27. september 2012

Jystrup kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I kirken satte våbenbrødrene i Ringsted i sommeren 1885 en smuk marmortavle over otte sognebørn, der faldt i begge slesvigske krige.

1. Menig ved 3. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 154 Hans Nielsen, født 2. oktober 1825 i Høed, Valsølille sogn, faldet ved Schleswig 23. april 1848. Søn af gårdmand og sognefoged Niels Hansen og Maren Jørgensdatter.
Cohen 1848/85: Hans Nielsen Høed (Sorø amt)

2. Trænkusk ved Artilleriets Espingolbatteri, nr. 69 Peder Olesen, født 12. juni 1822 i Jystrup, Jystrup sogn, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 12. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 17. juli. Søn af husmand og postbud Ole Truelsen og Maren Nielsdatter.
Var tjenestekarl hos vinhandler Heins i København 1845.
Cohen 1848/81: Peter Olsen Jydstrup (Sorø amt)

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 68 Hans Rasmussen, født 28. februar 1826 i Haraldsted, Haraldsted sogn, konfirmeret 1840 i Jystrup, såret ved Fredericia 6. juli 1849, amputeret og død på Billeshave lazaret 25. juli, begravet på Vejlby kirkegård 27. juli. Søn af indsidder Rasmus Pedersen og Birthe Hansdatter.
Boede hos forældrene i en arbejderbolig ved Skjoldenæsholm, Valsølille sogn efter 1829. Mindetavlen opfører han fejlagtigt som hørende til ”3. Jægerbataljon”.
Cohen 1849/104: Hans Rasmussen Harrested (sic!)

4. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 58 Christen Nielsen, født 21. november 1820 i Kirke Hvalsø, Kirke Hvalsø sogn, konfirmeret 1835 i Valsølille, død af tyfus på Gottorp lazaret 14. november 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. november. Søn af indsidder Niels Olesen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Flyttede senest 1834 med forældrene til en gård i Svalmstrup, Valsølille sogn, hvor han endnu boede i 1850.
Cohen 1850/73: Christen Nielsen Kirkehvalsø (Sorø amt)

5. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 256 Jens Rasmussen, født 13. april 1819 i Ny Jystrup, Jystrup sogn, konfirmeret 1833 i Jystrup, savnet efter kampene ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af husmand Rasmus Pedersen og Anne Marie Jørgensdatter.
Var indsidder og væver i Ny Jystrup i 1850, men indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1850/76: Jens Rasmussen Nye Jydestrup (Sorø amt)

6. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 225 Hans Rasmussen, født 3. august 1819 i Højbjerggård, Valsølille sogn, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850, begravet på Koldenbüttel kirkegård 7. oktober. Søn af gårdmand Rasmus Jensen og Karen Nielsdatter.
Boede hjemme på gården i 1845.
Cohen 1850/76: Hans Rasmussen Højbjerggaard (Sorø amt)

7. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 173 Niels Olesen, født 13. marts 1835 i Klaringen, Valsølille sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Christensdatter.
Var tjenestekarl i Høed i 1850.
Cohen 1864/107: Niels Olsen Klaringen

8. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 107 Johan Peter Jensen, født 2. december 1838 i Olden, Valsølille sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snogbæk lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af husmand og hjulmand Jens Olesen og Johanne Nisdatter.
Boede med forældrene i Ny Oldhus, senere i Avnstrup. Var tjenestekarl på Ny Oldgård i 1860.
Cohen 1864/153: Johan Peter Jensen Oldhuset

Endeslev kirke

Bjæverskov herred, Præstø amt

På kirkens ydermur er der indmuret en mindetavle over et sognebarn, der faldt i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 455 Niels Pedersen, født 25. juni 1835 i Aggerup, Endeslev sogn, savnet efter kampene ved Mysunde 2. februar 1864. Søn af gårdmand Peder Pedersen og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/151: Niels Petersen Aggerup.

14. september 2012

Vindinge kirke

Tune herred, Roskilde amt

I kirken opsatte våbenbrødre en smuk mindetavle over en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 465 Peder Nielsen, født 15. februar 1833 i Vindinge, Vindinge sogn, faldet ved Dybbøl 6. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 11. april. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Kirsten Pedersdatter.
Opholdt sig hjemme hos forældrene i 1860.
En tre år yngre P.N. fra Vindinge levede endnu i 1865, da han giftede sig i Smørum.
Cohen 1864/129: Peter Nielsen Kjøbenhavn (men ifølge den originale tabsliste var hans tilnavn Vindinge).

12. september 2012

Toftlund kirke

Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt

I kirken er der opsat en smukt indrammet mindetavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen "til usigelig Smerte for hans Forældre og Sødskende, men til uforgængelig Ære, Fryd og Salighed for ham selv".

Underkorporal ved 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 15 Thomas Simonsen Lund, født 23. september 1825 i Allerup, Toftlund sogn, død i Aarhus (Vor Frue) 2. februar 1849, begr. i Aarhus 7. februar. Søn af gårdmand Bonde Thomsen og Kirsten Marie Nielsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Teksten på mindetavlen fortsætter: "Gud! som har den største Ret, det viiseste Raad, det ømmeste Hjerte, hastede med ham, som en benaadet gjenfød og troende kristelig Stridsmand", og slutter med tre vers:

"Under dette Tempels Flige
Jeg trolovet blev med Gud,
Tidlig jeg til Himmerige
Kaldtes hjem, en Jesu Brud.

Lader derfor af at sørge:
Fader! Moder! Sødskende!
Om Guds Riges Vei I spørge!
Da vi snart hverandre see.

Glade, frelste, saliggjorte
I vor Guds den skønne Stad,
Da, naar Jord og Tid er borte
Vi ei mere skilles ad".

Svinninge kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I kirken er der opsat en marmortavle til minde om en soldat, der faldt i 1864.

Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 565 Henrik Pedersen, født 7. december 1838 i Svinninge, Svinninge sogn, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af gårdmand Peder Rasmussen og Sidsel Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/148: Henrik Pedersen Svinninge.