30. oktober 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 157 findes et gravsted for en officer, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment Wilhelm Ferdinand Gram, født 22. september 1829 på Nørrebrogade, København (Petri), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 30. april. Søn af skibskaptajn Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen.
Frivillig menig i Treårskrigen. Sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1855. Den 18. april 1864 stod han med sit kompagni på landevejen tæt ved Skanse VII. Her ramtes han i underlivet og døde få øjeblikke senere. 
Cohen 1864/122: Vilhelm Ferdinand Gram.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar