3. august 2015

Nordby kirke

Skast herred, Ribe amt


I Nordby kirke på Fanø hang tidligere en mindetavle (lys sandsten) over en dansk soldat, der omkom i krigen 1864. Mindetavlen var bekostet af sognets beboere og blev opsat senest i april 1914. På grund af mindetavlens dårlige stand, opbevares den nu på kirkens loft.

Menig ved 11. Infanteriregiment Peter Wilhelm Ussing, født 28. maj 1840 i Nørby, Nordby sogn, konfirmeret 1855 sst., hårdt såret i træfningen ved Oversø 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 24. februar. Søn af snedkermester, brandinspektør og lægdsmand Jens Ussing og Maren Kattrup. Ugift.
Snedkerlærling i København i 1860, senere snedkersvend på Fanø.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Ribe amt) 1861, 68. lægd, nr. K/6.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Per Hofman Hansen.