18. juli 2017

Eckernförde, Friedhof am Mühlenberg

Eckernförde købstad


På byens gamle assistenskirkegård findes en lille gravplads indhegnet af seks granitpiller og jernstænger. Gravpladsen rummer tre gravstene og to jernkors, hvoraf dog kun en gravsten og et jernkors stammer fra Treårskrigen.
En ældre gravsten længst til venstre med en næsten udvisket inskription er sat over en ukendt regimentskvartermester. Den anden gravsten er sat over en dansk kaptajn, der døde i byen i 1863, og det andet jernkors har ikke længere nogen inskription.

1. Dragon ved 5. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 48 Peder Madsen, født 8. juni 1826 på Lindholm hede, (Nørre) Sundby sogn, Aalborg amt, såret under patruljering 2. august 1850, død på Eckernförde sygehus 17. august, begravet på Eckernförde kirkegård 19. august. Søn af husmand Mads Pedersen Aaen og Dorthe Pedersdatter.
Tjenestekarl på Bjørumgård, Vadum sogn i 1845.
Cohen 1850/96: Peter Madsen Lindholm (Aalborg amt).

2. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 131 Henrik Wandall, født 9. januar 1828 i Uggerslev, Uggerslev sogn, Odense amt, død af tyfus på Eckernförde sygehus 11. februar 1851, begravet på Eckernförde kirkegård 15. februar. Søn af sognepræst Hans Wandall og Anne Magdalene Lauenberg.
Da Henrik var tre år gammel, flyttede familien til Gudbjerg præstegård mellem Nyborg og Svendborg. Exam.jur. (”dansk jurist”) 1847. Fuldmægtig på Herlufsholm godskontor 1850.
Cohen 1850/93: Henrik Wandall Uggerslev (Sorø amt).

Eckernförde, Friedhof am Mühlenberg

Eckernförde købstad


På byens gamle assistenskirkegård ved Schleswiger Strasse findes den såkaldte marinegrav, hvor de omkomne fra affæren i Eckernförde fjord skærtorsdag den 5. april 1849 hviler. Det danske linjeskib Christian VIII og fregatten Gefion søgte at ødelægge fjendes batterier på begge sider af fjorden, men en række uheld medførte, at linjeskibet kom i brand og eksploderede, mens Gefion måtte stryge flaget og overgive sig til oprørerne. Af linjeskibets besætning omkom 41 og af besætningen på Gefion yderligere 25.
Da den danske fregat Thetis ankom til byen det følgende år, satte skibstømrerne et stakit og trækors på marinegraven. Den 10. januar 1854 blev det 3,8 meter høje granitmonument afsløret i overværelse af fem danske generaler og på ukendte tidspunkter blev der føjet fire ensartede gravstene til.

1. Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian VIII Osvald Julius Marstrand, født 14. juli 1812 i Silkegade, København (Helligånds), omkom ved linjeskibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af mekaniker Nicolaj Jacob Marstrand og Petra Othilia Smith.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1849. Marstrand viste strålende evner indenfor naturfagene og blev navigationslærer på Søkadetakademiet i 1838 og otte år senere førstelærer i de matematiske videnskaber. Fem uger før sin død blev han udnævnt til navigationsdirektør. Et monument over Marstrand findes også på Assistens kirkegård i København.
Cohen 1849/142: Oswald Julius Marstrand.

2. Premierløjtnant og 3. kommanderende på fregatten Gefion Viggo Skibsted, født 5. september 1815 på Hammermøllen (Kronborg Geværfabrik), Tikøb sogn, Frederiksborg amt, døbt 22. maj 1818 i Holmens kirke, København, hårdt såret under affæren ved Eckernförde 5. april, død på Eckernförde sygehus 19. april, begravet på Eckernförde kirkegård 22. april. Søn af kaptajn Peter Nicolaj Skibsted og Ellen Sophie Cathrine von Bergen.
Kadet 1829, sekondløjtnant 1835, premierløjtnant 1844. I 1848 lå han med korvetten Valkyrien ved Nicobarerne i den bengalske bugt, men vel hjemme, blev han i foråret 1849 udkommanderet med fregatten Gefion. I begyndelsen af slaget den 5. april fik han sit ene lår knust og efter dagens kampe blev han indlagt på lazarettet i Eckernförde, hvor han døde to uger senere. Han blev begravet i sin uniform og med fuld militær honnør.
Cohen 1849/143: Viggo Skibsted.

3. Underskibslæge på linjeskibet Christian VIII Rasmus Schmidt, født 9. december 1821 på Mørdrupgård, Uggeløse sogn, Frederiksborg amt, dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af forpagter Søren Larsen Schmidt og Caroline Frederikke Schultz.
Faderen overtog et gæstgiveri i København og Rasmus blev sat i det von Westenske institut. Student 1840. Han studerede først teologi i nogle år, men skiftede siden til lægevidenskaben og blev cand.med. i 1848. Som kandidat på Frederiksberg Hospital 1848-49, gjorde han også tjeneste på Søkvæsthuset og blev i marts 1849 ansat som underskibslæge på linjeskibet Christian VIII. Under affæren i Eckernförde fjord blev han sendt over på fregatten Gefion for at yde lægelig assistance, men da Gefion strøg flaget, vendte han tilbage til linjeskibet, hvor han kort efter blev dræbt ved skibets eksplosion.
Cohen 1849/142: Rasmus Schmidt.

4. Søkadet på linieskibet Christian VIII Jacob Henrik Gerhard Lind Braëm, født 7. januar 1834 i Delfingade 56, København (Holmens), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af premierløjtnant i Søetaten Johan Frederik Braëm og Serene Margrethe Lindam.
Flyttede med forældrene til Rungstedgård, Hørsholm sogn. Hans navn findes også på mindetavlen på Hørsholm kirkegård. Med sine kun 15 år, var kadet Braëm sandsynligvis den yngste faldne i Treårskrigen.
Cohen 1849/142: Braëm.

Eckernförde, Alter Soldatenfriedhof

Eckernförde købstad

På den gamle soldater- eller invalidekirkegård tæt ved Christians Plejehus blev seks danske menige, der dræbtes i affæren ved Sandkrug syd for Eckernförde, begravet i april 1848. Af den oprindelige kirkegård er der ikke meget tilbage, og kun et par enkelte grave i den nuværende kurpark mellem en stor parkeringsplads og svømmehallen leder tanken hen på områdets oprindelige anvendelse.
Christians Plejehus var en institution for krigsinvalider, soldaterenker og forældreløse soldaterbørn, der oprindelig lå i København, men i 1785 blev flyttet til Eckernförde, hvor det videreførtes som invalidehospital og vajsenhus indtil 1854. Efter 1864 blev bygningerne omdannet til kaserne.
Begravelserne på kirkegården ophørte sandsynligvis med plejehusets nedlæggelse.

1. Frivillig hornblæser ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 28 Ole Christian Henriksen, født 15. april 1829 i Gentofte, Gentofte sogn, Københavns amt, konfirmeret 1843 i Gentofte, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af indsidder og kurvemager Henrik Christian Hansen og Margrethe Olesdatter.
Smedelærling på Rådvaddams fabrikker, Lyngby sogn i 1845. Hans navn findes også på mindetavlen i Gentofte kirke.
Cohen 1848/86: Ole Christian Hendriksen.

2. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 84 Søren Andersen, født 4. august 1821 i Erikstrup, Bigum sogn, Viborg amt, konfirmeret 1837 i Ørslevkloster, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af indsidder Anders Sørensen og Else Pedersdatter.
Søren voksede op i Ørslevkloster sogn øst for Skive.
Cohen 1848/88: Søren Andersen Erikstrup (Viborg amt).

3. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 133 Anders Pedersen, født 11. juli 1822 i Vang, Vang sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 i Vang, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af husmand Peder Jensen og Anne Marie Jensdatter.
Tjenestekarl i Nystrup, Vang sogn i 1845.
Cohen 1848/88: Anders Petersen Wang (Thisted amt).

4. Menig ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 49 Poul Sørensen, født 14. december 1823 i Jebjerg, Ørum sogn (Galten herred), Randers amt, konfirmeret 1838 i Ørum, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af husmand Søren Jensen Levring og Mette Poulsdatter.
Smedelærling hos Hans Kjeldsen i Jebjerg i 1845.
Cohen 1848/92: Poul Sørensen Jeberg (Randers amt).

5. Menig ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 36 Jens Madsen, født 12. maj 1822 i Ormslev, Ormslev sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1837 i Kolt, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af bolsmand Mads Sørensen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1848/92: Jens Madsen Ormslev (Aarhus amt).

6. Menig ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 116 Anders Lauritsen, født 12. maj 1821 i Laurbjerg, Laurbjerg sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 i Laurbjerg, faldet ved Eckernförde 21. april, begravet på Christians Plejehus’ kirkegård. Søn af møllersvend Laurits Andersen og Karen Jensdatter.
Underjæger ved 1. Jægerkorps i Kastellet i 1845.
Cohen 1848/92: Anders Lauritzen Lauberg (Randers amt).17. juli 2017

Rendsburg, Garnisonsfriedhof

Rendsburg købstad

På byens gamle garnisonskirkegård er der bevaret en del gravminder fra de slesvigske krige, men kun ét dansk.

Sekondløjtnant ved 1. Infanteriregiment Hans Peter Carl Ernst Wilhelm Hjort, født 20. december 1835 i Frederiksværk (Vinderød sogns kirkebog), såret ved Overselk den 3. februar 1864, taget til fange, amputeret, død på Rendsburg lazaret 26. februar, begravet på garnisonskirkegården 29. februar. Søn af birkedommer, senere herredsfoged Sigfred Christian Frederik Hjort og Elise Armgarde Budde.
Efter skolegang i Frederiksværk, Kalundborg og Vordingborg var han i godt to år ansat på faderens herredsfogedkontor i Løve nord for Slagelse. Men hans hu stod til landbruget, og han fik sin uddannelse på Lerchenborg. Senere var han forvalter på andre store godser i Vestsjælland, dog afbrudt af militærtjeneste. Han gennemgik således rekrutskolen i Altona i 1858 og tre år senere reserveofficersaspirantskolen. I februar 1862 blev han udnævnt til sekondløjtnant. Snart efter vendte han tilbage til landbruget, men blev indkaldt til krigstjeneste i december 1863.
Ved Overselk blev han ramt af en fjendtlig kugle i sit ene knæ. Han faldt i fjendens hænder og blev taget med til lazarettet i Rendsburg, hvor benet blev amputeret. Men hans liv stod ikke til at redde.
Cohen 1864/87: Hans Peter Carl Ernst Vilhelm Hjort.

14. juli 2017

Vedslet kirke

Vor herred, Skanderborg amt

I kirken lod "14 Feldtkammerater af Wedslet Sogn" opsætte en mindetavle over deres tre venner, der faldt i krigen 1864.

1. Menig ved 6. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 355 Jens Peter Andersen, født 21. februar 1841 på Vedslet mark, Vedslet sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 16. april. Søn af husmand Anders Pedersen og Sidsel Jensdatter.
Konfirmeret 1855 i Vedslet. Omkring 1860 søgte han optagelse på et seminarium, men kom ikke ind, og vendte hjem til sine forældre. Identificeret i hovedrullen for Vedslet sogn 1859.
Cohen 1864/116: Jens Peter Andersen Skanderborg.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 492 Rasmus Mikkelsen, født 8. april 1832 i Assendrup, Vedslet sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Kolding lazaret 10. maj, begravet på Kolding kirkegård 16. maj. Søn af husmand og skrædder Mikkel Nielsen og Sidsel Pedersdatter.
Konfirmeret 1846 i Vedslet. Jordbruger og murer i Assendrup i 1860. Gift med Marianne Pedersdatter, med hvem han havde fire børn.
Cohen 1864/125: Rasmus Mikkelsen Assendrup.

3. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 174 Anders Christian Espensen, født 3. juli 1834 på Hadrup mark, Hundslund sogn, Aarhus amt, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Espen Christiansen og Anne Margrethe Christensdatter.
Tjenestekarl i Oldrup, Hundslund sogn i 1860. Giftede sig samme år med Mette Johanne Jensen og flyttede til Vedslet, hvor han var indsidder.
Cohen 1864/161: Anders Christian Espensen Hadrupmark.

Nørup kirke

Tørrild herred, Vejle amt

I kirken er opsat en marmortavle over sognets faldne i Treårskrigen og 1864. Mads og Peder Johansen var brødre.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 153 Mads Johansen, født 20. december 1821 i Mørup, Nørup sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Johan Madsen og Karen Iversdatter.
Konfirmeret 1836 i Nørup. Hans navn findes også på fællesgraven på Bramdrup kirkegård.
Cohen 1849/109: Mads Johansen Mørup (Vejle amt).

2. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 133 Søren Rasmussen, født 6. august 1824 i Sødover, Nørup sogn, faldet ved Bramdrup skov 21. april 1849, begravet på Nørup kirkegård 26. april. Søn af gårdmand Rasmus Hansen og Maren Hansdatter. 
Konfirmeret 1838 i Nørup. Tjenestekarl hos storebroderen, der havde overtaget fødegården, i 1850.
Cohen 1849/109: Søren Rasmussen Sodauer (Vejle amt). 

3. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 106 Peder Johansen, født 28. januar 1825 i Mørup, Nørup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Johan Madsen og Karen Iversdatter.
Konfirmeret 1839 i Nørup. Hans navn findes også på kæmpegraven ved Trinitatis kirke i Fredericia.
Cohen 1849/109: Peter Johansen Mørup (Vejle amt).

4. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 192 Jørgen Jensen, født 17. marts 1821 i Erritsø, Erritsø sogn, Vejle amt, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder Jens Jørgensen og Anne Johansdatter.
Kun ét år gammel blev Jørgen og hans mor sendt til fattighuset i Smidstrup sogn. Faderen hængte sig selv i 1826 og tre år senere giftede moderen sig på ny og flyttede til Gårslev sogn. Konfirmeret 1835 i Gårdslev. Væver på Lihme mark i 1860. Gift med Maren Steffensdatter, med hvem han havde to døtre.
Cohen 1850/65: Jørgen Jensen Erritzøe (Vejle amt).

5. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 163 Jens Christian Hermansen, født 27. januar 1825 på Engelsholm mark, Nørup sogn, faldet ved Friedrichstadt 7. september 1850. Søn af husmand og tømmermand Herman Iversen og Maren Kirstine Christensdatter.
Konfirmeret 1839 i Nørup. Indsidder og tømmermand i Nørup i 1850. Gift med Kirsten Laustsdatter, med hvem han havde en datter.
Cohen 1850/76: Jens Christian Hermansen Engholmsmark (Vejle amt).

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 41 Mathias Philip Mathiasen, født 23. februar 1834 i Stokkeby, Rise sogn (Ærø), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 21. april, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. april. Søn af husmand Knud Mathiasen og Karen Andreasdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Lille Lihme i 1847. Konfirmeret 1848 i Nørup. Bosat hos forældrene i 1860.
Cohen 1864/167: Mathias Philip Mathiasen Stokkeby.

Faaborg kirke

Faaborg købstad, Svendborg amt

På østvæggen i kirkens nordlige sideskib er to store marmortavler med navnene på faldne i hhv. Treårskrigen og 1864-krigen.


1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 236 Knud Christian Møller, født 4. november 1822 i Faaborg, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af skomagermester Herluf Møller og Anne Marie Waidtløw.
Cohen 1850/69: Knud Christensen Møller (Svendborg amt).

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 72 Mads Christian Gerich, født 25. november 1823 i Faaborg, såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret, død på Aabenraa lazaret 25. august, begravet på Aabenraa kirkegård 27. august. Søn af sadelmagermester Johan Christian Gottlieb Gerich og Anne Marie Jørgensen.
Murersvend i Faaborg. Gift 1849 med Anne Kirstine Hansen, med hvem han havde en søn.
Cohen 1850/70: Mads Christian Girick Faaborg (Svendborg amt).

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 102 Hans Henrik Jørgensen, født 27. august 1826 i Faaborg, død af tyfus på Schleswig lazaret 27. august 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 28. august. Søn af skomagermester Rasmus Jørgensen og Blance Flore Catharine Hansen.
Skomagersvend i Faaborg 1850.
Cohen 1850/79: Hans Knud Jørgensen Faaborg (Svendborg amt).

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 158 Søren Christian Hansen, født 28. marts 1825 i Faaborg, savnet ved Isted 25. juli 1850. Søn af daglejer Hans Sørensen og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl i Findinge, Espe sogn 1850.
Cohen 1850/53: Søren Christian Hansen Faaborg (Svendborg amt).

5. Midlertidig korporal ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 37 Niels Christian Knippel, født 26. september 1835 i Faaborg, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 17. marts. Søn af malermester Wilhelm August Knippel og Dorothea Christiansen.
Guldsmedesvend i Faaborg 1860.
Cohen 1864/112: Niels Christian Knippel Faaborg.

6. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 487 Jacob Nielsen Gjøg (Gaaei), født 25. august 1841 i Faaborg, konfirmeret 1856, såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 20. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 28. marts. Søn af skræddersvend, senere slagtermester Jørgen Frederik Gjøg og Anne Johanne Marie Otterstrøm.
Slagtersvend i Faaborg 1860. På gravstenen kaldes han Gaaei. Hans fader og søskende anvendte senere dette navn. Tæt ved assistenskirkegården i Faaborg findes Gaaeis Have.
Cohen 1864/115: Jacob Nielsen Gjøg Faaborg.

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 41 Mads Sørensen, født 20. maj 1830 i Vester Åby, Vester Åby sogn, Svendborg amt, såret på Als 29. juni 1864, død på Flensburg lazaret 18. juli, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 24. juli. Søn af indsidder Søren Jensen og Kirsten Jensdatter.
Konfirmeret 1844 i Vester Åby. Daglejer i Kapellanstræde, Faaborg i 1860. Gift med Johanne Margrethe Mikkelsen, med hvem han havde to børn.
Cohen 1864/110: Mads Sørensen Vesteraaby.

8. Underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 447 Hans Julius Sophus Hansen, født 1. juli 1838 i Odense (Skt. Hans), død på Augustenborg lazaret 10. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. maj. Søn af sadelmagersvend Christian Frederik Hansen og Inger Marie Gravesen.
Flyttede med forældrene til Rødby på Lolland, hvor faderen var sadelmagermester. Konfirmeret 1852 i Rødby. Sadelmagersvend i Grønnegade 138, Faaborg i 1860.
Cohen 1864/111: Hans Julius Sophus Hansen Odense.

9. Stabsskriver ved 2. Division Wilhelm Valdemar Hjorth, født 14. april 1837 i Fredericia (Michaëlis), død på Assens lazaret 20. december 1864, begravet på Assens kirkegård 24. december. Søn af sergent, senere toldbetjent Thye Jensen Hjorth og Erigine Petrea Elisabeth Lindegaard.
Gartnersvend hos slotsgartneren ved Frederiksberg Slot i Hillerød i 1860.
Ses ikke hos Cohen.

10. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 210 Peder Johansen (Øxnebjerg), født 4. maj 1831 på Horne mark, Horne sogn, Svendborg amt, faldet ved Stenderup skov 18. februar 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 22. februar. Søn af indsidder Johan Nielsen og Anne Pedersdatter.
Konfirmeret 1845 i Horne. Tjenestekarl hos købmand J.J. Jacobsen, Østergade 101, Faaborg i 1860. Øksnebjerg er navnet på en gård på Lillemark 2 km nordøst for Horne.
Cohen 1864/144: Peter Johansen Øxnebjerg Hornemark.

13. juli 2017

Faaborg, Assistens kirkegård

Faaborg købstad, Svendborg amt

På kirkegården - tæt ved den store fællesgrav - er rejst en 163 cm høj gravstele over en sønderjysk frivillig soldat, der døde på byens lazaret i 1864. Indsamlingen til mindestenen blev startet af hans kompagnichef, og afsløringen fandt sted den 28. juli 1867 med deltagelse af bl.a. afdødes moder og hundrede skytter . Stelen og inskriptionen er udført af billedhuggeren Niels Bondrop og forsynet med et portrætrelief af afdøde, udført af H.W. Bissen, skaberen af Den tapre Landsoldat i Fredericia.

Frivillig menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 28 Hans Tjellesen Schmidt (døbt Thjellufsen Schmidt), født 10. august 1829 i Tiset, Gram sogn, Haderslev amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, amputeret, død på Faaborg lazaret 5. april, begravet på Assistens kirkegård 11. april. Søn af gårdmand Mads Pedersen Schmidt og Maren Hansdatter Rosen.
Efter studentereksamen fra Kolding, læste han teologi i København, men opgav studiet i hovedstaden og aflagde siden teologisk kandidateksamen hos biskoppen i Schleswig. Huslærer i Øster Lindet præstegård, senere højskolelærer.
Cohen 1864/118: Hans Fjellesen Smidt Haderslev.

Haderslev, Klosterkirkegården

Haderslev købstad, Haderslev amt

På fællesgraven og tæt op ad obelisken, der i 1853 blev rejst som mindesten over 28 danske soldater, er anbragt en gravsten med marmorplade over den ene af soldaterne, der døde af sygdom på byens lazaret.

Menig ved 6. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 174 Søren Haae Strange, født 28. september 1827 på Urup hovedgård, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død på Haderslev sygehus 12. februar 1851, begravet på klosterkirkegården 14. februar. Søn af proprietær Tiburtz Tiburtius Strange og Christiane Byschou.
Søren voksede op på Urup hovedgård mellem Skanderborg og Horsens. Faderen døde allerede i 1832, men moderen beholdt gården indtil 1844. Året efter var Søren landbrugselev på Borchsminde syd for Horsens og fem år senere avlsforvalter på Dybvad hovedgård sydvest for Sæby.
Ses ikke hos Cohen.


Bevtoft kirke

Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt

I kirken blev der den 10. februar 1851 opsat en mindetavle af sandsten på den nordlige buevæg til tårnhvælvingen over en af sognets unge mænd, der satte livet til i Treårskrigen.

Korporal ved 12. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 458 Niels Mortensen Schmidt, født 24. maj 1827 i Bevtoft, Bevtoft sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død i København 3. august, begravet på Garnisons kirkegård 7. august. Søn af smed Morten Mortensen og Anne Cathrine Lund.
Konfirmeret 1842 i Bevtoft.
Cohen 1850/63: Niels Mortensen Schmidt Beftofte.