27. september 2012

Jystrup kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I kirken satte våbenbrødrene i Ringsted i sommeren 1885 en smuk marmortavle over otte sognebørn, der faldt i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 154 Hans Nielsen, født 2. oktober 1825 i Høed, Valsølille sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand og sognefoged Niels Hansen og Maren Jørgensdatter.
Cohen 1848/85: Hans Nielsen Høed (Sorø amt)

2. Trænkusk ved Artilleriets Espingolbatteri, nr. 69 Peder Olesen, født 12. juni 1822 i Jystrup, Jystrup sogn, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 12. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 17. juli. Søn af husmand og postbud Ole Truelsen og Maren Nielsdatter.
Var tjenestekarl hos vinhandler Heins i København 1845.
Cohen 1848/81: Peter Olsen Jydstrup (Sorø amt)

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 68 Hans Rasmussen, født 28. februar 1826 i Haraldsted, Haraldsted sogn, konfirmeret 1840 i Jystrup, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret og død på Billeshave lazaret 25. juli, begravet på Vejlby kirkegård 27. juli. Søn af indsidder Rasmus Pedersen og Birthe Hansdatter.
Boede hos forældrene i en arbejderbolig ved Skjoldenæsholm, Valsølille sogn efter 1829. Mindetavlen opfører han fejlagtigt som hørende til ”3. Jægerbataljon”.
Cohen 1849/104: Hans Rasmussen Harrested (sic!)

4. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 58 Christen Nielsen, født 21. november 1820 i Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, konfirmeret 1835 i Valsølille, død af tyfus på Gottorp lazaret 14. november 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. november. Søn af indsidder Niels Olesen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Flyttede senest 1834 med forældrene til en gård i Svalmstrup, Valsølille sogn, hvor han endnu boede i 1850.
Cohen 1850/73: Christen Nielsen Kirkehvalsø (Sorø amt)

5. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 256 Jens Rasmussen, født 13. april 1819 i Ny Jystrup, Jystrup sogn, konfirmeret 1833 i Jystrup, savnet efter kampene ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af husmand Rasmus Pedersen og Anne Marie Jørgensdatter.
Var indsidder og væver i Ny Jystrup i 1850, men indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1850/76: Jens Rasmussen Nye Jydestrup (Sorø amt)

6. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 225 Hans Rasmussen, født 3. august 1819 i Højbjerggård, Valsølille sogn, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850, begravet på Koldenbüttel kirkegård 7. oktober. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Karen Nielsdatter.
Boede hjemme på gården i 1845.
Cohen 1850/76: Hans Rasmussen Højbjerggaard (Sorø amt)

7. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 173 Niels Olesen, født 13. marts 1835 i Klaringen, Valsølille sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Christensdatter.
Var tjenestekarl i Høed i 1850.
Cohen 1864/107: Niels Olsen Klaringen

8. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 107 Johan Peter Jensen, født 2. december 1838 i Olden, Valsølille sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af husmand og hjulmand Jens Olesen og Johanne Nisdatter.
Boede med forældrene i Ny Oldhus, senere i Avnstrup. Var tjenestekarl på Ny Oldgård i 1860.
Cohen 1864/153: Johan Peter Jensen Oldhuset

Endeslev kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

På kirkens ydermur er der indmuret en mindetavle over et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 455 Niels Pedersen, født 25. juni 1835 i Aggerup, Endeslev sogn, savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af gårdmand Peder Pedersen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/151: Niels Petersen Aggerup.

14. september 2012

Vindinge kirke

Tune herred, Roskilde amt

I kirken opsatte våbenbrødre en smuk mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 465 Peder Nielsen, født 15. februar 1833 i Vindinge, Vindinge sogn, faldet ved Dybbøl 6. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 11. april. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Opholdt sig hjemme hos forældrene i 1860.
En tre år yngre P.N. fra Vindinge levede endnu i 1865, da han giftede sig i Smørum.
Cohen 1864/129: Peter Nielsen Kjøbenhavn (men ifølge den originale tabsliste var hans tilnavn Vindinge).

12. september 2012

Toftlund kirke

Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt

I kirken er der opsat en smukt indrammet mindetavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen "til usigelig Smerte for hans Forældre og Sødskende, men til uforgængelig Ære, Fryd og Salighed for ham selv".

Underkorporal ved 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 15 Thomas Simonsen Lund, født 23. september 1825 i Allerup, Toftlund sogn, død i Aarhus (Vor Frue) 2. februar 1849, begr. i Aarhus 7. februar. Søn af gårdmand Bonde Thomsen og Kirsten Marie Nielsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Teksten på mindetavlen fortsætter: "Gud! som har den største Ret, det viiseste Raad, det ømmeste Hjerte, hastede med ham, som en benaadet gjenfød og troende kristelig Stridsmand", og slutter med tre vers:

"Under dette Tempels Flige
Jeg trolovet blev med Gud,
Tidlig jeg til Himmerige
Kaldtes hjem, en Jesu Brud.

Lader derfor af at sørge:
Fader! Moder! Sødskende!
Om Guds Riges Vei I spørge!
Da vi snart hverandre see.

Glade, frelste, saliggjorte
I vor Guds den skønne Stad,
Da, naar Jord og Tid er borte
Vi ei mere skilles ad".

Svinninge kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I kirken er der opsat en marmortavle til minde om en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 565 Henrik Pedersen, født 7. december 1838 i Svinninge, Svinninge sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Sidsel Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/148: Henrik Pedersen Svinninge.

9. august 2012

Vemmelev kirkegård

Slagelse herred, Sorø amt

På kirkegården - tæt ved våbenhuset - findes et gravsten over en falden fra 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 512 Lars Pedersen, født 30. juni 1837 i Brandstrup, Tersløse sogn, konfirmeret 1852 i Vemmelev, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 27. april, begravet på Garnisons kirkegård 30. april, senere gravsat på Vemmelev kirkegård. Søn af gårdmand Peder Nielsen og Anne Birgitte Larsdatter.
Flyttede med forældrene til en gård på Vemmelev mark senest 1840.
Cohen 1864/123: Lars Petersen Brandstrup.

29. juni 2012

Skamstrup kirkegård

Tuse herred, Holbæk amt

På kirkegården er der i nyere tid rejst en stor mindesten over seks sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 197 Peder Johansen, født 1. februar 1821 i Skamstrup, Skamstrup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Johan Ovesen og Inger Margrethe Nielsdatter. Bror til nedennævnte Hans Johansen.
Cohen 1849/104: Peter Johansen Skamstrup.

2. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 43 Hans Johansen, født 9. oktober 1823 i Skamstrup, Skamstrup sogn, savnet efter kampene ved Fredericia 6. juli 1849, sandsynligvis begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Johan Ovesen og Inger Margrethe Nielsdatter. Bror til ovennævnte Peder Johansen.
Cohen 1849/120: Hans Johansen Skamstrup.

3. Konstabel ved Artilleriet, Forstærkningen, nr. 9 Hans Christian Poulsen, født 28. april 1822 i Bennebo, Skamstrup sogn, død af brystbetændelse på Bogense lazaret 15. juli 1849, begravet på Bogense kirkegård 19. juli. Søn af husmand Poul Jensen og Karen Andreasdatter.
Cohen 1849/101: Hans Christian Poulsen Bonneboe.

4. Menig ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 119 Christian Jacobsen, født 11. november 1817 i Syvendekøb, Skamstrup sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret og død på Flensburg lazaret 1. september 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 6. september. Søn af kusk Jacob Jørgensen, Frydendal og tjenestepige Maren Nielsdatter, Nyborg, Skamstrup sogn.
Voksede op hos faderen og stedmoderen i Orekrog, Frydendal sogn. Var daglejer i Skamstrup i 1850 og var da gift med Karen Hansdatter, med hvem han havde en toårig datter.
Cohen 1850/72: Christian Jacobsen Syvendekjøb (Holbæk amt).

5. Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 27 Jens Olesen, født i 12. juni 1827 i Sørninge, Skamstrup sogn, død af tyfus på Glücksburg lazaret 7. december 1850, begravet på Glücksburg kirkegård 12. december. Søn af gårdmand Ole Hansen og Dorthe Jensdatter.
Cohen 1850/81: Jens Olsen Sørninge (Holbæk amt).

6. Menig ved 2. Reservebataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 41 Jørgen Christiansen, født 16. oktober 1826 i Bennebo, Skamstrup sogn, død af tyfus på Gottorp lazaret 21. december 1850, begravet på Schleswig Friederichsberg kirkegård … december. Søn af bolsmand og snedker Christian Jensen og Ellen Sørensdatter.
Cohen 1850/73: Jørgen Christensen Bennebo (Holbæk amt).

11. maj 2012

Vranderup, Seest sogn

Anst herred, Ribe amt

Ved vejen mellem Gelballe og Vranderup, ikke langt fra vejen der går op mod Ejstrup, er der rejst en mindesten over en dansk soldat, der faldt på Gelballe mark og af fjenden straks blev begravet tæt ved et egetræ i Vranderup skov. I træets stamme skar man følgende tekst: "I.P.S. + 23/4 49. 4. F.B." (der skulle havde stået 4. R.B. for 4. Reservebataljon). Til identifikation af soldatens lig havde man støttet sig til fire initialer, der var syet i skjorten: I.P.H.S.
Et stykke tid efter begravelsen satte husejer Anders Pedersens søn og datter et mindesmærke på graven, hvis gravskrift er gengivet nedenfor. Johannes Hansens enke på Vranderup Hovgård plantede grantræer omkring gravstedet, og pyntede hvert år graven på soldatens dødsdag.
Med tiden forsvandt egetræet og der var planer om at sløjfe gravstedet, da sognets beboere og våbenbrødrene i Kolding i foråret 1874 tog initiativ til at flytte graven fra skoven og op til landevejen. På det nye gravsted lagde man en gammel gravsten i sandsten (på denne kan man endnu ane årstallet 1708) og ovenpå denne anbragtes en 80-85 cm høj bautasten med et hvidt kors af metal. Endelig anbragte man en stor støbejernsplade med inskription op ad bautastenen. Til venstre for gravstedet står en flagstang.

Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 98 Jens Pedersen, født 15. februar 1816 i Hornslet, Hornslet sogn, faldet ved Ejstrup 23. april 1849, begravet af fjenden ved Vranderup skov. Søn af gårdmand Peder Rasmussen Høj og Mette Jensdatter.
Tjenestekarl i Todbjerg præstegård 1840.
Cohen 1849/126: Jens Petersen Hornsleth (Randers amt).

Tavlen på det oprindelige gravsted i skoven havde følgende gravskrift: "Herunder hviler en brav dansk Kriger / I.P.S. / falden den rædselsfulde 23 April 1849. / Ukjendt blandt os, vist savnet hjemme / faldt Du her for elskte Fødeland! / Den Dag, som vi aldrig kan forglemme / da Mange kaldtes til hiint bedre Land / hvil her da sødt, om dit Minde vi kjærligt skal frede / mens dine Kjære forgjæves om din Gravhøi maa lede".
Soldatens forældre døde allerede i 1820'erne. En kilde siger, at en afskrift af den oprindelige gravskrift fra 1849 på et tidspunkt blev sendt til Jens Pedersens enke, men om soldaten virkelig var gift, har ikke kunnet påvises.

Litteratur:
Axel Liljefalk: Kampen ved Egstrup og Vranderup. Ribe Amts Aarbog 1910, s. 3-21
Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50. Bd. II B, s. 735-740.

9. maj 2012

Flade kirke

Morsø Nørre herred, Thisted amt

På kirkeskibets sydmur blev der i 1851 opsat en mindetavle med navnene på tre sogneørn, der var faldet i Treårskrigen.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 206 Peder Pedersen, født 23. september 1824 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1840 sst., hårdt såret ved Kolding 23. april 1849, indbragt død i Christiansfeld s.d., begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand og fisker Peder Laursen Buch og Else Pedersdatter.
Cohen 1849/119: Peter Petersen Flade.

2. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 162 Niels Madsen, født 2. november 1822 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1837 sst., faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet på Horsens kirkegård 9. maj. Søn af husmand og fisker Mads Nielsen Ahme og Marianne Jepsdatter.
Cohen 1849/118: Niels Madsen Flade.

