11. oktober 2010

København, Garnisons kirke

Københavns kommune

Ved kirkens nordmur - og synlig fra Sankt Annæ Plads - afslørede venner den 28. februar 1858 et mindesmærke for kunstmaleren J. Th. Lundbye.

Frivillig menig ved 3. Linieinfanteribataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye, født 1. september 1818 i Kalundborg, dræbt ved vådeskud i Bedsted 26. april 1848, begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1782-1863).
Cohen 1848/85: Johan Thomas Lundbye (Holbæk amt)

Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men omkom ved en tragisk ulykke efter blot otte dages krigstjeneste.

Bronzerelieffet, der forestiller Lundbye som landsoldat, er udført af billedhuggeren H.W. Bissen.
Under navnet står et par verselinjer af B.S. Ingemannn, som Lundbye havde skrevet ned i sin skitsebog:
FOR HVAD DER I EVIGHEDS BOG STAAER SKREVET / SLET INGEN FORGJÆVES HAR KÆMPET OG LEVET.

Kilder:
Boeck (1948), s. 505-509.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar