11. maj 2012

Vranderup, Seest sogn

Anst herred, Ribe amt

Ved vejen mellem Gelballe og Vranderup, ikke langt fra vejen der går op mod Ejstrup, er der rejst en mindesten over en dansk soldat, der faldt på Gelballe mark og af fjenden straks blev begravet tæt ved et egetræ i Vranderup skov. I træets stamme skar man følgende tekst: "I.P.S. + 23/4 49. 4. F.B." (der skulle havde stået 4. R.B. for 4. Reservebataljon). Til identifikation af soldatens lig havde man støttet sig til fire initialer, der var syet i skjorten: I.P.H.S.
Et stykke tid efter begravelsen satte husejer Anders Pedersens søn og datter et mindesmærke på graven, hvis gravskrift er gengivet nedenfor. Johannes Hansens enke på Vranderup Hovgård plantede grantræer omkring gravstedet, og pyntede hvert år graven på soldatens dødsdag.
Med tiden forsvandt egetræet og der var planer om at sløjfe gravstedet, da sognets beboere og våbenbrødrene i Kolding i foråret 1874 tog initiativ til at flytte graven fra skoven og op til landevejen. På det nye gravsted lagde man en gammel gravsten i sandsten (på denne kan man endnu læse årstallet 1753) og ovenpå denne anbragtes en 80-85 cm høj bautasten med et hvidt kors af metal. Endelig anbragte man en stor støbejernsplade med inskription op ad bautastenen. Til venstre for gravstedet står en flagstang. Ved afsløringen, der fandt sted d. 23. april 1874, deltog den ene af Jens' sønner.

Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 98 Jens Pedersen, født 15. februar 1816 i Hornslet, Hornslet sogn, Randers amt, konfirmeret 1830 sst., faldet ved Ejstrup 23. april 1849, begravet af fjenden ved Vranderup skov. Søn af gårdmand Peder Rasmussen Høj og Mette Jensdatter.
Forældrene døde tidligt og Jens kom i pleje i Tendrup, Hornslet sogn. Her var han også tjenestekarl i 1845. - Gift 1844 med Caroline Carlsdatter, hvem han havde to sønner.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 1. lægd, nr. 22.
Cohen 1849/126: Jens Petersen Hornsleth (Randers amt).

Tavlen på det oprindelige gravsted i skoven havde følgende gravskrift: "Herunder hviler en brav dansk Kriger / I.P.S. / falden den rædselsfulde 23 April 1849. / Ukjendt blandt os, vist savnet hjemme / faldt Du her for elskte Fødeland! / Den Dag, som vi aldrig kan forglemme / da Mange kaldtes til hiint bedre Land / hvil her da sødt, om dit Minde vi kjærligt skal frede / mens dine Kjære forgjæves om din Gravhøi maa lede".

9. maj 2012

Flade kirke

Morsø Nørre herred, Thisted amt

På kirkeskibets sydmur blev der i 1851 opsat en mindetavle med navnene på tre sogneørn, der var faldet i Treårskrigen.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 206 Peder Pedersen, født 23. september 1824 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1840 sst., hårdt såret ved Kolding 23. april 1849, indbragt død i Christiansfeld s.d., begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand og fisker Peder Laursen Buch og Else Pedersdatter.
Tjenestekarl i Flade i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 71. lægd, nr. 26.
Cohen 1849/119: Peter Petersen Flade.

2. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 162 Niels Madsen, født 2. november 1822 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet på Horsens kirkegård 9. maj. Søn af husmand og fisker Mads Nielsen Ahme og Marianne Jepsdatter.
Tjenestekarl hos sognefogeden i Sundby, Sundby sogn i 1845.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 64. lægd, nr. 100.
Cohen 1849/118: Niels Madsen Flade.

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 71 Anders Christian Mikkelsen, født 2. maj 1816 i Elsø, Elsø sogn, Thisted amt, konfirmeret 1831 sst., såret ved Isted 24. juli 1850, amputeret og død på Flensburg lazaret 26. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af husmand Mikkel Andersen Kjær og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Flade i 1850.
Hovedrullen for Thisted amt 1852, 52. lægd, nr. 44.
Cohen 1850/78: Anders Christensen Mikkelsen Elsø (Thisted amt).

8. maj 2012

Tim kirkegård

Hind herred, Ringkøbing amt

På kirkegården står en 165 cm høj mindesten over fire sognebørn, der faldt i de slesvigske krige. Tidspunktet for opstillingen kendes ikke, men den afløste en mindetavle inde i kirken, der var blevet opsat den 9. marts 1851 med navnene på de to faldne i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 127 Niels Jensen, født 16. december 1820 i Nørgård, Tim sogn, konfirmeret 1835 sst., savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen Hammelsvang og Karen Pedersdatter.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1854, 58. lægd, nr. 10.
Cohen 1849/126: Niels Jensen Nørgaard (Ringkøbing amt).

2. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Laurits Nielsen, født 18. maj 1823 i Nordestgård, Tim sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Jensdatter.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 58. lægd, nr. 32.
Cohen 1850/63: Lauritz Nielsen Nordestgaard (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 529 Jens Christian Madsen, født 19. april 1830 i Sandgrav, Tim sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Mads Madsen og Johanne Christensdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 31. lægd, nr. 32.
Cohen 1864/106: Jens Christian Madsen Sandgrav.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 375 Jens Knudsen, født 8. juni 1841 i Sønderby, Tim sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Knud Jensen og Anne Marie Jensdatter.
Tjenestekarl i Brandtoft, Rindum sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 31. lægd, nr. 106.
Cohen 1864/122: Jens Knudsen Sønderby.

6. maj 2012

Stadil kirke

Hind herred, Ringkøbing amt

I kirken blev der den 19. marts 1851 opsat en mindetavle over tre faldne i Treårskrigen. Denne tavle blev imidlertid erstattet af en ny mindetavle, udført af kunstmaleren J. Larsen Stevns i 1920, stadig med de oprindelige tre faldnes navne, men nu også med navnene på yderligere tre faldne fra krigen i 1864.

1. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 72 Niels Olesen, født 18. oktober 1822 i Brunbjerg, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 6. april 1849, død af lungesvindsot på Københavns garnisonshospital 8. oktober, begravet på Garnisons kirkegård 12. oktober. Søn af husmand Ole Jensen og Johanne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1845.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1854, 51. lægd, nr. 13.
Cohen 1849/134: Niels Olsen Brunbjerg.

2. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 156 Niels Nielsen, født 20. juli 1822 i Alrum, Stadil sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Karen Olesdatter.
Gårdmand i Alrum i 1845.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 50. lægd, nr. 26.
Cohen 1849/113: Niels Nielsen Alrum.

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 324 Lars Jensen, født 30. august 1823 i Skelmose, Stadil sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Skelmose i 1850.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1849, 50. lægd, nr. 20.
Cohen 1850/63: Lars Jensen Skjeldmose (Ringkøbing amt).

4. Menig ved 8. Infanteriregiment, 4. kompagni, overkomplet nr. 17 Jens Jensen, født 6. maj 1837 i Langager, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 18. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af husmand Jens Christian Jensen og Kirsten Christiansdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1860, 30. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/120: Jens Jensen Landager.

5. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 276 Jens Peter Jensen, født 25. marts 1838 i Skelmose, Stadil sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 30. lægd, nr. 42.
Cohen 1864/123: Jens Peter Jensen Skjelmose.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 556 Jens Jørgensen, født 23. august 1834 i Mejlby, Stadil sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Aabenraa lazaret 15. september 1864, begravet på Aabenraa kirkegård 20. september. Søn af husmand Jørgen Jensen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Fuglbjerg, Stadil sogn i 1855.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1860, 30. lægd, nr. 17.
Cohen 1864/103: Jens Jørgensen Meilby.

Foto: Per Hofman Hansen.

1. maj 2012

Terslev kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I Terslev kirke er opsat en mindetavle i marmor over fem sognebørn, der omkom i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Jørgen Nielsen, født 29. november 1824 i Kværrede, Terslev sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Bente Ingvorsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kværrede i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 25. lægd, nr. 82.
Cohen 1849/120: Jørgen Nielsen Qværrede.

2. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 35 Jens Jacobsen, født 18. december 1822 i Tjæreby, Terslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder og daglejer Jacob Christoffersen og Margrethe Christensdatter.
Plejebarn hos arbejdsmand Anders Sørensen i Tjæreby. – Tjenestekarl i Terslev 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 25. lægd, nr. 44.
Cohen 1850/73: Jens Jacobsen Tjæreby (Sorø amt).

3. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 72 Ole Jespersen, født 8. oktober 1820 i Tollerød, Terslev sogn, konfirmeet 1835 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder og daglejer Jesper Mouritzen og Karen Olesdatter.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 25. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/73: Ole Jespersen Pollerød (Sorø amt).

4. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 274 Frederik Hansen, født 19. september 1827 i Terslev, Terslev sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 10. november 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 17. november. Søn af gårdmand og sognefoged Hans Hansen (D.M.) og Anne Marie Jacobsdatter.
Boede hjemme hos moderen i Terslev i 1850.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 25. lægd, nr. 96.
Cohen 1850/52: Frederik Hansen Tersløv (Sorø amt).

5. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 465 Peder Iversen, født 21. april 1841 i Kværrede, Terslev sogn, konfirmeret 1855 sst., død af sygdom på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af gårdmand Iver Andersen og Johanne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Høsten Torp 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 26. lægd, nr. 166.
Cohen 1864/104: Peter Iversen Overrede.

Foto: Finn Halling Larsen.