12. februar 2024

Horsens, Nordre kirkegård

Horsens købstad, Skanderborg amt

Tæt ved det store monument over faldne danske soldater i Treårskrigen er der lagt en gravsten over en postmester, der døde i Horsens.

Postmester ved Feltpostkontor nr. 2 Niels Mogensen Holm, døbt 5. november 1809 i Holmsland, Gammelsogn sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1824 i Ringkøbing, død 9. marts 1864 i Horsens, begravet 15. marts på Horsens kirkegård. Søn af gårdmand Mogens Jørgensen og Kirsten Jacobsdatter.
Han antog sit tilnavn efter Holmsland, hvor han far havde gård. Ved konfirmationsalderen kom han ind til Ringkøbing postkontor og var endnu her i 1834. I 1832 mødte han ved 2. jyske regiment, men hjemsendtes få dage senere på grund af uhelbredelig brok. I 1844 rejste han til Kolding og var fuldmægtig hos postmester Limschou. Under Treårskrigen blev han d. 8. maj 1849 feltpostmester i Fredericia med ansvar for at dirigere og overføre pakkeposten mellem Middelfart, Strib og Fredericia. Efter krigens afslutning blev han d. 26. oktober 1850 ekstrapostfører i Holstebro, men forflyttedes i april 1852 til postruten Randers-Thisted, oktober 1856 til postruten Haderslev-Skive og i juni 1863 atter til postruten Randers-Thisted, indtil ruten blev nedlagt ved udgangen af januar 1864. Kongelig bestalling opnåede han d. 9. september 1861. Feltpostmester ved Feltpostkontor nr. 2 i Horsens d. 20. februar 1864, hvor han døde få uger senere. - Gift 1851 med Marie Cecilie Poulsen (ca. 1819-75), med hvem han senest boede i Thisted, og hvor skiftesagen blev ordnet. - Enken indrykkede en dødsannonce, og forklarede heri, at hendes mand var død ”efter et kort Sygeleie, men nogen Tids Svaghed, da han tro og nidkjær holdt ud paa sin Post til det Sidste”.
Den næsten udviskede inskription lyder således: "Feltpostmester / Niels Mogensen / Holm / født paa Holmsland / død i Horsens / d. 9 Marts 1864".
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar