30. oktober 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, nr. 26 er begravet en officer, der faldt i Treårskrigen.

Premierløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Just Ludvigsen Homann, født 30. august 1819 i Knabrostræde 15, København (Helligånds), faldet ved Bollingstedt 25. juli 1850, bisat fra Flensburg 28. juli, begravet på Assistens kirkegård. Søn af kancellisekretær Peter Homann og Birgitte Ludvigsen.
Student 1837 (Borgerdyd), studerede en tid jura, men skiftede snart til studiet af kunst- og litteraturhistorie. I 1848 udgav han en digtsamling og meldte sig samme år som frivillig, blev sekondløjtnant og året efter premierløjtnant.
Grosserer Just Ludvigsen (1742-1818) var løjtnantens morfar.
Cohen 1850/83: Just Ludvigsen von Homann.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar