27. oktober 2010

Fløng og Hvedstrup kirker

Sømme herred, Roskilde amt

I begge kirker blev der senest i 1853 opsat to ens mindetavler med navnene på syv soldater fra de to nabosogne, der omkom i Treårskrigen. Den afbildede mindetavle er fra Hvedstrup kirke. Tavlen i Fløng hænger ikke længere i kirken.

1. Frivillig herregårdsskytte ved De ridende Jægere, 1. kompagni, nr. 61 Victor Christian Robertson, født 22. januar 1815 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, konfirmeret 1829 i Fløng, faldet ved Nybøl 28. maj 1848, begravet på Sønderborg kirkegård 30. maj. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Flyttede med forældrene til Fløng skole. Bror til nedennævnte Hans Nicolaj Robertson.
Cohen 1848/99: Robertson.

2. Garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni,, nr. 153 Ole Ludvigsen, født 26. marts 1821 i Hvedstrup, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1835, såret ved Ullerup 6. april 1849, død på Augustenborg lazaret 7. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af husmand Ludvig August Larsen og Lisbeth Jensdatter.
Cohen 1849/101: Ole Ludvigsen Hvedstrup.

3. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 3. kompagni, nr. 162 Peder Jørgensen, født 28. januar 1819 i Marbjerg, Fløng sogn, konfirmeret 1833, død af mania på Billeshave lazaret 30. juni 1849, begravet på Vejlby kirkegård 3. juni. Søn af husmand Jørgen Pedersen og Dorthe Andersdatter.
Cohen 1849/131: Peter Jørgensen Marberg.

4. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 128 Ole Jensen, født 9. oktober 1825 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Jens Larsen og Birthe Pedersdatter.
Cohen 1849/120: Ole Jensen Flyng.

5. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 341 Hans Nicolaj Robertson, født 8. januar 1824 i Fløng, Fløng sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af skolelærer og kirkesanger Johan Frederik Robertson og Sophie Magdalene Aulum.
Cohen 1850/63: Hans Nicolai Robertsen Fløng (København).

6. Underkorporal ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 55 Jens Jensen, født 18. maj 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1840, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jens Pedersen og Maren Jensdatter.
Cohen 1850/4: Jens Jensen Herringløse (Roskilde amt).

7. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 161 Hans Henrik Jacobsen, født 20. september 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn, konfirmeret 1841, død af tyfus på Schleswig lazaret 11. august 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 14. august. Søn af skolelærer og kirkesanger Jacob Jørgen Jacobsen og Christiane Joachimine Rithmer.
Cohen 1850/84: Hans Henrik Jacobsen (København).

Tavlerne har følgende vers:
For Danmarks Folk og Konge de stred / Og de har Krav paa herligt Eftermæle / De gik med Sang i Døden for vor Fred / Gud lønne dem og glæde deres Sjæle / Paa helligt Sted skal deres Navne staae / De ihukommes skal i vore Bønner / Gud lader gamle Danmark ej forgaae / mens danske Mødre føde Heltesønner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar