23. oktober 2010

Ølsted kirke

Hatting herred, Vejle amt

I kirken opsattes i 1850'erne en mindetavle over den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

Efter navnet følger dette vers: "Ja med Takkesang vi møde / Thi det var for os I døde. / Tak for Eders Heltemod! / Tak for hver en Draabe Blod! / Tak I dyrebare Sjæle! / Evigt er Jert Eftermæle".

Nederst på rammen er endnu et vers - det er inskriptionen på Sejer Steffensens mindesten i den vestlige ende af Rinkenæs: "Første Skud fra Krigerskare / Voldte Byen Skræk og Fare / Men med Tak og Pris og Hæder / Broderlig vi mindes Eder / Som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde".

Kilder:
Boeck (1948), s. 747-749.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar