27. januar 2013

Fruering kirkegård

Hjelmslev herred, Skanderborg amt

På kirkegården, lidt sydøst for kirken, er der rejst et støbejernsmonument over en dansk soldat.

Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 199 Jens Peter Gylding, født 22. juli 1825 i Gramrode, Rårup sogn, konfirmeret 1840 i Rårup, savnet efter kampene ved Süderstapel 8. september 1850, død på Hvolbæk mark 20. december 1851, begravet på Fruering kirkegård 27. december. Søn af bødker Peter Johan Gylding, Neder Bjerre, og tjenestepige Anne Jacobsdatter, Gramrode.
Plejebarn hos morfaderen, husmand Jacob Svendsen i Klejsbro. Tjenestekarl i Klakring mølle i 1845. Jens Peter kom hårdt såret hjem fra krigen og døde hos sin mor og stedfar Mikkel Rasmussen Kaae på Hvolbæk mark, Fruering sogn.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 29. lægd, nr. 141.
Ses ikke hos Cohen.

Det store gravmonument blev støbt hos J. Rasmussen i Skårup. På forsiden har det følgende inskription: "Taknemmelige medborgere i Fruering sogn rejste den faldne kriger dette minde". På bagsiden: "Den som sit fædreland med troskab tjente / et bedre fædreland har hist i vente".

Skanderborg slotskirke

Skanderborg købstad, Skanderborg amt

I våbenhuset opsatte byens politikorps i 1866 en lille marmortavle til minde om en af byens borgere, der faldt to år tidligere. Mindetavlen blev afsløret d. 18. november 1866.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 498 Rasmus Linde, født 29. januar 1830 i Skanderborg, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Varnæs lazaret 4. maj, begravet på Varnæs kirkegård 7. maj. Søn af skomagermester Hans Frederik Ludvig Linde og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Skomagermester i Skanderborg, gift med Mette Cathrine Nielsdatter. Han var muligvis medlem af byens politikorps.
Cohen 1864/123: Rasmus Linde Skanderborg.

Framlev kirkegård

Framlev herred, Aarhus amt

Ved våbenhuset er der rejst en mindesten over to soldater fra sognet, der faldt i 1864. Stenen blev bekostet af Erhardt Mathiasens far, der også valgte af medtage Søren Peter Laursens navn. Søren Peters far indrykkede d. 22. december 1865 en dybtfølt tak herfor i Aarhus Stiftstidende.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 347 Erhardt Mathiasen, født 1. januar 1839 i Framlev, Framlev sogn, konfirmeret 1853 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdejer Mathias Sørensen og Stine Erhardtsdatter.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1861, 291. lægd, nr. 95.
Cohen 1864/157: Erhardt Mathiasen Framlev.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 127 Søren Peter Laursen, født 13. november 1835 i Hørslev, Framlev sogn, konfirmeret 1850 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Aalholm lazaret 29. april, begravet på Nysted kirkegård 2. maj. Søn af husmand og snedker Laurs Nielsen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1864/158: Søren Peter Laursen Horslev.