30. oktober 2010

Soderup kirkegård

Merløse herred, Holbæk amt

I det Dannemandske gravsted, der strækker sig langs kirkeskibets søndre side, står en gravsten over:

Generalmajor og kommandør for 2. Armédivision Peter Heinrich Claude du Plat, født 28. september 1809 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Soderup kirkegård 28. april. Søn af kaptajn Johann Heinrich Christian du Plat og Emilie Wilster.
Kadet 1818, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1829, kaptajn 1842, major 1848, oberstløjtnant 1850, generalmajor 1860. Han deltog i Treårskrigen som stabschef for 2. Infanteribrigade (1848) og kommandør for 2. Forstærkningsbataljon (1849). Han blev såret ved Ullerup i april 1849 og udmærkede sig i slaget ved Isted det følgende år. Efter krigen var han kommandant i Schleswig, Altona og Rendsburg. Ved krigsudbruddet i 1864 overtog han befalingen over 2. Armédivision.
Cohen 1864/77: Peter Henrik Claude du Plat.

Du Plats hustru Elisabeth Catharine von Scholten døde i Altona i 1859, men blev begravet på Soderup kirkegård. Hendes svoger var den illegitime kongesøn Frederik Wilhelm lensgreve Dannemand, ejer af hovedgården Åstrup og den nærliggende Soderup kirke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar