8. oktober 2010

Sorø klosterkirke


Sorø købstad, Sorø amt

I klosterkirkens søndre sideskib er anbragt en stentavle med navnene på tre soldater, der omkom i begge krige.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 200 Hans Sørensen, født 15. maj 1821 i Pedersborg, Pedersborg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Søren Olesen og Anne Jensdatter.
Cohen 1849/137: Hans Sørensen Pedersborg.

2. Menig Carl Marcus Petersen, født 27. juni 1826 i Sorø, såret ved Isted 25. juli 1850, død i Sorø 21. maj 1853, begravet på Sorø kirkegård. Søn af rebslager Ole Petersen og Dorthea Bache.
Ses ikke hos Cohen. Soldaten blev amputeret og lå længe på lazarettet, inden han blev kasseret og hjemsendt. Han døde i sine forældres hjem to år senere.

3. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Flyttede med forældrene til skovridergården i Lynge ved Sorø. Schlegel tog i 1859 præliminæreksamen fra Sorø Akademi og blev straks ansat i toldvæsenet. Tre år senere gennemførte han reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant af reserven ved 3. regiment. Herefter tiltrådte han i 1863 en stilling som toldfuldmægtig i Køge, og blev ved slutningen af året indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1864/97: Johan Georg Frederik Schlegel.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar