18. juli 2023

Fredericia, Michaelis kirkegård

Fredericia købstad, Vejle amt

På Michaelis kirkegård er sat en stor natursten over sekondløjtnant Christensen, der faldt i kampene ved Fredericia i marts 1864.

Sekondløjtnant ved 21. Infanteriregiment Christian Peter Christopher Christensen, født 9. februar 1836 på Grøndal, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 19. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård 23. marts. Søn af overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen og Oline Græbe.
Student 1854 (Borgerdyd), cand.jur. 1861, gennemgik officersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/162: Christian Peter Christopher Christensen.

Foto: Finn Halling Larsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar