1. november 2014

Flensburg, Alter Friedhof

Flensburg købstad, Flensburg amt (Kreis Schleswig-Flensburg)1. Generalmajor af Staben Frederik Adolph Schleppegrell, født 28. juni 1792 på gården Brunla, Brunlanes prestegjeld, Vestfolk fylke, Norge, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg stadshospital 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberst, senere generalmajor Otto Heinrich Schleppegrell og Cathrine Abigael Zimmer. – Gift 1828 med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rystensteen (1808-96), med hvem han havde tre sønner.
Kadet 1804, fænrik ved Telemarkske Infanteriregiment 19.6.1807 (anc. 1.7.1806), sekondløjtnant 2.10.1807 (anc. 13.3.1807), premierløjtnant 2.5.1808. Efter svenskernes overtagelse af Norge forlod Schleppegrell den norske hær i 1815 og var i nogle måneder i preussisk tjeneste.
Premierløjtnant à la suite ved 3. jyske Infanteriregiment 5.9.1815, kaptajns anciennitet 1.2.1816, indtrådt i nummer 29.4.1817, kaptajns karakter 23.8.1819, stabskaptajn 9.2.1820, kompagnichef 12.5.1828, major 2.4.1839 (anc. 13.2.1833), oberstløjtnant og kommandør ved 6. Bataljon 1.7.1842, kommandør ved 2. Jægerkorps 1.1.1847, obersts karakter 2.3.1848, generalmajor og kommandør ved 2. Infanteridivision 24.5.1848.
R. 1840. K. 1848. D.M. 1849.
En statue af generalmajor Schleppegrell blev afsløret i Aalborg i 1880.
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

2. Oberst og kommandør ved 13. Linjeinfanteribataljon Johan Christian Mathias Trepka, født 27. december 1809 i København (Garnisons), faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Christian Frederik Trepka og Mathiane Bugge. – Gift 1841 med Ida Louise Mathilde Falbe (1822-49), med hvem han havde tre børn. – En søn omkom i krigen 1864.
Kadet, sekondløjtnant à la suite ved Sjællandske jægerkorps 1.1.1825 (anc. 21.12.1823), indtrådt i nummer 20.12.1830, premierløjtnants karakter 13.11.1833, adjoint ved Gneralstaben 1.12.1834, premierløjtnant 17.5.1835, divisionskvartermester à la suite ved nævnte stab 1.12.1839, kaptajn ved Generalstaben 31.12.1839, kaptajn I 1.7.1842, major ved 13. Bataljon 31.8.1846, kommandør ved 13. Bataljon 24.4.1848, oberstløjtnant 17.7.1848, obersts karakter 25.5.1850.
Kammerjunker 1840. R. 1848.
Sønnen, sekondløjtnant Christian Trepka, faldt på Als i 1864.
Cohen 1850/65: Johan Christian Mathias v. Trepka.

3. Oberst og kommandør ved 12. lette Infanteribataljon Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe, født 23. september 1811 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af told- og konsumtionsinspektør Niels Frederik Læssøe og Margrethe Juliane Signe Abrahamson.
Kadet 1.1.1827, sekondløjtnant ved Kongens regiment 1.1.1830 (anc. 21.12.1828), tillige adjoint i Generalkvartermesterstaben 1.12.1836, premierløjtnants karakter 24.5.1837, adjoint i Generalstaben 31.12.1839, kaptajn II i nævnte stab 1.7.1842, kaptajn I 26.11.1843, major à la suite 24.5.1848, oberstløjtnant à la suite 8.8.1848, kommandør ved 12. Bataljon 24.4.1849, obersts karakter 28.5.1850. - Medlem af Defensionskomitéen 20.3.1848.
R. 1848. D.M. 1849.
På hjørnet af Haderslevvej og Skovhøj i Kolding rejstes i 1907 en stor bautasten over oberst Læssøe til minde om hans forhandlinger med fjenden i sommeren 1848.
Cohen 1850/63: Werner Hans Abrahamsen v. Læssøe.

4. Major og kommandør ved 4. Forstærkningsbataljon Anton Philip de Saint-Aubain, født 16. februar 1804 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere oberst Frederik Julius Christian de Saint-Aubain og Anna Bolette Buntzen. – Gift med Karen Kirstine Lassen, med hvem han havde flere børn. – Broder til forfatteren Carl Bernhard.
Kadetkorporal 1.1.1819, sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1.1.1824 (anc. 23.3.1823), premierløjtnant 29.11.1831, forsat til de ostindiske tropper 1.10.1837, kaptajns karakter 1.7.1848, kaptajn ved 3. Bataljon 22.1.1849, majors karakter 29.6.1849, majors anciennitet 10.4.1850.
Cohen 1850/88: Anton Philip de Saint Aubain.

5. Kaptajn ved 3. Forstærkningsbataljon Frederik Christian Nicolaj Møller, født 28. juni 1811 i København (Holmens), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af månedsløjtnant, senere skibskaptajn Frederik Møller og Dorothea Marie Lassen. – Ugift.
Artillerikadet 3.6.1827, stykjunker 4.4.1830, sekondløjtnant à la suite i arméen 1.6.1830 (anc. 1.2.1830), indtrådt i nummer ved Dronningens livregiment 1.11.1830, premierløjtnant 20.7.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, vagtmesterløjtnant i Nyborg 3.2.1848, kaptajn II ved 1. Forstærkningsbataljon 17.7.1848, kaptajn I 14.1.1850.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Frederik Christian Nicolaj v. Møller.

6. Kaptajn ved 1. lette Infanteribataljon Johannes Ludvig Frederik Mathiesen, født 28. februar 1808 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kaptajn Gregorius Benedictus Mathiesen og Barbara Christine Brandt. – Gift 1848 med Sophie Erasmine Theodora Suhr.
Kadet 1822, sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1829 (anc. 17.12.1827), forsat til Prins Christian Frederiks Regiment 1829, premierløjtnant 1.1.1836, ansat ved 10. Bataljon 1.7.1842, forsat til 11. Bataljon 1842, vagtmesterløjtnant ved Nyborg fæstning 29.11.1843, forsat til 1. Bataljon 3.2.1848, kaptajn II og kommandør 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/47: Johannes Ludvig Frederik v. Mathiesen.

7. Ritmester ved 4. Dragonregiment Ernst Henrik August Meyer, født 9. august 1802 i Glückstadt, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn Gottfried Heinrich Meyer og Agnete Louise Stage. – Gift 1. gang med Frederikke Christensen, med hvem han havde to sønner. Gift 2. gang med Jacobine Christiane Ørum, med hvem han havde to sønner og tre døtre.
Kadet 13.2.1816, sekondløjtnant ved Jyske regiments lette dragoner 1.1.1822 (anc. 28.12.1820), premierløjtnants karakter 15.6.1832, premierløjtnant 12.2.1842 (anc. 20.3.1841), ansat ved 5. Dragonregiment 1.7.1842, ritmester II 2.3.1848 (anc. 20.3.1847), ritmester I ved 4. Dragonregiment 12.8.1848.
R. 1843.
Cohen 1850/96: Ernst Henrik August v. Meyer.

8. Kaptajn ved 1. Forstærkningsjægerkorps Christian Mathiesen, født 20. december 1807 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af toldbetjent, sekondløjtnant Johan Mathiesen og Magdalene Charlotte Colditz. – Gift 1848 med Emilie Møller.
Kadet 4.1.1823, sekondløjtnant ved 1. Livregiment 1.1.1829 (anc. 30.7.1828), premierløjtnant (anc. 14.12.1836), forsat til Oldenborgske Infanteriregiment 1838, ansat ved 11. Bataljon 1.7.1842, forsat til 15. Bataljon 1846, kaptajn II og kompagnichef ved 1. Forstærkningsjægerkorps dec. 1848.
R. 1849.
Cohen 1850/91: Christian v. Mathiesen.

9. Kaptajn ved 3. Linjeinfanteribataljon Carl Harald Baggesen, født 7. december 1817 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landsoverretsprokurator Herman Baggesen og Kirstine Petersen. – Gift med Frederikke Dorthea Charlotte Elisabeth Eilertsen, med hvem han havde to døtre.
Kadet 1.5.1832, sekondløjtnant ved Slesvigske Infanteriregiment 1.5.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, premierløjtnant ved 16. Bataljon 4.11.1844, ansat ved 1. Bataljon 1.3.1849, kaptajns karakter og anciennitet 2.7.1849, kaptajn II ved 3. bataljon 10.1.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/50: Carl Harald v. Baggesen.

10. Kaptajn ved 1. Reservebataljon Ludvig Frederik August Lunddahl, født 1. november 1820 i Maribo, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter, kammerråd Hans Jacobsen Lunddahl og Charlotte Amalie Rye. – Gift 1847 med den dansk-norske skuespillerinde Alvilda Martine Juliane Hardenberg, med hvem han havde to børn.
Sekondløjtnant à la suite i artilleriet 1.11.1838 (anc. 21.9.1838), indtrådt i nummer ved 1. Jægerkorps 25.8.1842, sat à la suite for at kunne deltage i bygningen af banestrækningen København-Roskilde 1.8.1846, premierløjtnant à la suite 1.1.1847 (anc. 1.8.1842), adjudant ved 1. Reservejægerkorps 30.4.1848, kaptajn II og kompagnikommandør ved 1. Reservebataljon 22.3.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/71: Ludvig Frederik August v. Lunddahl.

11. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon, generalstabsaspirant Gustav Wilhelm Blom, født 26. september 1826 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere oberst Hans Jørgen Blom og Mathea Elisabeth Lütken. – Ugift.
Aspirant. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.11.1842, elev i ældste afdeling 1.8.1844, premierløjtnant à la suite ved 12. bataljon 10.4.1848 (anc. 1.5.1846), reserveret kaptajns karakter 7.3.1850.
Cohen 1850/63: Gustav Wilhelm v. Blom.

12. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Harald Wilhelm Waldemar Beck, født 2. januar 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere kaptajn Johan Frederik Beck og Cathrine Christine Harboe. – Ugift.
Kadet 1.5.1836, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1842 (anc. 1.11.1841), indtrådt i nummer ved 1. Bataljon 1.11.1843, premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Harald Wilhelm Waldemar v. Bech.

13. Premierløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Herman David Monrad Kall, født 20. juni 1826 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af auditør og kontorchef Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. – Ugift.
Aspirant, sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.8.1844, elev i ældste afdeling 1.8.1846, sekondløjtnant ved Ingeniørkorpset 30.3.1848, premierløjtnant 27.5.1848.
Cohen 1850/65: Herman David Monrad v. Kall.

14. Premierløjtnant ved Artilleriet Gustav Hugh Carstensen, født 1. august 1824 i Algier, Algeriet, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af generalkonsul Johan Arnold Hieronymus Carstensen og Anna Magdalene Ulrich. – Ugift.
Student 1840. Aspirant, kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), à la suite i jægerne 31.7.1846, premierløjtnant ved 1. Jægerkorps 22.1.1849, elev ved højskolen 1.9.1849.
Cohen 1850/43: Gustav v. Carstensen.

15. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Magnus Thorvald Ørsted, født 11. juni 1827 i København, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af registrator Jacob Ørsted og Charlotte Amalie Svardalin. – Ugift.
Kadet 1.11.1841, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), indtrådt i nummer ved 9. Bataljon 1.11.1846, premierløjtnants karakter 26.4.1849, premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon 31.7.1849.
Cohen 1850/88: Magnus Thorvald v. Ørsted.

16. Premierløjtnant ved 2. Reservebataljon Peter Christian Bechmann, født 27. november 1822 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af instrumentmager Andreas Bechmann og Charlotte Petersen. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. Volontør i Generalpostdirektionen 1845. Postskriver ved Personpostkontoret 1846. Sekondløjtnant ved Kongens Livkorps 3.3.1846, ansat ved 2. Reservebataljon 27.4.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/72: Peter v. Bechmann.

17. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Erik Adolph Hans Top Christensen, født 12. juli 1824 i Roskilde (Domsogn), såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 31. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Hans Christian Christensen og Birgitte Eleonore Trojel. – Ugift.
Flyttede med forældrene til Resen præstegård ved Struer. Student 1842 (Odense), stud.theol., huslærer hos forvalter Mackeprang på Nakkebølle ved Faaborg 1845. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 9.9.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849. Stod ved 3. Forstærkningsbataljon i felttogene 1849 og 1850.
Cohen 1850/86: Erik Adolph Hans Top v. Christensen.

18. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Peter Christian Gautesen, født 19. august 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af fyrværker ved artilleriet Andreas Gautesen og Anne Christine Nielsen. – Ugift.
Litograf ved det kgl. stentrykkeri i København 1845. Overjæger ved Kongens Livjægerkorps. Frivillig overjæger ved Frilodsjægerkompagniet efteråret 1848, men snart forsat til 3. Jægerkorps, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 10.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/93: Carl Peter Christian v. Gautesen.

19. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Johan Sigismund Falkenskjold, født 5. oktober 1817 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major, senere landmand Andreas Sehested Falkenskjold og Cathrine Hedevig de Leth. – Ugift.
Lærte mekanik fra sine unge år og åbnede sammen med en kompagnon en fabrik for optiske instrumenter i Leipzig i 1846. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, overjæger 15.7.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Forstærkningsjægerkorps 10.3.1849 (anc. 1.1.1849), premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps 18.10.1849.
Cohen 1850/93: Johan Sigismund v. Falkenskjold.

20. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Carl Emil Freiesleben, født 10. november 1827 i Horsens, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af ritmester Peter Christian Freiesleben og Mathea Ancher Ruus. – Ugift.
Kadet 1.11.1842, sekondløjtnant ved 5. Reservebataljon 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 3. Jægerkorps 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet ved 4. Forstærkningsbataljon 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/88: Carl Emil v. Freiesleben.

21. Premierløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Johan Wilhelm baron Güldencrone, født 15. marts 1830 i Skanderborg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter Christian Frederik baron Güldencrone og Marie Sophie Frederikke Bardenfleth. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), premierløjtnants karakter 22.7.1848, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/82: Johan Wilhelm Baron v. Gyldencrone.

22. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Waldemar Fønss, født 9. august 1829 på Søbysøgård, Nørre Søby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, kammerjunker Johan Philip Rogert Fønss og Marie Elisabeth Hillerup. – Ugift.
Kadet 1.11.1848, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 12. Bataljon 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/63: Waldemar v. Fønss.

23. Premierløjtnant 4. Dragonregiment Jens Peter Sophus Nellemann, født 17. august 1830 i Hjortespring, Herlev sogn, Københavns amt, faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdejer, kaptajn Christian Frederik Nellemann og Sophie Hedevig Jean. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 1. Reservebataljon 24.4.1848, forsat til 3. Dragonregiment 26.1.1849, premierløjtnants karakter 22.7.1849. Han gjorde tjeneste ved 4. Dragonregiment, da han faldt.
Cohen 1850/96: Jens Peter Sophus v. Nellemann.

24. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Jørgen Wilhelm Bache, født 18. august 1827 i København (Vor Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af skibsfører, senere toldbetjent Jørgen Johan Skaarup Bache og Marie Cathrine Tønder. – Ugift.
Ansat på amtskontorerne i Hillerød og Holbæk, exam.jur. 4.11.1846, kopist i Generalkommissariatskollegiet 1846. Frivillig menig ved 9. Bataljon 1848, sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 29.5.1848, premierløjtnants karakter 21.2.1850.
Cohen 1850/88: Wilhelm v. Bache.

25. Premierløjtnant ved Artilleriet, Batteri Baggesen Jørgen Adolph Peter Møller, født 18. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af restauratør J. Chr. Møller og Marie Weilbye. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. 1842, stud.med. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.5.1848 (anc. 1.8.1846), elev i ældste afdeling 1.9.1849, premierløjtnants karakter 8.5.1850, tjenstgørende ved Batteri Baggesen.
Cohen 1850/43: Jørgen Adolph Peter v. Møller.

26. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Peter Jacob Svane Garde, født 2. august 1827 i Rønne, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ordineret kateket, senere sognepræst Søren Georg Garde og Sophie Petrine Friboline Garde. – Ugift.
Familien flyttede til Bodilsker præstegård i 1833 og til Horslunde præstegård i 1840. Student 1847 (Nykøbing F.). Sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 17.7.1848 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen ved 3. Reservejægerkorps 19.8.1849.
Cohen 1850/82: Peter Jacob Svane v. Garde.

27. Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Alexander Leopold August Mariboe, født 24. marts 1827 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af translatør, senere realskolebestyrer, professor Carl Rudolph Ferdinand Mariboe og Frederikke Wessely. – Ugift.
Student 1843 (privat), cand.philos. 1844, stud.jur. Frivillig menig april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Bataljon 17.7.1848 (anc. 1.9.1848).
Cohen 1850/47: Alexander Leopold August v. Mariboe.

28. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Caspar Wilhelm Rousing, født 1. maj 1824 i Stubbekøbing, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af byfoged, kammerråd Peder Rousing og Johanne Christine Munthe af Morgenstjerne. – Ugift.
Student 1844 (Nykøbing F.), cand.philos. 1845. Huslærer hos generalpostdirektør Danneskjold-Samsøe. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, korporal 23.4.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 1.9.1848, forsat til 9. Bataljon og ved krigsudbruddet i 1849 til 4. Bataljon.
Cohen 1850/52: Casper Wilhelm v. Roussing.

29. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Wilhelm Ohmeyer, født 22. juli 1816 i København (Petri), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af nålemagermester Rogert Andreas Ohmeyer og Mette Birgitte Brethauer. – Gift med Anne Margrethe Kirstine Horn, med hvem han havde fire børn.
Nålemagermester i Slagelse. Frivillig underjæger ved 3. Jægerkorps april 1848, overjæger, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 22.1.1849, forsat til 1. Jægerkorps ved krigsudbruddet 1849 og til 2. Forstærkningsjægerkorps i 1850.
D.M. 1848.
Cohen 1850/93: Carl Wilhelm v. Ohmeyer.

30. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Hans Frederik Magnus Albrechtsen, født 6. september 1827 i Pibe mølle, Helsinge sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af møller Hans Folmer Albrechtsen og Anne Kirstine Hald. – Ugift.
Landvæsenselev. Frivillig menig i premierløjtnant Jenssen-Tusch’ Frikorps, men kom snart til 13. Bataljon, hvor han blev udnævnt til korporal. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon 10.3.1849 (anc. 3.4.1848).
D.M. 1848.
Cohen 1850/83: Hans Frederik Magnus v. Albrechtsen.

31. Sekondløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Søren Erik Harpøth, født 11. december 1825 i Horsens, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Søren Tang Harpøth og Kirstine Christensen. – Ugift.
Voksede op i præstegårdene i Hygum og Randlev. Landvæsenselev. Korporal. Sekondløjtnant ved 12. Bataljon 10.3.1849 (anc. 30.4.1848).
Cohen 1850/63: Søren Eriksen v. Harpøth.

32. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Andreas Carl Herman Rosing Bodenhoff, født 26. august 1812 på Sandholm, Blovstrød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, løjtnant Andreas Bodenhoff og Golla Hermandine Rosing. – Gift 1836 med Edle Jacobine Johanne Lund, med hvem han havde fem børn.
Flyttede med forældrene til Bistrup Ladegård ved Roskilde, hvor faderen var forpagter. Landmand i Aså, Dronninglund sogn 1845. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 2. Bataljon ved krigsudbruddet i 1849 og i efteråret samme år til 3. Reservejægerkorps.
Cohen 1850/82: Andreas Carl Hermann v. Bodenhoff.

33. Sekondløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Sophus Harald Theodor Printzen, født 19. juli 1827 i Odense (Skt. Hans), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ritmester, senere generalkrigskommissær Frantz Toxwerdt Printzen og Anna Christine Sophie Poulsen. – Ugift.
Kontorist hos faderen 1836. Frivillig menig ved 11. Bataljon april 1848, korporal, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 9. Bataljon i sommeren 1849 og få måneder senere til 13. Bataljon.
Cohen 1850/65: Sophus Harald Theodor v. Printzen.

34. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født 17. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af sekretær Frederik Georg Lindorff og Louise Charlotte Amalie Brummer. – Ugift.
Bestyrer af sin fars gård Mørdrupgård ved Slangerup. Frivillig underjæger april 1848, fourer ved 1. Reservejægerkorps juli 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve og ansat ved 1. Jægerkorps 16.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps april 1849.
Løjtnant Lindorffs navn findes også på mindetavlen i Gentofte kirke.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

35. Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Jens Hjersing Rasmus Harald Kofoed, født 17. april 1831 i Rendsburg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major Huth Moltke Christian Kofoed og Jensine Rudolphine Hjersing. – Ugift.
Sergent. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 30.5.1849 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen og 3. Forstærkningsbataljon 19.8.1849.
Cohen 1850/86: Jens Harald v. Koefod.

36. Overkommandersergent ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. xx Christian Frederik Goldschadt, født 28. oktober 1803 i Helsingør (Skt. Mariæ), faldet ved Helligbæk 24. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kommandersergent Frederik Goldschadt og Inger Cathrine Vogt. – Gift med Doris Sophie Christine Petersen.
Kommandersergent i Helsingør 1845.
Cohen 1850/67: Christian Frederik Goldschadt (Frederiksborg amt).

37. Kommandersergent ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 1 Carl Eduard Schäffer, født 18. september 1824 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af regimentsskriver Johan Christian Schäffer og Bolette Smidt. – Gift med Jensine Christiane Frederikke Olesen.
Cohen 1850/73: Carl Eduard Schæffer.

38. Frivillig sergent ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 4 Henning Julius Ludvig Binau, født 3. oktober 1828 i Slagelse (Skt. Mikkels), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af bogtrykkersvend Christian Frederik Binau og Henriette Christiane Klintzendorff. – Ugift.
Flyttede med forældrene til København. Guldsmedelærling i 1845.
D.M. 1849.
Cohen 1850/81: Henning Julius Ludvig Binau.

39. Fourer ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 2 Niels Johan Gustav Jansen, født 1823 i Alsted, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. eller 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli eller 1. august.
Stenen: Sergent Jansen.
Cohen 1850/87: Niels Johan Gustav Jensen Alsted (Skanderborg amt).

40. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Fourer Weiss’ navn findes også på mindetavlen i Aarhus Domkirke.
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt).

41. Våbenmester af 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 3 Niels Christian Dreyer, født ca. 1820 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af … Dreyer og Anne Kirstine …
Våbenmester i Sølvgadens kaserne 1850. Han var da enkemand.
Cohen 1850/51: Niels Christian Dreyer (København).

42. Korporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 2 Carl Gotfred Flechtner, født 26. september 1829 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kommandersergent Gotfred Ferdinand Flechtner og Wilhelmine Frederikke Møller.
Familien flyttede til Aalborg i 1840’erne, hvor faderen var toldbetjent.
Cohen 1850/86: Carl Gottfred Flechtner (Aalborg amt).

43. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 23 Jacob Christensen, født i Ørsløkke, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august.
Cohen 1850/73: Jacob Christensen Ørslykke (Odense amt).

44. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon ”Chr. Andresen”, født 1820, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Ses ikke hos Cohen.

45. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 47 Jørgen Knudsen, født 4. september 1820 i Glavendrup, Skamby, Odense amt, konfirmeret 1835 i Skamby, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af husmand Knud Jørgensen og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl i Ullerup, Skamby sogn 1845.
Cohen 1850/65: Jørgen Knudsen Glanderup (Odense amt).

46. Menig ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 257 Christian Hansen, født i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Cohen 1850/92: Christian Hansen Kjøbenhavn (København).

47. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 157 Jørgen Carsten Ledrup, født 1824, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Stenen: Lautrup.
Cohen 1850/65: Jørgen Carsten Ledrup (Aarhus amt).

48. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 214 Jens Jensen, født i Søllerød, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli.
Cohen 1850/49: Jens Jensen Søllerød (Roskilde amt).

49. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 75 Gottfried Jacob Walther, født 23. december 1827 i Sønderborg, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 31. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af bødker Mathias Michael Walther og Anna Dorothea Jarrens.
Flyttede med forældrene til Flensburg. Bødkerlærling i Flensburg 1845.
Cohen 1850/52: Gotfred Jacob Walter Sønderborg (Københavns amt).

50. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 103 Knud Jensen, født i Nyrup, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 1. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Cohen 1850/94: Knud Jensen Nyrup (Aalborg amt).

51. Bombarder ved Artilleriet, Batteri Baggesen, nr. 112 Thomas Christian Nielsen, født 13. september 1823 i Højrestødehus, Veflinge sogn, Odense amt, konfirmeret 1838 i Pårup, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 11. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. august. Søn af husmand og skræddermester Niels Thomasen Ringe og Birthe Kirstine Hansdatter.
Væversvend hos faderen i Villestofte, Pårup sogn 1845.
Stenen: Thomas Christian Ringe.
Cohen 1850/44: Thomas Christen Nielsen Høirestødehuus (Odense amt).

22. oktober 2014

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Frivillig hornblæser ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 28 Ole Christian Henriksen, født 15. april 1829 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1843 i Gentofte, faldet ved Eckernförde 21. april 1848. Søn af indsidder og kurvemager Henrik Christian Hansen og Margrethe Olesdatter.
Smedelærling på Rådvaddams fabrikker, Lyngby sogn i 1845.
Cohen 1848/86: Ole Christian Hendriksen.

2. Korporal ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 9 Mads Larsen, født 16. marts 1821 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1835 i Gentofte, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 7. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand og smed Lars Nielsen og Karen Madsdatter.
Underkorporal i Sølvgadens kaserne, København i 1845.
Cohen 1848/83: Mads Larsen Vangede (Københavns amt).

3. Søvant på kanonbåd nr. 4 Niels Jensen, født 20. oktober 1824 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1840 i Gentofte, faldet ved Egernsund 11. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 12. juni. Søn af fisker Jens Nielsen Højsing og Inger Nielsdatter.
Cohen 1848/100: Niels Jensen Højseng Skovshoved.

4. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Johan Christensen, født 25. april 1817 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1832 i Gentofte, omkommet ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af fisker Christen Jensen og Ellen Andersdatter.
Tjenestekarl hos broderen, fisker Svend Christensen i Skovshoved 1845.
Cohen 1849/143: Johan Christensen Skovshoved.

5. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Gustav Adolph Fahrner, født 17. juli 1828 i København (Skt. Petri), såret ved Ullerup 6. april 1849, død i Italien 26. december 1851. Søn af skræddermester Michael Fahrner og Marie Catharine Hansen.
Elev i aspirantklassen i Friis’ Realskole i København 1845. Familien boede længe i Købmagergade i København, men flyttede til proprietærgården Bavnegård i Gentofte sogn i slutningen af 1840’erne.
Ses ikke hos Cohen.

6. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Korporal ved Husarregimentet på Jægersborg kaserne 1840, i København 1845.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848.
Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke og på gardehusarmonumentet på Taulov kirkegård.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

7. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1834 i Lyngby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Christian Hesperus og Sidsel Thomasdatter.
Flyttede til Teglgården i Gentofte sogn 1840. 
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye.

8. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 278 Jens Olesen, født 11. august 1818 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1833 i Gentofte, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Dorthe Pedersdatter.
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Vangede.

9. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 216 Anders Jacobsen, født 2. august 1827 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1842 i Gentofte, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850. Søn af indsidder Jacob Christiansen og Birthe Rasmusdatter.
Tømrersvend i København. Meldte sig frivilligt til tjeneste ved jægerkorpset i 1849. Mindetavlen omtaler ham som Andreas Pedersen "af Ordrup”, men en soldat med det navn ses ikke hos Cohen.
Cohen 1850/67: Anders Jacobsen Ordrup

10. Frivillig sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsbataljon Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født ca. 1824 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 28. juli. Søn af fuldmægtig i Finanskollegiets assignations-, ekspeditions- og bogholderkontor Frederik Georg Lindorff og Louise Amalie Brummer.
Forvalter på faderens proprietærgård Høegsminde.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 73 Frederik Ulrich Christiansen, født 1. maj 1835 i Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 i Ramløse, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 6. februar. Søn af daglejer Christian Ulrich Jensen og Ellen Rasmusdatter.
Tjenestedreng hos kgl. skovfoged Meidell i Tisvilde Hegn 1850. Flyttede til Gentofte sogn 1856.
Cohen 1864/149: Frederik Ulrik Christiansen Carlsgave.

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 214 Laurits Andersen, født 19. april 1838 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1852, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på lazarettet i Wittenberg 13. september, begravet på Alter Friedhof 16. september. Søn af husmand og væver Lars Andersen og Inger Marie Svendsdatter.
Hans gravsten på Alter Friedhof gik tabt ved de allieredes bombardement af Wittenberg i 1944.
Cohen 1864/90: Lauritz Andersen Ordrup.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Lyngby, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Flyttede til Gentofte sogn 1861.
Hans navn findes også på mindetavlerne i Lyngby og Frederiksberg kirker.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født i København, savnet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 258 Carl Emilius Bülow, født 1. september 1834 i København (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet på Broager kirkegård 22. april. Søn af øltapper Hans Johansen Bülow og Marie Sophie Frederikke Dampe.
Cohen 1864/93: Carl Emilius Bülov Kjøbenhavn.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 198 Peter Christian Nielsen, født 8. december 1837 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1854 i Gentofte, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christian Nielsen og Birthe Marie Svendsdatter.
Boede hos sin mor og stedfar, daglejer Pedersen i Gentofte 1855.
Cohen 1864/96: Peter Christian Nielsen Gjentofte.

7. Søvant på fregatten Jylland Jens Nielsen, født i Skovshoved, Gentofte sogn, faldet på fregatten ved Helgoland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Niels Jacobsen, født 11. november 1837 i Atterup, Bavelse sogn, Præstø amt, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af gårdmand Jacob Andersen og Karen Olesdatter.
Seminarist fra Jelling 1861, andenlærer i Hvidøre, Gentofte sogn november 1861.
Hans navn findes også på mindetavlen i Bavelse kirke.
Cohen 1864/97: Niels Jacobsen.

9. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 284 Christian Frederik Petersen, født 6. februar 1840 i Ordrup, Gentofte sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. juli. Søn af husmand Peder Christensen og Anne Andersdatter.
Tjenestekarl i Tørslev, Gerlev sogn 1860.
Cohen 1864/102: Christian Frederik Petersen Gjentofte.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 602 Carl Christian Ludvig Poulsen, født 12. januar 1841 i Ordrup, Gentofte sogn, faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og glarmester Carl Christian Poulsen og Johanne Hansdatter Holst.
Cohen 1864/152: Carl Christian Ludvig Poulsen Gjentofte.

1. oktober 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården er der sat to gravstene over to sognebørn, der faldt i krigen 1864. Gravstenene er placeret på hver side af monumentet over de tyve danske soldater, der døde på Stenderup lazaret.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 460 Andreas Petersen, født 1. oktober 1830 i Stenderup, Nybøl sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Nybøl kirkegård 30. april. Søn af bolsmand Peter Petersen og Anne Cathrine Andersen.
Cohen 1864/161: Andreas Petersen Stenderup

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Christian Lorentzen, født 3. august 1829 i Nybøl, Nybøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet i en af fællesgravene på Dybbøl. Søn af bolsmand Peter Lorentzen og Anne Dorthea Marie Carlsen.
Ses ikke hos Cohen, men i den officielle tabsliste

”Hvor dit Støv end hviler, saa hviler det i Fred”

30. september 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt


På Nybøl kirkegård rejste sognets beboere en stor obelisk til minde om tyve danske soldater, der som sårede fra kampene ved Dybbøl den 18. april 1864 kom til Stenderup lazaret, hvor de døde de følgende dage og uger. Senere tilføjede man en mindetavle med navnene på soldaterne. Navnene er opført i samme rækkefølge som i Cohens ”De Faldnes Minde”. Tretten af soldaterne kan også findes i Nybøl kirkebog, fra fjorten soldater er der bevaret dødsattester fra de preussiske myndigheder. Christian Peter Hansen fra Lyngby er ikke noteret i kirkebogen, der er ikke bevaret nogen dødsattest, og Cohen noterer ham kun som savnet. Det er derfor sandsynligt, at han er begravet i en af de mange fællesgrave på Dybbøl Banke og ikke på Nybøl kirkegård. Jeg har tilføjet yderligere to danske soldater, som ifølge kirkebog og dødsattester vitterligt er begravet på Nybøl kirkegård: Anders Peter Gregersen blev allerede såret i kampene den 28. marts. Løjtnant Schmidt blev såret den 18. april, og det er bemærkelsesværdigt, at løjtnantens navn ikke findes blandt de tyve soldater, men det kan skyldes, at der tidligere har eksisteret en særskilt gravsten på kirkegården.

1. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 308 Carl Peter Ferdinand Nimb, født 16. februar 1835 i Kalundborg, konfirmeret 1849 i Kalundborg, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 1. maj, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af skræddermester Jens Christian Nimb og Elisabeth Marie Nimb.
Snedkersvend i København.
Cohen 1864/91: Carl Peter Ferdinand Nimb Kallundborg

2. Reservekorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 4 Willum Nielsen, født 5. april 1839 i Vellerup, Vellerup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vellerup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 26. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af indsidder Niels Jørgen Jensen og Bodil Willumsdatter.
Snedker i Vellerup 1860.
Cohen 1864/92: Willum Nielsen Villerup (!)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 244 Lars Jensen, født 11. marts 1839 i Hanehoved, Melby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vinderød, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april. Søn af indsidder Jens Sørensen og Anne Jensdatter.
Familien flyttede til Frederiksværk i Lars’ første leveår. Tjenestekarl i Skævinge præstegård 1860.
Cohen 1864/93: Lars Jensen Hanehoved

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 319 Niels Jensen, født i Osted, Osted sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Andersdatter.
Cohen 1864/94: Niels Jensen Ousted

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Hans Frederiksen, født 28. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 29. april, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af smedesvend Frederik Nielsen og Mette Larsdatter.
Tjenestekarl i Hundige 1860.
Cohen 1864/95: Hans Frederiksen Hundie

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 573 Peder Jensen, født 18. august 1833 i Torpegavn, Hallenslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1848 i Sæby, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af tjenestekarl Jens Pedersen og Marie Hansdatter.
Forældrene var ikke gift. Moderen giftede sig i stedet med daglejer Hans Jensen, Sæby. Peder Jensen var daglejer i Torpe, Hallenslev sogn og giftede sig i 1860 med Anne Cathrine Markvordsen.
Cohen 1864/95: Peder Jensen Tarpegave (!)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 21 Anders Poulsen, født på Rolighed, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april.
Cohen 1864/96: Anders Poulsen Rolighed

8. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 42 Louis August Harald Svendsen, født 30. december 1836 i Helsingør (Skt. Mariæ), konfirmeret 1851 i Helsingør (Skt. Mariæ), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 9. maj, begravet på Nybøl kirkegård 12. maj. Søn af slagtermester Niels Hartmann Svendsen og Louise Augusta Lindqvist.
Cohen 1864/96: Louis August Harald Svendsen Helsingør

9. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 131 Christian Peter Hansen, født i Lyngby, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/96: Christian Peter Hansen Lyngby

10. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Vor Frue), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Hans navn findes også på mindetavlen i Aarhus domkirke.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus

11. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 270 Thomas Andreas Jensen, født 14. september 1838 i Hjerm, Hjerm sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Hjerm, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af husmand Jens Christian Nielsen og Karen Margrethe Christensdatter.
Forældrene blev aldrig gift. Moderen med to børn boede i mange år i fattighuset i Hjerm.
Cohen 1864/124: Thomas Andreas Jensen Hjern (!)

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 205 Hans Lauge Jensen, født 20. oktober 1838 i Brejning, Brejning sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Herning, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af husmand Jens Mortensen og jordemoder Ellen Kirstine Laugesdatter.
Sadelmagersvend i Herning 1860.
Cohen 1864/157: Hans Lauge Jensen Breininge

13. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 218 Hans Peter Jacobsen, født 25. august 1837 på Klejs mark, Rårup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1852 i Stenderup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 24. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Jacob Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter.
Væver i Stenderup, Stenderup sogn 1860.
Cohen 1864/157: Hans Peter Jacobsen Kleismark

14. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 374 Peder Jensen, født i Rønde, Bregnet sogn, Randers amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/158: Peder Jensen Rønde

15. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 505 Anders Laustsen Thomsen, født 14. oktober 1841 i Emmerlev, Emmerlev sogn, Tønder amt, konfirmeret 1856 i Emmerlev, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af indsidder Andreas Christian Thomsen og Anne Andersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Emmerlev kirke.
Cohen 1864/158: Anders Lausen Thomsen Emmersløv

16. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 290 Jens Nielsen, født 30. september 1840 på Illerhede, Grønbæk sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 3. maj, begravet på Nybøl kirkegård 8. maj. Søn af husmand Niels Laursen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/162: Jens Nielsen Illerhede

17. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 118 Laurits Alexander Andersen Borup, født 28. marts 1833 i Aalborg (Budolfi), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 15. maj, begravet på Nybøl kirkegård. Søn af tømrersvend Peder Andersen Borup og Kirsten Marie Larsdatter.
Cohen 1864/167: Laurits Alexander Andersen Borup Aalborg

18. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 92 Jens Hansen, født i Gelsted (?), Vejle amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/167: Jens Hansen Gjalsted

19. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 204 Christen Christensen, født i Tvedgård, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 6. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/168: Christen Christensen Tvedgaard

20. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 75 Edmund Julius Borup, født i København, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Edmund Julius Borup Kjøbenhavn

(21). Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. xx Anders Peter Gregersen, født 19. august 1838 i Voldby, Voldby sogn, Randers amt, konfirmeret 1853 i Voldby, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 7. april, begravet på Nybøl kirkegård.
Ses ikke hos Cohen

(22). Sekondløjtnant ved 9. Infanteriregiment Ernst Ferdinand Møsting Schmidt, født 7. marts 1832 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af apoteker Laurits Schmidt og Emilie Kjergaard.
Kadet 1851, sekondløjtnant 1853.
Cohen 1864/122: Ernst Ferdinand Møsting Schmidt

Løjtnant Schmidt blev hårdt såret under fremrykningen ved Dybbøl Mølle den 18. april. I denne tilstand blev han taget af fjenden og ført til lazarettet i Stenderup, men døde samme dags aften. I dagsrapporten blev Schmidt fremhævet med udmærkelse for sit forhold under kampene. Ministeriet kendte intet til hans skæbne og forfremmede han den 28. april til premierløjtnant, men da havde han været død i ti dage.

28. september 2014

Osted kirkegård

Voldborg herred, Roskilde amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk soldat, der faldt i krigen i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 105 Peder Nielsen, født 29. oktober 1839 i Bregentved, Osted sogn, konfirmeret 1854 i Osted, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på et af Københavns lazaretter 10. april, begravet på Osted kirkegård 14. april. Søn af gårdmand Niels Hansen og Kirsten Jørgensdatter.
Ifølge gravstenen blev Peder Nielsen såret den 2. april, men ifølge den officielle tabslister skete dette allerede den 28. marts.

Ses ikke hos Cohen

Teksten på den svært læselige gravsten: SOLDAT / P. NIELSEN / 2DET REGIMENT 3DIE COMPAGNI / FØDT I BREGENTVED / D. 29DE OCTOBER 1839 / SAARET VED DYPPEL / D. 2DEN APRIL 1864 / DØD PAA HOSPITALET / I KJØBENHAVN D. 10DE APRIL 1864 / EN KIÆRLIG SØN OG EN GOD BRODER

24. september 2014

Broager kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården findes et gravsted for en dansk soldat, der faldt i 1848. Gravstenen og en ældre mindetavle foran gravstenen er omkranset af et smedejernsgitter. 

Underkorporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 176 Hans Nielsen, født 30. maj 1817 ved Brahesborg, Gamtofte sogn, Odense amt, konfirmeret 1832 i Gamtofte, faldet i træfningen ved Egernsund 28. maj 1848, begravet på Broager kirkegård 31. maj. Søn af skovfoged Niels Hansen og Johanne Madsdatter.
Bekræftes af hovedrullen for Holevad sogn 1849.
Cohen 1848/86: Hans Nielsen Brahesborg

Mindetavlen foran gravstenen er nu svært læselig, men har følgende inskription: "Denne Steen / satte / Det danske Folk / over / Undercorporal af 5te / Linie Infanterie Bataillon / Hans Nielsen Brahesborg / falden for Fædrelandet / ved Egensund / d. 28de Mai 1848".

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården blev der i 1852 rejst et meget smukt monument med buste over general Rye, der faldt ved Fredericia tre år tidligere.

Generalmajor Olaf Rye, født 16. november 1791 på gården Bø, Bø præstegjeld, Telemark fylke, Norge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. – Gift 1. gang 1823 med Frederikke Sophie Caroline Vilhelmine Krabbe (1801-24). Gift 2. gang 1832 med Jacobine Dorothea Amalia Krabbe (1808-33). Gift 3. gang 1842 med Elisa Henriette Schultz (1817-82).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1809. Premierløjtnant i den danske hær 1816, kaptajn 1832, major 1840, oberstløjtnant 1842, karakteriseret generalmajor 1848. – R. 1840. D.M. 1848.
Cohen 1849/97: Olaf Rye

Rye gennemgik sin militære uddannelse i Norge og deltog med begejstring i en række træfninger mod svenskerne i 1814, men mismod mod Norges nederlag fik ham til at søge mod Danmark. I Treårskrigen kæmpede han først ved Bov og senere ved Schleswig by. Herefter fik han kommandoen over en brigade og deltog i kampene på Sundeved. Han vandt allerede i det første krigsår stor hæder, og Ryes navn var snart på alles læber. I 1849 kæmpede han ved Kolding, det blev til nederlag og stemningen vendte sig en tid mod Rye. Mens han lå ved Vejle, fik han sidst i juni ordre om at gå mod Fredericia, som oprørstropperne havde belejret. Ryes brigade lå snart på højre fløj, nærmest stranden ved Lillebælt, og planlagde et angreb mod Trelde-skansen. Under dette angreb faldt general Rye tæt ved det sted, hvor nu Ryes høj findes. Generalen blev først gravlagt i den store fællesgrav på Trinitatis kirkegård i Fredericia, men hans lig blev kort efter taget op og ført til København, hvor han blev begravet på Garnisons kirkegård under stor højtidelighed.

I Fredericia mindes general Rye som nævnt ved Ryes høj, der blev kastet op tæt ved stedet, hvor han faldt. På det eksakte sted, hvor Rye faldt, er rejst en beskeden sten. I byen blev en buste af Rye afsløret i 1876. En mindesten blev rejst på Helgenæs i 1924. I København finder man også mindeplader på Kastellet (afsløret 1949) og i Store Kongensgade 40. Endelig rejste nordmændene en bautasten med indlagt bronzerelief af Olaf Rye på Oterholtmoen 2 km nord for Bø i 1991.

Veje og gader er opkaldt efter Rye i København, Nykøbing F., Odense, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Aarhus, Knebel, Aalborg og Brovst. Hans norske fødeby har naturligvis også en Olaf Ryes Gate.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 4, nr. 1 hviler en dansk major, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 16. Infanteriregiment Emil Victor Schau, født 30. januar 1831 i Odense (Sankt Hans), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård 28. april. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen. Gift 1855 med Marie Margrethe Bruun (1833-1914), med hvem han fik fire børn.
Kadet 1846, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. – R. 1860. 
Cohen 1864/140: Emil Victor Schau

Den 18. april 1864 stod Schau på den yderste højre fløj ved 
Dybbøl, men fik sidst på formiddagen ordre til at søge tilbage til brohovedet. Da kompagniet bevægede sig sydpå langs Alssund, blev Schau ramt at to fjendtlige kugler.

Hans navn findes på en mindesten, der er rejst tæt ved Alssund.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 3, nr. 1 hviler en dansk major, der faldt i krigen i 1864.

Major og stabschef ved 2. Armédivision Ernst Frederik Schau, født 27. juli 1826 i Odense (Sankt Hans), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, amputeret og død på Flensborg lazaret 24. april, begravet på Garnisons kirkegård 2. maj. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen. – Gift 1856 med Frederikke "Friede" Louise von Krogh (1834-99), med hvem han fik tre børn.
Kadet 1841, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn 1855, major 1863. – R. 1850. D.M. 1850. N.St.O. S.Sv.
Cohen 1864/77: Ernst Frederik Schau

Schau deltog med hæder i Treårskrigen, og oplevede under kampene ved Fredericia, at hans hest blev skudt væk under ham. I 1855 blev han ansat ved Generalstaben og udnævntes i 1862 til stabschef ved 2. Generalkommando og i december 1863 til stabschef ved 2. Armédivision. Den 18. april blev han alvorligt såret ved Dybbøl Mølle, og bragtes af fjenden til lazarettet i Flensborg. Her fik han en dag at vide, at den preussiske konge ønskede at se ham, men Schau svarede: ”Jeg ville gerne dø i fred”. – I samme time, Schau blev såret, faldt hans yngre bror Emil i Skanse II. I Treårskrigen faldt hans bror Hans ved Mysunde og en tredje bror Harald døde af sygdom i samme krig. 

Schaus navn findes på den store mindesten ved landevejen tæt ved Dybbøl Mølle.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 3, nr. 2 hviler en svensk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Svensk frivillig sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren, født 15. februar 1840 i Kungsbacka, Kungsbacka församling (Halland län), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 28. april, begravet på Garnisons kirkegård 13. maj. Søn af sognepræst Johan Lundegren og Christina Maria Torell.
Student 1857 (Lund). Sergent ved Göta Artilleriregiment 1858, fanejunker ved Hallands Infanteribataljon, underløjtnant 1860. Brændevinskontrollør i Varberg 1863. Han meldte sig som frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 16. april 1864 og deltog to dage i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/165: Johan Sigurd Gammaliel Lundegreen

Lundegren kæmpede bravt i løbegravene ved Dybbøl, fik ni sår og bragtes til fjendens lazaret i Stenderup. Hans begravelse i København blev overværet af faderen og søsteren.

Hans navn findes på en mindesten ved Skanse III, rejst 1937.

23. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 2 hviler en dansk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Conrad Oscar Carlson, født 30. marts 1840 i København, faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af skomagermester Carl Carlson og Christiane Caroline Lorentzen. 
Elev på Kunstakademiet 1856-61, hvor han vandt den lille sølvmedalje. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole 1861-62 og blev ved sin afgang udnævnt til sekondløjtnant af reserven.
Cohen 1864/129: Oscar Carlson.

Carlson var adjudant for kaptajn og kompagnichef H.S. Gyldenfeldt. Den 19. marts 1864 stod de to officerer på den bare mark lidt nord for Skanse II, da en preussisk granat pludselig slog ned mellem dem. Gyldenfeldt og Carlson blev dræbt på stedet og deres lig blev få dage senere ført til København. Her blev de blev begravet side om side på Garnisons kirkegård. Carlsons gravsten er smukt udført med laurbærkrans og et relief, der forestiller en malerstol med palet og stok. Disse udsmykninger var modelleret af Carlsons lærer på Kunstakademiet, den kendte historiemaler Niels Simonsen.
Som kunstner udførte Carlson en del tegninger, mens han var på feltfod. Dagen før sin død tegnede han en såret soldat, der venter to ambulancesoldaters komme. Tegningen blev kort efter bragt i "Illustreret Tidende".

Hans navn findes på en mindesten på Dybbøl Banke, rejst 1937.

Kilder: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.
Weilbachs kunstnerleksikon 

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 1 hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 10. Infanteriregiment Holger Scheel Gyldenfeldt, født 3. maj 1817 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 19. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 30. marts. Søn af overauditør, senere byfoged Hans Henrik Gyldenfeldt og Barbara Marie Risting. – Gift 1853 med Augusta Frederikke Garlieb (1827-88), med hvem han fik en søn og tre døtre.
Kadet 1831, sekondløjtnant 1837, premierløjtnant 1842, kaptajn 1849. – R. 1848.
Cohen 1864/128: Holger Scheel Gyldenfeldt.

Gyldenfeldt deltog i kampene ved Schleswig og Dybbøl i Treårskrigen og kommanderede en overgang Odense Frikorps. I 1864 rykkede han atter i felten, denne gang som chef for 10. Infanteriregiments 2. kompagni. Den 18. april tog han og adjudanten Carlson opstilling nord for Skanse II, hvor en fjendtlig granat faldt og dræbte dem begge. Begge blev begravet side om side på Garnisons kirkegård.

Hans navn findes på en mindesten, rejst på Dybbøl banke i 1937.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 4, nr. 2 hviler en løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 4. Infanteriregiment Johan Philip Hindenburg, født 8. oktober 1833 i København (Garnisons), såret under kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 29. juni, begravet på Garnisons Kirkegård 22. juli. Søn af stabskaptajn, senere generalmajor Wilhelm August Gottlieb Hindenburg og Johanne Marie Margrethe Lorentzen. – Ugift.
Kadet 1851, sekondløjtnant 1852, premierløjtnant april 1864. – R. 1864.
Cohen 1864/103: Johan Philip Hindenburg

I 1864 deltog han i forsvaret af Dannevirke og Dybbøl. På Als kommanderede han en feltvagt på Arnkilsøre, men såredes dødeligt da fjenden gjorde landgang. Fjenden førte ham til lazarettet i Snogbæk, hvor han udåndede samme dag. Han blev begravet på Nybøl kirkegård, men få uger senere blev hans lig gravet op og ført til København. To dage før sin død blev Hindenburg benådet med Ridderkorset, men nåede aldrig at modtage det. I stedet blev det lagt på hans kiste, da han blev begravet i København.

Hans navn findes på en mindesten, rejst på Kær Halvø i 1938.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 1, nr. 3 hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 9. Infanteriregiment Elias Carl Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig, født 9. august 1816 på Frederiksberg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård 27. april. Søn af oberstløjtnant, kammerherre Carl Christian greve Ahlefeldt-Laurvig og Juliane Caroline Mattstedt. – Gift 1860 med Jacobine Dorothea Petersen (1820-1908), med hvem han fik en søn.
Kadet 1836, sekondløjtnant 1839, premierløjtnant 1847, kaptajn 1850. – R. 1850.
Cohen 1864/122: Elias Carl Frederik Grev Ahlefeldt-Laurvigen

Grev Ahlefeldt deltog med hæder i Treårskrigen, særligt i slaget ved Isted, hvor han udfordrede fjenden ved at stå med benene langt fra hinanden og lorgnetten for øjet – og det i den værste kugleregn! I 1864 kæmpede han som kompagnichef ved Sankelmark og senere på Dybbøl, udfordrede atter fjenden, men fik til sidst en kugle i brystet og sagde ganske roligt: ”Så, nu er jeg færdig, den fik jeg lige i hjertet”. Derpå trådte han et par skridt tilbage og faldt død til jorden.

Hans navn findes på en mindesten, rejst på Dybbøl Banke i 1928. 

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd, B, rk. 2, nr. 1 hviler en løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 22. Infanteriregiment Jens Peter Behrens, født 27. februar 1825 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård i København den 27. april. Søn af underofficer ved Livgarden, senere bud ved Hof- og Stadsretten Christian Henrik Behrens og Ellen Jensdatter. – Gift 1860 med Arengaard Sophie Fønss Gjørup (1835-1907), med hvem han fik to døtre.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1849. – R. 1850.
Cohen 1864/164: Jens Peter Behrends

Behrens deltog med hæder i Treårskrigen . I 1864 rykkede han atter i felten, nu som kommandør for regimentets 3. kompagni. Den 18. april lå kompagniet i reserve tæt ved et af batterierne, der ramtes af en tysk granat, hvorved de fleste officerer dræbtes eller såredes. Behrens blev meget alvorligt såret og fandtes døende af sin adjudant kort efter.

Behrens’ navn findes på en mindesten på Dybbøl banke, rejst 1926.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 2, nr. 2 hviler en ung løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiment Lars Christian Hedemark Brønnum, født 2. september 1843 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård den 27. april. Søn af urtekræmmer Andreas Christian Brønnum og Cathrine Elisabeth Boldt. – Ugift.
Kadet 1860, sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/156: Lars Christian Hedemark Brønnum

I 1864 kæmpede han ved Bustrup og fik en kugle gennem sin hue. Den 18. april faldt han under regimentets fremrykning mod skanserne.

Hans navn findes på en mindesten på Dybbøl banke, rejst 1938.

Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 2, nr. 3 findes gravstedet for en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Christian Wilhelm Jensen, født 2. januar 1815 i København (Holmens), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård 27. april. Søn af fuldmægtig, senere materialforvalter Christoffer Jensen og Else Marie Ravnkilde. Gift 1847 med Karen Marie Koefoed (1821-1910), med hvem han fik fire børn.
Kadet 1837, sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1846, kaptajn 1850.
Cohen 1864/164: Christian Wilhelm Jensen

Han deltog med hæder i Treårskrigen. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han kommandør for 22. Infanteriregiments 2. bataljon. Den 18. april lå mellem Skanse I og II, men måtte trække sig tilbage, da han blev såret i benet og frygtede at falde i fjendens hænder. På vej mod brohovedet ved Alssund blev han ramt af et dræbende skud tæt ved ejendommen Dybbøl Snej. – R. 1848. – Enken tillagdes rang med majors enker.

En mindesten med Jensens navn blev rejst på Dybbøl banke i 1929.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. n/s 2, nr. 2 findes det Lundbye'ske familiegravsted. Her hviler en kaptajn, der faldt i krigen i 1864.

Kaptajn ved 2. Infanteriregiment Sigvard Urne Rosenvinge Lundbye, født 16. juni 1820 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af artillerikaptajn Joachim Theodor Lundbye og Cathrine Bonnevie. Gift 1852 med Charlotte Caroline Augusta Ernst (1824-1868), med hvem han fik fem børn.
Cohen 1864/90: Sigvard Urne Rosenvinge Lundby.

Lundby gennemgik fra 1839 Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon 1842. Senere blev han premierløjtnant (1848) og kaptajn (1850). Han deltog med hæder i Treårskrigen, mens hans ældre broder, den kendte maler Johan Thomas Lundbye, mistede livet ved en tragisk ulykke ved Bedsted. I 1864 var han atter i felten og forsvarede Skanse IV den 18. april, men måtte til sidst overgive sig. Straks efter faldt han for en hannoveransk soldats kugle. - R. 1849. - Hans enke tillagdes rang med majors enker.

Lundbyes navn findes også på en mindesten i Skanse IV.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. n/s 2, nr. 1 findes gravstedet for en oberst, der faldt i krigen i 1864.

Oberst og kommandør for 1. Infanteribrigade Georg Henrik Lasson, født 7. januar 1814 i Randers, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons Kirkegård i København den 27. april. Søn af generalmajor Ivar Christian Lasson og Anna Seehusen. – Gift 1855 med Marie Zeuthen (1826-1881), med hvem han fik to døtre.
Kadet 1825, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1834, kaptajn 1841, major 1852, oberstløjtnant 1857, oberst 1863. Chef for Livgarden fra 1861 og til sin død.
Cohen 1864/86: Georg Henrik Lasson 

I Treårskrigen stod han ved Livgarden og deltog med hæder i krigen. Den 18. december 1863 overtog han kommandoen over 1. Infanteribrigade og deltog i kampene den 28. marts og 18. april 1864. Den sidste dag gik han i døden med 14 af sine officerer. Fjenden sendte hans lig til Als, hvorfra det straks overførtes til København. – R. 1848. D.M. 1848. – Ophøjet i adelsstanden 1863.

En mindesten med Lassons navn er rejst på Dybbøl banke i 1920.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

22. september 2014

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. L., rk. 2, nr. 1 findes det Voldby'ske familiegravsted. Her hviler en dansk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Viggo Theodor Voldby, født 1. september 1839 i København, faldet ved Dybbøl 15. marts 1864, begravet på Garnisons kirkegård 23. marts. Søn af praktiserende læge Frederik Ludvig Voldby og Ida Florentine Sehrens.
Cohen 1864/147: Viggo Theodor Voldby

Voldby gennemgik Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1859. I 1860 blev han forsat til 18. Infanteribataljon. I 1864 udmærkede han sig i fægtningen ved Mysunde, men blev dræbt af et granatstykke, mens hans gjorde vagttjeneste i Skanse II.

Voldbys navn findes også på en lille mindesten, der er rejst i Skanse II.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, rk. 1, nr. 18 findes det Hveberg'ske familiegravsted. Her hviler en dansk oberst, der faldt i krigen i 1864.

Oberst ved 8. Infanteriregiment Magnus Olaus Baadh Hveberg, født 7. november 1806 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 17. marts, begravet på Garnisons Kirkegård 28. marts. Søn af oberstløjtnant Mogens Hveberg (død 1812) og Engelke Cathrine Marie Baadh (død 1825). – Ugift.
Kadet 1821, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1833, kaptajn 1841, major 1852, oberstløjtnant 1854, oberst 1863. Han afgik fra Landkadetakademiet i 1825 som nr. 1 og modtog han æressablen af kongens hånd. Forstander for Underofficersskolen 1842-45. Chef for 8. Linjeinfanteribataljon og kommandant i Kiel fra 1854 og til sin død.
Cohen 1864/119: Magnus Olaus Baadh Hveberg

I Treårskrigen var han blandt de første officerer, der såredes, nemlig i kampene ved Bov den 9. april 1848. Fjorten dage senere faldt hans et år ældre bror, kaptajn Carl Frederik Ferdinand Hveberg ved Schleswig. I 1849 kæmpede han ved Fredericia og året efter ved Isted, hvor hans hest blev skudt under ham. Efter krigen blev han kommandant i Kiel og vandt almindelig agtelse. I den næste krig deltog han i tilbagetoget fra Dannevirke og reddede tre kanoner. Den 17. marts fik han ordre om at erobre Dybbøl by, og skal have sagt til sin adjudant: ”Hvor vejret dog er smukt, og hvor skønt at finde døden på en dag som denne”. Under kampene i landsbyen steg han af hesten, opmuntrede sine soldater og ramtes kort efter af en fjendtlig kugle. Han var den højest rangerende danske officer, der hidtil var faldet i krigen. – Legatstifter. – R. 1845. D.M. 1848.

Oberst Hvebergs navn findes også på en mindesten i Dybbøl by. Mindestenen er sat på stedet, hvor Hveberg faldt.

Kilde: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer. Kbh., 1909

19. september 2014

Ebeltoft kirkegård

Ebeltoft købstad, Randers amt

På kirkegården er rejst en gravsten over en militær regnskabsfører, der døde i byen i sommeren 1849.

Regnskabsfører ved 12. lette Infanteribataljon Carl Jacob Truels Bilsted, født 6. august 1806 i København (Vor Frue), død af apopleksi 1. juni 1849 i Ebeltoft, begravet 5. juni på Ebeltoft kirkegård. Søn af højesteretsprokurator, senere kammeradvokat, etatsråd Hans Bilsted og Anna Dorothea Munthe af Morgenstjerne.
Premierløjtnant. Regimentskvartermester ved Fynske Infanteriregiment i Fredericia. Ved hærreformen i 1842 ændredes hans titel til regnskabsfører og regimentets navn til 12. lette Infanteribataljon.
Gift 1835 med Anna Marie Feilberg (1812-1893)
Cohen 1849/118: Carl Jacob Bilsted

Ebeltoft kirkegård

Ebeltoft købstad, Randers amt

På kirkegården rejste våbenbrødrene i 1875 en gravsten over fem danske soldater, der døde på byens lazaret i sommeren 1849.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 61 Mikkel Poulsen, født 14. juni 1822 i Spentrup, Spentrup sogn, Randers amt, konfirmeret 1838, død af tyfus på Ebeltoft lazaret 10. juli 1849, begravet på Ebeltoft kirkegård 12. juli. Søn af indsidder Poul Laursen og Sidsel Mikkelsdatter.
Tjenestekarl i Støvring sogn 1845.
Cohen 1849/119: Mikkel Poulsen Spendrup

2. Trænkusk ved Artilleriet, 6. Batteri Jens Clausen, født 15. august 1824 i Lille Sædinge, Sædinge sogn, Maribo amt, konfirmeret 1839, død af brystbetændelse på Ebeltoft lazaret 11. juli, begravet på Ebeltoft kirkegård 13. juli. Søn af husmand Claus Nielsen og Sidsel Jensdatter.
Tjenestekarl på Sædingegård 1840.
Cohen 1849/101: Jens Clausen Lille-Sædinge

3. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 94 Steffen Frandsen, født 14. april 1824 i Hundkær, Vinding sogn, Ringkøbing amt, død af tyfus på Ebeltoft lazaret 12. juli, begravet på Ebeltoft kirkegård 15. juli. Søn af gårdmand Frands Steffensen og Maren Christensdatter.
Smedelærling i Holstebro 1845.
Cohen 1849/120: Steffen Frantzen Hundkjær

4. Konstabel ved Artilleriet, 1. Espingolbatteri Peder Olesen, født 13. november 1817 i Abildøre, Egebjerg sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1831, død af hjernebetændelse på Ebeltoft lazaret 26. juli, begravet på Ebeltoft kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Ole Andersen og Marie Gundersdatter.
Tjenestekarl hos skovfogden i Kongsøre, Egebjerg sogn 1845.
Cohen 1849/101: Peter Olesen Abeldore

5. Trænkusk ved 12. Infanteribataljon, 1. kompagni Peder Jensen, født 29. juli 1822 på Store Grønhede, Volstrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1837, død af tyfus på Ebeltoft lazaret 18. august, begravet på Ebeltoft kirkegård 20. august. Søn af husmand Jens Christensen og Margrethe Pedersdatter.
Tjenstekarl i Hørmested sogn 1845.
Cohen 1849/140: P. Jensen store Grønhede

18. september 2014

Tøstrup kirkegård

Nørre Djurs herred, Randers amt

På kirkegården er sat en mindesten over to mænd fra sognet, der satte livet til i krigen i 1864.

1. Menig (?) Frands Leegaard Svantemann, født 25. februar 1830 i Grenaa, konfirmeret 1844 i Grenaa, faldet i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864. Søn af bager Christian Svantemann og Anne Kirstine Christensen.
Indsidder i Sivested, Tøstrup sogn. Gift 1859 med Marie Jensen.
Ses ikke hos Cohen

2. Menig (?) Peder Pedersen, født 27. august 1830 i Dystrup, Ørum sogn, Randers amt, konfirmeret 1845 i Ørum, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Peder Nielsen Bastland og Anne Margrethe Pedersdatter.
Indsidder i Tøstrup, Tøstrup sogn. Gift 1862 med Inger Marie Christensen.
Ses ikke hos Cohen

17. september 2014

Tønder, Kristkirken

Tønder købstad, Tønder amt

I kirkens tårnrum hænger flere mindetavler over faldne i forskellige krige. En af tavlerne bærer navnene på de mænd, der faldt i Treårskrigen, i 1864 og i den fransk-tyske krig 1870-71. De ti faldne i Treårskrigen var alle oprørssoldater - de hørte ifølge mindetavlen til den "Schleswig-Holsteinische Armee" - og skal ikke nærmere omtales her. De fire faldne fra krigen i 1864 hørte alle til den "Dänische Armee".

1. Sapør ved Ingeniørkorpset Eduard Brodersen, født oktober (?) 1840 i Bramstedt, Ladelund sogn, Sydtønder amt (nuværende Tyskland), konfirmeret 1855 i Tønder, død i Schleswig juni (?) 1864. Søn af drejer Jens Brodersen og Cathrine.
Ses ikke hos Cohen

2. Underkorporal ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 25 Jørgen Keisig, født 1. januar 1835 i Tønder, død af tyfus på Sønderborg lazaret 18. februar 1864, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 25. februar. Søn af vægter Christian Balthasar Frederik Keisig og Anne Marie Petersen.
Cohen 1864/130: Jørgen Christian Keisig Tønder

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 277 Johan Henrik Schilling, født 26. januar 1839 i Højer, såret i forpostfægtningen ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 25. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 28. marts. Søn af bagersvend Otto Ingver Schilling og Inge Marie Jensen.
Flyttede med forældrene til Tønder.
Cohen 1864/129: Johan Henrik Schilling Tønder

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 529 Ernst Christoffer Martinsen, født 25. februar 1835 i Tønder, konfirmeret 1850 i Tønder, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af bagermester Heinrich Carl Georg Martinsen og Anne Helene Henningsen.
Cohen 1864/89: Ernst Christoffer Martinsen Tønder

16. september 2014

Spandet kirke

Hviding herred, Tønder amt

I kirken er opsat en mindetavle over en dansk soldat, som faldt ved Dybbøl i 1864.

Garder ved Livgarden til fods, 4. kompagni, nr. 68 Jens Hansen Jensen Arrild, født 29. januar 1835 i Spandet, Spandet sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 20. april, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af indsidder Jens Jensen Andersen Arrild og Marie Kirstine Nisdatter.
Cohen 1864/87: Jens Hansen Jensen Arrild

15. september 2014

Nørresundby kirkegård

Nørresundby købstad, Aalborg amt

På kirkegården er sat en gravsten over en dansk soldat, der faldt i slaget ved Lundby den 3. juli 1864 og en svensk frivillig soldat, der såredes i den samme affære, men bragtes til præstegården i Nørresundby, hvor han døde seks uger senere.

1. Frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 568 Friedleif Edouardo Sørensen, født 6. september 1837 i Sejling præstegård, Sejling sogn, Viborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Nørresundby kirkegård 8. juli. Søn af sognepræst Søren Møller Sørensen og Jutta Caroline Cecilie Hasselriis. Ugift.
Student 1856 (Aarhus), cand.jur. 1864.
Ifølge Aalborg Stiftstidende henstod Sørensens kiste i Gunderup kirke, men familiemedlemmer førte den 6. juli kisten til Aalborg, hvorfra det var meningen at sende den til Sjælland, sikkert til Esbønderup kirke, hvor faderen var præst. Af grunde, vi ikke kender, besluttede man dog at begrave Sørensen på kirkegården i Nørresundby. Seks uger senere blev den svenske frivillige Ekström begravet ved hans side.
Cohen 1864/89: Friedleif Edvard Sørensen Kjøbenhavn

2. Svensk frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 598 Robert Emil Ekström, født 23. februar 1840 i Vänersborg, Vänersborg församling (Älvsborg län), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død i Nørresundby præstegård 15. august, begravet på Nørresundby kirkegård 19. august. Søn af handlende Robert William Ekström og Emilia Mehlen.
Manufakturhandler i Göteborg. Frivillig menig i dansk krigstjeneste.
Hans navn findes også på det store monument over de skandinaviske frivillige på Kastellet i København.
Cohen 1864/89: Robert Emil Ekstrøm Gøthaborg

Hobro, Søndre kirkegård

Hobro købstad, Randers amt

På Søndre kirkegård er rejst et monument over seks danske soldater fra affæren ved Lundby, der sårede blev taget til fange af fjenden og bragt til lazarettet i Hobro.
På kirkegården er også rejst en mindesten over fem preussiske soldater.

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 635 Julius Adam Bernhard Kuhlmann, født 17. juli 1835 i København (Skt. Petri), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 4. juli, begravet på Hobro kirkegård 5. juli. Søn af murermester, arkitekt Jacob Peter Kuhlmann og Bodil Marie Nielsen.
Cohen 1864/89: Julius Adam Bernhardt Kuhlmann Kjøbenhavn

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 364 Rasmus Madsen, født 18. februar 1838 i Kværndrup, Svendborg amt, konfirmeret 1852 i Gudbjerg, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 12. juli, begravet på Hobro kirkegård 14. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Johanne Marie Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Ellerup, Gudbjerg sogn 1856.
Cohen 1864/89: Rasmus Madsen Overdrup

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 630 Niels Larsen, født i Søby, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 21. juli, begravet på Hobro kirkegård 22. juli.
Cohen 1864/89: Niels Larsen Søby

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 38 Christian Wilhelm Laurits Ryberg, født 20. december 1834 i København (Holmens), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 2. august, begravet på Hobro kirkegård 4. august. Søn af tømmermand Christian Frederik Ryberg og Anne Cathrine Espensen.
Cohen 1864/89: Lauritz Vilhelm Ryberg Kjøbenhavn

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 131 Niels Pedersen, født i Oppesundby, Oppesundby sogn, Frederiksborg amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 17. august, begravet på Hobro kirkegård 20. august.
Cohen 1864/89: Niels Petersen Oppesundby

6. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 637 Niels Nielsen, født i Ørsted, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 18. oktober, begravet på Hobro kirkegård 22. oktober.
Cohen 1864/89: Niels Nielsen Ørsted

Aalborg, Almen kirkegård

Aalborg købstad, Aalborg amt

På Aalborgs store kirkegård hviler ni danske soldater, der alle faldt i affæren ved Lundby den 3. juli 1864 og blev transporteret til Aalborg. På graven er sat en stor obelisk. Ved foden af monumentet ligger en mindesten med navnene på de faldne.

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 454 Lars Svendsen, født 19. oktober 1835 i Tisvilde, Tibirke sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Svend Bendtsen og Gunild Lavesdatter.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/89: Lars Svendsen Tiisvilde

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Sankt Olai), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af husmand Henrik Isaksen og Pouline Hansdatter.
Familien flyttede til Toelt, Asminderød sogn senest 1845.
Hans navn findes også på mindetavlen i Asminderød kirke.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 310 Jens Peter Pedersen, født 5. marts 1837 i Viborg (Sortebrødre), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af daglejer Peder Jensen og Johanne Jensdatter.
Cohen 1864/89: Jens Peter Petersen Viborg

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 239 Christian Jørgen Christensen, født 2. februar 1835 i København (Vor Frelsers), konfirmeret 1849 i Vor Frelsers kirke, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af arbejdsmand Jørgen Christensen og Bodil (Bolette) Olesdatter.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/89: Christian Jørgen Christensen Kjøbenhavn

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård 6. juli. Søn af tjenestekarl Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Tune kirke.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum (!)

6. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 529 Ernst Christoffer Martinsen, født 25. februar 1835 i Tønder, konfirmeret 1850 i Tønder, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af bagermester Heinrich Carl Georg Martinsen og Anne Helene Henningsen.
Cohen 1864/89: Ernst Christoffer Martinsen Tønder

7. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 212 Hans Peter Nielsen, født i Rye, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli.
Cohen 1864/89: Hans Peter Nielsen Rye

8. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 558 Johan Wilhelm Frederik Heinze, født 28. december 1836 på Holmegårds glasværk, Fensmark sogn, Præstø amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af glasmager Johan Georg Frederik Heinze og Marie Susanne Wilhelmine Wigel.
Glaspuster i Aalborg. Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/87: Johan Vilhelm Frederik Heintze Slesvig

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Hjulmagersvend i Nærum. Han efterlod en hustru.
Hans navn findes også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum