30. oktober 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, nr. 26 er begravet en officer, der faldt i Treårskrigen.

Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Just Ludvigsen Homann, født 30. august 1819 i Knabrostræde 15, København (Helligånds), faldet ved Bollingstedt 25. juli 1850, bisat fra Flensburg 28. juli, begravet på Assistens kirkegård. Søn af kancellisekretær Peter Homann og Birgitte Ludvigsen.
Student 1837 (Borgerdyd), studerede en tid jura, men skiftede snart til studiet af kunst- og litteraturhistorie. I 1848 udgav han en digtsamling og meldte sig samme år som frivillig, blev sekondløjtnant og året efter premierløjtnant.
Grosserer Just Ludvigsen (1742-1818) var løjtnantens morfar.
Cohen 1850/83: Just Ludvigsen von Homann.

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 157 findes et gravsted for en officer, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment Wilhelm Ferdinand Gram, født 22. september 1829 på Nørrebrogade, København (Petri), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 30. april. Søn af skibskaptajn Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen.
Frivillig menig i Treårskrigen. Sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1855. Den 18. april 1864 stod han med sit kompagni på landevejen tæt ved Skanse VII. Her ramtes han i underlivet og døde få øjeblikke senere. 
Cohen 1864/122: Vilhelm Ferdinand Gram.

Kirke Helsinge kirke

Løve herred, Holbæk amt

På våbenhusets sydvæg hænger en tavle til minde om seks sognebørn, der omkom i Treårskrigen.

1. Søvant matros på linjeskibet Christian den Ottende Søren Jensen, født 5. juni 1818 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1833 sst., omkom ved skibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af husmand Jens Sørensen og Anne Larsdatter.
Tjenestekarl i Reersø i 1845. Søvant af 1. sjællandske distrikt, nr. 407, patent nr. 2411.
Sørullen for Holbæk amt 1846, 73. lægd, nr. 27.
Cohen 1849/143: Søren Jensen Reersøe.

2. Usøvant koksmat på linjeskibet Christian den Ottende Peder Nielsen, født 29. december 1817 i Reersø, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1832 sst., omkom ved skibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af husmand og fisker Niels Nielsen og Cathrine Mogensdatter. Ugift.
Fisker i Reersø i 1845. Usøvant af 1. sjællandske distrikt, nr. 422, patent nr. 2379.
Sørullen for Holbæk amt 1846, 73. lægd, nr. 25.
Cohen 1849/143: Peter Nielsen Seierbye.

3. Menig ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 10 Adam Christoffer Nicolajsen, født 15. januar 1816 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1830 sst., faldet ved Ullerup 6. april 1849, sandsynligvis begravet på Sottrup kirkegård 7. april. Søn af husmand Nicolaj Ryberg og Karen Pedersdatter.
Væver i Kirke Helsinge i 1845.
Hovedrullen for Holbæk amt 1846, 73. lægd, nr. 34.
Cohen 1849/124: Adam Christopher Nicolaisen Kirkehelsinge.

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon Lars Pedersen, født 15. maj 1825 i Ornum, Gørlev sogn, Holbæk amt, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død i Vinde Helsinge, Kirke Helsinge sogn 19. oktober 1850, begravet på Kirke Helsinge kirkegård 27. oktober. Søn af bolsmand Peder Mikkelsen og Karen Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Vinde Helsinge, Kirke Helsinge sogn. – Tjenestekarl på Ågård hovedgård, Gørlev sogn i 1845. – Han blev skudt i højre skinneben, hvorved fodleddet blev stift. Efter et længere ophold på lazarettet, blev han kasseret og hjemsendt. Han døde således i det civile liv.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 44. lægd, nr. 90.
Ses ikke hos Cohen. 

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 51 Christen Andersen, født 20. september 1820 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1835 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Kirsten Larsdatter.
Tjenestekarl i Kirke Helsinge i 1850.
Hovedrullen for Holbæk amt 1849, 73. lægd, nr. 27.
Cohen 1850/49: Christen Andersen Kirkehelsinge (Holbæk amt)

6. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 191 Lars Christensen, født 17. januar 1824 i Kirke Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1838 sst., død på Schleswig lazaret 16. marts 1851, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 19. marts. Søn af husmand og hjulmand Christen Andersen og Karen Hansdatter.
Tjenestekarl i Kirke Helsinge i 1850.
Hovedrullen for Holbæk amt 1854, 73. lægd, nr. 18.
Cohen 1850/84: Lars Christensen Kirkehelsinge (Holbæk amt)

Soderup kirkegård

Merløse herred, Holbæk amt

I det Dannemandske gravsted, der strækker sig langs kirkeskibets sydside, står en gravsten over generalmajor du Plat.

Generalmajor og kommandør for 2. Armédivision Peter Heinrich Claude du Plat, født 28. september 1809 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Soderup kirkegård 28. april. Søn af kaptajn Johann Heinrich Christian du Plat og Emilie Wilster.
Kadet 1818, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1829, kaptajn 1842, major 1848, oberstløjtnant 1850, generalmajor 1860. Han deltog i Treårskrigen som stabschef for 2. Infanteribrigade (1848) og kommandør for 2. Forstærkningsbataljon (1849). Han blev såret ved Ullerup i april 1849 og udmærkede sig i slaget ved Isted det følgende år. Efter krigen var han kommandant i Schleswig, Altona og Rendsburg. Ved krigsudbruddet i 1864 overtog han befalingen over 2. Armédivision.
Cohen 1864/77: Peter Henrik Claude du Plat.

Du Plats hustru Elisabeth Catharine von Scholten døde i Altona i 1859, men blev begravet på Soderup kirkegård. Hendes søster var gift med den illegitime kongesøn Frederik Wilhelm lensgreve Dannemand, der som godsejer på Åstrup også ejede den nærliggende Soderup kirke.

29. oktober 2010

Skuldelev kirke

Horns herred, Frederiksborg amt

I kirken er opsat fem mindetavler over fem soldater, der omkom i Treårskrigen.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 4. kompagni, nr. 80 Jacob Sørensen, født 2. april 1821 i Skuldelev, Skuldelev sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848, sandsynligvis begravet på Friederichsberg kirkegård. Søn af indsidder og daglejer Søren Tønnesen og Sidsel Nielsdatter.
Boede hjemme hos moderen i Skuldelev i 1845, hvor han ernærede sig som skrædder.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 56. lægd, nr. 19. 
Cohen 1848/83: Jacob Sørensen Skulleløv (Frederiksborg amt).

2. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 35 Søren Rasmussen, født 16. august 1816 i Skuldelev, Skuldelev sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdatter.
Indsidder og daglejer i Skuldelev i 1850. Gift med Anne Jensdatter, med hvem han fik to børn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 56. lægd, nr. 100.
Cohen 1850/82: Søren Rasmussen Skuldeløv (Frederiksborg amt).

3. Dragon ved 4. Dragonregiment, 2. kompagni, nr. 34 Niels Villadsen, født 24. maj 1825 i Smørumnedre, Smørum sogn, Københavns amt, konfirmeret 1840 i Skuldelev, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand og væver Villads Nielsen og Mette Pedersdatter.
Familien flyttede til Skuldelev, Skuldelev sogn senest 1834; han boede endnu hjemme i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 56. lægd, nr. 41.
Cohen 1850/96: Niels Willadsen Smørumnedre (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 117 Ole Jensen, født 8. november 1827 i Dalby, Krogstrup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1842 i Skuldelev, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jens Olsen og Anne Margrethe Andersdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Skuldelev, Skuldelev sogn senest 1834. – Tjenestekarl hos pastor Holten i Skuldelev præstegård i 1850.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 56. lægd, nr. 71.
Cohen 1850/67: Ole Jensen Dalbye (Frederiksborg amt).

5. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 23 Jens Pedersen, født 18. juni 1820 i Skuldelev, Skuldelev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Peder Alfastesen og Anne Gregersdatter.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 55. lægd, nr. 93.
Cohen 1850/49: Jens Petersen Skulleløv (Frederiksborg amt).

Foto: Finn Halling Larsen.

Tjæreby kirke

Strø herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en menig, der faldt i 1864

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni Jens Nielsen, født 15. marts 1838 på Hårløse Overdrev, Tjæreby sogn, konfirmeret 1852 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Anne Kirstine Hansdatter.
Boede hjemme hos forældrene på Hårløse Overdrev i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1863, 127. lægd, nr. 58.
Ses ikke hos Cohen.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Skuldelev kirke

Horns herred, Frederiksborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en menig, der faldt i 1864

Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 613 Theodor Pedersen, født 29. juni 1839 i Skuldelev, Skuldelev sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af skolelærer og kirkesanger Andreas Pedersen og Henriette Marie Trautner.
Handelslærling hos købmand Elsorp i Frederikssund i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 85. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/95: Theodor Petersen Skuldelev.

Foto: Finn Halling Larsen.

Farum kirke

Ølstykke herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en menig, der døde i preussisk fangenskab i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 438 Peder Jørgensen, født 19. juni 1840 i Stavnsholt, Farum sogn, konfirmeret 1855 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død i fæstningen i Torgau, Sachsen 15. maj. Søn af gårdmand Jørgen Jensen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i Høveltsvang, Uggeløse sogn i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 26. lægd, nr. 110.
Cohen 1864/94: Peter Jørgensen Staunsholt.

28. oktober 2010

Hillerød kirkegård

Hillerød købstad, Frederiksborg amt

På kirkegården er der rejst en gravsten over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Carl Otto Louis rigsgreve Baudissin, født 7. februar 1845 i Hillerød, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sottrup lazaret 19. juli, begravet på Hillerød kirkegård 30. juli. Søn af premierløjtnant, senere major Ulrich Herman Hunold rigsgreve Baudissin og Caroline Julie Lerche.
Cohen 1864/97: Carl Otto Louis Baudissin.

På sokkelstenen læses følgende inskription:
I DANMARKS JORD HAN HVILE SØDT / THI HAN FOR DEN HAR STRIDT OG BLØDT.

Tidligere var der anbragt en lille flagstang foran gravstenen. Flaget blev fornyet hvert år på Dybbøldagen (18. april).

27. oktober 2010

Særløse kirke

Voldborg herred, Roskilde amt

I kirkens våbenhus opsattes den 5. maj 1914 en marmortavle over seks sognebørn, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 120 Niels Larsen, født 5. december 1823 i Tolstrup, Særløse sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Lars Nielsen og Johanne Pedersdatter.
Tjenestekarl hos skovfogeden i Ravnsholte, Særløse sogn i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 52. lægd, nr. 20.
Cohen 1849/120: Niels Larsen Tolstrup.

2. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 90 Hans Larsen, født 24. januar 1822 i Tolstrup, Særløse sogn, såret af vådeskud 6. november 1850, død på Schleswig lazaret 10. november, begravet på Friedrichsberg kirkegård 12. november. Søn af husmand Lars Nielsen og Johanne Pedersdatter.
Husmand i Kirkebjerghuse, Osted sogn i 1860. Gift med Karen Pedersdatter, med hvem han fik tre børn.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 46. lægd, nr. 58.
Cohen 1850/52: Hans Larsen Tolstrup (Roskilde amt).

3. Trænkonstabel ved Artilleriet, Batteri Lund, nr. 55 Christian Hansen, født 14. marts 1819 i Jystrup, Jystrup sogn, Sorø amt, død af tyfus på Flensburg lazaret 8. december 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 14. december. Søn af husmand Hans Olsen og Bodil Pedersdatter.
Skrædder i Tolstrup, Særløse sogn i 1850. Gift med Ellen Nielsdatter, med hvem han fik tre børn.
Hovedrullen for Sorø amt 1850, 29. lægd, nr. 7.
Cohen 1850/45: Christian Hansen Jydstrup (Sorø amt).

4. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 16 Peter Julius Caspersen, født 25. december 1836 i Særløse, Særløse sogn, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af slagter Peter Caspersen og jordemoder Ingeborg Jacobsen.
Menig i Sølvgadens kaserne i København i 1860.
Hovedrullen for Københavns amt 1858, 37. lægd, nr. H/106.
Cohen 1864/151: Peter Julius Caspersen Særløse.

5. Underkorporal ved 15. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 33 Jens Eriksen, født 4. juli 1833 i Ousager, Osted sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april 1864. Han var søn af husmand Erik Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Indsidder og daglejer på Osted mark i 1860, men flyttede senere til Avnstrup, Særløse sogn. Gift med Anne Margrethe Olsen, med hvem han fik to børn.
Tilgangsrullen for Københavns amt 1860, 37. lægd, nr. K/128.
Cohen 1864/140: Jens Eriksen Ousager.

6. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 478 Lars Jensen, født 31. juli 1831 i Skov Hastrup, Særløse sogn, død af tyfus på Københavns lazaret 12. juni 1864, begravet på Garnisons kirkegård 18. juni. Søn af husmand Jens Larsen og Johanne Jacobsdatter.
Boede hjemme hos sine forældre i Skov Hastrup i 1860, hvor han ernærede sig som træskomand.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 41. lægd, nr. 13.
Cohen 1864/131: Lars Jensen Skovhastrup.

Foto: Finn Halling Larsen.

Kornerup kirke

Sømme herred, Roskilde amt

I kirken blev der i 1949 opsat en tavle til minde om en korporal, der faldt hundrede år tidligere i Treårskrigen.

Korporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 6 Hans Jacobsen (Werdelin), født 20. oktober 1822 i Kornerup, Kornerup sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand, senere farversvend Jacob Werdelin og Maren Iversdatter.
Farversvend i Frederiksværk i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 13. lægd, nr. 33.
Cohen 1849/103: Hans Jacobsen Kornerup.

Fløng og Hvedstrup kirker

Sømme herred, Roskilde amt

I begge kirker blev der senest i 1853 opsat to ens mindetavler med navnene på syv soldater fra de to nabosogne, der omkom i Treårskrigen. Tavlen i Fløng kirke, hvis inskription vist skyldes en nyere genopmaling, hænger ikke længere i kirken.

1. Frivillig herregårdsskytte ved De ridende Jægere, 1. kompagni, nr. 61 Victor Christian Robertson, født 22. januar 1815 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1829 i Fløng, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Flyttede med forældrene til Fløng skole. Bror til nedennævnte Hans Nicolaj Robertson. – Boede hjemme hos moderen i Fløng skole i 1845.
Cohen 1848/99: Robertson.

2. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, nr. 153 Ole Ludvigsen, født 26. marts 1821 i Hvedstrup, Hvedstrup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1835 sst., såret ved Ullerup 6. april 1849, død på Augustenborg lazaret 7. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af husmand Ludvig August Larsen og Lisbeth Jensdatter.
Gardist i København i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1844, 13. lægd, nr. 110.
Cohen 1849/101: Ole Ludvigsen Hvedstrup.

3. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 162 Peder Jørgensen, født 28. januar 1819 i Marbjerg, Fløng sogn, konfirmeret 1833 sst., død af mania på Billeshave lazaret 30. juni 1849, begravet på Vejlby kirkegård 3. juni. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Dorthe Andersdatter.
Tjenestekarl i Marbjerg i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1850, 18. lægd, nr. 5.
Cohen 1849/131: Peter Jørgensen Marberg.

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 128 Ole Jensen, født 9. oktober 1825 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Larsen og Birthe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Fløng i 1845.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 18. lægd, nr. 76.
Cohen 1849/120: Ole Jensen Flyng.

5. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 341 Hans Nicolaj Robertson, født 8. januar 1824 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Handelsbetjent i Roskilde i 1845.
Cohen 1850/63: Hans Nicolai Robertsen Fløng (København).

6. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 55 Jens Jensen, født 18. maj 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Tågerup, Kirkerup sogn i 1845.
Tilgangsrullen for Roskilde amt 1848, 14. lægd, nr. Z/131.
Cohen 1850/4: Jens Jensen Herringløse (Roskilde amt).

7. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 161 Hans Henrik Jacobsen, født 20. september 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1841 sst., død af tyfus på Schleswig lazaret 11. august 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af skolelærer og kirkesanger Jacob Jørgen Jacobsen og Christiane Joachimine Rithmer.
Boede hjemme hos forældre i Herringløse skole i 1850.
Hovedrullen for Roskilde amt 1847, 8. lægd, nr. 396.
Cohen 1850/84: Hans Henrik Jacobsen (København).

Tavlerne har følgende vers:
For Danmarks Folk og Konge de stred / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i vore Bønner / Gud lader gamle Danmark ej forgaae / mens danske Mødre føde Heltesønner.

Foto: Finn Halling Larsen

24. oktober 2010

Vigersted kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I våbenhuset er opsat en mindetavle over to soldater, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 152 Christen Andersen, født 29. august 1825 i Ortved, Vigersted sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 8. juli, begravet på Bogense kirkegård 11. juli. Søn af tjenestekarl, senere gårdmand Anders Christensen og Maren Larsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ortved i 1845.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 13. lægd, nr. 56.
Cohen 1849/105: Christian Andersen Ortved.

2. Menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 127 Jens Thomsen, født 1. oktober 1824 i Ortved, Vigersted sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Thomas Christensen og Kirsten Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ortved i 1850.
Hovedrullen for Sorø amt 1847, 13. lægd, nr. 53.
Cohen 1850/51: Jens Thomassen Ortved (Sorø amt).

Mindetavlen har følgende vers:
"Hvert Aar naar Egen skyder Blad / En kærlig Haand en Krands vil binde / For Jer som offred Livet glad / at Danmark maatte Sejer vinde".

Kværkeby kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I kirken opsatte enken en mindetavle over sin mand, der faldt i 1864.

Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 263 Frederik Larsen, født 19. maj 1837 på Stenmarksgård ved Slimminge Ore, Kværkeby sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Lars Christensen og Dorthe Jørgensdatter.
Gift 1858 med Anne Marie Larsen.
Tilgangsrullen for Sorø amt 1860, 14. lægd, nr. K/310.
Cohen 1864/106: Frederik Larsen.

Efter navnet følger dette vers:
"Død i Slaget død hvor Malmen / Med sin Tordenrøst sang Psalmen! / Død med Danmarks Jord til Baare / Død begrædt af Danmarks Taare! / Flyttet med velsignet Minde / Did hvor ingen Taarer rinde - / Hvor I danske Ungersvende / Er en bedre Død end denne".

23. oktober 2010

Ølsted kirke

Hatting herred, Vejle amt

I kirken opsattes i 1850'erne en mindetavle over den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, Vejle amt, konfirmeret 1838 sst., faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Ølsted i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 112. lægd, nr. 50.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

Efter navnet følger dette vers: "Ja med Takkesang vi møde / Thi det var for os I døde. / Tak for Eders Heltemod! / Tak for hver en Draabe Blod! / Tak I dyrebare Sjæle! / Evigt er Jert Eftermæle".

Nederst på rammen er endnu et vers - det er inskriptionen på Sejer Steffensens mindesten i den vestlige ende af Rinkenæs: "Første Skud fra Krigerskare / Voldte Byen Skræk og Fare / Men med Tak og Pris og Hæder / Broderlig vi mindes Eder / Som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde".

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

18. oktober 2010

Rind kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

I kirken blev en mindetavle over seks af sognets beboere, der omkom i de to slesvigske krige, afsløret d. 12. oktober 1865.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 91 Thomas Olesen, født 1. september 1819 i Snejbjerg, Snejbjerg sogn, Ringkøbing amt, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Thomsen og Maren Baltsersdatter.
Tjenestekarl i Havnstrup, Snejbjerg sogn i 1845, men blev senere husmand på Kølkær hede, Rind sogn. Gift 1847 med Anne Kirstine Laursdatter.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1854, 29. lægd, nr. 73.
Cohen 1849/130: Thomas Olsen Sneiberg (Ringkøbing amt).

2. Jæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 15 Jens Nielsen, født 19. august 1823 i Kovstrup, Rind sogn, konfirmeret 1838 sst., faldet ved Solbro 24. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder og daglejer Niels Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Møllersvend i Kideris mølle i 1850.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 29. lægd, nr. 206.
Cohen 1850/66: Jens Nielsen Koustrup (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 9. Linieinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 61 Peter Christian Christensen, født 4. juli 1827 i Nørrevejenhus, Rind sogn, konfirmeret 1842 sst., død på Flensburg lazaret i juli 1850, sandsynligvis begravet på Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand og glarmester Christen Caspersen og Else Sophie Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Gunderup, Rind sogn i 1850. Han hørte til natmandsfolket, hvilket også bemærkedes ved hans konfirmation, og hans nevø var den sidste jyske kæltring, Kjælle Casper (1841-1923).
Han ankom til Flensburg lazaret den 20. juli 1850 og døde få dage senere. På grund af travlhed efter slaget ved Isted blev dødsfaldet ikke registreret. 
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1854, 29. lægd, nr. 18.
Ses ikke hos Cohen.

4. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 11. batteri, nr. 109 Peder Pedersen, født 14. juni 1833 i Gunderup, Rind sogn, faldet ved Dybbøl 9. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 12. april. Søn af husmand Peder Pedersen og Mette Thuesdatter.
Tjenestekarl i Holing, Herning sogn i 1860, men blev senere husmand på Kollund mark, Rind sogn. Gift med Karen Jensdatter.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistriktet (Ringkøbing amt) 1863, 52. lægd, nr. 28.
Cohen 1864/83: Peter Petersen Gunderup.

5. Midlertidig korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 10. december 1834 i Ringkøbing, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af vognmand Jens Christensen og Anne Kirstine Christensdatter.
Husmand på Fjederholt mark, Rind sogn. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersdatter.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 361 Nicolaj Pedersen, født 14. marts 1840 i Skjoldborg, Rind sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 6. juni, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Peder Christensen Holm og Inger Nicolajsdatter.
Tjenestekarl i Birkmose, Timring sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistriktet (Ringkøbing amt) 1863, 52. lægd, nr. 65.
Cohen 1864/126: Nicolai Petersen Skjoldborg.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl.

16. oktober 2010

Aalborg, Kildeparken

Aalborg købstad, Aalborg amt

I Kildeparken står en statue af general Schleppegrell, der faldt ved Isted i 1850.

Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrell, født 28. juni 1792 på Brunlagård, Tanum prestegeld (Brunlanes kirkebog), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg statshospital 26. juli, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberstløjtnant Otto Heinrich von Schleppegrell (1729-1808) og Cathrine Abigael Zimmer (1750-1836).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1807, premierløjtnant 1808. Deltog i Englandskrigene, men forlod Norge, da landet måtte gå i personalunion med Sverige. Han var en tid i preussisk tjeneste, men blev i 1816 ansat ved 3. jyske Infanteriregiment, der fra 1819 garnisonerede i Aalborg. Kaptajn 1819, kompagnichef 1828, major 1836, oberstløjtnant og kommandør for 8. Infanteribataljon 1842, oberst og kommandør for 2. Jægerkorps 1847. Ved krigsudbrudet blev han kommandør for Flankekorpset og udnævnt til generalmajor i maj 1848. Kommandør for 3. Brigade september 1848. Kommanderende general på Als 1849. Kommandør for 2. Division 1850. Schleppegrell deltog i de fleste af Treårskrigens slag, men  blev hårdt såret, da han red i spidsen for et angreb ved Øvre Stolk. Han døde et døgns tid senere.
Gift med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rysensteen (1808-1896).
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

Statuen, der er udført af billedhuggeren Andreas Paulsen, blev afsløret den 25. juli 1880. Schleppegrells enke, der boede i Aalborg, deltog ved den store højtidelighed.


Foto: Martin Schmidt-Nielsen.

Stauning kirke

Bølling herred, Ringkøbing amt

I tårnrummet er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864. Inskriptionen lyder:
"Paa Ærens Mark du stred og segned / Derfor dit Minde her er tegnet".

Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 365 Christen Nielsen, født 26. august 1840 i Hedeby, Stauning sogn, Ringkøbing amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Jensen og Maren Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Hedeby i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 2. lægd, nr. 63.
Cohen 1864/126: Christen Nielsen Hede.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

15. oktober 2010

Højby kirke

Åsum herred, Odense amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 16. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 90 Jens Christiansen, født 9. juli 1834 i Højby, Højby sogn, konfirmeret 1849 sst., såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 26. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af gårdmand Christian Pedersen og Anne Cathrine Larsdatter.
Tjenestekarl i Højby i 1860.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 17. lægd, nr. 18.
Cohen 1864/141: Jens Christiansen Høiberg.


Espe kirke

Sallinge herred, Svendborg amt

I våbenhuset er opsat en mindetavle over to faldne soldater fra sognet.

1. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Peder Hansen, født 29. juni 1819 i Fjellebro, Herringe sogn, konfirmeret 1834 i Espe, faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af tjenestekarl Hans Pedersen, Egeskov, og tjenestepige Anne Christensdatter, Fjellebro.
Forældrene var ikke gift, men blev det kort efter, og derefter flyttede den lille familie til et husmandssted i Espe, Espe sogn. – Peder boede hjemme hos forældrene i Espe i 1850.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 20. lægd, nr. 226.
Cohen 1850/93: Peter Hansen Fjellebro (Odense amt).

2. Menig ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 357 Rasmus Pedersen, født 4. marts 1840 i Findinge, Espe sogn, konfirmeret 1854 sst., såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 12. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 16. juli. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Anne Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Findinge i 1860.
Hovedrullen for Svendborg amt 1856, 22. lægd, nr. 78.
Cohen 1864/113: Rasmus Petersen Findinge.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Store Ajstrup kirke

Slet herred, Aalborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der omkom i Treårskrigen.

Underkorporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 14 Niels Christensen Svendsen, født 18. maj 1826 i Ajstrup, Store Ajstrup sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Faaborg lazaret 2. november, begravet på Faaborg kirkegård 7. november. Søn af skolelærer og kirkesanger Christen Nielsen Svendsen og Marianne Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Store Ajstrup skole i 1850.
Hovedrullen for Aalborg amt 1849, 91. lægd, nr. 11.
Cohen 1850/61: Niels Christensen Aistrup (Aalborg amt).

Give kirkegård

Nørvang herred, Vejle amt

På kirkegården hviler den heltemodige dragon Niels Kjeldsen. Sognets beboere satte i 1865 en gravsten, men efter få årtier fremstod det hele som et morads. Ved fremkomsten af professor Karl Larsens biografi om Niels Kjeldsen i 1902, kom der ny opmærksom på dragonens grav i Give, og en landsindsamling skaffede hurtigt ca. 250 kr. til veje. Gravstenen blev pudset og malet op og inskriptionen i medaljonen atter forgyldt, inden stenen blev anbragt på en lille sokkel, så den kom til ære og værdighed igen. Der blev også råd til jerngitteret omkring gravstedet, og veteraner fra 6. Dragonregiment i Odense skænkede en marmortavle med Niels Kjeldsens navn. Ti år senere - d. 29. september 1912 - afsløredes på samme gravsted maleren og arkitekten Aage Lønborg-Jensens monument, der indeholder et vers af forfatteren P.A. Rosenberg.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 80 Niels Kjeldsen, født 4. februar 1840 i Ullerup, Give sogn, konfirmeret 1854 sst., faldet i en forpostfægtning ved Højen kro 28. februar 1864, begravet på Give kirkegård 6. marts. Søn af gårdmand Kjeld Thomsen og Anne Johanne Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Ullerup i 1860.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Vejle amt) 1861, 92. lægd, nr. 48.
Cohen 1864/85: Niels Kjeldsen Ullerup.

Sindbjerg kirke

Nørvang herred, Vejle amt

På skibets sydvæg nærmest tårnet er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 81 Søren Enevoldsen, født 29. november 1825 i Langemark, Sindbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Enevold Jensen og Bodil Marie Sørensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Langemark i 1845.
Hovedrullen for Vejle amt 1846, 77. lægd, nr. 46.
Cohen 1849/109: Søren Enevoldsen Langemark (Vejle amt).

Borbjerg kirke

Hjerm herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle for en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 538 Peter Christian Christensen, født 24. maj 1832 i Nørre Gettrup, Gettrup sogn, Thisted amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Christen Pedersen og Inger Laursdatter.
Flyttede med forældrene til Humlum sogn ca. 1845 og siden til Burkalgård i Borbjerg ca. 1854, som P.C. Christensen havde overtaget senest 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 184. lægd, nr. 80.
Cohen 1864/106: Peter Christian Christensen Gjellerup [sic!]

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Egvad kirke

Nørre Horne herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle med navnene på to soldater, der omkom i 1864.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 392 Ole Christian Jensen, født 11. august 1840 i Fusgård, Egvad sogn, konfirmeret 1855 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Jens Christian Christensen og Maren Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Fusgård i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 12. lægd, nr. 46.
Cohen 1864/121: Ole Christian Jensen Fuusgaard.

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 49 Frands Larsen, født 4. juni 1836 i Krages, Egvad sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Lars Frandsen og Anne Kirstine Ovesdatter.
Tjenestekarl i Nørremark, Egvad sogn i 1860.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 12. lægd, nr. 27.
Cohen 1864/162: Frands Larsen Krages.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

14. oktober 2010

Lyne kirke

Nørre Horne herred, Ringkøbing amt

På tårnets nordvæg er opsat en mindetavle for en soldat, der faldt i 1864.

Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 128 Hans Christian Thomsen, født 11. august 1836 i Lyne, Lyne sogn, konfirmeret 1851 sst., savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Thomas Hansen og Sidsel Christiansdatter.
Flyttede med forældrene til en gård i Glibstrup, Lyne sogn. 
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt (Ringkøbing amt) 1863, 18. lægd, nr. 19.
Cohen 1864/157: Hans Christian Thomsen Lyne.

13. oktober 2010

Humlum kirke

Skodborg herred, Ringkøbing amt

Kirkens store lysekrone bærer en inskription til minde om en skibslæge, der omkom i Treårskrigen.

Underskibslæge på linieskibet Christian den Ottende Carl Ludvig Theodor Ibsen, født 19. juni 1825 i København (Sankt Petri), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af kirurg, senere professor i anatomi Ib Pedersen Ibsen og Caroline Christiane Böschen.
Student 1843 (Østre Borgerdyd), studerede medicin på Københavns Universitet.
Cohen 1849/142: Ibsen.

Lysekronen blev skænket til kirken af faderen Ib Ibsen. Den bærer også en inskription til minde om dennes fader, proprietær Peder Ibsen (1780-1848), ejer af Brejnholt, Humlum sogn.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

12. oktober 2010

Kragelund kirke

Hids herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864. I 2013 sidder mindetavlen bag trappen op til orgelpulpituret.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 239 Christen Laursen, født 15. februar 1839 i Kragelund, Kragelund sogn, såret ved Fredericia 20. marts 1864, død på Billeshave lazaret 25. marts, begravet på Vejlby kirkegård 27. marts. Søn af gårdmand Laurs Laursen og Mette Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Kragelund i 1860.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 144. lægd, nr. 64.
Cohen 1864/159: Christen Larsen Kragelund.

Svostrup sogn

Hids herred, Viborg amt

I kirken er opsat en mindetavle over en officersaspirant, der faldt i 1864. Afsløringen skete d. 29. juni 1865.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Anton Sigurd Jacobæus, født 22. februar 1843 på Lille Egede, Boeslunde sogn, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af forpagter, cand.polyt. Henrik Wellejus Jacobæus og Maren Kirstine Andersen.
Flyttede med forældrene til Borupgård, Svostrup sogn. Studerede jura, da han meldte sig til officersaspirantskolen.
Hovedrullen for 4. udskrivningsdistrikt 1861, 427. lægd (Randers), nr. 1796.
Cohen 1864/97: Anton Sigurd Jacobæus.

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

Asmild kirke

Nørlyng herred, Viborg amt

I kirken er der på korets nordvæg opsat en mindetavle over en jæger, der omkom i Treårskrigen.

Jæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 34 Severin Christian Wistoft, født 7. december 1826 i Højslev skole, Højslev sogn, Viborg amt, konfirmeret 1841 i Lem, såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 29. eller 30. juli, begravet på Augustenborg lazaret. Søn af skolelærer og kirkesanger Laurits Sørensen Wistoft og Sophie Dorthea Friis. Ugift.
Familien flyttede til Lem i 1836, da faderen overtog skolelærerembedet dér. Efter sin konfirmation rejste Severin til klædefabrikken Bruunshåb for at oplæres i maskinbyggerfaget. Som udlært kaldte han sig 'mechanicus'. Hans farbror, Søren Wistoft, var maskinmester på Bruunshåb og forpagter af den nærliggende Søndermølle. Severin, der som lærersøn egentlig var fritaget for udskrivning, blev udskrevet til militærtjeneste ved ekstrasessionen i 1849 og mødte ved jægerkorpset 15. maj samme år.
Hovedrullen for Viborg amt 1848, 117. lægd, nr. 76.
Cohen 1850/94: Severin Christian Vistofft (Viborg amt)

Cohen skriver i en note: "Til Augustenborg var indbragt d. 28 Juli een med Skudsaar i Hoved, som ikke kunde tale; han døde d. 30 Juli og var anført for 2.34, Jæger Nilsørre af 2det Forst.-Jægercorps, hvilket Navn ikke har været at udfinde i hele Armeen. Efter længere Tid har Overlægen dersteds antaget ham for 2.86, Underjæger Fritz Clemens Ertner af 1ste Forst.-Jægercorps, hvilket Navn senere var blevet indført i Kirkebogen, som begravet d. 1 August, fordi der fandtes hos den Afdøde tvende Breve fra hans Moder og 1 Signet, som Moderen har vedkjendt at have tilhørt Ertner. Hr. Stiftsprovst Svitzer hersted [i.e. Odense], der har interesseret sig for at skaffe Ertners Familie (der boer her i Odense) nogenledes paalidelig Oplysning om Dennes Skjæbne, har brevvexlet derom med Feltpræst Bøggild paa Augustenborg, og denne har, støttende sig paa ovenanførte Beviis, bestemt antaget den Ubekjendte for at have været Ertner. - Efter gjentagen Forespørgsel har Commandeuren for 1ste Forst.-Jægercorps opgivet til mig, 'at Ertner var falden, og ikke som saaret bortført til et Lazareth', han var desuden Underjæger af et andet Corps med No. 2.86, medens den Ubekjendte var Jæger med No. 2.34. Jeg antog ham derfor for 1.34 af samme Corps, Jæger Vistoft, der har været savnet - og har anført Ertner som 'falden'. De fundne Papirer alene afgive intet sikkert Beviis, man har havt mange Exempler paa, at Uhre med Signeter, Bøger med Navn i, ja hele Tornistre ere komne i Andres Værge under og efter en saadan Affaire. - Senere er af 2det Forst.-Jægercorps modtaget følgende Vedtegning: 'Ved Corpset findes ingen Jæger Nilsørre. Efter Udsagn af en datidig paa Laz. paa Augustenborg som saaret, men nu helbredet, henliggende Underjæger, skal Jæger Vistoft være død paa Lazarethet dersteds d. 29de eller 30 Juli'."

Foto: Torben Thorsen, Historiecenter Dybbøl Banke.

11. oktober 2010

København, Garnisons kirke

Københavns kommune

Ved kirkens nordmur - og synlig fra Sankt Annæ Plads - afslørede venner den 28. februar 1858 et mindesmærke for kunstmaleren J. Th. Lundbye.

Frivillig menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye, født 1. september 1818 i Kalundborg, dræbt ved vådeskud i Bedsted 26. april 1848, begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1782-1863).
Cohen 1848/85: Johan Thomas Lundbye (Holbæk amt)

Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men omkom ved en tragisk ulykke efter blot otte dages krigstjeneste.

Bronzerelieffet, der forestiller Lundbye som landsoldat, er udført af billedhuggeren H.W. Bissen.
Under navnet står et par verselinjer af B.S. Ingemannn, som Lundbye havde skrevet ned i sin skitsebog:
FOR HVAD DER I EVIGHEDS BOG STAAER SKREVET / SLET INGEN FORGJÆVES HAR KÆMPET OG LEVET.

Kilder:
Boeck (1948), s. 505-509.

8. oktober 2010

Gødvad kirkegård

Hids herred, Viborg amt

På kirkegården har sognets beboere og våbenbrødrene i Silkeborg rejst en gravsten over en dragon, der faldt i Treårskrigen.

Dragon af 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 97 Jens Simonsen, født 2. januar 1822 i Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Fuldbro Mølle ved Skanderborg natten mellem 15. og 16. juli 1849, begravet på Gødvad kirkegård 17. juli. Søn af husmand Simon Jensen og Johanne Christensdatter, Lifstrup.
Hovedrullen for Ribe amt 1850, 30. lægd, nr. 17.
Cohen 1849/139: Jens Simonsen Lifstrup.

Dragonen tilhørte en eskadron af 3. Dragonregiment, der lå i kvarter på hovedgården Vester Kejlstrup ved Silkeborg. Herfra udgik en patrulje til Fuldbro Mølle ved Skanderborg, hvor dragonen faldt. Liget blev begravet på Gødvad kirkegård, der ligger ca. 5 km fra Vester Kejlstrup.

Dragonens forlovede i Ribe bekostede den oprindelige, nu forsvundne, gravsten, der bar følgende inskription:
"Du for Ret og Ære stred / Og for Danmark sank du ned / Nu du Fredens Land har fundet / Jeg har tabt, du har vundet".

Ringsted, Sankt Bendts kirke

Ringsted købstad, Sorø amt

På skibets sydvæg blev der d. 15. november 1880 afsløret en mindesten med navnene på syv soldater, der omkom i begge krige.

1. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 80 Engelbrecht Nielsen, født 7. november 1823 i Ringsted, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af politibetjent Hans Nielsen og Anne Marie Olesdatter.
Skomagersvend i Ringsted i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 65. lægd, nr. 722.
Cohen 1850/88: Engelbrecht Nielsen (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 415 Johan Andersen, født 11. marts 1835 i Hjelmsølille banker, Tybjerg sogn, Præstø amt, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand og væver Anders Nielsen og Kirstine Pedersdatter.
Bødkersvend i Ringsted i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 86. lægd, nr. 60.
Cohen 1864/151: Johan Andersen Hjelmsølille Banker.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 198 Niels Jørgensen, født 29. juni 1835 i Stærrede, Holsteinborg sogn, Sorø amt, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af husmand Jørgen Mortensen og Anne Pedersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Stærrede i 1860.
Hovedrullen for Sorø amt 1856, 73. lægd, nr. 42.
Cohen 1864/99: Niels Jørgensen Sterrede.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment Niels Peter Bech, født 9. april 1837 i Ringsted, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af bagersvend Johan Christian Bech og Mette Marie Rasmusdatter.
Sadelmagersvend i Fuglebjerg, Fuglebjerg sogn i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 289. lægd, nr. J/114.
Ses ikke hos Cohen.

5. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 551 Christen Jensen, født 27. januar 1838 i Havbyrd, Ringsted landsogn, Sorø amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jens Madsen og Karen Marie Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Havbyrd i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 75. lægd, nr. 55.
Cohen 1864/127: Christen Jensen Haugsbyr.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompani, nr. 533 Frederik Wilhelm Pradel, født 13. februar 1824 i København (Petri), konfirmeret 1838 sst. (Holmens), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 5. maj, begravet på Garnisons kirkegård 8. maj. Søn af skomagermester Poul Pradel og Magdalene Rose.
Skomagersvend i Ringsted i 1860.
Cohen 1864/124: Frederik Vilhelm Prædel Kjøbenhavn.

7. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 511 Søren Jacobsen, født 23. august 1840 i Slangerup, Ringsted landsogn, Sorø amt, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Jacob Hansen og Caroline Jensdatter.
Boede hjemme hos moderen i Slangerup i 1860.
Hovedrullen for 2. udskrivningsdistrikt (Sorø amt) 1863, 75. lægd, nr. 129.
Cohen 1864/103: Søren Jacobsen Slangerup.

Efter navnene følger dette vers:
GRÆD EI FOR OS, THI VI HAR VÆRET TRO / GUDS KYS HAR LUKKET VORE VUNDER RØDE / MEN BRISTER UNDER FOLKET HAABETS BRO / OG SYNKER DANNEBROG FOR ØRNENS KLO / DA GRÆDE FOR DE LEVENDE DE DØDE.

Søllerød kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

I kirken er opsat tre små mindetavler over sognebørn, der faldt i de to slesvigske krige.

1. Gardehusar ved Gardehusardivisionen, 2. eskadron, nr. 101 Ole Børge Jørgensen, født 21. juni 1823 i Vedbæk, Søllerød sogn, faldet ved Hoptrup 7. juni 1848, begravet på Haderslev kirkegård 11. juni. Søn af indsidder og daglejer Jørgen Larsen og Anne Sophie Nielsdatter.
Tjenestekarl i Trørød, Søllerød sogn i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1844, 2. lægd, nr. 125.
Cohen 1848/99: Ole Børge Jørgensen Vedbek (Københavns amt).

2. Menig ved 15. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 53 Hans Gotfred Lorentzen, født 3. august 1833 i Nærum, Søllerød sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af slagter Jørgen Lorentzen og Maren Sørensdatter.
Husmand og slagter i Vedbæk, Søllerød sogn i 1860. Gift med Thora Wilhelmine Svendsine Thorin, med hvem han fik et barn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 1. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/140: Hans Gottfred Lorentzen Nærum.

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almenkirkegård 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nærum i 1860, hvor han ernærede sig som hjulmagersvend.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 19. lægd, nr. M/1.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum.

Søllerød kirkegård

Sokkelund herred, Københavns amt

På kirkegården afsløredes den 25. juni 1865 en stor mindesten i granit med marmorplade med navnene på sognets faldne i 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 435 Hans Jensen, født 9. september 1840 i Højelse, Højelse sogn, Roskilde amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Christiansen og Maren Jensdatter.
Tjenestekarl i Køge i 1860, men flyttede senere til Øverød, Søllerød sogn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 19. lægd, nr. K/685.
Cohen 1864/91: Hans Jensen Høielte.

2. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 144 Peder Jørgensen, født 28. november 1824 i Tårup, Auning sogn, Randers amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 29. april, begravet på Glücksburg kirkegård 3. maj. Søn af gårdmand Jørgen Pedersen og Maren Sørensdatter.
Tjener hos fhv. minister Carl Moltke på Frydenlund, Søllerød sogn i 1860.
Staden Københavns rulle 1856, nr. F/2552.
Cohen 1864/170: Peter Jørgensen Thaarup.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 127 Niels Christian Petersen, født 2. januar 1838 i Virum, Lyngby sogn, Københavns amt, såret ved Dybbøl 7. april 1864, død på Augustenborg lazaret 13. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af murersvend Hans Christian Petersen og Kirstine Pedersdatter.
Hovedrullen for Københavns amt 1856, 1. lægd, nr. 196
Arbejdsmand i Øverød, Søllerød sogn.
Cohen 1864/154: Niels Christian Petersen Virum.

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almenkirkegård 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Nærum i 1860, hvor han ernærede sig som hjulmagersvend.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1862, 19. lægd, nr. M/1.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum.

5. Menig ved 15. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 53 Hans Gotfred Lorentzen, født 3. august 1833 i Nærum, Søllerød sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af slagter Jørgen Lorentzen og Maren Sørensdatter.
Husmand og slagter i Vedbæk, Søllerød sogn i 1860. Gift med Thora Wilhelmine Svendsine Thorin, med hvem han fik et barn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Københavns amt) 1861, 1. lægd, nr. 66.
Cohen 1864/140: Hans Gottfred Lorentzen Nærum.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 461 Charles Emil Jensen, født 26. november 1839 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1854 i Søllerød, død af tyfus på Skjoldemose lazaret 22. maj 1864, begravet på Stenstrup kirkegård 25. maj. Søn af arbejdsmand Hans Nicolaj Jensen og Gertrud Marie Petersen
Familien flyttede til Skodsborg, Søllerød sogn senest 1845. – Skomagersvend i København i 1860, men flyttede senere til Aarhus.
Tilgangsrullen for 4. udskrivningsdistrikt (Aarhus amt) 1863, 230. lægd, nr. N/43.
Cohen 1864/128: Charles Emil Jensen Kjøbenhavn.

Jesuskirken i Valby

Københavns kommune

I foråret 1892 fandt man i et hjørne af Valby Kros have en mindetavle over tre faldne fra Treårskrigen. Den blev sat i stand og ved en lille højtidelighed den 16. oktober 1892 kom den atter til ære og værdighed, da den blev stillet tilbage i krohaven, men nu anbragt i en stendysse og med en flagstang bagved. 

Ifølge aviserne kunne ingen i 1892 give et bud på, hvor mindetavlen oprindeligt havde været anbragt, men senere er det blevet foreslået, at det gamle tingsted ved Valby Langgade kunne have været stedet. Tingstedet var landsbyens naturlige midtpunkt, også for en mindetavle, der sikkert daterer sig til de allerførste år efter Treårskrigen. Hvis antagelsen er korrekt, rejser det dog spørgsmålet om, hvordan tavlen har været anbragt i eller ved tingstedet. Nu lå kroen imidlertid lige ved siden af, og måske valgte man at ophænge mindetavlen på kroens mur. I så fald fik den ikke lov at hænge der i mange år, for i 1863 brændte kroen ned til grunden, og måske var det i den forbindelse, at mindetavlen kom på afveje i næsten tre årtier.

Placeringen i krohaven i 1892 blev heller ikke langvarig, for kroen blev revet ned blot ti år senere, og i stedet opførtes fire store etageejendomme ud til Valby Langgade og Skolegade. 

Måske var det ved den lejlighed - eller få år tidligere - at brygger Carl Jacobsen (1842-1914) opdagede mindetavlen og besluttede at opstille den i et lille anlæg ved Jesuskirkens sydvestlige hjørne. Det københavnske dagblad Folkets Avis skrev d. 4. februar 1916, at mindetavlen var i en dårlig forfatning og inskriptionen svært læselig, og den syntes i det hele taget "fuldstændig glemt af guder og mennesker". Senere blev det lille anlæg sløjfet og mindetavlen ophængt på Jesuskirkens kormur. Men desværre tier aviserne endnu engang.

Alle tre soldaters navne kan også ses på mindetavlen i Hvidovre kirke.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 194 Christen Larsen, født 14. april 1820 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder og daglejer Lars Larsen og Ellen Larsdatter.
Tjenestekarl hos skomagermester Gjern i Sankt Pederstræde i København i 1845.
Hovedrullen for Københavns amt 1850, 1. lægd, nr. 180.
Cohen 1848/83: Christian Larsen Waldbye (Københavns amt).

2. Korporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 8 Jacob Olesen, født 29. marts 1828 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, konfirmeret 1842 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af husmand og kræmmer Ole Hansen og Anne Jacobsdatter.
Markør i København.
Ifølge Stadens lægdsrulle kom han ikke til session i 1849, men ”skal som Frivillige være ved Arméen”. Trods fraværet blev han udskrevet som soldat, men i januar 1850 dukkede han ikke op på eksercerskolen. Københavns Politi undersøgte sagen og skrev i marts, at ”han skal være skudt i Krigen”. Regimentets stambog oplyser, at han stod i Aalborg amts 70. lægd, men dette synes ikke korrekt.
Staden Københavns rulle 1851, nr. 2263.
Cohen 1849/129: Jacob Olsen.

3. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Valby kirkedistrikt, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård. Søn af husmand og skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Hovedrullen for Københavns amt 1847, 1. lægd, nr. 91.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye.

Mindestenen har tre korte vers:

I mødte paa Kampens Dag, og I holdt Ord,
men aldrig Hiemet mere i saae, ei gamle Fa'er og Mo'er.

Den Seier I vandt, da I for Konge og Fædrelandet stred, 
skal bære Danerfolket Frugt i Tid og Evighed.

Staae her skal Eders Navne, æres her skal Eders Minde, 
saa længe Stenen kan holde, saa længe Kilden kan binde.


Sådan tog mindestenen sig ud, da den i 1916 stod i et lille anlæg ved Jesuskirken. 

Hørsholm kirkegård


Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården står en gravsten med kors, marmorplade og bisquitmedaljon af Thorvaldsen.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 622 Mathias Ferdinand Petersen Nitsche, født 16. oktober 1839 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 14. maj, begravet på Hørsholm kirkegård 27. maj. Søn af slagtersvend Peter Petersen Nitsche og Anne Olesdatter.
Flyttede fra København til Hørsholm sogn ca. 1864.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1864, 97. lægd, nr. O/1.
Cohen 1864/91: Mathias Ferdinand Petersen Nitsche Hirtsholm.

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 3. afd. II, nr. 31 er rejst en gravsten over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold.
Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant.
Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.

Hørsholm kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården rejste de lokale våbenbrødre i 1914 en stor granitsten og foran denne - fladt mod jorden - en marmortavle med navnene på sognets faldne i de to slesvigske krige. Marmortavlen hang tidligere i kirkens våbenhus.

1. Søkadet på linieskibet Christian den Ottende Jacob Henrik Gerhard Lind Braëm, født 7. januar 1834 i Delfingade 56, København (Holmens), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af premierløjtnant i Søetaten Johan Frederik Braëm og Serene Margrethe Lindam.
Flyttede med forældrene til Rungstedgård, Hørsholm sogn.
Cohen 1849/142: Braëm.

2. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 239 Jørgen Jensen, født 9. oktober 1825 i Brønsholmsdal, Karlebo sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1840 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Københavns lazaret 4. september, begravet på Garnisons kirkegård 7. september. Søn af overskærer Jens Jensen og Kirstine Jensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Brønsholmsdal i 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 63. lægd, nr. 158.
Cohen 1850/48: Jørgen Jensen Brøndsholmsdahl (Frederiksborg amt).

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 202 Christoffer Jacobsen, født 15. juni 1820 i Sandbjerghus, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1835 sst., såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 27. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af indsidder og daglejer Jacob Christoffersen og Kirstine Hansdatter.
Tjenestekarl i Usserød, Hørsholm sogn 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1848, 62. lægd, nr. 137.
Cohen 1850/49: Christopher Jacobsen Sandberghuus (Frederiksborg amt).

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 146 Mads Peter Jensen, født 24. december 1822 på Usserød værk, Hørsholm sogn, konfirmeret 1837 sst., savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Jens Madsen og Boel Kirstine Larsdatter.
Mindetavlen kalder ham fejlagtigt Mads Petersen.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1845, 62. lægd, nr. 41.
Cohen 1849/121: Mads Peder Jensen Usserød.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 480 Jens Laursen, født 3. juli 1839 i Balle, Bredsten sogn, Vejle amt, konfirmeret 1854 sst., faldet ved Dybbøl 1. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 3. marts. Søn af gårdmand Laurs Madsen og Johanne Pedersdatter.
Flyttede fra Bredsten til Hørsholm sogn ca. 1862.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1862, 62. lægd, nr. M/27.
Cohen 1864/92: Jens Laursen Balle.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 622 Mathias Ferdinand Petersen Nitsche, født 16. oktober 1839 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 14. maj, begravet på Hørsholm kirkegård 27. maj. Søn af slagtersvend Peter Petersen Nitsche og Anne Olesdatter.
Flyttede fra København til Hørsholm sogn ca. 1864.
Tilgangsrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1864, 97. lægd, nr. O/1.
Cohen 1864/91: Mathias Ferdinand Petersen Nitsche Hirtsholm.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 581 Christian Hansen, født 14. januar 1842 i Helleholm, Hørsholm sogn, konfirmeret 1856 sst., savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Hans Sivertsen og Anne Pernille Jensdatter.
Flyttede tidligt med forældrene til et husmandssted i Vedbæk, Søllerød sogn. – Tjenestekarl hos gæstgiver Hvidberg i Hørsholm i 1860.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 97. lægd, nr. 153.
Cohen 1864/100: Christian Hansen Melleholm [sic!]

Balle kirke

Hids herred, Viborg amt

I våbenhuset er indmuret en lille mindetavle over en underkorporal, der faldt i 1864.

Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 557 Jens Laursen, født 3. maj 1840 på Balle mark, Balle sogn, konfirmeret 1854 i Gødvad kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Laurs Jensen Bekmand og Anne Margrethe Eriksdatter.
Hovedrullen for Viborg amt 1858, 145. lægd, nr. 68.
Cohen 1864/133: Jens Laursen Ballemark.

Frederiksberg, Ældre kirkegård

Frederiksberg kommune

På kirkegårdens 1. afd., nr. 101 er sat en gravsten med buste for en officer, der faldt i 1864.

Major Johan Anton Frederik Hoffmann, født 28. juni 1818 i Friedrichstadt, såret ved Stovstrup ved Fredericia 8. marts 1864, død på Bogense lazaret 4. maj, begravet på Frederiksberg kirkegård 13. maj. Søn af købmand Johan Peter Friedrich Hoffmann og Maria Elisabeth Mahmens.
Sekondløjtnant 1837, premierløjtnant i 1842, kaptajn 1849, major 1864. Den sidste forfremmelse modtog han på lazarettet.
I det civile liv deltog han i byggeriet af jernbanen fra København til Roskilde og siden ved andre jernbaneanlæg. Ridder af Dannebrog 1850.
Cohen 1864/86: Johan Anton Frederik Hoffmann.

På bustens fod står: KJÆRLIGHED, VENSKAB / OG AGTELSE / SATTE DETTE MINDE.

Birkerød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

I kirken opsatte sognets beboere den 6. juli 1866 en marmortavle med navnene på sognets faldne i begge krige. Tavlen hang oprindeligt i "hvælvet ved tårnet" (1884), men er senere blevet indmuret i skibets sydvæg.

1. Konstabel ved Artilleriet, 6. Batteri, nr. 52 Anders Pedersen, født 24. august 1821 i Karlebo, Karlebo sogn, Frederiksborg amt, død af brystbetændelse på Fredericia lazaret 3. april 1848, begravet på Trinitatis kirkegård 7. april. Søn af husmand Peder Andersen og Anne Pedersdatter.
Tjenestekarl i Isterød, Birkerød sogn 1845.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1852, 52. lægd, nr. 176.
Cohen 1848/82: Anders Pedersen Karlebo (Frederiksborg amt).

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 416 Rasmus Andersen, født 4. marts 1840 i Isterød Storskov, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, død af mæslinger på Nordborg lazaret 4. marts 1864, begravet på Nordborg kirkegård 12. marts. Søn af parcellist Anders Rasmussen og Else Margrethe Nielsdatter.
Tjenestekarl i Birkerød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 52. lægd, nr. 228.
Cohen 1864/93: Rasmus Andersen Isterød Storskov.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 294 Hans Johansen, født 6. juni 1837 i Isterød, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 sst., faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensborg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af pottemager Johan Johansen og Kirsten Hansdatter.
Indsidder og daglejer i Birkerød i 1860. Gift med Anne Cathrine Olesen.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 52. lægd, nr. 186.
Cohen 1864/151: Hans Johansen Isterød. Mindetavlen sætter dødsdagen til den 18. april, mens Cohen angiver ham som faldet to måneder tidligere.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 600 Hartvig Ludvig Valdemar Tesch, født 27. november 1838 i Brede, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Hørsholm, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af dugmagersvend, senere klædefabrikant Johan Wilhelm Tesch og Else Marie Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Isterød, Birkerød sogn.
Hovedrullen for 1. udskrivningsdistrikt (Frederiksborg amt) 1861, 99. lægd, nr. 96.
Cohen 1864/96: Hartvig Valdemar Ludvig Tesch Brede.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 624 Christen Thomsen, født 23. februar 1838 i Birkerød, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1852 sst., såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 21. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 23. april. Søn af tømmermand Thomas Christensen og Bodil Jørgensdatter.
Smedesvend i Birkerød i 1860.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 52. lægd, nr. 168.
Cohen 1864/95: Christian Thomsen Birkerød.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 298 Laurits Wilhelm Jensen, født 4. februar 1837 i København (Garnisons), konfirmeret 1851 i Birkerød, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Ole Jeppesen Jensen og Johanne Hedvig Berg.
Plejebarn hos parcellist Morten Jensen, Isterød Storskov, Birkerød sogn.
Hovedrullen for Frederiksborg amt 1858, 52. lægd, nr. 149.
Cohen 1864/151: Lauritz Vilhelm Jensen Kjøbenhavn.

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 233 Christian Pedersen, født 12. februar 1837 i Ravnsnæs, Birkerød sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851 sst., faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af husmand Peder Sørensen og Anne Hansdatter.
Tilgangsrullen for Frederiksborg amt 1860, 52. lægd, nr. K/441.
Cohen 1864/89: Christen Petersen Ravnsnæs.