18. oktober 2010

Rind kirke

Hammerum herred, Ringkøbing amt

I kirken er opsat en mindetavle over seks af sognets beboere, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 91 Thomas Olesen, født 1. september 1819 i Snejbjerg, Snejbjerg sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Thomsen og Maren Baltsersdatter.
Husmand på Kølkær hede, Rind sogn. Gift 1847 med Anne Kirstine Laursdatter.
Cohen 1849/130: Thomas Olsen Sneiberg (Ringkøbing amt).

2. Jæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 15 Jens Nielsen, født 19. august 1823 i Kovstrup, Rind sogn, faldet ved Solbro 24. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Niels Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1850/66: Jens Nielsen Koustrup (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 9. Linieinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 61 Peter Christian Christensen, født 4. juli 1827 i Nørrevejen, Rind sogn, død på Flensburg lazaret i juli 1850, sandsynligvis begravet på Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af glarmester Christen Caspersen og Else Sophie Pedersdatter.
P.C. Christensen ankom til Flensburg lazaret den 20. juli 1850 og døde få dage senere. Pga. hektisk travlhed efter slaget ved Isted blev dødsfaldet ikke registreret. Hans navn blev imidlertid slettet af regimentets stambog efter fredsslutningen. Han hørte til de såkaldte natmandsfolk, og hans nevø var den sidste jyske kæltring, Kjælle Casper, der døde i 1923.
Ses ikke hos Cohen.

4. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 11. batteri, nr. 109 Peder Pedersen, født 14. juni 1833 i Gunderup, Rind sogn, faldet ved Dybbøl 9. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 12. april. Søn af husmand Peder Pedersen og Mette Thuesdatter.
Husmand på Kollund mark. Gift med Karen.
Cohen 1864/83: Peter Petersen Gunderup.

5. Midlertidig korporal ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 9 Niels Christian Jensen, født 10. december 1834 i Ringkøbing, faldet ved Dybbøl 4. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af vognmand Jens Christensen og Anne Kirstine Christensdatter.
Husmand på Fjederholt mark, Rind sogn. Gift 1862 med Anne Kirstine Andersdatter.
Cohen 1864/166: Niels Jensen Ringkjøbing.

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 361 Nicolaj Pedersen, født 14. marts 1840 i Skjoldborg, Rind sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 6. juni, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 8. juni. Søn af gårdmand Peder Christensen Holm og Inger Nicolajsdatter.
Cohen 1864/126: Nicolai Petersen Skjoldborg.

Kilder:
N.C. Søby: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred. I: Hardsyssels årbog 1972, s. 23-35.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar