21. januar 2014

Aal kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

I Ål kirke findes en mindetavle over to sognebørn, der omkom i Treårskrigen. Ifølge inskriptionen blev tavlen lavet af den sidstnævntes bror Christen Olsen (1815-1896) og opsat den 8. september 1851, årsdagen for broderens (formodede) død.

Tavlen er deponeret i Oksbøl museum.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 185 Mads Hansen, født 15. september 1821 i Søhuse, Ål sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Adsbøl 3. april 1849, begravet af fjenden i Gråsten slotshave, men han blev senere taget op og begravet på Adsbøl kirkegård. Søn af gårdmand Hans Jeppesen og Anne Cathrine Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejers, Oksby sogn i 1845.
Cohen 1849/137: Mads Hansen Soehuse

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 82 Niels Christian Olesen, født 22. august 1818 i Vester Vrøgum, Ål sogn, konfirmeret 1833, såret ved Stapelholm 8. september 1850, taget til fange, død efter amputation på Rendsburg lazaret 6. oktober, begravet på Rendsburg kirkegård 8. oktober. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Maren Christensdatter.
Husmand i Borre, Ål sogn i 1850. Gift 1838 med Ide Helene Jensdatter, med hvem han fik fem børn.
Cohen 1850/77: Niels Christian Olsen Vrøgum (Ringkøbing amt)

Tistrup kirke

Øster Horne herred, Ribe amt

Mindetavlen i kirkens tårnrum blev afsløret den 27. juli 1851 og rummer navnene på fem sognebørn, der satte livet til i Treårskrigen. Efter navnene følger et vers: "Hvad Eders Daad for os I Brave var, / Vi at betegne Ord dertil ei har. / I streed og faldt for os, for Danmarks Hæder, / Med Tak og Priis vi altid mindes Eder".

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 18 Nis Nielsen, født 19. januar 1825 i Gårde, Tistrup sogn, konfirmeret 1839, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragtes død på Christiansfeld lazaret samme dag, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Nissen og Anne Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/108: Niels (!) Nielsen Gaarde

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 160 Jens Christensen, født 31. marts 1817 i Kvie, Ansager sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Christen Jensen og Malene Kirstine Andersdatter.
Indsidder i Tistrup, Tistrup sogn 1845. Gift med Christiane Nielsdatter.
Cohen 1849/130: Jens Christensen Qvie (Ribe amt)

3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 90 Søren Marcussen, født 30. juni 1819 i Snorup, Tistrup sogn, konfirmeret 1834, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Marcus Thomsen og Kirsten Lauritsdatter.
Boede i 1850 hos sin bror i fødegården og ernærede sig som hjulmand.
Cohen 1850/94: Søren Marcussen Snorup (Ribe amt)

4. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 206 Niels Jensen, født 24. maj 1820 i Hetofte, Tistrup sogn, konfirmeret 1835, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af bolsmand Jens Christian Pedersen og Karen Lauritsdatter.
Boede i 1850 hos sin bror i fødegården og ernærede sig som daglejer.
Cohen 1850/86: Niels Nielsen (!) Høtofte (Ribe amt)

5. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Dinesen, nr. 54 Niels Nielsen, født 21. maj 1822 i Tistrup, Tistrup sogn, død af tyfus på Schleswig lazaret 11. november 1850, begravet på Skt. Michaelis kirkegård 13. november. Søn af fæster Niels Madsen og Anne Thomasdatter.
Tjenestekarl i Torstrup præstegård i 1845.
Cohen 1850/45: Niels Nielsen Thistrup (Ribe amt)

20. januar 2014

Henne kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

På kirkens blændede norddør er opsat en mindetavle over sognets faldne i Treårskrigen. Tavlen må stamme fra den første tid efter krigen, måske er den ligefrem opsat i 1849 efter tabet af de fire matroser på fregatten Gefion.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 32 Søren Christensen, født 14. december 1822 i Rærup, Lydum sogn, konfirmeret 1837 i Henne, faldet ved Nybøl 5. juni 1848. Søn af gårdmand Christen Adamsen Henriksen og Mette Christensdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Hennebjerg senest 1834.
Cohen 1848/92: Jørgen (!) Christensen Rærup

2. Søvant på fregatten Gefion, nr. 169 Søren Christian Jensen, født i Vang, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april.
Har ikke kunnet identificeres i kirkebøger, folketællinger eller lægdsruller. Cohen kalder ham Vang og mindetavlen omtaler stednavnet Bork Mærsk, beliggende i Sønder Bork sogn.
Cohen 1849/143: Søren Christian Vang

3. Søvant på fregatten Gefion, nr. 216 Jens Søren Jørgensen, født 5. september 1826 i Henneby, Henne sogn, konfirmeret 1841, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af husmand og fisker Jørgen Mortensen og Kirsten Christensdatter.
Cohen 1849/143: Jens Søren Jørgensen

4. Søvant på fregatten Gefion, nr. 285 Søren Poulsen, født 2. juni 1829 i Hennebjerg, Henne sogn, konfirmeret 1844, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af gårdmand Poul Christensen Møller og Karen Jensdatter.
Cohen 1849/143: Søren Poulsen Henneberg

5. Søvant på fregatten Gefion, nr. 286 Christian Nielsen, født 5. februar 1829 i Henne Kirkeby, Henne sogn, konfirmeret 1843, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af husmand Niels Gregersen og Hedevig Marie Jørgensdatter.
Cohen 1849/144: Christen Nielsen Kirkeby

18. januar 2014

Korsør kirkegård

Korsør købstad, Sorø amt

På kirkegården findes gravstedet for en kaptajn, som omkom i krigen 1864.

Kaptajn ved 9. Infanteriregiment Hans Julius Valdemar Hansen, født 8. marts 1829 i Korsør, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 30. april, begravet på Korsør kirkegård 5. maj. Søn af læge Carl Frederik Hansen og Hansine Elisabeth Siersted.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant, kaptajn. Chef for regimentets 5. kompagni. Gift med Julie Sylow, med hvem han fik en søn.
Cohen 1864/122: Hans Julius Valdemar Hansen

Kaptajn Hansen blev såret under regimentets fremrykning ad landevejen fra Sønderborg til Dybbøl Mølle. Fremrykkende preussiske tropper førte ham som fange til Stenderup lazaret, hvor han døde tolv dage senere.

Drøsselbjerg kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården findes gravstedet for en korporal, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 419 Carl Herman Emil van Deurs, født 15. maj 1840 på Bøstrupgård, Drøsselbjerg sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Drøsselbjerg kirkegård 5. april. Søn af proprietær Emil van Deurs og Aline Sophie Agier.
Avlsforvalter på Bøstrupgård.
Cohen 1864/92: Carl Emil Hermann van Deurs

Keldby kirke

Mønbo herred, Præstø amt

I kirken opsatte de mønske våbenbrødre en mindetavle over sognets faldne i 1864.

1. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 41 Johannes Pedersen Schou, født 29. juni 1832 i Ullemark, Keldby sogn, konfirmeret 1847, faldet i en forpostfægtning på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af parcellist Peder Johannesen Schou og Anne Marie Andreasdatter.
Cohen 1864/92: Johannes Petersen Schau Ullemark

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 329 Lars Peter Petersen Post, født 26. juli 1840 i Utterslev, Brønshøj sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 i Keldby, faldet ved Avnbjerg 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af indsidder Hans Jacob Petersen Post og Anne Margrethe Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Keldby.
Cohen 1864/152: Lars Peter Petersen Post Uttersløvmark

3. Menig ved 4. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 115 Lars Hansen, født 25. maj 1835 i Ullemark, Keldby sogn, død på Flensborg lazaret 10. februar 1864. Søn af indsidder Hans Larsen og Kirstine Hansdatter.
Dragon 1858.
Ses ikke hos Cohen

4. Menig ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 40 Jens Peter Hansen, født 5. maj 1833 i Spejlsby, Keldby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Hemmingsdatter.
Cohen 1864/142: Jens Peter Hansen Speilsby

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 461 Rasmus Christensen, født 2. maj 1836 i Keldbymagle, Keldby sogn, såret ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 24. februar, begravet på Augustenborg kirkegård 28. februar. Søn af gårdmand Christen Andreasen og Dorthe Pedersdatter.
Cohen 1864/150: Rasmus Christensen Kjeldbymark

6. Menig ved 14. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 349 Niels Peter Nielsen Nør, født 13. august 1834 i Keldbymagle, Keldby sogn, død af tyfus på Faaborg lazaret 29. august 1864, begravet på Keldby kirkegård 3. september. Søn af gårdmand Niels Rasmussen Nør og Anne Kirstine Johannesdatter.
Cohen 1864/139: Niels Peter Nielsen Nøhr Kjøbymagle (!)

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 443 Hans Christian Rasmussen, født 26. juni 1835 i Tåstrup, Keldby sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af parcellist Rasmus Rasmussen og Bodil Jørgensdatter.
Cohen 1864/89: Hans Christian Rasmussen Kjøbenhavn (!)

17. januar 2014

Fanefjord kirke

Mønbo herred, Præstø amt

I kirken opsatte våbenbrødrene på Møn en mindetavle over sognets faldne i 1864.

1. Halvbefaren af 3. distrikt, nr. 123 Peder Hansen, født 3. januar 1842 i Dame, Fanefjord sogn, faldet på fregatten Jylland ved Helgoland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård (Norge) 13. maj. Søn af husmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Flyttede til Bogø og overførtes til sørullen i 1862.
Cohen 1864/176: Peter Hansen

2. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 266 Hans Jacob Nielsen, født 22. februar 1831 i Tostenæs, Fanefjord sogn, død af tyfus på Havnbjerg lazaret 14. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af indsidder Niels Hansen og Kirsten Jacobsdatter.
Cohen 1864/135: Hans Jørgen Nielsen Præstø (!)

3. Menig ved 4. Dragonregiment, 2. kompagni, nr. 186 Hans Peter Hansen, født 24. oktober 1840 i Tostenæs, Fanefjord sogn, død af tyfoid lungebetændelse på Båring lazaret 10. maj 1864, begravet på Asperup kirkegård 14. maj. Søn af indsidder Hans Henrik Stammer og Anne Kirstine Hansdatter.
Cohen 1864/85: Hans Peter Hansen Tostenæs

4. Konstabel ved Artilleriregimentet Hans Jørgen Madsen, født 14. august 1830 i Dame, Fanefjord sogn, død i København 13. april 1864. Søn af indsidder Mads Jensen og Trine Hansdatter.
Flyttede til Bogø.
Ses ikke hos Cohen

5. Menig ved 7. Infanteriregiment, 4. kompagni, overkomplet nr. 36 Hans Jochum Hemmingsen, født 22. september 1832 i Hårbølle, Fanefjord sogn, død af delirium tremens på Københavns lazaret 20. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Hemming Larsen og Anne Margrethe Andersdatter.
Cohen 1864/118: Hans Jochum Henningsen Haarbølle

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 398 Hemming Christian Pedersen, født 6. marts 1840 i Stege, konfirmeret 1854 i Damsholte, taget til fange ved Dybbøl 17. marts 1864, ankom til fæstningen i Neisse i Preussen (nuv. Nysa, Polen) 1. april, død af underlivstyfus 16. april, begravet 19. april.
Flyttede med forældrene til Ebbelnæs, Damsholte sogn senest 1845. Tjenestekarl i Hårbølle, Fanefjord sogn i 1862.
Cohen 1864/150: Henning Christian Petersen Stege

7. Matros Jens Andersen, født 17. december 1837 i Hårbølle, Fanefjord kirke, død på fregatten Niels Juel i marts 1864. Søn af indsidder Anders Jensen og Mette Hansdatter.
Overførtes til sørullen i 1859.
Ses ikke hos Cohen

Fangel kirke

Odense herred, Odense amt

I Fangel kirke er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen. De to sidstnævnte var brødre.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 108 Christen Hansen, født 26. februar 1822 i Fangel, Fangel sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Hans Pedersen og Johanne Jensdatter.
Cohen 1850/92: Christen Hansen Fangel (Odense amt)

2. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 193 Peder Nielsen, født 15. november 1819 i Fangel, Fangel sogn, konfirmeret 1834, såret ved Isted 25. juli 1850, død i sit hjem i Fangel 23. december, begravet på Fangel kirkegård 30. december. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1850/88: Peder Nielsen Fangel (Odense amt)

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 53 Axel Nielsen, født 15. januar 1824 i Fangel, Fangel sogn, konfirmeret 1839, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 25. september, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 2. oktober. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1850/53: Axel Nielsen Fangel (Odense amt)

Ølgod kirkegård

Øster Horne herred, Ribe amt

På pladsen foran Ølgod kirke rejste de lokale våbenbrødre i 1898 en mindesten over sognets faldne i de slesvigske krige.

1. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 151 Christian Sørensen, født 16. august 1823 i Mosbøl, Strellev sogn, konfirmeret 1838 i Ølgod, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand Søren Henriksen og Anne Cathrine Christensdatter.
Efter faderens død giftede moderen sig med husmand Gyde Christensen i Vallund, Ølgod sogn.
Cohen 1850/86: Christian Sørensen Morsbøllsig (Hjørring amt)

2. Menig ved 2. Forstærkningsjægerkorps (?) Christian Peter Pedersen, født 1. oktober 1821 i Hjedding, Ølgod sogn, konfirmeret 1836, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Peder Christensen og Maren Nisdatter.
Slettet af lægdsrullen i 1852.
Ses ikke hos Cohen.

3. Menig (?) Jens Nielsen af Østbæk, Ølgod sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850.
Har ikke kunnet identificeres i kirkebøger, folketællinger eller lægdsruller.
Ses ikke hos Cohen.

4. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 47 Peder Jensen, født 26. marts 1824 på Hedehus mark, Ølgod sogn, konfirmeret 1838, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Odense lazaret 10. juli, begravet 12. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Margrethe Andersdatter.
Flyttede med forældrene til et hus på Lindbjerg mark, Ølgod sogn.
Cohen 1849/110: Peter Jensen Hedehuus (Ribe amt)

5. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 104 Christen Vejlgaard Sørensen, født 7. september 1825 i Sønder Bøllund, Ølgod sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bolsmand Søren Christensen Vejlgaard og Mette Vestesdatter.
Cohen 1849/109: Christ. Weilgaard Sønder-Bøllum (Ribe amt)

6. Menig ved 9. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 406 Johannes Pedersen, født 5. februar 1835 i Vallund, Ølgod sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Peder Hansen og Marthelene Christiansdatter.
Cohen 1864/127: Johannes Petersen Vallund

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. F 46 Jens Christian Nielsen, født 16. februar 1831 i Vognslund, Ølgod, konfirmeret 1845, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Sønderborg lazaret 6. april, begravet på Sønderborg kirkegård 10. april. Søn af husmand Niels Hansen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/111: Jens Christian Nielsen Vognslund

8. Menig (?) Jens Olesen, født 9. april 1833 i Halundsnap på Lindbjerg mark, Ølgod sogn, konfirmeret 1847, faldet ved Dybbøl 18. marts 1864. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Abelone Nielsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Hee kirke

Hind herred, Ringkøbing

I Hee kirke er sat en mindetavle over sognets faldne i 1864. Tavlen rummer også navnene på de faldne fra det i 1878 udskilte No sogn.

1. Menig ved 8. Infanteriregiment (?) Knud Andersen, født 9. maj 1831 i Haelby, Hee sogn, konfirmeret 1846, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand
Flyttede med forældrene til en gård i Lybæk, Hee (No) sogn. Ifølge lægdsrullen 1863 havde Knud Andersen aftjent sin værnepligt ved 8. Bataljon i 1854. Han formodedes død i krigen.
Ses ikke hos Cohen.

2. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 127 Christen Nielsen, født 19. december 1837 i Lybæk, Hee (No) sogn, konfirmeret 1852, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christensen og Mette Jensdatter.
Flyttede med forældrene til en hus i Sønderby, Hee sogn.
Cohen 1864/123: Christen Nielsen Lybek.

3. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 297 Laurits Jensen, født 20. maj 1840 i Øster No, Hee (No) sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestekarl, senere gårdmand Jens Nielsen og Else Lauritsdatter.
Cohen 1864/161: Lauritz Jensen Østernoe

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 371 Johannes Hansen, født 3. december 1839 i Alrum, Stadil sogn, konfirmeret 1854, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Hans Jensen og Inger Jensdatter.
Tjenestekarl i Ringkøbing i 1860. Gift 1861 med Johanne Marie Andreasdatter, Øster No.
Cohen 1864/123: Johannes Hansen Abrum (!)

5. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 416 Niels Jensen, født 24. maj 1839 i Øster No, Hee (No) sogn, konfirmeret 1854, død på Bogense lazaret 25. marts 1864, begravet 29. marts. Søn af gårdmand Jens Nielsen og Else Lauritsdatter.
Både kirkebogen for Bogense og Cohen har soldaten opført som Jens Jensen, men ifølge lægdsrullen 1863 var det Jens Nielsens søn Niels, der døde i krigen.
Cohen 1864/126: Jens Jensen Østermo (!)

16. januar 2014

Hee kirke

Hind herred, Ringkøbing amt

I Hee kirke er sat en mindetavle over sognets faldne i Treårskrigen. Tavlen rummer også navnene på de faldne fra det i 1878 udskilte No sogn.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 98 Mathias Hansen, født 24. marts 1821 i Heager, Hee (No) sogn, konfirmeret 1836, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af husmand Hans Mathiasen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl på Vennergård, Velling sogn i 1840.
Cohen 1848/92: Mathias Hansen Heager

2. Konstabel ved Artilleriregimentet Jens Olesen, født 22. marts 1827 i Haelby, Hee sogn, konfirmeret 1841, såret ved Fredericias bombardement 15. juni 1849, død på Billeshave lazaret 27. juli, begravet på Vejlby kirkegård 29. juli. Søn af gårdmand Ole Jensen Holm og Margrethe Christensdatter.
Cohen 1849/100: Jens Olesen Haelbye

3. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 103 Nicolaj Johansen, født 9. marts 1827 i Mastrup, Hee sogn, konfirmeret 1841, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Johan Peter Jensen og Maren Nicolajsdatter.
Tjenestekarl i Hvingel, Hee sogn i 1850.
Cohen 1850/92: Nicolaj Johansen Mastrup

4. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 223 Laurits Pedersen, født 2. januar 1820 i Nogård, Hee (No) sogn, konfirmeret 1834, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Peder Lauritsen og Anne Malene Nielsdatter.
Cohen 1850/92: Laurids Pedersen Noegaard

5. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 124 Peter Christian Lauritsen, født 5. juli 1827 i Sønderby, Hee sogn, konfirmeret 1842, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af indsidder, senere gårdmand Laurits Pedersen og Marie Kirstine Christensdatter.
Cohen 1850/92: Peder Chr. Lauridsen Sønderbye

6. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 111 Niels Andersen, født 26. august 1822 i Lybæk, Hee (No) sogn, konfirmeret 1837, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Anders Nielsen Toft og Inger Olesdatter. Identifikationen bekræftes af lægdsrullen.
Cohen 1850/85: Niels Andersen Lybek

7. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 124 Anders Eskildsen, født 13. april 1817 i Vesterby, Rindum sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 7. september, begravet på Augustenborg kirkegård 11. september.
Tjenestekarl i Øster No kro, Hee (No) sogn i 1850.
Cohen 1850/94: Anders Eskildsen Westerbye

8. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 226 Niels Christensen, født 15. maj 1821 i Ølstoft, Hee sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Friedrichstadt, begravet i Koldenbüttel kirkegård 7. september. Søn af tjenestekarl, senere gårdmand Christen Nielsen og Sophie Lauritsdatter.
Cohen 1850/76: Niels Christensen Ølstoft