5. marts 2015

Flade kirke

Morsø Nørre herred, Thisted amt

I Flade kirke på Mors lod taknemmelige medborgere opsætte en mindetavle over en af sognets beboere, der faldt i krigen i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 278 Niels Sørensen, født 11. juli 1832 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1847 sst., savnet efter kampene ved Oversø (Sankelmark) den 6. februar 1864. Søn af gårdmand Søren Christensen og Johanne Mikkelsdatter.
Gårdejer i Flade. Gift 1860 med Kirsten Villadsdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Thisted amt) 1863, 247. lægd, nr. 21.
Cohen 1864/134: Niels Sørensen Flade.

Mindetavlen bærer følgende inskription:

Da tydske Røverhorder droge frem,
at rane vore Brødres frie Hjem,
og Krigstrompeten lød til danske Mænd
at spænde atter Sværd om Lænd,
da lød du Røsten - sagde ømt Farvel
til hende, som dig skænked Jordens Held.

Din elskte Hustru saa dig ikke meer,
du rejste, kæmpe, faldt med Brødre fleer.
Ved Sankelmark vi Helteskaren see,
de kæmped Een mod Ti i Iis og Snee -
der ofred du dit Hjerteblod saa skjøn,
velsign dig derfor Gud med Himlens Løn.