8. oktober 2010

Frederiksberg kirke

Frederiksberg kommune

Til højre for kirkens alter afslørede de danske våbenbrødre den 23. april 1868 en stor mindetavle i marmor over sognets faldne i begge slesvigske krige, der er opført efter militær rang.

1. Oberstløjtnant ved 20. Infanteriregiment Jobst Gerhard Scholten, født 28. januar 1814 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af kaptajn, vestindisk regeringsråd Jobst Gerhard Scholten og Karen Gleerup Holst von Schmidten.Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1837, kaptajn 1848, major 1857, oberstløjtnant 1863. Ridder af Dannebrog 1849. Dannebrogsmand 1864.
Gift med Nicoline Magdalene Petersen.
1864/155: Jobst Gerhard Scholten.

2. Major og stabschef ved generalmajor Wilsters Infanteribrigade Johan Anton Frederik Hoffmann, født 28. juni 1818 i Friedrichstadt, såret ved Havreballegård 8. marts 1864, amputeret, død på Bogense lazaret 4. maj, begravet på Frederiksberg kirkegård 13. maj. Søn af købmand Johan Peter Friedrich Hoffmann og Maria Elisabeth Mahmens.
Sekondløjtnant 1837, premierløjtnant i 1842, kaptajn 1849, major 1864. Den sidste forfremmelse modtog han på Bogense lazaret. Deltog i Treårskrigen. I det civile liv deltog han i byggeriet af jernbanen fra København til Roskilde og siden ved andre jernbaneanlæg. Ridder af Dannebrog 1850. Dannebrogsmand. Gift med Caroline Wilhelmine Flor.
Cohen 1864/86: Johan Anton Frederik Hoffmann.

3. Major i Generalstaben og stabschef ved 2. Armédivision Ernst Frederik Schau, født 27. juli 1826 i Odense (Sankt Hans), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, amputeret, død på Flensborg lazaret 24. april, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 2. maj. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Kadet 1841, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn 1855, major 1863. Stabschef ved 2. Armédivision 1863. Ridder af Dannebrog 1850. Dannebrogsmand 1863. N.St.O. S.Sv. Gift 1856 med Frederikke Louise von Krogh. Fik med hende tre børn. Bror til nedennævnte Emil Victor Schau.
Cohen 1864/77: Ernst Frederik Schau.

4. Kaptajn ved 1. Infanteriregiment Johan Otto Hansen, født 21. august 1820 på Fårevejle, Skrøbelev sogn, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. februar. Søn af ritmester Johan Otto Hansen og Marianne Larsen.
Kadet 1839, sekondløjtnant 1842, premierløjtnant 1848, kaptajn 1850. Gift 1853 med Betty Lange, der efter mandens død blev tillagt rang med majors enker. Fik med hende fem børn.
Cohen 1864/87: Johan Otto Hansen.

5. Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Christian Wilhelm Jensen, født 2. januar 1815 i København, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af materialforvalter Christoffer Jensen og Marie Ravnkilde.
Kadet 1837, sekondløjtnant 1838, premierløjtnant 1846, kaptajn 1850. Kommandør for 22. Infanteriregiments 2. bataljon 1864. Ridder af Dannebrog 1848. Gift med Marie Koefoed, der efter mandens død blev tillagt rang med majors enker. Fik med hende fire børn.
Cohen 1864/164: Christian Wilhelm Jensen.

6. Premierløjtnant ved 16. Infanteriregiment Emil Victor Schau, født 30. januar 1831 i Odense (Sankt Hans), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 28. april. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Kadet 1846, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. Ridder af Dannebrog 1860.
Gift med N.N. Bruun. Fik med hende fire børn.
Cohen 1864/140: Emil Victor Schau.

7. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Axel Henrik Drastrup, født 16. april 1825 i Kerteminde, faldet i kampene på Als 29. juni 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 2. juli. Søn af toldkasserer Johan Jacob Drastrup og Helene Marie Brockdorff.
Stud.pharm. Frivillig korporal 1848, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant 1854. Ridder af Dannebrog 1850. Gift med Andrea Klitgaard, f. Petersen. Fik med hende en søn.
Cohen 1864/97: Axel Henrik Drastrup.

8. Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Eduard Johannes Lassen, født 25. april 1837 på Frederiksberg, faldet ved Dybbøl 15. april 1864, begravet på Frederiksberg kirkegård 24. april. Søn af regimentskvartermester Lars Christian Lassen og Sophie Louise Frederikke Hjorth.
Cand.polyt. 1861, assistent ved Polyteknisk Læreanstalt. Gennemgik reserveofficersuddannelsen på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant i 1863.
Cohen 1864/114: Eduard Johannes Lassen.

9. Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Hans Frederik Julius Haxthausen, født 24. marts 1838 i Hørsholm, Hørsholm sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns lazaret 25. juni, begravet på Frederiksberg kirkegård 30. juni. Søn af birkedommer Christian Holger Ludvig Haxthausen og Emma Ottilie Lillienschiold.
Cand.jur. 1863. Gennemgik kort efter reserveofficersaspirantskolen og drog i krigen. På lazarettet modtog han forfremmelsen til sekondløjtnant.
Cohen 1864/148: Hans Frederik Julius Haxthausen.

10. Sekondløjtnant ved 21. Infanteriregiment Christian Peter Christopher Christensen, født 9. februar 1836 på Grøndal, Frederiksberg sogn, faldet ved Fredericia 19. marts 1864, begravet på Michaelis kirkegård 23. marts. Søn af overretsprokurator Balthazar Mathias Christensen og Oline Græbe.
Student 1854 (Borgerdyd), cand.jur. 1861, gennemgik officersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant 1862.
Cohen 1864/162: Christian Peter Christopher Christensen.

11. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Dannebrogsmand.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

12. Midlertidig korporal ved 18. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 16 Peter Julius Caspersen, født 25. december 1836 i Særløse, Særløse sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af slagter Peter Caspersen og Ingeborg Jacobsen.
Bosat på Frederiksberg. Gift med Anne Rasmusdatter Enkegaard.
Cohen 1864/151: Peter Julius Caspersen Særløse.

13. Frivillig underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 1 Hans Christian Poulsen, født 20. april 1829 på Vonge mark, Øster Nykirke sogn, såret ved Dybbøl 13. april 1864, død på Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 16. april. Søn af indsidder Poul Hansen og Maren Hansdatter.
Cigararbejder i Århus, senere på Frederiksberg. Gift med Marie Christine Jensen. Efter sin fraseparerede hustru og tre børn.
Cohen 1864/108: Hans Christian Poulsen Vangemark.

14. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 59 Anders Larsen, født 21. august 1816 i Tørslev, Gerlev sogn, såret ved Krybily 3. maj 1849, indbragt død til Fredericia lazaret samme dag, begravet på Trinitatis kirkegård 7. maj. Søn af gårdmand Lars Andersen og Maren Larsdatter.
Cohen 1849/131: Anders Larsen Tørslev (Frederiksborg amt).

15. Menig ved 10. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 447 Carl Johan Valdemar Müller, født 24. maj 1832 i Store Grønnegade 314, København (Helligånds), faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april. Søn af bager Johan Heinrich Carl Müller og Juliane Christine Langhoff.
Bagersvend på Frederiksberg.
Cohen 1864/132: Carl Johan Valdemar Müller.

16. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

17. Konstabel ved 1. Artilleriregiment, 2. Batteri (Lunn), nr. 81 Arved Nielsen Møller, født 22. maj 1837 i Lille Værløse, Værløse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 21. april, begravet på Broager kirkegård 25. april. Søn af indsidder gårdejer Niels Møller og Maren Andersdatter.
Cohen 1864/78: Arved Nielsen Møller Lille Værløse.

18. Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 71 Peter Christian Jensen, født 31. maj 1835 i Vadum, Lihme sogn, såret ved Dybbøl 8. april 1864, amputeret, død på Frederiksberg Slots lazaret 28. april, begravet på Frederiksberg kirkegård 4. maj. Søn af gårdmand Jens Laursen og Dorthe Christensdatter.
Gårdmand i Kårup, Lødderup sogn 1861. Gift med Johanne Marie Sørensen. Efterlod hustruen og en datter.
Cohen 1864/121: Peter Christian Jensen Vadum.

19. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 615 Otto Carl Larsen, født 23. oktober 1825 i Lille Larsbjørnsstræde 184, København (Vor Frue), konfirmeret 1839 i Vor Frue kirke, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af arbejdsmand Lars Larsen og Bolette Nielsen.
Faderen havde senest 1840 indrettet et bomuldsvæveri i Lille Larsbjørnsstræde 182 (nuv. nr. 21) og døde her som 70-årig den 20. juli 1864 uden at efterlade sig andet et sparsomt møblement. Otto var væversvend i virksomheden og blev boende i forældrenes hjem indtil krigsudbruddet i 1864. Da meldte han sig som stillingsmand og efterlod ved sin død en sparekassebog på 600 rigsdaler. Hans forbindelse til Frederiksberg eller Vesterbro er ikke ganske klar.
Cohen 1864/103: Otto Carl Larsen Kjøbenhavn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar