18. juli 2019

Stade, Alter Garnisonsfriedhof

Stade, Tyskland

På den gamle garnisonskirkegård i hansestaden Stade tæt ved Elbens sydlige bred, ca. 35 km vest for Hamburg, bekostede danske officerer en mindesten over fire danske soldater, der var faldet i hannoveransk krigsfangenskab efter kampene ved Oversø den 23. april 1848. Mindestenen blev afsløret i efteråret 1852 og begivenheden nåede det københavnske dagblad Fædrelandet den 11. december samme år.

Mindestenen har hidtil ført en meget upåagtet tilværelse, og den omtales hverken i litteraturen om danske krigergrave eller i Krigergravstilsynets arkiv i Rigsarkivet. Derfor har den næppe nogensinde været vedligeholdt af den danske stat.

Jeg er stor tak skyldig til Stefan Katic, der gjorde mig opmærksom på stenens eksistens, og som tilvejebragte det historiske foto efter korrespondance med stadsarkivet og kirkegårdsforvaltningen i Stade.

Mindestenen findes stadig på garnisonskirkegården. Navnene på de fire soldater er fordelt med to på hver side.

1. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 141 Jørgen Andersen, født 15. marts 1823 i Roslev, Roslev sogn, Viborg amt, taget til fange ved Oversø 23. april 1848, død i Stade 23. august, begravet i Stade. Søn af bolsmand Anders Christensen Skovhus og Karen Marie Jørgensdatter.
Tjenestekarl i fødegården i 1845.
Cohen angiver kun regimentets navn. Den officielle tabsliste fra 5. Infanteriregiment opregner under 4. kompagni, nr. 141 Jørgen Andersen Roslev, der angiveligt faldt ved Schleswig den 23. april, og lægdsrullen fra Roslev sogn refererer samme tabsliste. Ingen af kilderne indeholder noget belæg for tilnavnet Brech, Breeh el.lign.
Hovedrullen for Viborg amt 1845, 10. lægd, nr. 13.
Cohen 1848/87: Jørgen Andersen Brech.

2. Underjæger 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 121 Lars Jensen, født 22. september 1821 i Hjærup, Kerte sogn, Odense amt, konfirmeret 1836 i Kerte, såret ved Oversø 23. april 1848, taget til fange, død af nervefeber i Stade 9. august, begravet i Stade. Søn af husmand Jens Larsen og Johanne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Melby, Kærum sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 89. lægd, nr. 352.
Cohen 1848/94: Lars Jensen Hjerup (Odense amt).

3. Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 19 Morten Jørgensen, født 8. juni 1825 i Aldal, Rold sogn, Aalborg amt, såret ved Oversø 23. april 1848, taget til fange, død i Stade 5. september, begravet i Stade. Søn af husmand Jørgen Jacobsen Damborg og Anne Margrethe Mortensdatter.
Træskomager hjemme hos forældrene i Aldal i 1845.
Hovedrullen for Aalborg amt 1846, 59. lægd, nr. 17.
Cohen 1848/98: Morten Jørgensen Aldahl (Ringkøbing amt).

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 85 Jørgen Jensen, født 23. september 1824 i Østerled, Dronninglund sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1841 i Dronninglund, taget til fange ved Oversø 24. april 1848, død af underlivsbetændelse i Stade 6. august, begr. i Stade. Søn af gårdmand Jens Madsen og Maren Larsdatter.
Tjenestekarl i Solholt, Dronninglund sogn i 1845.
Hovedrullen for Hjørring amt 1844, 59. lægd, nr. 402.
Cohen 1848/98: Jørgen Jensen Østerled (Hjørring amt).

Sahl kirkegård

Ginding herred, Ringkøbing amt

På kirkegården er rejst en mandshøj granitstele over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Wilhelm Elias Georg Buchhave, født 25. december 1837 i Vinding præstegård, Vinding sogn, Ringkøbing amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli 1864, begravet på Sahl kirkegård. Søn af sognepræst Henrik Rudolph Buchhave og Petrea Charlotte Amalie Schmidth.
Faderen blev forflyttet til Sahl-Ejsing pastorat, da Wilhelm var 6 år gammel. Efter studentereksamen i Aarhus påbegyndte han det teologiske studium, men opgav det og gennemgik i stedet reserveofficeraspirantskolen 1861-62 og blev antaget som sekondløjtnant ved 3. Infanteribataljon. Sideløbende uddannede han sig til forstmand, men måtte drage i krig i 1864. Han blev hårdt såret ved Kær og derpå taget til fange af fjenden. Hans forlovede, Marie Faurschou fra Aarhus, sørgede for at liget blev ført den lange vej til Sahl.
Cohen 1864/97: Villiam Elias Georg Buchhave.

15. november 2018

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På hundredårsdagen for kampene ved Kolding i 1849 bekostede de lokale forsvarsbrødre en stor grav
sten over syv faldne menige og underjægere, som man formodede blev begravet på Taulov kirkegård. Omstændighederne omkring de mange faldne den 23. april 1849 er uklare. Valpladsen var stor, og de faldne soldater blev i al hast begravet på en række af egnens kirkegårde.

Cohen opgiver at 16 danske soldater blev begravet på Taulov kirkegård den 24. april 1849. Heraf var halvdelen gardehusarer, alle let genkendelige på deres uniformer. De andre otte soldater angiver han som Illerhuse (se nedenfor nr. 7), Sønderaaby, Næsborg og Hvaddum ved 6. Reservebataljon, Skydebjerg (nr. 3) ved 5. Bataljon, Hansen ved 6. Bataljon, og endelig Fladholt og Alsted (nr. 5) ved 5. Reservebataljon. Men Cohen baserer alene dette på de militære rapporters angivelser af, hvor de forskellige bataljoner befandt sig under kampene. Taulov kirkebog nævner ikke begravelserne og dermed heller ikke navnene på soldaterne.

Hvilke kilder Forsvarsbrødrene i Kolding benyttede, da de planlagde mindestenen med kun syv soldaters navne hundrede år senere, er mig ikke bekendt. Søren Nielsen Østerskov blev måske snarere begravet på Ødis kirkegård og Milter Andersen Alsted overlevede slaget i mere end halvtreds år.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 96 Søren Nielsen, født 1. juli 1823 i Østerskov, Tryggelev sogn, Svendborg amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Ødis kirkegård 25. april. Søn af husmand Niels Christensen og Karen Mortensdatter.
Tjenestekarl i Østerskov 1845. Ved sin indkaldelse var han træskomand i Nyborg.
Hovedrullen for Svendborg amt 1847, 83. lægd, nr. 39.
Cohen 1849/123: Søren Nielsen Østerskov.

2. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 113 Hans Larsen, født 25. april 1822 i Ladby, Kølstrup sogn, Odense amt, konfirmeret 1836 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af tjenestekarl Lars Jochumsen og Mette Sørensdatter.
Hans’ forældre var ikke gift. Moderen tjente på den store Kølstrupgård, så faderens forældre tog lille Hans i pleje. I 1831 overtog Hans’ fader den fædrene gård i Ladby, men døde blot et år senere. Hans var tjenestekarl i Ladby, da han drog i krig.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 4. lægd, nr. 172.
Cohen 1849/123: Hans Larsen Saabye [sic!]

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 184 Hans Pedersen, født 25. maj 1826 i Skydebjerg, Skydebjerg sogn, Odense amt, konfirmeret 1841 sst., såret i kampene ved Kolding 23. april 1849, døde under transporten til lazarettet samme dag, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Thuesen og Christiane Dorthea Andersdatter.
Smedesvend i Kådekilde, Vissenbjerg sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 31. lægd, nr. 228. Ifølge lægdsrullen og de officielle tabslister var Hans’ efternavn Pedersen og ikke Rasmussen, som Cohen fejlagtigt angav.
Cohen 1849/108: Hans Rasmussen Skydebjerg [sic!]

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 214 Hans Jørgen Carlsen, født 18. april 1826 i Ørsted, Ørsted sogn, Odense amt, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand og skrædder Carl Frederik Hansen og Karen Jørgensdatter.
Skræddersvend hos faderen i Ellekær, Ørsted sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1846, 73. lægd, nr. 38.
Cohen 1849/107: Jørgen Carlsen Ørsted.

5. Menig ved 5. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 256 Milter Andersen, født 17. april 1819 i Alsted, Alsted sogn, Thisted amt, konfirmeret 1834 sst., død 23. oktober 1906 på Mors. Søn af husmand Anders Pedersen Kappelgaard og Maren Miltersdatter.
I kampene ved Kolding blev Milter alvorligt såret og lå længe på lazaretterne i Fredericia og Bogense og siden på Garnisonshospitalet i København. I kampens hede antog bataljonen, at Milter var faldet, men det var ikke tilfældet. Resten af livet havde Milter et stort ar i ansigtet og under huden en kugle, som lægerne ikke turde fjerne. Han var invalideret og modtog pension fra staten. I 1876 søgte han og modtog erindringsmedaljen. – Gift 1852 med Karen Poulsdatter (1825-1914).
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 69. lægd, nr. 69.
Cohen 1849/128: Milter Andersen Alsted.

6. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 112 Jens Jespersen, født 15. oktober 1821 i Heltborg, Heltborg sogn, Thisted amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af gårdmand Jesper Jensen Nørgaard og Johanne Marie Berthelsdatter.
Indsidder og daglejer i Visby. Gift 1847 med Johanne Jensdatter, med hvem han fik sønnen Jesper i 1848.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 54. lægd, nr. 23.
Cohen 1849/129: Jens Jespersen Heltborg.

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 143 Peder Jensen, født 27. februar 1821 i Illerhuse, Grønbæk sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Jepsen og Maren Andersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Hovedrullen for Viborg amt 1845, 67. lægd, nr. 37.
Cohen 1849/129: Peter Jensen Illerhuse

4. september 2018

Isenvad kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

På skibets vestvæg er opsat en marmortavle med navnene på fem sognebeboere, hvoraf den første faldt ved Fredericia i 1849 og de øvrige fire faldt ved Dybbøl femten år senere.
Isenvad blev udskilt fra Ikast sogn i 1893.

1. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 66 Søren Skjærlund Christensen, født 10. januar 1825 i Grødde, Ikast sogn, konfirmeret 1839 i Ikast kirke, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Christen Sørensen Bjødstrup og Anne Margrethe Jensdatter.
Søren flyttede til Holstebro i 1843 og kom i farverlære hos købmand Christen Skjærlund Agerschou, der selv stammede fra Ikast sogn.
Hovedrullen for Ringkøbing amt 1846, 123. lægd, nr. 50.
Cohen 1849/113: Søren Skjærlund Christensen Grødde.

2. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 255 Lars Troelsen, født 11. juni 1838 i Faurholt, Ikast sogn, konfirmeret 1853 i Ikast kirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Borup lazaret 12. maj, begravet på Varnæs kirkegård 14. maj. Søn af gårdmand Troels Jensen og Maren Mikkelsdatter.
Opholdt sig hjemme hos sine forældre i 1860. Lokalhistorikeren Bernhard Larsen beretter i sit værk om Ikast sogns historie (1967), at Lars Troelsen søgte at formå sin velhavende far til at betale for en stillingsmand, så Lars kunne blive fri for krigstjenesten. Lars var overbevist om, at han ville falde i krigen. Men forgæves - faderen ville ikke betale. Lars faldt i krigen og hans 70-årige far tog sit eget liv den 30. maj 1865.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 87.
Cohen 1864/124: Lars Troelsen Fauerholdt.

3. Konstabel ved Artilleriet, 4. fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 20 Jens Christian Larsen, født 13. august 1839 på Kølkær hede tæt ved Nørlund, Ikast sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af fæstehusmand Lars Lauritsen Havn og Inger Marie Christensdatter.
Overtog sit barndomshjem på Kølkær hede og giftede sig i 1861 med Karen Jensen. Fire år efter krigen giftede enken sig påny med Lars Larsen, der overtog husmandsstedet.
Hovedrullen for 5. udskrivningsdistrikt 1863, 44. lægd, nr. 94.
Ifølge artilleriets officielle tabsliste var Jens Christians tilnavn Nørlund.
Cohen 1864/82: Jens Christian Larsen Ringkjøbing.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 860 Christen Pedersen, født 28. april 1831 i Uhre, Ikast sogn, konfirmeret 1846 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Peder Jensen og Mette Marie Lauritsdatter.
Gift 1857 med Ane Bolette Pedersen og overtog samtidig svigerforældrenes gård i Tykskov, Ejstrup sogn.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 3. lægd, nr. 101.
Cohen 1864/127: Christen Petersen Uhre.

5. Korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 9. marts 1834 i Overisen, Ikast sogn, konfirmeret 1848 i Ikast kirke, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af gårdmand Jens Madsen og Marianne Sørensdatter.
Tjenestekarl på Nørholm, Herning sogn i 1860. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersen og købte ved samme tid et husmandssted på Fjederholt mark, Rind sogn.
Ifølge regimentets officielle tabsliste var Niels Christians tilnavn Overisen.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.

20. juni 2018

Mesinge kirke

Bjerge herred, Odense amt

I kirkens tårnrum, ved siden af orglet, hænger en mindetavle over fem sognebeboere, der faldt ved Isted og Mysunde i 1850.

1. Våbenmester ved 5. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 3 Jørgen Martinsen Kragh, født 16. april 1821 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1835 i Mesinge kirke, faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af sadelmager Andreas Martin Kragh og Dorthe Marie Nielsdatter.
Tjenestekarl i Dalby og Kølstrup sogne. Indkaldt til militærtjeneste ved 5. Bataljon 1843, underkorporal samme år, våbenmester 1845. Ved folketællingen i 1845 boede han i Sølvgadens kaserne i København. En våbenmester tilhørte sergentklassen og havde opsynet med kompagniets våben.
Kragh modtog Dannebrogsmændenes hæderstegn (Sølvkorset) den 13. september 1848.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 4. lægd, nr. 203.
Cohen 1850/53: Jørgen Martin Kragh (Odense amt).

2. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 21 Anders Poulsen, født 14. september 1825 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1840 i Mesinge kirke, savnet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand og bødker Poul Andersen og Anne Larsdatter.
Boede hjemme hos moderen i 1850 og ernærede sig som væver.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 82.
Cohen 1850/86: Anders Poulsen Mesinge (Odense amt).

3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 121 Hans Larsen, født 17. december 1820 i Mesinge, Mesinge sogn, konfirmeret 1835 i Mesinge kirke, savnet efter slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Lars Christensen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Midskov, Mesinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/94: Hans Larsen Mesinge (Odense amt).

4. Jæger ved 3. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 32 Frederik Madsen, født 9. april 1818 i Salby, Mesinge sogn, konfirmeret 1832 i Mesinge kirke, faldet i slaget ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Mads Larsen og Ellen Kirstine Frederiksdatter.
Tjenestekarl i Salby, Mesinge sogn i 1845.
Hovedrullen for Odense amt 1848, 56. lægd, nr. 109.
Cohen 1850/82: Frederik Madsen Salby.

5. Jæger ved 3. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 36 Ole Larsen, født 3. februar 1826 i Midskov, Mesinge sogn, konfirmeret 1840 i Mesinge kirke, såret i slaget ved Mysunde 12. september 1850, taget til fange, død på Rendsburg lazaret 24. september, begravet på Rendsburg kirkegård 26. september. Søn af gårdmand Lars Olesen og Anne Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Midskov i 1850.
Hovedrullen for Odense amt 1852, 56. lægd, nr. 48.
Cohen 1850/70: Ole Larsen Midskov (Odense amt).

Viby kirke

Bjerge herred, Odense amt

I kirkens skib hænger en stor mindetavle over tre sognebeboere, der faldt i 1864.

1. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Rasmus Larsen Møller, født 22. november 1840 i Viby mølle, Viby sogn, konfirmeret 1855 i Viby kirke, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død af tyfus på Augustenborg lazaret 12. august, begravet på Augustenborg kirkegård 15. august. Søn af møller Lars Madsen og Mette Poulsdatter.
Eksamineret gartner. Han forberedte sig til præliminæreksamen, da han efter eget ønske blev optaget på Landkadetakademiets aspirantskole i januar 1864. Sat ved 5. Infanteriregiment 2. april, sekondløjtnant af reserven 27. juni. Møller blev alvorligt såret, da hans regiment søgte frem mod Lykkegård vest for Rønhavevej for at forhindre den preussiske general Goebens fremrykning mod Sønderborg.
Løjtnant Møllers gravsten er bevaret på Augustenborg kirkegård.
Københavns rulle 1860, nr. K 185.
Cohen 1864/108: Rasmus Larsen Møller.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 231 Hans Steffen Nielsen, født 27. maj 1830 i Viby, Viby sogn, konfirmeret 1844 i Viby kirke, faldet ved Dybbøl 12. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af bolsmand Niels
Jensen og Anne Steffensdatter.
Husmand og daglejer i Viby, Viby sogn i 1860. Gift 1855 med Karen Jørgensdatter.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 55. lægd, nr. 25.
Cohen 1864/143: Hans Steffen Nielsen Viby.

3. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 480 Rasmus Hansen, født 9. november 1840 i Måle, Viby sogn, konfirmeret 1855 i Mesinge kirke, død af sygdom på Augustenborg lazaret 8. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. juni. Søn af bolsmand Hans Mathiasen og Mette Jørgensdatter.
Plejebarn og senere tjenestekarl hos gårdmand Søren Jørgensen, Tårup, Mesinge sogn.
Hovedrullen for Odense amt 1858, 56. lægd, nr. 120.
Cohen 1864/117: Rasmus Hansen Viby.

1. maj 2018

Aabenraa kirkegård

Aabenraa købstad, Aabenraa amt


På byens assistenskirkegård ved Forstallé hviler flere danske og tyske faldne fra de to slesvigske krige. Markante er en obelisk over 32 danske faldne i Treårskrigen og en stele over 42 slesvig-holstenske oprørere og tyske soldater, der faldt i begge krige. Ingen af disse mindesmærker indeholder navne.

Inden for indhegningen af det danske mindesmærke står to gravsten over to danske soldater:

1. Menig ved 11. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, menig overkomplet nr. 29 Niels Peter Bruun, født 2. august 1828 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1842 i Aarhus Domkirke, død af tyfus på Aabenraa lazaret 17. januar 1851, begravet på Aabenraa kirkegård 19. januar. Søn af bagermester Jesper Bruun og Kirstine Marie Nielsdatter.
Handelsbetjent hos købmand Niels Møller i Aarhus i 1850.
Cohen 1850/62: Niels Peter Bruun (Aarhus amt).

2. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 503 Nis Peter Gregersen, født 3. januar 1842 i Varde, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 25. april, begravet på Aabenraa kirkegård 28. april. Søn af avlsmand Nicolaj Peter Gregersen og Christine Marie Jepsen.
Familien Gregersen flyttede til Aabenraa i 1850'erne, hvor faderen var arbejdsmand. Nis Peter var lærling hos rebslagermester Claus Caspar Garben i Aabenraa i 1860.
Cohen 1864/93: Niels Peter Gregersen Valde [sic!]

I et særskilt gravsted bag det danske monument hviler en dansk kaptajn, der faldt ved Bov i 1848. Gravstedet var tidligere omgivet af et smedejernsgitter, men i dag er kun lågen tilbage.

3. Kaptajn ved 3. Jægerkorps Johan Frederik Hegermann-Lindencrone, født 5. juni 1802 i København (Garnisons), såret i slaget ved Bov 9. april 1848, død i Aabenraa samme dag, begravet på Aabenraa kirkegård 19. april. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Mette Louise Christiane Lindencrone. Ugift.
Landkadet 1813, sekondløjtnant à la suite ved Jyske Jægerkorps 1818, premierløjtnant 1828, karakteriseret kaptajn 1833, stabskaptajn 1839, kaptajn af 1. kl. 1842. Kaptajnen boede hos sine forældre i Nyborg i 1845. - Kammerjunker 1818. - Ridder af Dannebrog 1848.
Familien blev adlet med navnet Hegermann-Lindencrone i 1818. Ved kaptajnens begravelse blev ridderkorset lagt på kisten efter kongens udtrykkelige ønske. Det er angiveligt den eneste gang, en dansk ridderorden er blevet tildelt posthumt, og det er heller ikke i overensstemmelse med statutterne fra 1808. Tildelingen af ridderkorset skal sandsynligvis ses som et udtryk for, at Hegermann-Lindencrone var den første danske officer, der faldt i Treårskrigen, og det faktum, at han tilhørte adelen, har sikkert også haft betydning. Den afdødes familie fik lov til at beholde ridderkorset som minde.
Cohen 1848/93: Johan Frederik von Hegermann-Lindenkrone.30. april 2018

Varnæs kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

I kirkegårdens sydlige ende er anbragt et smedejernsmonument over en dansk soldat, der faldt i krigen 1864.

På kirkegården er der to mindestene over faldne danske og preussiske soldater, der døde på byens lazaret i 1864. Tæt ved Lindes gravsted drejer det sig om en mindesten over 13 danske soldater, og i kirkegårdens østlige ende er der en mindesten over 10 danske og tre preussiske soldater, der specifikt "faldt i kampen om Dybbøl". Varnæs kirkebog registrerer 22 danske faldne soldater og syv fjendtlige soldater fra forskellige dele af Tyskland. Selv om liget af en brandenburgsk soldat blev ført hjem, stemmer antallet ikke med mindestenenes samlede antal faldne.

Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 498 Rasmus Linde, født 29. januar 1830 i Skanderborg, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Varnæs lazaret 4. maj, begravet på Varnæs kirkegård 7. maj. Søn af skomagermester Hans Frederik Ludvig Linde og Anne Margrethe Rasmusdatter.
Skomagermester i Skanderborg, gift med Mette Cathrine Nielsdatter. Han var muligvis medlem af byens politikorps. Hans navn findes også på mindetavle i Skanderborg slotskirke.
Cohen 1864/123: Rasmus Linde Skanderborg.

Rise kirkegård

Rise herred, Aabenraa amt

På kirkegården er en stor sandstensplade lagt på en dansk husars grav fra 1848. Husaren faldt i en forpostfægtning i Hoptrup mod de Tannske friskarer. Hoptrup ligger 17 km nord for Aabenraa på landevejen til Haderslev. Det er ikke oplyst, hvor husaren døde, men han blev begravet i Rise et par km vest for Aabenraa.

Garder ved Gardehusardivisionen, 2. kompagni, nr. 27 Niels Jensen, født 6. marts 1825 i Kallø, Tårs sogn, Maribo amt, konfirmeret 1839 i Tårs kirke, såret ved Hoptrup 7. juni 1848, død samme dag, begravet på Rise kirkegård 8. juni. Søn af indsidder og daglejer Jens Rasmussen og Marie Frandsdatter.
Flyttede til Vigsnæs sogn i 1842.
Hovedrullen for Maribo amt 1846, 63. lægd, nr. 105.
Cohen 1848/99: Niels Jensen Calløe (Maribo amt).

Rinkenæs gamle kirkegård

Lundtoft herred, Aabenraa amt

 På kirkegården ved den gamle kirke og tæt ved landevejen er underjæger Sejer Steffensen mindet. Mindestenen ved landevejen står tæt ved indkørslen til Mindegård (Sejrsvej 112).

Sejer var den første danske soldat, der faldt i Treårskrigen, og hans fornavn gav anledning til dette vers, der er gengivet på mindestenen i Rinkenæs og på mindetavlen i Ølsted kirke:
Første Skud fra Krigerskare / voldte Byen Skræk og Fare / men med Tak og Pris og Hæder broderlig vi mindes Eder / som for os i første Møde / Seier vandt hvor Seier døde.
Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 83 Sejer Steffensen, født 29. juli 1824 i Bottrup, Ølsted sogn, Vejle amt, faldet i en rekogniscering ved Rinkenæs 6. april 1848, begravet på Rinkenæs gamle kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Steffen Sejersen og Anne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Ølsted i 1845.
Cohen 1848/92: Sejer Steffensen Botterup (Vejle amt).

På Rinkenæs' gamle kirkegård finder man også et fællesmonument over 66 danske og preussiske soldater, der faldt i 1864-krigen. Monumentet bringer ingen navne.