1. november 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. F, nr. 931 rejste venner et monument over en søofficer, der faldt i Treårskrigen.

Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian VIII Osvald Julius Marstrand, født 14. juli 1812 i Silkegade, København (Helligånds), omkom ved linjeskibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af mekaniker Nicolaj Jacob Marstrand og Petra Othilia Smith.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1849. Marstrand viste strålende evner indenfor naturfagene og blev navigationslærer på Søkadetakademiet i 1838 og otte år senere førstelærer i de matematiske videnskaber. Fem uger før sin død blev han udnævnt til navigationsdirektør.
Cohen 1849/142: Oswald Julius Marstrand.

Monumentet er udført af arkitekt M.G. Bindesbøll og bekostet af Marstrands familie. Andre medlemmer af familien Marstrand er begravet tæt ved monumentet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar