansen var den sidste danske soldat, der blev dræbt under kampene på Als.
Cohen 1864/129: Ludvig Hansen Haderslev.

Høruphav, Hørup sogn

Als Sønder herred, Sønderborg amt


På hjørnet af Havbo og Havnevænget - ved villaen Havbo 12A - i Høruphav står en gravsten, omkranset med støbejernsgitter over en dansk soldat, der faldt i kampene på Als i 1864. Det var først efter krigens ophør det lykkedes at identificere den faldne.

Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 577 Niels Christian Christensen, født 5. juni 1834 i Sønderhå, Sønderhå sogn, Thisted amt, konfirmeret 1849 i Hvidbjerg Vesten Å kirke, faldet under kampene på Als 29. juni 1864, begravet af fjenden ved Høruphav. Søn af husmand Christen Nielsen Høi og Marianne Madsdatter.
Tjenestekarl i Tvorup, Vang sogn i 1860.
Hovedrullen for Thisted amt 1856, 42. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/129: Niels Christian Christensen Thisted [!]

Hørup kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

En stor gravsten står på Hørup kirkegård over seks danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret i 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 6 danske Soldater døde paa Lazarettet i Hørup 1864". Oprindelig var gravstedet omgivet af et lavt smedejernsgitter.

I dag er et smedejernskors over Hans Henningsen anbragt på gravstedet. Det har tysk inskription, da afdøde stammede fra Angeln, men han aftjente værnepligt på dansk side.

1. Konstabel ved Artilleriet, 9. Batteri, nr. 322 Søren Christian Sørensen, født 8. april 1843 i Hedensted, Hedensted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1857 i Blegind kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 9. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. marts. Søn af dragon Ole Christensen, Aarhus og Anne Cathrine Sørensdatter, Hedensted.
Forældrene blev ikke gift, men i 1851 giftede moderen sig med spækhøker Jørgen Pedersen og flyttede i 1859 til Bredal, Engum sogn.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1864, 142. lægd, nr. 117.
Cohen 1864/79: Jens [!] Christian Sørensen Hedensted.

2. Kusk ved 2. Armédivisions vognpark på Als Hans Henningsen, født ca. 1845 i Terkelstoft, Grundhof sogn, Angeln, død af tyfus på Hørup lazaret 29. marts 1864, begravet på Hørup kirkegård 1. april. Søn af husmand Thomas Henningsen og Anne Marie Thomsen.
Kusk hos gårdmand Henning Bjørnsen, Maasbüll, Rüllschau sogn, Angeln (Masbøl, Rylskov sogn).
Cohen 1864/175: Hans Henningsen.

3. Menig ved 17. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 163 Hans Nielsen Granhøj, født 18. november 1832 på Vejstrup mark, Vejstrup sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1847 i Oure kirke, død af lungebetændelse på Hørup lazaret 13. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 16. april. Søn af husmand Niels Hansen Holmdrup og Marianne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Oure, Oure sogn. Boede endnu hjemme i 1860 og ernærede sig som væver. Granhøj er navnet på en gård på Vejstrup mark.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 72. lægd, nr. 24.
Cohen 1864/146: Hans Nielsen Grundhøi Virstrupmark [!]

4. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 328 Morten Thomsen Madsen, født 8. december 1839 i Tobøl, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1854 sst., død af tyfoid feber på Hørup lazaret 28. april 1864, begravet på Hørup kirkegård 30. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Abelone Mortensdatter.
Tjenestekarl i Varming, Seem sogn i 1860.
Tilgangsrullen for Ribe amt 1857, 5. lægd, nr. G/139.
Cohen 1864/116: Morten Thomsen Madsen Tobøl.

5. Underkonstabel af Marinens artillerikorps, 2. afdeling, 5. kompagni, nr. 47 Jens Hansen, født 26. oktober 1840 i Skalsbjerg, Sludstrup sogn, Sorø amt, konfirmeret 1855 sst., død af gigtfeber på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 10. maj 1864, begravet på Hørup kirkegård 12. maj. Søn af husmand Hans Andersen og Kirsten Jensdatter.
Smedesvend i Slagelse.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1860, 87. lægd, nr. K/1547.
Cohen 1864/177: Jens Hansen.

6. Menig af 1. Rekrutbataljon, 5. kompagni, nr. 28 Henrik Georgsen, født 5. august 1837 i Horsens Hedegård, Blenstrup sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1852 i Fræer kirke, død af lungebetændelse på linjeskibet Frederik VI til ankers ved Kegnæs 9. juni 1864, begravet 11. juni. Søn af husmand Georg Philip Georgsen og Bolette Jensdatter.
Tjenestekarl i Håls, Gunderup sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 431. lægd, nr. 175.
Cohen 1864/177: Henrik Georgsen.


Ketting kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

En gravsten er sat over ti danske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 10 danske Soldater døde paa Lazarettet i Ketting 1864".

1. Menig ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 314 Christian Bidsted Saabye, født 15. april 1839 i Værslev, Værslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1853 sst., død af tyfus på Ketting lazaret 14. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 21. marts. Søn af skomager Hans Egede Saabye og Anne Kirstine Pedersdatter.
Møllersvend i Kalundborg. Han var tiptipoldebarn af Grønlands apostel Hans Egede.
Tilgangsrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Holbæk amt) 1861, 380. lægd, nr. L/458.
Cohen 1864/99: Christian Bisted Saaby Værslev.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 15 Niels Peter Nielsen, født 10. juli 1833 i Fredericia (Michaëlis), konfirmeret 1848 i Seest kirke, død af tyfus på Ketting lazaret 24. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. marts. Søn af avlsmand Hans Nielsen Bruun og Kirstine Jensdatter Strungesen.
Flyttede som barn med forældrene til en gård i Seest, Seest sogn. Boede endnu hjemme i 1860.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 82. lægd, nr. 61.
Cohen 1864/169: Niels Peter Nielsen Fredericia.

3. Menig ved 16. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 27 Laurits Jørgensen, født i Terslev (el. Ferslev), død af lungebetændelse på Ketting lazaret 30. marts 1864, begravet på Ketting kirkegård 3. april.
Cohen 1864/142: Lauritz Jørgensen Terslev.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 313 Niels Peter Nielsen, født 11. oktober 1840 i Julebæk, Herlufmagle sogn, Præstø amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Ketting lazaret 9. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 13. april. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Boede endnu hos forældrene i Julebæk i 1860.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 44. lægd, nr. 121.
Cohen 1864/150: Niels Peter Nielsen Julebæk.

5. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 392 Peter Tranberg, født i Husum (Sydslesvig), død af tyfoid feber på Ketting lazaret 18. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 22. april.
Cohen 1864/130: Peter Tranberg.

6. Menig ved 3. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 325 Hans Peter Wilhelm Møller, født 15. juni 1834 i København (Helligånds), konfirmeret 1848 sst., død af gigtfeber på Ketting lazaret 24. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. april. Søn af kopist i Generaltolddirektoratet Peter Wilhelm Møller og Mette Kirstine Rasmusdatter.
Faderen døde få uger før barnets fødsel. Stillingsmand.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1861, 88. lægd, nr. L/772.
Cohen 1864/98: Hans Peter Vilhelm Møller Kjøbenhavn.

7. Menig ved 8. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 264 Knud Peter Jørgensen, født 31. maj 1835 i Fajstrup, Lading sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1850 i Skivholme, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 1. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 4. maj. Søn af bolsmand Jørgen Jensen og Mette Marie Jensdatter.
Voksede op som plejebarn hos husmand Peder Christensen i Skjoldelev, Skivholme sogn. Tjenestekarl i Lyngby, Lyngby sogn, Aarhus amt i 1860.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1861, 25. lægd, nr. L/171.
Cohen 1864/121: Knud Peter Jørgensen Lading.

8. Menig ved 16. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 257 Lars Pedersen, født i Norup Skov, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 30. april 1864, begravet på Ketting kirkegård 4. maj.
Cohen 1864/143: Lars Petersen Norup Skov.

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 203 Jørgen Andersen, født 14. maj 1839 i Alsted, Alsted sogn, Sorø amt, konfirmeret 1853 sst., død af gastrisk feber på Ketting lazaret 6. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 8. maj. Søn af gårdmand Anders Rasmussen og Sidsel Christensdatter.
Boede endnu hos forældrene i Alsted i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 3. lægd, nr. 67.
Cohen 1864/153: Jørgen Andersen Alstved [!]

10. Trænkusk ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 1058 Philip Christensen, født i Hjermind sogn, Viborg amt, død af lungebetændelse på Ketting lazaret 23. maj 1864, begravet på Ketting kirkegård 28. maj.
Cohen 1864/172: Phillip Christensen Hjerming [!]

Notmark kirkegård

Als Sønder herred, Sønderborg amt

På kirkegården er bevaret et gravsted over et sognebarn, der døde på Faaborg lazaret i 1864, men blev begravet i sit fødesogn.

Den nuværende granitsten afløste i 1940 et smedejernskors, hvor der af inskriptionen efterhånden kun kunne læses afdødes navn.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 468 Jacob Petersen Møller, født 5. september 1833 i Padholm, Notmark sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1848 sst., død af lungebetændelse på Faaborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Notmark kirkegård 20. maj. Søn af bolsmand Peter Jacobsen Møller og Anne Marie Clausen.
Bolsarving i Padholm. Gift 1859 i Mesinge med Anne Kirstine Andersdatter, men efterlod ingen børn. Enken giftede sig på ny i 1865 med bolsmand Christen Lauritsen Schmidt i Padholm.
Cohen 1864/158: Jens [!] Petersen Møller Kjøbenhavn [!]

Havnbjerg kirkegård

Als Nørre herred, Sønderborg amt

I 1880 satte man en stor gravsten over fem danske soldater, der blandt andet døde på byens lazaret i Treårskrigen og 1864. Inskriptionen lyder: "Minde over 5 danske Soldater døde i Fædrelandets Tjeneste 1848 & 1864".

Ifølge Havnbjerg kirkegård blev der dog i de to slesvigske krige gravlagt seks danske soldater på Havnbjerg kirkegård.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 203 Jens Hansen, født 30. december 1823 i Bøllemosehus, Lunde sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1838 sst., druknet efter at være gået gennem isen på en mergelgrav ved Lunden 23. december 1848, begravet på Havnbjerg kirkegård 27. december. Søn af husmand Hans Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter.
Træskomand i Bobjerg, Lunde sogn i 1845.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 39. lægd, nr. 54.
Cohen 1848/95: Jens Hansen Bøllemose.

2. Overhornblæser ved 3. Jægerkorps Carl Johan Eberhardt, født 12. oktober 1811 i København (Helligånds), død ved apoplektisk tilfælde i Havnbjerg 3. januar 1849, begravet på Havnbjerg kirkegård 8. januar. Søn af urmagersvend Carl Frederik Eberhardt og Margrethe Hansen.
Hornblæser i Nyborg i 1845. Gift med Anne Christine, med hvem han fik en datter. Enken og datteren boede i København i 1885.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig ved 10. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 278 Claus Andreasen Dam, født 22. august 1826 i Brandsbøl, Havnbjerg sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1841 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 19. april 1849, begravet på Havnbjerg kirkegård 23. april. Søn af bolsmand Andreas Christensen Dam og Anne Margrethe Wriborg.
Boede hjemme hos forældrene i Brandsbøl i 1845.
Cohen 1849/117: Claus Andresen Damm.

4. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 266 Hans Jacob Nielsen, født 22. februar 1831 i Tostenæs, Fanefjord sogn, Præstø amt, død af tyfus på Havnbjerg lazaret 14. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Jacobsdatter.
Indsidder og væver i Tostenæs i 1860. Gift med Marthe Cathrine Hansdatter, med hvem han fik to børn. Hans navn findes også på mindetavlen i Fanefjord kirke.
Hovedrullen for Præstø amt 1858, 81. lægd, nr. 114.
Cohen 1864/135: Hans Jacob Nielsen Præstø [!]

5. Menig ved Arbejdskommandoen på Als (af 10. Infanteriregiment, 6. kompagni) Nomme Bahnsen, født ca. 1839 i Lindholm, Lindholm sogn, Sydtønder amt (Sydslesvig), død på vejen fra Sønderborg til Havnbjerg lazaret 16. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af kromand Carsten Bahnsen og Momke Christiansen.
Tønder amt, 29. lægd, nr. 63.
Ses ikke hos Cohen

6. Menig ved 12. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 321 Christen Christensen, født 4. september 1837 i Horsens, konfirmeret 1852 i Hørning kirke, død af brystbetændelse på Havnbjerg lazaret 25. maj 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 29. maj. Søn af arbejdsmand Søren Christensen Terp og Anne Marie Johansdatter Bernhoff.
Flyttede som spæd med forældrene til et hus i Stjær sogn, hvor faderen ernærede sig som slagter. Formersvend i Grenaa i 1860. Cohen kalder ham fejlagtigt Lorentzen, men i tabslisten og kirkebogen er hans navn opgivet som Christensen.
Tilgangsrullen for Aarhus amt 1860, 53. lægd, nr. K/192.
Cohen 1864/136: Christen Lorentzen [!] Horsens