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 71 Anders Christian Mikkelsen, født 2. maj 1816 i Elsø, Elsø sogn, konfirmeret 1831 sst., såret ved Isted 24. juli 1850, amputeret og død på Flensburg lazaret 26. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af husmand Mikkel Andersen Kjær og Anne Christensdatter.
Cohen 1850/78: Anders Christensen Mikkelsen Elsø (Thisted amt).

8. maj 2012

Tim kirkegård

Hind herred, Ringkøbing amt

På kirkegården står en 165 cm høj mindesten over fire sognebørn, der faldt i de slesvigske krige. Tidspunktet for opstillingen kendes ikke, men den afløste en mindetavle inde i kirken, der var blevet opsat den 9. marts 1851 med navnene på de to faldne i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 127 Niels Jensen, født 16. december 1820 i Nørgård, Tim sogn, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/126: Niels Jensen Nørgaard (Ringkøbing amt).

2. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Laurits Nielsen, født 18. maj 1823 i Nordestgård, Tim sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Jensdatter.
Cohen 1850/63: Lauritz Nielsen Nordestgaard (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 529 Jens Christian Madsen, født 19. april 1830 i Sandgrav, Tim sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Mads Madsen og Johanne Christensdatter.
Cohen 1864/106: Jens Christian Madsen Sandgrav.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 375 Jens Knudsen, født 8. juni 1841 i Sønderby, Tim sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Knud Jensen og Anne Marie Jensdatter.
Cohen 1864/122: Jens Knudsen Sønderby.

6. maj 2012

Stadil kirke


Hind herred, Ringkøbing amt

I kirken blev der den 19. marts 1851 opsat en mindetavle over tre faldne i Treårskrigen. Denne tavle blev imidlertid erstattet af en ny mindetavle, udført af kunstmaleren J. Larsen Stevns i 1920, stadig med de oprindelige tre faldnes navne, men nu også med navnene på yderligere tre faldne fra krigen i 1864.

1. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 72 Niels Olesen, født 18. oktober 1822 i Brunbjerg, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 6. april 1849, død af lungesvindsot på Københavns garnisonshospital 8. oktober, begravet på Garnisons kirkegård 12. oktober. Søn af husmand Ole Jensen og Johanne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1845.
Cohen 1849/134: Niels Olsen Brunbjerg.

2. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 156 Niels Nielsen, født 20. juli 1822 i Alrum, Stadil sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Karen Olesdatter.
Cohen 1849/113: Niels Nielsen Alrum.

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 324 Lars Jensen, født 30. august 1823 i Skelmose, Stadil sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Var bror til nedennævnte Jens Peter Jensen.
Cohen 1850/63: Lars Jensen Skjeldmose (Ringkøbing amt).

4. Menig ved 8. Infanteriregiment, 4. kompagni, overkomplet nr. 17 Jens Jensen, født 6. maj 1837 i Langager, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 18. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af husmand Jens Christian Jensen og Kirsten Christiansdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1860.
Cohen 1864/120: Jens Jensen Landager.

5. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 276 Jens Peter Jensen, født 25. marts 1838 i Skelmose, Stadil sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Cohen 1864/123: Jens Peter Jensen Skjelmose.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 556 Jens Jørgensen, født 23. august 1834 i Mejlby, Stadil sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Aabenraa lazaret 15. september 1864, begravet på Aabenraa kirkegård 20. september. Søn af husmand Jørgen Jensen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Fuglbjerg, Stadil sogn i 1855.
Cohen 1864/103: Jens Jørgensen Meilby.

1. maj 2012

Terslev kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I Terslev kirke er opsat en mindetavle i marmor over fem sognebørn, der omkom i de slesvigske krige.

1. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 115 Jørgen Nielsen, født 29. november 1824 i Kværrede, Terslev sogn (Sorø amt), konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Bente Ingvorsdatter.
Tjenestekarl i fødegården 1845.
Cohen 1849/120: Jørgen Nielsen Qværrede.

2. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 35 Jens Jacobsen, født 18. december 1822 i Tjæreby, Terslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Jacob Christophersen og Margrethe Christensdatter.
Plejebarn hos arbejdsmand Anders Sørensen i Tjæreby. Tjenestekarl i Terslev 1845.
Cohen 1850/73: Jens Jacobsen Tjæreby (Sorø amt).

3. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 72 Ole Jespersen, født 8. oktober 1820 i Tollerød, Terslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af indsidder Jesper Mouritzen og Karen Olesdatter.
Cohen 1850/73: Ole Jespersen Pollerød (Sorø amt).

4. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 274 Frederik Hansen, født 19. september 1827 i Terslev, Terslev sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 10. november 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 17. november. Søn af gårdmand og sognefoged Hans Hansen (D.M.) og Anne Marie Jacobsdatter.
Cohen 1850/52: Frederik Hansen Tersløv (Sorø amt).

5. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 465 Peder Iversen, født 21. april 1841 i Kværrede, Terslev sogn, død af sygdom på Augustenborg lazaret 30. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af gårdmand Iver Andersen og Johanne Nielsdatter.
Tjenestekarl i Høsten Torp 1860.
Cohen 1864/104: Peter Iversen Overrede.

29. april 2012

Øster Nykirke kirke

Nørvang herred, Vejle amt

I Øster Nykirke kirke satte beboerne i 1866 en mindetavle i marmor over sognets faldne i 1849 og 1864.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 65 Christen Jensen, født 22. juli 1826 i Sønder Tinnet, Øster Nykirke sogn, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen og Anne Rasmusdatter.
Cohen 1849/109: Christen Jensen Tinnet (Vejle amt).

2. Frivillige menig ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 21 Hans Henrik Feltendahl, født 8. maj 1839 på Skovgårds mark, Kollerup sogn, konfirmeret 1853 i Hvejsel, savnet efter kampene ved Oversø 6. februar 1864. Søn af husmand og murer Christen Hansen og Mette Johanne Nielsdatter.
Gift 1862 med Johanne Marie Sørensdatter af Ørnsholt. Husmand og skrædder i Vonge, Øster Nykirke sogn.
Cohen 1864/133: Hans Henrik Teltendal Skougaardsmark.

3. Konstabel ved Artilleriet, 4. fæstningskompagni (Breidahl), nr. 68 Niels Andersen, født 6. december 1834 i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke sogn, konfirmeret 1848 i Give, såret i kampene ved Dybbøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 23. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 27. marts. Søn af gårdmand Anders Nielsen og Maren Christensdatter.
Gift 1859 med Anne Nielsdatter, med hvem han fik tre børn. Gårdmand i Sønder Kollemorten.
Cohen 1864/82: Niels Andersen Veile.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 41 Christen Berthelsen, født 21. februar 1831 på Åle mark, Åle sogn, konfirmeret 1845 i Øster Nykirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Berthel Nielsen, Lundum skov og tjenestepige Anne Marie Christensdatter, Åle mark.
Flyttede 1837 med moderen og stedfaderen Niels Madsen til et husmandssted i Sønder Kollemorten.
Cohen 1864/149: Christen Bertelsen Aalemark.

5. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 29 Christen Mogensen, født 23. oktober 1833 i Vonge, Øster Nykirke sogn, konfirmeret 1848 i Give, død af sygdom på Augustenborg lazaret 20. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af husmand Mogens Christensen og Maren Christensdatter.
Cohen 1864/170: Christen Mogensen Vonge.

6. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 399 Christen Rasmussen, født 31. juli 1840 i Lille Vorslund, Give sogn, død af tyfus på Bogense lazaret 7. april 1864, begravet på Bogense kirkegård 12. april. Søn af husmand Rasmus Christensen og Voldborg Nielsdatter.
Flyttede 1863 til en ny tjenesteplads i Nørre Tinnet, Øster Nykirke sogn.
Cohen 1864/162: Christen Rasmussen Lille Verslund.

28. april 2012

Torsted kirkegård

Hatting herred, Vejle amt

På kirkegården er begravet en dragon, der faldt i 1849. Støbejernskorset på graven blev flyttet, da et kapel blev opført omkring 1910. I 1945 blev korset anbragt på frihedskæmperen Hans Zeuthen Engbergs grav.

Dragon ved 6. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 119 Jørgen Hansen, født 28. oktober 1822 i Søby, Nørre Søby sogn, konfirmeret 1837 i Heden, faldet i en forposttræfning på Torsted mark 13. maj 1849, begravet på Torsted kirkegård 16. maj. Søn af skrædder Hans Jørgensen og Johanne Larsdatter (gift 1826).
Han flyttede siden med forældrene til Heden.
Cohen 1849/139: Jørgen Hansen Søeby.

Vonsild kirkegård

Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt

Til højre for stien, der fører op til kirkens dør, står en gravsten over en soldat, der omkom under marchen gennem sognet i 1850. Sognets beboere indsamlede pengene til stenen, der afsløredes den 14. august 1881 af præsten og politikeren M. Mørk Hansen.

Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 299 Poul Hansen, født 1825 i København, omkom under marchen over Sønderskovgårds mark 16. juli 1850, begravet 20. juli på Vonsild kirkegård.
Han er sandsynligvis identisk med Poul Hansen, der var lærling hos skræddermester Ratzeburg i Skvaldergade i København i 1840 og 1845.
Cohen 1850/89: Poul Hansen Kjøbenhavn (København).

19. april 2012

Gauerslund kirkegård

Holmans herred, Vejle amt

På kirkegården indrettede kirkens ejere et gravsted nord for kirketårnet for to soldater, der døde under marchen gennem sognet i sommeren 1850.

1. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 202 Jens Nielsen, født 19. juli 1818 i Hornum, Vester Hornum sogn, Aalborg amt, død på marchen gennem Andkær 14. juli 1850, begravet på Gauerslund kirkegård 17. juli. Søn af gårdmand Niels Jensen Østergaard og Johanne Marie Madsdatter.
Cohen 1850/78: Jens Nielsen Hornum (Aalborg amt).

2. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 94 Niels Christian Grønbech, født 27. september 1821 i Helsingør (Skt. Olai), konfirmeret 1836 i Frederikshavn, død på marchen gennem Andkær 14. juli 1850, begravet på Gauerslund kirkegård 17. juli. Søn af købmand og gæstgiver Balthazar Christian Grønbech og Anne Riis Lyngbye.
Familien Grønbech flyttede kort efter Niels Christians fødsel til den lille svenske ø Rörö i den göteborgske skærgård. Her døde moderen i 1825 og faderen seks år senere. Niels Christian og en storebror kom i pleje hos deres farbror, købmand Hans Peter Grønbech i Frederikshavn, der i slutningen af 1830'erne flyttede til hovedstaden. Her kom Niels Christian i skrædderlære, og som svend rejste han til Odense. I årene 1844-49 levede han i et papirløst forhold med tjenestepigen Birthe Cathrine Coordt og fik med hende to sønner og en datter. Parret skiltes imidlertid og Niels Christian flyttede til Thy, hvor han i 1849 lod sig stille som soldat for en gårdmand i Vang sogn. I september samme år blev Niels Christian arresteret på mistanke om indbrud i Thisted kirke. Han havde smadret et vindue, var krøbet ind og brudt kirkebøssen op, hvorfra han stjal 31 skillinger. De kom atter for dagens lys, da politiet ransagede hans lejede værelse i byen. Andre tyverisager blev også fremlagt i retten, og den 28. december 1849 faldt dommen: 1 års forbedringshusarbejde i Viborg Tugthus. Dommen var hård, fordi han otte år tidligere var blevet dømt for tyveri ved Kriminalretten i København. Protokollen over fangerne i Viborg Tugthus indeholder ikke Niels Christians navn, og i februar 1850 sad han dog også stadig i Thisted arresthus, sandsynligvis mens han ventede på udfaldet af en ankesag. Få måneder senere må han være blevet løsladt og ekskorteret til 5. Reservebataljon. Kort efter døde han af udmattelse på marchen til Fredericia.
Hovedrullen for Thisted amt 1847, 27. lægd, nr. 89.
Cohen 1850/78: Niels Christian Grønbek (Frederiksborg amt).


18. april 2012

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på Koldings gamle kirkegård er der sat en gravsten over to soldater, der faldt ved Fredericia i 1849.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 98 Philip Frederik Nielsen, født 25. februar 1838 i Katballe, Lysgård sogn, faldet ved Fredericia 8. marts 1864, begravet af fjenden på Kolding kirkegård 10. marts. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Anne Barbara Philipsdatter.
Cohen 1864/158: Philip Frederik Nielsen Kalballe (sic!).

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 227 Peter Christian Jørgensen, født i København, savnet efter kampene ved Fredericia 8. marts 1864, sandsynligvis begravet på Kolding kirkegård 10. marts.
Cohen 1864/158: Peter Christian Jørgensen Kjøbenhavn.

Kirkebogen for Kolding opregner to soldater under 8. marts 1864, den ene "Frederik Nielsen", den anden blot "en dansk Soldat".

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på Koldings gamle kirkegård er sat et støbejernskors efter en dansk jæger, der faldt i 1849.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 70 Jeppe Christensen, født 5. september 1826 i Asbo, Bække sogn, såret ved preussernes besættelse af Kolding 20. april 1849, død samme dag og af fjenden begravet i enkefru Theilades have i Helligkorsgade, atter begravet (af de danske) på Kolding gamle kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Christen Hansen Skov og Mette Nielsdatter.
Cohen 1849/119: Jeppe Christensen Asboe.

Kolding kirkebog noterer, at der den 28. april 1849 blev begravet ni danske soldater, der var døde den 20. og 23. april. Men en nøjere identifikation af disse soldater, herunder Jeppe Christensens navn, findes ikke i kirkebogen.

Til venstre for Jeppe Christensens grav står et tilsvarende støbejernskors, rejst over en slesvig-holstensk oprørssoldat Hans Brodersen fra Frederikskog, der faldt ved Gudsø i maj 1849.

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

Tæt ved den store krigergrav på den gamle kirkegård, er der sat en gravsten over en dansk officer, der faldt i 1849.

Sekondløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Fritz Ludvig Faber, født 15. marts 1804 i Marstal degnebolig, såret ved Gudsø 7. maj 1849, taget til fange og amputeret, død på Kolding lazaret 28. maj, begravet på Kolding kirkegård 29. maj. Søn af degn Christian Faber og Frederikke Jørgensdatter.
Kantor, klokker og kordegn ved Frue kirke i Odense. Meldte sig som frivillig underofficer ved krigsudbruddet i 1848 og modtog Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) den 13. september s.å.
Gift 1833 med Anne Marie Sophie Møller (1810-1873), med hvem han havde fire børn.
NB: Marmorpladen var hel i 1947 og bar dengang det korrekte fødselsår 1804.
Cohen 1849/113: Fritz Ludvig von Faber.

Kolding, Gamle kirkegård

Kolding købstad, Vejle amt

På Koldings gamle kirkegård, tæt ved indgangen ved Tøndervej, findes det Schindelske familiegravsted. Her rejste Koldings borgere og venner i Aalborg et stort gravmonument over en officer, der faldt i 1849.

Major og kommandør ved 5. Linjeinfanteribataljon Conrad Ferdinand Schindel, født 21. februar 1800 på Hallebygård, Sæby sogn, faldet ved Sønderbro ved Kolding 23. april 1849, begravet på Kolding gamle kirkegård 26. april. Søn af løjtnant Frederik Jørgen Schindel og Dorthea Sophie Falkenskjold.
R., D.M.
Gift 1843 med Sophie Amalie Moltke (1807-1892), med hvem han fik to døtre.
Cohen 1849/107: Conrad Ferdinand von Schindel.

17. april 2012

Uvelse kirke

Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt

Sognets beboere satte i 1865 en mindetavle over fem sognebørn, der var faldet i krigene i 1849 og 1864. Tavlen hang oprindeligt på skibets østvæg, men efter en restaurering af kirken er den i dag anbragt i våbenhuset.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 237 Jørgen Poulsen, født 28. august 1826 i Lystrup, Uvelse sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 30. april 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 4. maj. Søn af husmand Poul Jørgensen og Sidsel Hansdatter.
Cohen 1849/106: Jørgen Poulsen Lystrup.

2. Jæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 16 Jørgen Nielsen, født 8. maj 1822 i Lystrup, Uvelse sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Billeshave lazaret 16. juli, begravet på Vejlby kirkegård 19. juli. Søn af husmand og skrædder Niels Pedersen og Else Larsdatter.
Cohen 1849/121: Jørgen Nielsen Lystrup.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 229 Niels Pedersen, født 19. april 1836 i Snostrup, Snostrup sogn, konfirmeret 1850 i Uvelse, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af afbygger Peder Hansen og Inger Nielsdatter.
Flyttede som barn med forældrene til en gård i Uvelse.
Cohen 1864/151: Niels Petersen Snodstrup.

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 544 Søren Nielsen, født 6. juni 1835 i Uvelse, Uvelse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 5. maj, død på Broager kirkegård 8. maj. Søn af husmand og smed Niels Christiansen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1864/97: Søren Nielsen Uvelse.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 380 Jens Poulsen, født 12. september 1840 i Lystrup, Uvelse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Blans lazaret 3. maj, begravet på Ullerup kirkegård 7. maj. Søn af husmand Poul Willumsen og Inger Nielsdatter.
Cohen 1864/95: Jens Poulsen Lystrup.

Dråby kirkegård

Horns herred, Frederiksborg amt

På kirkegården er rejst en gravsten over en soldat, der faldt i krigen 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 294 Andreas Pedersen, født 6. maj 1838 i Skoven, Dråby sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Dråby kirkegård 7. april. Søn af gårdmand Peder Andersen og Anne Lisbeth Andreasdatter.
Cohen oplyser at A.P. blev begravet på Sønderborg kirkegård, men kirkebogen for Dråby sogn beviser, at han i stedet blev begravet i sit hjemsogn.
Cohen 1864/95: Andreas Petersen Skoven.

Gierslev kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården rejste våbenbrødre en mindesten over et sognebarn, der faldt i krigen 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 171 Peder Frederiksen, født 11. maj 1838 på Løve mark, Gierslev sogn, såret ved Dybbøl 22. februar 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 6. marts, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. marts. Søn af bolsmand Frederik Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Cohen 1864/153: Peter Frederiksen Løvemark.

16. april 2012

Bredstrup kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På Bredstrup kirkegård er rejst et jernkors over et sognebarn, der blev såret ved Isted og døde et år senere på lazarettet i Fredericia.

Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 69 Ole Jensen, født 22. juni 1823 i Pjedsted, Pjedsted sogn, såret i slaget ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 9. august 1851, begravet 15. august på Bredstrup kirkegård. Søn af husmand Jens Nielsen og Kirsten Olesdatter.
Flyttede med forældrene til Bredstrup mark.
Ses ikke hos Cohen (døde efter redaktionens slutning)

Ved korsets fod er sat en støbejernsplade med teksten: "I kampens Ild han mødte uforsagt / da det gialdt for Danmarks Ret at stride / Fra Idstedslaget blev han saaret bragt / og meget Ont han siden maatte lide / til Øiet brast og nu i tavse Muld / hans matte Legem finder Roligheden. / Tilbage her vi stande haabefuld / at skue ham hos Gud i Evigheden. / Medborgere i Bredstrup satte Mindet".

Bredstrup kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På Bredstrup kirkegård er rejst et jernkors over en korporal, der faldt ved Fredericia i 1849.

Frivillig korporal ved 11. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 6 Knud Schott Deichmann Bruun, født 13. januar 1829 på Ormholt, Torslev sogn, faldet ved udfaldet mod de fjendtlige skanser ved Fredericia 13. maj 1849, begravet 14. maj på Bredstrup kirkegård. Søn af proprietær Hans Christian B. og Elisabeth Cathrine Bente Rudolphine Deichmann.
Cohen 1849/117: Knud Scott Deichmann Bruun.

12. april 2012

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

Efter slaget ved Kolding i 1849 blev otte faldne gardehusarer begravet på Taulov kirkegård. Tre år senere – den 12. juli 1852 – satte Gardehusareskadronens mandskab en stor mindesten på deres grav. På stenens forside er indhugget navnene på de otte gardehusarer og på bagsiden står teksten: FRA / SAMTLIGE / ESCADRONSKAMMERADER / OFFICERER / UNDEROFFICERER / OG / MANDSKAB. På stenens sider ses en rytterpistol, model 1848, og en rytterkarabin. Oven på stenen er anbragt et knapt et meter højt marmorkors og foran dette en husarchakot.

1. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848. Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

2. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 18 Peder Sørensen, født 29. juli 1823 i Sandby, Kundby sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Søren Madsen og Ellen Pedersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Kundby kirke.
Cohen 1849/138: Peder Sørensen Sandby.

3. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 43 Jørgen Larsen, født 1. februar 1824 i Fændrikhus, Nødebo sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Lars Hansen, Lille Thoruphus og tjenestepige Bodil Cathrine Christoffersdatter, Fændrikhus.
Cohen 1849/138: Jørgen Larsen Fendrikkehuus.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 48 Hans Jensen, født 4. december 1822 i Ejby, Ejby sogn (Roskilde amt), faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Jens Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Søster Svenstrup, Dåstrup sogn 1845.
Cohen 1849/138: Hans Jensen Eibye.

5. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 52 Jørgen Christian Christiansen, født 31. august 1825 i Tågeskov, Everdrup sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af sadelmager Christian Bendtsen og Karen Larsdatter.
Cohen 1849/138: Jørgen Christian Christiansen Taageskov.

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 54 Jens Olesen, født 22. juni 1822 i Nyrup, Tikøb sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder og daglejer Ole Christiansen og Inger Pedersdatter.
Cohen 1849/138: Jens Olsen Nyerup.

7. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 90 Peder Nielsen, født 28. december 1825 i Freerslev, Nørre Herlev sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Pedersen og Christiane Pedersdatter.
Cohen 1849/138: Peder Nielsen Freerslev.

8. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Niels Pedersen, født 30. august 1818 i Gjeddesdalshuse, Reerslev sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Hansen og Sidsel Nielsdatter.
Cohen 1849/138: Niels Pedersen Gjeddesdahlshuus.

10. april 2012

Almind kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Almind kirkegård afsløredes den 9. maj 1874 en mindesten over en dansk jæger, der faldt ved Blåkærskov 25 år tidligere.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 99 Ole Christensen, født 3. juli 1824 i Kirkensgård, Vandborg sogn, faldet i en fægtning ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet på Almind kirkegård 11. maj. Søn af gårdmand Christen Jensen og Gertrud Olesdatter.
Flyttede som barn med forældrene til Lisbjerg, Dybe sogn.
Cohen 1849/118: Ole Christensen Kirkensgaard.

Viuf kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Viuf kirkegård rejstes i 1856 en mindesten over en jæger, der var faldet ved Blåkærskov syv år tidligere.

Underjæger ved 1. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 220 Knud Rasmussen, født 25. maj 1825 i Attrup, Koed sogn, faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet i skoven samme dag, genbegravet på Viuf kirkegård 13. juli 1856. Søn af husmand Rasmus Rasmussen og Karen Jensdatter.
Cohen 1849/118: Knud Rasmussen Attrup.

Under en rekognoscering kom danske jægere i kamp med preussiske soldater, hvorved jæger Attrup blev skudt og dræbt. Efterfølgende blev både han og en preussisk soldat (Bernhard Flügel) begravet i skoven tæt ved husmand Ole Sørensens mark. I sommeren 1856 blev begge lig taget op og begravet på Viuf kirkegård, og på jægerens grav blev der sat et stort jernkors.

Viuf sogn, Blåkærskov

Brusk herred, Vejle amt

I Blåkærskov ved landevejen mellem Kolding og Vejle, ca. 3 km nord for landsbyen Viuf, er der rejst en gravsten over en overjæger, der faldt i en fægtning på dette sted i 1849.

Overjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 4 Eduard Balthazar Larsen, født 8. december 1826 i København (Fødselsstiftelsen), faldet ved Blåkærskov 7. maj 1849, begravet ved landevejen samme dag. Søn af korporal Isak Larsen og Maren Carlsdatter.
Cohen 1849/119: Eduard Baltazar Larsen

Under en rekognoscering stødte en lille deling jægere af general Ryes korps på soldater fra det 15. preussiske regiment, og det kom til en fægtning i udkanten af Blåkærskov. Da den tyske overmagt var for stor, blev der snart blæst til retræte, men overjæger Larsen havde ikke i sinde at trække sig tilbage. Tappert blev overjægeren ved landevejen, kun dækket af en grøftekant, mens han tilføjede fjenden store tab. Men til sidst overjægeren ramt i tindingen og faldt død om. Endnu samme dag begravede preusserne ham på gårdmand Morten Hansen Nebels mark tæt ved landevejen. Kort efter skænkede gårdmanden pladsen til det endnu eksisterende gravsted, hvor der senest i maj 1850 rejstes et mindesmærke.

7. april 2012

Eltang kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

På Eltang kirkegård er begravet en dansk soldat, som blev såret i slaget ved Isted i 1850, døde i Fredericia, og førtes til sit hjemsogn. Gravstenen blev rejst af ”danske mænd og kvinder” i 1890.

Korporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 70 Nicolaj Nielsen Dahl, født 12. juli 1825 i Nørre Bjert, Eltang sogn, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 3. september, begravet på Eltang kirkegård 8. september. Søn af husejer og daglejer Niels Nicolajsen Dahl og Anne Jørgensdatter.
Cohen 1850/83: Nicolai Nielsen Dal Nørre-Bjert (Vejle amt).

6. april 2012

Bramdrup kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

Efter slaget ved Kolding i 1849 blev elleve danske soldater begravet på Bramdrup kirkegård. 25 år senere – nærmere bestemt den 2. maj 1874 – afsløredes et mindesmærke på kirkegården. Det var sognets egne beboere, der tog initiativet. Resultatet er en 140 cm høj granitmur, der danner basis for en varde af mange forskellige sten, som vejopsynsmand Staal havde samlet på egnen. Øverst troner et jernkors. Mindesmærkets samlede højde er 285 cm. I granitmuren er indsat en mindetavle af kalksten med navnene på de faldne soldater.

1. Korporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 2 Søren Hansen, født 26. oktober 1822 i Kvorup, Kvong sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af tjenestekarl Hans Hansen Falk og Anne Nielsdatter.
Cohen 1849/109: Søren Hansen Qvorup (Ribe amt).

2. Korporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 9 Bendt August Andersen, født ca. 1827 i København faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april.
Ifølge regimentets tabsliste var han væver, og er sikkert identisk med den 17-årige væverlærling August Andersen, der i 1845 boede hos sin moder Anne Andersen i Prinsensgade 372, København. Fem år tidligere blev han optaget i folketællingen som August B. Andresen.
Cohen 1849/109: Bendt August Andersen (København).

3. Underkorporal ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 17 Hans Nielsen, født 3. oktober 1823 i Lykkeskær, Føvling sogn, Ribe amt, konfirmeret 1838 i Gørding, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Niels Thomsen og Karen Hansdatter.
Familien flyttede til et husmandssted i Nørre Gørding, Gørding sogn. Hans var tjenestekarl hos pastor Rosenvold i Gørding præstegård i 1840.
Hovedrulle for Ribe amt, 10. lægd, nr. 40 (Gørding sogn).
Cohen 1849/109: Hans Nielsen Lykkeskjær (Ribe amt).

4. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 123 Hans Knudsen, født 24. marts 1826 i Gejsing, Anst sogn, Ribe amt, konfirmeret 1840 i Anst, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Knud Hansen og Else Nielsdatter.
Cohen 1849/109: Hans Knudsen Geissing (Ribe amt).

5. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 73 Jeppe Pedersen, født 29. januar 1826 på Kirkeby mark, Hornstrup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1840 i Hornstrup, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Peder Jeppesen og Maren Mortensdatter.
Hovedrulle for Vejle amt, 62. lægd, nr. 61 (Hornstrup sogn).
Cohen 1849/109: Jeppe Petersen Kirkebymark (Vejle amt).

6. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 153 Mads Johansen, født 20. december 1821 i Mørup, Nørup sogn, Vejle amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Johan Madsen og Karen Iversdatter.
Mads’ yngre bror Peder Johansen faldt ved Fredericia 6. juli 1849.
Cohen 1849/109: Mads Johansen Mørup (Vejle amt).

7. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 69 Mads Nielsen Hansen, født 29. september 1825 i Sølsted, Abel sogn, Tønder amt, konfirmeret 1840 i Daler, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af husmand Søren Hansen og Marianne Nielsdatter.
Mads’ navn findes også på kæmpegraven i Fredericia og mindetavlen i Daler kirke.
Cohen 1849/109: Mads Nielsen Abel (Ribe amt).

8. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 49 Christen Laustsen, født 20. september 1826 i Nørå, Bramming sogn, Ribe amt, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Laust Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Cohen 1849/109: Christen Laustsen Nøraae (Ribe amt).

9. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 197 Peter Christian Pedersen, født 8. marts 1824 i Øster Brønderslev, Øster Brønderslev sogn, Hjørring amt, konf. 1838 i Øster Brønderslev, faldet ved Kolding 23. april, 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af daglejer Peder Jørgensen og Maren Andreasdatter.
Dømt for tyveri ved Dronninglund herreds ekstraret 28.10.1844 og hensat i forbedringshuset i Viborg, hvorfra han hjemsendtes 8. februar 1846.
Hovedrullen for Hjørring amt 1850, 60. lægd, nr. 139.
Cohen 1849/126: Peter Christian P. Brønnslev (Hjørring amt).

10. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 54 Espen Pedersen, født 29. juli 1822 i Vodstrup, Tødsø sogn, Thisted amt, savnet efter kampene ved Kolding 23. april, formentlig straks død og begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af indsidder og tjenestekarl Peder Espensen og Kirsten Andersdatter.
Flyttede 1843 til Nykøbing M.
Hovedrulle for Thisted amt, 98. lægd, nr. 87 (Nykøbing M.)
Cohen 1849/119: Espen Petersen Vodstrup

11. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 266 Niels Larsen, født 1. november 1821 i Lavbjerghus, Odby sogn, Thisted amt, konfirmeret 1836 i Odby, savnet efter kampene ved Kolding 23. april, formentlig straks død og begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af bolsmand Lars Christian Christensen og Johanne Kirstine Jensdatter.
Hovedrulle 1847 for Thisted amt, 61. lægd, nr. 36 (Odby sogn).
Cohen 1849/119: Niels Larsen Langberghuus.

Hvidovre kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

Danske våbenbrødre opsatte den 25. juli 1868 en mindetavle i Hvidovre kirke med navnene på 17 soldater fra sognet, der satte livet til i de to slesvigske krige. Tavlen, der i størrelse og udformning er identisk med den i Frederiksberg Kirke, hænger på skibets sydvæg.

1. Korporal ved 6. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 8 Jacob Olesen, født 29. marts 1828 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849. Søn af indsidder Ole Hansen og Anne Jacobsdatter.
Cohen 1849/129: Jacob Olsen.

2. Menig ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 194 Christen Larsen, født 17. november 1825 i Valby, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand Lars Olsen og Else Bendtsdatter.
Cohen 1848/83: Christian Larsen Waldbye (Københavns amt).

3. Menig ved 1. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 164 Peder Mogensen, født 4. december 1821 i Ballerup, Ballerup sogn, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 30. april, begravet på Friedrichsberg kirkegård 2. maj. Søn af husmand Mogens Larsen og Johanne Pedersdatter.
Ankom som tjenestekarl til Hvidovre sogn i 1846.
Cohen 1848/83: Peter Maagensen Ballerup (Københavns amt).

4. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 170 Jens Jørgensen, født i Vigerslev, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli.
Cohen 1849/107: Jens Jørgensen Viggerslev.

5. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 239 Jacob Christiansen, født 27. november 1826 i Valby, Hvidovre sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård. Søn af husmand, skomager Christian Petersen og Johanne Borup.
Cohen 1849/120: Jacob Christiansen Waldbye.

6. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, menig nr. 267 Rasmus Christensen, født 6. marts 1828 i Hvidovre, Hvidovre sogn, død af tyfus på Flensburg lazaret 5. februar 1851, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af gårdmand Christen Rasmussen og Karen Christensdatter.
Cohen 1850/50: Rasmus Christensen Hvidovre (Københavns amt).

7. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, menig nr. 38 Hans Rasmussen, født 10. februar 1827 i Skovlunde, Ballerup sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 31. marts 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 5. april. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Mette Larsdatter.
Plejebarn hos gårdmand Hans Poulsen, Ballerup. Ankom som skrædder til Hvidovre sogn i 1847.
Cohen 1849/103: Hans Rasmussen Skovlund.

8. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 127 Erik Nielsen, født 30. april 1824 i Hvidovre, Hvidovre sogn, død af tyfus på Augustenborg lazaret 13. december 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 18. december. Søn af husmand Niels Eriksen og Ellen Rasmusdatter.
Cohen 1850/69: Erik Nielsen Hvidovre (Københavns amt).

9. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 180 Hans Peter Berthelsen, født 4. juni 1837 på Frederiksberg, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg kirkegård 12. februar. Søn af skrædder Peder Bertelsen og Kirsten Hansdatter.
Ankom med forældrene til Valby senest 1845.
Cohen 1864/149: Hans Peter Berthelsen Frederiksberg.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 425 Ole Larsen, født 18. juni 1839 i Ringsbjerg, Sædder sogn, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Flensburg kirkegård 12. februar. Søn af gårdbestyrer Anders Andersen, Gørslev og tjenestepige Kirsten Larsdatter, Ringsbjerg.
Cohen 1864/152: Ole Larsen Kogsbjerg (if. lazaretlisten: Ringsbjerg).

11. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 278 Søren Jørgensen, født 12. februar 1837 i Laveskov, Asminderød sogn, faldet i en forpostfægtning 20. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 22. februar. Søn af parcellist Jørgen Hansen og Karen Hansdatter.
Flyttede med forældrene til Dageløkke, Asminderød sogn.
Cohen 1864/96: Søren Jørgensen Laveskou.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 521 Poul Larsen, født 20. juni 1840 i Hvidovre, Hvidovre sogn, savnet efter kampene ved Sankelmark 6. februar 1864. Søn af husmand Lars Poulsen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/88: Poul Larsen Hvidovre.

13. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 405 Johan Cornelius Bencke, født 24. april 1830 i København (Fødselsstiftelsen), faldet ved Dybbøl 2. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 6. april. Søn af tjenestepige Johanne Marie Corneliusdatter.
Voksede op hos morfaderen, fisker Cornelius Engelbrechtsen i Ålsgårde, Hellebæk sogn.
Smedelærling i København, senest 1860 smedesvend i Vigerslev.
Cohen 1864/130: Johan Carolus Benke Kjøbenhavn.

14. Konstabel ved Artilleriet, 10. batteri (Mønster), nr. 52 Frands Sørensen, født 21. juli 1840 i Vejerslev, Vejerslev sogn (Mors), såret ved Dybbøl 14. april 1864, død på Augustenborg lazaret 15. april. Søn af indsidder Søren Frandsen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl på Dueholm hovedgård ved Nykøbing M. i 1860.
Cohen 1864/79: Frantz Sørensen Veierslev.

15. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 316 Søren Mortensen, født 24. maj 1836 i Bjergskovhuse, Kirke Såby sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Morten Madsen og Maren Sørensdatter.
Tjenestekarl på Frederiksberg 1864.
Cohen 1864/92: Søren Mortensen Bjergskovhuse.

16. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 172 Peder Eriksen, født 27. september 1836 i Hvidovre, Hvidovre sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Erik Christensen og Gertrud Hansdatter.
Ses ikke hos Cohen.

17. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 558 Johannes Larsen, født 19. april 1837 i Valby, Hvidovre sogn, såret i affæren ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 23. juli, begravet på Randers kirkegård 23. juli. Søn af husmand Lars Pedersen og Maren Johannesdatter.
Cohen 1864/89: Johannes Larsen Valdby.