8. oktober 2010

Brovst kirkegård

Øster Han herred, Hjørring amt

På kirkegård afsløredes den 6. april 1921 et kæmpemonument i natursten med navnene på elleve sognebørn, der satte livet til i de slesvigske krige. Afsløringen samlede omkring 500 mennesker. I en af de mange taler blev det oplyst, at stenen oprindelig havde været en del af kirkegårdens stendige.

1. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 132 Christen Jacobsen, født 13. december 1822 i Brovst, Brovst sogn, såret ved Bov 9. april 1848, død på Flensborg lazaret 13. april, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 14. april. Søn af husmand Jacob Sørensen og Anne Gertrud Iversdatter.
Cohen 1848/90: Christian Jacobsen Brovst (Hjørring amt).

2. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 32 Anders Kjær Mortensen, født 16. april 1823 i Vedsted mølle, Åby sogn, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. april, begravet på Sankt Michaelis kirkegård 29. april. Søn af møller Morten Christensen og Johanne Marie Jensdatter.
Bosat i Brovst.
Cohen 1848/90: Anders Mortensen Widstedmølle (Aalborg amt).

3. Menig ved 11. Infanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 36 Lars Sørensen, født 26. juli 1823 i Sønder Økse, Brovst sogn, død af lungesvindsot på Odense lazaret 13. september 1848, begravet på Odense kirkegård 16. september. Søn af husmand Søren Andersen og Cathrine Sørensdatter.
Cohen 1848/90: Lars Sørensen Sønderøxe (Hjørring amt).

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 3. kompani, nr. 211 Niels Larsen, født 16. marts 1817 i Brovst, Brovst sogn, indebrændt ved en ildebrand i Bolbro 29. juni 1849, begravet på Odense kirkegård 3. juli. Søn af tjenestekarl Lars Christian Jensen og Dorthe Nielsdatter.
Cohen 1849/139: Niels Larsen Brovst.

5. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Jessen, nr. 53 Carl Henrik Emil Jensen, født 8. juli 1823 i Jegerum, Brovst sogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret, død på Odense lazaret 8. juli, begravet på Odense kirkegård 10. juli. Søn af gartner Jens Madsen og Margrethe Øllegaard Krabbenhøft.
Mindestenen oplyser fejlagtigt, at han omkom i 1848.
Cohen 1849/99: Carl Henriksen Jægerumhuus.

6. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 217 Christen Pedersen, født 14. januar 1823 i Nørre Økse, Brovst sogn, død af blodgang på Københavns lazaret 7. december 1850, begravet på Garnisons kirkegård 11. december. Søn af husmand Peder Nielsen og Inger Laursdatter.
Cohen 1850/86: Christen Petersen Nørøx (Hjørring amt).

7. Menig ved 22. Infanteriregiment, 1. kompani, nr. 165 Gregers Christian Jensen, født 30. august 1835 i Brovst, Brovst sogn, faldet ved Dybbøl 14. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af husmand Jens Christian Pedersen og Marianne Nielsdatter.
Cohen 1864/165: Gregers Christian Jensen Broust.

8. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompani, nr. 171 Anders Pedersen, født 15. juli 1835 i Langeslundshuse, Brovst sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Peder Jensen og Marianne Christensdatter.
Cohen 1864/165: Anders Petersen Langelundshuus.

9. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompani, nr. 35 Lars Sørensen, født 27. februar 1837 i Gjøl, Gjøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Søren Christensen og Ellen Nielsdatter.
Bosat i Brovst.
Cohen 1864/161: Lars Sørensen Gjøl.

10. Hans Peter Andersen, såret ved Dybbøl 18.4.1864.
Ses ikke hos Cohen. Lægdsrullen for Brovst sogn har to H.P.A. i 1856 og 1863.

11. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 127 Jens Christian Nielsen, født 26. juli 1831 i Nørre Økse, Brovst sogn, død af tyfus på Nordborg lazaret 30. april 1864, begravet på Nordborg kirkegård 6. maj. Søn af gårdmand Niels Christian Jensen og Anne Marie Nielsdatter.
Cohen 1864/166: Jens Christian Nielsen Nørreøxe.

På stenens bagside er indhugget følgende vers:
DE FALDT SOM KORN I SLESVIGS JORD / MEN TROSKAB ER EN SÆD DER GROR / OG DEN BAR FRUGT DET HJEMKOMSTSAAR / DA GLÆDEN KOM TIL DANMARKS GAARD.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar