8. oktober 2010

Valby kirke

Københavns kommune

Bag Valby kirke (Jesuskirken) er der en mindetavle for tre faldne i Treårskrigen. Kirken stod først færdig i 1891, så mindetavlen hang oprindeligt i Hvidovre kirke. Senere har den også været anbragt ved Valbys gamle tingsted.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 194 Christen Larsen, født 17. november 1825 i Valby, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Lars Olsen og Else Bendtsdatter.
Cohen 1848/83: Christian Larsen Waldbye (Københavns amt).

2. Korporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 8 Jacob Olesen, født 29. marts 1828 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af indsidder Ole Hansen og Anne Jacobsdatter.
Cohen 1849/129: Jacob Olsen.

3. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård. Søn af husmand, skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye.

Mindestenen har tre korte vers:
I MØDTE PAA KAMPENS DAG, OG I HOLDT ORD /
MEN ALDRIG HIEMET MERE I SAAE, EI GAMLE FA'ER OG MO'ER / /
DEN SEIER I VANDT, DA I FOR KONGE OG FÆDRELANDET STRED /
SKAL BÆRE DANERFOLKET FRUGT I TID OG EVIGHED / /
STAAE HER SKAL EDERS NAVNE, ÆRES HER SKAL EDERS MINDE /
SAA LÆNGE STENEN KAN HOLDE, SAA LÆNGE KILDEN KAN BINDE.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar