28. oktober 2010

Hillerød kirkegård

Hillerød købstad, Frederiksborg amt

På kirkegården er der rejst en gravsten over en officersaspirant, der faldt i 1864.

Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Carl Otto Louis rigsgreve Baudissin, født 7. februar 1845 i Hillerød, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sottrup lazaret 19. juli, begravet på Hillerød kirkegård 30. juli. Søn af premierløjtnant, senere major Ulrich Herman Hunold rigsgreve Baudissin og Caroline Julie Lerche.
Cohen 1864/97: Carl Otto Louis Baudissin.

På sokkelstenen læses følgende inskription:
I DANMARKS JORD HAN HVILE SØDT / THI HAN FOR DEN HAR STRIDT OG BLØDT.

Tidligere var der anbragt en lille flagstang foran gravstenen. Flaget blev fornyet hvert år på Dybbøldagen (18. april).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar