24. februar 2011

Gadstrup kirke

Ramsø herred, Roskilde amt

I kirken er der opsat en mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 183 Svend Bertelsen, født 27. august 1835 i Ramsølille, Gadstrup sogn, faldet i en forpostfægtning på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af gårdmand Bertel Nielsen og Karen Christensdatter.
Cohen 1864/92: Svend Bertelsen Ramsølille.

23. februar 2011

Vejlby kirke

Vends herred, Odense amt

I kirken opsatte våbenbrødrene og sognebeboere i 1877 en mindetavle over ni soldater fra sognet, der faldt i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 68 Hans Andersen, født 24. februar 1821 i Røjle, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Faaborg lazaret 23. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af husinderste Anders Hansen og Karen Jacobsdatter.
Cohen 1848/94: Hans Andersen Røile (Odense amt)

2. Menig (?) ved 5. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. ... Hans Bendixen, født 10. april 1828 på Staurby mark, Vejlby sogn, død på Aabenraa lazaret 24. september 1851. Søn af gårdmand Bendix Rasmussen og Marie Olesdatter.
Ses ikke hos Cohen (soldaten døde efter redaktionens slutning)

3. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 209 Niels Andersen, født 6. januar 1820 i Aulby, Vejlby sogn, konfirmeret 1835, såret 12. september 1850, død på Schleswig lazaret 25. oktober, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af husmand Anders Pedersen og Maren Eriksdatter.
Cohen 1850/75: Niels Andersen Aulby (Odense amt)
Mindetavlen omtaler soldaten som stående ved 3. Jægerkorps og faldet ved Kolding 23. april 1848 (skal være 1849).

4. 1. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 168 Ole Olesen, født 13. december 1821 på Christiansdal, Vejlby sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Bogense lazaret 20. juli, begravet på Bogense kirkegård 30. juli. Søn af gårdmand Ole Olesen og Mette Jensdatter.
Cohen 1849/137: Ole Olsen Christiansdal.

5. Menig ved 12. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, overkomplet nr. 68 Otte Nielsen, født 3. december 1817 i Skrillinge, Kavslunde sogn, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 4. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand Niels Ottesen og Anne Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Staurby, Vejlby sogn.
Cohen 1848/91: Ole (sic!) Nielsen Skrillinge (Odense amt)

6. Konstabel (?) ved Artilleriet, 13. Batteri, nr. 123 Hans Jacobsen, født 28. december 1838 i Kustrup, Vejlby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Jacob Hansen og Anne Marie Andersdatter.
Ses ikke hos Cohen.

7. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 184 Peder Jørgensen, født 1. april 1838 i Kavslunde, Kavslunde sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Anne Rasmusdatter.
Senere bosat i Røjle skov, Vejlby sogn.
Cohen 1864/109: Peter Jørgensen Causlunde. Bør tjekkes i lægdsrullen.

8. Menig 5. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 161 Rasmus Hansen, født 11. september 1836 i Staurby, Vejlby sogn, konfirmeret 1851, faldet på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Hans Thomsen Nielsen og Kirsten Rasmusdatter.
Cohen 1864/113: Rasmus Hansen Staurby.

9. Trænkusk (?) ved 1. Trænkuskedepot Jens Christensen, født 30. juli 1839 i Vejlby skov, Vejlby sogn, konfirmeret 1854, dræbt ved overkørsel 7. maj 1864. Søn af husmand Christen Jensen og Johanne Jacobsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Efter navnene er der følgende inskription:
Fødeland og Konge I var til Døden tro / Man derfor Eders Navne i Stenen hugge lod.

21. februar 2011

Bogense kirkegård

Bogense købstad, Odense amt

På kirkegården afsløredes i 1865 et mindesmærke over de soldater, der døde på byens lazaret i Treårskrigen og i 1864. Mindestenen indeholder ingen navne, men kirkebogen opregner i alt 123 soldater. Disse fordeler sig således: 1848: 19 danske soldater. 1849: 57 danske soldater og tre insurgenter fra Schleswig-Holstein. 1850: 1 dansk soldat. 1864: 41 danske soldater og to østrigske. Omkring mindesmærke er rejst fem støbejernskors over tre danske og to østrigske soldater, der faldt i 1864.

1. Konstabel ved Artilleriet, 2. Fæstningskompagni (Smith), nr. 286 Niels Andersen, født 6. februar 1830 i Østby, Selsø sogn, død af brystbetændelse på Bogense lazaret 6. maj 1864, begravet på Bogense kirkegård 9. maj. Søn af gårdmand Anders Nielsen og Inger Iversdatter.
Cohen 1864/81: Niels Andersen Østby.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 290 Rasmus Hansen, født 26. november 1838 i Kædeby, Humble sogn, død af rosen på Bogense lazaret 9. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Hans Jørgen Nielsen og Anne Clausdatter.
Cohen 1864/155: Rasmus Hansen Kjedeby.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 531 Hans Madsen, født 15. november 1837 i Båslunde, Eggeslevmagle sogn, konfirmeret 1852, død af lungebetændelse på Bogense lazaret 10. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Mads Sørensen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/124: Hans Madsen Sorø.

De østrigske soldater er Anton Füchsl fra Ratzesberg (Bez. Rohrbach) ved Graz og Josef Naderer fra Grein (Bez. Perg) ved Linz.

Tårs kirkegård

Musse herred, Maribo amt

På kirkegården er sat en grav- og mindesten over otte soldater, der døde på lazarettet på hovedgården Berritsgård i Tårs sogn. Stenen hentede sognets beboere fra langdyssen i Vindemosen.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 366 Christen Rasmussen, født 22. oktober 1840 i Brøndbyøster, Brøndbyøster sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Berritsgård lazaret 2. maj, begravet på Tårs kirkegård 5. maj. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Karen Christensdatter.
Cohen 1864/91: Christian Rasmussen Brøndbyøster.

2. Menig ved 15. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 201 Ole Nielsen, født 10 november 1832 i Bjerge, Svallerup sogn, konfirmeret 1847, død af tyfus på Berritsgård lazaret 7. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 10. maj. Søn af husmand Niels Olesen og Karen Pedersdatter.
Gift i Rerslev. Bør tjekkes i lægdsrullen.
Cohen 1864/140: Ole Nielsen Bjerre.

3. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 256 Hans Lauritsen Bruhn, født 2. september 1841 i Ørsted, Oksenvad sogn, død af tyfus på Berritsgård lazaret 16. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Jørgen Bruhn og Marie Lauritsen.
Cohen 1864/130: Hans Lauritzen Bruhn Ørsted.

4. Menig ved 12. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 136 Peter Nicolai Mansen, født ca. 1838 i Bobeck, Gelting sogn (1. Angler godsdistrikt), død af tyfus på Berritsgård lazaret 19. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af tømrer Peter Heinrich Mansen og Maria Jebsen.
Tømrer af profession.
Cohen 1864/136: Peter Nicolai Mausen Slesvig.

5. Pontonér ved Ingeniørkommandoen Mikkel Peter Knudsen, født 15. december 1840 på Hvirring mark, Hvirring sogn, død af tyfus på Berritsgård lazaret 20. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 22. maj. Søn af husmand Knud Christensen og Marianne Mikkelsdatter.
Cohen 1864/77: Mikkel Peter Knudsen.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 473 Jens Hansen, født 28. september 1835 i Skerne, Gundslev sogn, konfirmeret 1850, død af tyfus på Berritsgård lazaret 23. maj 1864, begravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af parcellist Hans Hansen og Kirsten Mortensdatter.
Cohen 1864/153: Jens Hansen Skjern.

7. Menig ved 10. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 506 Anders Christensen, født 21. juni 1837 i Skovsted, Hillerslev sogn, konfirmeret 1852, død af tyfus på Berritsgård lazaret 24. maj 1864, bgravet på Tårs kirkegård 27. maj. Søn af husmand Christen Christensen Westergaard og Anne Christensdatter.
Gift 1863 med Mette Marie Christensdatter, hvis gård han overtog. Hun døde som enke i 1866. Bør tjekkes i lægdsrullen.
Cohen 1864/129: Anders Christensen Jannerup.

8. Konstabel ved 3. Fæstningskompagni (Grove), nr. 66 Hans Peter Larsen, født 30. november 1841 i Ore, Åstrup sogn, konfirmeret 1856, død af ansigtsrosen på Berritsgård lazaret 11. juni 1864, begravet på Tårs kirkegård 14. juni. Søn af indsidder Lars Pedersen og Anne Kirstine Henriksdatter.
Cohen 1864/82: Hans Peter Larsen Oure.

20. februar 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård er rejst en mindesten over seks marinere, der faldt i 1864.

1. Helbefaren på fregatten Sjælland Niels Peter Thorvald Danielsen, født ca. 1834 i København faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 25. marts. Søn af vognmandskarl Andreas Danielsen og Caroline Marie Hem.
Boede med forældrene i Skindergade 32 (1840) og Lille Strandstræde 66 (1845).
Holmens kirkebog: Indrulleret styrmand af 1. distrikt, Københavns sørulle, litra H, nr. 129. 30 år, ugift, Lille Strandstræde 18.
Cohen 1864/177: Niels Peter Thorvald Danielsen.

2. Halvbefaren på fregatten Sjælland Carl Christian Jørgensen, født ca. 1843, faldet ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, begravet på Holmens kirkegård 23. marts.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 4. distrikt, Odense amts 113. lægd, litra K, nr. 108. 21 år, ugift.
Cohen 1864/177: Carl Christian Jørgensen.

3. Halvbefaren på fregatten Sjælland, sejlmager Thorvald Theodor Anker, født ca. 1834 i København, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 24. marts. Søn af styrmand Hans Hansen Anker og Marie Elisabeth Henningsen.
Sejlmagerlærling hos Thomas Rønne, Nyhavn 21 (1850).
Holmens kirkebog: Sejlmager, helbefaren matros af 1. distrikt, København, nr. 2263. 29 år, gift, Badstuestræde 13.
Cohen 1864/177: Thorvald Theodor Ancker.

4. Halvbefaren på fregatten Sjælland Carl Christian Deist, født 4. juli 1841 i Egholm, Horslunde sogn, konfirmeret 1857, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, amputeret, død på Søetatens lazaret 19. marts, begravet på Holmens kirkegård 26. marts. Søn af indsidder Fritz Carlsen Deist og Charlotte Amalie Prunch.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 3. distrikt, Maribo amts 69. lægd, nr. 24. 26 år.
Cohen 1864/177: Carl Christian Deitz.

5. Halvbefaren på fregatten Sjælland Christian Pedersen, født ca. 1844, såret ombord på fregatten ved Rügen 17. marts 1864, død på Søetatens lazaret 22. marts, begravet på Holmens kirkegård 30. marts.
Holmens kirkebog: Indrulleret matros af 3. distrikt, Maribo amts 102. lægd, litra M, nr. 3. 20 år, ugift.
Cohen 1864/177: Christian Petersen.

6. Halvbefaren af 8. udskrivningsdistrikt, nr. 75 Søren Madsen, født 14. december 1840 i Tinnet, Skærup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1855 i Skærup kirke, såret ombord på fregatten Jylland ved Helgoland 9. maj 1864, død af hjernebetændelse på Søetatens hospital 22. maj, begravet på Holmens kirkegård 26. maj. Søn af husmand Mads Madsen og Karen Augustinusdatter.
Smed i Vejlby sogn. Konstabel 1862.
Tilgangsrullen for 3. udskrivningsdistrikt 1861, 268. lægd (Vejlby), nr. L 75.
Cohen 1864/177: Søren Madsen.

5. februar 2011

Jørlunde kirke

Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle med navnene på sognets faldne i begge krige.

1. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 64 Jens Jensen, født 14. januar 1822 i Jørlunde, Jørlunde sogn, konfirmeret 1836, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af indsidder (senere afbygger) Jens Eilersen og Sidsel Frederiksdatter.
Cohen 1848/83: Jens Jensen Hjørlunde (Frederiksborg amt)

2. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 111 Jens Jensen, født 25. februar 1825 på Jørlunde overdrev, Jørlunde sogn, savnet efter kampene ved Nybøl 28. maj 1848. Søn af husmand Jens Pedersen og Karen Jørgensdatter.
Cohen 1848/84: Jens Jensen Hjørlunde-Overdrev (Frederiksborg amt)

3. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 232 Poul Pedersen, født på Stavnsholt Overdrev, Farum sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 23. juli, begravet på Trinitatis kirkegård 26. juli.
Cohen 1849/129: Poul Petersen Staunsholts Overdrev

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 121 Rasmus Sørensen, født 15. december 1823 i Sundbylille, Jørlunde sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Søren Jensen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl i Jørlunde præstegård 1845 og 1850.
Cohen 1850/49: Rasmus Sørensen Sundbylille (Frederiksborg amt)

5. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 145 Morten Nielsen, født 14. marts 1824 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, død af tyfus på Schleswig lazaret 22. september 1850, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 27. september. Søn af husmand Niels Bendtsen og Ellen Mortensdatter.
Cohen 1850/84: Morten Nielsen Skjænkelse (Frederiksborg amt)

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 1. kompagni, nr. 55 Niels Madsen, født 18. november 1821 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, død af tyfus på Fredericia lazaret 3. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 8. oktober. Søn af husmand Mads Nielsen og Sidsel Philipsdatter.
Tjenestekarl i Jørlunde 1850.
Cohen 1850/97: Niels Madsen Skjenkelse (Frederiksborg amt)

7. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 307 Rasmus Christensen, født 26. juni 1840 i Skenkelsø, Jørlunde sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af gårdmand Christen Andersen og Maren Mortensdatter.
Cohen 1864/149: Rasmus Christensen Skjænkelsø

8. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 286 Johan Peter Hansen, født 25. maj 1840 i Jørlunde, Jørlunde sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand og skrædder Hans Christensen og Margrethe Larsdatter.
Cohen 1864/99:Johan Peter Hansen Hjorslunde

9. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 32 Peder Nielsen, født i Sundbylille, Jørlunde sogn, faldet ved Dybbøl 2. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april.
Cohen 1864/78: Peter Nielsen Sundbylille

10. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 528 Peder Andersen, født 4. august 1836 i Slangerup Ås, Slangerup sogn, konfirmeret 1851 i Jørlunde, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Anders Larsen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1864/96: Peter Andersen Stangerupaas (sic!)

11. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 602 Peder Larsen, født 30. juni 1839 i Hagerup, Jørlunde sogn, død af strubebetændelse på Assens lazaret 14. maj 1864, begravet på Assens kirkegård 17. maj. Søn a fgårdmand Lars Christensen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1864/94: Peter Larsen Haugerup

12. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 85 Hans Sørensen, født 20. april 1837 i Sundbylille, Jørlunde sogn, død af tyfus på Københavns lazaret 9. juni 1864, begravet på Garnisons kirkegård 14. juni. Søn af husmand Søren Jensen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/78: Hans Sørensen Sundbylille

13. Menig ved 3. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 591 Jens Pedersen, født i Jørlunde, Jørlunde sogn, død af sygdom på Augustenborg lazaret 7. juli 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 12. juli.
Cohen 1864/101: Jens Petersen Hjorlunde

3. februar 2011

Asminderød kirke

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle i marmor over sognets faldne i krigen 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 278 Søren Jørgensen, født 12. februar 1837 i Laveskov, Asminderød sogn, faldet i et forpostfægtning 20. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar. Søn af parcellist Jørgen Hansen og Karen Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Dageløkke, Asminderød sogn.
Cohen 1864/96: Søren Jørgensen Laveskou.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 328 Hans Peter Christensen, født 7. februar 1841 i Roland, Asminderød sogn, faldet ved Dybbøl 8. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 11. april. Søn af husmand Christen Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1864/101: Hans Peter Christensen Roland.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 328 Niels Peter Nielsen, født 14. februar 1837 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1851, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Birthe Kirstine Jensdatter.
Cohen 1864/95: Niels Peter Nielsen Langstrup.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 247 Hans Jensen, født i Danstrup, Asminderød sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/96: Hans Jensen Dangstrup.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 294 Niels Jørgensen, født 21. oktober 1831 i Asminderød, Asminderød sogn, konfirmeret 1846, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Jørgen Thomsen og Trine Nielsdatter.
Cohen 1864/91: Niels Jørgensen Asminderød.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 331 Niels Jensen, født 29. september 1838 i Søholm, Asminderød sogn, konfirmeret 1852, død af sygdom på Augustenborg lazaret 27. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand Jens Pedersen og Johanne Margrethe Jensdatter.
Cohen 1864/93: Niels Jensen Søholm.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 610 Peder Pedersen, født 3. marts 1841 i Dageløkke, Asminderød sogn, konfirmeret 1855, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 16. juli, begravet på Sottrup kirkegård 19. juli. Søn af indsidder Peder Jensen og Sidsel Marie Pedersdatter.
Flyttede med forældrene til Nederste Torp, hvor faderen var parcellist.
Cohen 1864/102: Peder Pedersen Nederstetorp.

8. Menig ved 15. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 99 Lars Jensen, født 28. februar 1834 i Langstrup, Asminderød sogn, konfirmeret 1848, død af tyfus på Augustenborg lazaret 29. februar 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 3. marts. Søn af parcellist Jens Mortensen og Sophie Nielsdatter.
Cohen 1864/139: Lars Jensen Langstrup.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 560 Hans Peter Jensen, født 10. april 1837 i Asminderød, Asminderød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af indsidder (senere husmand) Jens Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Cohen 1864/89: Hans Peter Jensen Asminderød.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Sankt Olai), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg almenkirkegård 6. juli. Søn af husmand Henrik Isaksen og Pouline Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Toelt, Asminderød sogn.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør.