22. januar 2023

Øster Ulslev kirke

Musse herred, Maribo amt

I kirken hænger en mindetavle af træ til minde om to unge mænd fra Øster Ulslev og annekset Godsted, der faldt i 1864.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 207 Jørgen Larsen, født 5. april 1833 i Øster Ulslev, Øster Ulslev sogn, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og smed Lars Pedersen og Anne Jørgensdatter.
Husmand og jordbruger i Øster Ulslev. Gift 1859 med Karen Olesdatter, med hvem han fik sønnerne Lars og Jens Peter.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 228. lægd, nr. 7.
Cohen 1864/169: Jørgen Larsen Øster Ulslev.

2. Militærarbejder ved 8. Brigades magasin, nr. 190 Hans Jørgen Hansen, født 21. oktober 1837 i Godsted, Godsted sogn, konf. 1852 sst., død 7. juli 1864 på Gelsted lazaret, begr. 12. juli på Gelsted kirkegård. Søn af husmand Hans Nielsen og Karen Marie Hansdatter.
Skomager i Godsted. Gift 1863 med Anne Marie Larsen, med hvem han fik sønnen Lars Peter. Enken giftede sig atter i 1869 og døde ti år senere.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 229. lægd, nr. 27.
Ses ikke hos Cohen.

Øster Bjerregrav kirke

Sønderlyng herred, Viborg amt

I kirken er indmuret en mindetavle, bekostet af våbenbrødrene, til minde om to sognebørn, der faldt i 1864. Afsløringen skete d. 18. april 1867.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 356 Peder Jensen, født 12. februar 1840 i Neder Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1854 i Tånum kirke, savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand og kvægdriver Christen Sørensen Uldbjerg af Svinding, Ålum sogn og bolsmand Jonas Thomsens fraskilte hustru Anne Marie Pedersdatter af Neder Bjerregrav. 
Peder voksede op hos sin enlige mor i Neder Bjerregrav. I 1860 var han tjenestekarl hos gårdmand Niels Andersen i Neder Bjerregrav.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Viborg amt) 1863, 111. lægd, nr. 58.
Cohen 1864/125: Peter Jensen Bjerregrav.

2. Menig ved 12. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 279 Jacob Larsen, født 1. december 1838 i Bjerregrav, Øster Bjerregrav sogn, konf. 1853 i Ålum kirke, død af tyfus 5. maj 1864 på Nordborg lazaret, begr. 12. maj på Nordborg kirkegård. Søn af gårdmand Lars Jacobsen og Maren Andersdatter.
Jacob blev tidligt forældreløs og kom i pleje hos sin farfar, gårdmand Jacob Jensen i Over Fussing, Øster Bjerregrav sogn. I 1860 var han tjenestekarl hos sin farbror Christen Jacobsen i Volstrup, Ålum sogn.
Tilgangsrullen for Viborg amt 1859, 104. lægd, nr. J/123.
Cohen 1864/137: Jacob Larsen Bjerregrav.

Lyngby kirke

Hellum herred, Aalborg amt

I kirkens skib hænger en mindetavle med to tilhørende dannebrogsflag, bekostet af beboerne i Terndrup go Tvorup, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 149 Jens Nielsen, født 25. juli 1835 i Lundsgård, Lyngby sogn, konf. 1850 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af gårdmand Niels Andersen og Ellen Jensdatter.
Boede endnu hjemme hos forældrene i Lundsgård blandt Lyngby skovhuse ved Terndrup i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Aalborg amt) 1863, 404. lægd, nr. 33.
Cohen 1864/126: Jens Nielsen Lundinggaard [sic!]

Laurbjerg kirke

Galten herred, Randers amt

I kirkens våbenhus hænger en oval mindetavle af træ, bekostet af kirkens ejer, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Konstabel ved Artilleriet, 4. Fæstningskompagni Jens Christian Rasmussen, født 12. februar 1841 i Laurbjerg, Laurbjerg sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet 18. april 1864 efter kampene på Dybbøl. Søn af husmand Rasmus Jensen og Anne Margrethe Hansdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1856, 113. lægd, nr. 35.
Ses ikke hos Cohen.

Håsum kirke

Rødding herred, Viborg amt

I kirken hænger et mindeskjold med laurbærkrans og kors, alt i metal, til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 2 Thomas Ibsen Grønholm, født 15. juni 1840 i Grønholm, Håsum sogn, konf. 1856 sst., såret 18. april 1864 i kampene på Dybbøl, død 23. april på Augustenborg lazaret, begr. 27. april på Augustenborg kirkegård. Søn af gårdmand Ib Thomsen og Kirsten Nielsdatter.
Thomas boede endnu hjemme hos forældrene i Grønholm i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 21. lægd, nr. 41.
Cohen 1864/133: Thomas Ilesen [sic!] Grønholm Haarsum.

Avnede kirke

Lollands Nørre herred, Maribo amt

I kirken er en rund marmortavle indmuret i kirkens skib til minde om et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 213 Jørgen Madsen, født 10. februar 1837 i Torpe, Avnede sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Mads Nielsen og Anne Cathrine Jørgensdatter.
Gårdejer i Ullerslev, Avnede sogn. Gift 1863 med Marie Olsen, der d. 6. april 1864 fødte deres datter Jørgine Marie Madsen.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Maribo amt) 1863, 268. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/165: Jørgen Madsen Torpe.

Ulbølle kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I kirken hænger en mindetavle (marmortavle med træramme) på sydvæggen i skibets vestfag til minde om en sognebeboer, der faldt i 1850.

Underkorporal ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 12 Anders Rasmussen, født 23. oktober 1823 på Cecilienlund, Stenstrup sogn, Svendborg amt, såret 12. september 1850 ved Mysunde, død 12. oktober på Sølvgadens Kasernes lazaret, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af gårdmand Rasmus Andersen og Marie Christensdatter.
Anders kom mellem 1834 og 1840 med sine forældre til et bolsted i Ulbølle by og sogn. Han boede endnu hos sine forældre, da han blev indkaldt til krigstjeneste.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 2. lægd, nr. 64.
Cohen 1850/69: Anders Rasmussen Cicilienlund (Svendborg amt).